Værd at læse

00

Konsulenthus: Persondataloven er den væsentligste barriere mod det offentliges sky-drømme | Version2

Ja, selvfølgelig.

Persondataloven implementerer negative rettigheder til beskyttelse af rammerne for frie markeder. Den skal ikke svækkes - den skal styrkes.

Der er et væsentligt aspekt ved persondataloven - den regulerer KUN, når borgeren er truet. Brug anonyme data, dvs. undgå identifikation, så gælder loven ikke.

Persondataloven er liberal i sin grundforståelse - borger over stat og virksomhed. Ligesom love der sikrer egendomsret, frihed mod vold, ytringsfrihed og imod vilkårlig magtudøvelse.

For dem som er imod selve tanken om en stat - hvordan ville man teoretisk kunne sikre denne ret i anarko-kapitalistisk forstand? De negative eksternaliteter er enorme.

Dem som ser Persondataloven som en barriere - er de samme som ville forurene og overlade omkostningerne herved til andre.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere