Værd at læse

04

Genbrug og klima

Genbrug er et nyt modeord. Det er dog ikke en ny foreteelse. Gamle folk erindrer endnu hvorledes mor vendte flippen på skjorten når den var slidt, ligesom man kan huske hvorledes gamle søm blev rettet ud for igen at kunne bruges. Et stort genbrugsinitiativ gjordes under besættelsen af direktøren for Helsingør Skibsværft, H.P.Christensen. Da man grundet krigen ikke mere kunne importere stålplader, oprettede han Frederiksværk Stålvalseværk. Der blev alt gsmmelt jern smeltet og brugt til fabrikation af stålplader til skibsværfterne. Efter krigen fortsattes produktionen og værket eksporterede mange stålplader til skibsværfterne rundt om i Europa. Men miljøminister Svend Auken lukkede stålvalseværket, da det jo luftforurenede. Mange arbejdspladser gik tabt.  Man kunne have afhjulpet med filtre, men det skulle ikke være. Alt gammelt jern blev nu fragtet til Polen, hvor man smeltede det om med samme luftforurening til følge. Med særlige vinde førtes denne luft ind over Danmark. Globalt set var det en provinsiel beslutning. - Nu har man så lavet pariseraftalen. To trediedele af jordens luftforurening gøres af Kina og Indien tilsammen. Der åbnes hele tiden ny kulkraftværker i Kina. Aftalen fastslår, at Europa og andre hurtigst skal nedsætte sin forurening yderligere, medens Kina og Indien ingen besparelser skal foretage sig før 2030. Med store og kostbare anstrengelser vil det derfor højst lykkes os at nedbringe forureningen med et par procent i de næste 13 år. Det var denne aftale Kongressen og Senatet i Washington ikke ønskede at Obama egenhændigt underskrev. Globalt set giver den mindelser om Svend Aukens miljøkorstog. Trump vil have aftalen ændret og forbedret, men det vil de øvrige underskrivere ikke. Resultatet er så blevet at USA har trukket sig.  

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere