Værd at læse

12

Kommunalt vs privat

For nyligt overgik min virksomhed efter omkring 30 år med kommunal affaldshåndtering til en aftale med en privat vognmand.

Resultatet har ikke overraskende været utroligt.

Afhentning:

Hos kommunen bliver affaldet afhentet, når det passer kommunen. Typisk i tidstummet 8-16 på den aftalte dag, med mindre strejker, helligdage, ferie, omlægning af ruter, dårligt vejr, nye medarbejdere eller almindelig force majeure gør sig gældende. Hvor affald herefter afhentes kommende aftalte dag, med mindre ligende gør sig gældende der.

Hos den private operatør bliver affaldet afhentet, når man ønsker det skal afhentes. Typisk med et tidsinterval på et par timer. Bliver affald ikke afhentet den pågældende dag. Bliver det som udgangspunkt afhentet dagen efter.

Service:

Hos kommunen skal man sikre sig, at man er på god fod med den enkelte skraldemand. Man skal nøje følge hans instrukser for adgangsvejenes stand, hvilken retning beholdernes håndtag er placeret, at beholderen har maksimum aftalte afstand til kantstenen osv. Det gamle trick med et par bajere ovenpå beholdren får som regel samarbejdet med den kommunale skraldemand til at fungere lidt bedre.

Hos den private operatør mødes man af en venlig skraldemand, der tager sig tid til sine klienter. Han sikrer sig som regel, at der er rent omkring beholderne, så eventuelle genstande, der er havnet ved siden af beholderne også bortskaffes. Han bekymrer sig ikke om adgangsveje og afstande til kantsten, men sætter naturligvis pris på en hjælpende hånd. Han spørger efter telefonnumre på medarbejdere i virksomheden, skulle der opstå problematikker i forbindelse med afhentning.

Kapacitet:

Hos kommunen betaler man for den kapacitet man har til rådighed. Et fast beløb pr. liter beholderkapacitet for hver potentielle afhentingsdag. Man betaler det samme uanset om beholderne er fyldte eller tomme og uanset om de bliver afhentet eller ej.

Hos den private operatør betaler man for det, der bliver afhentet samt en minimal leje af beholdere.

Dvs det er dyrt af have rigelig kapacitet hos kommunen, da man altid betaler for at udnytte beholderne til deres maksimum. Omvendt er det billigt at have rigelig kapacitet hos den private operatør, da man bare kan lade tomme beholdere stå til en anden afhentning, det betaler man ikke for.

Pris:

Fakturaprisen fra den private vognmand er lige godt det halve af den kommunale pris. På trods af, at den kommunale ordning sikkert er født med skatteydertilskud.

Konklusionen på at outsource vores affaldshåndtering har altså været et markant serviceløft. Øget kapacitet. Mere stabil afhentning. Samt ikke mindst en årlig besparelse svarende til en charterferie med all inklusive på et anstændigt hotel på Grand Canaria.

8 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere