Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

10

Skrevet af Holger Skjerning 10 dage siden - Direkte link

Det er logisk, at bedre varsler af storme og skybrud plus langt bedre redningsudstyr har nedbragt antallet af døde og tilskadekomne drastisk.

Det er derfor næsten komisk, at Bjørn Lomborg for 2-3 uger siden - i en stor artikel i Politiken - brugte det mindre antal døde som et "bevis" for, at der ikke er kommet flere klima-katastrofer i verden !!!

Meget tyder på, at Lomborgs speciale er at opsøge "argumenter", der fører til det modsatte af, hvad almindelig sund fornuft fører til !!!

Det er stort set også kun Politiken, der fortsat bringer hans meninger om klimaudviklingen og om bestræbelserne på at imødegå skaderne.


+3 Skrevet af Ulrik B. Petersen 10 dage siden - Direkte link

Det forekommmer mig et ordet "katastrofe" nu om dage benyttes i en hvilken som helst sammenhæng og om hvad som helst. Senest også om orkaner.

Hvis en enlig mor ikke har råd til at tage sine børn på udlandsferie, er det en katastrofe, og hvis kvinder ikke får samme løn som mænd, selvom de ikke arbejder med det samme, er det en katastrofe. Hvis Danmarks udlandshjælp reduceres, er det en katastrofe. Og sådan er det hele vejen.

Orkaner har altid ødelagt alt, der ikke var bygget godt nok, ligesom bebyggelser, der er langt i lavtliggende områder har det med at blive oversvømmet. Det er også risikabelt at bo i et jordskælvsområde eller tæt på en vulkan. Når der så sker et eller andet, er det straks en katastrofe.

Jeg kan kun få mig selv til at benytte ordet katastrofe, hvis noget koster menneskeliv, og vel at mærke, hvis ikke det kunne have være undgået selv ved rettidig omhu. Men som ordet bruges i dag, er det næsten tømt for mening. Det burde The Economist tage ad notam, hvis tidsskriftet vil tages seriøst som andet end det ligegyldige, politisk korrekte, socialdemokratiske organ, som det i bund og grund er.


Skrevet af Holger Skjerning 9 dage siden - Direkte link

Er det ikke lidt uretfærdigt at angribe ordet "katastrofe" så kategorisk.

Mit bud er, at en katastrofe er en alvorlig ulykke, hvor mange mennesker og bygninger, skibe, biler m.v. dør/skades/ødelægges.

Især ordet "naturkatastrofe" er svært at finde et bedre ord for ???

For øvrigt kan det efterhånden diskuteres, om "de menneskeskabte" klimaændringer medfører "naturkatastrofer", når de delvis skyldes menneskenes aktiviteter!!!

Vi må have en filosof ind i billedet!

- Annonce -

- Annonce -


+1 Skrevet af Ulrik B. Petersen 9 dage siden - Direkte link

Det kan man selvfølgelig godt plædere for. Men så bør du fortælle, hvor mange menneskeliv, der skal gå tabt, før man kan benytte ordet "katastrofe". Og hvis ingen eller blot få dør, men en masse ejendom går tabt, kan man så tale om katastrofe uden at udhule begrebet?

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Miljø

6
14
12
4
2
21
11
20
16
10
10
5
18
14
20
6
15
32
17

- Annonce -

- Annonce -