Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

69

Skrevet af Kurt Birk Jensen 1578 dage siden - Direkte link

Ja, daværende minister K.B.Andersen indførte begrebet "Ligusterfascister" om alle husejere engang i slutningen af 60'erne.


Skrevet af gavinnorden 1578 dage siden - Direkte link

Pandora Beads Crystal Silver Charms Pink TM [charms335] - $9.96 : Log In or Register US DollarCNYEuroGB PoundCanadian DollarAustralian Dollar   Currency: Categories Pandora Sets Pandora Necklaces Pandora Bracelets Pandora Rings Pandora Charms Pandora Beads Pandora Bangles Pandora Earrings New Products - more Pandora Bracelets charms Beads PBF01$211.25  $79.96
Save: 62% off
Pandora Bracelets charms Beads PBE100$211.25  $79.96
Save: 62% off
Pandora Bracelets charms Beads PBF03$211.25  $79.96
Save: 62% off
Home ::  Pandora Charms ::  Pandora Beads Crystal Silver Charms Pink TM Pandora Beads Crystal Silver Charms Pink TM
larger image $26.75  $9.96
Save: 63% off
  • Model: charms335
Add to Cart:


Pandora Beads Crystal Silver Charms Pink TM Product is concerned with pandora jewelry pandora bracelet

Details:
Brand:
Pandora
Series:

Products Images©2011 pandora. All Rights Reserved.

Skrevet af Kasper Planeta Kepp 1578 dage siden - Direkte link

 

Ethvert skattegrundlag skal udpines, indtil der kun er herrefolk, karrieresocialister, smagdommere, soldater og pøbel tilbage. Middelklassen er en trussel mod socialismen.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Johannes Jørgensen 1578 dage siden - Direkte link

Karl Marx brød sig i det hele taget ikke om ret meget andet end alkohol, tobak og andre folks penge som han nassede sig til gennem hele livet. Der er ingen vidnesbyrd om at han nogensinde var i kontakt med de arbejdere hvis vilkår han havde så travlt med at beskrive. Sønnen han fik med tjenestepigen i huset nægtede han at kendes ved. Han står tilbage som en af menneskehedens største vederstyggeligheder.


Skrevet af Juul 1578 dage siden - Direkte link

Pas på. Man må ikke skrive grimt om totalitære socialister herinde, som har gjort mange, mange menneskers liv dårligt. Så bliver man bannet.

 

Det er derfor, jeg er meget ked af, at Svend Auken ikke fik en længere karriere i dansk politik.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Helt enig med Morten Skak.

 

Fjern skattestoppet.

 

Skattestoppet der ud over at medvirke til bobligboblen der har gjort krisen værre også har medvirket til at forringe dansk velstand og beskæftigelse.

 

Typisk hyklerisk udtalelse fra Venstre om "at beskytte boligejerne".

 

Det er Venstre der står bag skattestoppet og de mange der har forkøbt sig.

 

Ville Venstre boligejerne det godt, ville man fjerne skattestoppet, reducere rentefrdraget og sænke skatten på arbejde.

 

Men Venstre valgte de da kom til magten at sænke skatten på ejerboliger, istedet for at sænke den på arbejde. Symbolpolitik af værste skuffe, der også var grundlæggende ubegavet.

 

De insolvente boligejere kunne så hjælpes ved en engangsskat på banker/realkreditinsitutter.

 

De samme banker der i disse uger øger renterne på lån til erhvervsvikromsomheder og dermed medvirker til en lavere økonomisk vækst.


Skrevet af _slettet_bruger_64 1578 dage siden - Direkte link

"...Men Venstre valgte de da kom til magten at sænke skatten på ejerboliger, istedet for at sænke den på arbejde..."

--

Lodret løgn!

VKO stoppede de evindelige, landsødelæggende skatteforhøjelser, både på arbejde og på ejerboliger.

VKO sænkede skatten på arbejde.

Dog fortsatte kommunerne med kunstigt at opvurdere grundværdierne, først med en såkaldt "byggeret", som om, vi ikke bor i et bygget hus, og derefter kunstige opskrivninger af grundværdien, alene fordi den desværre aldrig blev omfattet af skattestoppet.

Skattestoppet fik velstanden til at stige og er en velsignelse for folk, derr går på arbejde og bor i vores eget hus.

I modsætning til løgnhalsen Nyrup og løgnersken Marianne Jelved, der fattiggjorde Danmark bl. a. med Pinsepakken i 1998, som betød 10.000 fyrede automekanikere og at halvdelen af autoværkstederne blev lukket.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

VKO sænkede skatten på arbejde

Ja, i reformen af 2009 sænkede de skatten på arbejde, og bl.a. reducerede rentefradraget.

 

Skattestoppet har alt andet lige betydet højere skat på arbejde og en mindre beskæftigelse på 8.000 jf. beregninger fra Det Økonomiske Råd i 2005 og dermed ringere velstand og BNP.

 


Skrevet af Johnson 1578 dage siden - Direkte link

Hvorfor skal man overhovedet betale skat af ejerboliger?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Hvorfor skal man give fradrag for renteudgifter, fradrag for indskud på pensionsordninger mm.

 

Hvorfor skal lejere betale leje ?


Skrevet af _slettet_bruger_64 1578 dage siden - Direkte link

"...Hvorfor skal man give fradrag for renteudgifter,..."

Det var noget, socialdemokraterne indførte, for at "fattige arbejdere" kunne købe sig en cykel, en radio, et fjernsyn og senere en bil, uden at skulle spare op i 10 år først.

Det var også tilsigtet at give en stigning i den indenlandske efterspørgsel (tidligere blev cykler, radioer, tv-apparater og biler fremstillet i Danmark), og det lykkedes.

---

"...fradrag for indskud på pensionsordninger mm...." 

Pensionsopsparingerne bliver (brand) beskattet ved udbetalingen, så hvis regeringen ikke vil stå med 1 million forarmede folkepensionister med stemmeret, er den nødt til - meget imod dens vilje - at lade civilbefolkningen beholde en anelse af alt det, vi skaber. 

--- 

"...Hvorfor skal lejere betale leje ?..." 

Spørg udlejerne. Måske har de nogle udgifter, der skal dækkes.

Spørg os husejere, der betaler 40% af byggesummen for lejerne i det såkaldt almennyttige boligbyggeri, foruden lejernes huslejegaranti, lejernes varmehjælp, lejernes byfornyelser, lejernes renoveringer m.m.

---

Hvorfor skal lejerne ikke betale ejendomsskat, og hvorfor skal lejerne ikke betale grundskatter?


Skrevet af Andreas Jakobsen 1578 dage siden - Direkte link

Er helt enig i din post generelt.

 

Dog skal jeg lige gøre opmærksom på at lejere rent faktisk betaler grundskatter via deres udlejer. At vurderingerne af udlejningsejendomme generelt er noget lavere end ejerboliger betyder at beløbet er noget lavere end hvad en ejer af en ejerbolig betaler ændrer dog ikke på det faktum at lejere via huslejen betaler grundskatter.

 

Kigger lige på en konkret ejendom med 18 lejemål - og der er vurderingen steget fra 1992-2001 fra 9.100.000 til 9.350.000. I 2010 er vurderingen steget til 20.600.000. (i 2008 er vurderingen 20,8 mio. - kommunerne syntes ikke rigtig at have taget højde for krisen i 2010 vurderingen).

 

Kommunerne har haft voldsomt travlt de sidste 10 år med at udplyndre boligejere og lejere.


Skrevet af _slettet_bruger_64 1578 dage siden - Direkte link

Ja.

Og andelsboligejere betaler kun ca. 1/5 af ejendomsskatten, altså i bygningsbeskatning af, hvad en husejer med samme husværdi som ejeren af andelslejligheden betaler.

Socialisterne er helt vilde med at skabe ulighed.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Nej fradrag for renteudgifter er ikke noget socialdemokraterne har opfundet.

 

Den stammer fra den første statsskattelov fra 1903 og modsvares af lejeværdi af den faste ejendom svarende til værdien af egen bolig,

 

Med skattestoppet er denne værdi udhulet og svarer kun til det halve af den reelle værdi.

 

Pensionsbeskatning er subsidieret massivt.

 

Ikke alene er PAL skatten kun på 15 % - man udskyder skattebetalingen fra den

periode man skyder beløbet ind på en pensionsordning til man bliver pensioneret.

 

Lejere betaler ejendomsskatten over deres leje.

 

Det kunstige skattestop på ejendomsværdiskat er noget af det mest ubegavede der er foretaget politisk i nyere tid.

 

Mens ejendomsværdiskatten i dag stort set giver det samme i provenu i dag, selvom kontantprisen og værdien af ejendomme er steget med mindst 50 % siden 2001 opkræves der langt mere i personskatter end i 2001.

 

Mens stoppet på ejendomsværdiskatten betyder løbende letterlse af skatten som følge af inflationen stiger skatten på arbejder tilsvarende.

 

Stoppet på ejendomsværdiskatten betyder ikke lavere skat - det betyder blot at skatten aalt andet lige skal stige på andre kilder f.eks. løn.

 

Skattestoppet er ikke andet end billig populisme fra uduelige polit politikere.

 

Der er da heller ikke en eneste fagøkonom der har anbefalet det. Tværtimod anbefales det at fjerne skattestoppet. Det gør Det Økonomiske Råd, Nationalbanken, OECD, universitetsøkonomer - ja, selv bankøkonomer som Steen Bocian må nu indrømme at man ikke kommer uden om at fjerne skattestoppet.

 

For boligejere vil det ikke betyde dårligere økonomi, da de dels også vil få lavere skat på arbejde.

 

Under alle omstændigheder burde en skattereform indeholde ændringer så f.eks. ejerboliger og andelsboliger bliver beskattet ens og at boliger ikkebeskattes lempeligere end f.eks. selskabsindkomst som det sker i dag.


Skrevet af Tommy Hojegaard 1578 dage siden - Direkte link

Det kan godt være at PAL skatten er nominelt lav, men hele afkastet bliver jo beskattet som personlig indkomst ved udbetaling, hvorved afkastet totalt set beskattes hårdere end hvis der var investeret i beskattede midler.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Den effektive beskatning af pensionsopsaring er ca. 24 % - kilde DORS efterår 2008.

 

Det er også derfor der er indført begrænsninger i de beløb der kan skydes ind på disse ordninger.

 

Faktisk medførte kombinationen af rentefradrag og den lave beskatning at man med fordel kunne optage et lån i sit hus, indskyde beløbet på en pensionsordning, trække renterne fra, mens man fik et nedslag i skatten på sin lænindkomst og så endda fik en lav løbende skat på pensionen.


Skrevet af Tommy Hojegaard 1578 dage siden - Direkte link

Nu har jeg ikke læst vismændenes rapport, men du taler om pensionsopsparing, jeg taler om hele beskatningen, dvs ved indbetaling, forrentning og udbetaling.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Ja, det er den effektive beskatning.

 

Hvorfor tror du ellers at der er så mange der indbetaler til pensionsselskaber via skattebegunstigede ordninger?


Skrevet af Tommy Hojegaard 1578 dage siden - Direkte link

Der er kun een grund: indkomstudligning (eliminering af topskat)


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Ja dels det. Men også en udskydelse af beksatningstidspunktet. Skattekreditten kan være op til 40 år.

 

Det er den slags skævvridninger man bør fjerne  - omvendt er der enorm beskatning af renter af frie midler. Indkomst fra selskaber beskattes også højere.


Skrevet af Mikael Mortensen 1578 dage siden - Direkte link

Dette er rapporten der henvises til:

http://www.pensionsdebat.dk/2011/dor090111.pdf

 

Tror det er følgende del-konklusion der omtales.

 "For personer med negativ kapitalindkomst – hvilket er den typiske situation for mange (i hvert fald yngre) boligejere – er den marginale direkte afkastbeskatning på 33½ pct.,
hvis de årlige nettorenteudgifter er mellem 0 og 50.000 kr. Det betyder, at den direkte afkastbeskatning er ca. 4 pct.point lavere end i regneeksemplerne ovenfor. Hvis rentebetalingerne overstiger 50.000 kr., er den marginale direkte afkastbeskatning 25½ pct. eller ca. 12 pct.point lavere end for personer med positiv kapitalindkomst. Den effektive marginale beskatning af afkast for en person med stor negativ kapitalindkomst er derfor umiddelbart mellem 30 og 40 pct. afhængigt af vedkommendes alder på indbetalingstidspunktet.
Imidlertid kan man forestille sig endnu lavere effektiv afkastbeskatning, fordi de betydelige renteudgifter kan bringe indkomsten i pensionsalderen under grænsen for aftrapning af pensionstillægget. Hvis det er tilfældet, reduceres den effektive afkastbeskatning til i grænsen at nå 25½ pct., hvis indkomsten som pensionist på intet tidspunkt er tilstrækkelig til, at pensionstillægget aftrappes."

 

Dog bør det bemærkes at så hvidt jeg kan gennemskue rapporten tages der ikke hensyn til evt. udgifter til betalinger af renter for at opnå den lavere marginal beskatnings grad.

Så det vides ikke om prisen for at opnå det ekstra pensions tillæg (max. 60k årligt før skat) er at man reelt har et lavere rådighedsbeløb.

 

 


Skrevet af Svend 1578 dage siden - Direkte link

"For boligejere vil det ikke betyde dårligere økonomi, da de dels også vil få lavere skat på arbejde."

 

Nåh ja - lavere skat på arbejde - højere skat på alt andet. Lad hunden æde sin hale.

 

Hvad med pensionister, der har sparet op til et hus af penge beskattet 70-80% ? Hvor skal de hente penge til forøgede skatter fra? Hvad forestiller du dig i det hele taget vi ender med for et samfund, hvor staten stjæler alle de penge folk tjener?

 

I Danmark opkræves 1000 milliarder kroner  i skatter og afgifter. Hvad med om man fx sparede lidt på de sociale udgifter på 750 milliarder?

 

Det  er i bund og grund sygt, at stjæle de få penge folk har fået til overs efter det første store tyveri, for derefter at dele dem ud til alverdens nassere.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Når skatten på visse kapitalindtægter fryses fast vil det alt andet lige betyde at skatten på andre skal øges.

 

Hvorfor skal formuestigninger på boliger friholdes for skat, mens den manglende skat skal opkræves på løn?

 

Derudover betyder skattestoppet at prisernes volatitet øges.


Skrevet af Svend 1578 dage siden - Direkte link

1) Hvilke kapitalindtægter?

 

2) Hvorfor skal der opkræves manglende skat?

 

3) Voladitet øges?

 

Alt du skriver er socialistisk ævl - Ikke andet.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Når skatten på værdistigninger lempes, så skal skatten alt andet lige kræves op et andet sted - læs skat på arbejde eller moms.

 

En konsekvens af skattestoppet har udover boliboblen været ringere beskæftigelse alt andet lige og dermed lavere BNP og velstand.


Skrevet af _slettet_bruger_64 1578 dage siden - Direkte link

"...Når skatten på visse kapitalindtægter fryses fast vil det alt andet lige betyde at skatten på andre skal øges...."

---

Nej, for SATAN!

Det betyder, at der skal nedlægges arbejdspladser i det offentlige.

Det er bedre at fyre 10 offentligt ansatte end én privat ansat.

Ellers spildes pengene på det her:

http://www.panoramio.com/photo/20089275


Skrevet af Kim Freyberg 1578 dage siden - Direkte link

Hvad med pensionister, der har sparet op til et hus af penge beskattet 70-80% ? Hvor skal de hente penge til forøgede skatter fra? Hvad forestiller du dig i det hele taget vi ender med for et samfund, hvor staten stjæler alle de penge folk tjener?

Jeg sad med samme tanke og spørgsmål, da jeg læste ned i tråden.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Jeg sad med samme tanke og spørgsmål, da jeg læste ned i tråden.

Som det er nu falder der skatten på ejendomsvædiskatten da den er låst fast i et kronebeløb. Den stiger ikke. Den falder.Skrevet af _slettet_bruger_64 1578 dage siden - Direkte link

"...Lejere betaler ejendomsskatten over deres leje..."

Hold da kæft, hvor du lyver.

Lejernes ejendomsskat er kunstigt lav, og her kan du læse om massive husejertilskud til lejerne:

http://www.180grader.dk/Krimi/vollsmose-forgyldt-med-million-indsprjtning

 

Det er en skam, du lukker så mange løgne ud, Asktskn.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

abel - det er muligt at du med din agressivitet forsørger at kompensere for dit manglende intellekt - men det er ikke et kønt syn. I boliger der er omfattet af huslejeregulering er det muligt at overvælte omkostninger i huslejen. 

 

Eksemplet fra Vollsmose har ikke noget med boligebskatning at gøre, men vedrører socialpolitik.


Skrevet af Live-Free-or-Die 1578 dage siden - Direkte link

Fordi det ikke er privat ejendom. Eller, det er i hvert fald sådan det kan tolkes når staten opkræver skatter for en grund man har betalt X millioner kroner for med den hensigt at det skulle blive ens private ejendom. Du må jo heller ikke bygge på din såkaldte "private ejendom" uden at få statens godkendelse, så rent ejendomsmæssigt lever vi stadig i et feudalt samfund.


Skrevet af _slettet_bruger_3909 1578 dage siden - Direkte link

Det giver slet ingen mening at beskatte urealiseret gevinst på boligmarkedet og samtidig ikke beskatte ved realisering. Det burde en hver der har haft økonomi på gymnasieniveau kunne forstå. Det var jo netop dette der skabte en boligboble hvor det kunne betale sig at spekulere priserne op da gevinsten jo var skattefri, hvilket betød en nettogevinst på 50% eller mere i forhold til andre beskattede investeringsformer.


Skrevet af Thomas Bolding Hansen 1578 dage siden - Direkte link

Det giver slet ingen mening at beskatte urealiseret gevinst på boligmarkedet og samtidig ikke beskatte ved realisering. Det burde en hver der har haft økonomi på gymnasieniveau kunne forstå. Det var jo netop dette der skabte en boligboble hvor det kunne betale sig at spekulere priserne op da gevinsten jo var skattefri, hvilket betød en nettogevinst på 50% eller mere i forhold til andre beskattede investeringsformer.

 

Fuldstændig enig. Ejendomsskatter er en total uskik overordnet set - en moderne variant af at beskatte sollyset gennem vinduet.

 

Folketinget var enige om at indføre flekslånene (minus EL og SF), der også om noget har bidraget til boligboblen. De fornægtede boligboblen nærmest indtil den brast og gjorde intet for at gardere sig mod, eller begrænse kollapset på boligmarkedet , der er oven i hatten fortsat vil koste og har kostet bank efter bank livet.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Fjerner man skattestoppet og de afdragsfrie lån, vil det betyde mere stabil udvikling i boligpriserne

og man vil endvidere undgå at priserne igen stiger mere end lønnen som følge af lavere skat på

arbejdsindkomst.

 

Skattestoppet var blot et udtryk for Foghs populisme  på samme måde som Løkkes påstand om at de har afviklet gæld. Det har man heller ikke. Man har blot solgt olien i Nordsøen. Ser man på finanspolitikken under Fogh/Løkke bød den ikke på bedring af holdbarheden - der er kun lettet.

 

Dels gennem øgede offentligt forbrug, dels gennem skattestoppet og dels gennem skattelettelsen i

2004 der blev hevet hjem igen i 2010.


Skrevet af Johnson 1578 dage siden - Direkte link

Jeg kan ikke se hvorfor staten skal have en del af fortjenesten ved salg af ejerbolig, Det er komplet ligegyldigt hvor svært eller let folk er kommet til de penge der evt. måtte komme ud af et salg en privat bolig, staten skal slet ikke blandes ind i det. Jeg ser det ikke som en form for naturlov at man skal betale dit og dat til staten.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Fordi skat på arbejdsfrie fortjenester alt andet lige er bedre end skat på arbejde.

 

 


Skrevet af Byggemand Bob 1578 dage siden - Direkte link

Hvis du køber en guitar til privat brug - og sælger den 20 år efter til 3 x indkøbsprisen fordi det var en god guitar - måske med en autograf på eller andet - så skal du heller ikke beskattes af fortjenesten. Det er det samme med en ejerbolig. Hvorfor skulle det være anderledes? Den er købt og betalt med beskattede penge - og er således allerede beskattet én gang - og ny køber vil også skulle betale en evt. merpris med beskattede penge - altså igen en beskatning af prisen. 

 

Hvis man afskaffer rentefradrag, afdrigafrihed og hæver boligskatten vil du kun opnå én ting: 100.000 vis af mennesker der bliver stavnsbundne og et ejendomsmarked der kollapser. 

I værste fald kan det faktisk medføre at DK går bankerot - for det er enorme summer staten og bankerne derved mister!

 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Nu er der ikke mange guitarer der samlet i en økonomi som den danske der stiger med hundrede mia. så dit eksempel er ubrugeligt.

 

Skattestoppet var sammen med de afdragsfrie lån hovedårsagen til den boligprisboblen som Danmark oplevede og som har medført at mange førstegangskøbere er insolvente, samt at mange almindelige familier blev afskåret for at købe egen bolig,mens andre har fået store gevinster.

 

En følge er endvidere en dybere krise i dansk økonomi end ellers.

 

En skattereform vil uanset indhold indeholde en lang indfasning af de forskellige elemeter, og have modsatrettede effekter. Lavere skat på arbejdevil alt andet lige gavne boligejere og medvirke til højere priser på boliger.

 

Ihvertfald vil jeg anbefale at man fik nedsat en kommission der så på en skattereform i bredeste form, herunder skatten på de forskellige kapitalkilder mm. og ikke blot beslutte sig med baggrund i mavefornemmelser og manglende indsigt.

 

Det undrer mig endvidere, at der er så mange herinder der mener at skatten på arbejde skal ned, som følge af et rationale der støttes af f,eks. Det Økonomiske Råds beregninger, mens man omvendt og uden kilder og argumenter støtter skattestoppet.


Skrevet af Byggemand Bob 1578 dage siden - Direkte link

samo samo..


Skrevet af Johnson 1578 dage siden - Direkte link

Jeg mener ikke, som sådan, at det man evt. tjener på salg af ejerbolig kan beskrives som "arbejdsfri fortjeneste". Det kan også gå modsatte vej, det er en risiko man løber i et marked. Men jeg kan forstå, at det altså ikke helt skal være et sådant, det skal kun være de frie markedskræfter der råder når går dårligt, så får folk lov til selv at hænge på gælden 100%, men overskuddet får man ikke 100%, nej, her er det gået for godt - haps. 


Skrevet af _slettet_bruger_3909 1578 dage siden - Direkte link

Nej, men nu blander staten sig altså og hvor meget vi end vil det, så bliver Danmark ikke et nul-skat område lige foreløbig. Alt andet lige giver det langt mere mening at beskatte ved ejendomsgevinst (fradrag ved tab) end at beskatte noget der ikke giver indkomst. Sidstnævnte er jo blot medvirkende til at boligejere skal have endnu mere i løn for at kunne betale skatter.


Skrevet af Thomas Bolding Hansen 1578 dage siden - Direkte link

Jeg kan ikke se hvorfor staten skal have en del af fortjenesten ved salg af ejerbolig, Det er komplet ligegyldigt hvor svært eller let folk er kommet til de penge der evt. måtte komme ud af et salg en privat bolig, staten skal slet ikke blandes ind i det. Jeg ser det ikke som en form for naturlov at man skal betale dit og dat til staten.

 

Det samme kunne man sige om afkast på aktier, varer man køber i butikkerne (moms og afgifter) Arveafgift etc.

 

Det er da fuldstændigt vanvittigt, at man beskatter en bolig, som nu, uden at der er indtægter involveret.


Skrevet af Andersen 1578 dage siden - Direkte link

Jeg forstår OVERHOVEDET ikke hvad det NU er der tudes over??? Hvilken skattesats er det der er blevet forøget? Eller er det basalt set fordi boligpriserne nu falder? Og når der siges "krise på boligmarkedet", så menes der vel, at det nu er købers marked på boligmarkedet, ikke sandt? Hvilket jo basalt set er FREMRAGENDE for Danmark på sigt. Så hvad er problemet???


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Boligkrise = Faldende priser - Fordi mæglere ser omsætnigen falde og bankerne deres pant forringet.

 

Boligfest = Stigende priser - Fordi mæglere og banker tjener på boblen. Så tænker man ikke på hvem der bagefter skal betale gælden og hvordan den skal betales.

 

Senest har man set Nodea og Danske Bank hæve deres udlånsrenter, selvom ECB har sat renterne ned eller holder dem ned. Nu skal prisen betales, herunder polsringen af bankernes kapitalgrundlag.

 

Følgen af boligboblen er således højere renter og mindre vækst. Bare se hvordan folk ikke kan låne til boligkøb i udkantsdanmark eller hvordan virksomheder må betale mere på deres kassekredit.

 

Som Morten Skak skriver, er det i alles bedste om boligpriserne udvikler sig jævnt og tæt på inflationen.

 

Netop ved at have en intelligent skat på fast ejendom vil man undgå det. Så er det et teknisk/politisk spørgsmål om man vil reducere rentefradraget, hæve ejendomsværdiskatten eller grundskylden.

 

Fastholder man ejendomsværdiskatten på det nuværende niveau og lader den følge prisudviklingen skal rentefradraget sænkes til ca. 20 %j f. Det Økonomiske Råd.

 

Antage man, at en bolig stiger med inflationen er det en stigning på 33 kr. om måneden for en bolig med en ejendomsværdi på 2 mio. (2001 værdi).

 

2 mio. * 0,01 = 20.000 i ejendomsværdiskat. Inflation på 2 % giver så 33 kr. om måneden i merskat. Så vidt jeg husker ville denne form for udfasning give et bidrag på 1 % af BNP i 2040 til sikring af den finanspolitiske holdbarhed.

 

Det lavere rentefradrag ville kunne bruges til en lavere bundskat eller højere beskæftigelsesfradrag. Men det må så være en opgave for en kommission. De fleste beregninger ligger allerede i en vis form hos Det Økonomiske Råd og i rapporten fra den sidste Skattekommission.

 

Man burde dog også se på andelsboliger, hvor man kan låne til købet af andelsbeviset og hvor der ikke er ejendomsværdiskat fordi lånet i foreningen ikke kan give rentefradrag.

 

Man kunne også fjerne muligheden for at deltage i K/S med skatteudskydelse som formål. Det ville også give provenu til lavere skat på arbejde, omend næppe så meget, da der i dag stort set kun udbydes projekter med solanlæg i Tyskland.


Skrevet af Andersen 1578 dage siden - Direkte link

Du kommer med en lang politisk tale. Jeg synes stadig ikke jeg har fået en forklaring på hvad det er der tudes over i dette indlæg. Allan H. Nielsen synes at sige, at vi skal have ondt af de "unge" der købte dyrt i 00erne - selvom jeg ikke tror at dem der købte i 00erne er specielt unge længere...:) Er det det som det her drejer sig om? Boligpriserne falder, folk der lavede dårlige investeringer i 00erne betaler nu prisen, og det er sundt for Danmark på sigt at priserne justerer sig nedad på et mere naturligt niveau. Hvor er samfundsproblemet?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Hvem taler du til?

 

Nogen der købte "på toppen" købte fordi de skulle have et sted at købe

 

Andre måske som en "investering".

 

Hvad jeg skriver, er at man dels bør høre efter hvad Nationalbanken og Det Økonomiske Råd samt andre nationaløkonomer anbefaler.

 

Fjern skattestoppet og sænk skatten på arbejde.

 

Man kan også sænke rentefradraget til 20 % hvis man fastholder det nuværende niveau for ejendomsværdiskat og så endda finde provenu til at sænke skatten.

 

Dette kunne man så gøre i bundskatten så alle fik det samme eller ved øget beskæftigelsesfradrag, da det må antages at dem der har renteudgifter også har lønindtægt.


Skrevet af Andersen 1578 dage siden - Direkte link

Ingen tvinger nogen til at købe bolig. Hvis man køber må det derfor være fordi man mener det kan betale sig. Hvis folk havde holdt sig væk i 00erne ville priserne jo ikke stige som de gjorde. Og det er jo ligepræcist hvad der sker idag: Folk holder sig væk fordi det er møgdyrt.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Der kan være mange grunde til det manglende salg.

 

Jobusikkerhed er givet en årsag. Såfremt priserne er for høje, må sælgerne jo sænke deres krav til prisen.

 

Der synes dog at være en overvejende konsensus om at priserne ikke vil falde meget mere.


Skrevet af Andersen 1578 dage siden - Direkte link

Hahahaha! Yeah right. Jeg skal ikke kunne sige hvor du har denne "konsensus" fra, men det er ihvertfald svært at undgå at se "til salg" skiltene.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Så må sælgerne jo sænke prisen. Finde en bedre mægler. Gøre ejendommen indbydende.

 

Er det ikke budskabet til dem de ledige. At de skal kræve mindre i løn?

 

En del af skylden kan givet findes i den dårligere jobsikkerhed. Flere fyringer, kortere dagpengeperiode - skærpede krav fra bankerne til købere.

 

Det er blot et af resultaterne af VKOs skattestop og finanspolitik. Bl.a. derfor hænger Danmark fortsat fast i dynget efter nedturen i 2008/2009.


Skrevet af Andersen 1578 dage siden - Direkte link

Som man dog kan søforklare noget simpelt: Det er for dyrt! Folk enten gider eller kan ikke tage de kæmpelån - og pansætte resten af deres liv i en bolig - som er det det kræver for at købe et hus til de aktuelle priser.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Så må sælgerne bare sænke prisen


Skrevet af Juul 1578 dage siden - Direkte link

Der synes dog at være en overvejende konsensus om at priserne ikke vil falde meget mere.

 

 

Ikke blandt os, der ikke bruger vores økonomiske kandidatgrad i banker eller realkreditinstitutter. Vi har stadig lang vej endnu, tro mig. 

 

Og alle, der læser med: Køb for guds skyld ikke fast ejendom før diskontoen er på 2,5-3 % igen. Mindst.


Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link

Hvad med om man i stedet fjernede rentefradraget samt ejendomsskatten på samme tid? Jeg mener at have læst et sted at rentefradraget kostede staten 13 mia. kroner om året, hvorimod ejemdomsskatten indbragte 14 mia. kroner om året. En fjernelse af begge dele ville gøre det af med en del administrativt bøvl, og gøre det noget lettere for en potentiel boligkøber at regne ud hvad boligen koster. Hvis man fjerner al skat på fast ejendom, såsom grundskyld og ejendomsværdiskat, så vil mai ikke få en boble. Tværtimod vil bolig priserne finde et nyt og stabilt leje, antageligvis højere end idag. Bobler kommer jo ved uigennemtænkt regulering, der hæmmer markedet i at virke optimalt. Sæt markedet frit på boligområdet, og jeg kan garantere at når boligpriserne har fundet et naturligt leje, så vil de være ret stabile. Det vil ydermere gøre det mere attraktivt for borgere at købe i stedet for at leje, og andelen af borgere i Danmark, der ejer deres bolig, vil stige, hvilket altid er sundt for en økonomi. 

Som en lille lækker ekstra detalje kan jeg oplyse at jeg for nyligt har købt en lejlighed, og det jeg sparer ved mit rentefradrag, og mine udgifter til ejendomsskat, stort set er det samme. Staten giver med den ene hånd og tager med den anden, og det er altså fjollet.

 


Skrevet af Andersen 1578 dage siden - Direkte link

Fint med mig.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Ejendomsværdiskatten giver 15 mia. Rentefradraget kostede netto 20 mia. i 2007.

 

Hvorvidt det hænger sammen kunne man jo beregne.

 

Det har dog ikke nogen relevans at fjerne grundskylden, da den stadig afspejler værdien på en knap ressource som stiger mere end inflationen over tid.


Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link

Værdien på den knappe resource vil stige mere end infltionen over tid, hvadenten der er pålagt en skat man kalder grundskyld, eller ej. Fjerner man denne skat, så vil ejendomspriserne finde et nyt leje, sikkert højere end nu, og være stabile eller med en stabil stigning, lidt højere end inflationen, da efterspørgslen vil stige i takt med befolkningsvæksten. 

 

Jeg ser intet problem i at man ikke skal betale skat til nogen, af sin faste ejendom. Det ville blot gøre det mere attraktivt for folk at blive ejere, istedet for lejere. Det ville være fantastisk for økonomien. Hvis man er ejer, så er man alt andet lige, noget bedre stillet end en lejer, i tilfælde af sygdom eller arbejdsløshed. Man kan tage lån i sin ejendom, eller overgå til afdragsfrihed en periode for at få luft i budgettet, de muligheder har lejere ikke. Det ville være godt for den enkelte og for samfundet, og det ville være godt for staten.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Som skrevet stiger grunde over sigt med mere end inflationen og giver demed ejeren en gevinst og større forbrugsmulighed.

 

Det er en indkomst der allerede i dag beskattes lempeligt.

 

Derfor bør skatten på fast ejendom alene af den grund tilpasses andre former for kapitaindkomst og givet ligge over disse pga. kapitalens fri bevægelighed.


Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link

Indkomsten er der jo kun i forbindelse med salg af den faste ejendom, og hvis man ikke sælger sin ejendom, så er man blevet beskattet af en indkomst man aldrig har haft. 

 

Ydermere betaler man jo grundskyld, selvom ejendommen i en periode ikke stiger i værdi. Endda, selvom en ejendom falder i værdi, så betaler man grundskyld. Det svarer til en slags formueskat. Så længe mine opsparede, og allerede beskattede midler, står i aktier, skal jeg kun betale skat at gevinst ved salg, eller af udbytte, men står de i fast ejendom, så skal jeg betale skat af værdien, flere gange, og også selvom det har været en underskudsforretning.

 

Derudover skævvrider det boligmarkedet at have en skat på fast ejendom, idet markedsprisen retter sig efter den eksterne, statslige påvirkning


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Nej, skævvridninen opstår netop pga. den yderst lempelige beskatning af fast ejendom.

 

Grundskylden er en udgift på samme måde som renten til banken, rente til realkreditinstitutet og dets krav på bidrag.

 

Når man således køber fast ejendom, indregner man disse i hvad man har råd til at købe. 

 

Grundskylden vil ved stigende jordpriser kun være et problem, hvis lønnen ikke følger med. Der hvor grundpriserne stiger mest, er dog også der hvor lønningerne og indkomsterne typisk er steget mest - altså højere lønninger afspejler sig i stigende bolig og efterspørgsel efter grunde.

 

Som det fremgår af artiklen bør man endvidere gøre op med skattestoppet, så man ikke får den effekt at ejendomsværdiskatten er med til at øge prisstigninger - sammen med grundskylden.

 

Lod man ejendomsværdiskatten følge med prisudviklingen på samme måde som grundskylden ikke havde den samme langsomme tilspasning, ville det virke stabiliserende på priserne og alt andet lige give en jævn udvikling på priserne.

 

Tænk hvor godt det ville have været i dag uden skattestoppet. Så havde der været højere vækst i dansk økonomi, højere beskæftigelse og alt andet lige bedre finanspolitisk holdbarhed.


Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link

Skævvridningen opstår, når man påvirker den naturlige markedsbestemte pris, ved at udsætte varen for en skat. At skatten så er lempeligere eller hårdere end andre skatter ændrer ikke det faktum at varens pris er skævvredet i forhold til den naturlige markedsbestemte pris. 

 

Grundskylden er ikke en udgift på samme måde som renter til banken. Renterne til banken kan jeg se ud af hvor meget jeg har kånt og til hvilken rente. Grundskylden varierer jo efter hvor meget min ehendom virderes til at være værd. Grundskylden er i øvrigt heller ikke ombefattet af det såkaldte skattestop, og er faktisk steget fra 14,7 mia. kroner i 2001 til 24,3 mia kroner i 2010, altså en stigning på 52% hvilket er markant mere end både forbrugerpriser (20%) og BNP (31%) for samme periode.

 

Grundskylden er et problem for folk uden en fast indtægt, og gør det sværere end nødvendigt at investere i fast ejendom. Jeg kan sætte 2 moi i banken, og have en betale en lejelejlighed for renterne, og derved have en indtægt af min opsparing. Hvis jeg derimod køber lejligheden, så går jeg ikke blot glip af renter af mine penge, jeg skal endda betale skat af at have brugt pengene på en ejerlejlighed, hvilket er unfair og skadeligt for økonomien.

 

Tænk på hvor godt det ville have være i dag uden skatter på fast ejendom. Flere ville eje deres bolig, og krisen ville dermed have ramt markant svagere, grundet folks finansielle robusthed, hvilket ville have ført til højere beskæftigelse og langt bedre finanspolitisk holdbarhed.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Som udgangspunkt bør der ikke være forskel i skatten afhængigt af kilden.

 

Således bør skatten på kapitalafkast ikke være væsentlig forskellig om det er afkast på fast ejendom, renter eller pensionsopsparing.

 

Du skriver så, at grundskylden er et problem for folk uden fast indtægt at købe bolig. 

 

Til din oplysning vil en person uden fast indtægt og en opsparing ikke blive kreditgodkendt nogen steder.


Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link

For det første er der intet afkast før den faste ejendom sælges, og det er endda kun hvis ejendommen sælges med overskud at der overhovedet er tale om en kapitalindkomst. Så længe man ejer ejendommen, eller sælger den uden overskud, så er der jo ingen kapitalindkomst, overhovedet. Det svarer jo til at beskatte værdien af aktier, selv hvis de ikke stiger i værdi. Som det er nu bliver du ikke beskattet med 1% af dine aktiers værdi, men du bliver beskattet med 1% af din faste ejendoms værdi. Der er altså ikke tale om at beskatningen er ens. 

 

Jeg skrev ganske vist at grundskyld er et problem for folk uden fast indtægt, men jeg var nu ret påpasselig med at gå ud fra en god opsparing ved køb af fast ejendom, så dit sidste afsnit er vist en stråmand. Faktisk gik jeg ud fra en opsparing på 2 mio. i mit eksempel...

Derudover er det jo før set at folk køber fast ejendom, hvorefter de mister deres job og dermed deres faste indtægt.

 

Den store forskel på beskatningen af kapitalindkomst og beskatningen af fast ejendom, er at ved kapitalindkomstskat bliver du beskettet af din indkomst eller kapitalafkast, hvorimod du med skat på fast ejendom bliver beskattet af selve formuen. Med 2 mio i banken bliver beskattet af renteindkomsten af min formue, mens jeg med en lejlighed til 2 mio bliver beskattet af aktivets værdi, og ikke af en eventuel gevinst ved salg.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Såfremt man har en opsparing på 2 mio. og erhverver en bolig, er grundskylden næppe et problem.

 

Der er et løbende afkast ved brugen af boligen, der bekattes som ejendomssværdi, tidligere værdi af egen bolig, da boligejeren i modsætning til lejeren ikke skal betale husleje. 

 

Omvendt har ejeren fradrag for renteudgifterne. Med skattestoppet er denne symmetri ødelagt.

 

Grundskylden er en løbende skat, som kan sammenlignes med en leje til samfundet for brugen af et fælles og knapt gode. 

 

Da den allerede ved køb af ejendommen er kendt er udgiften kapitaliseret ind i den pris man køber ejendommen for på samme måde som rentudgiften. 

 

Stigende grundskyld reflekterer som jeg skriver normalt stigende indkomst og dermed lønninger i samfundet, så den reale nettoudgift ved at eje stiger ikke. Grundskylden pålægges endvidere også lejere og andele.

 

At man som ejer kan blive ledig har intet med grundskyld at gøre - her må man blive medlem af en a-kasse.


Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link

Jeg siger ikke at ledighed skyldes grundskyld, jeg siger at grundskyld kan blive et problem ved ledighed. Igen en stråmand...

 

Stigende grundskyld skyldes ikke stigende indkomst, men stigende grundværdi. Det er grundens værdi der er beregningsgrundlag, ikke indkomst.

 

Den grundskyld man kender når man køber ejendom, det er netop grundskylden på købstidspunktet! hvis ejendommen stiger i værdi, så stiger grundskylden også markant. Eksempelvis steg grundskylden med 52% fra 2001 til 2010, og indkomsten steg ikke ligeså meget.

 

Du sammenligner grundskyld med en leje til samfundet for brug af et fælles gode... Hvis man ejer noget, så er det ikke et fælles godt, og man burde ikke betale leje for en lejlighed som man ejer. Leje betaler man hvis man bor til leje, ikke hvis man bor til eje. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Ved ledighed kan køb af fødevare og afregning af el også blive et problem. Derfor tegne rman en forsikring imod bortfald af indkomst - kaldet a-kasse, da dagligvarebutikken og elselskabet underligt nok ikke vil levere gratis mælk, brød og el.

 

Stigende grundpriser og priser på ejendomme skyldes stigende realindkomster - således er ejendomspriserne steget med ca.50 % siden 2001.

 

Grundskykden og skatten på det fælles ressource jord ændre ikke på ejerforholdet, da man stadig kan belån det og sælge det.

 

Grundskyæden er blot en rimelig skat for brugen af grunde der har en nytteværdi for ejeren.

 

Ligger grunden godt som midt på Frederiksberg er grundskatten underligt nok højere end i udkantsdanmark.


Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link

Grundskyld er skat på en indkomst man ikke har, og skat på formue.

 

Som jeg sagde er grundskylden steget med 52% fra 2001 til 2010, ikke ca "50%". Fra 14,7 mia til 24,3 mia. Realindkomsterne er steget med væsentligt mindre! Grunden til den voldsomt stigende grundskyld er de voldsomt stigende huspriser, der skyldes planøkonomisk tænkning i forbindelse med det såkaldte skattestop, der altså ikke påvirkede grundskylden i at stige med over 50%. Lige meget hvor socialistisk skolet man er, så kan man ikke sige at stigende ejendomspriser er en realindkomst! 

 

Jord er ikke en fælles resource, i det omfang den ejes af nogle. Jord, der ejes af af privatperson, er en resource tilhørende ejeren. Din lejlighed er ikke en fælles resource. 

 

Du betaler ikke skat af nytteværdien af andre ting. Man betaler ikke skat af nytteværdien af tøj eller bil. Grundskyld og ejendomsværdiskat er ikke andet end undskyldninger for at tage penge fra borgere. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Grundskylden er som skrevet en skat på et fælles gode - grunde - der ikke er reproducerbare. Køber man en grund, er der ikke andre der kan købe den samme. En grund kan således kun have en ejer/ejere - det er tilmed en ressourcer der er livsnødvendig for opretholdelsen af et almindeligt liv.

 

Når man køber en grund, har man allerede indregnet denne skat i købet, da den aktuelle grundskat er kapitaliseret i prisen. 

 

Stiger realindkomsterne som giver sig udslag i stigende efterspørgsel efter boligforbrug og grunde, stiger denne naturligvis. 

 

Grundskylden erstatter dertil fraværet af skat på avancer for private ejendomsbesiddelser. 

 

Grundskylden er dertil en retfærdig skat, da den beskatter et gode der ikke er en følgende af produktion eller arbejde, men alligevel giver ejeren et gode og tilmed på sigt en avance.

 

Dertil virker  den ikke skævvridende på arbejdsudbuddet.


Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link

Grundskylden er ikke skat på et fælles gode, da fast ejendom ikke er fælles, men tilhører ejeren, som derfor også er den, der betaler skatten. Hvis et gode var fælles, hvorfor er det så ikke fællesskabet, der betaler skatten?

 

Hvis realindkomsten gør det ene, og efterspørgslen gør det andet, og inflationen gør noget tredje, så påvirker det altsammen det hele, men det ændrer ikke på det faktum at grundskylden udregnes på baggrund af grundens værdi, ikke på baggrund af indkomst.

 

Der er ingen skat, der er retfærdig. Skat handler om at tage penge fra folk, der har tjent dem, og give dem til folk, der ikke har tjent dem. 

 

Udvikling kommer af investering, og investering kommer altid som følge af opsparing. Enten ved at investoren investerer sin egen opsparing, eller ved at han låner af andres opsparede midler. Opsparing er godt for økonomien, og enhver skat på opsparede midler, hvadenten de står som kontanter, aktier eller fast ejendom, er at skade folks lyst til at spare op.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Jo, grundskylden er en skat på fælles gode og det er naturligvis ejeren der skal betale skatten, da det er denne der bruger og benytter denne ret. Det er ikke fælleskabet der har denne brugsret.

 

Som jeg forklarede medfører stigende indkomst stigende boligefterspørgsel som ikke kan kompenseres i samme grad, da grunde ikke er en reproducerbar ressource. 

 

Resten af dit indlæg er en omgang ideologisk tomgang uden reel indhold. 

 

At købe en grund der allerede er byggemodnet eller sågar bebygget er ikke i økonomisk termer en investering, men en formueplacering. 

 

Afkast af formue i form af værdistigninger eller andre afkast, skal naturligvis beskattes og grundskylden hindrer ingen i at købe grunde. Den påvirker alene prisen. 

 

En friholdes af beskatning at dette, ville netop være økonomisk ubegavet, da det ville farvorisere placering af kapital i grunde, fremfor i kapitalapperat der producerer varer og andre goder.

 

Netop beskatning af stigninger i værdien af grunde er en retfærdig skat, da disse stigninger ikke er kommet ud af ejerens fortjeneste, men skyldes samfundsforhold.

 

Alternativet til grundskyld er at genindføre hjemfaldspligt eller decideret leje af grundene som man f.eks har i England.


Skrevet af Thomas Bolding Hansen 1578 dage siden - Direkte link

Lod man ejendomsværdiskatten følge med prisudviklingen på samme måde som grundskylden ikke havde den samme langsomme tilspasning, ville det virke stabiliserende på priserne og alt andet lige give en jævn udvikling på priserne.

De økonomer, der anbefaler øget boligskat, gør det med den tilføjelse, at det er bedre end øget skat på arbejde.

 

Forudsætningen er altså, at skatten på den ene eller anden måde skal stige, og at besparelser i det offentlige er udelukket.

 

Øget boligskat er et tåbeligt forslag, der ofrer det XXXXXX antal boligejere, der enten ikke kan overkomme afdragene på deres lån eller ikke vil kunne det, når den afdragsfri periode udløber, og dem der sidder så stramt i det, at yderligere boligskat vil kunne udgøre tungen på vægtskålen.

 

Havde man hævet ejendomsskatterne i 2003, havde det måske hjulpet på boligboblen, men indfører man det nu, så sparker det til dem, der i forvejen ligger ned.

 

I parentes øges skatten kraftigt på boligejere af omveje - nemlig dem med oliefyr.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Det vil netop som Morten Skak siger være end fordel at fjerne skattestoppet.

 

Det vil betyde at skatten følger prisudviklingen. Ved stigende priser stiger den og dæmper dermed stigningerne. Ved faldende priser falder den og dæmper prisfaldet.

 

På sigt stiger ejendomspriserne mere end inflationen og der er dermed kapitalgevinster for boligejere som i dag løbende beskattes lempeligere. Den manglende skat skal så alt andet lige hentes ind andetssteds som f.eks. ved højere skatter på løn. 

 

Boligejerne kommer dermed alligevel til at betale skatten på en anden måde. Opkræves de som højere skat på løn, betyder det blot at den finanspolitiske holdbarhed svækkes og renterne vil stige, hvilket direkte vil slå igennem hos de fallerede boligejere. 

 

Er der boligejere der har sat sig for hårdt, må de få en aftale med deres kreditgivere.

 

Det skal ikke være en stopper for reformer og danskernes velstand og fremtid.


Skrevet af Thomas Bolding Hansen 1578 dage siden - Direkte link

Skal vi have reformer, der skaber velstand, så skal skatter og afgifter kun en vej, og det er nedad.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Ja, det er også derfor rentefradraget skal ned og den løbende skattelettelse på ejendomsværdiskatten skal væk. 

 

Omvendt skal skatten på løn ned.


Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link

Skatter og afgifter skal nedad, og gerne helt væk!


Skrevet af Andersen 1578 dage siden - Direkte link

Rentefradragsretten skævvrider også boligpriserne... Den modsatte vej... I tilfælde af du havde glemt det...:)


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Ja, der er et subsidie i rentefradragsretten - det burde være evident jf. tråden, men det havde du vist overset.


Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link

Jeg er klar over det, og har ikke glemt det:-) Det er sådan set derfor jeg siger at man bør afskaffe begge dele. Jeg skrev til sidst at rentefradrag kontra ejendomsskat svarer til at give med den ene hånd og tage med den anden, og at det var fjollet.


Skrevet af Thomas Bolding Hansen 1578 dage siden - Direkte link

Hvad med om man i stedet fjernede rentefradraget samt ejendomsskatten på samme tid? Jeg mener at have læst et sted at rentefradraget kostede staten 13 mia. kroner om året, hvorimod ejemdomsskatten indbragte 14 mia. kroner om året. En fjernelse af begge dele ville gøre det af med en del administrativt bøvl,

Der er bare et problem her, ejendomsskatten og grundskylden stammer fra alle boligejere, også dem uden eller med ringe boliggæld.

 

Rentefradraget koster Skat mest hos dem kun dem med høj gæld, det vil sige specielt nyetablerede familier i egen bolig, der købte dyrt under boligboblen.

 

Fjerne du rentefradraget, rammer det dem hårdt, og kommer dermed også til at ramme forbruget hårdt. Dog får de ældre og etablerede, der ikke solgte deres bolig, da der var gode penge at tjene, flere penge til tant og fjas.

 

(Min personlige mistanke er dog, at børnefamilernes forbrug er bedre samfundøkonomisk, da det i høj grad består i at at købe danske eller dansk producerede fødevareprodukter i supermarkedet, hvorimod ældre angiveligt vil bruge overskud på rejser og biler.)

 

Det er bare dyrt og kvælende for økonomien at sende atter flere tusinder på tvangsauktion, hvis man fjerner rentefradraget - antallet af tvangsauktioner er allerede på forkert kurs - såvel som hver eneste teknisk insolvente boligejer, der af forskellige årsager må sælge vedkommendes bolig, ender med en tyngende gæld til høj rente.

 

Det ville ikke overraske mig, hvis denne løsning gjorde mere skade end gavn - Boligmarkedet bør i mine øjne fredes, indtil priserne begynder at stige igen og aktiviteten stiger på boligmarkedet.

Hvis der skal gøres noget, så skal skatterne lempes.

 

Hvis riget fattes penge må det skære i de offentlige udgifter, nærmere end indføre nye skatter og afgifter.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1578 dage siden - Direkte link

Naturligvis kan man reducere rentefradraget uden at det vil få fatale konsekvenser. På samme måde kan man fjerne skattestoppet på ejendomsværdiskatten, som løbende år efter år giver boligejere en lempelse af skatten på boliger. En lempelse der alt andet lige skal betales af skatteyderne i form af højere skat på løn.

 

Skattestoppet der dermed en illussion, da boligejere blot kommer til delvist at betale på anden vis i form af højere skat på deres løn.

 

En lavere rentefradragsret vil dels blive indført løbende over en årrække og dels modsvares af lavere skat på arbejde. 

 

For unge vil dette endda have den fordel ift. ældre, at den samlede skattelettelse på lønindkomst er højere end for ældre, da de har flere år på arbejdsmarkedet.

 

Derfor er der også meget der tyder på, at ejendomsværdiskat og forhåbentligt rentefradraget kommer i spil fra de regler der kommer til at gælde fra 2016 og den næste valgpriode og frem.

 

Udover fjernelse af muligheden for at deltage i 10 mandprojekter og beskære fradragsmuligheden for livrente, synes der ikke at være andre muligheder for at gennemføre en skatterform hvis den blot skal have en smule effekt.

 

Man bør bemærke, at VKO undlod at sænke rentefradraget for størstedelen ved at kun at begrænse dette til renter over 50.000 om året. En grænse der stort set må siges at friholde stort set alle boligejere, særligt den lave rente taget i betragtning,


Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link

Jeg er helt enig med dig i at der skal skæres i de offentlige budgetter. Jeg ved også godt at det ikke er alle, der får lige meget ud af rentefradraget, og at det ville have kraftige konsekvenser hvis man fra den ene dag til den anden, fjernede rentefradrag og ejendomsværdiskat. Man kunne udfase over en årrække udfase begge dele, hvilket ville gøre overgangen lettere. En "soft landing":-) Men min holdning er klart at jeg synes det er fjollet at staten giver støtte til at jeg kan købe fast ejendom, hvorefter staten beskatter min faste ejendom.


Skrevet af vera madsen 1578 dage siden - Direkte link

Lejere betaler ikke skatter og afgifter på fast ejendom vel?

Fortæl mig så lige hvordan jeg som lejer skal forholde mig til følgende.

 

            Driftbudget til brug for husleje pr. 1.i 1. 2012.

            Driftsudgifter

            Skatter og afgifter:  Grundskyld.    73.854,40

            Afgift for vand ,afløb mv.                75.127,92

            Renovation                                     45.760,00

            rottebekæmpelse                                 387,88

            El "ejendommen"                            23.474,68

            Skatter og afgifter ialt:                  218,604,88 fordelt over beboernes husleje i 2012

 

Når vi lejere ikke betaler Grundskyld, kan vi så slippe for at betale de 73.854,40 kr. der er beregnet hertil og derved slippe billigere?

Nej vel.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Bolig

3
5
7
2
4
44
8
35
37
38
17
19
43
10
13
8
6
12
10
8

- Annonce -


Afstemning
Vil du stemme på "Årets Dansker" på Berlingske Tidende?

- Annonce -