Værd at læse

10

Hvorfra kommer den største trussel?

Politikere og journalister har travlt med at fremstille Putins Rusland som den største trussel mod Danmark og Vesten, og forsvarsministeren opnåede en forøgelse af militærbudgettet ved at henvise til krigstilstanden i det østlige Ukraine og russiske jagerflys krænkelse af  det danske luftrum.

Samtidig advarede præsident Trump om en formindskelse af USA’s støtte til NATO, fordi de europæiske stater undlader at afsætte midler til deres forsvarsbudgetter i henhold til aftalen om, at alle alliancens medlemmer bidrager svarende til en fastsat procent af brutonationalproduktet. Der gik ikke mange dage, før de europæiske regeringer fandt pengene til at komme op på det niveau, USA forlangte. Her taler vi ikke om nogle millioner i forøgelse af hvert lands forsvarsbudget, men milliarder.

Men i virkelighedens verden er Rusland ikke den største trussel mod Vestens sikkerhed. Det er derimod Saudi-Arabien, Emiraterne, Qatar, Kuwait og Bahrain - i den rækkefølge. Det bevises af flere årtiers anstiftelse af vold og kaos over det meste af kloden.

Sandheden er, at Saudi Arabien kan betragtes som to stater i ét land. Den ene er den regulære regering. Den kan sammenlignes med andre nationers suveræne myndigheder, som kan henvise til en forfatning og udsteder love. Dette statsapparat styres af Al-Saud, som er kongefamiliens klan. Den anden magtinstans er Aal Ash-Sheikh, som er en klan med nedarvet myndighed over religionen.

Fra denne sidstnævnte religionsstat udgår den egentlige, permanente trussel mod den vestlige verden og desuden afrikanske og asiatiske lande.

Det følgende er ikke en fantasibeskrivelse af situationen, men den konklusion, jeg nåede frem til efter bl. a. to ugers diskussioner med en ægte prinsesse, hvis navn er M. Aal Ash-Sheikh. For et par år siden tog vi sammen på privat ferie til Mauritius og Sydafrika.

Aal Ash-Sheikh slægten er efterkommere af Muhammad ibn Abd al-Wahhab, som i det 18. århundrede dannede Wahhabi-sekten i Islam. Vi kender medlemmerne af denne retning som wahhabier og salafister. Deres fortolkning af den islamiske religion er årsag til al den elendighed, der i dag rammer den vestlige verden: Folkevandring organiseret af menneskesmuglere over Middelhavet, asylsøgning,  terror, "radikalisering", shariadomstole, parallelsamfund i selvvalgte ghettoer, kvindeundertrykkelse og dominanskriminalitet.

Denne fanatisme slog rod på den Arabiske Halvø i 1744, da Aal Saud-klanen indgik en kontrakt med Aal Ash-Sheikh klanen. Aftalen var og er: 1) Aal Saud fungerer som et dynasti, der styrer politik og administration, 2) Aal Ash-Sheikh var og er enerådende i alle religiøse sager. Denne klan kaldes også "den religiøse institution." Til gengæld skal Aal Ash-Sheikh garantere støtte til Aal Saud-klanens magtstilling gennem religiøse fatwaer (edikter). Derfor er Aal Ash-Sheikh klanen afgørende for Aal Sauds herskernes kontinuitet.

Samarbejdet gik fint i ca. 250 år, hvor regeringen finansierede alt det, som den religiøse institution havde brug for, såsom skoler, moskeer, bøger og ikke mindst aktiviteterne på de hellige steder Mekka og Medina ("Profetens by"). Den "religiøse institution" kunne således tjene lidt penge på "hadj" - pilgrimsritualerne - og andre religiøse begivenheder. Men i 1973 udbrød en strid mellem de to herskende klaner. Saudi-kongen Faisal besluttede at forøge olieprisen fra 2,5 dollars per tønde til 10 dollars. Som bekendt stod denne pris ikke stille og gik helt op til 25 dollar i løbet af et par år.

Så snart den øverste leder af Aal Ash-Sheikh så, at Aal Sauds indtægter fra oliesalget blev næsten tidoblet, forlangte han en fast andel af denne indtjening. Kong Faisal afslog imidlertid af flere grunde, og i 1975 blev han myrdet af en af sine nevøer. Om det var Aal Ash-Sheikh, CIA, "De 7 Søstre" i oliebranchen, Israel eller andre, som stod bag, er ligegyldigt her. Størst betydning for vores vestlige civilisation er, at efter mordet på kong Faisal indgik Aal Saud klanen en ny aftale med Aal Ash-Sheikh, som fik 10% af alle Saudi-Arabiens olieindtægter. Disse 10% blev øget til 15% i 1980, da olieprisen var 40 dollars per tønde, hvilket var næsten 100 dollars i dagens priser.

I 2007 steg prisen helt op til næsten 140 dollar per tønde. Med en produktion på 10 millioner tønder om dagen, bliver indtægten 1,4 milliarder dollars om dagen. Fra dette beløb overføres 210 millioner dollars til Aal Ash-Sheikhs kasse hver dag. Det kan omregnes til ca. 77 milliarder dollars om året.

Hvis vi alene beregner en gennemsnitlig oliepris på 70 dollars per tønde siden 1980, betyder det, at Aal Ash-Sheikh klanen råder over mindst 35 milliarder dollars om året. Disse midler går til at finansiere global spredning af wahhabi-islam. Skoler, moskeer, religiøse foreninger og kurser fungerer nu i alle vestlige lande fra Filippinerne til USA, fra Sverige til Sydafrika og hele Mellemøsten. Alle terrorgrupper, der myrder vantro og frafaldne i Islams navn, betragtes som hellige krigere "på  Allahs sti". I årtier har de kunnet få økonomisk støtte fra Saudi-Arabiens "religiøse institution". At fattigdom skulle være årsag til terror har intet med kendsgerningerne at gøre.

Dertil kommer, at ved siden af Aal Ash-Sheikh klanens finansielle magt har mange individer i Kuwait, Emiraterne, Qatar og Bahrain udenom deres egne regeringer, ydet enorme pengebeløb til religiøse formål rundt om i verden. Disse individer er langt rigere end Bill Gates.

Så længe terrorgrupperne - deriblandt Islamisk Stat - trækker på disse finansieringskilder, vil det blodige kaos vokse uhæmmet i Vesten.

Dette er vores største trussel.

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere