Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

48

+13 Skrevet af Frihed 249 dage siden - Direkte link

Ikke et usandsynligt fremtidscenarie.

Men det er et valg om det skal være fremtiden. Vi kan vælge at vende udviklingen, vende den demografiske udvikling og dermed undgå armod, konflikt, ulykke og ufrihed.

Vi kan også vælge at være naive om truslerne mod Danmark som et fredeligt og relativt frit og velstående land. Hvis den demografiske udvikling fortsætter er det uundgåeligt, at det vil føre til øget konflikt og undergravelse af Danmark som et samfund præget af tillid. Når det er tabt vil vi savne det ubønhørligt.

Alle liberale bør kunne alliere sig med andre borgerlige om at stande denne katastrofale udvikling. Hvis udviklingen fortsætter vil staten i stigende grad forsøge at beskytte sig selv og undertrykke den stigende konflikt. Det betyder øget ufrihed, tiltagende politistat, øget overvågning, yderligere indskrænkning af ytringsfriheden.

Lad os nu undgå den helt store og irreversible katastrofe. Det er ikke så kompliceret; det handler om at standse tilvandringen, at lukke asylhullet, at vende udviklingen med repatrieringsprogrammer og lignende.

Jo længere vi venter, jo værre bliver det. Vi kan godt standse ulykken og undgå den store katastrofe - hvis vi vil. Det er viljen der mangler - og jo længere tid der går jo større risiko er der for, at det bliver ekstraordinært ubehageligt. 


+3 Skrevet af Torben Snarup Hansen 248 dage siden - Direkte link

Citat n. 1.: "Hvis den demografiske udvikling fortsætter er det uundgåeligt, at det vil føre til øget konflikt og undergravelse af Danmark som et samfund præget af tillid. Når det er tabt vil vi savne det ubønhørligt."

 

Citat n. 2.: "Alle liberale bør kunne alliere sig med andre borgerlige om at stande denne katastrofale udvikling. Hvis udviklingen fortsætter vil staten i stigende grad forsøge at beskytte sig selv og undertrykke den stigende konflikt. Det betyder øget ufrihed, tiltagende politistat, øget overvågning, yderligere indskrænkning af ytringsfriheden...."

 

For det første er der ikke noget "vi". Som Morten Uhrskov skrev i sin bog for nogle år siden, er "vi" et delt folk. De etniske danskere er dybt uenige om den aktuelle trussel. Mere præcist: den ene halvdel anerkender slet ikke, at der findes nogen trussel. Superliberalister og regnedrenge fra handelshøjskolerne aner intet om kriminalitet og religiøs fanatisme. Venligboere og andre Gutmenschen er formørkede og psykotiske, og en mængde journalister arbejder i døgndrift på at fortie og fordreje - helt efter Georges Orwells forudsigelse.

 

For det andet er demografi - vækst og forskydning i befolkningen - ikke noget, der kan dæmpes eller blokeres. Men indvandring af forkerte personer kan standses, når / hvis staten ledes af personer med vilje til noget sådant. Men sådan forholder det sig ikke for tiden.

 

For det tredje misforstår "Frihed" friheden. Den er negativ = personer kan kun være frie for at blive ramt af vold, når samfundet er udstyret med en effektiv stat. Tvang og overvågning, udført af politiet og andre instanser er redskaber til at sikre lovlydige borgereres sikkerhed. Men disse redskaber anvendes næsten ikke, og derfor er forbrydere og fjender frygtløse.

 

Uden tvang mod fjender og forbrydere er der ingen frihed. Uden sikkerhed er kun de kriminelle og fanatikerne frie. De standser først deres praksis, når de føler frygt for staten. Hvor svært kan det være?


+4 Skrevet af Erik Ninn 248 dage siden - Direkte link

- Annonce -

- Annonce -


+3 Skrevet af Vivaldi13 248 dage siden - Direkte link

Det skal nok passe. Har set nogle kloge hoveder har beregnet at deres antal ca. fordobles hvert 10 år.


+4 Skrevet af Frihed 248 dage siden - Direkte link

En god huskeregel er, at 7% om året giver ca. en fordobling på 10 år.

Der er ingen stærkere kraft i universet end "renters rente". 


Skrevet af Frihed 248 dage siden - Direkte link

Selvfølgelig er der et "vi" - på den måde, at konsekvenserne af den uansvarlige udlændingepolitik rammer os allesammen. Men "vi" er naturligvis også os som kan samles om at ville standse ulykken og redde os fra den fuldbyrdede katastrofe.

Det er evident, at danskerne er uenige om størrelsen på truslen. Det fratager dog ikke naivisterne fra at blive ramt af virkeligheden - for den rammer os alle, hvis vi ikke ændrer udviklingen.

Det er en skævert du skriver om folk fra handelshøjskolen. Jeg og mange andre fra CBS forstår aldeles glimrende problematikken - og er nok bedre end de fleste til at analysere og perspektivere en udvikling.

Der findes da rigtignok naivismeliberalister, som ikke vil forstå, at kultur betyder noget og at demografi er skæbne. Fri ind- og udvandring er da et smukt ideal i en perfekt verden. Men vi lever ikke i en perfekt verden og må forholde os til virkeligheden. Alt er ikke lige godt eller lige gyldigt. 

Jo, jeg forstår glimrende friheden, som først og fremmest er 'negativ' frihed; friheden fra undertrykkelse, tvang etc.

En stat som tvinger dig til at betale for ting du ikke ønsker at betale for er pr. definition tvang og derfor ufrihed. Men virkeligheden er som bekendt ikke sort/hvid, så frihed vil altid befinde sig på et spektrum mellem frihed og ufrihed. Jeg mener idealet bør hælde mod frihed, men erkender også af praktiske årsager må vi alle ofre en grad af frihed til fællesskabet og den tid-og-sted historiske placering og kultursammenhæng vi nu engang befinder os i.

Virkeligheden er, at vi bl.a. bytter en del af vores frihed for sikkerhed. Men det er omkostning, ligesom en forsikring. Det er indlysende negativt når vi, pga. folk vil kræve det pga. den utryghed som vil følge pga. den importerede kulturkonflikt, vil skulle betale ekstra forsikringspræmie. Yderligere vil man acceptere mindre frihed i form af overvågning og sågar indskrænkning af ytringsfrihed mv, fordi alternativet ("borgerkrigen") er endnu værre. Flere og flere vil blive stemplet som "enemies of the state", ja måske vil EU og lignende sågar begynde at lave lister med folk som har skrevet noget politiske ukorrekt (hint hint, nudge nudge). 

Forbrydere forbryder sig pr. definition mod folk (folks deres frihed). Jeg taler ingenlunde om at forsvare forbryderes frihed. Nu handler denne debat ikke meget om forbrydere, men om konsekvenserne af islamisk problemindvandring (som dog også medfører øget kriminalitet). Så jeg ved egentlig ikke hvad din pointe var.


+3 Skrevet af _slettet_bruger_15996 249 dage siden - Direkte link

 

af Morten Uhrskov Jensen: Det aldeles indlysende


+2 Skrevet af Lasse Skou 248 dage siden - Direkte link

Det er da en meget nobel tanke - men jeg ved at en dansk opstand aldrig kommer til at ske.

Danskeren som den stærke mand, der ikke finder sig i noget er en saga blot (hvis det nogensinde har været virkelighed). I er blevet lullet i søvn af en tro på at demokratiet virker I er blevet en flok små svage asparges der stiltiende ser til, mens i skubbes mod afgrunden. "Nogen må gøre noget" er jeres nye valgsprog. 

 

HVIS det (mod min forventning) kommer til borgerkrig når i, indenfor noget der ligner 5-10 år møder kritisk masse, og en stigende islamsk indflydelse - så er det muligt at jeres befolkningsgruppe er ældre MEN i har en ikke uanselig andel veteraner med erfaring i krig. Jeg ved godt at Hjemmeværnet i lige er dem man ønsker at sætte sin lid til, MEN det er dog overvejende entisk danske "soldater" der er trænet (og for nogens vedkommende) opbevarer våben af den bedste slags. Og SSR er sQ ikke sådan at kimse af. Så skulle det ske at der kommer opstand, så er jeg rimelig fortrøstningsfuld.


+1 Skrevet af hans01 248 dage siden - Direkte link

Mon ikke opstanden springer op i landene omkring os først..


Skrevet af Vivaldi13 248 dage siden - Direkte link

Endnu et argument for at vi ikke kan spå om fremtiden.


+6 Skrevet af Vivaldi13 248 dage siden - Direkte link

men jeg ved at en dansk opstand aldrig kommer til at ske.

 

Det kan du aldirg med 100% sikkerhed vide. Det er der flere grunde til. Nøjes bare med at nævne at vi står i en situation som helt og aldeles er uden historisk fortilfælde.


+4 Skrevet af Anders123 248 dage siden - Direkte link

Ja, det er dystre perspektiver. For hvert år, der går bliver kampen desto hårdere. Muslimers fødselsrate er meget højere, så det bliver udisciplinerede gamle mænd, der skal kæmpe mod unge, krigsvante mænd, som forresten vil strømme ind fra hele verden som fluer til en lort. Noget andet er, at voldsparatheden hos muslimer er langt højere, så mange flere vil kæmpe og dø for Allah end danskere for frihed og fædreland.


+4 Skrevet af Vivaldi13 248 dage siden - Direkte link

Men vi har dog fordelen af højere gennemsnits IQ og det er en kæmpefordel.


+5 Skrevet af nwinther 248 dage siden - Direkte link

Er det? En fordel?

 

Det virker på mig, som om du kan få overordentligt mange muslimer til at lave selvmordsangreb, hvor de kan tage dusinvis af danskere med ned. Jeg kender ikke til nogen danskere, som er villige til dét. Måske fordi vi er for kloge.

 

Du skal huske på, at der er tale om en gennemsnits-IQ (eller muligvis en median), så der vil alligevel sidde nogle højt-intelligente i toppen af den islamistiske front. Og de vil have let ved at manipulere de dummere, til at gøre ting, som er den visse død, men som også koster fjenden en masse liv.

Islam er jo en dødskult, hvor selve døden - jo mere voldelig jo bedre - er selve belønningen. Det er ekstremt svært for kulturkristne at hamle op med det, og det er også derfor, den muslimske indvandring skulle have været kvalt i vuggen. I stedet har vi opelsket den og næret en slange ved vort bryst.

 

Det bliver blodigt, frygter jeg.

 

Men som andre siger, så er andre lande meget mere på skideren (Sverige), og så kan vi måske indrette os, så det klares uden en totalmobilisering.

Vi kommer nok ikke udenom en straksoprydning samt en efterfølgende, mere konsekvent udvisningspraksis af folk som afviger fra en given norm. Forhåbentligt uden for meget bureaukrati.

Alt dette forudsætter et total stop for indrejse fra muslimske lande - det giver sig selv.


+1 Skrevet af Vivaldi13 248 dage siden - Direkte link

Du skal huske på, at der er tale om en gennemsnits-IQ (eller muligvis en median), så der vil alligevel sidde nogle højt-intelligente i toppen af den islamistiske front.

 

Her tager du heldigvis alvorligt fejl.

 

Toppen af alle arabiske hære består af loyale officerer og ikke de bedst kvalificerede officerer.

 

Det er dokumenteret og kan læses i flere forskellige bøger som jeg nemt kan henvise til såfremt du interessere dig for emnet. Læs fx om hvordan Israel var i stand til at smadre deres modstandere under 6 dages krigen.


Skrevet af Mark Petr Bohacek 248 dage siden - Direkte link

Den Israelske stat/mossad har sephardic jøder infiltreret i mange af de omkringliggende lande Arabiske/Mellemøstlige, netop fordi sephardic jøder til en forveksling ligner Araber.

 

En af dem var Elie Cohen, som arbejde sig op i hierarkiet, infilterede den Syriske hær og i sidste ende blev Chefrådgiver til forsvarsministeren.

 

Israel vidste alt om Syriens militær og deres infrastruktur, før det forstående angreb i 6 dages krigen.


Skrevet af nwinther 248 dage siden - Direkte link

Arabiske hære?

 

Jeg taler om muslimer, som bor i Danmark. Jeg tror ikke dem som formår at organisere et global terror-organisation er belastet af en meget lav IQ.

 

At diktatorer omgiver sig med "yes-men" er almindelig kendt. Men det er jo fordi de så er til at styre. Jeg tror ikke Saddam var uintelligent, ej heller Assad eller Mubarak. De var ikke rigtige oven i hovedet. Men en høj IQ er ikke nødvendigvis tegn på mental sundhed.


+3 Skrevet af Frihed 248 dage siden - Direkte link

"Nobel tanke"? Det er da på ingen måde noget at håbe på eller ønske! Det handler om at undgå at forudsærningerne for en sådan situation nogensinde opstår.

Jeg ved ikke hvem "I" og "jeres" er?

Veteraner med erfaring i krig?! Hvad i alverden vrøvler du om! Det handler for pokker ikke om hvem der har "veteraner med erfaring i krig"! 

5-10 år?! Der kommer da ikke nogen borgerkrig om 5-10 år! Der vil for pokker da ikke være forudsætninger for en "borgerkrig" om 5-10 år?! Hvor får du sådanne tanker fra? Hvad er ræsonnementet for en sådan fuldkommen urealistisk tidslinje?!

Når folk begynder at tale om potentialet for en borgerkrig engang i fremtiden, så er det alt for let at latterliggøre det når folk kommer med komplet urealistiske dommedagsprofetier med tale om borgerkrig om noget der ligner 5-10 år. Eller næsten endnu værre; når nogen giver udtryk for, at de håber på en borgerkrig.

En borgerkrig er absolut et horribelt udkomme, som er absolut en realistisk konsekvens af islamisk masseindvandring. Men det kommer selvfølgelig ikke til at ske om hverken 5, 10 eller 20 år. 

Kommer det så vidt, at der kommer noget der ligner en borgerkrig, er det mere sandsynligt, at der vil komme et totalitært regime længe før, som med vold og undertrykkelse vil undertrykke konflikten så længe som muligt ligesom. Noget lignende så vi med det Jugoslaviske kommunistiske diktatur, som i årtier havde succes med at undertrykke kulturkonflikten i det multikulturelle land, før borgerkrigen brød ud efter det kommunistiske totalitære regime var faldet.

Ligeså kan vi se at det multikulturelle Syrien via et totalitært regime kunne undertrykke konflikten blandt befolkningsgrupperne i årtier før det til sidst førte til borgerkrig.

Det handler om at undgå at nå dertil, ikke at vrøvle om hvordan "modige danske mænd" kan eller ikke kan kæmpe med "erfarne krigsveteraner" og vinde en borgerkrig (om 5-10 år). Jeg har sjældent hørt noget så tumpet.

Vi har magten - nu - til at undgå katastrofen. Det handler ikke om evnen til rå fysisk magt og enhver selvdestruktiv tåbe som måtte mene at han skal ud og kæmpe borgerkrigen nu, gør kun skade på vores evne til at undgå katastrofen.

Hvis den demografiske udvikling fortsætter, så kan vi derimod risikere et tipping-point hvor det vil være stort set umuligt at bremse og vende den demografiske udvikling. Men det er der et stykke tid til, forhåbentlig. Men det vil være når islamiske grupper/partier pludselig vil udgøre en reel politisk magt og de sammen med deres venstreorienterede allierede vil være i stand til at modsætte politiske tiltag til at standse den negative demografiske udvikling. 

Det handler om at tænke strategisk omkring denne gigantiske trussel for vores land og vores kultur. Når og hvis det udvikler sig til Özlem Cekic's drømmescenarie, hvor det ligeligt er danskere som muslimer som begår terrorangreb mod hinanden, så vil vores moralske vinderposition smuldre. Svaret på det vil være det totalitære samfund, som undertrykker begge parter, for at undertrykke konflikten. Det er for mig at se (også) et absolut rædselsscenarie.

Hvis vi standser masseindvandringen (dette er det nemmeste og er bare et valg, der er ingen undskyldnig for ikke at stoppe indvandringen), afkræver/forventer assimilation af de muslimer som er kommet hertil og som vi ikke kan motivere til at rejse hjem (f.eks. anden og tredjegenerationsindvandrere) og laver fornuftige repatrieringsordninger, så kan det rent faktisk godt lade sig gøre at minimere katastrofen (konsekvenserne af islamisk problemindvandring) og undgå den store katastrofe (totalitært samfund og potentielt borgerkrig eller borgerkrigslignende tilstand). 


+6 Skrevet af jesper 248 dage siden - Direkte link

Jeg er for så vidt enig i, at en eventuel borgerkrig ligger længere ude end 5-10 år. Men jeg tror du undervurderer betydningen af udviklingen i vores to vigtigste nabolande Sverige og Tyskland. De har begge kurs mod afgrunden i et tempo som langt overstiger vores. Og de ser ikke ud til at korrigere kursen tilstrækkeligt til at undgå fortsat hastig islamisering og balkanisering af deres lande.

 

Der er altså al mulig grund til at tro, at en evt. borgerkrigslignende tilstand vil bryde ud i et af disse lande lang tid før Danmark når et stadie hvor det vil ske i Danmark. Og hvis det sker vil konflikten brede sig som en steppebrand til Danmark. Vores skæbne er ganske enkelt tæt forbundet med Sveriges skæbne. Og Sveriges skæbne ser mørk ud.


+2 Skrevet af Frihed 248 dage siden - Direkte link

5-10 er fuldkommen nonsense. Det det er på niveau med når klimafanatikere som mener at jorden kan "gå under" pga. menneskeskabte klimaforandringer, så der "også er en klode til deres børn".

Ja, situationen i både Tyskland og Sverige er dybt bekymrende, især fordi den politiske korrekthed uden sidestykke synes at hæmme at de netop kan føre en politik så den store katastrofe kan undgås. Den syge lider vi også under - men trods alt lidt mindre, hvilket øger vores chancer for at undgå den helt store katastrofe. 

Vi må håbe at Sverige og Tyskland også kan evne at standse ulykken så de ikke når den store katastrofe. En del tyder jo på, at sentimenterne er ved at ændre sig og et indvandringskritisk parti er det største i Sverige og selvom man skulle tro det var utænkeligt (en venstreorienteret minister stod og græd) så indførte Sverige trods alt grænsekontrol og har sænket hastigheden for ulykken.

Der vil ske mange (forfærdelige) ting før der kommer en eventuel borgerkrig. Spørgsmålet er naturligvis også hvornår man vil kalde noget en borgerkrig eller borgerkrigslignende. For jeg er enig med dig i, at der indenfor få årtier kan komme meget mere voldelig konflikt og gensidige terrorangreb og lignende. Det vil dog længe være en taberstrategi fordi det overvældende sentiment i befolkningen vil være, at undgå konflikten. Se bare hvordan folk undertrykkes i "community cohesion"s hellige navn i Storbritannien.   


Skrevet af NH77 248 dage siden - Direkte link

Den "politiske korrekthed" er desværre stadig massiv i DK, her er bare seneste eksempel i en uendelig række af sager: 

 

En på Zanka-dusen: Nu er politiker fortid i Konservative

Heidi Milo, der mandag kaldte Mathias 'Zanka' Jørgensen for en abe, er nu fortid i Konservative, fortæller partiets gruppeformand

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/en-paa-zanka-dusen-nu-er-politiker-fortid-i-konservative/6532601

 

Alle som træder ved siden af PC-religionens sprog- og adfærdsregler bliver massivt udskammet af PC-politiet med tilsvinende prædikater som "racist", "sexist", "homofob" etc. 


+1 Skrevet af Frihed 247 dage siden - Direkte link

Den konkrete sag er svær - for det er godt nok også dumt at kalde en sort fodboldspiller en "abe". Jeg ville nok selv trække på skulderne og sige, at det var da dumt sagt og så gå videre, men forargelses- og krænkelsesideologien er stærk.

Langt større og mere reelt er problemet med at folks valide holdninger bliver forsøgt stemplet som racisme o.lign. Lykkeligvis virker det ikke særlig godt mere i Danmark ulig i 90erne og i Sverige i dag, hvor der blev/bliver råbt "racist" af hvad som helst som en trumf til at vinde enhver debat. 


+2 Skrevet af NH77 247 dage siden - Direkte link

Frihed skrev: "Den konkrete sag er svær - for det er godt nok også dumt at kalde en sort fodboldspiller en "abe"." 

 

Enig, det er rigtig dumt, men ville det være bedre (mindre slemt), hvis man kalder en hvid fodboldspiller for en "abe"? Ikke i mine øjne ...

 

Alene det faktum at langt de fleste debattører her på sitet (og mange andre nationalt-sindede sites) vælger at være anonyme synes jeg er et ret stærkt vidnesbyrd om, at der fortsat er vigtige synspunkter som ikke er "politisk korrekte" eller "stuerene", herunder navnlig de nationalt-sindede.   

 

Et andet vidnesbyrd er, at fænomener som (den voldelige/racistiske organisation) "Black Lives Matter" og "3. bølge feminismen" ("Nazi-Femi") er kommet til DK. 

 Skrevet af Frihed 247 dage siden - Direkte link

Jo, det er værre at kalde en sort fodboldspiller "abe" end at kalde en hvid fodboldspiller "abe". Det er evident. Er det nødvendigt at forklare? Det er en hentydning til en race-tankegang, hvor sorte anses for at være mere primitive og tættere beslægtede med aber (også fra Afrika) end hvide mennesker (at alle mennesker populært sagt nedstammer fra aber er i den sammenhæng mindre vigtigt). 

Hvis en hvid blev sammenlignet med en gris pga. hudfarven, så ville det ligeledes også være værre end at kalde en sort for en gris, omend det ikke er ligeså ladet som "abe" om sorte mennesker.

Men det skal selvfølgelig ikke være ulovligt. 

At kæmpe for ytringsfrihed betyder ikke, at alt er lige godt eller lige klogt at sige. At nedgøre folk usagligt og underlødigt skal ikke være ulovligt, men derfor kan det stadig godt være dumt og sige mere om afsenderen end modtageren.


Skrevet af NH77 246 dage siden - Direkte link

"At kæmpe for ytringsfrihed betyder ikke, at alt er lige godt eller lige klogt at sige".

 

... og derfor skrev jeg jo også: "Enig, det er rigtig dumt, ..."

 

Men når nogen gør noget, som andre tolker som racisme, så er det, efter min opfattelse, ligeså meget de som tolker, der har den racistiske tankegang ...

 

...hvis fx nogen tåbelige/uvidende tilskuere kaster bananer efter en sort spiller behøver det jo strengt taget ikke at være racistisk, men det tolkes sådan fordi tolkerne tænker racistisk ...

 

Men forstå mig nu ret: Jeg synes ikke, at det er nogen god idé at gøre noget sådant uanset hvordan det bliver tolket! 


+2 Skrevet af Lasse Skou 248 dage siden - Direkte link

"Nobel tanke"? Det er da på ingen måde noget at håbe på eller ønske!

Med noble tanke, mente jeg blot at det er meget sødt at i tror at i kommer til at gøre noget som helst andet end at acceptere jeres undergang. Der ligger intet ønske til borgerkrig fra min side - i er sQ afskrevet for længe siden. 

Det handler for pokker ikke om hvem der har "veteraner med erfaring i krig"! 

Skulle det komme til kampe er det altafgørende. Muslimerne kæmper langt mere indædt for Allah end i vil for fædrelandet. "Violence of action" er meget virksomt, men med de rette millitærer egenskaber har man tilstrækkelig med redskaber til at imødegå truslen.  

5-10 år?! Der kommer da ikke nogen borgerkrig om 5-10 år!

Jeg siger intet om borgerkrig på det tidspunkt - jeg siger blot at i nå en kritisk masse i den periode, og jeg tror vi er tættest på 10 år i den fremskrivning. Det betyder blot - at efter de 9-10 år vil muslimerne vinde væsentlig indflydelse i samfundet, og så kan der tælles ned til eventuelle konfrontationer. Det ligger dog længere ud endnu.

 

Alt hvad i gør lige nu, er kun til for at forsinke udviklingen. Så længe jeres politikere mest hytter deres internationale skind, er der ingen redning - det tager blot længere tid før det går alvorligt galt. 

 


+3 Skrevet af Frihed 248 dage siden - Direkte link

Så svar dog på hvem "I" er!?

Hvem er du?

Hvem tror du at du er, hvis du kan "afskrive" "os"?

Du må gerne være defaitistisk. Så kan du sætte dig ned i et hul og græde. Samtidig har du meldt dig ud gjort dig selv irrelevant i forhold til Danmark.

Jeg aner ikke hvad du mener med, at muslimerne kæmper langt mere idædt for Allah end [hvem?]? Et lille bitte land - Israel - har gentagne gange tæsket sine nabolande. I alle de krige Danmark har deltaget i, er der blevet uddelt bøllebank efter forgodtbefindende.

Disse forhold er forholdsvist irrelevante, da det hvis det kom til det punkt, ville betyde uhyrlige omkostninger og en komplet omvæltning af alle danskeres liv - til det langt værre. Det handler ikke om at vinde dén krig (det skulle vi nok, danskerne/vesten er ikke idioter), det handler om IKKE at skulle kæmpe den krig - fordi det vil være ubegribeligt dyrt!

Hvad mener du med at "I" vil nå en kritisk masse? "Jeres" politikere?

Det du skriver er hverken velunderbygget, velræsonneret eller velgennemtænkt. 


Skrevet af Lasse Skou 245 dage siden - Direkte link

Frihed - jeg kan mærke jeg har ramt dig lige på nerven. Lige siden før sagaen om Holger Danske, har danskernes mantra været "NOGEN MÅ GØRE NOGET". I er og bliver en flok små svage asparges. 

 

Det jeg skriver er ekstremt velunderbygget - du er bare uenig og er blevet ramt på din stolthed. Det er naturligvis helt fair, men ændrer ikke på virkeligheden. Du tror på demokratiet, på trods af det svigter dig igen og igen. Du "ser strømninger" i Europa der gør dig fortrøstningsfuld, men du er præcis lige så snævertsynet som de "venligboere" du afskyr. Jeg er langt mere relevant for Danmark end du er - du debatere på 180grader med mennesker du dybest set er enige med, mens dit land smuldre om ørene på dig. Tal du bare lidt mere med lillemor over kakkelbordet, eller med naboen over ligusterhækken. Så skal der nok kommer nogen og redde dig.

I alle de krige Danmark har deltaget i, er der blevet uddelt bøllebank efter forgodtbefindende.

Du er en særlig slags ubegavet hvis du rent faktisk tror på det du har skrevet her. Enten er du farvet af medierne, eller også er du bare en ondsindet løgner. Så kan du selv vælge. 

 

Hvem er "i"? utroligt at det er så væsentlig for dig. Erfaringsmæssigt kan jeg sige, at dem der bruger mere tid på at diskutere ordvalg end indhold, er dem der ikke har argumenter til andet. 
"i" er jer - danskerne. Jer der debaterer med dem i enige med i forvejen, jer der siger "nogen må gøre noget" - jer der tror på at politik er vejen frem - jer der venter på Holger Danske - jer der var åh så villige til at samle penge, lave underskrifter, stifte Facebook-grupper, deltage i lukkede fora etc. mens jeg stadig gad kæmpe jeres sag, men som træk sig lige så snart man rent faktisk skulle manifesere sin utilfredsheds. Lige så man skulle bekende kulør, og man måske kunne vise naboen hvad man mente, så trak man sig. 


Skrevet af Frihed 244 dage siden - Direkte link

Hvilken "nerve"? Du har ingen "nerve" ramt, lille ven. Det er din chokerende stupiditet som helt principielt irriterer mig. Din usaglighed. Din verdensfjernhed.

Du svarede stadig ikke på hvem "I" er. Du svarede ikke på hvem du er. 

Intet af det usammenhængende vås du skriver er "velunderbygget". Men det er jo svært at diskutere med dig, når du intet skriver - nuvel, andet end nogle bizarre stråmænd og fantasier. Hvis du i stedet for selv at opfinde hvad jeg mener og skriver, så kan du jo i stedet prøve at forholde dig til det jeg rent faktisk skriver. Men det kan du jo ikke. Det evner du ganske enkelt ikke. Fordi du ikke har en god sag. Meget tyder på, at hvis du skrev det du egentlig mener og tror, så ville du fremstå komplet latterlig. Men det sidste må jo komme an på en prøve.

Hvorfor er det du mener du er "langt mere relevant for Danmark"? Hvad er det lige ved dig eller noget du gør, som er så helt fabelagtigt vigtigt? Det lyder som om du lever i en fantasiverden.

Pudsigt at du mener noget jeg skriver er forkert. Men du substantierer ikke din påstand. Det er ganske vist at det er ganske få danske soldater som er døde i de krige vi har været med i de sidste årtier - men danske soldater har elimineret mange mange gange flere fjender. Kom ind i kampen, hvis du vil diskutere med de voksne.

Lad os nu høre hvem du er, siden du mener dig os alle andre så overlegen?

Jeg ejer ikke noget kakkelbord. 

#stråmænd
#fantasier
#komindikampen


Skrevet af Lasse Skou 241 dage siden - Direkte link

Kære frihed - det er tydeligt at du er ramt på stoltheden og det er helt OK. Du kan benægte det alt det du vil, men det er tydeligt igennem dit indlæg at du er styret mere af følelser end fornuft... 

Du svarede stadig ikke på hvem "I" er. Du svarede ikke på hvem du er. 

Ork jo - enten forstår du ikke hvad jeg skriver, eller også vil du ikke læse det... jeg hælder mest til en blanding, men her får du den igen. Denne gang i helt kort form, og kun ganske få ord:
"i er jer - danskerne." - direkte citat fra det indlæg du svarer på. 

Jeg stoppede med at identificerer mig som dansker, da jeg opdagede at jeres ildhu ikke rækker særlig langt. I er en flok små svage asparges, der er så bange for naboens dom, at i næsten kun diskuterer med folk i er enige med i forvejen.

 

men danske soldater har elimineret mange mange gange flere fjender.

Det er da ikke det, det handler om din åndspygmæ. Det handler om formålet er opnået, og om situationen på nogen som helst måde er bedre end da vi gik i gang. Hvis blot tabs- og dræbstallet var en indikator for noget som helst, så ville USAs indsats også være godkendt. Come on Frihed - hæv lidt standarden.


Skrevet af Frihed 241 dage siden - Direkte link

Du vrøvler. At du forfalder til personangreb er et klart eksempel på, at du ikke har en god sag. Du kan ganske enkelt ikke vinde på argumenter.

Du har stadig ikke svaret på hvad "du" er. Du synes så ikke du er dansker - flot. Hvad så?

Endnu engang vrøvler du - jeg diskuterer med mange, ikke mindst folk der er uenige med mig. Desværre evner mange ikke at tage debatten og foretrækker at gemme sig inde i deres egen lille boble.

Det var dig som ævlede om, at det var et problem for Danmark, at vi ikke havde nok "veteraner med erfaring i krig" når der om "5-10 år" var en "kritisk masse". Ergo; du vrøvler om borgerkrig om 5-10 år og at det i den forbindelse er et problem, at der ikke er nok veteraner med krigserfaring. Det er så gakket, et det næsten ikke fortjener respons; men det må være børnehjælpsdag i dag. 

Nu ændrer du så (stadig komplet usammenhængende) forklaring og hævder, at det handler noget om resultatet af de krige vi har deltaget, har "ændret på situationen". Det giver ingen mening - for noget som helst.

Du forholder dig stadig ikke til det jeg rent faktisk skriver. Hvis du vil debattere, så skal du stramme dig op. Pt. fremstår du som værende komplet til grin.


Skrevet af Lasse Skou 241 dage siden - Direkte link

Frihed - lad mig starte med at udpege et sted hvor jeg er 100% enig med dig: 

Desværre evner mange ikke at tage debatten og foretrækker at gemme sig inde i deres egen lille boble.

Det lader til at være et problem i det meste af Skadinavien, og selv om Sverige endegyldigt tager prisen for at tale om alt andet end de virkelig problemer, så er danskerne ikke langt efter.

 

Hvad jeg for nuværende identificerer mig som er helt ligegyldigt. Borgerne i Danmark ser sig i stort om fang som verdensborgere, og byder i den ånd alle velkommen. Danmark er mestendels socialistisk og humanistisk i en eller anden mærkelig afart.
Jeg flyttede ud da jeg ikke kunne genkende det her selvbillede af danskeren som en hårdarbejdende type, der ikke var bange for noget og som ikke fandt sig i hvad som helst.
Nu ser jeg det som min pligt, at ruske op i de små svage asparges, så jeg kan blive fuldstændig modbevist... det er lidt af et paradoks at man ønsker at tage fejl. 

Det var dig som ævlede om, at det var et problem for Danmark, at vi ikke havde nok "veteraner med erfaring i krig"

Nu rabler det da... det jeg skrev ordret var:
"MEN i har en ikke uanselig andel veteraner med erfaring i krig."

 Det må være den dobbelt-negativ der har forvirret dig. Jeg mener præcis det modsatte af det du skyder mig i skoene. 
I har heldigvis en stor andel veteraner - jeg er selv en af dem - og i er begunstiget af fremragende soldater. Problemet er ikke støvlerne på jorden, men den endeløse række af problemer (når vi snakker krig) ligger i alle positionerne over. 

Hele diskussionen om veteraner er dog ligegyldig - da det med 99% ikke kommer til nogen opstand fra danskerne. Det eneste jeg ville sige var, at HVIS det skulle ske - så har i ihvert fald veteranerne. 

 

Jeg er ked af at en ellers vigtigt diskussion, skal ødelægges af man ikke gider læse hvad den anden skriver, og at man er så forblædet af egne holdninger, at man tillæg modparten holdninger der ingen steder hører hjemme.

 

Du får den lige i punktform:

- Det kommer med 99% sikkerhed ikke til opstand eller borgerkrig i Danmark.

- Skulle det mod forventning ske alligevel, er i begunstiget af en stor andel krisveteraner

- Inden for en rimelig overskuelig årrække når Danmark dog kritisk masse af muslimer, på trods af forsøg på at ændre på den fremtid.

 

Vi kan endda lave en lille pulje på hvornår København får sin første muslimske borgmester, og hvornår der kommer et muslimsk parti i folketinget!


Skrevet af edgeworth 248 dage siden - Direkte link

Det er en gammel sandhed, at der aldrig kommer borgerkrig i Danmark.

 

Der er simpelthen ikke tid nok mellem måltiderne til den slags.


+1 Skrevet af Vivaldi13 248 dage siden - Direkte link

Hvad så hvis der ikke er noget mad på tallerknen?


Skrevet af Universalgeni 248 dage siden - Direkte link

Vi udvandrer. Skrider.


+4 Skrevet af Anders123 248 dage siden - Direkte link

Ja, det vil mange gøre - jøderne først, så homoseksuelle så alle os andre. Andre vil vælge assimilering og konvertere til islam.

 

Der vil være en lang mellemliggende periode med white flight, hvor muslimer erobrer omåde efter område.


Skrevet af Universalgeni 248 dage siden - Direkte link

Det bliver noget i den stil. Men du undervurderer antallet af udvandrere, tror jeg.


+4 Skrevet af OgssII 248 dage siden - Direkte link

Det største problem er så, at de er "flygtet" fra det som de ønsker.

 

Og når først de har fået danskerne ud, så begynder de at slos med sig selv.

 

Det stopper aldrig, før de fatter det er en fiktiv bog de kæmper for.

Og med så mange småt bemiddlet, så stopper det aldrig.


+1 Skrevet af Frihed 248 dage siden - Direkte link

Jeg hørte Peter Hitchens, britisk journalist og forfatter (bror til afdøde og fabelagtige Christopher Hitchens) sige, at hvis han var yngre, så ville han migrere (jeg antager til USA, Canada, New Zealand eller Australien), men da han var for gammel ville han blive i Storbritannien. Det dystre budskab var, at UK var fucked og skæbnen forseglet. 

Med den absurde politiske diskurs som er i Storbritannien (og Sverige og Tyskland og i lidt mindre grad i Danmark) kan man bestemt godt forstå storsynet. Det forudsætter at diskursen kan ændres (i tide), ellers er fremtiden dyster (og alle dem som går og slukker lyset for "klimaet skyld" vil være endnu mere komplet til grin pga deres nye klimareligion vil vise sig at være komplet irrelevant i år 2100 i forhold til de virkelige problemer nutidens politikere valgte at påføre Europa via den uansvarlige udlændingepolitik og islamiske masseindvandring).


Skrevet af Universalgeni 240 dage siden - Direkte link

New Zealand holder muligvis, men ikke de andre. Måske Canada lidt bedre. Det er mit gæt.


Skrevet af OgssII 248 dage siden - Direkte link

Har været på en af de muslimske sider og ud fra det, så vil en borgerkrig se sådan ud i deres øjne.

 

"Der er borgerkrig i Danmark. Det er fordi danskerne ikke længere tror på demokratiet. Noget som den hellige allah og hans sendebud muhammed har fortalt i mange år. Den eneste redning er at følge den hellige koran"

 

Desværre har alt for mange muslimer den tro, at hvis folk er trætte af regeringen og demokratiet, så der det fordi de søger islam. Da folk begyndte at miste tiltroen til demokratiet pga. at Trump vandt, så gik nogle nærmest i extase, for nu kunne de få islam ind i USA. De fattede ikke, at hvis demokratiet falder, så vil det bare blive erstattet af et nyt demokrati.

 

Men jo, en borgerkrig vil kun opfattes som, at vi er trætte af demokratiet og ønsker islam.

Sørgeligt.


+9 Skrevet af Leif Barbré Knudsen 248 dage siden - Direkte link

Der er nu ikke meget at analysere og tænke over. Den historiske drejebog findes. Libanon.

 

Libanon var et lille kristent smørhul lig Danmark. Det fik et indtog af muslimer, PLO palæstinenserne som blev fordrevet fra det palæstinensiske land Jordan da de var umulige at huse (Sorte September 1970).

Da palæstinenserne var oppe på en tocifret befolkningsandel, så startede borgerkrigen. Landet blev delt i zoner og er idag et islamisk helvede under Hizbollah.

 

Danmarks, Sveriges, Hollands vej til helvede er beskrevet i historiebøgerne - bare læs.


+1 Skrevet af Baphomet 248 dage siden - Direkte link

Det er ulækkert at blande religion og politk. Derfor skal religiøse partier forbydes. Så slipper vi også for at se på Kristendemokraternes ynklige performance hvert 4. år.


+7 Skrevet af Anders123 248 dage siden - Direkte link

Omskæring af børn under 18 skal forbydes efter gældende lov om børnemishandling Koranen skal forbydes efter japansk model. Muslimske sekter, der opfordrer til eller handler gennem vold skal forbydes.


+1 Skrevet af Universalgeni 248 dage siden - Direkte link

Hørt!


+2 Skrevet af Frihed 248 dage siden - Direkte link

Jeg ved ikke hvad "efter japansk model" betyder? Koranen er ikke forbudt i Japan.

Vi kan og skal selvfølgelig ikke forbyde en bog - uanset hvor rædselsfuld den er. Vi har heller ikke Mein Kampf forbudt. Det hedder ytringsfrihed og det skal vi ikke gå på kompromis med. Vi skal derimod fjerne de begrænsninger som blasfemi$ og 266b giver. Den slags hører ikke hjemme i et frit samfund. 


+4 Skrevet af Anders123 247 dage siden - Direkte link

Koranen er ikke forbudt i Japan.

Ja, det er korrekt man kan få koranen i en censureret version, eller hvis du kan dokumentere at den skal bruges til forskning og ikke til at missionere.

Japan - landet uden muslimer - hvorfor? 

Vi kan og skal selvfølgelig ikke forbyde en bog - uanset hvor rædselsfuld den er. Vi har heller ikke Mein Kampf forbudt. Det hedder ytringsfrihed og det skal vi ikke gå på kompromis med. Vi skal derimod fjerne de begrænsninger som blasfemi$ og 266b giver. Den slags hører ikke hjemme i et frit samfund.

Jeg ved godt det ikke er dansk tradition, men selvfølgelig kan vi da forbyde en bog. Vi må være klar til at æde en kamel eller to i vores fine principper. Ytringsfrihed og menneskerettigheder er blevet et skjold, som vores fjender gemmer sig under.

 

Når vi taler principper er religionsfrihed også et princip vi kan leve uden.


Skrevet af Frihed 247 dage siden - Direkte link

Jeg har læst, at det netop er en and, at koranen skulle være "forbudt" i Japan. Det passer ganske enkelt ikke - ellers må der være nogle substantielle kilder som kan dokumentere det anderledes.

Nej, selvfølgelig kan vi ikke forbyde en bog. Enten går man ind for ytringsfrihed - ellers gør man ikke.


+2 Skrevet af Anders123 247 dage siden - Direkte link

Ok, jeg bøjer mig efter at have søgt på emnet, det er åbenbart ikke sandt. Koranen ikke er forbudt i Japan.

Nej, selvfølgelig kan vi ikke forbyde en bog. Enten går man ind for ytringsfrihed - ellers gør man ikke.

Jeg forstår og respekterer dit synspunkt, men ytringsfrihed er ikke og har aldrig været total. Der er masser af undtagelser: injurier, opfordring til vold statens sikkerhed mm.


+1 Skrevet af Frihed 247 dage siden - Direkte link

Ytringsfrihed er (lovmæssigt) ukrænkelig i USA*. Desværre er det sjældent tilfældet i Europa, heller ikke i Danmark jvf. især blasfemi-paragraffen (som vil være at give islamisterne enorm definitions-magt den dag man vælger at håndhæve den) og 266b.

Injurier er en anden sag. Hvis jeg f.eks. spreder en løgn om, at du er pædofil og du derefter bliver fyret, så har du lidt reel skade pga. de løgnagtige påstande om dig.

Mht. opfordring til vold er det mere mudret. I USA må man ikke forbyde opfordringer til vold og ulovligheder medmindre det er helt konkret og aktuelt og vil føre til konkret vold. Der skal være en sammenhæng - ellers er det bare holdninger. Det kan jo godt være vanvittige og holdninger som man bør kritisere - men det betyder ikke staten skal komme med politi, pistoler og fængsel efter dig for at sige det. Ikke i et frit land.

Og det er såmænd en af pointerne ved problemet med islamisk masseindvandring og den deraf følgende konflikt. Der vil være krav om at ofre frihed for sikkerhed, krav om at indføre tiltagende politistat og ufrit samfund, fordi det vil blive opfattet som nødvendigt og et mindre onde end den rædselsfulde konflikt som politikere har importeret. Det opfatter jeg som et gigantisk tab, da jeg opfatter det at leve i et frit samfund bedre end at leve i et ufrit.

Det er ikke mindst derfor, at vi (ikke mindst borgerlige og liberale) skal kræve en ansvarlig udlændingepolitik, som vender den negative demografiske udvikling, da det ellers vil føre til tiltagende konflikt med de konsekvenser det vil medføre såsom ufrihed, dårligere livskvalitet etc.


* Det bør være tankevækkende, at de problemer med "multikultur", feminisme, krænkelseskultur etc. de har i USA heldigvis ikke medfører at staten har indskrænket ytringsfriheden, men desværre medfører det i vid udstrækning selvcensur. Det er også noget skidt - men trods alt ikke ligeså skidt som stats-undertrykkelse.


+4 Skrevet af Kurt Bjørner 247 dage siden - Direkte link

Når vi taler principper er religionsfrihed også et princip vi kan leve uden.

+1000


Skrevet af Frihed 247 dage siden - Direkte link

Det kommer an på, hvordan man definerer det. Man kan selvfølgelig ikke - og skal ikke prøve - at forbyde tanker eller følelser.


+1 Skrevet af Hans Hansen 247 dage siden - Direkte link

Der FINDES allerede islamistiske partier i Danmark, og har gjort det ved de sidste TO folketingsvalg.... Kig evt. på listen over opstillere....

 

Men det lykkedes hverken Danmarks Muslimer, eller Nationalpartiet at opnå valg, endsige opstilling. Så i udgangspunktet, så må vi konstatere at der er meget stor forskel på at "Opinionsundersøgelser viser, at omkring halvdelen af Danmarks musIimer i dag ville stemme på et isIamistisk parti", og så faktisk at få dem til at stemme. Hvis halvdelen havde stemt på dem, så ville der have været 200.000 stemmer, eller nok til ca. 11 mandater, plus evt. kredsmandater og tillægsmandater. 

 

Selv hvis kun 70% stemmer (som det er tilfældet for hele befolkningen generelt, så er det 140.000 stemmer, eller ca. det samme som SF fik i 2015. 

 

Selv hvis vi antager at kvinderne ikke får lov til at stemme, så vil det kun være 70.000 eller STADIG nok til at ikke alene blive opstillet, men også at opnå valg.

 

Så jeg tænker der er RET lang vej, hvis de end ikke kan få de krævede 20.000 underskrifter.


+1 Skrevet af Kurt Bjørner 247 dage siden - Direkte link

Opdagede nogen hvor det bar hen før London rent faktisk fik en islamistisk borgmester?


+2 Skrevet af hans01 247 dage siden - Direkte link

Ja, regeringen, MI5 og resten af efterretningstjenesterne, den oplyste del af borgerne, og alle de lokale Imamer viste det..


Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Krimi

4
13
6
12
9
10
11
11
9
10
5
15
7
6
7
14
12
16
12
8

- Annonce -


Om NIM
Nye Borgerlige   Dansk Samling

Se NIMs profil
eller
Følg NIM- Annonce -