Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

32

Skrevet af slettet bruger 9616 1578 dage siden - Direkte link
Her er ministerens svar vedr. postbesørgelse:
http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/tru/spm/825/svar/895249/1139378/index.htm

Skrevet af Jesper Ørsted 1578 dage siden - Direkte link

Et citat fra ministerens svar:

 

Trafikstyrelsen har oplyst, at konfliktramte virksomheder ikke er afskåret fra adgangen til at afsende og modtage postforsendelser, da der er mulighed for, atvirksomheden kan afhente postforsendelser på nærmeste distributionscentereller postkontor, hvor en ledelsesrepræsentant kan udlevere den ankommendepost. Det er således alene selve omdelingen af de konkrete forsendelser til denramte virksomhed, som berøres af konflikten

 

Dvs at virksomheden skal bruge tid og kræfter på at stille på posthuset hver dag for at høre om der er kommet post! Men der finder som sagt ikke en offentlig postbesørgelse sted, som indebære levering af post til døren, derfor er det i strid med §193.


Skrevet af Kristian Oestergaard 1578 dage siden - Direkte link

Får man så nedsat porto når man ikke får det for pengene man har betalt for?

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Word 1578 dage siden - Direkte link

Dit juridske ræsonnement er ikke holdbart, da du glemmer det mest centrale i den paragraf, som du henviser til:

 

 Den, der på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, informationssystemer eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

 

La Familia 3F - og dennes kollektive kampskridt - er fuldt ud beskyttet af den danske model!

 

 

Skal dette ændres, så kræver det en lovændring


Skrevet af Lounen 1578 dage siden - Direkte link
3F's metoder er i strid med den danske grundlov og universelle menneskerettighedskonventioner. Blot fordi vi har en lovgivende, udøvende og dømmende magt, der er i lommen på mafiaen 3F er det på ingen måde lovligt, hvad de gør.

Skrevet af Michael Munkevang 1578 dage siden - Direkte link
Det er også i strid med sund fornuft og god moral, men desværre ikke med dansk lovgivning. LO har gennem tiden delt hundredevis af mio. Kr til S og SF og derfor nyder de en vis beskyttelse i loven. Helt almindelig korruption som man ser det i gangsterfilm.

Skrevet af Lounen 1578 dage siden - Direkte link
Jeg er uenig i at det er lovligt det 3F gør, deres arbejdsret står hverken over grundloven, menneskerettighederne eller straffeloven. Problemet er at ingen politiker, myndighed eller dommer vil røre det med en ildtang, da de alle sammen er fedtet ind i samme suppedas og det vil være en karrierestopper at tage kampen med forbryderne i 3F. Selv specifikke kendelser fra menneskerettighedsdomstolen bliver omgået af juristeri. Danmark er et dybt korrupt samfund, uden retssikkerhed når det kommer til de røde fagforeninger.

Skrevet af Word 1578 dage siden - Direkte link

GRL § 78 beskytter den positive foreningsfrihed, men bestemmelsen beskytter ikke den negative foreningsfrihed!

 

GRL § 74 yder heller ingen beskyttelse af den negative foreningsfrihed, da der alene er tale om en programerklæring.

 

Ovenstående blev utvetydigt fastslået i U.1986.898 H

 

Den negative foreningsfrihed er beskyttet af EMRK art. 11, hvilket blev fastslået ved EMRD dom af 11. jan 2006, Sørensen og Rasmussen imod Danmark. Dommen førte til et forbud mod eksklusivaftaler i Foreningsfrihedsloven (stadfæstet 26. april 2006)

 

3F har ret til at foretage kollektive kampskridt, det er et væsentlig element i den danske arbejdsmarkedsmodel.

 

@Lounen

 

3F's metoder er i strid med den danske grundlov og universelle menneskerettighedskonventioner. 

Hvordan?? Kom med konkrete henvisninger til paragraffer og artikler, som du mener blokadekampagnen strider imod


Skrevet af slettet bruger 9616 1578 dage siden - Direkte link
Der kan efter min mening argumenteres for, at retten til frit at vælge fagforening udhules, når en virksomhed, hvor de ansatte har valgt en bestemt fagforening, blokeres af en anden fagforening - med risiko for at virksomheden i sidste ende knækker halsen, og de ansatte mister deres job.

Edit: konfliktretten modvirker direkte den negative foreningsfrihed. Gad vide hvordan EMD vil vurdere dette?

Skrevet af Lounen 1578 dage siden - Direkte link
Jeg kan forstå at du udemærket er bekendt med de paragraffer, jeg taler om så ingen grund til henvisninger, du kan let ved hjælp af Google finde frem til dem skulle du være i tvivl. Lovens ord er meget tydelig og præcis når det drejer sig om foreningsfrihed, ytringsfrihed, retten til at drive erhverv, retten til at arbejde osv straffeloven er også meget præcis når vi taler om afpresning, vold og lign. Det er meget muligt at man med juristeri kan finde på alt muligt pladder om positiv og negativ, direkte og indirekte, danske modeller osv. Det ændrer ikke på at det er i direkte strid med lovens ord også selvom diverse dommere udpeget af tyranerne selv har blåstemplet forbrydelserne. Det er på tide at gøre op med alle disse overgreb og få afskaffet den forældede fagbevægelse i den nuværende form og få indført retsikkerhed og retfærdighed som det burde være i et samfund anno 2012.

Skrevet af Word 1578 dage siden - Direkte link

@busk

 

Edit: konfliktretten modvirker direkte den negative foreningsfrihed. Gad vide hvordan EMD vil vurdere dette?

Den Europæriske Menneskerettighedsdomstol (EMRD) vil ikke dømme en faglig konfliktret i strid med EMRK art. 11! En fagforeningsblokade er et kollektivt kampskridt, som en fagforening har juridisk ret til at foretage, jf. den danske arbejdsmarkedsmodel. EMRK art. 11 beskytter den negative foreningsfrihed, retten til at stå uden for en forening, men den beskytter ikke på nogen som helst måde en arbejdsgiver mod en blokadekampagne, som den 3F kører for tiden mod Vejlegården.

 

Husk i øvrigt på, at man ikke kan klage til EMRD over 3F og dennes blokadekampagne, da 3F ikke er en statslig/offentlig myndighed.

 

En eventuel domstolsprøvelse af 3F's ret til faglige blokader versus EMRK art. 11 skal foregå i det danske retssystem. Hvis alle tre instanser dømmer til fordel for 3F og dennes ret til faglig blokade (hvilket er fuldstændig sikkert), så kan en person - der er direkte berørt af den faglige konflikt - klage til EMRD over Danmark pga. landets love, som tillader faglige blokader.

 

Skal retten til faglige arbejdsblokader ændres, så kræver det en lovændring fra folketingets side.

 

 

@Lounen

 

???


Skrevet af Lounen 1578 dage siden - Direkte link
Nøjagtigt den slags pladder du skriver overfør. Ytringsfriheden er ukrænkelig det samme gælder foreningsfriheden mv. Så har jurister, dommere m.fl naturligvis omgået det med tiden, med den slags ligegyldigt og undertrykkende pladder du ytrer ovenfor. Jeg har ingen illusion om, at man i vores korrupte bananrepublik kan vinde en sag på det grundlag jeg taler om, under alle omstændigheder ikke uden at kæmpe i årtier og bruge millioner på advokatomkostninger, så for frihed må vi sætte vores lid til andre kræfter.

Skrevet af Word 1578 dage siden - Direkte link

Nøjagtigt den slags pladder du skriver overfør.

Det kaldes juridisk argumentation ; )

 

Ytringsfriheden er ukrænkelig det samme gælder foreningsfriheden mv.

Hvem har bildt dig det ind??

 

Hvad siger GRL § 77:

 

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

 

Hvad siger strfl. §§ 140, 266 b og 267 ; )

 

Ytringsfriheden er på ingen måde ukrænkelig! Hvis du kan fremlægge juridsk bevis for ukrænkelig ytringsfrihed i Danmark - især bevis for en ukrænkelig materiel ytringsfrihed, så vil du skrive danmarkshistorie ; )

 

 

Skal vi også lige runde dit udsagn om ukrænkelig foreningsfrihed

 

Hvad siger GRL § 78:

 

 

Stk. 1. 
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed
Stk. 2. 
Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkene, bliver at opløse ved dom
Stk. 3. 
Ingen forening kan opløses ved en regeringsforanstaltning. Dog kan en forening foreløbig forbydes, men der skal da straks anlægges sag imod den til dens opløsning. 
Stk. 4. 
Sager om opløsning af politiske foreninger skal uden særlig tilladelse kunne indbringes for rigets øverste domstol. 
Stk. 5. 
Opløsningens retsvirkninger fastsættes nærmere ved lov.

 

Lovgivningsmagten skal respektere den materielle foreningsfriheds væsensindhold, men vi har på ingen må en ukrænkelig foreningsfrihed i Danmark


Skrevet af Lounen 1578 dage siden - Direkte link
Jeg er udemærket klar over, at dommere, jurister og politikere har lavet al mulig lovgivning, der kan beskrives med juridisk argumentation. Men hvis du læser, hvad der rent faktisk står, er 3F i denne og mange andre sager direkte i strid med alle disse paragraffer. Når de f.eks truer en redaktør med, at hans avis ikke udkommer, hvis han trykker en bestemt artikel, oven i købet uden foregående at have en dommers ord for, at det er lovligt at blokkere tryksagen, er der som jeg læser det du skriver voldsomt på kant med cencur. Muligvis er alt det lovligt i henhold til dansk lovgivning, men som jeg ser det hører den slags metoder til i en bananrepublik.

Skrevet af Word 1578 dage siden - Direkte link

Du mangler tydeligvis kendskab til den danske forfatningsret!


Skrevet af Lounen 1578 dage siden - Direkte link
Ja bestemt, jeg mener samtidig store dele af den skal afskaffes og omskrives, så det helt utvetydigt fremgår at bestemte og generelle frihedsrettigheder aldrig må overtrædes.

Skrevet af Word 1578 dage siden - Direkte link

Hvilke dele af grundloven mener du skal afskaffes og omskrives??


Skrevet af Lounen 1578 dage siden - Direkte link
Mange ting, alt hvad der omhandler kongehuset f.eks det skal privatiseres. Derudover skal basale frihedsrettigheder tydeligere fremhæves, herunder ejendomsrettens ukrænkelighed, ytringsfrihed, foreningsfrihed, religionsfrihed mv. Retten til at bestemme over egen krop og vilje skal grundlovssikres. Monopolet på pengeudstedelsen skal ophæves og erstattes af en guldstandart. Der skal laves en tydeligere adskillelse af den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Det skal udspecificeres, hvad folketinget må lovgive omkring og lovene skal revideres løbende så ingen lov kan eksistere hvis den eksempelvis ikke har en målbar effekt. Der skal være en grænse for hvor længe man må være medlem af folketinget. Fri og lige konkurrence skal grundlovssikres.

Skrevet af Word 1578 dage siden - Direkte link

Derudover skal basale frihedsrettigheder tydeligere fremhæves, herunder ejendomsrettens ukrænkelighed, ytringsfrihed, foreningsfrihed, religionsfrihed mv.

Hvordan skal basale frihedsrettigheder tydeligere fremhæves?

 


Retten til at bestemme over egen krop og vilje skal grundlovssikres. 

Hvad skal den ret konkret dække over?


Der skal laves en tydeligere adskillelse af den lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Hvordan skal den tydeligere adskillelse være anderledes end den nuværende?


 Der skal være en grænse for hvor længe man må være medlem af folketinget.

Hvorfor?


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1578 dage siden - Direkte link
-" Hvordan skal den tydeligere adskillelse være anderledes end den nuværende?" Man kunne vel starte med at forbyde repræsentanter fra den lovgivende magt at deltage i den udøvende magt. Man kunne evt. også kræve at den udøvende- og dømmende magt skulle udpeges af folket og ikke af lovgiverne. Et system som det amerikanske er vel på mange måder forbilledligt. Ps.: jeg mener også at det 3F gør er ulovligt. Det er en form for karteldannelse, der er ulovlig for alle andre end fagforeninger.

Skrevet af Lounen 1578 dage siden - Direkte link
Hvordan de præcise formuleringer skal lyde må være op til mere kyndige end undertegnede. Mht frihedsrettigheder skal det i konkrete tilfælde gælde, at ingen kan tvinge nogen personer eller erhvervsdrivende til at samarbejde med nogen de ikke ønsker at samarbejde med, jeg er desuden meget bekymret for en række andre områder eksempelvis diverse myndigheders mulighed for at påtvinge sig adgang til borgernes ejendom, uden dommerkendelser. Myndigheder skal i langt højere grad kunne stilles til ansvar, hvis de krænker de basale frihedsrettigheder. At der holder en polsk indregistreret bil på min vej er ikke ensbetydende med at SKAT skal have lov til bryde ind på min ejendom. Grundloven skal laves om så den slags krænkelser aldrig igen kan forekomme uden alvorlige konsekvenser også personligt for involverede myndigheder. Fagforeninger repræsenterer både den lovgivende (de laver reglerne) den dømmende (de bestemmer i praksis hvordan reglerne skal tolkes og hvilke konsekvenser der der være og om der er tale om brud på regler, uden deres modpart kan gøre særligt meget ved det og ofte uden at få problemstillingen hørt ved en uafhængig 3. Part.) den udøvende (det er stort set altid dem, der udøver magt) problemstillingen omfatter også en lang række andre myndigheders arrogante magtudøvelelse overfor borgerne. Borgernes ret til at bestemme hvordan de vil leve deres liv skal grundlovssikres så ingen myndigheder kan straffe dem på nogen måde for noget, der ikke vedkommer andre. Jeg mener bestemt fagbevægelsen forbryder sig mod ikke blot grundlovens konkrete ord men også mod dens ånd. Jeg gentager det er muligt, at dommere udpeget mere eller mindre direkte af interesser, der er nært beslægtede med fagbevægelsen har erklæret det lovligt, sikkert med dommerstemmerne 3 mod 2 i højesteret og dermed blåstemplet forbrydelserne rent juridisk. Det er stadigvæk ikke som jeg ser det lovligt. Fagbevægelsen er forældet og skal afskaffes i sin nuværende form, det burde desuden være sådan at det er dem og ikke deres modpart, der skal gennem 3 retsinstanser og derefter internationale retsinstanser før de kan udøve magt. Det nytter simpelthen ikke, at de med den hellige danske model i hånden kan udøve alverdens krænkelser uden at have uafhængige parters blåstempling først som minimum.

Skrevet af Lounen 1578 dage siden - Direkte link
Mht folketingsmedlemmers valgbarhed mener jeg det er vigtigt, at der fra tid til anden kommer friske øjne til, folketinget flyder med medlemmer, der aldrig har lavet andet. 3 perioder og derefter 2 perioders pause kunne være en mulighed. Det er et faktum at der fra tid til anden er behov for udskiftning i toppen for at få enhver organisation til at fungere optimalt. Det samme bør gælde dommere, hvor især højesteret burde udskiftes løbende. Kendelser fra højesteret bør ophæves automatisk efter eksempelvis hver 10. år og derefter prøves på ny hvis der er behov for at sikre overenstemmelse med tidsånden. Mange af de kendelser der har været eksempelvis i forbindelse med arbejdsmarkedet er lavet på baggrund af en helt anden tid og dermed en anden situation. Danmark er ikke det samme land som for 30-50-100 år siden. Kendelser, der er vedtaget enstemmigt kunne holde lidt længere måske 15-20 år.

Skrevet af Lounen 1578 dage siden - Direkte link
Der burde herudover være en regel om at grundloven skal revideres med en given regularitet for at sikre den er tidssvarende. Ændringer skal vedtages med en eller anden form for kvalificeret flertal i befolkning, samt i folketing.

Skrevet af slettet bruger 771 1578 dage siden - Direkte link

Du kan selv indgive politianmeldelse mod blokadevagterne og 3F. Det syntes jeg klart ville være fedt.


Skrevet af Michael J 1578 dage siden - Direkte link

Mens vi stadig er i EU, burde Vejlegården overveje at stævne staten og/eller 3F ved EU-domstolen.


Skrevet af Gismo 1578 dage siden - Direkte link

Hvad skulle de få ud af det?

En sag ved EU tager mange år.

Tvivler på at Vejlegården ønsker at dette skal stoppe lige med det samme. Virker til at de har fuldt booket hele tiden. Den reklame 3F giver dem, er langt mere værd en hvad det koster at hente post, komme af med affald osv. 

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Krimi

5
3
13
12
13
8
9
10
8
3
15
10
12
12
12
11
15
10
13
9

- Annonce -


Om Jesper Ørsted
Medlem af Nye Borgerlige Kernekrafttilhænger
Modstander af indvandring af uudannede personer fra den tredie verden
Modstander af fri narko
Mac...

Se Jesper Ørsteds profil
eller
Følg Jesper Ørsted- Annonce -