Kontakt 180Grader.dk
37

Skrevet af ianarki 1370 dage siden - Direkte link

Ligger der ikke patenter på de mest funktionsdygtige thorium reaktore der gør de ikke bliver udviklet?


Skrevet af Kian Conteh 1370 dage siden - Direkte link

Patenter gælder generelt ikke i over 50 år, men financieringen forsvandt, formodentlig fordi thorium var en anden teknolofi end den man fik foræret fra våbenprogrammerne.


Skrevet af Anders Bonde 1370 dage siden - Direkte link

Jacques,

 

Du plejer at have en ret god observationsevne, ikke mindst mht. kulturradikalisme og islam, men mht. A-kraft og Fukushima er du tilsyneladende faldet for alarmisternes spin og manglende tekniske indsigt.

 

Hvis man ønsker at blive sagligt, fagligt og u-emotionelt klog, i den udstrækning vi mennesker nu engang kan det, om A-kraft, energi, klima og de mange aspekter om det kan jeg mere end varmt anbefale eksempelvis dette site: http://bravenewclimate.com/ 

 

Der er enormt meget at læse der - også mange gode links - men det tager tid og tålmodighed, noget politikere og en teknisk inkompetent og sensationslysten presse sjældent besider eller ønsker. at have

 

Den korte udgave: De største menneskelige lidelser i forb. m. Fukushima er, og forbliver med overvejende sandsynlighed, de psykiske traumer folk får som følge af evakueringen, som i stor udstrækning er skudt langt over målet, ikke mindst fordi man internationalt stadig benytter den alt for konservative LNT (Linear No Threshold) betragtning af strålingsrisici, kombineret med den uduelige presses fear mongering. Der vil med til vished grænsende sandsynlighed dø flere af lungekræft som følge af den fossile brændselsafbrænding der skal ersatte Fukushimas energileverance end der nogensinde vil blive forårsaget af udslip fra Fukushima.

 

Vi skal lære af Fukushima, ikke skrotte forbedringer af en nødvendig teknologi i en hysterisk panikreaktion (som Tyskerne måske gør...). Det ville svare til at forbyde al skibsfart med store skibe som en reaktion på Titanics forlis...

 

Det vil føre for vidt at gå i detaljer her - men studér det nævnte site - det indeholder megen viden; jeg er i hvertfald blevet væsentligt klogere siden jeg begyndte at studere det (i øvrigt også på hvorfor vindkraft er en rigtig dårlig idé hvis man ønsker CO2-reduktioner...)

 

 

- Annonce -


Skrevet af Maroan 1370 dage siden - Direkte link

Anders, at prøve at bagatelisere risciscierne ved atomkraft er virkelig hul i hovedet... Ja, atomkraft fungerer fint... SÅ LÆNGE DET FUNGERER SOM DET SKAL....


Skrevet af Mads Brinch Feierskov 1370 dage siden - Direkte link

Der har været utroligt få episoder med atomkraft igennem historien og enhver ved at de skadevirkninger der har været i form af dødsfald, forurening osv. er langt mindre end hvad fx. kulkraft har skabt. Desuden er de store ulykker sket på værker der bygget i 70'erne - er det din helt ærlige holdning at der på så mange år ikke er sket fremskridt nok til at kunne bygge et sikkert atomkraftværk?


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1370 dage siden - Direkte link

Det gør det betydeligt mere end kulkraft.

 

Hvem har en opgørelse over, hvor mange der dør i Kinas kulminer..?


Skrevet af Anders Bonde 1370 dage siden - Direkte link

Jacques,

 

Fukushima og ej heller thorium er fusionsrelateret - det er fission.

 

Når jeg henviser til dine indlæg om islam og betydningen af islam skyldes det at jeg rent faktisk mener at dine indlæg er empirisk underbygget [ros] - hvilket ikke forekommer mig at være tilfældet vedr. Fukushima.

 

Da jeg ikke er ekspert henviser jeg til folk der er det - derfor min henvisning link. Blottede brændselsstave er ikke i sig selv lig med katastrofale følger: Der var blottede stave gennem lang tid på Fukushima, men indtil videre er ikke én død af den årsag - og folk der kan argumentere bedre og mere forstandigt end jeg selv kan argumentere overbevisende for at risikoen ikke er stor fremover heller.

 

Øget radioaktivitet? Ja - radioaktivitetet er noget af det nemmeste i verden at måle - prøv at tage til Denver og du vil opdage at baggrundsstrålingen der er mere end 2,5 gange større end gennemsnitsstrålingen i eksklusionszonen i Tjernobyl. Spørgsmålet er om niveauerne har sundhedsmæssig nævneværdig betydning eller ej. I den almene befolkning, i pressen og blandt politikere er radioaktivitet og dens fysiologiske betydning meget misforstået., og det er risiko- og konsekvensberegninger også.  Men når man tænker på at man i snart 70 år har hæftet ordet 'atom' på den værst tænkelige våbentrussel, så er det indrømmet op ad bakke at tackle folks frygt for A-kraft og risici med empiri og kølig argumentation...

 

Ja, der vil sandsynligvis komme mere end "3 ofre" (hvoraf ingen døde af stråling) - spørgsmålet er om vi kan finde dem i staitistikken over andre dødsårsager, heunder luftforuening hvis vi ser på kræfttilfælde, og ellers andre følger af jordskælvet, tsunamien og ikke mindst evakueringen. Jeg tvivler, men det gør du åbenbart ikke. Vidste du i øvrigt at flyveaske fra kulfyrede kraftværker udleder størrelsesordener mere radioaktivitet end verdens samlede udslip fra kernekraftværker, uheld eller ej?

 

Når man betragter risiko skal man se på (kæder af) sandsynlighed gange konsekvens, og det er her kæden ofte hopper af: Man springer sandsynlighed over og hæfter sig kun ved konsekvens. At noget kan tænkes at kunne ske er ikke det samme som at det vil ske: http://bravenewclimate.com/2012/03/02/the-fukushima-question-how-close-did-japan-really-get-to-a-widespread-nuclear-disaster/

 

Det ville ikke overraske mig at der findes nok nikotin i Skandinavisk Tobakskomagnis centrallager til at dræbe hele Danmarks befolkning og lidt til - vi skal bare lige have anvist en mekanisme til at få det distribueret, indført i folks kroppe og så regne på sandsynlugheden for at en kæde af hændelser kunne få dt til at ske...


Skrevet af Rend_Mig 1370 dage siden - Direkte link
+100

Skrevet af Rend_Mig 1370 dage siden - Direkte link
+100

Skrevet af TroelsHansen 1370 dage siden - Direkte link

+++++


Skrevet af Anders Bonde 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Jacques,

 

Når man har talt om den store "millionårsulykke" har den været kædet sammen med 50,000 dødsfald eller mere - igen sandsynlighed gange konsekvens. Vi har ganske enkelt ikke haft en "millionårsulykke" endnu (og får det sandsynligvis heller aldrig).

 

Men vi har ganske rigtigt, som du nævner, haft flere nedsmeltningshændelser. Men når de har været ganget med konsekvens er vi bare ikke tilnærmelsesvis i nærheden af "millionårsulykken". Dit eksempel efterviser sådanset min pointe: Man kan ikke nøjes med at betragte et worst-case secenarie uden at betragte den kæde af sandsynligheder der skal til for at få den til at indtræffe sammen med konsekvensen. De nedsmeltningshændelser vi har haft har faktisk ikke haft de store konsekvenser (i påvirkning af menneskers fysiske helbred) i forhold til alt muligt andet vi gladeligt lever med til hverdag, mens deres sandsynlighed har været =1 (de er indtruffet).

 

Hvis vi ikke ville tolerere den værst tænkelige konsekvens af en menneskelig aktivitet (hvilket synes at være tæt på at være tilfældet for kernekraft), så bør vi enten 1) afstå fra al menneskelig aktivitet, eller 2) hvis en sådan manglende tolerance vitterligt var velbegrundet, så var menneskeheden udslettet for længst.

 

Jeg bliver nødt til at bruge lidt tid på dine links før jeg kan kommentere dem konkret - bear with me - og sov godt! :) Det kan ende med du overbeviser mig alligevel... ;)


Skrevet af ckh 1370 dage siden - Direkte link

For 150 år siden forbød mange havne anløb af dampskibe. De var jo farlige fordi kedlerne kunne eksplodere. Der var da også nogle uheld. - Idag sejler krigsskibe og ubåde med atomkraft, og mange lande har a-værker i stedet for Danmarks antikke kulkraftsideologi. - Troen på en såkaldt "bæredygtig" vindenergi er i virkeligheden en "husmodertro", som kun indskrænkede hjerner kan se en fremtid i. Desværre for netop Danmark har vi et enormt antal af sådanne hjerner i vore politiske og styrende organer.


Skrevet af jonnacarlsen 1370 dage siden - Direkte link

SUPERFUEL om thorium som fremtidens grønne energikilde, skrevet af Richard Martin (macmillan) kan anbefales, hvis man vil vide mere om thorium. Jeg har selv deltaget i 3 konferencer (London og New York) og skal i november deltage i en thorium konference i Shanghai, hvor jeg vil høre mere om, hvor langt man er nået i Kina. Jeg vil informere på min hjemmeside www.global-alarm.dk - men der er flere links, der er værd at læse, bl.a. www.itheo.org og www.thoriumenergyalliance.org. I Norge støttes thorium forskningen årligt med 20 mio. kr. af den norske regering - i Danmark sover man!

Hvis man vil bremse CO2 udledningen er der på nuværende tidspunkt intet andet alternativ end thorium.

Jonna Vejrup Carlsen, forfatter til RED jorden, som også findes på min hjemmeside


Skrevet af Svend 1370 dage siden - Direkte link

Det er farligt at leve - ikke blot kan man risikere at dø af det - man vil med garanti.

 

Vi her i vesten har set, hvad energimangel kan føre til. Se på indvandringen, der blev sat i gang, for at skaffe os energi. Prisen herfor vil tage livet af vore rige samfund, samtidig med at uciviliserede samfundssystemer af socialistisk kaliber vil opstå. Og hvad har de ikke kostet af menneskeliv gennem de sidste hundrede år? Langt over 100 millioner.

 

Vi må lære at indse, at det er forbundet med stor risiko at leve.  Risikoen ved a-kraft er meget lille sammenlignet med, hvad der ellers lurer af farer. Vi skal have mad, hus og varme. Hvad der kommer derefter er langt mindre væsentligt.


Skrevet af Sigrid Bluhme 2 1370 dage siden - Direkte link

Det er velkendt, at Tyskland har vedtaget at udfase A-uran-kraftværkerne hurtigst muligt.

Er det i erkendelse af, at fremtidens A-kraft vil have råstoffet Thorium som enegikilde ?

Er det muligt at ombygge de bestående A-uran-kraftværker til Thorium-kraftværker ?

Kender vi noget til økonomien i de kinesiske og japanske Thorium-kraftværker ?

Hvor mange lande er reelt interesserede i Thorum i dag ?


Skrevet af Mads Brinch Feierskov 1370 dage siden - Direkte link

Jeg tror beslutningen er en ren politisk beslutning. Debatten om atomkraft blussede naturligt op i forbindelse med ulykken i Japan og det var ikke videre populært at være atomkrafttilhænger.

 

Dele af thorium-reaktorerne ligner uran-reaktorerne, men det er ikke sikkert det kan betale sig at bygge eksisterende værker om. Uanset hvad vil det sandsynligvis være en god idé at bygge det hele op efter moderne sikkersforanstaltninger - selvom der naturligvis er meget lav sikkerhedsrisiko ved thorium.

 

Indiens testreaktor står færdig om et års tid, derefter begynder vi nok at få nogle reelle tal på bordet for effektiviteten.


Skrevet af Rend_Mig 1370 dage siden - Direkte link
Selv de mest inkarnerede a-kraftsmodstandere vil kræve at Danmark bygger sit eget a-kraftværk førend de sidder i mørket og kulden og sulter. De fossile brændstoffer er ved at være fortid, og da netop vores brændselsbaserede teknologi er det eneste der tillader os at opretholde vores og verdens vanvittige overbefolkning. Det er dumt at forsøge at stå imod. Lad os få bygget det a-kraftværk nu, og lad os arbejde på at komme overbefolkningen til livs på den lange bane.

Skrevet af Rend_Mig 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Bogus! Hvornår har alt elektronik på jorden strejket kollektivt sidst?
Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Erhverv og finans

3
6
7
11
17
30
12
26
18
22
10
5
33
9
6
16
14
13
5
32

- Annonce -


- Annonce -