Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

27

Skrevet af NonCVil 1607 dage siden - Direkte link

Så ser jeg frem til, at man også gør noget ved boligtilskud, huslejeregulering etc. osv. osv. til lejeboligerne, for vi skal jo alle bidrage !!! Eller hvad ??

 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

"
Stort set alle boligformer subsidieres i dag, men regelsættet varierer fra boligform til boligform: Med ejendomsværdiskatten beskattes afkastet fra ejerboligen mindre end anden kapitalindkomst. Andelsboliger subsidieres primært, fordi friværdien i boligen (selve andelen) kan betragtes som en ejerbolig, men alligevel ikke pålignes ejendomsværdiskat. Almene boliger støttes direkte gennem offentligt kapitalindskud og ydelsesstøtte. Hertil kommer huslejereguleringen, der betyder, at huslejen i mange lejemål er betydelig under markedslejen. Dermed får nogle borgere – men ikke alle – mulighed for at bo i en billig lejebolig med attraktiv beliggenhed. Det Økonomiske Råd har tidligere skønnet, at de samlede subsidier til boligmarkedet udgjorde ca. 30 mia. kr. i 1999, jf. Det Økonomiske Råd (2001).  "

 

http://www.fm.dk/db/filarkiv/18649/Kapitel_12.pdf

 

Desværre vil politikerne ikke gøre op med statsstøtten, om det så er ejer, andele eller lejerboliger.

 

Det er typisk konflikskyhed, på samme måde som hele efterlønssagen.


Skrevet af Andreas Jakobsen 1607 dage siden - Direkte link

Nu hævede den borgerlige regering jo ejendomskatterne mærkbart i 2001 da de afskaffede lejeværdien af egen bolig og indførte ejendomsværdiskatten.(det var Nyrup der i 1994 sænkede boligskatterne markant og satte gang i boligboblen).

 

Dertil kan nævnes at en rapport fra 2001 ikke er tidssvarende til markedet idag.

 

Men jeg skal da være venlig at opstille et par regnestykker for dig.

 

Ejendomsværdiskatten er 1% af værdien op til 3.040.000 - derefter er den 3%.

 

Lad os antage en ejendom til en værdi af 1 mio. kr.

 

Ejendomsværdiskatten vil være 1.000.000*0,01=10.000

 

Lad os antage at den er belånt med et F1 lån - renten er ca. 1,8%.

Renteudgifter er dermed 18.000. Rentefradraget er ca. 18.000*0,33=5.940

 

Overbeskatningen udgør=10.000-5.940=4.060.

 

Boligejere med små boliger skal betale en rente på 3,3% før der er nogen gevinst.(ejer beskattes altså af et afkast på 3,3%.)

 

Lad os antage en ejendom med en værdi på 10.000.000.

 

Ejendomsværdiskatten er 3.040.000*0,01+6.960.000*0,03=239.200

 

Lad os ligeledes antage at den er belånt med 10.000.000 til en rente på 1,8%.

Renteudgifter udgør dermed 180.000 og fradragsværdien udgør 50.000*0,33+130.000*0,25=49.000

 

Overbeskatningen udgør 239.200-49.000=190.200

 

Ejer skulle have renteudgifter på 956.800 kr. før han opnåede samme fradrag som ejendomsværdiskatten. Altså beskattes han af et afkast på 9,568%.

 

Læg dertil ejendomsskatterne og du har verdens hårdest beskattede boligejere.

 

Så nej i det nuværende marked er der intet der taler for at boligejere subsideres - tværtimod.

 

Og nej - før du går igang med en længere diskussion om at de ikke betaler skat af gevinst så vil jeg pointerer at der er intet teoretisk belæg for at tro at boliger over tid bliver mere værd. Jord vil stige i værdi men en ejendom der ikke vedligeholdes vil i sidste ende miste hele sin værdi.(så hvis man vil beskatte værdistigninger skal man også give fradrag for vedligeholdelse og forbedringer og det kan hurtigt ende med at blive en utrolig dårlig forretning - men det vil skabe megen vækst når folk kan få fradrag for deres nye smarte køkken/badeværelse mm.)(hvis der ikke var fradrag ville vi højst sandsynligt se en kraftig forringelse af boligstandarden - Danmark vil komme til at ligne en by i Østeuropa).

Og en evt. værdistigning vil være som følge af inflation som jo ikke er en reel værdistigning og derfor ikke bør beskattes.

 

Så et godt råd til alle jer der sidder derude i de meget dyre lejligheder/huse - lav sale and lease back arrangementer mellem hinanden så i bliver lejere hos hinanden. Det vil give jer MASSIVE skattebesparelser.

For alle os i de lidt mindre lejligheder er besparelsen nok for lille til at det er besværet værd.

 

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Ved at fjerne rentefradragssretten og den tilsvarende ejendomsværdiskat kan man netop fjerne de uligheder der er i beskatningen af boliger. 

 

F.eks. skal en boligejer der ikke løbende belåner sin bolig eller længere betale ejendomsværdiskat. Omvendt får en boligejer der løbende belåner boligen ikke længere subsidiering af sine renteudgifter. Renteudgifter der principielt ikke har noget med indkomstopgørelsen at gøre.

 

Man skal også være opmærksom på, at skattestoppet har betydet, at ejendomsværdiskatten ligger betydeligt under den skematiske værdi jf. beregninger fra Det Økonomiske Råd.

 

Men for at få en fordumsfri debat, burde dette netop indgå i et kommissorium, hvor man også sammenlignede med beskatningen i andre lande, så det danske skattesytem blev mere konkurrencedygtigt globalt. 

 

Der findes i forvejen mange beregninger, der viser hvordan f.eks. skattestoppet har betydet forringelse af beskæftigelsen ud over dens negative påvirkning af prissætningen af ejerboliger. 


Skrevet af Andreas Jakobsen 1607 dage siden - Direkte link

Ejendomsværdiskatten og rentefradragets oprindelige formål var jo at skabe en symetrisk beskatning af boliginvesteringer vs. alternative investeringer.

 

Så jeg er principielt ikke enig med dig i at de 2 skal afskaffes - jeg mener snarer at rentefradraget skal sættes op og ejendomsværdiskatten løbende skal ændres så den svarer til renteniveauet. Man kunne kopierer kapitalafkastordningen.

 

Problemet med en afskaffelse af ejendomsværdiskatten samtidig med afskaffelse af rentefradraget er at det vil voldsomt favoriserer ensidig opsparing i bolig. Du skal altså have kontanterne før du køber. Det vil tilsvarende betyde at det ville blive dyrt at belåne friværdien for at investerer i andre aktiver.

 

Forestil dig at du har en ubelånt ejendom. Du vælger nu at starte egen virksomhed og belåner ejendommen med 1 million og indskyder dem i virksomheden. Afkastet på din investering ville så blive beskattet - men du ville ikke få fradrag for din kapitalfremskaffelsesomkostninger. Det vil væsentligt mindske din lyst til at investerer.

Den skattemæssige asymmetri vil altså favoriserer nedbringelse af gæld i ejendommen og straffe dig for at bruge din formue til at investerer i andre aktiver.

 

Den kraftige udhuling af rentefradraget har allerede øget assymetrien voldsomt.

 

Lad os tage et eksempel.

 

Du belåner din ejendom med 1.000.000 kr. til en rente på 2%. Dine renteudgifter beløber sig til 20.000 kr. - fradraget bliver 20.000*0,33=6.600.

 

Du placerer den lånte million i et ApS - ApS'et får et overskud på 20.000 kr. Hele beløbet udloddes. Beløbet bliver beskattet med 25% i selskabsskat=5.000 og 42% i udbytteskat - 15.000*0,42=6.300 - altså en samlet skattebetaling på 11.300(56,5%). Du har med andre ord tabt 4.700 kr.

 

Det vil altså bedre kunne betale sig at være tyndt kapitaliseret selvom banken ville tage en noget højere rente.

 

Med andre ord - assymetrien øger kapitalfremskaffelsesomkostningerne og mindsker investeringerne i samfundet.

 

 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Jeg er helt uenig,.

 

Der sker en massiv subsidiering af ejerboliger. Værdistigninger bliver beskattet med en meget lav sats, mens f.eks. renteindtægter og lønindkomst bliver beskattet højt.

 

F.eks. burde satsen på ejendomsværdiskatten i dag være 1,5 % jf. Det Økonomiske Råd.

 

Problemet med det er, at man beskatter boliger der ikke stiger i værdi og det er selve murstenene der beskattes.  Man beskatter også dem der nedbringer gælden, da ejendomsværdiskatten ikke afhænger af gælden i boligen, men beregnes ens skematisk for alle. 

 

Omvendt får dem der belåner boligen fradrag for renteudgifterne, selvom det slet ikke har nogen erhvervsmæssig tilknytning.

 

Har man erhvervsmæssig virksomhed vil man naturligvis som i dag få fuldt fradrag for renteudgifterne. 

 

Fordelen ved at fjerne boligen fra selvangivelsen, er dels at der så er symmetri mellem beskatning af andelsboliger og dels at man ikke beskatter en fiktiv mustensstensvædi.

 

Endvidere vil man få et skattesystem der er mere globalt konkurrencedygtigt, særligt hvis man beskatter grundskylden efter mere reale værdier end i dag. 


Skrevet af Andreas Jakobsen 1607 dage siden - Direkte link

Det er ærlig talt noget vrøvl.

 

"Omvendt får dem der belåner boligen fradrag for renteudgifterne, selvom det slet ikke har nogen erhvervsmæssig tilknytning."

 

Du har en erhvervsmæssig tilknytning - du er UDLEJER - du lejer ud til dig selv og du betaler skat af lejeindtægten (ejendomsværdiskat).

 

Og satsen BØR ikke være en arbitrær sats på 1,5% som Det økonomiske råd kom frem til i 2001. De 1,5% hhv. 3% er jo fuldstændig ude af trit med rentemarkedet idag.

 

Og iøvrigt se alle de ovenstående beregninger.... DER ER INGEN SUBSIDERING.

 

Har man erhvervsmæssig virksomhed vil man naturligvis som i dag få fuldt fradrag for renteudgifterne. 

 

Det må du godt lige dokumenterer.

 

Kan du ikke bare prøve at forholde dig til udregningerne ovenfor istedet for bare at fyrer standard floskler af. Du kan vel regne?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Læser du overhovedet hvad der står?

 

Det må du godt lige dokumenterer.

 

Renteudgifterne til den erhvervsmæssige virksomhed fratrækkes i regnskabet og dermed opnås der fradrag. 

 

Det andet du skriver er blot alibiet for rentefradraget. Det skal blot fjernes sammen med ejendomsværdiskatten.

 

 Skrevet af Jacob Bræstrup 1607 dage siden - Direkte link

Du kunne i første omgang starte med at beskatte boligafkastet (uanset om det er arbitrært fatsat eller ej) som kapitalindkomst - på den måde vil du også lade det "gå ud mod" renteudgifterne.

Altså: låner man i dag 1 mio. til at købe et hus, så bliver man beskattet af boligafkastet i et seperat system (ejendomsværdiskat); mens renteudgifterne fratrækkes et andet sted (som negativ kapitalindkomst).

 

Hvis nu en del af seneste ejendomsvurderinmg i stsdet indgik som positiv kapitalindkomst, ville man herfra kunne fratrække renteudgifter før nettopbeløbet enten blev beskattet som positiv kapitalindkomst eller var fradragsberrettiget som negativ kapitalindkomst.

 

Givet udgangspunktet: at man ønsker at beskatte boligafkastet af ejerboliger; og at man ønsker at give rentefradrag - så er dette da det mest optimale.

 


Skrevet af Andreas Jakobsen 1607 dage siden - Direkte link

Det har du helt ret i.

 

Ejendomsværdiskatten bør så afgjort blive behandlet som kapitalindkomst istedet for det nuværende system.

 


Skrevet af Jacob Bræstrup 1607 dage siden - Direkte link

Hvis 1½ pct. af seneste vurdering indgik som positiv kapitaklindkomst ville det give nogenlunde samme provenu som i dag (en effektiv beskatning på ca. 0,55 pct. af seneste vurdering).

 

Systemet vil de facto betytde, at personer med stor gæld i huset (negativ nettokapitalindkomst i dag) betaler lavere boligskat end personer med lav gæld ift. husværdi. Dette er også ret og rimeligt (jeg er selv i den sidste gruppe).

 


Skrevet af Andreas Jakobsen 1607 dage siden - Direkte link

Helt enig.

 

Det er friværdien der skal beskattes(det er den der kunne være investeret i alternative aktiver) og ikke bare det at have bolig.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Det er friværdien der skal beskattes(det er den der kunne være investeret i alternative aktiver) og ikke bare det at have bolig.

 

Nej, tværtimod. Det er renteudgiften der skal væk fra selvangivelsen. Det andet er formueskat.Skrevet af Jacob Bræstrup 1607 dage siden - Direkte link

Du er vel enig i, at det i DK kun er nettokapitalindkomst, der bør beskattes (hvis overhovedet): Altså, at hvis jeg har renteindtægter på 100 kr. og renteudgifter på 50 kr., så skal jeg beskattes af 50 kr.?

 

Nuvel, hvis du er enig i det, så kan du vel heller ikke være uenig i, at renteudgifter bør kunne fratrækkes boligafkastet (som jo er en kapitalindkomst = afkastet af en investering), før nettobeløbet beskattes?

 

Hvis du herefter stadig ønsker at afskaffe evt. tilbageværende rentefradrag (for de, der har renteomkostninger, der overstiger boligafklastet), så fred være med det (jeg er enig)

 

- men første skridt må da være ovenstående reform (+ inddragelsen af aktieindkomst som alm. kapitalindkomst, hvilket yderligere vil reducere antallet af personer med negativ nettokapitalindkomst og størrelsen af denne negative indkomst)


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

En konsekvens skal selvfølgelig være at, at renteindtægter og kursgevinster og kurstab ikke skal indgå i den skattepligtige indkomst, når der ikke er tale om erhvervsdrivende.

 

Det nuværende system er et kludetæppe af en lang række ændringer, der har medført skævvringer i beskatningen.

 

F.eks.kunne man indtil for få år siden optage et lån, trække renterne fra med ca. 33 %, indskyde provenuet på en pensionsordning, trække indskuddet fra og nøjes med en lav PAL skat.

 

Der er naturligvis politiske motiver bag dette, men ser man objektivt på det, bør man forsøge at optimere skattesytemet således at der dels ikke sker subsidiring sted og dels bør der være rimelighed i skatten. F. eks at der sker en beskatning af gevinster - enten en samlet avanceskat eller en skat på grunden der afspejler dens faktiske værdi. 


Skrevet af Andreas Jakobsen 1607 dage siden - Direkte link

Jamen, så er vi jo helt enige......

 

Hvorfor siger du så ikke bare det istedet for altid at tale om at afskaffe rentefradraget.?

 

Hvis der ikke var nogen beskatning af kapitalindkomst ville det jo være helt naturligt at der ingen fradrag er for negativ kapitalindkomst.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Det er yderst begrænset hvor meget positiv kapitalindkomst der selvangives. De fleste danskere har negativ kapitalindkomst pga. lån, mens opspraring sker i pensionsordninger.


Skrevet af Jacob Bræstrup 1607 dage siden - Direkte link

Ud over at alle skatter er hæslige, så har det specifikke synspunkt om at kapitalindkomster skal være skattefri altid undret mig. Hvorfor det?

Renteindtægter (og aktieudlodninger) er jo bare lejeindtægt på udlån af penge (den ene aftalt på forhånd, den anden variabel). De lejeindtægter bør skattemæssigt behandles præcis som lejeindtægter, hvis jeg bruger mine penge på et TV og lejer det ud. Det er indkomst.

Man kan argumentere for, at beskatningen bør være lavere for at tage højde for inflation - og måske endda med det argument i hånden at sige, at inflationen er så høj (ift. renten / afkastet), at den bør være den eneste beskatning. For aktieafkast gælder endvidere, at indkomsten bør beskattes lavere for at tage højde for at der er betalt selskabskat af pengene (det gør dansk skattelovgivning).

Jeg kan derimod godt se, at det er svært at se et argument for beskatning af kapitalgevinster (prisstigninger), med mindre det er ens profession at købe/sælge aktier. Mne så skal man selvfølgelig heller ikke have fradrag for tab. beskatter man kapitalgevinster, bør man dog i det mindste kunne justere for inflation.

 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Det er kun i det tilfælde, at man ikke bedriver erhvervsmæssig viksomhed, at renteindtægter bør være skattefri.

 

En skat på løn og indkomst er udtryk for, at man beskatter forbrugsmuligheder og dermed beskatter efter evne.

 

Renteindtægter er typisk afkast på allerede beskattede midler og giver normalt ikke flere forbrugsmuligheder. Faktisk betyder skatten og inflationen at opsparing i frie midler typisk forringede forbrugsmuligheder.

 

Mht. selskabsindkomst er der forsøgt symmetri, således at en krone indtjening i virksomhedsindkomst beskattes på samme niveau som var det sket i personligt drevet virksomhed.

 

Kapitalindtægter og tab bør beskattes på samme måde som løbende afkast, da der så ellers kan spekuleres i at undlade løbende afkast.


Skrevet af Jacob Bræstrup 1607 dage siden - Direkte link

Hmmm - jeg er ikke helt enig i det med renteindtægter. Det er _ikke_ beskatning af allerede beskattede midler - men beskatning af UDLEJNING af allerede beskattede midler. Udlejer du ikke dine penge, betaler du ikke kapitalindkomst. Den relevante sidestilling bør være, hvis du i stsdet køber et aktiv og lejer det ud. Vil du så bvlive beskattet af indkomsten? Hvis ja, bør du også beskattes af lejeindtægten på udlejning af penge.

Eneste "forskel" udgøres af inflationsargumentet (staten beskatter allerede dine penge, ved at lade dem falde i værdi hvert år gennem seddelpressen. derfor skal du ikke beskattes igen gennem kapitalbeskatning af lejeindtægterne på dine penge - eller i det mindste bør beskatningen tage højde herfor.

Hvis du udlejer et andet kapitalgode (din krop og tid) bliver du jo beskattet - så jeg har svært at se, hvorfor det skulle være anderledes med kapital.

Så er der kapitalgevinster. jeg er helt med på argumentet; men på den anden side mener jeg der er en principiel forskel mellem kapitalgevinster (ændringer i en tings værdi) og løbende afkast. Og rent teknisk vil jeg mene, at det er nemmere at kontrollere om denne grænse overskrides, end de grænser, der opstår, hvis først man beskatter kapitalgevinster (og tillader fradrag for tab).

Hvsi man "vælger" at konvertere et løbende udbytte (som IMO bør beskattes) med en kapitalgevinst, så løber man enten en risiko for, at man aldrig ser pengene - ELLER man har en klokkeklar aftale om / meget stor indfydelse på konverteringen (kontrakt om dette og/eller fuld kontrol med firmaet. I så tilfælde er der jo blot tale om en skatteomgåelse, hvilket vil være ulovligt. Forskellen på en indkomst og en kapitalgevinst ligger jo netop i, at den første er sikker (/altid positiv), mens sidstnævnte lige så godt kan være negativ.

begynder man først at ville bneskatte kapitalgevinster (og give fradrag for tab), så fucker bl.a. inflationen jo virkelig det hele op. Hvsi jeg køber en ting for 100 kr. og sælger den ti år sener for 150, mens inflatione i mellemtiden har løftet alle priser med 50 pct - så har jeg jo reelt intet tjent! At begynde at skulle tage højde for dette, er et helvede af administration.

Som sagt: meget nemmere blot at kontrollere, hvorvidt der sker en aftalt konvertering fra kapitalindkomst til kapitalgevinst - og så kun beskatte (til en lav sats) det første.


Skrevet af _slettet_bruger_64 1607 dage siden - Direkte link

"...Med ejendomsværdiskatten beskattes afkastet fra ejerboligen mindre end anden kapitalindkomst..."

Nej.

For ejerboliger og grunde beskattes også, selv om der ingen stigning er i værdien, altså ingen kapitalindkomst eller endda kapitaltab, og ejendsomsskatten er en skat på husets værdi, ikke på den egentlige værdistigning. I så fald skulle vi have penge retur, da husene falder fra 1 Mkr. til 0,8 Mkr.

For at det ikke skal være løgn, betaler man 100% værdiskat fra dag 1, selv om man først ejer 50% af hus og grund efter 25 års renter og afdrag med dertil hørende fald i ejendomsforbeholdet fra långiver.

Husejerne har ikke en indtægt at betale brandbeskatningen med, og det ville vi heller ikke hvae, selvg om huse og grunde skulle begynde at stige igen, for husene er ikke kapitalindkomst, huse er noget, vi er nød til at bo i for ikke at dø af lungebetændelse og det, der er værre.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

For at det ikke skal være løgn, betaler man 100% værdiskat fra dag 1, selv om man først ejer 50% af hus og grund efter 25 års renter og afdrag med dertil hørende fald i ejendomsforbeholdet fra långiver.

For at det ikke er løgn, har man rentefradrag fra dag et, også selvsom det samlede rentefradragsværdi langt overstiger det som betales i ejendomsværdi som beregnes af en værdi der er ti år gammel. 

 

Over sigt stiger ejendomme mere end inflationen, så løsningen en umiddelbar. Væk med boligen fra selvangivelsen og indfør en avancebeskatning eller sæt grundskylden op. 


Skrevet af _slettet_bruger_64 1607 dage siden - Direkte link

"...selvsom det samlede rentefradragsværdi langt overstiger det som betales i ejendomsværdi som..."

Vrøvl.

Det er gør det slet ikke.

Værdien af rentefradraget er jo kun ca 35% af renteandelen af raten.

Og rentefradrag er noget, som alle har ret til uanset hvad, man betaler renter af.

Til gengæld betaler man 100% i skat af renteindtægter, så også der plukkes folk uretfærdigt. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Vrøvl.

Det er gør det slet ikke.

Værdien af rentefradraget er jo kun ca 35% af renteandelen af raten.

Ejendomsværdiskat af en bolig med en værdi af 1,5 mio. i 2001 = 15.000 om året. Renteudgifter ved køb af samme i dag - værdi 3 mio. og gæld 2,5 mio. Sætter man rente til f.eks 3 % er det 75.000 i renteudgifter eller fradrag på ca. 25.000. Ved at fjerne boligen fra selvangivelsen fjernes både problemet med renteudgifterne og ejendomsværdiskatten.

 

På den måde fjerner man også tilskuddet til lånefinansieret forbrug. Subsidieringen af ejerboligere er ganske enkelt dårlig skattepolitik. De fleste andre OECD lande har lavere eller overhovedet intet rentefradrag, hvilket også glemmes når der tales om de "høje" danske skatter på arbejde.


Skrevet af Andreas Jakobsen 1607 dage siden - Direkte link

Nu beregnes ejendomsværdiskatten til 2001+5%.

 

Og du skal være mere end velkommen til at købe min ejerlejlighed til det dobbelte af vurderingen for 2001.

 

"På den måde fjerner man også tilskuddet til lånefinansieret forbrug. Subsidieringen af ejerboligere er ganske enkelt dårlig skattepolitik. De fleste andre OECD lande har lavere eller overhovedet intet rentefradrag, hvilket også glemmes når der tales om de "høje" danske skatter på arbejde."

 

Du er ærlig talt for ensidig når du kigger på undersøgelser. Tag Sverige som eksempel - det kan da godt være at rentefradragsværdien er lavere end i Danmark - det siger da sig selv - kapitalindkomst beskattes jo kun med 30% i Sverige - så det ville da være virkelig underligt hvis man kunne få en fradragsværdi der var højere end i Danmark (så skulle man have en højere skat på negativ kapitalindkomst end på positiv kapitalindkomst).

Det giver mere mening at se på forskellen i beskatning af kapitalindkomst og rentefradragsværdien - og der vil jeg påstå at Danmark nok har fører trøjen på. I Sverige er forskellen mellem beskatning af negativ og positiv kapitalindkomst væsentligt lavere end i Danmark.

 

 

 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Og du skal være mere end velkommen til at købe min ejerlejlighed til det dobbelte af vurderingen for 2001

 

Lad os bare tage salgspiser Kbh.

 

m2 2011 - 21.754.

 

m2 2001 - 13.624

 

Omkring rentefradragsretten, skal den naturligvis ses sammen med beskatning af kapitalindtægter og så kunne man med god grund se på beskatningen af renteindtægter, PAL og pensionsopsparing og ikke bare pille små dele af skattesystemet ud. 


Skrevet af _slettet_bruger_64 1607 dage siden - Direkte link

Nu har jeg lige haft fat i tallene for 2012.

Du skriver noget, der ikke passer på mit hus.

Her er værdien af rentefradraget på huslånet på knap 11.200 kr, mens

grundskyld, ejendomsskat, jordflytningsgebyr og grundgebyr villa er på knapt 12.800, altså en ulempe på 1.600 kr.

Selv om man tager grundgebyr villa og jordflytningsgebyr ud, er der stadig en ulempe på godt 300 kr./år.

Og som nævnt ovenfor skal huset vedligeholdes, det koster ca. 25.000 kr/år for et lille hus.

Så det er løgn, at der skulle være statsstøtte til husejerne.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Så det er løgn, at der skulle være statsstøtte til husejerne

Så vil du heller ikke have noget imod, at fjerne rentefradragsretten og ejendomsværdiskatten. Grundskylden er skatten på værdistigningen på jorden og skal naturligvis ikke fjernes.

 


Skrevet af _slettet_bruger_64 1607 dage siden - Direkte link

Ævl!

Hele lortet falder i værdi.

Fra 1 Mkr. i 2008 til 800.000 kr. i dag, og det er ikke engang sikkert, hytten kan sælges.

Erkend det dog!

Du er naiv, hvis du ikke forstår, at når kommunerne opvurderer grundene, er det ikke pga. en tilsvarende mangel på jord, her er masser af ubebyggede arealer og  masser af tomme byggegrunde, alligevel opvurderer kommunen, SKAT eller andre myndigheder vores grunde, uden at vi kan protestere mod det, fordi det giver højere grundskat, fordi grundskat blev undtaget fra skattestoppet.

Kommunen, der har lavet disse fupvurderinger, ville da aldrig nogensinde selv købe min grund til det, kommunen påstår, den er værd.  

Og da du åbenbart ikke er husejer, har du heller ingen forstand på dette emne, i så fald ville du vide, at det koster 25.000 kr./år at vedligeholde selv et lille hus, heraf er de 5.000 kr./år moms, som du kan lægge til de 12.800 kr. ovenfor, altså 17.800 kr./år

nyt varmeanlæg hvert 30. år, 100.000 kr.

nyt køkken og bad hvert 25.år, 100.000 kr,

nyt tag hvert 50. år, 250.000 kr.,

nye vinduer hvert 30 år, 40.000 kr.,

ny kloak hvert 50. år, 50.000 kr.

maling og træbeskyttelse hvert år: 6.000 kr.

Polyfilla, cement, murpudsning, træværk, brædder: 4.000 kr./år

og du ville vide, at ENFAMILIEHUSE FALDER I REALVÆRDI.

Mit hus er vurderet til en m2-pris på knapt 5.000 kr./m2, og et nyt magen til, koster mindst 10.000 kr./m2.

Hvis det vrøvl, du skriver, skulle passe, skulle jeg jo kunne gå ud og købe en tom byggegrund og få bygget et hus mage til det, jeg har i dag, for 5.000 kr./m2.

Din uvidenhed skuffer mig, du plejer ellers at være værd at læse.


Skrevet af jesper 1607 dage siden - Direkte link

"Husene er faldet i værdi, mere end 20% siden 2008. Liberal Alliance sagde før valget, at HTS vil forøge boligskatterne. Hun bedyrede, at hun ikke ville. De Radikale bedyrede, at de ikke ville."

 

Mon ikke de finder en måde at omgå løftet (eller var det en af de ting der kun gjaldt hvis S alene fik 90 mandater?) på så der reelt kommer en højere boligskat. De har jo allerede hævet energiafgifterne for de energityper man typisk bruger i ejerboliger. Af yderligere skatter kan man f.eks. forestille sig større grønne afgifter med kompensation til lejere eller noget lignende. Eller hvad med at hæve grundskylden. Det er jo en afgift på jord ikke på boliger;-)


Skrevet af Vimfuego 1607 dage siden - Direkte link

Thor Møger knægten udtaler dog sidst i artiklen at de ikke vil røre ved boligskatten.


Skrevet af _slettet_bruger_7941 1607 dage siden - Direkte link

Glimrende artikel.


Skrevet af Kim Freyberg 1607 dage siden - Direkte link

Gad vide hvordan det så vil gå pensionister, der sidder med eget hus nu? Tiden er ikke til at sælge, og i forvejen kommer store udgifter som f.eks. højere el-/varmeudgifter, oliefyr og så, måske, boligskatten?


Skrevet af _slettet_bruger_64 1607 dage siden - Direkte link

Du har fuldstændig ret.

I første omgang kan de lade ejendomsskatter og grundskatter stå som kommunens tilgodehavender i huset, indtil ejerne dør, eller indtil huset er illikvidt.

Kommunalarbejderne har dog ikke så megen forståelse, at de ikke pønser på at brandbeskatte pensionisterne og som rotter ryge dem ud af deres egne, fuldt ud betalte huse, hvor mange af dem har boet et langt liv med en ægtefælle, der nu er død.

Stalinister, marxister og socialister betragter husejere som objekter, der skal slagtes, ligesom landmændene i Sovjetuniuonen.


Skrevet af mbs 1607 dage siden - Direkte link

Ejendomsskat (som jo ikke er fradragsberettiget så husk at det faktisk er mindst 33% mere)

 

En boglig til 1 mill i 10 år.

Den stiger 10 % hvert år - du bliver beskattet med ca. 12% af merværdien.

Den stiger 1% hvert år - du bliver beskattet med ca. 112% af merværdien

 

En boglig til 10 mill i 10 år.

Den stiger 10 % hvert år - du bliver beskattet med ca. 31% af merværdien.

Den stiger 1% hvert år - du bliver beskattet med ca. 271% af merværdien

 

Tallene under stregen er værditilvækst efter 10 år og samlet ejedomsskat.

 

Jeg er rystet - er der en fejl i min udregning?

 

10 % stigning                                                  1% stigning

 Løbende værdi Skat  Løbende værdi Skat     Løbende værdi Skat Løbende værdi Skat
  1.000.000   10.000   10.000.000   240.000   1.000.000   10.000   10.000.000   240.000
  1.100.000   11.000   11.000.000   270.000   1.010.000   10.100   10.100.000   243.000
  1.210.000   12.100   12.100.000   303.000   1.020.100   10.201   10.201.000   246.030
  1.331.000   13.310   13.310.000   339.300   1.030.301   10.303   10.303.010   249.090
  1.464.100   14.641   14.641.000   379.230   1.040.604   10.406   10.406.040   252.181
  1.610.510   16.105   16.105.100   423.153   1.051.010   10.510   10.510.101   255.303
  1.771.561   17.716   17.715.610   471.468   1.061.520   10.615   10.615.202   258.456
  1.948.717   19.487   19.487.171   524.615   1.072.135   10.721   10.721.354   261.641
  2.143.589   21.436   21.435.888   583.077   1.082.857   10.829   10.828.567   264.857
  2.357.948   23.579   23.579.477   647.384   1.093.685   10.937   10.936.853   268.106 
1.357.948   159.374   13.579.477   4.181.227   93.685   104.622   936.853   2.538.664
  Procent   12              Procent   31                    Procent   112        Procent   271


Skrevet af _slettet_bruger_3909 1607 dage siden - Direkte link

Ejendomsskat er den værste slags skat moralsk set. Det er en skat på noget der ikke skaber indtægt eller værdi for ejeren. En direkte underminering af den private ejendomsret.

 

HVIS der skulle være skat på ejendom skulle det være ved realiseret værdi i forbindelse med et salg. Et fald kunne så passende trækkes fra.


Skrevet af mbs 1607 dage siden - Direkte link

Netop - drop ejendomskatten - det er jo ret beset bare en skat på noget man ejer(har brugsretten over). Giv fradrag ved køb og beskatning ved salg. Så kan man sælge sit hus og købe et nyt uden at blive ruineret(mobilitet). Unge mennesker kan lettere komme ind på boligmarkedet da det medfører et fradrag når de ingen penge har og en beskatning når de sælger for at flytte til mindre når børnene er flyttet hjemmefra.

 

Hvis man vælger ikke at sælge inden man dør, beskattes man jo alligvel ifbm. arveafgift.

 

Jeg stopper nu da Dan Jørgensen er i DR og jeg skal lige have fundet et eller andet mod kvalme.


Skrevet af _slettet_bruger_3909 1607 dage siden - Direkte link

Fradrag ved køb giver ikke mening, da det ville medføre spekulation. Ret simpelt. Du køber en lejlighed for 1 mio kr. Sælger du til 1.2 beskattes du så af 200.000. Sælger du til 800.000 får du tilsvarende fradrag. Den nuværende lovgivning er helt vanvittig. Du beskattes af urealiserede gevinster, men realiserede gevinster beskattes ikke. Det opfordrede jo til grov spekulation i svingdørs køb og salg indenfor kort tid og det var jo netop det der skete under boligboblen.


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1607 dage siden - Direkte link

Netop, ved at beskatte at eje, er det fiktiv værdier.

 

Mens hvis man beskatter ved salg, så beskatter men realiseret gevindster.. Der bør dog være fradrag i beskatningen i forhold til investeringer i bolig forbedringer.

 

Jeg er ikke glad ved skatter da jeg ser dem om ren og skær røveri..

 

Men denne slags beskatning kan være gavnligt i dette tilfælde ved at reducere spekulation i huse, og derved holde hus priserne lavere, således flere har råd til dem..   Derved har skatten faktisk en gavnlig effekt ved at reducere gevindsten ved spekulation, i noget som samfundet har en interesse i at prisen holdes relativt lavt/stabilt.


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1607 dage siden - Direkte link

Jeg ved ikke om det giver mening at kategoriserer hvilke skatter der er mest amoralske. De er allesammen amoralske. De er alle samme røveri. Der er ingen forklaring i verden, der kan ændre på det faktum.

 

Man kan snakke om hvilke skatter der er mest skadelige. Det skal bare ikke bruges som et forsvar for de mindre skadelige skatter, og det er netop det som soialister gør når de snakker om skattereformer. De vil ikke sænke skatten en skid. De vil omlægge skatten fra skat på arbejde, til skat på noget andet, som i deres øjne (og sandsynligvis også vore) er mindre skadeligt, end indkomstskat. Skadeligt for landet, altså. De glemmer bare at det eneste hensyn der skal tages er individet. Staten, Fællesskabet™, De Svage™, etc., er ligegyldige.


Skrevet af _slettet_bruger_3909 1607 dage siden - Direkte link

+1

 

Men vi skal også være realistiske og der er langt til minimalstaten.


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1607 dage siden - Direkte link

Ja, vi skal være realistiske. Der er ikke meget håb om minimalstat, endsige frit samfund, på denne side af politisk armageddon.


Skrevet af Thomas Langhoff Nielsen 1607 dage siden - Direkte link
Leg med ideen om at landet konkurrenceevne skal øges voldsomt. Skal alt så ikke ned i pris? Løn fordi det er godt for virksomheden, boligen fordi der ikke betales så høje lønninger mere. Her kan en skat være en mulighed for nedjustering.

Skrevet af Jan Daniel Andersen 1607 dage siden - Direkte link

-"Her kan en skat være en mulighed for nedjustering."

Nej. Skat fører aldrig noget godt med sig. Det er utidig indgriben i markedet. Hvem siger at bolig priserne (eller de andre priser, for den sags skyld) skal ned? 

 

Hold op med at opfinde undskyldninger for yderligere beskatning.

 

For at citere den gode hr. Karsbøl: "Alle skatter er hæslige og destruktive".


Skrevet af Thomas Langhoff Nielsen 1607 dage siden - Direkte link

Nu lykkedes det jo skattestoppet at hjælpe de danske boligpriser i vejret, dette bidrager jo heller ikke meget godt for dem der købte i 2002-2006 da de sidder som stavnsbundet.

Det er da åbenlyst i debatten om konkurrenceevne at de danske lønninger er for høje, en skattenedsættelse kan ikke redde hele niveau forskellen.

Stort set alt er dyrere i Danmark, og vi har høj nok løn til at finansiere dette. Så ønsker man helhjertet at gøre landet her til konkurrence dygtigt, så skal alle omkostninger ned.

 


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1607 dage siden - Direkte link

-"Nu lykkedes det jo skattestoppet at hjælpe de danske boligpriser i vejret"

Sikke da noget vrøvl. Hvis priser stiger, som følge af ændrede skatteforhold, er det alene fordi skatterne har holdt priserne på et kunstigt leje. 

 

-"dette bidrager jo heller ikke meget godt for dem der købte i 2002-2006 da de sidder som stavnsbundet"

Det er jo skatten og nationalbanksystemets skyld.

 

-"Det er da åbenlyst i debatten om konkurrenceevne at de danske lønninger er for høje"

Nej. Det er der ingen der ved noget om, da der ikke har været noget fri prisdannelse at sammenligne med. Men hvis du kan forklare hvad den rigtige pris er på f.eks. en liter mælk, så skal du nok blive rig en dag. Min opfattelse er selvfølgelig også at lønningerne netop ER for høje, men det er egentlig ikke til at sige.

 

-"en skattenedsættelse kan ikke redde hele niveau forskellen"

Måske ikke. Men det ville da også være klædeligt med en ordentlig omgang deregulering, da dette jo også er ødelæggende for den frie prisdannelse.

 

-"Så ønsker man helhjertet at gøre landet her til konkurrence dygtigt, så skal alle omkostninger ned."

Ja, eller også skal man prioritere anderledes. Men du snakker om en ensrettet indsats, hvor jeg vil lade det være helt op til de individuelle borgere. Jeg har intet imod at du bor i et hus der er alt for dyrt og derfor kræver en alt for høj løn og derfor mister dit arbejde til en anden borger der har prioriteret mere fornuftigt. Der er ingen grund til at tvinge alle til at være rationelle ud fra ens egne anskuelser om samfundets ve og vel.

 

At bruge skatten som en regulerende mekanisme tyder på at man overhovedet ikke fatter en brik af hvordan markedet virker.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Bolig

3
5
7
2
4
44
8
35
37
38
17
19
43
10
13
8
6
12
10
8

- Annonce -

- Annonce -