Værd at læse

18

Europa er nu et helle for kriminelle fra hele verden

Når vores "inkompetente taburetklæbere" i folketinget (citat Asger Aamund) videregiver forvaltningen af lov og ret til af vælgerne ukendte embedsmænd, så opstår der visse uhensigtsmæssigheder i forløbet.

Den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasburg, som den socialdemokratiske regering uden folkeafstemning satte over de danske domstole i 1992, har nu barslet med deres syn på fængselsforholdene - i dette tilfælde i Rumænien.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/hoejesteret-rumaenere-skal-ikke-udleveres-til-strafforfoelgelse-i-deres-hjemland

Man kan sådan set ikke bebrejde højesteret, da de jo blot forsøger at forholde sig til vore politikeres påfund om at følge afgørelserne fra den aktivististiske domstol i Strasburg, der vel kan kaldes 50 % domstol og 50 % selvbestaltet parlament.

Højesteret tager bl.a udgangspunkt i EU-Domstolens dom af 5. april 2016 i de forenede sager C-404/15 (Pál Aranyosi) og C-659/15 PPU (Robert Căldăraru) der angår fuldbyrdelse af en europæisk arrestordre om henholdsvis strafforfølgning i Ungarn af en ungarsk statsborger og straffuldbyrdelse i Rumænien af en rumænsk statsborger.

I tilfældet med den rumænske statsborger kunne han ikke udvises, da forholdene i fængsler i Rumænien ikke er tilstrækkelig gode. Bl.a. lagde Menneskerettighedsdomstolen vægt på, at hvis der ikke er minimum 3 m2 gulvplads til rådighed, så er det umenneskeligt. At rumæneren så skulle afsone i et åbent fængsel, hvor han bare kunne forlade cellen og gå udenfor i fællesområderne var så åbenbart lige meget i denne sammenhæng.

Nu skulle man så tro, at EU var på nakken af Rumænien, men det er de faktisk ikke. Der er ikke fra EU's side rejst nogen krav om en forbedring af forholdene. Så vi er i en helt traditionel situation, hvor een europæisk instans dømmer andre lande til ikke at måtte udlevere, medens det skyldige land ikke får nogen sanktioner. Helt sammenligneligt med flygtningesituationen, hvor asylanter ikke kan sendes retur til Grækenland, men hvor Grækenland ikke sanktioneres for ikke at have et tilfredsstillende system for modtagelse af asylansøgere.

Det bliver værre endnu. Dommen har jo ikke blot indflydelse på situationen, hvor rumænere begår kriminalitet i Danmark, og så ikke kan udvises til afsoning i Rumænien.

Senest er 2 rumænere sat på fri fod i Danmark, idet de ikke kan udleveres til Rumænien for kriminalitet begået i Rumænien. Retstilstanden er altså at en Rumæner kan begå f.ex et mord i Rumænien og så tage til Danmark. Her kan han spadsere rundt på gaden, da han ikke kan udvises. Godav do.

Nu forsøger Justitsministeriet så at redde situationen ved at indgå en aftale med Rumænien, hvor der garanteres afsoningsforhold der lever op til kravene.

Men det bliver mange gange værre, for dommen gælder også kriminelle fra resten af verden. Her er en oversigt over overbelægningen i forskellige fængsler i verdens lande:

http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/occupancy-level?field_region_taxonomy_tid=All

Nu kan man ikke direkte relatere belægningsprocent til antal m2 til rådighed, men der bør dog være en betydelig sammenhæng.

På listen er Rumænien nr. 128 med en belægningsprocent på 95,6 %, og der er altså 127 lande der har en højere belægning i deres fængsler.  Haiti topper listen med en belægningsprocent på 454,4 %.

Kriminelle fra lad os sige et stort antal af disse lande kan fra nu af drage til Europa, og derved unddrage sig fængsling. Da en udvisning vil krænke deres menneskerettigheder vil det europæiske land de befinder sig i også have en forpligtelse til at forsørge dem.

På denne måde har embedsmænd i den europæiske Menneskerettighedsdomstol med vanlig omhu slået endnu et søm i Europa's ligkiste, og de facto gjort Europa til et helle for kriminelle fra en stor del af verden.

Man kan undre sig over at et stort flertal af danske vælgere fortsat støtter de politikere, der er ansvarlige for disse tåbeligheder.

3 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere