Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

63

Skrevet af _slettet_bruger_1390 1603 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Afgået ved døden, kunne man håbe på

Arh skal vi ikke holde op med at skrive sådan noget.

Jeg er uenig med stort set alt begge de to skriver, men sådan noget går jeg ikke og håber på.Skrevet af Mads M 1603 dage siden - Direkte link

Arh skal vi ikke holde op med at tage alle udsagn så bogstaveligt.


Skrevet af _slettet_bruger_1390 1603 dage siden - Direkte link

Vi kan generelt kun tage stilling til de ting andre skriver herinde. Vi kan ikke se hinanden og se om det er sagt i sjov eller ej, om det skal opfattes bogstavligt eller ej.

Derfor er det skrevne ord temmelig vigtigt. Derfor er det en mærkelig ting at skrive om man mener det eller ej, om det skal opfattes bogstaveligt eller ej.

 

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Mads M 1603 dage siden - Direkte link

Du kunne bruge din sunde fornuft, hvis du har en.


Skrevet af _slettet_bruger_1390 1603 dage siden - Direkte link

Flot.


Skrevet af Mads M 1603 dage siden - Direkte link

Tak skal du have. Det synes jeg også.


Skrevet af _slettet_bruger_1390 1603 dage siden - Direkte link

Ja, det gør du vel.


Skrevet af Mads M 1603 dage siden - Direkte link

Det er jo det jeg siger.


Skrevet af _slettet_bruger_1390 1603 dage siden - Direkte link

Gg det jeg konstaterer at du mener.


Skrevet af Mads M 1603 dage siden - Direkte link

Så skal du nok lære det.


Skrevet af _slettet_bruger_1390 1603 dage siden - Direkte link

Der er intet at lære.


Skrevet af Mads M 1603 dage siden - Direkte link

Ahh du har langt igen.


Skrevet af _slettet_bruger_1390 1603 dage siden - Direkte link

Det tror du givetvis.


Skrevet af Mads M 1603 dage siden - Direkte link

Du får ret, jeg får fred.


Skrevet af _slettet_bruger_1390 1603 dage siden - Direkte link

Du skal ikke tage det så bogstaveligt.


Skrevet af Mads M 1603 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

De er ihvertfald begge ekstremt stille. Især når man tænker på hvor meget tid de begge brugte på dette emne.


Skrevet af nickeyzh 1603 dage siden - Direkte link

Det var tidligere nok blot at tænke på dansk, eller på frikadeller. Så blev du automatisk 100% skattepligtig, uanset hvor i verden du bor.... Måske er MUREN ved at falde - hvad bliver det næste - vi sig NEJ TAK til skat ?


Skrevet af Cutwell 1603 dage siden - Direkte link

Samtlige afgørelser som SKAT foretager er åbenbart altid "fuldstændig efter bogen". De glemmer at tilføje, efter hvis bog det er. Og når teksten i bogen ikke passer SKAT eller socialdemokraterne længere, så ændrer man bare i teksten.


Skrevet af Mads M 1603 dage siden - Direkte link

Hvor er afskaftopskatten henne?


Skrevet af hammerlein 1603 dage siden - Direkte link

Altså man tager 100 sager op for at redde statsministerens vedhæng. Nej hvor øndigt.


Skrevet af Limfjord 1603 dage siden - Direkte link

Alle er lige forlyder det! Men der er åbenbart nogen der er mere lige en andre! Føj for en stinker! Godt vi nu får en advokatundersøgelse!


Skrevet af Poul Højlund 1603 dage siden - Direkte link

Tak for link'et til dommen. Jeg har skimmet den - jeg er ikke jurist, og dommen er uhyre omfattende. Stakkels tiltalte; det er uhyggeligt at læse anklagemyndighedens stasi-agtige bevisførelse.

Efter en meget præcis gengivelse af Kinnock-sagens substans, konkluderer dommen:

"Når henses til den ovenfor anførte forståelse i praksis af betydningen af erhvervsarbejde i Danmark  [Kinnock-sagen, min kommentar] findes den af T1 udøvede erhvervsvirksomhed ikke at være udtryk for regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse her i landet, ligesom T1´s ophold i Danmark ikke har været nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

T1´s erhvervsopgaver i Danmark kan derfor ikke i sig selv begrunde fuld skattepligt til Danmark i årene 2001-2003."

 

Med andre ord: Når SKAT påstår, at Kinnock-sagen ikke er afgørende, er det lodret forkert. Som jeg læser teksten, er den den direkte begrundelse (blandt flere) for frifindelsen.

Skulle mere kyndige folk orke at læse dommen og nå til et andet resultat, må de meget gerne gøre mig klogere


Skrevet af Poul Højlund 1603 dage siden - Direkte link

fra JP/EPN i dag:

""Når man læserne præmisserne, så tyder det på, at man nok ikke ville være nået frem til samme afgørelse i Vest-sagen uden Kinnock-afgørelsen. Om det er en direkte eller indirekte konsekvens må være en strid på ord, men der er i høj grad en kobling mellem sagerne," siger partner og ekspert i personskat hos KPMG Per Ørtoft Jensen til epn.dk.

Flere af de juridiske eksperter peger blandt andet på, at det netop var i forbindelse med Kinnock-sagen, at det blev fastslået, at det var i orden at arbejde i begrænset omfang i Danmark uden at være skattepligtig."


Skrevet af Jan Christensen 1603 dage siden - Direkte link

Skatteekspert: Kinnock- og Vest-sag hænger sammen. Læs mere her.

Se også: Dømt golfspiller vil frifindes for skattesvindel

Leder i Berlingske: Tak til Thorning.


Skrevet af _slettet_bruger_6382 1603 dage siden - Direkte link

Nogen der har et link til dommen?


Skrevet af Jens Kristensen 1603 dage siden - Direkte link

Det står vel nu lysende klart at der er tale om én af de største politisk/administrative skandaler i mands minde.

 

HTS skulle bare blive statsminister, koste hvad det ville, og Kinnocks frifindelse var en bunden opgave - skatteregler og borgernes retssikkerhed måtte så komme i anden række.

 

Afledningsmanøvren i form af skattesagskommisionen, som skulle få klovnerne fra Venstre i fedtefadet, fuser lige så stille ud i det rene ingenting, mens de virkelig interessante spørgsmål (Hvorfor ændrede SKAT pludselig praksis for Kinnock? Og hvorfor tilbagebetaler HTS ikke de 150.000 kr, hun sjuskede sig til fra fælleskassen) stadig står ubesvarede.

 

Historiens dom bliver hård.


Skrevet af _slettet_bruger_11015 1603 dage siden - Direkte link

Helle var dygtig

Det siger de alle sammen

Læreren

Moderen

Professoren

Præsidenten

 

Helle var heldig

Hun blev Formand

Hun ville gerne

 

Helle var dygtig

Hun fik sin bil det rigtige sted

Der er jo ingen grund til at betale dansk moms

Vel

 

Helle var heldig

Hun fik en lejlighed

Hun var jo enlig mor

 

Helle var heldig

Da hun skulle købe hus, var hun ikke enlig

Han var her langt over 180 dage om året

De havde det så godt

 

Helle var uheldig

Da han skulle betale skat, var hun enlig

Han var her langt under 180 dage om året

De havde det ikke så godt

Er det ikke synd for Helle

 

Helle var uheldig

Danskerne kunne ikke lide hende

Det var de andres skyld

Øv

 

Helle var heldig

Hun fik et job i Bruxelles

Det var vel nok heldigt

For Helle


Skrevet af Egil A. Frøysadal 1603 dage siden - Direkte link

Nemlig! :-(


Skrevet af Rasmus J 1603 dage siden - Direkte link

Skat vasker igen sine egne hænder... hvornår begynder medierne at interessere sig for, hvordan Skat blev en stat i staten.


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1603 dage siden - Direkte link

Jeg tror aldrig de bliver det, fordi så skal de jo indrømme at Danmark ikke er et hak bedre end andre lande, når det kommer til korruption, den er bare udført mere elegant her hjemme.


Skrevet af Poul Højlund 1603 dage siden - Direkte link

"»Det er således Camilla Vests skattesag, der ændrer praksis fremadrettet - og altså ikke Stephen Kinnocks skattesag, uanset at Østre Landsret nævner denne sag i sin dom«, fastslår Skatteministeriet."

 

Det er hamrende arrogant, når et embedsværk hævder noget andet end Østre Landsret. Foragt for retten fra embedsværkets side er da vist ikke set før her til lands?


Skrevet af nwinther 1603 dage siden - Direkte link

Tja, det er jo teknisk set korrekt, at det er Vest-sagen, der ændrer officielt praksis. For Vest-sagen blev prøvet ved retten.

 

Men hvorfor når Landsretten frem til frifindelsen af Vest? En af de væsentligste begrundelser var Kinnock-sagens afgørelse fra SKAT.

 

Jovist, som er blevet påpeget i en anden tråd, jeg har deltaget i, så fandt Landsretten det heller ikke bevist, i hvilken udstrækning Vest havde arbejdet i Danmark fra 2003.

 

Men en manglende løftet bevisbyrde i en enkelt sag, kan jo på ingen måde føre til en ændring af praksis i afgørelsernes.

Der skal noget mere principielt til - og her er der kun Kinnock-sagen tilbage.

 

Strengt taget er det altså Kinnock-særbehandlingen, der via Vest-sagen, er årsagen til den ændrede praksis.

 

Hvis "Kinnock-sagen intet har med ændring af praksis at gøre", som Holger K. Nielsen siger (altså, at man kan se fuldstændig bort fra dette i dommen), ja, så er det alene den manglende løftede bevisbyrde vedr. Vest's ophold i DK fra 2003, som ligger til grund. Og som sagt er der jo intet principielt i dét. Det er blot en blanding af sjusk og/eller manglende informationer fra anklagers (SKAT's) side, og dermed en retsteknisk begrundelse (som hverken Byretten eller Landsskatteretten fandt væsentlig!), hvilket næpper er nok til at ændre på nogen praksis, andet end den almindelige praksis med at tilvejebringe oplysninger og beviser i retssager.


Skrevet af Claus Andersen 1603 dage siden - Direkte link

Det er direkte løgn, hvad skatteministeriet fastslår! De kommer til at æde de ord i sig.

 

Føj, hvor må de ansvarlige have dårlig smag i munden. Retssystemet kunne ganske enkelt ikke holde til at frifinde Kinnock for Skattepligt og samtidig have idømt Vest en hård straf i en næsten identisk sag.


Skrevet af Martin Kofoed 1603 dage siden - Direkte link

Ja, det var i sandhed dyrt for kammeraterne at gøre Helle til statsminister ...


Skrevet af Jens Kristensen 1603 dage siden - Direkte link

Lige præcis!


Skrevet af Byggemand Bob 1603 dage siden - Direkte link

Kinnock og HTS er uskyldige og har ingen særbehandling fået.

De var bare heldige og få den korrekte behandling, hvor 100-vis af andre fik en forkert.

Det er helt tydeligt...

 

Og jeg hedder Darth Vader og spiser frølår til aftensmad...

 


Skrevet af ckh 1603 dage siden - Direkte link

Først tabte Camilla Vest sagen ved byretten . Der var det lige efter bogen. Så kom Kinnock-sagen. Iflg. tidligere udtalelser ændrede man så praksis, da den ikke var i overensstemmelse med reglerne. Derfor blev Kinnock-Thorning frikendt for skattebetaling. Da denne afgørelse derefter bliver kendt ved offentliggørelsen af skats brev til HTS, så tager Camilla Vests advokat sin klients sag op i landsretten med reference til Kinnoock-sagen, hvorefter Camilla Vest frikendes. - Da hele forholdet stinker, opfører Skat nu en speciel æggedans til ære for statsministeren, man aner næsten Erling Andersens hånd i udmeldingen.


Skrevet af _slettet_bruger_11846 1603 dage siden - Direkte link

Det er jo fuldstændigt vanvittigt at så mange sager er vurderet forkert. Der skal da absolut fyres nogle ansvarlige i skat. Der kan jo absolut ingen tillid være til skattevæsenet efter det her.

 

 


Skrevet af _slettet_bruger_1390 1603 dage siden - Direkte link

Det skyldes nok at alle de sager blev vurderet "korrekt" ift. hvordan SKAT normalt vurderer sager af samme karakter.

 

Havde Kinnock havde fået tilsvarende afgørelse havde S fået et aldeles besværligt valg med en statsministerkandidat hvis ægtefælle unddrog sig skat. 

Afgørelserne blev vel reelt først "forkerte" efter Kinnocks afgørelse.


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1603 dage siden - Direkte link

AKA politisk korruption - som officielt ikke findes i Danmark.

 

Medlem af det 'rigtige' parti og du kan gøre hvad du vil..


Skrevet af Froggy 1603 dage siden - Direkte link

Camilla Vests skattesag er i medierne blevet koblet med Stephen Kinnocks skattesag. I de to sager var der imidlertid både forskel på arbejdsmønstret og personernes ophold i øvrigt, oplyser Skatteministeriet.

Med andre ord. De var komplet identiske. Men det vil være nyere Danmarks histories største skandale hvis det kommer frem. Så der padles for livet blandt de ansvarlige.

 

Det lugter så ustyrligt grimt. Man kan kun håbe en rygende pistol hives frem en dag. og sandheden kommer frem. 


Skrevet af Egil A. Frøysadal 1603 dage siden - Direkte link

+1000!


Skrevet af Morten Johansen 1603 dage siden - Direkte link

Det er Helle Thorning Schmidt. Hvis det berører hende økonomisk, så kommer den rygende pistol først efter forældelsesfristen.


Skrevet af Mads Lindstrøm 1603 dage siden - Direkte link

Det er fantastisk at Politiken glemmer at nævne, at det var landsskatteretten som koblede sagerne. Medierne (nok ikke Politiken) rapporterede så den kobling. Men det er selvfølgelig belejligt at sige "medierne", da det sikkert er nogle meget useriøse af slagsen. Det er meget sværere at få læserne til at tro mere på Skatteministeriets udlægning end på Landsskatteretten, end det er at få læserne til at tro mere på Skatteministeriet end på "medier".


Skrevet af Mikkel Högh 1603 dage siden - Direkte link

Der er vel nærmest ikke flere rygende pistoler at finde? Så vidt jeg ved blev Camilla Vests sag kun omgjort grundet offentliggørelsen af Kinnock-afgørelsen. Sammenhængen kan dårligt være tydeligere.


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1603 dage siden - Direkte link

Lol.


Skrevet af _slettet_bruger_2660 1603 dage siden - Direkte link

Ja hvis SKAT genoptager 100 sager efter Kinnoch's skattesag så bliver et sgu da mere end svært at blive ved med at påstå at der ikke er tale om en ændring af praksis.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1603 dage siden - Direkte link

jeps - de lyver lige så stækt som en hest kan rende:

Camilla Vests skattesag er i medierne blevet koblet med Stephen Kinnocks  skattesag. I de to sager var der imidlertid både forskel på arbejdsmønstret  og personernes ophold i øvrigt, oplyser Skatteministeriet.

Afgørelsen i Stephen Kinnocks skattesag var i overensstemmelse med praksis og  ikke udtryk for en lempelse af hidtidig praksis.

Derfor blev der heller ikke udsendt en særlig meddelelse - eller genoptaget  sager, som det nu vil ske i forbindelse med praksisændringen som konsekvens  af Camilla Vests skattesag, oplyser Skatteministeriet.

Begge disse udsagn er lodret imod de ting vi ved om disse sager. Årsagen til at SKAT tabte mod Camilla West var netop at de 2 sager ligner hinanden meget, og det er jo blevet belyst, at SKAT netop ændrede praksis mht. Stephen Kinnock - og DERFOR er det også sådan, at SKAT soleklart kommer til at genoptage en stribe af sager igen - OG det lyder meget sandsynligt at NOGEN i SKAT får en stor næse eller det der er bedre fx. ørerne i maskinen. 


Skrevet af kaarelind 1603 dage siden - Direkte link

Helt enig.

 

Drejningen betyder at SKAT klokkeklart ændrede praksis, da SKAT behandlede Kinnocks sag.

 

Det var nok derfor Erling Andersen bevidst ikke ville lade andre se aførelsen i Kinnocks sag. Hverken andre advokater, eller dem der behandlede Camilla Vests sag i SKAT, måtte se sagen. Da Erling Andersen vidste at der tale om en praksisændring som han ikke ønskede skulle komme andre til gode.

 

Det er også værd at bemærke at hvis Kinnock skulle være dømt efter eksisterende praksis, det vil sige den praksis Camilla Vest blev dømt efter i byretten, så skulle Kinnock have haft en stor bøde i millionklassen, samt 19 måneders fængsel.

 

Så Erling Andersen rolle i denne sag er meget suspekt og er vigtigere at få undersøgt en Troels Lund Poulsens gøren og laden.

 

 

 


Skrevet af SoerenK 1603 dage siden - Direkte link

+100


Skrevet af SoerenK 1603 dage siden - Direkte link

+100

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Krimi

11
11
9
10
5
15
7
6
7
14
12
16
12
8
17
11
12
13
7
13

- Annonce -

- Annonce -