Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

69

Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1610 dage siden - Direkte link

Naturligt at modstanden stiger, jo mere man lærer om EU-systemet. Jeg svingede også fra tilhænger til modstander simpelthen ved at sætte mig ind i historie og funktion af EU.


Skrevet af Hans-Chr. Blichfeldt-Christensen 1610 dage siden - Direkte link

@ Henrik Ræder Clausen. Nå, har du sat dig i historien! Hvad er så din horisont? Lederskribentens, der ikke just er kendetegnet ved sin horisont. Eller er det mange danskeres? "Velkommen i den grønne Lund..." Er den på 10 år, 30 år, 50 år, 100 år, 200 år....?

 

Tag et som land Polen. I århundrede en kastebold mellem forskellige europæiske stormagter og delt 4 gange. I dag er landet en partner i EU og en allierede i NATO. Hvorfor tror du, at opbakningen til EU er så massiv i Polen. Ja, ja der er modstandere, men det store flertal bakker op.

 

Hvis dette ikke er enestående vending i en 1000 årig lidelsehistorie for polakkerne.....?

 

Eller tag Balkan. Et blodbad i 90erne. Nu er Kroatien og måske også Serbien på vej ind i EU. Det vil være forbundet med mange problemer, ligesom f.eks. det græske medlemsskab. Men EU vil bidrage til stabiliteten i disse lande.

 

 

 

 


Skrevet af slettet bruger 3780 1610 dage siden - Direkte link

Et muligt bud er at Polen får massiv støtte igennem EU.

Ifølge disse tal fra 2009, drejer det sig om 1,66% af BNP og i absolutte tal over 6 milliarder Euro.

Gæt selv, hvem der betaler...

Iøvrigt, så er det bestemt ikke givet at EU skaber stabilitet. Gældskrisen i EU er et eksempel på det modsatte.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Hans-Chr. Blichfeldt-Christensen 1610 dage siden - Direkte link

Nu snakker vi historien. Tag du at forholde dig den. Men du kan måske ikke se Polens berettigelse i EU? Man havner igen i 180graders snik-snak.


Skrevet af _slettet_bruger_2652 1610 dage siden - Direkte link

NATO medlemsskab kan opnåes uden medlemsskab af EU, NATO giver mere sikkerhed imod at være kastebold for ens nabolande end EU, eller du mener måske ikke Tyskerne kaster rundt med Grækenland og Italien? Bare for at nævne et par eksempler?


Skrevet af Juul 1610 dage siden - Direkte link

Ssshhh, Steffen. Nu har de det lige så hyggeligt med den kontrafaktiske historieskrivning, så skal du ikke komme og ødelægge det med din logik og alt det dér.


Skrevet af Hans-Chr. Blichfeldt-Christensen 1610 dage siden - Direkte link

@ Steffen Larsen. Grækenland er en suveræn stat, som Tyskland ikke kan kaste rundt med, og da slet ikke Italien.

 

Ja, NATOs paraply bevirker en stabilitet for Polen, men EU bidrager også i høj grad til en gunstig og stabil udvikling i Polen. Se på de store polske byer.....

 

Polens medlemsskab af EU og NATO er og forbliver en enestående vending i polsk og europæisk historie. Det er et faktum.

 

 

 


Skrevet af slettet bruger 6003 1610 dage siden - Direkte link

Du forveksler vist Nato med EU.

 

EU har ikke engang kunnet holde egen baghave i ro i sin levetid.

 

Nato har fra den ene dag til den anden stabiliseret Polens rolle i Europa. Den dag var pudsigt nok fra den dag jerntæppet faldt - ikke fra underskriftsdato på hverken den ene eller anden af Europa traktaterne.

 

 


Skrevet af slettet bruger 3780 1610 dage siden - Direkte link

Jeg køber simpelthen ikke præmissen om, at hvis polakkerne ikke vælger EU, så forsætter deres "1000 årige lidelseshistorie".

Hvis jeg skulle vælge for Polen, ja for den sags skyld hvilket som helst land, så ville en Schweizisk ordning med medlemskab af det Indre marked, men nej tak til at blive styret mere og mere fra Bruxelles være mit valg.

Forstår så sandelig godt deres NATO medlemskab, men det ene medfører ikke det andet. Norge og Finland er eksempler herpå.


Skrevet af Hans-Chr. Blichfeldt-Christensen 1610 dage siden - Direkte link

@ Mathiias Føns. Nu skal du heldigvis ikke vælge for polakkerne, Det er op til det polske folk at vælge. I modsætning til danskerne så kender det folk til en undertrykkelse, som vi slet ikke har noget med en eller mærkværdig, luksuriøs modstand mod EU.

 

Mht. Finland. Havde finnerne under Den kolde krig fået lov til at blive medlem af det europæiske fællesskab, så kan du være sikker på, at de var gået ind i det omgående. Men finsk politik blev på den tid afgjort i Moskva.


Skrevet af Jimmi K 1610 dage siden - Direkte link

Polen har da langt større berettigelse til støtte end sydeuropæerne, og de øst og centraleuropæiske lande får langt mindre i støtte end de velstående sydeuropæere, som blot har brugt pengene på at øge staten og på ufinansieret velfærd.

Grækerne er målt i købekraft og formue det rigeste land i EU, næst efter Luxemborg, og polakkere, slovakker, estere, bulgarer og letter skal give dem penge.....


Skrevet af Greger 1610 dage siden - Direkte link

Jeg tror, at mange borgerlige vælgere og politikere tidligere erkendte at et tættere samarbejde igennem EU, ville føre til borgerlig politik i Danmark. Men nu går det for alvor op for dem, hvilket monster EU har udviklet sig til.


Skrevet af Hans-Chr. Blichfeldt-Christensen 1610 dage siden - Direkte link

@ Greger. Hvordan er EU blevet til et monster?


Skrevet af Frihed 1610 dage siden - Direkte link

Bemærk også hvordan venstreorienterede DR har ændret holdning til EU. I dag er DR et ensidigt propaganda-medie for EU, hvilket er sket i takt med venstrefløjens (den øvrige venstrefløj kunne man sige) stigende kærlighed til EU. Thorning er dybt og inderligt forelsket i EU og der er ikke megen skepsis overfor EU i socialdemokratiet længere. Samtidig er der sneget sig lidt EU kritik ind på højrefløjen; og så må DR naturligvis reagere og gøre sin pligt som venstreorienteret propagandaorgan.


Skrevet af slettet bruger 6003 1610 dage siden - Direkte link

Fin pointe.

 

Attituden til EU er ændret markant. Selv blandt Ø vælgere er der stærk støtte til store dele af EU efterhånden. Det er jo en ren planstyret vision på dette stadie.


Skrevet af -SPQR- 1610 dage siden - Direkte link

Det sjove/tragiske er at EU-tilhængerne er EU's værste fjender. Det er mest af alt deres overreach og vilde ambition der har skadet unionen. 


Skrevet af Jimmi K 1610 dage siden - Direkte link

Der er intet naturligt i nationalstaternes undertrykkelse og den kan foregå langt mereupåtalt end EUs lovgivning, det ER NATIONALSTATAN, der er problemet og folks forelskelse i dette socialistiske monster. FUCK mor DANMARK, hun er en klam kommunistisk velfærdsluder og jeg hader hende som pesten, men folk kan kun se undertrykkelsen når den ikke er knyttet til deres elskede nationalstat.


Skrevet af _slettet_bruger_2652 1610 dage siden - Direkte link

Det tragiske er at du ikke kan se at to gange undertrykkende stat er værre end kun en enkelt?


Skrevet af slettet bruger 6003 1610 dage siden - Direkte link

Præcis.

 

Det er så irrationelt og, tja, weird, men det indikerer sprogbruget så også så fint.


Skrevet af _slettet_bruger_7537 1610 dage siden - Direkte link

Jeg gætter på at skiftet er forårsaget af hele EUs dagsorden.

 

Tidligere drejede udviklingen i EU sig om markedet. EU beskæftigede sig med tekniske handelshindringer, og støttede op om 'gains from trade' teorierne hvilket var sød musik i de borgerliges ører.

I dag beskæftiger EU sig mere og mere med den politiske overbygning snarere end det frie marked. Det er traktatændringer, Euro-pagt og østlands-subsidier fylder meget mere end markedet.

 

Derfor er holdningsskiftet bare et udtryk for en normalisering, og sandelig også at danskerne er holder sig orienterde om indholdet i EU debatten..


Skrevet af Peter Mogensen 1610 dage siden - Direkte link
Problemet er jo ikke bare at EU "finder på" politik for at holde sig beskæftiget. EU er også blevet et sted tilpas langt fra borgernes hverdag, hvor international lobbyisme kan få sneget ting igennem uden at offentligheden opdager det. Senest med ting som ACTA.

Skrevet af slettet bruger 6003 1610 dage siden - Direkte link

Glimrende eksempel.

 

Og så er ACTA debatten jo ligegyldig. For det er jo princippet om den manglende offentlighed der e problemet.


Skrevet af Juul 1610 dage siden - Direkte link

EU er blevet en karriereoverbygning for socialistisk anlagte levebrødspolitikere (Helle-mus, Jens Rohde m.fl.). Det er temmelig vigtigt at få udbredt, at Helle er i DK for at skyde genvej til en toppost i EU.


Skrevet af SoerenK 1610 dage siden - Direkte link

EU er idag udviklet til et socialistisk projekt, og ikke til et fællesskab mellem frie stater.


Skrevet af Bolette Pedersen 1610 dage siden - Direkte link

Til Blichfeldt-Christensen

 

Jeg finder ikke, at EU er et værn mod krig og uro. Slet ikke. Det er Nato i nogen grad. ( Du tænker på krig mellem lande?)

 

I øvrigt findes der noget, der hedder borgerkrig og intern uro, ballade og kriminalitet mm. i et omfang, så det truer retsstaten. Det sidste ser vi stigende gra pga. den voldsomme import af mennesker til EU fra ikke-vestlige lande med en helt andet kulturbaggrund. Mennesker, der ofte ikke ved, hvad et demokrati og en demokratisk tankegang er. Som ikke, grundet deres opvækst og baggrund, anerkender værdier som lighed for borgerne uanset køn og religiøs baggrund samt opfattelse af fornuftmæssig argumentation osv. Alt det der er nødvendigt for at et vestligt demokrati kan leve.

 

Dette vil give uhyre stor uro og fattigdom i Europa i de kommende år. Kald det bare stigende multikulturalisme,

 

EU sørger for, at de enkelte lande - også selvom de skulle ønske det - ikke kan stoppe med denne voldsomme import af antidemokrrater. Landene må ikke engang bevogte eller hævde deres grænser for EU, som ønsker at landregrænserne skal udviskes.

 

EU skaber hverken velstand eller fred. Desværre!


Skrevet af Hans-Chr. Blichfeldt-Christensen 1610 dage siden - Direkte link

@ EU begyndte som en Kul-og Stålunion, fordi den nationale overhøjhed over disse ressourcer er forudsætningen for at føre krig.....

 

Mht. til borgerkrige, så går EU bl.a. ud på at forhindre det....., og det har virket. De folkeslag som har erfaringer med borgerkrig eller borgerkrigslignende tilstande - alt så de mennesker, som bare ønsker et fredeligt og roligt liv i en vis velstand - har alle set mulighederne i Europa i stedet for nationalstaterne.

Spørg nordirere, baskere, slovevenere, sydtirolere, cypriotere......Ikke fanatikerne, som absolut vil være      det ene eller andet, men de almindelige mennesker, som har en drøm om et godt liv i fred og ro....


Skrevet af ckh 1610 dage siden - Direkte link

Polen nævnes som et eksempel på hvad ?. Allerede efter første verdenskrig genskabtes Polen med en garanti givet af Folkeforbundet (det daværende FN). Det hjalp ikke. Problemet har i de sidste 150 år været Tyskland. Landet med en enorm Industri og en befolkningsmasse, som landet ikke kan brødføde medmindre der eksporteres. Efter dannelsen af EF gik 50% af tysk eksport til Frankrig. Det var det fri marked, som skabte et Tyskland, som ikke mere havde brug for "en plads i solen" eller yderligere "Lebensraum".  -  Det er økonomien som skaber freden, og i perioden med Sovjet sikrede NATO sagen. EU er ikke et fredsprojekt, hvilket ses af de krige det har deltaget i - Kossovo, Irak og nu Afghanistan. Hvor EFs markedspolitik sikrede en fred mellem de europæiske stater vil EUs ensretningspolitik nu få modsætningerne til at blusse op igen. Vi er godt på vej, og med de folk som idag sidder i stolene i Bruxelles støttet af skyklapbærende nationale politikere  vil det ikke tage ti yderligere år før unions-korthuset ramler sammen.


Skrevet af Bolette Pedersen 1610 dage siden - Direkte link

Som sagt er der i øvrigt andet end krig mellem stater................

Vel netop det, du (ckh) er inde på til sidst


Skrevet af Jannik Thorsen 1610 dage siden - Direkte link
Danmark burde meldes ud af EU, Nato og andre internationalistiske organisationer. Det kan kun gå for langsomt.

Skrevet af _slettet_bruger_1602 1610 dage siden - Direkte link

Så nu svarer de venstreorienterede i bemeldte meningsmåling, at mere politik fra EU er helt fint, mens de borgerlige gerne vil have mindre, og det er alt, som det skal være. Det underlige er kun, at dette helt normale mønster har ladet vente så længe på sig.

Ja, den venstreorienterede EU-modstand og borgerlige ditto -begejstring i Danmark er en slags anomali. Hvad de venstreorienteredes bevæggrunde er, eller har været, vil jeg ikke sige noget om (venstreorienterede forstår jeg kun meget dårligt). Hvad angår det borgerlige Danmarks EF-begejstring anno 1972, der kan jeg kun se to væsentlige faktorer:

1) Storbritanniens tilslutning til det daværende EF - altså rent pekuniære hensyn (svineeksporten!).

2) Frygten for, hvad det daværende politiske klima i Danmark ellers ville kunne udarte til (det er f.eks., hvad den ellers ærkekonservative David Gress i sin selvbiografi Egne veje giver som begrundelse for sin dengang positive stillingtagen i forhold til dansk EF-tilslutning.)

Men jeg vil da heller ikke undlade at nævne, at der også i 1972 fandtes borgerlige modstandere, bl.a. Søren Krarup (en god forklaring på hvorfor: se f.eks. her).

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Leder

25
44
13
42
47
11
15
19
32
40
42
66
46
38
58
40
44
42
60
40

- Annonce -

Afstemning
Hvilken DR-produktion er mest venstreorienteret?

- Annonce -