Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

51

Skrevet af Medicinmanden 1577 dage siden - Direkte link

Og det har ikke noget at gøre med, at Wellbutrin herhjemme primært bliver solgt som et middel, der kan mindske rygetrangen :-)

Det er da alarmerende, hvis det er sandt. Jeg er bange for, at andre brancher også kan fremvise tidligere medarbejdere, der kan fortælle om tvivlsomme forretningsmetoder. Det er også noget svineri.

Det ville være godt, hvis de i deres markedsføringsmateriale til læger osv blev rvunget til at påvise den reelle effekt og de reelle bivirkninger. Som det er nu, kan nogle af firmaerne finde på at vride statistikken 2 omgange for at få det til at se bedre ud.

Der er rigtigt mange læger, der ikke er opmærksomme nok på problemerne, og så er der nogen, som er meget opmærksomme.

http://laegerudensponser.wordpress.com/


Skrevet af _slettet_bruger_1454 1577 dage siden - Direkte link

Fint med et objektivt indspark i debatten - endelig.

 

Det viser jo med al tydelighed, hvad jeg altid har påstået: man kan ikke bare "slippe alting fri", som liberalisterne gerne vil. Det vil uden tvivl føre til mere korruption og heksedoktori.

 

Kontrol er en god ting - ikke for kontrollens skyld, men for de områder, der kontrolleres.


Skrevet af _slettet_bruger_7537 1577 dage siden - Direkte link

Nu er det jo svært at læse på dit indlæg hvad det er for en slags kontrol som du mener er en god, og som de onde liberalister gerne vil afskaffe.

 

Hvis målet er at isolere lægevidenskaben fra kommecielle interesser, så kunne midlet jo være at man helt forbød danske læger der arbejdede på statslige institutioner at arbejde i nært beslægtede brancher - herunder medicinal-industrien. Alternativt skulle man nok gøre mere ud af at folk der taler på konferencer og publicerer videnskabelige artikler skulle oplyse om hvilke firmaer de modtager penge fra.

 

Masser af folk i den priate sektor har ansættelseskontrakter der forbyder dem at beskæftige ig i nært beslægtede brancher, da det tit gå ud over folks produktivitet og engagement, men af en eller anden årsag ser man det sjældent for spidserne i den offentlige sektor: Jurister, dommere, læger og forskere.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Frihed 1577 dage siden - Direkte link

Medicinalbranchen er den vel mest kontrollerede og regulerede branche overhovedet. Det er netop det som er problemet og som skaber grobund og grundlag for korruption.


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

De store selskaber, Glaxo, Pfizer og Johnson & Johnson har i hvert fald korrumperet det offentlige reguleringssystem i en grad, så man må forbløffes.

Disse sager er et slag i ansigtet på hele ideen om "offentligt-privat samarbejde".


Skrevet af 2X-DK 1577 dage siden - Direkte link

Hej Kenneth,

 

>Det viser jo med al tydelighed, hvad jeg altid har påstået: man kan ikke
>bare "slippe alting fri", som liberalisterne gerne vil. Det vil uden tvivl føre til
>mere korruption og heksedoktori.

 

Kan du ikke lige forklare den for mig, for jeg forstår den simpelthen ikke. Medicinalindustrien er en af de mest regulerede brancher der findes - og når der nu påvises problemer i denne tungt regulerede branche, så bruger du det som et eksempel på at tingene går skidt hvis alting liberaliseres?

 

Det kan jeg simpelthen ikke følge logikken i.

 

Desto flere regler og reguleringer der er, desto mere korruption må der alt andet lige være. Hvis der ikke er begrænsninger i markedet, er der ingen nøgle personer at bestikke/der bliver korrupte.

 

Tilføjelse: Inden jeg havde læst/set det hele, kom der to kommentarer inden mit indlæg. Beklager gentagelsen.


Skrevet af _slettet_bruger_1454 1577 dage siden - Direkte link

Jeg samler lige indlæggende for overblikkets skyld (180grader har jo ikke fundet en løsning på dette):

 

Iceman:

..og som de onde liberalister gerne vil afskaffe.

Jeg mener bestemt ikke, at liberalisterne er "onde". De ved bare ikke bedre, og der skal jo vælges mellem flere "onde" styreformer, og i stedet for at vælge det bedste fra flere former, så vælger de det, de er blevet inddoktrineret/overbevist med/om.

Hvis målet er at isolere lægevidenskaben fra kommecielle interesser, så kunne midlet jo være at man helt forbød danske læger der arbejdede på statslige institutioner at arbejde i nært beslægtede brancher - herunder medicinal-industrien.

Jeg mener ikke, den bedste løsninger at forbyde nogle i at arbejde nogle bestemte steder. Derimod kunne man jo f.eks. oprette en offentlig tilgængelig database, hvori alle medikamenter stod i - og hvilke medikamenter, der har samme effekt som andre samt deres pris.

 

Masser af folk i den priate sektor har ansættelseskontrakter der forbyder dem at beskæftige ig i nært beslægtede brancher, da det tit gå ud over folks produktivitet og engagement, men af en eller anden årsag ser man det sjældent for spidserne i den offentlige sektor: Jurister, dommere, læger og forskere

Det er vi helt enige i. Som forklaring på hvilke individer, man finder i toppen af diverse sektorer (sådan set både offentlige og private) kunne jo være, at man benytter den mulighed, som liberalismen også stiller tilrådighed: man sørger for, at ens egne venner og beslægtede holdes indenfor toppen. På den måde sikrer man sig både magten over samfundet og de høje indkomster.

 

Frihed:

Medicinalbranchen er den vel mest kontrollerede og regulerede branche overhovedet. Det er netop det som er problemet og som skaber grobund og grundlag for korruption.

Sikert på overfladen. Og det er de overfladiske jo ganske godt tilfredse med.

Men når man går kontrollanterne efter i sømmene, så viser der sig nok nogle tendenser. Løsningen er nok næppe at have mindre kontrol.

Hvorfor er politiet i Mexico gennemsnitligt mere korrupt end i Danmark? Er det fordi, det bliver opgjort forskelligt/forkert? Eller er det fordi, der er mere kontrol med enheden i et af landene kontra det andet?

 

2X-DK:

Ovenforgennemgåede afsnit gælder også for dig.

Derforuden:

Desto flere regler og reguleringer der er, desto mere korruption må der alt andet lige være. Hvis der ikke er begrænsninger i markedet, er der ingen nøgle personer at bestikke/der bliver korrupte.

Det er da logisk nok - man behøver ikke engang være raketingeniør for at gennemskue sammenhængen: regler og reguleringer giver grobund for korruption. Hvis der ingen regler er, er der intet, der kan blive korrupt. Det står jo en frit for, hvilke aftaler man vil lave under bordet...for der er jo sådan set slet ikke noget "bord" (eftersom der ingen regler er).

Men bliver samfundet særlig rimeligt/retfærdigt? På overfladen gør det sikkert, men man skal da vist ikke grave ret dybt i samfundetslagende for at finde ting, som alle andre end dem, det kommer til gode, synes ret godt om.

 

Tilføjelse: Inden jeg havde læst/set det hele, kom der to kommentarer inden mit indlæg. Beklager gentagelsen.

Jeg er enig i problematikken her på 180grader ;-)


Skrevet af Frihed 1577 dage siden - Direkte link

Jamen jeg er da ikke i tvivl om, at de store medicinalselskaber og lægerne er yderst tilfredse med meget af reguleringen af medicin-markedet. Det giver dem store muligheder. For lægerne er det en hjørnesten i deres magt og prestige.


Skrevet af _slettet_bruger_1454 1577 dage siden - Direkte link

Ehh...hva' ?


Skrevet af Frihed 1577 dage siden - Direkte link

Hvad er du i tvivl om?


Skrevet af _slettet_bruger_1454 1577 dage siden - Direkte link

Hele dit indlæg. Jeg er i tvivl om, det er ironi, eller om det var et alvorligt indlæg, selvom der mangler referencer til alt, og der eller ikke er nogen uddybning.

 

Ej heller fremgår det, om indlægget er respons på noget specifikt udsag i det kommenterede indlæg. Kort sagt leder indlægget kun til forvirring for mig.


Skrevet af Frihed 1577 dage siden - Direkte link

Tja, det var ikke hensigten at forvirre. 

Jeg er af den holdning, at folk skal have friheden til at købe den medicin de ønsker. Lægerne skal fratages det monopol og den kæmpe magt og det kæmpe grundlag for korruption som det er, at de skal udskrive recepter på medicin. Læger skal IKKE bestemme over andre menneskers indtag af medicin. De skal ALENE fungere som rådgivere og konsulenter (og behandlere i det omfang det kræves).

De store medicinselskaber er da sandsynligvis ganske tilfredse med den regulering som gør det svært for konkurrenter at komme ind på markedet etc. Og lægerne er mega-lykkelige for reguleringen, som er det som giver dem hovedparten af det de lever for; magt og prestige, og dermed også penge. Især lægerne skal fravristes denne magt. Der er ingen grund til at de har denne magt. Det er uirmeligt og leder til den rædselsfulde læge-kultur som har udviklet sig, hvor læger ser sig som mini-guder - til stor skade for kunderne. 


Skrevet af slettet bruger 9456 1577 dage siden - Direkte link

Problemet er bare, at statskontrollen er latterligt dårlig (kan vi jo se med en artikel som denne), som er helt logisk eftersom, der jo ikke er nogen konkurrenter. Det giver falsk tryghed til borgerne.

 

Hvis man fjernede statskontrollen, ville der helt sikkert opstå virksomheder, der, ligesom f.eks. Astma-Allergi- eller Svanemærket, ville kontrollere medikamenterne. Både medicinalvirksomhederne og forbrugerne ville have interesse i de mærker, fordi forbrugeren godt vil være forsikret i, at deres medicin er ordentligt kontrolleret, og virksomhederne vil have økonomisk interesse i det, fordi deres medicin åbenlyst ville sælge mere med et anerkendt mærkat.

 

Den private kontrol ville bare være langt bedre, fordi at kontrolvirksomhedernes eksistensgrundlag ville være baseret på deres kontrol - hvis den ikke er god nok, ville de simpelthen ikke kunne overleve, fordi forbrugeren ikke ville stole på den, og derfor ville virksomhederne ikke længere have nogen interesse i at mærke deres medicin med den private kontrollants mærke.

 

Derfor vil der automatisk opstå enorm konkurrence mellem mærkaterne, der ville gøre kontrollen flere gange bedre end statens.

 

Du kan forresten sagtens overføre samme logik til alle andre former for kontrol så som fødevarekontrollen.


Skrevet af _slettet_bruger_1454 1577 dage siden - Direkte link

God pointe, som jeg er enig i langt hen ad vejen.

 

Men er statskontrollen virkelig en forhindring for, at private kontrollanter kan komme på tale? Hvis ligningen virkelig var så simpel, som der her forsøges at gøres rede for, så burde det vel være en let sag, at oprette en privat kontrollant, som meget hurtigt ville kunne "udkonkurere" den statslige - simpelthen fordi kvalitetten fra den private ville være så mange gange bedre end den offentlige. Det vil forbrugerne hurtigt finde ud af (f.eks. efter sager som den omtalte i artiklen her), hvorfor forbrugerne gladeligt vil betale lidt ekstra for en vare, som er mærket med et markat fra den private kontrol...?


Skrevet af zombie-mode 1577 dage siden - Direkte link

Der er ingen hurtige løsninger og der findes fordele og ulemper ved begge systemer. Problemet med at regulerer området er at det bliver meget hurtigt rigidt, og hæver prisen for slutbrugeren. Hvorfor mener du at kontrolanterne kan gøre mere end virksomheden kan? Det koster enormt meget at producerer medicin, og det koster næsten mere at teste om medicinen virker som det skal. Mere kontrol fører til mindre innovation. Desuden er problemet netop fraværet af ansvar så snart produktet er FDA approved.

 

Der burde være et reguleret marked til dem der ønsker det og et ureguleret marked til dem der er villig til at løbe en "risiko"...

 

Den regulære domstol burde kunne anholde mennesker for bedrageri i ethvert tilfælde...


Skrevet af _slettet_bruger_1454 1577 dage siden - Direkte link

Hvorfor mener du at kontrolanterne kan gøre mere end virksomheden kan?

Fordi virksomhederne slet ikke gør det (i det ekstreme naturligvis). For virksomheden gælder det om at sælge, så man skriver da bare, at netop deres produkt er det helt unikke. Når der så er kommet nok klager og/eller dødsfald, så siger virksomheden da bare, at enten var forbrugeren frit stillet (hvilket typisk er liberalisternes motto) eller også var det et sted nede i virksomhedens fødekæde, hvilket de nu har styr på. Og så er de desuden virkelig kede af alle de lemlæstelser/dødsfald, der er opstået som følge deraf...men nu begynder de på en frisk - og kronerne ruller videre ind på deres bankkonto.

 

Der burde være et reguleret marked til dem der ønsker det og et ureguleret marked til dem der er villig til at løbe en "risiko"...

Det kan man argumentere for - i første omgang. For hvad så, når mange af de personer, der har benyttet sig af det uregulerede markeds produkter, bliver indlagt? Så er det pludselig det offentlige, der skal betale. Er det rimeligt? Når det offentlige betaler gildet, når noget går galt, er det så ikke en meget god ide, at der er noget kontrol?

 

Den regulære domstol burde kunne anholde mennesker for bedrageri i ethvert tilfælde...

Jo jo, det kræver jo så bare lige at der rent faktisk var lov og orden til lands. Men det er en hel anden snak...


Skrevet af slettet bruger 9456 1577 dage siden - Direkte link
Problemet er bare ligesom med alle andre industrier, der er domineret af et dansk statsmonopol, at de private virksomheder simpelthen stilles med så dårlige vilkår, at det simpelthen ikke økonomisk kan løbe rundt. I forvejen har Danmarks forbrugere lidt af inflation og svækket købekraft i lang tid, og i disse dage er folket simpelthen ikke villige til at betale mere for en forbrugervarer uanset om det har kontrolmærker eller er økologisk, fordi staten stjæler en uhyre stor andel af folks ressourcer via tårnhøje skatter og afgifter - alle sammen bygget på falske grundlag og præmisser. Staten gør alt for at holde på deres monopoler og socialisere den danske borger, og de private virksomheder står simpelthen ikke en chance i dag.

Skrevet af _slettet_bruger_4155 1577 dage siden - Direkte link

Oh de naive liberalister! minder om religiøse..

 

Ingen regulering, ingen kontrol lad de frie markedskrafterne styre

 


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

Din kommentar er ikke helt aktuel her, eftersom der ikke er nogen fri makedskræfter på dette område. Denne artikel handler både om en korrupt industri og om regulering og kontrol, der ikke fungerer.


Skrevet af _slettet_bruger_4155 1577 dage siden - Direkte link

Netop demokratiet er blevet korrupt lobbyister bruger milliarder på at bearbejde kongressen.

Det er slutspillet, når de store firmaer køber politikerne,

Samme system er under konstruktion i Europa i EU.

De kloge/rige narrer de mindre kloge og det jo dejligt ført ud i sin yderste konsekvens.

Så må folk dø lykkelige vidende om at de dør for øge profitten på der frie marked.


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

Du lader til at tro, at denne korruption eksisterer i et frit marked. Men sådan er det jo ikke. En af hensigterne med korruptionen er at holde konkurrenterne ude - i.e. at opretholde monopol / at forhindre et frit marked i at eksistere.

Hvis
det frie marked eksisterede (hvis politikere ikke var korrupte), så kunne medicinalindustrien jo ikke betale sig fra at gøre folk syge - og de ville heller ikke kunne betale sig fra at holde konkurrencen fra fx. naturmedicin ude af markedet.


Skrevet af Frihed 1577 dage siden - Direkte link

"...for at øge profitten på det frie marked"?

Der er vist noget du har misforstået angående det frie marked. Cronyisme, korruption, særbegunstigelser, særprivillegier, lovgivning der gavner nogle særligt (f.eks. vindmølleindustrien) har ikke noget at gøre med et frit marked. Det er et ufrit marked. Det ærlige borgerlige og liberale bekæmper for at få et frit marked. 


Skrevet af slettet bruger 9456 1577 dage siden - Direkte link
Hvad vrøvler du om? Slå din bumsede røv ned i sædet og læs mit indlæg ovenfor - du får det til at lyde som om at kontrol er uforeneligt med et frit marked, hvilket udelukkende udstiller dig selv som det ignorante og svagtbegavede menneske, du højst sandsynligt er.

Skrevet af Censete libere 1577 dage siden - Direkte link

Problemet er ikke "slippe fri" - hovedparten af disse eksempler foregår i det offentlige, hvor spildet er væsentligt større end i det private. Det offentlige har jo ingen interesse i at sikre skattekroner omsættes til værdi

 

Hovedproblemet er vel at slutkunden ikke kan gennemskue produkt og behov.

 

Alle forsikringsmarkeder eller hvor rådgivere er væsentlige lider af sådanne problemstillinger - se på reparation af autoskader som burde være simpelt, men absolut ikke er det, når en mekaniker lugter forsikringssag.


Skrevet af Janus C. H. Knudsen 1577 dage siden - Direkte link

Big Pharma, no wonder Sherlock :) Ingen skal komme og påstå at alt det medicin der pumpes ud i samfundet virkelig er nødvendigt når man holder en sund livsstil.

Problemet er desværre at mennesker ikke lever særligt sundt og deraf kommer følgesygdomme såsom diabetes, migrene, forhøjet blodtryk, hudirritationer, svamp, søvnbesvær osv. Den nemmeste løsning er derfor at gå til lægen og få udskrevet et eller andet stof fyldt med bivirkninger som så igen skal behandles og så ruller lavinen.

 

Så hvad skal vi? Acceptere big pharma eller tvinge folk til at ændre livsstil?

 

Når det så er sagt så er de tjo ganske uhyggeligt med korruption og manipulering af data, men vi ser det samme i flere andre brancher, et resultat af nutidens økonomi.


Skrevet af Torben Albertsen 1577 dage siden - Direkte link

@ Janus

 

Så hvis du eller nogen i din nærmeste familie, skulle ryge på hospitalet med en infektionssygdom, ville du/I så fraskrive brugen af dokumenteret virksomme antibiotika produceret af Big Pharma og bare omlægge din/jeres livsstil og derved helbrede jer selv?

 

Jeg tror jeg kender svaret. Man er kun hellig så længe man ikke selv er syg!


Skrevet af Michael J 1577 dage siden - Direkte link

Nej, men hvis en person i min familie overvejede at lade sig indlægge på psykiatrisk afdeling vil jeg informere vedkommende om de mange ricisi der er forbundet ved psykiatriens maltraktering af patienterne.

Jeg har desværre set alt for mange grumme menneskeskæbner komme ud af psykiatrien.

Men nej nej, det er Big Business og mænd i hvide kitler der jo vide bedst....

Tak for kaffe.


Skrevet af Frihed 1577 dage siden - Direkte link

Ja, lad os liberalisere markedet, så det ikke skal igennem smagsdommere (læger), statsansatte bureaukrater etc. Lad folk købe præcis de drugs de vil. Lad læger være rådgivere, som ingen råderet har over hvilken medicin "udskrives". De læger som giver den bedste rådgivning vil blive populære og lægerne vil kæmpe om at være de bedste rådgivere. 

Det er rædselsfuldt, at folk ikke selv har friheden til at bestemme hvilken medicin de har lyst til at købe og bruge. 


Skrevet af slettet bruger 5235 1577 dage siden - Direkte link

Man skal godt nok være hjernevasket for at tilskrive sig den utopi...


Skrevet af Frihed 1577 dage siden - Direkte link

Hjernevasket?

Hvilken utopi? 


Skrevet af slettet bruger 3623 1577 dage siden - Direkte link

Dette er en rigtig god idé. Det vil fjerne lægens motivation for at snyde.


Skrevet af _slettet_bruger_4155 1577 dage siden - Direkte link

LOL Frihed er en naiv drømmer. Så kan man ligeså godt drømme om et kommunistisk paradis

 

Medicinalfirmaerne bestikker lægerne og oversygeplejskene med IT udstyr og rejser til USA også i DK og tilbyder cash for mailister over læger og sygeplejsker


Skrevet af Frihed 1577 dage siden - Direkte link

Det er jo i princippet et generelt problem som potentielt gælder næsten alle brancher. En producent af en vare vil også have stor gavn af at smørre en indkøber i en supermarkedskæde til at sætte netop den producents produkter på hylderne. Det bliver bare så meget værre pga. stats-reguleringen og monopolet og magten hos lægerne. Derfor ville frihed løse mange af disse probemer. Fratag lægerne den magt og det monopol de har på at udskrive medicin. Lad folk købe præcis det de har lyst til.

Det rager ikke staten eller læger eller medicinalbranchen hvad folk vælger at putte i deres krop. Læger vil stadig være rådgivere og konsulenter - men deres magt vil blive markant formindsket, hvilket løser de værste af disse problemer.


Skrevet af kalasky 1577 dage siden - Direkte link

Danske læger og patienter synes at leve i hver deres universer. Mange læger er en sammenslutning af arrogante og stressede ledvogtere til sygehusbehandling og medicin, selvom det fælles mål burde være at samardejde om borgernes helbred i øjenhøjde.

 

Lægerne er svære at komme i kontakt med både direkte personligt og mentalt. De er alt for travle og synes at tilhøre en elite, som er højt hævet over deres patienter. Lægerne har egne interesser, som tilsyneladende dyrkes mere end patienternes velbefindende.

 

På sygehuse har jeg ofte oplevet læger, som ved stuegangen opfører sig som oberster med en hale af adjudanter bukkende og nejende løbe bagefter. Nogle af de gamle læger siger endda fortsat "De" til de stakkels sengeliggende patienter, og jeg har endda engang hørt, at en overlæge sagde til min nabopatient: "De skal dø, og De behøver ikke at ringe til Deres  kone, for det har vi allerede gjort". - Godt det ikke er mig, tænkte jeg.

 

Sygeplejerskerne gør, hvad de kan for at jævne konflikter mellem læge og patient ud, selvom de også godt kan indse, at behandlingen er helt hen i vejret. Sekretærerne derimod bliver blot underlagt direktiver og udfører ofte medicinudskrivning efter et skema, som er skitseret af "profeten".

 

En lægekonsultation varer fem minutter eller mindre, og på den tid skal lægen afdække patientens helbredssituation og træffe afgørelse om behandling ofte efterfulgt af en udsmidningshilsen, som lyder: "Prøv det i 14 dage, fru Jensen, og kom så igen om, så vi kan se, om dette ikke virker". - Det er jo helt hen i vejret. 


Skrevet af Frihed 1577 dage siden - Direkte link

Mit indtryk er også, at læger er et langt større problem end medicinalbranchen.

Vi skal fratage lægerne den magt de har. De skal reduceres til de rådgivere og konsulenter de burde være.  


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

Arh, Frihed. Det går absolut begge veje.

Se dette indslag fra naturalnews.com, hvor en kvinde, Ally ringer ind og fortæller, at hun var ansat i firmaet "Scientific Voice", der er en slags booking-virksomhed, som rekrutterer villige læger til "Speaking Tours" for medicinalselskaberne:

Big Pharma's massive bribery network exposed 

Det er som Mike Adams siger: Et orgie af korruption. Og én ting er sikkert: Patienterne er tabere.


Skrevet af Frihed 1577 dage siden - Direkte link

Når jeg lytter til det (kun starten pt.) så forstærkes jeg i min tese om, at problemet i meget høj grad er lægerne og reguleringen og at lægerne har magt over hvilken medicin de udskriver. Patienter skal have friheden til at købe præcis hvad de vil, for så fratages lægerne denne magt. Ligeledes mister regulatorerne og bureaukraterne den magt de har - og dermed risiko for korruption.

Men politikerne tør jo ikke give folk den frihed og det ansvar. Uha, hvad kunne der ikke ske! Og så ville en masse statsansatte også miste deres jobs! Oh rædsel!

Derudover giver jeg ikke meget for "Infowars" og "Prisonplanet" og Alex Jones. Når ham værten i indslaget noget nær afviser al medicin, så lyder han godt nok som en tåbe. Der er masser af medicin som virker glimrende til stor glæde for mennesker. 


Skrevet af kalasky 1577 dage siden - Direkte link

Mon ikke medicin og rusmidler er to sider af samme sag. Der er masser af penge i begge dele, og det beskæftiger en hulens masse mennesker at regulere det for brugerne.


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

Du tager fejl, Frihed. Mike Adams, Naturalnews & Infowars er liberalister. De har samme holdning som du. Mike Adams afviser ikke al medicin - det er forkert. Du er fejlinformeret her. 

Jeg foreslår dig at bruge tid på at se indslagene til ende. Det tager tid, men giver pay-off:

GlaxoSmithKline whistleblower speaks out about bribery of doctors

Big Pharma's massive bribery network exposed


+1 Skrevet af RonPaulist 1577 dage siden - Direkte link

Problemet med den industri er, at den ligner bankmonopolet's svindelmodel til forveksling. 

 

En flok pengegrådige mandslinger vil bestemme hvad Fru Hansen skal indtage, når - og ikke hvis - hun bliver alvorligt syg.

 

Hvis nu menigmand brugte hovedet for en gang skyld. Så kunne enhver med rene briller se, at central og kommercielle storbanker kan styre samfund præcis derhen hvor de har lyst.

 

De største banker kan via deres 'investeringbank' planlægge hvilken industri de vil tjene penge på=støtte De kan sågar forringe forskringsvilkår for konkurrende industrier da også forsikring styres af bankerne. Lloyds ligger jo ikke i City of London for sjov skyld.

 

Vi kan bla takke Bill Clinton for det medicinske morads. Han omstødte jo Glass-Steagall loven i 99'. 1 år efter var Citigroup et konglomerat af bank, investeringsbank og forsikringsselskab. Mindre end 10 år efter fik vi så at føle hvad det fører med sig. :/ (det er værd at nævne hverken Bush og Obama har omstødt Clinton's lov) De tjener nemlig samme boss)

 

Bankerne har enorme aktieposter i medicinalindustrien via sine investeringsbanker og skuffeselskaber placeret offshore. De har endda soldater i Afghanistan til at overvåge valmuehøsten 24/7. Talebanerne jævnede i det mindste valmuemarkerne med jorden. Nu blomstrer de igen.

 

Råddenskaben er total og det er på tide vi gør op med det. Ellers kan vi ligeså godt give dem nøglen til det hele og køre til stranden.


Skrevet af Frihed 1577 dage siden - Direkte link

Klaus, de er muligvis gode nok, men jeg forholder mig alligevel kritisk. De taler om frit marked og frihed - men det er lidt i sidebemærkninger.

Jeg lyttede indslaget igennem så jeg kunne forholde mig til det. Ja, det er da ganske interessant, og man formodede vel, at det i en eller anden forstand fungerer på den måde nogle gange. Det er et generelt potentielt problem på alle forretningsområder, hvor beslutningstagere kan smørres fordi de er afgørende for hvilke produkter vælges.

Jeg overdrev muligvis mht. påstanden om, at han skulle være imod al medicin. Det lød heller ikke sådan i indslaget. Men der er alligevel en tendens til næsten-generel kritisk holdning til medicin, hvilket jeg synes er en kende formynderisk; det må grundlæggende være op til folk at afgøre hvilken medicin virker for dem. Der kan være gode argumenter for at bruge nyere typer medicin - men der kan da også være pointer i, at medicinalselskaberne forsøger at presse ny og dyr medicin på folk uden at der nødvendigvis er nogen fordele. Her er problemet i højere grad, at folk ofte ikke betaler prisen selv, hvorfor en reel cost/benefit analyse kan foretages. Men det er da kompliceret - og derfor tror jeg også at gode troværdige og dygtige konsulenter og rådgivere (læger) kunne klare sig godt, når det rygtedes at de var gode til at levere den optimale rådgivning om hvilke medikamenter og doser forskellige typer patienter har glæde af. 


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

@Frihed: Som altid begavede kommentarer, som det er svært at argumentere imod - men der er noget ved denne branche, som er helt off i forhold til andre brancher. Måske skyldes det, at folk tror, at medicinalbranchen er "god".

Dette udnyttes i en grad man næppe tror er muligt:

* De styrer den statslige regulering af sig selv,
* de styrer mainstream media,
* de lobbyer og får gennemført love i verden (rygelovene),
* de angriber åbenlyst andre brancher (tobak- og alkoholindustrierne),
* de sidder på den medicinske litteratur (bestemmer hermed hvad der er sandt og falsk)
* de sidder på universiteterne,
* de styrer patientforeningerne (Kræftens Bekæmpelse osv)
* de styrer lægerne og sundhedsvæsenerne, inkl WHO,
* de sygeliggør store befolkningsgrupper herunder børn,
* de lobbyer og får gennemført tvangsmedicinering
* de udråber pandemier og skræmmer folk til massevaccinationer
* de holder jernhårdt fast i deres monopoler & holder al konkurrence ude

Selv ned i små detaljer styrer de deres monopoler med hård hånd - fx. når statens fødevareregulatorer går til angreb på en lille juicebar-operatør, der tillader sig at skrive uskyldige "helse-anprisninger" på sin frugtjuice.

Masser gode produkter holdes ude fra mange markeder: - Snus & anden røgfri tobak - E-cigaretter - alle andre drugs end deres egne - kosttilskud, naturmedicin og naturbehandlinger - listen er lang.

Jeg kan ikke komme i tanke om en større trussel mod vores frihed end medicinalkartellet. De sidder så tæt på staten, at der næsten er tale om en fusion mellem de to.

Det burde være et wake-up call, at ingen danske medier har omtalt mega-bøden til Glaxo - kun 180grader - nemlig HER


Skrevet af Hr Hansen 1577 dage siden - Direkte link

Altså skulle medicinalindustrien havde betalt alle regeringer som har indført rygeloven ?

 

Hvor skulel de få pengene fra ?

Tror KK selv på at det ikke ville blive afsløret ?

Af andre end ham selv :-)

 

Skulle snus være sundt ?

Altså er sygdomme i mund og tænder sundt ?

 

Jeg mener ikke at jeg og mange andre blev tvunget til at lade sig vaccinere mod nogen ting. Blev andre ? Og kunne vi nægte ?

 

Jeg tror ikke på at det er medicinalindustrien der har tvunget tvangsmedicinering i nogle kommuner. Det er nu nok folk og læger ved kommunen.

 

Og som jeg har sagt tidligere og gør det igen. Så er der mange som beder om en bestemt medicin når de er ved lægen. De har selv giver sig selv en diagnose og ønsker en bestemt medicin. Hvad skal lægen gøre ? Hvis han ikke udskriver medicinen, så finder de en anden læge eller bestille farlige kopiprodukter på netten. Du kender det jo selv. Rygerne er jo også ligeglade med at ryge kopiprodukter som de ikke ved hvad indeholder. Er det - det du kalder "det frie menneske" ?

 

Så dit skræmmebillede krakelere lidt i kanten KK


Skrevet af Kenno 1577 dage siden - Direkte link

Pengeliderlige uden moral findes der mange af.


Skrevet af Miichael fra SorteSokker.dk 1577 dage siden - Direkte link

+1


Skrevet af Michael J 1577 dage siden - Direkte link

Greed is good

- Gordon Gecko

 


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

Der er aldrig kommet noget godt ud af grådighed på længere sigt. Grådighed er blot self-interest, der har fået feber.

Self-interest derimod, er det menneskelige vilkår, som det frie samfund bygger på. Et interessant dilemma, som mennesket er sat overfor her ;)


Skrevet af kalasky 1577 dage siden - Direkte link

Prøv blot at tænke på "gigtmidlet" Glucosamin; for et par år siden var det receptpligtigt, senere kunne det sælges i håndkøb og nu siger man, at det overhovedet ingen positiv virkning har. Og hvordan er det nu med mavesyremedicinen Pantoprazol - det har også på utrolig kort tid skiftet status fra receptpligtig til håndkøb. Er det kun lægerne med receptblokkene, der er ude i hegnet? - Hvad med kredslægerne og Sundhedsstyrelsen? De bør ikke gå og zig-zagge med deres krav og kontrol af receptpligtighed eller ej - de mister da helt troværdighed, når de ryster på hånden i den grad.


Skrevet af slettet bruger 1681 1577 dage siden - Direkte link

At påstå, at hele medicinalindustrien er rådden, fordi en enkelt person står frem og siger, at den er det, er ikke seriøst.


Skrevet af Torben Albertsen 1577 dage siden - Direkte link

@KMH1990

 

Endelig! 

 

Har gennem hele tråden af kommetarer, ventet på eet fornuftigt indlæg der ikke køber den konspirationsteori der synes at være herskende her.

Ja, der kan være ufine forretningsmetoder i omløb i medicinalbranchen, men at stemple en hel branche på udsagn som fra denne whistleblower er for langt ude.

Hvem siger for øvrigt at han taler sandt? Der kan være RIGTIG mange penge i at bringe sager som denne i omløb. Specielt i USA.


Skrevet af kalasky 1577 dage siden - Direkte link

Nå men så kan man tælle op til to "fornuftige" bidragere af indlæg i denne sag. COME ON, det er da ikke fornuftigt at springe ind i debatten på denne måde.


Skrevet af slettet bruger 1681 1577 dage siden - Direkte link

Helt enig.


+1 Skrevet af RonPaulist 1577 dage siden - Direkte link

Hvis der var tale om en 'teori' ville den mand blive lynchet i USA. Firmaet ville jo pudse sine rottweilere - i daglig tale, advokater, på ham omgående.

 

Det kan være særdeles skidt for forretningen hvis det kommer på CNN, FOX og lignende kanaler. 

 

Det er derfor kun tidligere ansatte vi hører dette fra. De aktive i systemet - læger, sygehusledelsen, bureaukraterne, producenterne og politikere ville da ikke give lukrative indtægter væk hvis de kan undgå det. Systemet sørger for systemets medspillere. Sådan har det altid været. Spørg bare romerne.

 

Obama's såkaldte sundhedsreform er skrevet af medicinallobbyen. Hvert et ord. Det er ikke en teori. Dertil skal du spørge dig selv og du kan kende forskel på forretning og velgørenhed? Ellers kan en aktiehandler hjælpe dig på vej. 

 

Uanset hvad må der gælde et produktansvar, som i enhver anden branche. Da der er tale om profitbaseret forretning skal industrien være underlagt samme erstatningsansvar, som en fødevareproducent - mindst! For vi kan trods alt nogenlunde selv bestemme hvor vi vil handle fødevarer. Hvis deres medicin gør kunderne afhængige. Eller slår kunden ihjel. Må de således udbetale erstatning på linje med livsforsikring. Ellers bliver fremstilling af produkter til behandling af livstruende lidelser sekundært for producenten. Sikke en kvalitet vi kunne opnå hvis deres forretning og helbred afhang af at levere løsninger og ikke, som i dag, plastre!


Skrevet af slettet bruger 1681 1577 dage siden - Direkte link

Det er en syg tanke at have, at læger, apotekere og sygeplejersker har en skjult dagsorden, der hedder, at de er ude på at fastholde folk i sygdom, at gøre dem syge eller slå dem ihjel. Mange af disse patienter dør, hvis de ikke får deres medicin.


Skrevet af kalasky 1577 dage siden - Direkte link

Jeg mener ikke, det er rimeligt at trække dødssyge menneskers behov ind i en debat om medicinalfabrikkernes makedsføring via lægerne, som har monopol på at udskrive alt andet medicin end det virkningsløse. 


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

@KMH1990: Stråmand. Ingen har skrevet det, du påstår.


Skrevet af slettet bruger 1681 1577 dage siden - Direkte link

Du har skrevet til mig, at antidepressiv medicin kun gives til folk, så de kan fastholdes i sygdom eller gøres syge, hvorved medicinalindustrien kan tjene flere penge. Måske fremgår det ikke af denne tråd, men det gør det i andre.


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

Vås. Stråmand igen. Debattér artiklen - eller vig!


Skrevet af Hr Hansen 1577 dage siden - Direkte link

KK påstår også flere steder at medicinalindustrien ønsker de nikotinafhængige, så de ikke er afhængige af tobak, men af medicinalindustriens nikotin-produkter og at dette skulle være årsagen til rygeloven.

 

Altså at medicinalindustrien har bestukket alle landes regeringer, så medicinalindustrien kunne tjene penge på disse mennesker som "nyder" nikotin og som med garanti ikke er nikotinafhængige :-)

 

Den eneste grund til at KK er gået ind i debatten om medicin, er fordi at han mener at det er medicinalindustrien som vil tage "nattesutten" fra ham.

 

Så alle som laver medicin er onde.

Og dem som udskriver det, er bestukket.

 

Hvilken syg verden KK lever i.


Skrevet af PainterBrain 1577 dage siden - Direkte link

Jeg havde en gang en papegøje, som lærte at sige nogle ord og nogle få sætninger.

 

Gud vide hvorfor jeg lige kom til at tænke på den papegøje.

 

Hvilken syg verden KK lever i.

hmm, du lever måske i en helt anden verden? Ja det forklarer jo unægtelig en ting eller to.

 

Nå, Hr Hansen tilbage i "Skjul bruger" og mig tilbage til min ferie.


Skrevet af Hr Hansen 1577 dage siden - Direkte link

Hedder din papegøje KK ?

 

Det er det samme om og om igen fra KK og derfor kan vi også kun svare det samme om og om igen.

 

Men så langt har du vel ikke tænkt.

 

Da jeg er ikke-ryger, så lever jeg i en anden verden end KK, da jeg ikke lader mig styre af den gift som nikotin er.

 

Og grundet til at jeg gik ind i debatten, er jo at KK åbenbart ikke vil stå ved, hvad han tidliger har sagt.

 

Og det gør du åbenbart heller ikke, da du gang på gang svare mine indlæg - på trods af at du har sat mig på "skjult bruger" :-)


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

@ Torben Albertsen: Jeg foreslår du læser artiklen og gør dig bekendt med de links, der henvises til, før du kommenterer.

Blair Hamrick's informationer om korruption & svindel udgør en del af de ialt fire whistleblower-erklæringer imod Glaxo, som ligger til grund for Glaxo's bøde på $ 3 mia. Anklagerne er erkendt af Glaxo. Sagen er on the public record og dermed ikke nogen konspirationsteori.

Det samme gælder de andre store sager, som har involveret stort set resten af giganterne i medicinalbranchen: Tag et kig på Top 11 over US-justitsministeriets bøder / settlements til medicinalselskaberne her:

GlaxoSmithKline - Paxil, Wellbutrin, Avandia
Pfizer - Bextra, Geodon, Zyvox and Lyrica
Johnson & Johnson - Risperdal, Invega, Natrecor, Levaquin, Procrit
Abbott Laboratories - Depakote
Eli Lilly - Zyprexa
Merck - Vioxx
Serono - Serostim
Purdue Pharma - OxyContin
Allergan - Botox
AstraZeneca - Seroquel
Bristol-Myers Squibb - Abilify

Samtlige sager er erkendt og afgjort, undtagen Johnson & Johnson, som ifølge denne artikel ser ud til at lande på $ 2,2 mia (13 mia DKK) - de øvrige bøder ligger i niveauet 1 mia til 18 mia DKK. Over 100 whistleblowere har bidraget med vidneudsagn i sagerne. Det er ikke forkert at kalde giganterne i dette kartel for en korrupt industri.


Skrevet af Torben Albertsen 1577 dage siden - Direkte link

Har læst artiklen.

 

Som jeg også skriver, findes der uden tvivl mere end tvivlsomme forretningsmetoder i medicinalindustrien. Som i mange andre brancher. Det drejer sig som bekendt om at tjene penge.

Det som får mit p.s i kog, er de indlæg i tråden der insinuerer at bare man har en perfekt livsstil og ellers tygger urteafkog når man bliver syg, får man sjældent brug for Big Pharma produkter. 

Indrømmet, jeg er selv ansat i en Big Pharma virksomhed. Som en der rent faktisk ved hvordan en sådan virksomhed fungerer, kan jeg slet ikke genkende billedet der tegnes i denne tråd. Min hverdag roterer om tre ting: Patientsikkerhed, Patientsikkerhed og rigtig gættet Patientsikkerhed. Et procesoptimeringsprojekt jeg for nylig gennemførte øgede, udbyttet for et bestemt antibiotika med 30%, hvilket formentlig har medført min indsats har reddet livet for 10.000+ menneskeliv primært i den 3. verden. Hvem her på tråden kan sige noget tilsvarende om deres arbejdsindsats?


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

Hvorfor fører "gode hensigter" altid til dårlige resultater? Hvorfor ødelægges verden oftest af folk, der har til hensigt at gøre verden bedre? Dette er jo sandheden - det kan mange efterhånden se. 

Skyldes det for høje forventninger? Dine forventninger om at have reddet livet for 10.000+ menneskeliv primært i den 3. verden er jo enorme! Kan verden overhovedet leve op til så store drømme? Det er svært at tro på ... Vil lidt mere ydmyghed være på sin plads?

Prøv at forestille dig, at de tal der viste øget effekt af det pågældende antibiotikum var manipulerede af dine chefer. At medicinen i virkeligheden var skadelig på en række områder ... og, at du havde opdaget dette.

Så ville du stå i samme situation som whistleblowerne. Ville du have modet til at gennemføre det, de har gjort? Måske er det meget sundt at sætte sig over på den anden side af bordet og stille sig selv den slags spørgsmål ind imellem ...


Skrevet af Torben Albertsen 1577 dage siden - Direkte link

At min procesoptimering har reddet 10.000+ menneskliv har jeg personligt fået bekræftet af de Brasilianske sundhedsmyndigheder. Da virksomheden for et par år siden havde problemer med at levere omtalte antibiotikum, truede netop de samme myndigheder med et sagsanlæg, da brasilianere ville dø hvis vi ikke leverede.

 

Så Klaus.

Ikke alt hvad der foregår i en pharmaceutisk virksomhed falder ind under dine konspirationsteorier.

 

Og ja, jeg er stadig stolt ar at være i en positon, hvor jeg redder menneskeliv hver morgen jeg møder på job.

 

Ved ikke hvad du er beskæftiget med til daglig, men kan du "prale" af noget tilsvarende?


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

Nej - jeg bryder mig ikke om "pral". Hvilke konspirationsteorier er det, du taler om?


Skrevet af Torben Albertsen 1577 dage siden - Direkte link

Vedr. konspirationsteorier

Hvad med disse?

Tror du selv på nedenstående?

Dine påstande får jo selv konspirationsteorien om en aldrig udført månelanding, til at blegne i sammenligning.

 

* De styrer den statslige regulering af sig selv, 

* de styrer mainstream media, 
* de lobbyer og får gennemført love i verden (rygelovene), 
* de angriber åbenlyst andre brancher (tobak- og alkoholindustrierne), 
* de sidder på den medicinske litteratur (bestemmer hermed hvad der er sandt og falsk)
* de sidder på universiteterne,
* de styrer patientforeningerne (Kræftens Bekæmpelse osv)
* de styrer lægerne og sundhedsvæsenerne, inkl WHO, 
* de sygeliggør store befolkningsgrupper herunder børn, 
* de lobbyer og får gennemført tvangsmedicinering
* de udråber pandemier og skræmmer folk til massevaccinationer 
* de holder jernhårdt fast i deres monopoler & holder al konkurrence ude


Skrevet af Klaus K 1577 dage siden - Direkte link

Living is easy with eyes closed.

Dette er ikke konspirationsteorier. Det er dokumenterede forhold, som man kan finde beviser for overalt på internettet.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1577 dage siden - Direkte link

Er Klaus K ved at lukke ned på 180 Grader, siden han lige skal have det sidste ord i ældgamle tråde?


Skrevet af slettet bruger 9456 1577 dage siden - Direkte link
Det er derfor GSK velvilligt har betalt en rekordstor bøde i milliardstørrelse? Haha, spar mig.

Skrevet af Olavi 1577 dage siden - Direkte link

KMH1990 er farmaindustriens stråmand. Eller så er han utrolig naiv og uvidende; det er kendt siden årtier at farmaindustrien er den store skurken og skaber sygdom og "syndromer" for at fastholde folk i deres piller, alt for at maksimere profitten. Se f.eks.: http://www.youtube.com/watch?v=s-8ItXRMPfA&feature=context-vrec og alle de andre vidnesbyrd, eller se på Healthranger.com eller Mercola.com.


+1 Skrevet af Elsebeth Halckendorff 1543 dage siden - Direkte link

I USA får lægerne 10 - 20.000 dollars for hver patient de sætter på psykofarmaka.

Når en læge først har lokket en person til at indtage psykofarmaka, fordi Piphans er faldet død ned fra pinden i sit bur - eller andet - så er det omtrent umuligt at slippe pillerne igen, hvorved en patient for livet er skabt.


Skrevet af Hr Hansen 1543 dage siden - Direkte link

Måske du skulle kikke lidt på hvad tobaksindustrien gør:

 

http://www.youtube.com/watch?v=ldbRXAOiwWs

 

Og så spørge Klaus Kjellerup hvorfor han prøver at fortige det.

 

PS.

Har du et link til den påstand om de $10-20.000

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Krimi

12
13
8
9
10
8
3
15
10
12
12
12
11
15
10
13
9
7
12
14

- Annonce -


Om Klaus K
Skriver kritiske artikler om emnerne: Frihed, livsstil, sundhed, forbud, afgifter & media. Ofte artikler med indhold, man ikke kan læse andre...

Se Klaus Ks profil
eller
Følg Klaus K- Annonce -