Helmuth Nyborg har naturligvis ret

Som skinnet bedrager

  I søjle B på dette link fra Danmarks Statistik:   https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoYWmgpqFzdsdE1FZEhRbWwzWTNBRF du læse nogle officielle oplysninger om  det gennemsnitlige antal fødsler pr. år blandt indvandrere og deres børn med forskellige oprindelser i perioden 2008-2012. Du kan også læse en kopi af de to første søjler i tabellen nederst på: http://danmark.wordpress.com/2013/11/22/skindet-bedrager-helmuth-nyborg-har-ret/  

I kategorien ‘statsløse’ læser vi gennemsnitlig 13 børn pr. år f.s.a. den del af de ‘statsløse’, der betegnes ‘indvandrere’ og 1 barn pr. år i gennemsnit blandt den del af de ‘statsløse’, der betegnes ‘efterkommere’. Anført med rødt.  

Nu prøver vi at sammenligne med virkeligheden, netop virkelighed som professor dr. phil. Helmuth Nyborg (HN) præsenterer i sit seneste studie: Statsborger-kategorien ‘statsløs’ – det er palæstinensere. Antal ‘statsløse’ i alt i DK 2008-2012 – officielt fra Danmarks Statistik (DS)

2008 : 3570 2009 : 3561 2010 : 3263 2011 : 3216 2012 : 3183

I perioden 1979-2012 er 14.225 (ifl. DS’s Statistikbanken) i kategorien ‘statsløse’ blevet naturaliserede (tildelt dansk statsborgerskab) inklusive deres børn på naturalisationstidspunktet. Efterfølgende er denne gruppe af naturaliserede antagelig vokset successive som følge af børnefødsler efter naturalisationerne i perioden 1979-2012 uanset den juridisk/administrative begrænsning naturalisation og vokset sammen med gruppen, der ikke blev naturaliseret, men som er optalt til i alt 3.183 i 2012.

Skal vi i første omgang helt glemme børnefødslerne efter naturalisationer i perioden 1979-2012, er her i alt 14.225+3.183 = 17.408 efter oprindelsen ‘statsløs’(?) Skulle disse 17.408 i 2012 (eller lidt færre i de fire år forud) i følge DS gennemsnit have født 13 børn i gennemsnit pr. år i perioden 2008-2012 blandt den del af dem, der vel betegnes ‘indvandrere’ og 1 barn i gennemsnit i samme periode blandt dem, der vel betegnes ‘efterkommere’. Dette fremgår af søjle B i linkede url fra DS eller se tallene med rødt nedenfor under andet link ovenfor?  

 

HN har ikke kunnet bruge DS’s fødselsopgørelser, men derimod brugt FN’s totale fertilitetsrate for statsløse palæstinensere 4,7 barn pr. kvinde (2006) i de fertile aldre, svarende den proportional-omregnede total fødselsrate CBR 33,87 pr. 1000 pr. år. Og HN har brugt velovervejede, fastlagte begreber, hvis definitioner ikke ændrer sig over tiden, eller som er drevet af data, der bruges i modellen. For eksempel sker der en ‘statistisk forvandling‘ af de optalte individers kendetegn for f.eks., oprindelse, biologi og gener efter 1. generation efter indvandrerne. 

’Der er simpelthen tale om ’den statistiske forvandling’ til danskere med alt, også fertiliteten, kvindernes evne og vilje til at føde børn’. Vi må sige der sker en uhyggelig fertilitetstilpasning, i hvert fald i dataopbygningen hos DS med ‘ïndvandrere ‘ og ‘efterkommere’.

 

Og vi husker 17.408 er fortsat alt for lille antal med palæstinensisk oprindelse i DK pr. 1. januar 2013, fordi der resterer børnefødslerne blandt de naturaliserede (efter statsborgerskabet) og blandt børnene af de naturaliserede successive gennem årene, når vi holder os til oprindelsen og bio-koderne som afgørende.

 

 De sidste medregnes som nævnt officielt som danske uanset oprindelsen og de medfødte koder. HN’s model med forudsat fastholdt fertilitet fra oprindelseslandet/området og den fælles totale dødelighedsrate i DK viser at antal ‘statsløse’ af oprindelse pr. 1. januar 2012 på 39.031 og 1. januar 2013: 40.613  

40.613 forventes at føde ved fastholdte fertilitetsmønstre: 40.613*33,87/1000 = 1.376 børn pr. år. i perioden 2013-2017 – ikke 14 børn pr. år!

Der ses bort fra blandingsægteskaber m.v.

Disse indvandrere og deres børn skal arve landet: http://danmark.wordpress.com/2009/05/31/politikerne-1998-2008-disse-indvandrere-og-dere falder i Danmark: http://danmark.wordpress.com/2012/03/13/iq-gennemsnittet-falder-i-danmark-mest-fordi-en

11 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere