Kontakt 180Grader.dk
16

Skrevet af Per G 462 dage siden - Direkte link

Hårde (dvs. lange) fængselsstraffe fører til mindre kriminalitet - det er indiskutabelt. Ihvertfald hvis de er hårde nok, for de dømte laver jo ikke ny kriminalitet mens de sidder inde, og så er det jo bare et spørgsmål om at stoppe med at give chancer til vaneforbrydere og få dem lukket permanent inde og smide nøglen væk så at sige, så de aldrig kan komme ud og lave ny kriminalitet.

 

Jeg kunne sagtens forestille mig at system hvor førstegangsdømte omklamres af pædagoger og lignende i et 200% resocialiseringsforsøg, hvori obligatorisk afvænning indgår og så videre, sådan at folk har en reel chance for at komme videre med et nyt liv efter afsoning. Men falder de i igen så skrues der ned for blusset, og tredie gang er det så slut. Så skal de bare holdes væk fra samfundet - når de ikke vil høre så må de føle - og så er det slut med at samfundet er til grin når vi igen og igen lukker dem ud til mere kriminalitet. Trediegangsdømte skal ikke have udgang og aldrig lukkes ud igen. De har fået chancer nok. Det vil i den grad føre til mindre kriminalitet - ihvertfald ude i samfundet.


Skrevet af LeeKuanYew 462 dage siden - Direkte link

Det minder meget om Califonias 3 strikes lov. 

Jeg vil mene at så drastiske midler kun skulle komme på tale hvis det var alvorlig kriminalitet. 

3 gange butikstyveri skulle ikke udløse livsvarigtg fængsel. 3 gange voldtægt, grov vold etc.. kunne dog.

 

Det største problem er at det er ret dyrt at have folk i fængsel. Jeg mener at det koster cirka 800.000 om året at have en person i fængsel fuld tid.


Skrevet af jesper 462 dage siden - Direkte link

"Jeg mener at det koster cirka 800.000 om året at have en person i fængsel fuld tid."

 

Så bliver vi godt nok snydt. I USA koster det i gennemsnit omkring 134.000 kroner per år for statsfængslerne (men kun 73.000 kroner i den billigste stat, Louisiana).

 

http://www.nytimes.com/2008/02/28/us/28cnd-prison.html


Skrevet af LeeKuanYew 462 dage siden - Direkte link

Nu er USA jo lidt specielt i den sammenhæng at de har udliciteret fængselsvæsenet til private. 

Så betaler du for bygningerne og vagterne med arbejdskraft der ikke har nogen alternativer, fagforening eller politik representation da fanger ikke må stemme i mange stater. 

 

På en side er det smart, men på den anden side skaber det et incitatment til at få så mange i fængsel som overhovedet muligt. Det er også problematisk at en privat aktør har fuld råderet over nogle borgere som jo ikke har noget alternativt job og ingen stemme i det politiske system. 

 

Men jeg tror sagtens at man kunne lave nogen "discount fængseler" til de folk som vi ingen intention har om resocialisere og engentligt bare opbevarer eller vil sende hjem.

 


Skrevet af ckh 462 dage siden - Direkte link

Indenfor EU kunne man vel indføre, at de kriminelle dømte skal afsone i hjemlandet. I Rumænien er der ikke TV og Week-end udgang ved fængselsstraf. Ikke EU borgere kan ved almindelig kriminalitet udvises til straf i hjemlandet - ovenikøbet uanset om de der risikerer tortur. Og endelig skal der indføres dødsstraf for terrorisme. - Vore politikere skal blot have tilstrækkeligt mod til, at sætte sig ud over søsuppesangene fra menneskerettighedsorganisationer etc. Danmark skal da ikke være socialkontor og rehabiliteringssamfund for udlændinge.


Skrevet af LeeKuanYew 462 dage siden - Direkte link

Ja det lidt basis for hele ideen at det ikke var os der skulle opbevare dem når de blev dømt. 800.000 om året er mere end det koster at have folk på kontanthjælp, faktisk langt mere. 

Vi kunne hurtigt gå bankerot vi vil skulle betale for 15 års fængsel hver gang vi fangede en rumænsk indbrudstyv.

 

Med dødsstraf ved jeg ikke. For det første er dødsstraf jo ulovligt i hele EU og for det andet tror jeg bare det ville gøre folk til martyrer. 


Skrevet af slettet bruger 4093 462 dage siden - Direkte link

Hårer straf har ingen præventiv virkning, snare det modsatte, men det har man ikke helt fundet ud af endnu, nok fordig man ikke vil. En som Stain Bagger med 7 år, hvad skal det gøre godt for at bure ham inde, jo man ødelægger et menneske hvis han ikke er stærk nok. Nogen vil sige han kan ikke lave noget imens men hvad kan han lave da han er under konkurs og det må siges at være end de 7 år, og sansynligvis er konkursen ikke afsluttet når han kommer ud, og er han så blevet et bedre menneske ? måske, og måske ikke, men han har under afsoningen mødt mange som har gode ider og tanker og disse lærdomme har han med ud.

Var det ikke bedre at han havde været ude og havde kunne bidraget til boet med lidt penge, da han er i en god arbejdsalder som ikke bliver bedre.

Når Hr. Bagger kommer ud af fængslet og konkursen er afsluttet vil en mega gæld plage ham, og der er kun en vej ud af den gæld og det er en gældsanering, da han næppe vil kunne betale gælden inden for 3-5 år, og han kommer måske til at betale omkring 0,001% over 3-5 år ved en gældsanering hvis ikke skifteretten vælger at slette gælden helt.


Skrevet af LeeKuanYew 462 dage siden - Direkte link

Hvis du havde læst det hele så benægter jeg ikke at man ikke har set nogen effekt at højere straffe på nationalt plan.

 

Men som jeg skriver: Hvis du var udenlandsk kriminel og du kunne vælge mellem to lige rige lande, ville du så til det land hvor du får et dask over hånden og 1 års fængsel for indbrud og lommetyveri? Eller tage til landet hvor du står til 10 eller 20 års fængsel for samme forbrydelse?


Skrevet af slettet bruger 1099 462 dage siden - Direkte link

Jeg er fuldkommen enig. Men, et mindre "kontroversielt" alternativ kunne være at opnå aftaler om straks-udvisning og straks-strafudmåling ift hjemlandenes lovgivning og efterfølgende straks-afsoning i hjemlandene - det ville sikkert også virke præventivt. 

 

Markant højere straffe og dermed implicit "naturalisering" af kriminelle udlændinge bør (hvis ovenstående kunne lade sig gøre) kun komme på tale i særligt omfattende sager, eller hvor statens borgere kan have et "hævn"-motiv (vold, drab osv) 

 

Derudover burde man også (uanset hvad) adskille udlændinge og danske statsborgere i selve fængselsvæsenet. Sammenblandingen er uhensigtsmæssig. Det må snart være på tide Danmark dedikerer et helt fængsel udelukkende til udlændinge, der fungerer på andre præmisser end f.eks det åbne fængsel i Kragskovhede. Altså et rigtigt fængsel - ingen lommepenge, kioskbesøg, terapi, fælles madlavning, telefoner, selvforvaltning eller andet. Men en "rigtig" fængselscelle de dømte kan sidde og kukkelure i. Man har jo fornemmelsen af, at ikke engang et ophold bag tremmer i Danmark virker særlig afskrækkende. 

 

Det er som du er inde på stensikkert en bevidst kalkuleret risiko, at tage til Danmark og begå f.eks berigelseskriminalitet. I erhvervet kriminalitetskosmopolit er risikoen for at blive knaldet i Danmark uendelig lille, og hvis man så endelig er uheldig får man en kortvarig straf der kan sammenlignes med et halvdårligt Holiday Inn hvor dørene bare er låst. Når man lukkes ud får man en gratis billet til hjemlandet.

 

Under alle omstændigheder har du ret. Vi har nye udfordringer, en anden virkelighed, men et system der ikke er gearet til at imødegå disse udfordringer. 

 

Jeg er ikke enig i at det bryder med princippet om "lighed for loven". En velmenede "ekspert" vil sikkert kunne overbevise mange om det er et brud, men begge bestanddele i "lighed" og "loven" bør følges ad. Jeg opfatter det som "lige mennesker skal have samme straf", og sådan er det jo  implementeret. En sindssyg får en anden straf end en "rask", en racistisk/hatecrime-motiveret voldsmand en højere straf end en ikke-racist, en person der handler i "affekt" en anden strafudmåling end hvis det er kalkuleret. Naturligvis kan man give en udlænding der er rejst til Danmark med det ene formål at begå kriminalitet en anden og hårdere straf, end en dansk tyv der stjæler sin nabos smykker. 


Skrevet af Niklas Nikolajsen 462 dage siden - Direkte link

>Dette kan virke provokerende da det bryder med en af grundpillerne i moderne retssystemer: Lighed for loven.

 

Hvorfor ikke bevare dette princip, og i stedet lade danskere saavel som udelaendinge maerke aegte straf i forbindelse med forbrydelse? Jeg ser intet behov for at forskelsbehandle.

 

Er enig i at man skal have "lov" til at opholde sig i Danmark, og at denne tilladelse gives paa forspoergsel. Her kan det saa undersoeges om vedkomne tidligere har gjort sig skyldig i kriminel virke, har en realistisk chance for at forsoerge sig selv (har job / kan finde job indenfor begraenset periode / har formue) - og alene paa dette grundlag, frem for kvoter og quizzer, burde der gives opholdstilladelse.

Alene statsborgere kan paaregne at modtage skattefinansierede ydelser, mens udenlaendinge med opholdstilladelse maa klare sig selv. Dette er den saakaldte "aabne graenser, lukkede kasser" politik, der anvendes med succes i mit nye hjemland Schweiz.

 

De der i et saadant system opholder sig i Danmark illegalt maa formodes at vaere forbrydere, da de ellers ville have soegt en legal opholdstilaldelse, og boer straffes, og derefter deporteres.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Krimi

14
6
44
28
10
49
3
9
77
7
11
71
7
25
16
35
25
42
18
11