Mads begår selvmord - Zenia går til staten

Der et tabu i Danmark, et mørketal, et tal som du helst ikke skal kende, for så ramler dit billede af virkeligheden, og det "godheds" samfund som er skabt.

Tallet er at mænd langt oftere begår selvmord end kvinder - faktisk er mænds selvmords rate næsten 300% større end kvinders.

Mænd er det ekstreme køn - det er her evolutionen eksperimentere med mennesket. Mænd er nemlig nemme at erstatte, ikke af kvinder, men af andre mænd. Det ved vi mænd, og derfor kæmper vi lige fra føddelsen, det er instinkt, i alt hvad vi gør, og derfor er vi det ekstreme køn.

Kvinder er det sikre køn, det er her evolutionen spiller sikkert med mennesket. Kvinder kan nemlig ikke erstattes af mænd, og i evolutionssammenhæng skal en kvinde ikke frygte andre kvinder, men blot udvælge sig en mand. Derfor higer kvinder fra føddelsen efter det sikre, det er instinkt, i alt hvad de gør, og derfor er de det sikre køn.

Dette er ikke ny viden, det er elementær evenlutionslærer, og kan ses henover forskellige arter. Hunnerne gør sig til, hannerne kæmper om deres gunst.

Det er derimod interessant, når vi bruger viden til at forstå, hvorfor samfundet ser ud som det gør.

Hvorfor stemmer kvinder oftere på partier der vil bruge statens trusler om igangsættelse af vold, til at fratvinge værdier skabt af fredelige produktive mennesker?

Og hvorfor stemmer mænd ofte på det modsatte?

Skyldes det at kvinder bare er mere oplyste end mænd om statens goder, eller er det blot at kvinder går efter "sikkerhavn", og den findes p.t. i staten. Staten kan jo som det eneste, lovligt igangsætte trusler om vold, til at fratvinge fredelige produktive mennesker de værdier de skaber. Hvilket skyldes at mennesket blev gjort til et skatteobjekt i år 1903 af partiet Venstre (som altså heller ikke var liberale for over 100 år siden).

Hvis nu Staten ikke kunne igangsætte trusler om vold for at fratage frederlige produktive mennesker de værdier de skaber, hvem vil kvinder så stemme på? Det var nok ikke røde partier, fordi nu blev røde partier en trussel imod den sikre havn, som man må antage kvinderne var søgt i, hos de fredelige produktive mennesker.

Nu vil kvinder nok afvise påstanden, fordi hele argumentet idag er blevet spinnet over i ordet "velfærd", uden at nogen som helst, debatere om hvor denne velfærd bedst høre hjemme (hos en gruppe mennesker som igangsætter trusler om vold imod frederlige produktive mennesker, eller høre velfærden reelt hjemme hos de fredelige produktive mennesker, som skaber vædierne).

Så jeg vil gå tilbage til Mads der begår selvmord alene i et sommerhus. Han var en mand, en som evolutionen kunne eksperimentere med. Han gjorde det ekstrem godt, masser af kvinder så ham som en vinder, men mennesket er mere kompleks end evolutionens parrings behov, noget om at vi en gang spiste af den forbudte frugt, eller også skyldes det bare at mennesket har udvilket til fingerspidserne af evolutionen.

Mads havde sikkert en depression, det er en fysisk tilstand, som kræver behandling. Nu er spørgsmålet så om Mads depression vil have udviklet sig så volsomt, hvis samfundet var det konservative utopia som Danmark kunne have været. Jeg vil tro han ville have haft mere at smile over, hvis det var tilfældet, og måske det kunne have gjort udfaldet.

Jeg kender kun Mads fra debatter - jeg har flyvsk udvekslet synspunkter med ham, blandt andet her på 180grader.dk (ja, han havde også en profil her), så jeg vil allerede her frasige mig en hver indsigt i situationen der udløste selvmordet.

Jeg begræder tabtet af Mads, men jeg ved at, ideen der er Danmark, vil skabe flere af hans slags.

19 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere