Værd at læse

00

Eric skyder med skarpt... | Version2

"teknisk gæld" er en glimrende betegnelse for det som de gør galt i Finansministeriet i Digitaliseringsstrategien - bare skaleret mange gange og krydret med at beslutningtagerne har egeninteresse uden at varetage samfundsinteresser.

Teknisk gæld er lidt for hurtige og billige "løsninger" som man kommer til at bøde for senere, men der er mange nuancer af teknisk gæld og man kan ikke bare skære det over en kam.

Min personlige favoritsætning i Erics artikel er "Customers usually buy features, not long-term maintainability"

I rigtig mange tilfælde kan man sætte lighedstegn imellem teknisk gæld og abekast: Udvikleren skærer et hjørne og support er dem der får problemet. Ledelsen skærer af projektplanen, men kræver fuld funktionalitet. osv.

Eric foreslår at man bør holde regnskab med sin tekniske gæld i pengebeløb og derfra og til at kræve at det bliver skrevet ind i årsregnskabet er der ikke ret lang vej.

Hver gang Finansministeriet investerer en krone i tvangsdigitalisering, skaleres dette en faktor mange i følgeinvesteringer som generer en teknisk statsgæld som igen er en faktor mange større i form af legacy og tab af konkurrenceevne.

Der er før vi ser på retsikkerhedens lodrette forfald.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere