Værd at læse

00

Borgerkrig i Danmark

"Den politiske organisering af Danmarks musIimer vil stige i de kommende årtier. Der bliver sandsynligvis dannet et eller flere isIamistiske partier. Opinionsundersøgelser viser, at omkring halvdelen af Danmarks musIimer i dag ville stemme på et isIamistisk parti, hvis et sådant stillede op til folketinget. Under indtryk af at udgøre en stadig større del af den danske befolkning vil musIimerne stille flere krav om lovgivning, som tager hensyn til isIam. Disse krav vil formodentlig koncentrerer sig om symbolske spørgsmål som f.eks. undervisning, blasfemilovgivning, indførelse af musIimske fridage og mulighed for at gå til isIamiske domstole i familieretslige spørgsmål. De etniske danskere vil reagere på det voksende musIimske befolkningselement. Reaktionen kan være en forstærkelse af den stærke sekularisering, som karakteriserer det danske samfund. Indførelsen af forbuddet for dommere mod at bære religiøse symboler og retten til at sige nej til at blive behandlet af sundhedspersonale med tørklæde er eksempler på en sådan reaktion. På den anden side kan mødet med isIam meget vel forstærke den kristne religiøse genopblomstring, der er spæde tegn på i Europa.

Den nye etniske danske nationalisme kan meget vel definere sig i et modsætningsforhold til det voksende musIimske befolknings-element. Et særligt aspekt bliver, at en ældre og antalsmæssigt faldende etnisk dansk befolkning står over for en væsentlig yngre og hastigt voksende musIimsk befolkning. Den etniske danske befolknings følelse af lurende katastrofe kan måske føre til en etnisk danskhed, som meget vanskeligt kan inkludere danske musIimer. Vi er måske på vej til at blive et land, der vil være så delt, at det ikke er muligt at holde sammen på det."

Læs hele artiklen her

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere