Kontakt 180Grader.dk
5

Skrevet af Anders Christensen 328 dage siden - Direkte link

Glimrende, så hvis mig den fagfællebedømte artikel hvor det vises. At 79 børn er blevet vaccineret og har fået narkolepsi viser ingenting. Det eneste jeg umiddelbart kan finde på nettet er en simpel sammenligning i Sverige af, hvor mange børn med narkolepsi, der har fået vaccinen. Den er da heller ikke fagfællebedømt, hvilket ikke overrasker mig, da et helt åbenlyst angrebspunkt her er, at der ikke er korrigeret for, at man kun gav svage børn vaccinen.

 

Med det vaccinehysteri, der raserer i store dele af befolkningen, efter at Andrew Wakefield bevidst forfalskede data om MFR vaccinen for egen vindings skyld, tager jeg ikke nogens ord for gode varer, før de understøtter dem med data.

 

Og når du nu hiver Neurologisk Afdeling ind i billedet, skal vi så ikke tage et lille citat fra artiklen: 

Peter Arlien-Søborg understreger, at svagelige ældre og kronisk syge bør følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og lade sig vaccinere.

»Men der kan være tale om så ubehagelige bivirkninger, at sunde og raske mennesker, der sjældent bliver alvorligt syge af en influenzavirus, ikke bør løbe den risiko, der er ved vaccinationen«.

 

Det er da en fornuftig holdning. Det eneste punkt jeg umiddelbart kan se hvor den går imod sunhedsstyrelsens er i hvorvidt sundhedsfagligt personale skal vaccineres.

Til slut: HVIS nu H1N1 havde vist sig på højde med den spanske syge, er de 50 mio. i spildte vacciner så ikke en ret billig forsikring?


Skrevet af Mads M 328 dage siden - Direkte link

Tak for lidt sund fornuft, Anders.


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 328 dage siden - Direkte link

Kære Anders

 

Det var oplagt, at du ville svare med Wakefield, det gør rigtig mange, og det er meget illustrerende for denne diskussion.

 

Logisk set - da du mener, at Wakefield-sagen er argument imod vaccine-kritikken i sin helhed - så må du også mene det modsatte, pga f.eks.  Paul Thorsen, som du - fascinerende nok - ikke nævner.

 

Din logik, at en "fusker" på den ene fløj udgør sagen til den modsattes fordel - dvs "gulity by association" tricket (et almindeligt anti-logisk og substansforflygtende retorisk kneb), medfører derfor, at du nu både er modstander af vacciner og tilhænger af vacciner. Jeg siger ikke, du bruger det bevidst, bare, at det ikke er et validt argument.

 

Når du nævner, at svage og børn bør vaccineres, så skal man desuden huske, at risikovurderinger, som lægerne på Rigshospitalet netop nævner, jo er altafgørende. Det er der vist ingen, der nægter. 

 

En af de største problemer med pro-Hg-tilhængerne er den ærgelige mangel på undersøgelser af det udviklende centralnervesystem (hos f.eks fostre og børn) som er langt mere sårbart overfor ekstreme nervegifte som Hg, end voksne mennesker/rotter er.

 

 

Mvh

Kasper


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 328 dage siden - Direkte link

Først og fremmest er ønsket om omvendt bevisbyrde foruroligende. Normalt indenfor lægevidenskaben skal man vise, at et medikament eller behandling ikke er skadeligt, og hvis der er tvivl er det god skik blandt ærlige læger at vælge alternativer.Det var første punkt.

 

Derudover: Der er rapporter i tusindvis fra lande i hele vesten om konsekvenser af kviksølv-holdige vacciner. Alene af den årsag burde man undersøge sagen til bunds inden man giver det til børn og gravide. Det fremgår også af de sidste par års undersøgesler (se nedenfor).

 

At du (som jeg forstår?) forsvarer en vaccine med tusindvis af rapporterede tilfælde (der er hundredevis af aktive sagsanlæg i USA alene) når der findes alternativer, er formentlig udtryk for uvidenhed og er noget, du kan rette op på - i bedste mening.

 

Med hensyn til literaturen, så er det almindeligt accepteret, at Hg er stærkt neurotoksisk og at effekter er kummulative over mange år, samt at det tidlige CNS er mange gange mere følsomt og ikke undersøges i pro-vaccine-studier. Derfor henviser jeg interesserede og bekymrede mennesker til mange andre studier, ikke bare de nye fra Sverige og Finland:

 

Hvis du vil forstå betydningen af Hg i det udviklende CNS, som ikke undersøges i standardundersøgelser selvom det er mange gange mere sårbart, så læs evt her:

Michalke, B.; Halbach, S.; Nischwitz, V. J. Environ. Monitoring 2009, 11, 939-954.

Rice, D.; Barone, Jr., S. Env. Health Persp. 2000, 108, 511-533.

WHO. Elemental Mercury and Inorganic Mercury Compounds: Human Health Aspects, Concise International Chemical Assessment Document 50 2003, Geneva.

 

For mentale diagnoser som f.eks. ASD:

Geier, D. A.; King, P. G.; Sykes, L. K.; Geier, M. R. Indian J. Med. Res. 2008, 128, 383-411.

Leslie, K. E.; Koger, S. M. J. Dev. Phys. Disabil. 2011, 23, 313–324.

Curtis, J. T.; Hood, A. N.; Chen, Y.; Cobb, G. P.; Wallace, D. R. Behav. Brain Res. 2010, 213, 42-49.

 

For senere udvikling af Alzheimer:

Mutter, J.; Naumann, J.; Schneider, R.; Walach, H. Fortschr. Neurol. Psych. 2007, 75, 528-540.

Mutter, J.; Naumann, J.; Sadaghiani, C.; Schneider, R.; Walach, H. Neuroendocrinol. Lett. 2004, 25, 331-339.

 

Nye præcise mål for det skift der skete i 1987-1988 i antallet af autistiske tilfælde og analyse af, hvor meget, der kan skyldes andet end miljøfaktorer.

McDonald, M. E.; Paul, J. F. Environ. Sci. Technol. 2010, 44, 2112-2118.

 

Dette og andre studier fra de sidste år beskriver den nuværende konsensus, som du fornægter, som er, at der er stor usikkerhed, selvmodsigende data, og behov for større epidemologiske undersøgelser, før situationen er afklaret - m.a.o. en usikkerhed, der sætter Serumstyrelsens pro-Hg-vaccine-holdninger i relief.

Schultz, S. T. Acta Neurobiol. Exp. 2010, 70, 187-195.

 

Det er allerede på denne baggrund - helt uden at kende til de nye sager i Sverige og Finland - at det har været oplagt længe at undgå thimoseral i vacciner, hvilket man nemlig også normalt gør - selvfølgelig med en form for rationale.

 

Der var så lige en svipser med Pandemric.

 

Derfor bekræfter de nye sager i Sverige og Finland sådan set bare eksisterende viden.

 

mvh

Kasper


Skrevet af slettet bruger 3292 328 dage siden - Direkte link

Ingen behøver giftige vaccinationer mod influenza til støtte for medicinalindustrien.

 

http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=AF36B271EF61579BEAD6969F6DEC763D


Skrevet af Mads M 328 dage siden - Direkte link

Er du ikke færdig med at poste link fra det kvaksalver site?


Skrevet af Angry Bird 328 dage siden - Direkte link

Det er soergeligt, men disse referencer kan du ikke bruge Hr. Kepp. Der er whistleblowers og saa er der roevtruttere. Sidstnaevnte kommer du lidt til at vaere, no offense. Kilden er vaerdigloes og derfor er tolkningen vaerdigloes og derfor er konklusionen statistisk og rationelt ubrugelig og skaber en langt mere skadelig frygt hos folk der ikke lade sine boern vaccinere. Tag for eksempel og se paa beregninger fra MFR vaccinen. Folkemordsniveau, indirekte selfoelgelig, men hvad forskel goer det? Denne post, vurderet af undertegnede som er fagperson, er baseret paa dobbeltdestilleret og jeg vil straekke mig helt til toerindampet sludder og vroevl, som saedvanlig i den danske presse og raeveroede snaevertsynede journaliststand kan de ikke saette sig ind i noget som helst overhovedet. De kan blaese ting op som intet belaeg eller hold har. Lad os oprette en pris der kan haedre deres enestaende naivitet og umaettelige Helle-Thorning Schmidt-dimensionerede liderlighed, som i dette tilfaelde er kanaliseret (om muligt) ned i trangen til at saelge aviser... Naah nej, det kan Jante ikke li. Tsk! TSK SIGER JEG! (ikke af dig Hr. Kepp)

Isoleret set er det ellers en fin analyse Hr. Kepp, men det danske sunhedsvaesen har faktisk det modsatte problem. De har saa mange livremme (safe players), seler (bureaukrater) osv. at de ikke kan naa at faa toejet af naar der gaar ild i bukserne.


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 328 dage siden - Direkte link

Her er desuden et andet, nyere studie fra 2008  - det største af sin art, af antallet af forekomster af neurologiske forstyrrelser efter thimoseral-baserede vaccineringer i 278,624 børn fra Vaccine Safety Datalink.

 

Heather A. Young, David A. Geier, Mark R. Geier:, Journal of the Neurological Sciences 271 (2008) 110–118: Thimerosal exposure in infants and neurodevelopmental disorders: An assessment of computerized medical records in the Vaccine Safety Datalink

 

Fra abstract:

"Consistent significantly increased rate ratios were observed for autism, autism spectrum disorders, tics, attention deficit disorder, and emotional disturbances with Hg exposure from TCVs. By contrast, none of the control outcomes had significantly increased rate ratios with Hg exposure from TCVs."

 

TCV = thimerosal containing vaccine.

 

Årsagen til, at studier som dette demonstreer en tydelig korrelation er som forklaret ovenfor, at de tager udgangspunkt i en periode omkring CNS-udviklingen i børn.


Skrevet af Angry Bird 328 dage siden - Direkte link

Dette er uden at have laest hele artiklen stadigvaek ikke naer evidens nok og heldigvis heller ikke den metode sunhedsstyrelsen anvender. Statistisk signifikans, patientgrupper, studiets karakter, miljoefaktorer, historie om andre vaccinationer og anamnese i oevrigt er ikke muligt at daekke i dette studie uanset hvad der staar. Journalen er hoejt specialiseret og kan ikke paa nogen maade underbygge sammenhaengen mellem hjaelpestoffet og denne alvorlige paastaaede bivirkning. En observation som denne kan ligesaa godt skyldes helt andre ting. Spiser alle de vaccinerede Roquefort og grapejuice ofte? Det er ligesaa sandsynligt indtil dette undersoeges til bunds af uafhaengige forskergrupper fra forskellige laboratorier der anvender forskellige metoder med forskellige hypoteser. Sangen kraever en langt bredere vurdering og kraever desvaerre altid tid (og dette stof har en lang historie) hvilket typisk bliver undersoegt i meta-analyser af langt flere artikler (hundreder) som er for og imod. Disse bliver saa analyseret af kvalificerede epidimiologiske forskere, specialister i sygdommen og statistikere og en samlet konklusion under de undersoegte betingelser, og i sidste ende kan en vejledning der er statistisk funderet paa den givne population gives. Endnu bedre er de saakaldte Cochrane Reviews. Fx. tages risikoen og skaden for den samlede population der ikke vaccineres og derfor for sygdommens foelgevirkninger ogsaa ind i overvejelserne. Dette emne jeg beroerte i ovenstaaende post ogsaa. Jeg bryder mig heller ikke om referencefiskeri som dette bliver lige nu. Det samme vil ske hvis jeg hoerer en lyd i et forladt hus og fra starten har den naive forudsantagelse at det er et spoegelse der har lavet den. BOEH!


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 328 dage siden - Direkte link

Man kan stille spørgsmål ved alt så. Er vitaminpiller livsforkortende? Det står kvit og frit i alle medierne i denne uge. Men studier af 200,000+ børn som tyder på Hg-skader fra vacciner, det er ikke "evidens nok" til at komme i medierne eller i øvrigt, stoppe Hg i vacciner indtil det er be- eller afkræftet. Er det det, du siger?

 

Derudover så har man et princip, at hvis noget af tilpas usikkert, så undlader man at bruge det i lægevidenskaben. Givet den store kontrovers, de mange artikler for og imod, og de hundredevis af verserende retsager, da virker det mystisk, at nogle læger overhovedet forsvarer brugen af Hg i vacciner.

 

Jeg skulle så lave mit eget medicinalfirma og lave Fase-3 studier der viser signifikant risiko for neurosygdomme som bivirkning af medicinen (som i studiet ovenfor) - og så, med dine ord - få det godkendt, fordi den slags studier ikke er signifikante. Det er en fascinerende holdning at have.

 

Angående dine hypoteser om korrelationer: Der er naturligvis ikke den type korrelationer, du taler om, ved undersøgelse af over 200,000 børn spredt socialt og geografisk. Det var formentlig en joke fra din side. Grunden til, at man finder korrelationer er typisk social, aldersmæssig, eller kønsmæssig bias, eller genetiske/geografiske variationer.

 

Når man sampler over 200,000 spredt over social og geografisk variation, så er man langt bedre end nogle fase-3 studier. Du taler med andre ord for, at ingen eksisterende fase-3 studier er troværdige, da de er langt mindre og derfor langt mere korrelerede end ovenstående på 200,000 børn - det synes jeg, virker enten urimeligt eller meget foruroligende.


Skrevet af Angry Bird 328 dage siden - Direkte link

Politikersvar som dette kan jeg kun pakke fisk ind i, som jeg ligeledes kan med Politiken og den ene artikel du listede naar sidstnaevnte staar alene. Denne paastand du fremfoerer har praecis samme mangel paa kvalitet som postulatet om at mennesker skaber greenhouse effektens temperaturstigning. Det er uvidenskabeligt nonsens (utroligt at denne klimabevaegelse, denne klima-"mem"-produktion faar lov at diktere hvad der er rigtigt og forkert (se Richard Dawkins)) der virker overbevisende fordi mange mennesker synes at det er en god ide at se/lystfiske efter dette i sine data.

- Vitaminpiller hedder i virkeligheden vitamintabletter, vitaminpiller bliver ikke laengere trillet paa apotekerne. Hvorfor skulle man tage artiklen serioest naar overskriften er misvisende? Jeg tror i oevrigt at vi er enige om at disse journalister er baade for dumme, uinteresserede til at afgoere om det ene er mere vigtigt for helbredet end det andet. Vitamintabletterne er noget folk kan forstaa uden megen forklaring og derfor er det interessant at laese for flere. Det har intet med fornuft at goere.

- Se paa andre lande end Danmark for en gang skyld og her henfoerer jeg naturligvis ikke alene til amerikanske tilstande eller de fulde svenskerne. Nej, se lidt mere nuanceret og bredere. Danmark er meget overforsigtige, de er de sidste til at godkende og de foerste til at afskaffe (i store traek). Se bare paa HPV vaccinen!

- Hvad angaar korrelationerne kom det ikke tydeligt nok ud maaske, for meget ironi og jokes?Epedimiologiske studier er fine men ikke konklusive. Det er statistik! Du har ikke mulighed for at udtale dig om hvor vidt denne kviksoelvrest foraarsager denne sygdom uden evidens andre steder fra. Det er simpelthen ikke nok og det er helt almindelig videnskabelig praksis. Er Einstein blevet modbevist? Ramte neutrinoen detektoren i Italien foer den blev afsendt? Hvem ved? I hvert fald skal dette undersoeges paa anden vis foer vi kan afgoere noget. En undersoegelse som denne er vaerdifuld til at udpege mulige risikofaktorer, men kan ikke give dig andet. Desuden er indsamlingen af disse data meget problematisk og underlagt subjektive vurderinger fra laegen af den enkelte patient. Min pointe her er at fokus boer vaere paa at diskutere validiteten af disse data selv for hr. og fru. 180grader.dk, og det er hvad folk i FDA og lille sundhedsstyrelsen goer og har folk ansat til.. I virkeligheden goer sunhedsstyrelsen nok ikke andet end at se hvad de andre goer naar nok af de andre der er trovaerdige har gjort det samme.

 

Samlet set vil jeg sige at det er muligt at nogle boern faar visse bivirkninger, som ofte ogsaa advaret, men den brutale sandhed er at selv hos den mest hellige etiker at populationen er hoejere rangeret end individet i disse spoergsmaal.


Skrevet af slettet bruger 3292 328 dage siden - Direkte link

Kviksølv er sundt og godt for dig.

Gift er sundt og godt for dig.

Vand er tørt, og rød er blå!

Hvornår lærer du det?


Skrevet af Mads M 328 dage siden - Direkte link

Du skulle måske lige læse Angry Bird's indlæg igen for du har da helt misforstået hans pointe.


Skrevet af Angry Bird 328 dage siden - Direkte link

Jeg havde haabet paa aerlig modstand, men maaske skulle jeg pakke visse dele af 180grader.dk ind i fisk i stedet, eller var det omvendt? Hjaelp mig kaere Freedom works! Jeg forstaar ikke hvad du opponere imod. Er jeg ikke liberal nok fordi jeg rent faktisk ved hvad jeg snakker om? Laes hvad jeg skriver som Mads M saa flot paapeger.

 

De folk der i den grad lever sig ind i liberalismen (alene det at man leve efter en isme er misforstaeet) som en anden religioes bevaegelse har ganske enkelt misfortaaet det hele. Vaagn op og laes eventuelt for at goere det hele hurtigere og effektivt Richard Dawkins: The God Delusion. Den daekker ogsaa sindsforstyrrede personer som dig Freedom works! Det kan selvfoelgelig taenkes at antallet af ironiske lag er blevet forvirrende?

 

Kviksoelv har et toksis vindue, nedenfor det er der et terapeutisk vindue ikke marie curie niveau nej. (Kviksoelv(II)ioner indgaar som katalysator i visse enzymer) og nedenfor det et vindue der er irrelevant med mindre der skulle vaere en staedig og godtroende homoeopat til stede? Naa, ikke...old news I guess. Lad os danse noget Zumba.

 

Skal jeg raades til at lade vaere med at vaccinere mine boern saa andre boern doer af det fordi hordebeskyttelsesprocenten er for lav fordi du og andre ukompetente personer mener at kviksoelv er giftigt i en hvilken som helst sammenhaeng og som tolker videnskabelige artikler efter for godt befindende? Nej, det skal jeg ikke, derfor goer de det ikke.

 

Det mest kritisable er at sunhedsstyrelsen ikke fik indfoert den vaccine tidligere. punktum. 

 

Som svar paa dine fire fine oplysinger har jeg foelgende kommentarer:

1. Faktum er at roed rent faktisk er blaa i oejblikket, det har Magrethe soerget for.

2. Kviksoelv er sundt i lave doser som vi faar i drikkevandet og andre steder.

3. Gift kan vaere sundt, det afhaenger af dosis. Botox er en lille dosis af botulinum toxin fra bakterien Clostridium botulinum som i smaa doser kontrolleret lammer relativt unge damers nerveimpulser i Helle-Thorning Schmidt og andres ansigt og kan derfor ikke betegnes som en nervegift i samme forstand, det er ganske ufarligt for helbredet. Et andet eksempel er at den toksiske dosis af vand er 16 liter saa pas paa. 4. Til sidst skal man passe paa hvad man siger om vand. Vand er isoleret i toer tilstand (http://jp.dk/nyviden/article2164199.ece) saa igen maa jeg skuffe dig, verden er mere kompleks end som saa.

 

:D

 


Skrevet af Mads M 328 dage siden - Direkte link

...med mindre der skulle vaere en staedig og godtroende homoeopat til stede?

 

Nej, han glemte at tage sin medicin og døde af en overdosis.


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 328 dage siden - Direkte link

 

Terapeutisk vindue for Hg? Sundt i små doser? Det må du gerne uddybe....  Du mener vel så som nervegift mod lokale infektioner eller imod lokal kræft? Det er nyt for mig....

 

Derudover: Du hævder, at Hg er ok i visse mængder, fordi "det indgår som katalysator i visse enzymer" - er du sikker på, du ikke mener proteiner, der indeholder Hg fordi de detoxifixerer Hg, af naturlige årsager (nemlig fordi Hg er en ekstremt stærk gift)? 

 

Dvs du tænker nok på f.eks. metallothioneiner, og f.eks. kviksølv(II)reduktaser? I de proteiner indgår Hg ikke som katalysator, men bindes og/eller nedbrydes til andre mindre toksiske former inden de udskilles.

 

Det er muligvis den misforståelse der gør, at du ikke er helt bevidst om de skadelige virkninger af kviksølv.

 

Hvis du vil tage Hg og få neurologiske skader, så fint med mig, din frihed er min frihed, så længe du ikke pådutter andre den holdning med forkerte udsagn. Læs evt. WHO's rapport om Hg ovenfor, hvis du er interesseret i Hgs doser og vinduer.

 

mvh

Kasper


Skrevet af Angry Bird 328 dage siden - Direkte link

Hehe, nice, du fisker ogsa i mine indlaeg... Vil du virkelig gerne ud af den vej, be my guest. Metallothioniner, interessant, kan du ikke berette lidt om bindingskonstanterne nu du er i gang? Jeg lytter? Jeg laver sjov.

 

Paa den anden side kan jeg ikke se at det har direkte relevans for vaccinen.

 

Enzymatisk katalyse af Hg....Maaske skulle jeg kaste haandklaedet paa den her... :)

 

I oevrigt giver jeg ikke et hak for den H1N1-pandemiskandale WHO stod bag. De var eneansvarlige for den eneste pandemi der bredte sig, nemlig den korrupte Tamifluhamstring udloest af hovedansvarlige raadgivere i WHO der var i lommen paa Hoffman-La Roche. Igen find nogle ordentlige kilder.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Videnskab

10
16
13
27
20
66
33
4
20
7
11
66
10
6
17
6
3
12
22
31
Om Kasper Planeta Kepp
"I det vidtstrakte moralske landskab mellem uvidenhed og rendyrket ondskab ligger en enorm gråzone, der ustandseligt betrædes, når dumheder...

Se Kasper Planeta Kepps profil
eller
Følg Kasper Planeta Kepp