Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

108

Skrevet af Ulrik B. Petersen 1606 dage siden - Direkte link

Og så er det at man gerne så at FN's såkaldte klimapanel, for ikke at glemme vores egen kære busybody Connie Hedegaard, forholdt sig til Jens Olaf Pepke Pedersens alvorlige indvendinger.

Skal vi gætte på at politikeres og klima-missionærers håb om at kunne tie det hele ihjel vil resultere i larmende tavshed?


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

Først burde Jens Olaf Pepke Pedersen vist konkretisere sine påstande.

Han siger f.eks:

»Imidlertid har forskerne bag de forskellige ’hockeystave’ ikke villet lade andre forskere få adgang til deres data eller computermodeller.«

Det er jo en alvorlig påstand. Alvorligere end den måske umiddelbart lyder. Der er jo talrige temperatur-rekonstruktioner, der viser den udvikling, der har givet anledning til termen "hockeystick". Har de virkelig ALLE kortsluttet den videnskabelige metode ved ikke at give mulighed for reproduktion af resultater, (som han hævder)??

Det virker fantastisk. Umiddelbart lyder det jo som en meget omfattende konspirationsteori. Det ville også være utrolig nemt at påpege i mere konkrete vendinger, ved simpelthen at tage de enkelte forskningsarbejder og dokumentere situationen omkring hemmeligholdelse. Så hvorfor gør Jens Olaf Pepke Pedersen ikke blot det istedet for en vagt polemisk skrift?


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Du, min "gode" mand, har endnu ikke dokumenteret en paastand du har skrevet i dette forum.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af rathje 1606 dage siden - Direkte link

Hockeystick kurven er død og begravet selv af IPCC. Den er simplethen ikke at finde i de sidste rapporter.


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link
Hvad er det så jeg ser i AR4 Fig. 6.10 ?

Skrevet af Fleks 1606 dage siden - Direkte link

Ja tak - snak du for guds skyld endelig videre med dig selv.


Skrevet af Juul 1606 dage siden - Direkte link

Husk, Peter Mogensen: Når det bliver koldere, bliver det varmere. Og når det bliver varmere, bliver det varmere. Når solen skinner mere, bliver det varmere. Når vi har tung atomvinter, bliver det varmere.

 

 

Når Maren går til marked, bliver det varmere. Und so weiter.


Skrevet af spira 1606 dage siden - Direkte link

 Påstanden støttes af "climagate"-skadalen, hvor det direkte fremgår at man vil skjule de brugte data for andre klimaforskere! Man giver hinanden gode råd om hvorledes man skal manipulere med kurver for at undgå st de seneste års stagnation i temperaturstigningen ikke vises etc. etc.

Svensmark/Eigil Friis-Christensen kunne ikke få en artikel optaget i "Nature" - og måtte finde alternativer.

Nature måtte dog efter megen polemik om Hockey-stickkurven foretage en fejlrettelse af Manns artikel med den kurve, der bortraderedfe kuldeperioden i Maunders minimum!

Se:

http://www.forskning.no/Artikler/2004/august/1091106302.09

 

Dette besvarer vist spørgsmålet!


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

Ja - det ville det gøre, hvis jeg ikke havde sat mig lidt ind i hvad "climagate" egentlig dækkede over. Jeg har efterhånden set en del analyser af løsrevne citater fra de emails (mest prominemt måske "hide the decline") og de er alle - med nogle få undtagelser - taget groft ude af kontekst.

 

Så når du for eks. skriver "undgå st de seneste års stagnation i temperaturstigningen ikke vises" (går ud fra at der var en negation for meget), så gætter jeg på at du referer til "hide the decline" email'en som vi snart 117 gange har været forbi her på 180-grader og som netop er taget groft ude af kontekst. Det er ikke et fald i temperatur, der forsøges skjules fordi det ikke må ses. Det er nogle proxy-data som vi ved er ubrugelige ("The divergence problem"), der bliver korrigeret for.

 

At Svensmark mf. har haft problemer med at få optaget en artikel i Nature er der ikke i sig selv noget odiøst i. Det er der mange andre, der også har - hver dag. Nature har en høj standard og forksere, der ikke har så prangende resultater må finde andre publikationer.

 

Som det også fremgår af din reference, så er forfatteren ikke enige med Nature i hvorvidt det er en triviel rettelse eller ej. Umiddelbart kan jeg ikke se at Nature tager fejl i deres beskrivelse, men lad os da bare - for eksemplest skyld - antage at det kompromitere de grundliggende konklussioner i MBH98.

 

Så er spørgsmålet bare: Hvad så med alle de andre temperatur-rekonstruktioner fra andre forskere med andre prooxy'er der viser det samme? Mener du at teorien om AGW står og falder med MBH98?

 

Og hvorfor tager Jens Olaf Pepke Pedersen ikke bare og re-producere nogen af alle disse andre temperatur-rekonstruktioner?


Skrevet af Rimrem 1606 dage siden - Direkte link
Du kunne jo begynde at undre dig over, hvorfor Keith Briffa var 10 år om at frigive de data, der ligger bag Briffa 2000. Det var først da The Royal Society tvang ham til det, at det skete, og det ledte som du nok ved til hele Yamalaffæren. For de uindviede medtog Briffa kun 10 træer fra den russiske Yamalregion på trods af at der forelå et meget større datasæt indsamlet af Schweingruber. Af de 10 træer var der kun ét, der viste en temperaturstigning af betydning, og på baggrund af dette ene træ proklamerede Briffa en temperaturstigning à la den kendte hockeystav. Andre videnskabelige arbejder med træer fra Yamalregionent er sjovt nok kommet frem til, at der ikke har været en temperaturstigning - de arbejdede så også med 2.000 træer (Rashit M. Hantemirov and Stepan G. Shiyatov, 2002).

Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Er du mon selv i tvivl om at der har været en temperaturstigning?


Skrevet af Rimrem 1606 dage siden - Direkte link
Hvorfor taler du uden om? Er det irrelevant at påpege at en af IPPC meget anvendt forsker finder det særdeles svært at følge den videnskabelige metode og frigive sine data? Er det irrelevant at påpege at der findes grundigere studier end Briffas, der ikke kommer til hans konklusioner hvad angår temperaturstigninger? Du og Peter Mogensen insisterer på en videnskabelig diskussion uden personlige angreb. Så lad være med at afspore den ved at tale udenom.

Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Jeg taler ikke udenom for det er vel det er et helt centralt spørgsmål der kunne betyde at vi ikke behøver at vade rundt i fortidens fejltagelser igen og igen, for selvfølgeligt sker der fejl indenfor videnskaben, men den er altså også kommet videre fra Briffa.


Skrevet af Rimrem 1606 dage siden - Direkte link
Så længe det foregår for dine og mine penge og i en højere oplysnings tjeneste, så er det bare at stille sine data til rådighed

Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Det er en lang og ikke særligt nem sag at overskue, se eventuelt http://www.cru.uea.ac.uk/cru/people/briffa/yamal2000/ 

og http://www.realclimate.org/index.php/archives/2009/09/hey-ya-mal/

 

Ellers er jeg enig.


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

@Rimrem

Jeg har vel ikke så meget at tilføje til det Baphemetis allerede har sagt. De russiske forskere brugte en anden analysemetode, der ikke var velegenet til at vide trends over lang tid og at data ikke blev "frigivet" var som Briffa utrykkeligt har sagt fordi det ikke var hans data og han blot - som korrekt procedure er - henviste dem den russiske kilde. (som gav McIntyre data 2/2 2004)

Briffa har opsummeret sagen her: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/people/briffa/yamal2009/

 

Det jeg undrer mig mest over er sådanset at du på trods af faktisk at se ud til at vise vilje til at diskutere det videnskabelige indhold (i modsætning til praktisk taget alle andre her) ikke automatisk forholder dig til de forklaringer de personer du anklager har givet, når du poster sådan en anklage. Hvorfor fortæller du f.eks. ikke folk, at det slet ikke var Briffas data at frigive?


Skrevet af Claus Poulsen 1606 dage siden - Direkte link

Det er mig komplet uforståeligt at det er så kontroversielt at hævde at Solen kan være den væsentligste årsag til klimaforandringer på Jorden. Solen er gigantisk stor ifht vores klode, og har siden Jordens opståen gennem sit lys, sin stråling og sin masse/tiltrækning været definerende for alt hvad der er sket i større målestok her på kloden. At vores klima ændrer sig nogle procent i den ene eller den anden retning virker nærmest som en indlysende logisk konsekvens af at Solen er varierende i sin aktivitet.


Skrevet af Svend 1606 dage siden - Direkte link

Jeg vil blot lige tilføje, at uden solen ville jordens temperatur være tæt på -273 grader Celsius, indtil dens indre var kølet helt af. Derefter ville den være -273. Opadtil er der ingen grænser, hvis det ikke var for jordens overordentligt effektive temperatur-reguleringssystemer, som ingen på denne jord, og da slet ikke i IPCC, kender og forstår bare en lille smule af.

 

Så temperatueren er ikke varieret "nogle procent" - End ikke promille - I det store perspektiv er den konstant. Det, man påstår at have målt, ligger inden for spredningen på målingerne.


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 1606 dage siden - Direkte link

I naturvidenskaben er noget kontroversielt, hvis det er genstand for flere opfattelser, uafklaret, indeholder anomalier eller pro -og contra empirisk evidens, er i strid med konsensus eller det dominerende paradigme.

 

I politiserende videnskab er der ofte andre årsager til kontrovers. Hvis du vil forstå, hvorfor noget er kontroversielt i politiseret videnskab, så brug det samme princip som "follow the money", dvs "følg magten".

 

Lakmusprøve: Hvilken af de to opfattelser giver mest magt til centralplanlæggerne? Den vil blive konsensus, fordi den medfører muligheder for styring, karriere, privilegier, selvretfærdiggørelse.

 

Den anden opfattelse, den der giver mindst retfærdiggørelse for centralplanlæggerne, vil være kontroversiel.

 

Således gælder det f.eks. keynesianismen overfor Laissez faire økonomerne.


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Hvis vi endeligt skal ud i konspirationsteorierne så er det vel også interessant hvor pengene til DTU-space kommer fra og hvordan det kan lykkes dem at vedblive med at få penge for at forske i en teori som allerede er falsifikeret. Hvorfor skal man kun spekulere i hvad den ene side eventuelt måtte have af underliggende interesser hvis det ikke er fordi man selv er hellig?

 

Hvordan kunne det iøvrigt lade sig gøre at Scientology fik fat i Kemisk Institut? Har al viden om konsekvenser for miljø og natur ikke en leaning mod Keynes hvis man stiller det sådan op?

 

Kasper, er du Scientolog?

 


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Er du saadan lidt tungnem, saadan lidt lam i roen?


Skrevet af rathje 1606 dage siden - Direkte link

Hold nu op solplet teorien er ikke i nærheden af at være falsificeret og der har i de seneste år været mange forsøg der har styrket den, senest fra CERN. Hvis CO2 folkene havde haft bare i nærheden af eksperimentel støtte var der ikke nogen debat.


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Det der foregår ved CLOUD er påvisning af dannelsen af 'droplets', men det er langt fra sikkert at der er mangel på disse. Svensmark hypotese er falsificeret af at der ved polskifte efter hypotesen bør indtræffe en voldsom ændring i klimaet, dette er bare ikke at finde i klimasporet. Svensmark er godt klar over dette selv, men forventer at han kan komme op med en ny hypotese der forklarer det. På samme måde som hans tidligere hypoteser er blevet falsificeret og derefter ændret.

 

Hvis du vil have det fra hestens egen mund så lyt med her (sidst i udsendelsen): http://www.dr.dk/P1/Videnskabensverden/Udsendelser/2006/11/27092807.htm

 

Mig bekendt er Svensmark endnu ikke klar med en ny hypotese.


Skrevet af Niels Ipsen 1606 dage siden - Direkte link

Jeg synes at du selv skulle lytte til udsendelsen engang til - Det du siger fremgår ikke af den.


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Lyt omkring 32:30 og frem, Svensmark kalder det et paradoks, hvilket ikke er særligt videnskabeligt og siger derefter at han har en forklaring på det, men den forklaring er ikke fremkommet som videnskab.

 

Hvis det ikke er nok må du fortælle mig lidt mere om hvorfor du mener det ikke fremgår af udsendelsen.


Skrevet af Fleks 1606 dage siden - Direkte link

Bappemetis!

 

Du ævler videre på dit link fra 2006!

 

Vil du antages som helt utroværdig?


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Hvis du vil have noget nyere så søg på Peter Laut, men det opsigtsvækkende er netop at der ikke er sket noget nyt med teorien i forbindelse med denne event og den således fortsat er paradoksal - som måske bekendt kan man ikke påstå at alle svaner er hvide når man har fundet en sort.

 


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Mht. de tidligere hypoteser som Svensmark og company er fremkommet med kan man eventuelt læse den her: http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/DamonLaut2004.pdf 


Skrevet af Fleks 1606 dage siden - Direkte link

Du er sgu ynkelig og altså utroværdig!

 

Så kan du i din desperation finde én frem fra 2004! - LOL!

 

 


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Og du kan åbenbart ikke læse.


Skrevet af Niels Ipsen 1606 dage siden - Direkte link

Svensmark arbejder netop meget videnskabeligt. Først så han og Eigil Friis-Christensen en tilsyndeladende korrelation mellem solaktivitet og klima og opstillede hypotesen om at det var solens indvirkning på den kosmiske stråling, der kunne være en mekanisme for en mulig reel sammenhæng. Alle sagde nej da, hvordan skulle den kosmiske stråling kunne påvirke klimaet? Så udviklede han hypotesen om at kosmisk stråling øgede dannelsen af aerosoler i atmosfæren og dermed påvirkede skydannelsen. Alle sagde nej da, aerosoler dannes omkring fysiske partikler, det ved man da - hvilken mekanisme skulle det dog være? Den må du længere ud på landet med. Så arbejdede han stille og roligt videre, lavede eksperimenter og påviste at kosmisk stråling faktisk kan øge dannelsen af aerosoler gennem ionisering - m.a.o. fandt en mekanisme, som de andre havde forsvoret fandtes (er også eftervist i CERN). Så sagde de andre: Jamen det er meget godt altsammen, men slevom der øhh måske nok findes en mekanisme, har den så reel betydning for skydannelsen? Vi kan ikke se nogen sammenhæng mellem kosmisk stråling og skydækket. Så arbejdede Svensmark stille og roligt videre - gennemgik enorme datasæt fra sattelitter. Tre uafhængide datasæt viste nu at, der faktisk var en sammenhæng mellem kosmisk stråling og udbredelsen af lavthængende skyer. Samtidig begyndte han at se på om der over "jordhistorisk" tid var sammenhænge mellem klimamarkører og overordnede ændringer i den kosmiske stråling forårsaget af planetens bevægelser i galaksen - her fandt han også gode korrelationer.

Nuvel, nu kommer nogen (fint nok) og siger at et lavpunkt i jordens magnetfelt burde kunne ses i klimamarkørerne hvis hans hypotese er rigtig. Han svarer som en rigtig videnskabsmand skal: Ja det er måske et paradox, men jeg har et forslag til en forklaring på hvorfor det godt kan være sådan, også under antagelse at hypotesen er rigtig. At nogen udfordrer en hypotese er ikke en falcifikation i sig selv. Jeg er sikker på at Svensmark, som videnskabsmænd må gøre, arbejder stille og roligt videre med alle de udfordringer som stilles til hypotesen - som han hele tiden har gjort - og som han indtil nu har været særdeles succesfuld i.

Det er vigtigt at slå fast, at Svensmark ikke kører klimapolitisk skepticisme. Det er ikke ham, der siger at hans hypotese betyder at CO2 er ligegyldig i den globale opvarmning. Han arbejder ikke for at "nedgøre" CO2 hypotesen. Han er blot en dygtig grundforsker, som videnskabeligt i årevis har forfulgt en hypotese, der indtil nu har set temmelig overbevisende ud. Hvorvidt kosmisk stråling har stor eller lille betydning for de klimaændringer vi ser, udtaler han sig ikke om (endnu), men meget tyder på at den bidrager på et eller andet niveau - Viser det sig at den bidrager substantielt, må denne viden da medtages i vores generelle opfattelse (som iøvrigt er svagt dokumenteret) af hvad der driver udviklingen af klimaet på jorden.

Det er ikke Svensmark, der er kontroversiel - hans hypotese er det heller ikke (den er en "god case" at gå efter). Det er den politiserende forskningsdebat, der er blevet dybt kontroversiel i forhold til almindelig videnskabelig opfattelse - lytten og søgen efter ny viden.                                    


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

Jeg har heller ikke bemærket Svensmark føre "klimapolitisk skeptiscisme", men et af problemerne er jo at den korrelation de startede med at observere siden er brudt sammen. Jeg glæder mig da til at se Svensmarks næste arbejde, men så længe der er stille fra den front, så er det jo noget pjat af folk at hyle op om at han bliver "holdt ude".


Skrevet af Fleks 1606 dage siden - Direkte link

Bappemanden hører kun det, han vil høre, og da han kun er halv dansker, hører han sågar vel kun det halve af det igen.

 

En udsendelse fra 2006 er alt, hvad denne forvirrede halvdansker kan bringe for at ævle videre.

 

Hvad med Svensmarks seneste, hvor han tværtimod underbygger sin klimateori:

 

http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/svensmark-underbygger-sin-kontroversielle-klimateori

 

Den eneste, udover tumpen Peter Mogensen, der er totalt falsificeret, er vist helt klart bappemanden himself.

 

Hvor har han sit digteri fra? - Har han været bare i nærheden af "sin hest", Svensmark, i dette århundrede?


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Man kan altså ikke selv bekræfte egen forskning, viser desværre bare hvor lavt niveauet er på videnskab.dk engang imellem.


Skrevet af Fleks 1606 dage siden - Direkte link

"Lavt niveau"?

 

 - Er det efterhånden ikke alt det, der ikke stemmer overens med dine hjerneforblæste 'udredninger'?


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Du er et sørgeligt menneske Fleks.


Skrevet af Fleks 1606 dage siden - Direkte link

Det var så lidt om mig, men hvad er du og med hvilken ret kan du nedgøre forskere og videnskabs'magasiner'?


Skrevet af _slettet_bruger_64 1606 dage siden - Direkte link

Baphemetis.

Du har tidligere her på sitet udtrykt forståelse for og sympati med Al-Qaedas terrorangreb og drab på 3.000 uskyldige amerikanere den 11. september 2001.

Baphemetis, er du en latent massemorder?

Baphemetis, er du en del af Al-Qaeda?

Baphemetis, er du islamist?

Baphemetis, er du muslim?


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Abel har jeg også tidligere skrevet at jeg mener du er psykisk syg og bør søge hjælp?


Skrevet af slettet bruger 3292 1606 dage siden - Direkte link

Det handler jo netop ikke om videnskab, men om politik.

 

Opfind problem -> Tilbyd løsning -> Scor kassen


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

--> spil pik jaevnligt


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link
Har du Tourettes?

Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Nej, Toulouse. Er du sadist? Du kan jo li det?


Skrevet af Badger Badger Badger 1606 dage siden - Direkte link

Jeg er bange for, at der er tilstødt vores efterhånden tre AGW-prædikanter noget alvorligt. Der er nu gået mere end 1½ time, siden jeg oprettede linket, og de plejer at være hurtige til at skrive harmdirrende kommentarer med krav om referencer.


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Vi kan jo ikke sidde og holde øje med jer 24-7, i må ligesom kunne klare jer selv en gang imellem selvom i godt nok ikke selv ser ud til at være bare det mindste skeptiske og "debatten" derfor er fuldstændigt fraværende.


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Det er ikke muligt for en logisk taenkende, nogenlunde fornuftig person at diskutere med en troende, det er da indlysende er det ikke? 


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Så du mener seriøst at manglende debat er et tegn på skeptiske tænkende mennesker?

 

Hvordan mon du blev sådan?


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Man kan ikke diskutere hvis man ikke har kompatible forudsaetninger. Jeg kan for eksempel ikke diskutere med en abe som dig.


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link
Det kan virke mærkværdigt, men jeg beder normalt kun om referencer, når de mangler. Du har jo givet din - til artiklen på videnskab.dk. At Jens Olaf Pepke Pedersen så mangler en hel del konkretiseringer af sine beskyldninger er jo en anden sag. Han er her jo ikke til at bede om dem.

Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Peter. Laes artiklen, det er ikke nok at referere til kilder. Jeg har sagt det foer, jeg siger det igen, du slipper ikke for mig.


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

Jeg har læst artiklen - og den artikel i Kvant som den refererer til. Der er ingen referencer eller underbygning af påstanden om at klimaforskere generelt holder deres forksning hemmelig, så den ikke kan efterprøves. Det slynges blot ud.


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

-.-


Skrevet af Fleks 1606 dage siden - Direkte link

Peter M.: "beder kun om referencer"! - Ja i ét væk!

 

- Er manden ikke oppe på over 250 nu?


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Naar vores klimatrolls ser dette indlaeg vil de starte med at benaegte det hele og saa komme med en lang historie bygget paa IPCCs (praestestyret for klimareligionen) manipulerede korrupte klimapropaganda som fortegnet og fortalt i deres seneste pamflet.


Skrevet af Klaus K 1606 dage siden - Direkte link

Teorien om menneskabt global opvarmning er en variant af Bibelens historie om Babelstårnet: Mennesket troede i sin enorme indbildskhed, at man kunne bygge et tårn, der var så højt at det rakte ind i himlen.

AGW-teorien er ikke videnskab. Men den er forklædt som videnskab. I virkeligheden er markedsføringen af denne teori blot den sædvanlige politiske propaganda, iværksat for at etablere en worldwide tro på, at det er nødvendigt for den politiske elite at forsætte udplyndringen af borgerne.


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link
Du er så klog Klaus. Og du underbygger jo altid dine påstande, så hvorfor spørger FN ikke bare dig?

Skrevet af Martin Kofoed 1606 dage siden - Direkte link

Nu spørger FN jo til at begynde med kun dem, der er enige med FN ...


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Peter M. oversat til dansk for almindelige mennesker:

Jeg kan ikke li dig Klaus. Og du har ikke forstaaet min religion og at jeg kan lave vand til vin og dette er den helt rigtige sandhed! Hvad kan du? Gaa paa en ansamling vand der har en temperatur over frysepunktet i sandaler maaske?


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Det er velkendt at fyrene fra DTU-space har deres yndlingsteori. Det er ikke noget videnskabeligt angreb det her, det er blot Ekstra Blads sludder, det samme gamle vås vi har hørt så mange gange før og er kommet videre fra. Sørgeligt nok for deres yndlingsteori er den falsifikeret, så det er faktisk et temmeligt pinligt angreb.

 


Skrevet af Klaus K 1606 dage siden - Direkte link

Er det, du skriver ikke bare: Shoot the messenger ... ?


Skrevet af Hammersmeden 1606 dage siden - Direkte link

falsifikeret

Jeg går ud fra at du mener falsificeret?

Mon ikke du burde lære at mestre det danske sprog først, inden du beskylder andre for at udøve "Ekstra Blads sludder"?


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Jeg er kun halvt dansk og får ikke altid checket ordene, beklager, måske du så kan svare Klaus K mens du er igang?


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Der er ingen der er kommet videre udover fjolser der spiser det klimapis af FNs klamme klimaklo. Det er ikke et angreb naar man blot konstaterer at det er noget uvidenkabeligt nonsens i stil med tarrotkortlaeggeri. Det er en kendsgerning for alle med > 2 intakte hjerneceller at de fleste af de for oejeblikket populaere CO2 og menneskeskabt klimaforandrings-teorier er frygttaenkning og derfor i hoej grad noget religioest pladder.


Skrevet af Kurt Birk Jensen 1606 dage siden - Direkte link

Vi er for mange som anmodes om at tro på alt for få, på områder vi ikke kan kontrollere.

 

De få må affinde sig med at vi mange holder på vores ret til at skeptiske!


Skrevet af slettet bruger 5219 1606 dage siden - Direkte link

De rekonstruerede temperaturer (proxy'er) er fyldt med fejl og Climagate afslørede jo også, at Mann og hans co-konspiratorer fuskede med dem. Mann hævdede, at proxy'erne stoppede omkring 1980 og derfor brugte han rigtige temperaturmålinger istedet for at skabe den berygtede hockey-stick.

 

Udover, at man selvfølgelig ikke kan sammenstille proxy'er og rigtig temperaturmålinger i en og samme graf, så var problemet for Mann, at proxy'erne efter 1980 viste en fortsat nedkøling (i modsætning til de rigtige temperaturmålinger).

 

http://www.americanthinker.com/2009/12/understanding_climategates_hid.html

 

Læs endelig også dette om hvordan CRU slettede temperaturmålinger, der modsagde deres påstande...


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

Og du er selvfølgelig godt klar over hvad "The Divergence problem" er og det er kun en beklagelig fejl at du glemte at tage høje for den videnskabelige forklaring ang. din påstand - ikk'?

http://www.skepticalscience.com/Mikes-Nature-trick-hide-the-decline-intermediate.htm


Skrevet af slettet bruger 5219 1606 dage siden - Direkte link

Hvad med at svare på:

 

Er det rigtigt, når Mann hævdede, at der ikke var proxy målinger efter 1980?

 

Kan man sammenstille proxymålinger og temperaturmålinger i samme graf?


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

1: Nu ved jeg ikke hvilket citat du tænker på, men det er jo korrekt at sige at vi efter 1960 ikke kan bruge visse træ-ringe som proxy for temperaturen. Var det ikke lettere at du gav en reference til det citat du snakker om og så diskuterer vi hvad der blev sagt?

2: Selvfølgelig kan man det. Hvis man vil re-konstruerere temperaturen langt tilbage, så må man jo acceptere det faktum at der ikke findes direkte målinger. Så må man bruge proxy-metoder. Men det ville da være tåbeligt at ignorere hvad vi faktisk ved fra termometermålinger at temperaturen er i dag. Jeg går jo ikke ud og snitter i et træ og konkluderer at det er varmt, hvis mit termometer står på minus-grader. Specielt ikke nå vi ved at korrelationen mellem temperatur og træ-ringe bryder sammen i visse tilfælde efter 1950 - sandsynligvis pga. andre menneskeskabte faktorer.

 

Så - nu har jeg svaret på dit.

Så er det vel nu, at du vil berige os med at forholde sig til det videnskabelige argument jeg linkede til?


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

1: Du kan lige saa godt se i en kop kaffegrums

2: Naar der ikke er direkte maalinger kan man ikke lave sine egne naar man ikke kan estimere parametrene og man kan slet ikke bruge dem naar den model man bygge op ikke kan forudsige udviklingen i fremtiden. Og til din sandsynligvis: bull shit, bull shit, bull shit og atter BULL SHIT!

 

Og sig lige til naar du inddrager videnskaben i dine posts.


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Bull shit-reference af 1. klasse


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Proxyer er jo ikke temperaturmålinger men målinger af f.eks. en mængde isotoper, når sådanne målinger skal laves om til temperaturmålinger er man nødt til at benytte en baseline fra ægte temperaturmålinger, det er også velkendt at proxyer bliver mindre præcise jo tættere på nutiden man kommer, der indtræder flere fejlkilder, blandt andet at indholdet af CO2 i atmosfæren er steget. Det er bestemt ikke nogen enkel sag at rekonstruere verdens temperatur langt tilbage i historien, men efterhånden er der kommet så mange proxyer til, fra mange forskellige forskere, at det ikke længere giver nogen mening at vedblive at hive CRU frem. 


Skrevet af slettet bruger 5219 1606 dage siden - Direkte link

at det ikke længere giver nogen mening at vedblive at hive CRU frem. 

Nej, selvfølgelig ikke.., sandheden er ilde hørt for de troende...


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

Kan du forklare mig logikken af at hvis der er en hel stribe forskere, der er nået frem til et resultat, man ikke kan lide, så vedbliver man at forsøge at mistænkeliggøre den første af dem? ... er det i et eller andet håb om at hvis man kan det, så bortfalder alle de andre resultater også på en eller anden magisk vis?

Tror du teorien om menneskeskabt global opvarmning står og falder med et bestemt stykke videnskabeligt arbejde med at re-konstruerere temperature fra en bestemt proxy?


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Du mener stadig at jorden er flad ikke? Fuld af god gammeldags bull shit er hvad du er min kaere Peter. Du staar og falder naar du gang paa gang bliver gennemhullet af folk der ikke engang har sat sig ind i den videnskab der er publiceret i uafhaengige tidsskrifter om temperaturudviklingen paa jorden og dens mulige aarsager. Goer os en tjeneste og lad os haane folk der selv fortjener at vaere til grin og stop dine latterlige posts.


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Hvorfor stopper du ikke selv dine latterlige posts?


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

For at goere plads til det post du lige skrev? Dit argument er at maengden er for stor saa derfor skal det ikke publiceres. HA!

Dette er fornem stoej, det er medgivet, men ikke et brugbart input i sammenligning med mit, som forhaabentligt vil vaere lidt public bull shit detector-service.


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Måske du skulle prøve at medbringe noget andet end stråmænd til festen her.


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Straamaend? Jeg proever at lukke den paastaaede fest, hvis du ikke har opdaget det endnu kaere broder Bae-med-tis


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Ja ved at spamme.


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Det er dig der deler "vagttaarnet" ud!


Skrevet af Rimrem 1606 dage siden - Direkte link

Spørgsmålet er så, om man kan stole på de temperatur-rekonstruktioner, der baseres på de forskellige proxymålinger. Ikke ifølge dette papir fra Journal of Climate: A surrogate ensemble study of climate reconstruction methods: Stochasticity and robustness. Af B. Christiansen, T. Schmith, and P. Thejll. J. Climate, 22(4), 951-976, 2009

 

Forskerne tester syv gængse og anvendte statistiske måder at rekonstruere fortidens klima på, og resultatet er foruroligende. Her er, hvad hovedforfatteren, Bo Christiansen, skriver om resultatet:

 

All methods strongly underestimates the amplitude of low-frequency variability and trends. This means that it is almost impossible to conclude from construction studies that the present period is warmer than any period in the reconstructed period. (Kilde: Climategate # 2. Email nr. 0300)

 

Hvis dette står til troende, kan jeg få øje på to helt centrale hypoteser fra IPCC, som står for fald: 1) At vi lever i en historisk varm tid. 2) At opvarmningen i det 20. århundrede er uden historisk fortilfælde.


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

Men om man kan konkludere entydigt at den nuværende periode er varmere end (f.eks.) den højt besungne "Medieval Warm Period" er jo kun en del af problemet.

Hvis man også kan se på disse low-frequency variability/trends (det være sig stadials, inter-stadials, glacials, interclacials osv...) og man har en rimelig god forklaring på hvorfor de er forekommet (f.eks. mener man ret klart at "Den lille istid" skyldes "Maunder minimum") og man kan konkludere at ingen af de forklaringer forklarer de ændringer vi ser i dag - ud over CO2... ja, så har vi også en ganske god ide om at den interti der er i klimasystemet overfor ændringer, gør at vi kun har set toppen af isbjerget mht. til effekten af CO2-stigningen (da den jo har været ret pludselig).


Skrevet af Rimrem 1606 dage siden - Direkte link
Så du tager det helt roligt, at man ikke ud fra nuværende gængse metoder kan sige noget om fortidens klima med rimelig sikkerhed? At man dermed ikke har noget at sammenligne temperaturudviklingen i det 20. århundrede med? Styrker eller svækker dette hypotesen i AR4 om at opvarmningen i det 20. århundrede er uden historisk fortilfælde?

Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

Definer "rimelig" og definer "historisk".

 

Jeg mener jo at det er "rimeligt" nok det vi kan sige, i og med at vi har flere re-konstruktioner, der er relativt enige. (her er blot en udsnit: http://en.wikipedia.org/wiki/File:1000_Year_Temperature_Comparison.png) OG det at selv hvis vi antager at den oprindelige "hockeystick" hockeystick er en dårlig valgt proxy og er mest fleksible ang. varme historisk i forhold den dens error-bars STADIG står tilbage med at vi har forklaringer på hvad disse tidligere historiske varme perioder skyldes - men det har vi ikke på hvad der sker i dag. Med mindre vi altså ikke på forhånd udelukker CO2 som årsagen.

 

Og ang. "historisk": Du kan finde mange "spændende" klimatiske forhold ved at gå tilbage i geologisk tid. Det mener jeg blot ikke er relevant. Kun få af de arter, der lever på kloden i dag har oplevet de klimatiske forhold vores civilization har kun eksisteret under de relativt stabile forhold i den nuværende mellemistid.


Skrevet af Rimrem 1606 dage siden - Direkte link

Med historisk mener jeg, som Christiansen skriver i sin artikel, siden år 1500.

 

Og du har stadig ikke forholdt dig til Christiansens konklusion: At vi ikke kan sige noget om, hvorvidt vi lever i en historisk varm tid sammenlignet med klimaudviklingen de sidste 500 år. Du svarer, at vi kan forklare tidligere tiders temperatursvingninger, men det er jo ikke det, diskussionen handler om. Nu drøfter vi, hvorvidt vi kan stole på rekonstruktionerne, og her har de bevist en meget stor usikkerhed ved de hidtil anvendte metoder. Det må du gerne forholde dig til, også set i lyset af, hvordan det påvirker hypotesen i AR4, at vi lever i en historisk varm tid, sekundært at opvarmningen i det 20. århundrede er uden historisk fortilfælde.


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

Ok. Tak for afklaring. Man ved jo aldrig. Nogen har det med at fremhæve CO2-niveauer fra Devon som argument for hvad der er ønskeligt.

 

Ang. klimaudviklingen de sidste 500 år, så er jeg jo altså ikke enig. Vi kan godt sige noget om hvorvidt vi ser historisk (som defineret) høje temperaturer. Netop fordi der er flere uafhængige linier af evidens, der peger på at det er tilfældet.

Og jeg er ikke enig i at det er irrelevant om vi kender årsager til tidligere historiske (som defineret) udsving, for selv om vi antog at der var så stor usikkerhed på vores re-konstruktioner at der historisk (som definert) var en anelse større udsving end vi har re-konstrueret, så kan vi sige noget om hvad årsagen var. Og ingen af de årsager vi kender til tidligere tiders udsving kan forklare hvad vi måler i dag.


Skrevet af Byggemand Bob 1606 dage siden - Direkte link

Klimadebatten i dag præges ikke af beviser og videnskab, men af TRO. Der er altså tale om en religion - og der er rigtig mange elementer i debatten og måden den anvendes på der minder om den traditionelle anvendelse af religion:

- dommedagsprofetien

- afladsbrevene

- kompleksiteten og uigennemskueligheden

- magtanvendelsen

- lille tolerance overfor modsigelser

- bruges til at undertrykke visse og favorisere magteliten

- og det hele sker med mottoet: det er jo for dit eget bedste


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link
Fin beskrivelse af "klimadebatten". Så er det jo godt at klimavidenskaben ikke er "klimadebatten".

Skrevet af Michael J 1606 dage siden - Direkte link

Skal vi lige tilføje "klimaprædiken" udført af vore politikere...


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link
Ja - endelig. Det er heller ikke klimavidenskaben. Men hvorfor er det at klimavidenskaben betvivles med argumenter fra "klimadebatten" og "klimaprædiken"? Hvor ser vi ikke videnskabelig kritik fra de selverklærede "skeptikere" ?

Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

OBS!: Bare fordi du oensker at noget skal vaere sandt bliver det det ikke.


Skrevet af Michael J 1606 dage siden - Direkte link

Ja, kald mig bare en smule skeptiker, men jeg vil slet ikke gøre mig klog på emnet, da jeg ved for lidt om det. Jeg hæfter mig bare ved udtalelser fra forskere som John Christy, Roy Spencer, Bob Carter og Svensmark, for at få en anden vinkel på det.

Så nej, jeg tror ikke som Connie Hedegaard at "the science is settled". Men hvad der i sidste ende er korrekt, ved jeg ikke, men det er interessant at følge debatten.

 

Grunden til jeg nævner klimaprædiken, er politikernes "løsninger". De skulle hellere bruge krudtet (og penge) på at samle forskere i alle lande med opgaven "I har 10 år til at finde nye løsninger der 100% kan gøre os fri af kul, olie og gas, lige fra produktion af strøm til gadgets til store kraftværker. Her er alle de penge i skal bruge. START!". Under verdenskrigene blev der multi-hurtigt opfundet nye ting fordi det var nødvendtigt, og da Kennedy sagde at inden udgangen af årtiet har vi sat et menneske på månen, blev der også opfundet nye ting meget hurtigt (alt er relativt).

I stedet er politikerne igang med at nærmet kriminalisere alt der lukker en prut ud o.s.v. (sat lidt på spidsen) og begrænse produktion med forbud og afgifter. 


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link
Sjovt nok hæfter du sig kun ved udtalelser fra en meget lille gruppe forskere, der siger det du gerne vil høre.

Skrevet af Michael J 1606 dage siden - Direkte link

Det er vist lidt af en antagelse.


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link
Ja, men når du ikke er mere konkret, så er der jo ikke mere man kan sige til det.

Skrevet af Svend 1606 dage siden - Direkte link

Hvorfor er de, der tror på menneskabt global opvarmning, altid socialister?


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link
Er de da det?

Skrevet af Svend 1606 dage siden - Direkte link

Ja - alle dem jeg kender.


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

Nå, så er der da én formildende ting ved socialister. - ikke noget indbygget behov for dogmatisk afvisning af videnskab. (Det reserverer de åbenbart til økonomisk politik).


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 1606 dage siden - Direkte link
Den er nem - socialister er tilhængere af centralplanlægning og alle teorier, der fremmer denne - herunder teorier, der nødvendiggør omfattende, statsstyrede, centralt koordinerede tiltag, fordi det retfærdiggør planlæggernes eksistens. Det er også derfor, alle keynesianere stort set er socialister.

Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link
Men har hvad socialister måtte mene om centralplanlægning nogen indflydelse på hvad der er videnskabeligt korrekt Kasper?

Skrevet af Kasper Planeta Kepp 1606 dage siden - Direkte link

Nej da, men som Hayek siger i Road to Serfdom, så er sandheden det første der ofres i kollektivistiske systemer, fordi det er ikke sandhed, men flokkens meningsdannere, der afgør konsensus. Derfor er socialisme og sandhed også svært foreneligt, ihvertfald i de former, der har eksisteret indtil videre (jfr. f.eks. marxismens skamridning af videnskaben i USSR).


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

Så CO2 kan simpelthen ikke være en drivhusgas?


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 1606 dage siden - Direkte link

CO2 er en drivhusgas.


Skrevet af Baphemetis 1606 dage siden - Direkte link

CFC-gasser ødelægger ikke ozonlaget?


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Det er ikke muligt at vise entydigt.


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

CO2 er 100% varm luft der for det meste driver ud af roevhuller der sidder for enden af folk som dig, Peter M. og resten af tilhaengerne af denne klimakult. Tillykke! Hvis I synkroniserer disse lyde kan I maaske tjene en lille skilling paa stroeget, hvis I da ikke allerede har mere startkapital til at handle med kvoterne.


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

CO2s effekt paa opvarmningen af jorden har vaeret en interessant teori, medgivet.


Skrevet af Peter Mogensen 1606 dage siden - Direkte link

Så videnskaben som sådan er gået hen og blevet et "socialistisk kollektivistisk system" ? - eller er det kun klimaforskningen du anklager for at være et socialistisk system? Har du overvejet om der er en grund til at du har udset dig netop den gren af videnskaben at afvise, der ikke har noget med klimaforskerne at gøre?


Skrevet af _slettet_bruger_6537 1606 dage siden - Direkte link

Igen viser du saa selv min 2-aarige soen griner at du ikke engang har slaaet ordet videnskab op paa wikipedia. Fat det nu! Der er ikke noget der hedder videnskabeligt korrekt!!!

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Miljø

6
10
14
12
4
2
21
11
20
16
10
10
5
18
14
20
6
15
32
17

- Annonce -

- Annonce -