Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

14

Skrevet af Cody Nielsen 73 dage siden - Direkte link
Inden du kommer for godt igang "Kontant" og så mangler vi jo stadig bevis på at NB kan andet end at råbe op................................................................................................................................................................................ Og husk det er over 100+ lande , der skal være enige om en evt. revidering af menneskerettigheder og flygtninge konv. aF 1951 , det vil tage mange år hvis mulig . også EVT. UDMELDELSE MINDST 2 år- Jo der er sket gode "stramninger" (flere på vej) Med 37 mandater på 11 mdr. - 3 mdr. sommerferie. (godt arbejde) 1.Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse og statsborgerskab. 2.Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse 3. Der er indført midlertidig grænsekontrol med Politi og Hjemmeværn. 4.Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse fra et til tre år. 5.Flygtninge skal betale en større del af deres ophold i Danmark selv. 6.Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge til to år for flygtninge med konventionsstatus og ét år for flygtninge med beskyttelsesstatus. 7. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge. 8. Genindførsel af den lavere starthjælp i stedet for den markant højere kontanthjælp. 9.Der genindføres gebyrer på familiesammenføringsområdet, og der indføres gebyrbetaling for ansøgning om permanent opholdstilladelse fra flygtninge. 10.Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte økonomiske midler mhp. dækning af udgifterne til asylansøgerens underhold. 11.Nedsættelse af de økonomiske ydelser til asylansøgere med 10 procent. 12. Folketinget har gjort det lettere at retsforfølge personer, der drager i krig imod danske interesser (møntet på Syrienskrigere). 13.Afskaffelse af asylansøgeres mulighed for at blive indkvarteret i selvstændige og særlige boliger uden for centrene. 14.Genindførelse af ”integrationspotentialekriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge. 15. Indsatsen i grænseområder øges med henblik på at stoppe illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet. 16.Vi har fjernet flygtninges ret til børnepenge fra dag et. 17.Vi har fjernet flygtninges ret til folkepension fra dag et. Nu skal de optjene retten ligesom alle andre. 18.Mulighed for at tilbageholde asylansøgere for at fastlægge deres identitet. 19.Mulighed for at pålægge transportøransvar som led i en udvidet grænsekontrol 20.Lovhjemmel til at standse tog, bus og færgetrafikken, såfremt presset på grænsen vokser. 21.Øget adgang til at frihedsberøve afviste asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold indtil de kan hjemsendes. 22.Udvidet brug af opholds- og meldepligt til udlændinge i udsendelsesposition. 23.Lovhjemmel til at begrænse adgangen til domstolene for frihedsberøve udlændinge, der opholder sig illegalt i Danmark. 24.Indførelse af 225 timers reglen. 25.Loft over kontanthjælpen. 26.Skærpet tilsyn med muslimske friskoler. 27. Genoptagelse af beregninger af hvad indvandringen koster. 28.Begrænsning af muligheden for økonomisk tilskud til retshjælp til udlændinge der klager over danske myndigheders afgørelser på udlændingeområdet til FN-komitéer og til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol http://www.danskfolkeparti.dk/hvad_har_DF_f%C3%A5et_gennemf%C3%B8rt_p%C3%A5_udl%C3%A6ndingeomr%C3%A5det

+2 Skrevet af Kontant 73 dage siden - Direkte link

DF har aldrig villet afskaffe asylbehandling i Danmark hvilket sagtens kan indføres da ingen flygter til Danmark. Alle de mennesker der kommer til Danmark og søger om asyl, kommer jo til Danmark via lande hvor de ikke er forfulgte, og dermed er behovet for asyl i Danmark slet ikke til stede.

 

Danmark er ikke forpligtet til, at give asyl til mennesker der kommer til Danmark via sikre lande fordi behovet for asyl i Danmark ikke er til stede.

 

Antallet af muslimer/islamister i Danmark er vokset kraftigt i alle de år hvor DF haft stor indflydelse. Desværre har DF kun fået lappeløsninger igennem, og lappeløsninger er ikke løsninger fordi de kan sammenlignes med, at man putter plastre på en ondsindet kræftsvulst der vokser uhæmmet.

 

Mogens Camre sagde engang: Der skal aldrig bygges en moske i Danmark. Nu er der over 100 moskeer i Danmark. Stort tillykke til DF.

 

Halvdelen af alle modtagere af ældrechecken er muslimer. Ældrechecken blev indført selvom de "fattigste" folkepensionister i Danmark bestemt ikke manglede noget, men Pia Kjærsgaard hylede op om, at disse mennesker var fattige selvom de hørte til de rigeste 15% på jorden.

 

DF vil desuden ikke nedlægge en eneste overflødig statslig pamperinstitution for DF elsker, at brandskatte arbejderne i Danmark med et hav af tårnhøje skatter og afgifter. DF er ikke et arbejderparti, men et arbejderfjendtligt embedsmandsparti ligesom alle de andre partier i folketinget.

 

DF vil ikke afskaffe topskatten der er en urimelig misundelsesskat, og denne misundelsesskat vil føre til endnu mere skatteflugt, men det forstår i socialister ikke.

 

Jeg glæder mig til, at udvandre, hvilket jeg gør inden for de næste tre år. Tillykke med skatteflugten DF.


+1 Skrevet af Torben Nielsen 73 dage siden - Direkte link
Jamen, så rigtig god udvandring til dit kommende ny fædreland. Har du så i sinde at lære sproget der?. Arbejde og deltage på lige fod med de mennesker, der har arbejdet og skabt landet?. Eller vil du installere dig i en ghetto sammen med danske ligestillede?. For du er vel ikke en bekvemmelighedsflygtning, der bare immigrerer for at udnytte et fremmed lands fordele, uden at yde, vel?

- Annonce -

- Annonce -


+1 Skrevet af Kontant 73 dage siden - Direkte link

Det ville ikke give mening, at flytte til et andet land hvis man ikke ville lære sproget såfremt man ikke kunne det i forvejen.

 

Der er tale om flugt fra det danske skatte og afgifts tyranni.

 

Det nye fædreland kunne meget vel blive Panama hvor det er nemt for danskere, at få opholdtilladelse og statsborgerskab med alle de fordele der medfølger. En af de store fordele er, at man i Panama ikke skal betale skat af udenlandske indtægter som afkast på udenlandske værdipapirer og pensioner. En anden fordel er, at leveomkostningerne er meget lavere i Panama end i Danmark.

 

0 skat på udenlandske værdipapirer og pensioner, og så nemt er det:

 

http://www.livinginpanama.com/panama/panama-resident-permit-easier/


+1 Skrevet af Hans Nielsen2 72 dage siden - Direkte link

Ja ja. Vi har hørt det før fru Kontant.

 

Vi har det fint med, du er så priviliget, du bare kan flytte til det første/bedste skattely.

 

MEN, lad være med at håne os andre, der er afhængige af et job, for at få hverdagen til at hænge sammen.


+1 Skrevet af Kontant 71 dage siden - Direkte link

Jeg håner bestemt ingen.

 

Det står dig frit, at bygge en formue op (den behøver ikke, at være stor), og selv udvandre til et land hvor politikerne ikke stjæler halvdelen eller over halvdelen af dine indtægter hvis du skulle ønske dette. Ingen er tvunget til, at blive boende i Danmark hele deres liv.

Det er kun et spørgsmål om hvilke mål man sætter sig for fremtiden.

 

Den danske stat ejer dig ikke.


Skrevet af Cody Nielsen 73 dage siden - Direkte link
Jeg fornemmer at du trænger til at genopfriske de parlamentariske regler i vores demokrati Kontant......Du fremhæver NB og alle deres løfter hvis de bliver valgt ind. Hvor mange af disse løfter regner du seriøst med at de får gennemført hvis de kommer ind ? Lad os bare lege at de får halvdelen af DF's stemmer og kommer ind med 18 mandater hvilket ville være en jordskredssejr for NB - så er spørgsmålet hvad de kan bruge de mange mandater til hvis de øvrige 161 mandater forbliver uændret placeret. Svar: Ikke en skid. Sverigesdemokraterne på den anden side af sundet har fået endnu større opbakning uden at kunne gøre hverken fra eller til. Du må indse at der skal 51% til et flertal, alt derunder kræver kompromiser hvis man vil have noget igennem.....NB må kende sin besøgstid og ikke skyde på dem der deler deres holdning på indvandringsområdet.... Tåbelig adfærd.

+3 Skrevet af Holger Madsen 72 dage siden - Direkte link

Skal man så hellere opgive at få nye boller på suppen på forhånd? Og bare stemme på mere af det samme?


Skrevet af Cody Nielsen 72 dage siden - Direkte link
Absolut ikke Holger, hvis man er imod indvandring skal man naturligvis stemme på DF, NB og øvrige partier der kæmper for at komme ind. Danmarks største problem er konsekvenserne ved indvandringen og derfor virker det tåbeligt at Vermund bruger krudt på at kritisere DF istedet for mod de indvandrings- liderlige partier resten af tinget er befolket af....

+1 Skrevet af Holger Madsen 71 dage siden - Direkte link

Jeg stemte DF ved afvigte FTvalg, i tillid til, at DF ville kæmpe med næb og klør for at imødegå importen af blodtørstigtige muhamedanere og vilde negre. DET har de så ikke gjort så heftigt som jeg mener de havde kunnet. Jeg måtte så æde deres socialistiske tilbøjeligheder ale for at få modstand mod muhamedanere og andet skidt.

Nu kom Pernille og Peter så på banen med NB, som svarer 99% til mine ønsker. Og selvfølgelig er det i min optik legitimt, at påpege DF's svigt.

Men det ville være ønskværdigt, om alle partier, der er imod inavasionen kunne stå sammen, men det er nok en utopi. 


Skrevet af Cody Nielsen 73 dage siden - Direkte link
Schweitz kan skam noget Danmark ikke kan så Pia har helt ret. Nedenstående er sakset fra Christian K Hansens indlæg...... (I Schweiz kan du ikke komme ind uden identifikation. Ingen pas ellr ID - ingen adgang. Den afgivne identifikation undersøges for ægthed. - Hvornår finder Danmark ud af at gøre det samme. Udtalelsen "asyl" skal ikke være nok for at få adgang. Da jahidisterne er navngivne, burde kontrollen hindre dem i at komme ind. Derfor er den nuværende grænsekontrol ikke overflødig, sådan som de naive siger, men den er tværtimod ikke omfattende nok.)---Hvis du er Konservativ hvorfor stemmer du så ikke konservativ, istedet for et parti der endnu ikke har bevist en fløjtende fis ???

+1 Skrevet af Kontant 73 dage siden - Direkte link

Vrøvl. Masser af illegale muslimske migranter laver ballade og kriminalitet i Schweiz. Du følger vidst ikke særligt godt med.

 

Man kan ikke være konservativ og samtidig være tilhænger af EUSSR. Det siger sig selv.

 

I Panama er selv socialisterne mere konservative end de såkaldte konservative i Danmark. Marginalskatten er på 27%, momsen er på 7% og man skal ikke betale skat af udenlandske indtægter som f.eks. afkast på udenlandske værdipapirer og pensioner, og for danskere er det nemt, at få opholdstilladelse og statsborgerskab i Panama. Desuden er leveomkostningerne meget lavere i Panama end i det socialistiske Danmark. Bønder skal ikke betale grundskyld og ejendomskatter.

 

http://www.livinginpanama.com/panama/panama-resident-permit-easier/


Skrevet af Cody Nielsen 73 dage siden - Direkte link
( Man kan ikke være konservativ og samtidig være tilhænger af EUSSR. Det siger sig selv. ) Det er der vist mange konservative der er uenige i.....Til forskel fra Danmark har Schweitz styr på muslimernes identitet hvilket er en kæmpe fordel når de skal sendes hjem. I Danmark aner vi ikke hvor vi skal sende dem hen hvorefter de bliver boende på tålt ophold, kæmpe forskel.....Kender ikke noget til Panama, men det lyder som et godt sted for dig Kontant.....

+1 Skrevet af Jacob Fiil 72 dage siden - Direkte link

 

( Man kan ikke være konservativ og samtidig være tilhænger af EUSSR. Det siger sig selv. ) Det er der vist mange konservative der er uenige i 

Nej, det er ingen konservative uenige i. Søren Krarup sagde nej ved EF-afstemningen i 1972, Per Stig 'konservatismen bør lade sig inspirere af maoismen' Møller stemte ja!


Skrevet af Cody Nielsen 72 dage siden - Direkte link
Det er jo præcis det jeg skriver Javob Fiil. Læs lige dit svar igen....

+1 Skrevet af Jacob Fiil 72 dage siden - Direkte link

Så vi er enige om, at K er ikke konservative? Fint!

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Islam og indvandring

6
13
5
15
14
10
10
5
3
4
17
20
5
8
12
14
12
11
4
12

- Annonce -


Om Kontant
Kommende udenlandsdansker. Skatteflugt er en nødvendighed.

Se Kontants profil
eller
Følg Kontant- Annonce -