Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

26

Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1578 dage siden - Direkte link

Lad os straks arrangere en storstilet kampagne med sms-vækning, tv-reklamer og egen hjemmeside for vores venstreorienterede folkeskolelærere under sloganet "Godt du gad arbejde"! 


Skrevet af Mads Palmelund 1578 dage siden - Direkte link

Det kan være din kommentar virker komisk til nogle, men faktum er at det ikke engang er løgn.
Jeg er netop blevet 18 og får i 1G på et stort gymnasium. Et fag jeg gerne vil blive bedre i er dansk, men det er svært når min dansk lærer aflyser hvert tredje modul fordi hun eller sit barn er sygemeldt. De første 6 ud af 7 eller 8 moduller på skoleåret der var hun eller sit barn sygt, og når barnet var det skulle hun jo passe på det derhjemme.. Vi har nærmest intet lært i dansk i dette skole år. Ja, det er fint at få tideligere fri, men når man gerne vil oppe sig i et fag så er det svært når læreren aldrig er tilstede. Hun har for længst overskredet de 10 syge dage. Alene med vores klasse er det over 10 + hun jo også har andre klasser..

En kampagne med navnet: "Godt du ku arbejde!" ville i den grad påvirke folk.. Kampagnen: "godt du kom" fik øjnene op hos de unge, men den hjalp ikke til at flere kom i skole. hvad havde dem der fandt på det overhovedet tænkt på. Vi unge er jo ligeglade med sådan en kampagne, udover at sangen da var meget sjov.

PS: Jeg prøver på ingen måde at udstille lærerer.. De fleste har lavt fravær og er rigtig gode, men stadig mange har brug for at oppe sig.


Skrevet af Bekymret Borger 1578 dage siden - Direkte link

Hvor er det underholdende. Venstreorienterede lærere har gjort op med "den sorte skole" og i almindelighed arbejdet for et totalt værdisammenbrud.

 

Da nu resultatet viser sig i form af flere uciviliserede, og alt andet end undervisningsparate, elever går de hjem og lægger sig med stress. Imens de i øvrigt skyder skylden på nedskæringer.

 

Det er venstrefløjens historie i en nøddeskal: Ødelæg tingene, derefter undvig ansvaret ved at skyde skylden på onde kapitalister. Så videre til at ødelægge noget andet. Det er som en græshoppesværm.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Michael Hardenfelt 1578 dage siden - Direkte link

Jeg er lærer, men ikke venstreorienteret. Jeg underviser efter de retningslinier som samfundet sætter op, dvs. passer mit arbejde som enhver anden på baggrund af de retningslinier jeg får. Der er ingen tvivl om at det er stressende at undervise, jeg tvivler på at det kan ordnes med flere ressourcer. Jeg synes det er en meget primitiv holdning når du skriver "de" og dermed over en kam gør alle lærere til onde venstreorienterede. Personligt mener jeg at vi som lærere skal være kritiske, men værdier skal primært hentes fra andre steder. Jeg vil meget nødigt "opdrage", selv om det selvfølgeligt ikke helt kan undgås.


Skrevet af _slettet_bruger_3909 1578 dage siden - Direkte link

Er det mere stressende end andre typer arbejde eller er folkeskole lærere sarte? Hvad med politi, brandvæsen, tradere med 12 timers dage osv.

 

Jovel, jeg kan godt se at 20 skrigende unger ikke er lykken, men er en del af dit job ikke at få dem til at holde kæft?

 

Hvori består det stressende? Har du et sammenligningsgrundlag?


Skrevet af Mads Fredeløkke 1578 dage siden - Direkte link

Så kan vi vel se en kampange, hvor elever står og synger for Rasmus Bjerg der i forskellige lærer kostumer ligger hjemme i hængekøjen og er totalt udmattet over de 17½ times arbejde. 20-30 millioner skulle vel kunne gøre det


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1578 dage siden - Direkte link

Lærere er jo i forevejen hårdtarbejdende folk som på papiret har 37 timer men i virkeligheden har 20 lektioner á 45 minutter = 15 timers reelt arbejde.

 

Resten af tiden op til de 37 timer bruges dels på at holde pauser i lærerværelset og så "forberedelsestid"..

 

Hvor meget forberedelsestid der så f.eks bør være for en matematiklærer som underviser i første klasse kan man jo så spørge sig selv om. Man kunne forestille sig at niveauet er så lavt at der ikke burde være grund til at bruge lang tid på forberedelse al den stund at der udleveres bøger med fortrykte opgaver i..

 

Hvis man nu lavede reglerne lidt om så forberedelsestid og "tid til at rette dansk-stile" skulle foregå på skolen og man så stemplede ind og ud når man kom og gik, så ville der nok blive en hel del ekstra timer til rådighed for skolen, med mindre da læreren ville nøjes med lønnen for det reelle arbejde.

 

Til gengæld har lærere jo så kun sølle 7 ugers sommerferie samt vinterferie, efterårsferie, påskeferie og ferie på alle helligdagene.


Henrik Madsen


Skrevet af ChristianT 1578 dage siden - Direkte link

Nu kan det jo være at folksskolen har forandret sig lidt siden du sidst gik i den.

(sagt med et glimt i øjet) 

 

Ja man har som lærer 20-25 undervisningslektioner hver uge. Ja man bruger meget tid på at forberede sig til disse timer også selv om det er matematik i 1. klasse. 

 

Der skal tages mange pædagogiske forbehold og hensyn til de enkelte elever. jvf folkeskoleloven § 1 og §2. Da der er ca 23-30 elever i en klasse er der rimeligt meget undervisning der skal differentieres.

Det kan være at der skal forbederes fælles klasseaktiviteter der ikke foregår i klasseværelset. Til dette skal man fremskaffe/ booke hjælpemidler.  

Til aktiviteten skal man have forberedt nogle grupper, da mange elever ikke kan indgå i grupper med hinanden. 

Man skal have indtænkt hvilke fælles mål (retningslinjer for UV ministeret) der indgår i den pågældende time. 

 

Jeg er selv lærer og bruger personligt selv hurtigt 12-15 timer på forberedelse om ugen. Dertil kommer 2-3 timer til møder i gennemsnit pr uge og 1-2 timer forældrekontakt (email, tlf og samtaler).

 

venlig hilsen 

Den liberale folkeskolelærer


Skrevet af Lubas 1578 dage siden - Direkte link

Hvor meget forberedelsestid der så f.eks bør være for en matematiklærer som underviser i første klasse kan man jo så spørge sig selv om. Man kunne forestille sig at niveauet er så lavt at der ikke burde være grund til at bruge lang tid på forberedelse al den stund at der udleveres bøger med fortrykte opgaver i..

 

Undskyld mig, men det udstiller jo virkelig din mangel på viden om, hvad det vil sige at undervise...


Skrevet af Kristian Oestergaard 1578 dage siden - Direkte link

+1


Skrevet af Michael Hardenfelt 1578 dage siden - Direkte link

Kære hmadsen, hvis du tror du kan gå ind i en førsteklasse og begynde at undervise en flok videbegærlige elever uden forberedelse, så tager du fejl. Du skal lægge en strategi før hver time, overveje de enkelte elever og prøve at arbejde for at timen fungerer konstruktivt. Jeg garanterer for at der skal rettes og forberedes til alle fag - nogen selvfølgelig mere end andre. Desuden står læreren konstant til rådighed for forældrene, som hver har deres syn på undervisning. Der skal bruges tid til at sætte sig ind i nye undervisningsmaterialer, møder, karaktergivning og masser af andre ting. Du demonstrerer en kedelig foragt for ting du ikke ved noget om.


Skrevet af Badger Badger Badger 1578 dage siden - Direkte link

Hvis man er fastansat i Forsvaret og i en periode forretter tjeneste som lærer ved en af Forsvarets skoler, forventes man som udgangspunkt at møde op 37 timer om ugen (så er der ganske vist 5×29 minutters arbejdsgiverbetalt frokostpause inkluderet, men alligevel). Efter aftale med nærmeste foresatte kan man formentlig godt udføre rettearbejde i hjemmet, men det aftales fra gang til gang. Der er intet til hinder for at stille samme krav til folkeskolelærerne, men så bliver der selvfølgelig ikke tid til eftermiddagsjobbet …


Skrevet af Christian Boas Linde 1578 dage siden - Direkte link
Højt sygefravær + mange og lange ferier + nu muligheden for at få godtgjort sygedage, som falder i ferien = aldrig på arbejde.

Skrevet af Kaspar 1578 dage siden - Direkte link

Det er fint nok, at I gør jer morsomme på lærernes bekostning, men jeg er gift med en, som tager sit job særdeles seriøst, så jeg kan se, det ikke bare er en svir at være lærer. Og jeg er overbevist om, at det er de færreste lærere, der har valgt jobbet bare for at kunne holde fri.

For os vil det sige aftener med forberedelse, forældremøder, forberedelse i ferierne, pædagogiske dage og meget andet. Alt dette kompenserer så rigeligt for at hun ofte er hjemme ved 15-tiden og har flere fridage end mig.

 

Når det er sagt, så er det selvfølgelig vigtigt, at der arbejdes for et godt arbejdsmiljø på skolerne, så sygefravær mindskes - både for lærere og elever - og det er uacceptabelt at pjække, lige som på enhver anden arbejdsplads.


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1578 dage siden - Direkte link

Ingen siger det er et svir at være lærer men med en reel arbejdstid (på arbejdspladsen) på 15 timer ugentligt så virker det underligt at lærerne er så meget syge. Stress kan de da næppe få med sådan en arbejdstid.

 

Nå men for at tage dine poster :

 

Aftner med forberedelse = Ja da, hun får løn for ~17 timer ekstra ugentligt så det er vel fair nok at hun så også arbejder for de penge.

 

Forældremøder = Ja da men mon ikke hun får ekstra betaling eller afspadsering for de timer.

 

Pædagogiske dage = Hvis det er i weekenden så får hun vel betaling for dem, er det i hverdagen så slipper hun jo så til gengæld for at undervise.

 

Forberedelse i ferierne = Tja, skolernes sommerferie er 6 uger men så vidt jeg er orienteret så er der 4 uger der er helt fri og 2 uger som kan bruges til forberedelse.

 

Gad vide hvor mange penge samfundet kunne spare hvis man bare kunne vride een ekstra undervisningstime om ugen ud af lærerne.

 

Mit forslag består...Jeg foreslår at de stempler ind når de kommer og ud når de går og rettelse af lektier sker som udgangspunkt på skolen. Ofte har lærere jo også "fritimer" mellem 2 undervisningstimer, så kunne de jo bruge den time til at få rettet nogle af stilene.

 

Jeg mener også at det må være fair at lærere i de større klasser har flere timer til forberedelse end lærere i 1. klasse.

 

Har man været lærer for 1. klasser i 10 år og undervist i de samme fag så skal du ikke bilde mig ind at der ikke er lidt af det man har lært der hænger ved og niveauet på 1. klasses matematik er vel ikke vildere end at man kan klare sig næsten uden forberedelse.

 

Nu ved jeg ikke hvordan det er idag men da jeg gik i skole var en lektion 45 minutter men lærerne rejste sig aldrig fra lærerværelset før klokken ringede ind, det vil sige at de første 3-5 minutter gik med at læreren fik sig rejst, hentet båndoptager og kom op i klassen så undervisningen kunne begynde. Skulle vi have kopier af noget så foregik det oftest ved at læreren kom, satte os igang og gik så for at lave kopier.

 

Henrik Madsen


Skrevet af Kaspar 1578 dage siden - Direkte link

Faktisk er lærernes arbejdstid afstemt via en årsplan, som sikrer, at de arbejder det antal timer, de skal. Denne indeholder timepuljer til alle de opgaver, lærerne skal løse gennem året - både på skolen og i øvrigt.

Aftner med forberedelse = Ja da, hun får løn for ~17 timer ekstra ugentligt så det er vel fair nok at hun så også arbejder for de penge.

Enig. Det er inkluderet i årsplanen.

Forældremøder = Ja da men mon ikke hun får ekstra betaling eller afspadsering for de timer.

Nej, der er afsat en pulje timer til det i årsplanen.

Pædagogiske dage = Hvis det er i weekenden så får hun vel betaling for dem, er det i hverdagen så slipper hun jo så til gengæld for at undervise.

Det er i weekenden og også en del af årsplanen.

Forberedelse i ferierne = Tja, skolernes sommerferie er 6 uger men så vidt jeg er orienteret så er der 4 uger der er helt fri og 2 uger som kan bruges til forberedelse.

Faktisk har lærere præcis lige så mange feriedage som os andre. De har dertil nogle fridage som sikrer at deres timetal i årsplanen i bliver for højt.

 

For mig holder det stadig ikke at være gammelklog på lærergerningen. Oplev den på første eller anden hånd gennem en længere periode (i stedet for hear-say, journalistik, sladder og lignende), og se hvordan din holdning så er.


Skrevet af Lubas 1578 dage siden - Direkte link

Det giver overhovedet ingen mening at argumentere for 'differentieret' forberedelsestid afhængigt af hvilket klassetrin der undervises i. 10. klasses pensum er er jo overhovedet ikke sværere end det i 1. klasse for voksne uddannede mennesker - begge dele sidder jo på rygradden.


Skrevet af Kristian Schmidt 1578 dage siden - Direkte link

Munkene i almisseskolen gider ikke, fordi det er ligeså meningsløst for dem som for almissemodtagerne. Folkeskoleloven er fyldt med platte ambitioner som var det Soviets grundlov.


Skrevet af Lubas 1578 dage siden - Direkte link

Hørt :)


Skrevet af Vai Tomar 1578 dage siden - Direkte link

Kære Badger.

Nu ved jeg ikke om du normalt underviser, men det gør jeg. På en erhvervsskole, som ganske vist på mange måder ikke er 100 % sammenlignelig med jobbet som folkeskolelærer. Men der er sandelig også mange erhvervsskolelærerjobs der heller ikke er direkte sammenlignelige. Så med det som erfaringsgrundlag vil jeg gerne lige komme med et indspark til forberedelses- og rettetid m.m.:

Erhvervsskoler kan godt forlange 37 timers tilstedeværelse på skolen, men i så fald skal lærerne have stillet personlige arbejdpladser til deres rådighed, med hvad det medfører af udgifter og bøvl med APV'er. Mange skoler vælger bl.a. derfor at lave en lokalaftale (som udmærket kan variere fagrupper og funktioner imellem), hvor forberedelse og rettelse kan gøres hjemme. Som regel er dette til både læreres og skolens fordel, da det medfører større gensidig flexibilitet. Fx kan skolen ofte bede lærerne om at undervise på nye hold/kurser/fag med relativ kort varsel.

 

Tilgengæld kan lærerne så heller ikke altid forlange at de skal have tid tid til at sidde på skolen og forberede sig i arbejdtiden INDEN lektionerne afholdes. Det gør man så ofte derhjemme. Om aftenen. På skemafri dage. I weekender. Om nødvendigt til sent om natten. Man forbereder sig til man er sikker på at man kan sit stof godt nok til måske at undervise flere uger i træk på fuldt skema. Der er så også perioder hvor man godt kan have tid til at slappe lidt af. Betragt det som "R&R". At undervise er på visse punkter at sammenligne med skuespillere, musikere og andre der er 100 % PÅ, når de arbejder. På mange måder er man altid lidt på arbejde, også når man har fri.

Lad os omvendt forestille os at lærerne skulle have deres forberedelsestid i arbejdstiden, umiddelbart inden der undervises OG deres rettetid inden fyraften. (Tidspunkterne kan variere med overenskomster og lokalaftaler, så følgende er typiske eksempler). De møder altså kl. 08:00. Forbereder til kl. 11:00. Underviser derefter til kl. 14:00. Og låser sig atter inde på deres kontorer, så de ikke bliver forstyrret af elever, skemaplanlæggere og kolleger, mens de retter opgaver. Kl. 15:24 går de så hjem og holder HELT fri. For min skyld gerne!


Skrevet af LordNacho 1578 dage siden - Direkte link

Lærerens job er at lære eleverne diverse ting. Hvis bare de gør det er vel underordnet hvor meget de er på arbejdet.

 

Man betaler for at arbejdet udføres. (Noget kunne tyde på at det ikke bliver det, men det er en anden sag.)


Skrevet af Vai Tomar 1578 dage siden - Direkte link

hmadsen.

Mit forslag består...Jeg foreslår at de stempler ind når de kommer og ud når de går og rettelse af lektier sker som udgangspunkt på skolen. Ofte har lærere jo også "fritimer" mellem 2 undervisningstimer, så kunne de jo bruge den time til at få rettet nogle af stilene.

 

Så må du jo ligeledes mene at brandmænd kun skal aflønnes for den tid de faktisk bruger på at slukke brande. Og kirurger kun for den tid de faktisk opererer. Vil du tillade dem at stemple ind før brandslangerne er rullet ud og første snit påbegyndes, eller skal det være efter?

 

Nu kunne det jo også være at du var interesseret i nogle gode forslag til hvordan dit eget job kan reguleres og effektiviseres. (Du anfører ikke dit erhverv, men noget kunne tyde på at du selv bruger stempelur når du møder). Lad os høre nærmere om det, hvis du ønsker gode forslag.


Skrevet af Lubas 1578 dage siden - Direkte link

En teori kunne jo være at mennesker der har megen kontakt med børn simpelthen bare er i større smittefare for div. sygdomme.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Erhverv og finans

2
12
6
10
10
11
16
3
7
15
6
7
4
13
5
7
4
10
16
8

- Annonce -


Om Ole Birk Olesen
Medejer af 180Grader.dk. Medlem af Folketinget for Liberal Alliance.   Født i 1972 og opvokset på en gård ved Agerskov i Sønderjylland, nu...

Se Ole Birk Olesens profil
eller
Følg Ole Birk Olesen
Afstemning
Vil du stemme på "Årets Dansker" på Berlingske Tidende?

- Annonce -