Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

38

Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1635 dage siden - Direkte link

Sovjetunionen har eksisteret forgæves :(


Skrevet af _slettet_bruger_428 1635 dage siden - Direkte link

De fleste førtidspensioner er tildelt på psykiske lidelser, og det til folk der ikke er i arbejde. Kom igen, røde Marxias


Skrevet af _slettet_bruger_833 1635 dage siden - Direkte link

Haha, "Marxias" :-D

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Bo Nordahl Pedersen 1635 dage siden - Direkte link

Det virkeligt interessante citat fra artiklen er det her:

I dag er rød blok dårligt forankret i de arbejdende lag af befolkningen. Dermed eroderer grundlaget for S og SF’s politik. For med hvilken ret kan vi forsvare en velfærdsstat med høje skatter, når det ikke er vores egne vælgere, der betaler?

 Her komer Mattias Tesfaye med en, efter min mening, fuldstændig korrekt analyse - som også bekræftes af nylige meningsmålinger.

 

Der er så en masse dybest set uinterssant VKO bashing i artiklen - og jeg tror egentlig ikke Mattias dybest set selv tror på den. Det er jo ikke VKO som sender østarbejdere til Danmark, de kommer fordi EU regler giver dem mulighed for at komme (og hvor meget er det lige Helle og Co. er imod EU?) og ikke mindst fordi danske arbejdere er for dyre. Det er heller ikke arbejdsulykker og nedslidning som skaber horder af invalider på førtidspension og kontanthjælp - den herostratisk berømte Carina har f.eks. været på kontanthjælp siden hun var 16.

 

Personligt tror jeg, at Mattias Tesfaye er ved at komme til fornuft og indser, at "rød blok" ikke er for arbejdere (det er blå så heller ikke) og denne artikel er så et led i den erkendelsesproces.

 

Han ender nok med at lave en "Henrik Dahl" - og sikkert af samme årsager

 


Skrevet af slettet bruger 7320 1635 dage siden - Direkte link

Han ender nok med at lave en "Henrik Dahl" - og sikkert af samme årsager

Det tror jeg næppe. Han lever indirekte af rød politik og har ingen færdigheder, der kan give ham et "borgerligt" job.

 

Jeg tror ikke Mattias er ved at komme til fornuft. Jo, måske hvad angår rød politik - men han er lige nu igang med at stable et nyt fjendebillede på benene nu hvor VKO ikke længere kan fungere som syndebuk. Den nye syndebuk er erhvervslivet, og det passer fortrinligt med Mattias' job, holdninger og personlige historie.


Skrevet af Graa 1635 dage siden - Direkte link
Mattias Tesfaye er uddannet murer, har arbejdet som sådan og skulle vel derfor nok have færdigheder, der i påkommende tilfælde skulle berretige ham til et "borgerligt job".

Skrevet af Niklas Nikolajsen 1635 dage siden - Direkte link

Mattias Tesfaye er uddannet murer

Jeg troede han var i nedrivningsbranchen? Det er da i hvert tilfælde den effekt han har på både samfundsøkonomien og sammenhængskraften - og på individets rettigheder.


Skrevet af _slettet_bruger_4320 1635 dage siden - Direkte link

Nice 1

+3


Skrevet af Graa 1635 dage siden - Direkte link

Tjah, og så er der dem, der bare skrider fra det hele........


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link

Jeg tror du tager fejl, og jeg er enig med BoNordahlPedersen. Det er med små undtagelser ikke noget dårligt indlæg, Tesfaye har skrevet.

Det er ved at gå op for mange arbejdere, at rød blok er blevet akademikerpartier, og at akademikerne  er deres egentlige modstandere. Dette kan være årsagen til den pt. store støtte til partiet Venstre.

Uanset Carina - så har Tesfaye også ret i, at arbejdere på industriarbejdpladser stadig udsættes for svinsk mange giftige stoffer, som giver sygdomme. De har ingen chance for at få erstatning pga af statens heftige fokus på at fordømme arbejdernes livsstil.

Hele sundhedskorstoget har fået medvind, fordi staten, industrierne & forsikrings-selskaberne bruger det til at slippe for erstatningskrav. Her svigter S & SF. De spiller videre på sundhedsvæsenets "det er din egen skyld" kampagner, og svigter deres arbejdervælgere.


Skrevet af Graa 1635 dage siden - Direkte link

Temmelig usagligt, for ikke at sige decideret uetisk, at blande styrenforgiftede og KOL-patienter sammen. Men i din kamp for tobakken, har du åbenbart ingen hæmninger......


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link

Mit forsvar for tobaksbrug hviler på facts. Din moralske fordømmelse hviler derimod på uvidenhed: Der er masser arbejdere, der har fået KOL af styrendampe.

Her er fx. én af dem. Et andet tilfælde er omtalt her. Det er generelt set en kæmpe skandale over hele landet, at myndighederne giver patienternes rygning skylden for arbejdsrelateret KOL.

I gamle dage tog arbejderpartierne affære, når sådan noget udviklede sig. Men sådan er det ikke idag, for S og SF er blevet akademikerpartier. Derfor har Tesfaye ret i, at S og SF har svigtet deres vælgere på dette område.


Skrevet af Graa 1635 dage siden - Direkte link

Problemet er bare, som det også fremgår af det ene af dine links, at der ikke er påvist sammenhæng mellem styren og KOL. Styren er anledning til alt muligt andet livstruende snask (se nedenfor) - KOL er bare ikke en af dem. (Og så er jeg btw ikke uenig med dig i, at der er et problem i arbejdsskadesystemet med arbejdsrelateret KOL. Det gør bare ikke dit desperate tobaksforsvar mere sagligt).

 

Om risici ved styren:

 

"Mulige sundhedsfarer

Styren er et flygtigt, brandfarligt, sundhedsskadeligt og lokalirriterende organisk opløsningsmiddel, som findes i top- eller gelcoat og præpolymeriseret polyester. Styren optages i kroppen ved indånding og gennem mavetarmkanal og hud.


Styren virker irriterende på hud, øjne og slimhinder og er farligt ved indånding med risiko for påvirkning af det centrale og perifere nervesystem. Symptomerne er hovedpine, træthed, svimmel- hed, muskelsvaghed, koncentrationsbesvær og ildebefindende. Efter længere tids påvirkning fo- rekommer kroniske skader på centralnervesystem (glemsomhed, koncentrationsbesvær, unormal træthed, søvnbesvær og øget irritabilitet) og det perifere nervesystem (nedsat følesans i arme og ben). Styren kan i kombination med støj og ethanol give varige høreskader.


Styren er af WHO’s kræftforskningscenter klassificeret som mutagent og muligt kræftfremkal- dende hos mennesker (gruppe 2B) med lymfekræft og leukæmi. Derfor er det på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende, og dermed omfattet af kræftbekendtgørelsen. På arbejdstilsynets grænseværdiliste optræder styren som hudgennemtrængende og kræftfremkaldende med en loftværdi på 25 ppm.


Styren er tidligere vurderet som reproduktionsskadeligt ved middeldosering med bl.a. misdannelser på fostrets centralnervesystem og øget risiko for abort. Senere undersøgelser har dog ikke vist nogen klar sammenhæng mellem styreneksponering og abort."

 

samt

 

"Endelig kan styren give skader på slimhinderne i luftvejene (øjne, næse, svælg og luftvejene), mens der ingen kendt årsagssammenhæng er mellem udsættelse for styren og astma, bronkitis eller nogen andre former for lungesygdomme."

 

(Redegørelse om arbejde med vindmølleproduktion og anvendelse af styren på LM Wind Power i perioden 2000-2010, side 6)

 

Var der mere?


Skrevet af Graa 1635 dage siden - Direkte link
Nej, det havde jeg heller ikke regnet med. Ergo kan det konkluderes, at Klaus K er uredelig.

Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link

Hvad havde du forventet? Skulle staten skrive, at styrendampe er årsag til de samme sygdomme, som man hævder rygning har ansvaret for? Skulle man indrømme, at den vindindustri, man støtter indirekte med massive statstilskud producerer giftskandaler, som ødelægger arbejdernes liv?

Naturligvis ikke. De overgør endda frifindelsen:

Endelig kan styren give skader på slimhinderne i luftvejene (øjne, næse, svælg og luftvejene), mens der ingen kendt årsagssammenhæng er mellem udsættelse for styren og astma, bronkitis eller nogen andre former for lungesygdomme

Men der er slet ingen tvivl om, at styrendampe kan medføre KOL. Se de tidligere links, og se fx. denne sag.

Og der er værre ting, som styren er mistænkt for at have på samvittigheden. Bemærk denne abstract: Først skriver forfatterne, at styren er årsag til mange kræftformer i forsøgsdyr, bl.a. lungekræft, og at er er overrisiko for kræft blandt styren-arbejdere. Men så tilføjer de: 

No adequate human studies are available for styrene-7,8-oxide although this is the primary and active epoxide metabolite of styrene. Both are genotoxic and form DNA adducts in humans.

Der ikke er lavet studier i befolkningen? Hvofor ikke, tror du? Kan det være fordi, man er bange for at se resultatet? At det ville vælte frem med erstatningssager, hvis resultatet viste, at styrendampe kan give kræft?

Det tror jeg du har ret i. Det har været så nemt at give arbejdernes livsstil skylden for deres sygdom: Rygning, alkohol, fed mad, for lidt motion - og nu også solbadning i barndommen. For så slipper man for erstatning. Det var jo din egen skyld.

Disse oplysninger har intet at gøre med mit forsvar for tobaksbrug. De er et forsvar for sandheden - og de er et forsvar for alle de ikke-rygere, der får en sygdom, som staten hævder skyldes rygning. Det er efterhånden mange.

Disse patienter har ikke en chance, da der stort set ikke forskes i sygdomme, som staten hævder rygningen er skyld i. Man siger blot: Det er jo din egen skyld. Her svigter S-SF deres opgave - arbejderne er til grin, som Tesfaye skriver.


Skrevet af Graa 1635 dage siden - Direkte link

Du har hidtil ikke præseteret andet end at linke til dine egne tidligere artikler, foruden en engelsk artikel, hvor dokumentation for dine påstande er helt fraværende. Om du vitterligt bilder dig selv ind, at du kan overbevise nogen som helst om holdbarheden i din argumentation på den måde, står hen i det uvisse. Overbevisende er det i hvert fald ikke, at du er nødt til at forfalde til Den store Konspirationsteori om den forfærdelige stat, der på ondsindet vis lyver og bedrager befolkningen mht. risiciene ved styren. 

 

Du har med andre ord ikke som meget som antydningen af evidens eller dokumentation bag dine flagrende postulater.

 

Jeg har intet problem med din kamp for tobakken (om end jeg finder den tåbelig), men jeg finder det usselt, anstødeligt og underlødigt at tage de styrenforgiftede som gidsler i din kamp.


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link

Hvad skal denne fordømmelse betyde, Graa? - jeg finder det usselt, anstødeligt og underlødigt at tage de styrenforgiftede som gidlser for din kamp.

Usselt, anstødeligt og underlødigt ... Hvor latterligt. Jeg skriver sandheden. Er det nu blevet usselt, anstødeligt & underlødigt at skrive sandheden?

Hurtig er du også: Du skynder dig at fordømme mig som uredelig, inden jeg når at svare på et indlæg. Hvordan kan det konkluderes, at nogen er "uredelige", inden de får lejlighed til at svare? Er det ikke underlødigt?

Du havde ellers alle muligheder for at læse de links til styren-sagen i Berlingske, der findes i mine artikler. De dokumenterer, at styren-dampene ødelægger lungerne og nedsætter medarbejdernes lungefunktion. Som det fremgår af artiklerne, har dette været voldsomt for nogens vedkommende.

Men det er selvfølgelig nemmere at afvise påstandene ved at sige, at jeg "henviser til mine egne artikler", ikke? Grow up! Det er ikke noget argument - og du kan selv kan læse det hele i Berlingske.
 
Det er ikke noget nyt, at staten og den medicinske verden giver rygning skylden for lungesygdomme, der er forårsaget af andre ting. Det er kendt, at man har gjort det siden 1957, hvor man i England gav rygning skylden for lungekræft forårsaget af luftforurening.

Det hele fremgår af denne artikel - (og ja, jeg har skrevet den. Prøv om du overlever at læse den alligevel). Der er masser af relevante links, der dokumenterer oplysningerne.

Det er med andre ord ikke nogen konspiratrionsteori, at myndighederne  giver rygning skylden for andre sygdomsårsager - det er konspiration i praksis.

Det skyldes naturligvis, at der er store penge på spil for dem, der forårsager sygdommene & deres forsikringsselskaber. Man undgår massive erstatningskrav, når man kan sige til syge arbejdere, at sygdommen er deres egen skyld pga deres livsstil.

Det gælder ikke kun rygning, men også alkohol, forkert kost, for lidt motion og for meget sol. Alle disse ting kaldes kram-faktorerne. De er skabt for at give folket skylden for deres egne sygdomme - også de sygdomme staten og industrierne har forårsaget.


Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link

Men når man vælger at ryge samtidigt og derved får en stor cocktail af forskellige kemikalier, så skal det jo gå galt.

 

Tobakken alene er jo skyld i mange KOL tilfælde.

Når man så selv vælger at blive ved med at arbejde i stryrendampe, så er det jo ikke klogt.

 

Dem du henviser til på LM glasfiber var jo klar over at den var gal, men de blev ved med at arbejde. Frem for at FLYTTE for at få en nyt job.

 

Men igen vil du ligge ansvaret fra de så "voksne" og "ansvarlige" rygere.


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link

Fik lungerne ødelagt i grøn miljø-skandale: "Jeg har aldrig røget en cigaret":

Hun foreslog lægerne at google ordet styren. Det havde hun selv gjort. Hun opdagede, at der var noget, der hed kemiske lungebetændelser, at styren også kunne skade hjernen, samt at hudlidelser og vejrtrækningsbesvær var almindelige lidelser. Men lægerne kunne stadig ikke blive enige. Derfor endte det aldrig med en arbejdsskadesag.

 Tusindvis af ikke-rygere får KOL på jobbet - men rygning får skylden


Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link

At du finder nogen som får KOL uden at havde røget.

 

Gør altså ikke at dem som er rygere og får KOL ikke selv er skyld i det.

 

Igen, en cocktail at tobaksrøg og et farligt arbejdsmiljø, er nok ikke godt.

 

Husk på at der er over 4000 kemiske forbindelser i tobaksrøgen.

 

Tror du at det er sundt at blande ?

 

Måske også en grund til at man ikke ønsker at ansætte rygerne


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link

Denne tråd handler ikke om, hvorvidt man kan blive syg af at ryge, men om at rygning får skylden for sygdomme, som også opstår i ikke-rygere. Herunder KOL på arbejdspladserne.

Ville Hr Hansen ikke blive ked af det, hvis han ligesom Maibritt Christensen fik KOL på sit arbejde, og fik at vide, at han ikke kunne få anerkendt sygdommen, fordi der var lægelig konsensus om, at KOL er en ryger-sygdom?


Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link

fter hvad jeg kan se, så handler denne trår ikke om tobaksrygning. Men du skulle lige ha det med ind. Derfor bliver vi jo nød til at gøre dig opmærksom på at der er mange rygere som får KOL og efterfølgende førtidspension.

 

Det er rigtigt at det er svært for en ryger at få et firma dømt for at havde kemikalier som giver KOL hvis man er ryger. Da man selv er med til at forværre sygdommen. Men som ikke-ryger og aldrig ryger, er det ikke så svært. Dermed ikke sagt at det ikke kan lade sig gøre.


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link

Det er forkert hvad Hr Hansen skriver, hvilket disse tre links viser [ 1 - 2 - 3 ].

Det er tværtimod meget svært for ikke-rygere at få anerkendt såkaldte "ryger-sygdomme". Det skyldes, at man har besluttet at disse sygdomme skyldes rygning.

Hr Hansen ved godt, at der ikke er mange KOL-patienter på førtidspension. 2% af tildelingere skyldes sygdomme i åndedrætsorganer - måske er halvdelen af disse KOL.

Det skyldes, at rygere som får KOL, får det sent i livet -  efter pensionen. KOL pga arbejdet derimod sker jo af naturlige årsager i arbejdslivet. Men hende her kom jo netop heller ikke på førtidspension - hun kom på flekstid.


Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link

Skal vi til det samme bavl igen.

 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/40/0E/wkr0011.pdf

 

Så et godt bevis på at du igen lyver


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link

I sin iver efter at kaste løgnebeskyldninger mod andre debattører linker Hr Hansen til en "oplysningskampagne" for rygestop-midler, finansieret af medicin-sælgerne:

Netdoktors oplysningskampagne KOLkundskab.dk er blevet til med støtte fra Boehringer Ingelheim Danmark og Pfizer Danmark.

Kampagnen er lavet for at sælge rygestopmidler, og er ikke nogen troværdig kilde. Netdoktor er selv et sponsoreret reklamesite for medicin - sminket som "patient-oplysning" - finansieret af medicinalindustrien.

De officielle tal for førtidspensionstildelinger findes her. Som Hr Hansen kan se skyldes 2% af de tildelte pensioner åndedrætssymptomer - heraf udgør vel halvdelen KOL-patienter, som dem her.

Rygere derimod, som ikke har været udsat for udsættelser i arbejdsmiljøet, bliver først syge efter pensionsalderen. De såkaldt rygerelaterede sygdomme er alderdomssygdomme.


Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link

Alt som ikke kommer fra en nikotin afhængies hjemmeside, mener KK er blevet betalt at medicinalindustrien.

 

Gider Hr. KK finde et link som ikke går til hans egen manipuleret side Den Uhygeiniske Negl ?

 

Som jeg har sagt, så gider jeg ikke længere læse de løgne på den side.

 

Og siden du har det et sted fra, må der også være et link, så vi kan læse sandheden.

 

Og sjovt nok, så mener du ikke at det har nogen betydning hvem der har betalt undersøgelsen. Altså ikke når det er folk fra tobaksindustrien :-)


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link

Det er rørende at se Hr Hansen argumentere som et barn:

Som jeg har sagt, så gider jeg ikke længere læse de løgne på den side.

Det er i så fald svært at se, hvorfor Hr Hansen overhovedet deltager i debatten. En debat kræver som bekendt, at debattører kommenterer hinandens indlæg.

Men debat er ikke Hr Hansens hensigt. Han ønsker blot at linke til ubehjælpsomme reklamekampagner for ryge-afholdenhed. Disse links "beviser" ifølge Hr Hansen, at andre debattører lyver.

Når oplysningerne i Hr Hansens links så modsiges af officielle oplysninger - fx. om årsagerne til førtidspensioner - så ønsker Hr Hansen ikke at kende disse oplysninger - angiveligt fordi de ligger på sider, som ifølge Hr Hansen er "manipuation & løgn".

Uanset, at de officielle oplysninger er tilgængelige på mange sider på nettet. Hr Hansen vil givetvis påstå, at links fra Ankestyrelsen og Google er "løgn", lavet af "nikotinafhængige".

Man finder ikke en mere barnagtig figur på 180grader end Hr Hansen. Tak for denne demonstration.


Skrevet af Hr Hansen 1635 dage siden - Direkte link

Hvorfor henviser du til ankemulighederne.

 

Det var ikke det vi snakkede om.

Så igen viser du at du vil snakke udenom.

 

Hvad med denne:

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/KLINISKE_VAERKTOEJER/KLARINGSRAPPORTER/Diagnostik%20kronisk%20obstruktiv%20lungesygdom.pdf

 

Men den vil du vel også sige er betalt af medicinalindustrien.

 

Så hvis vi skal snakke om nogen der er barnlig, så er det sku da dig KK.

 

Du linker til dine egne sider som er fyldt med fejl. Og når man spørger dig om noget du ikke kan svare på, så kommer der en støjsender for at flytte focus. Ta nu og bliv voksen og ta ansvar. Det kniber det lidt med for dig.

 

Men i bund og grund, så er det vel også ligemeget. Rygeloven bliver starmmere så jeg kan som sådan være ligeglad og ingen gider jo Den Uhygeiniske Negl. For de fleste har fundet ud af at du sletter dem du ikke er enig med. Det er sku liberalt :-)

 

Men hvis I ikke er nikotinafhængige. Hvad skal I så bruge medicinalindustriens produkter til ?

 

-----------------------------

https://www.snakomkol.dk/

 

Prøv at læs lidt på den side, så kan du måske danne dig et billede af det.

Nå, nej, den er jo ikke lavet af tobaksindustrien, så den har vel ikke noget med virkeligheden at gøre

 

Specielt denne:

https://www.snakomkol.dk/viewforum.php?f=9

Det er fra det virkelige liv.

Måske du skulle prøve at lære dem noget KK.

For det kan jo ikke være rygning de er blevet syge af


Skrevet af Mads M 1635 dage siden - Direkte link

Klaus, jeg er imponeret. Der er vitterlig ikke en sag der ikke fordrejes til at handle om rygning. Din hjerne må være som et askebæger.


Skrevet af Klaus K 1635 dage siden - Direkte link

Det eneste, man kan imponeres over, er din uvidenhed, for den er enorm.

Det er ikke mig, der blander rygning ind i arbejdsskadesager. Det er staten, industrierne & forsikringsskaberne, der prøver at undvige deres ansvar ved at give patienternes rygning skylden for de sygdomme, de får på industriarbejdspladserne.


Skrevet af Derernogetgaltidk 1635 dage siden - Direkte link

Kunne man forestille sig at Klaus har aktier i samtlige cigaretfirmaer?


Skrevet af Badger Badger Badger 1635 dage siden - Direkte link

… ville 128 færre danskere dø på jobbet

Danmark er ikke Grækenland. De døde får vel ikke førtidspension eller sygedagpenge?


Skrevet af _slettet_bruger_4320 1635 dage siden - Direkte link

Tesfaye............ hvordan kan han overhovedet få taletid ??

 

Venstrefløjen er godt nok langt ude i gelederne for at finde nogen til at stå forrest. Nævn en eneste af de nuveærende socialistiske ledere i Danmark der ikke har dummet sig mega.


Skrevet af Jens Hansen 3 1635 dage siden - Direkte link

Johanne S?


Skrevet af Lars Jensen 1635 dage siden - Direkte link

Johanne leder udviklingen på venstrefløjen lige så meget som Kronprinsesse Mary leder Danmark.

 

Prøv igen.

 

En socialistisk LEDER...?


Skrevet af Jens Hansen 3 1635 dage siden - Direkte link

Okay, jeg kender så ikke præmissen, men ham Tesfaye kan vel næppe kategoriseres som en socialistisk leder

 

Hmm, hvor mange er der at vælge imellem?


Skrevet af Graa 1635 dage siden - Direkte link
Næh, jeg tror heller ikke, at Johanne har lyst til at blive ophævet til Leder - men hvis ikke man kan se, at der i høj grad sker noget på venstrefløjen i og omkring Enhedslisten incl. Johanne, da har man, hvad enten man bryder sig om udviklingen eller ej, et alvorligt problem med udsynet.

Skrevet af Lars Jensen 1635 dage siden - Direkte link

Vestager!

 

Er der nogen som ved hvor hun er i flyverskjul for tiden? Jeg havde faktisk forventet en VKO-fordømmende kommentar fra hende, men indtil nu er jeg blevet behageligt forskånet.


Skrevet af Jens Hansen 3 1635 dage siden - Direkte link

Hun gemmer sig vel fra alt postyret


Skrevet af _slettet_bruger_4320 1635 dage siden - Direkte link

Vestager ved godt at dem der deltager i legen, risikerer at flasken peger på dem. Derfor deltager hun ikke i legen lige nu.

Hun har sikkert også nok at gøre med at holde de interne kritiske røster, netop interne....


Skrevet af Jens Hansen 3 1635 dage siden - Direkte link

Det er nok også derfor HTS holder sig helt ude af sagen og f.eks. ikke deltog i det koordinationsudvalgsmøde, som formelt beluttede at nedsætte en kommission


Skrevet af Lars Jensen 1635 dage siden - Direkte link

Man bliver vel også træt af elevrådsmøder på et tidspunkt..? Måske var det bare federe at shoppe igennem, så hun kan se euro-lækker ud når hun skal sidde for bordenden, og hyle "jamen, det er altså mig der bestemmer...jeg er elevrådsformand"


Skrevet af Jens Hansen 3 1635 dage siden - Direkte link

Det er også en mulighed. Det er sikkert også sjovere.


Skrevet af Lars Jensen 1635 dage siden - Direkte link

Tesfaye må have fået en tagsten i hovedet. For man får da ikke lov til at forlade folkeskolen med så ringe indsigt i samfundets opbygning og mekanismer. Virksomheder er ikke socialkontorer. Virksomheder skal tjene penge til deres ejere, ved at sælge produkter eller ydelser til priser som ligger højere end de kan indkøbes og forædles for. Et socialkontor får penge af staten, og skal ikke levere andet end stemmekvæg tilbage til de ansvarlige politikere. Forskellen er sgu' da til at få øje på - selv for en murersvend.


Skrevet af DRS 1635 dage siden - Direkte link

Jeg har set mange (og de fleste gode) tiltag til at forebygge arbejdsulykker.

Men jeg har ikke set et eneste tiltag til at mindske nedslidning. Men til gengæld skal vi alle løbe lidt stærkere i dagligdagen og op i tempo.

 

Er det ikke mere sædvanen at når en virksomhed indkøber hjælpegrej til medarbejderne, ja så kan de jo også lige arbejde lidt stærkere?


Skrevet af Graa 1635 dage siden - Direkte link

Du kan jo starte her: Forebyggelsesfonden


Skrevet af uldwarp 1635 dage siden - Direkte link

Hvordan kan der dø 148 færre danskere ved arbejdsulykker (dø på jobbet) i DK hvis vi blev som Sverige?

 

I 2010 døde der 39 som følge af arbejdsulykker. 39 for mange ja, men 39 minus 148 lyder som volapyk.


Skrevet af _slettet_bruger_4320 1635 dage siden - Direkte link

"men 39 minus 148 lyder som volapyk"

 

Tænk nu på hvem du har med at gøre. Volapyk er deres sprog og underskud deres matematik...

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Erhverv og finans

11
8
16
7
6
7
5
12
16
7
8
13
13
13
9
2
12
6
10
10

- Annonce -


Afstemning
Hvad mener du om den nye aktiesparekonto?

- Annonce -