Værd at læse

09

Et sundt samfund

Forestil jer en verden, hvor individet selv kunne vælge hvilket samfund, det vil være en del af. Hvor individet ikke bliver tvunget ind i et samfund, der ikke stemmer overens med dets overbevisning. Hvor de enkelte samfund er nødsaget til at tilpasse sig individerne og ikke omvendt. Lyder det som en utopi? Det er det ikke, for sådan en verden eksisterer faktisk.

Fildeling er noget, de fleste ser ned på, og hvordan skulle man i virkeligheden kunne andet, idet fildeling i de fleste lande er ulovligt. Det skal dog ikke handle om fildeling som sådan, men i stedet om de ”samfund” fildelerne har skabt og tager del i. Der findes et utal af steder, hvor fildelere, ikke blot deler deres filer, men også dagligt deltager aktivt i debatter om alt fra livets store spørgsmål til hverdagens små finurligheder. De lærer hinanden at kende, skaber venskaber og fjendskaber, præcis som i den virkelige verden. Forskellen på fildelingsverdenen og den virkelige er, at inden for fildeling vælger individerne selv,hvilket af de mange samfund, de vil være en del af. Hvor de har lyst til at debatere med de andre fildelere, og hvor de har lyst til at dele deres filer. Præcis som i den virkelige verden, er der fildelere, der yder en indsats for samfundet, og fildelere, der ikke gør. Det skaber ofte, som i den virkelige verden, en kløft mellem de to typer af fildelere, hvor dem, der yder, på den ene side, ikke mener, at der er noget retfærdigt i, at dem, der ikke yder, uden tøven høster frugterne af deres arbejde. Omvendt er dem, der ikke yder, på den anden side pisse ligeglade. Derfor har mange af disse samfund, for ikke at miste de ydende fildelere (dem der egentligt holder liv i samfundene), indført en form for regulering af, hvor meget en fildeler downloader, kontra hvor meget, han uploader. Det vil sige, at hvis man downloader mere, end man uploader, vil man på et tidspunkt nå et punkt, hvor man ikke længere har rettighed til at downloade. Den eneste måde, hvorpå man kan generhverve denne rettighed, er ved at begynde at uploade (yde for samfundet). Vil man ikke det, kan man som tidligere nævnt, flytte til et andet samfund. Det er muligt, at man flytter til et ringere samfund, men man vælger selv, om man vil leve efter vilkårene eller ej.

Forestil jer, hvis man kunne tilpasse dette til den virkelige verden. Et samfund hvor dem, der virkeligt yder, kunne leve med hinanden, uden at føle, at de blev snyltet på, og dem, der ikke vil yde, kunne leve med hinanden uden at snylte (For hvis de vil leve, må de selvfølgeligt yde, og på den måde vil der blive flere samfund af ydere end nydere.)

I min optik er et sundt samfund en samling af individer, der står sammen om at opretholde samfundets værdier og normer, ligeligt. Det sunde samfund er ikke et samfund, hvor over halvdelen, både skal sikre samfundets værdier og samtidig skal sørge for, at de resterende, dem der ikke gider at yde, bliver serviceret.

Jeg er godt klar over, at de fleste bare vil fnyse arrigt og sige, at fildelere jo alle er kriminelle alligevel, og derfor ikke kan bruges som et validt eksempel på noget som helst. Men ser man bort fra de kriminelle handlinger og kigger på, hvordan deres verden er skruet sammen, så er det jo en utopi ført ud i livet.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere