Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

54

+10 Skrevet af Nationalliberalisten 422 dage siden - Direkte link

NEJ. Jeg har generelt ondt i skattebilletten, nå jeg ser hvordan mine penge bliver brugt.

 

Også derfor jeg vælger frihed frem for at ramme topskatten. Jeg kan fint klare mig for mindre.


+1 Skrevet af Winged Hussar 422 dage siden - Direkte link
Ja, det er ikke det værste jeg har betalt til. Ingen blev myrdet eller voldtaget, som når man betaler til migranter.

+1 Skrevet af Gitte Nielsen 422 dage siden - Direkte link

Alle SKATs ansatte burde fyres - så kan man opslå stillingerne igen og alle er velkomne til at søge - men kun de kvalificerede får ansættelse - sådan luger man ud blandt de inkompetente medarbejdere.

 

Ligesom København Kommune, hvor 20 ansatte kom på kursus og de 16 der ikke bestod kurset blev fyret.

 

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/ansatte-i-koebenhavns-kommune-kom-paa-kursus-og-blev-fyret

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Niels O 422 dage siden - Direkte link

Ja, det er lige før, at de 16,6 mia fra Rockwoolfondens rapport om indvandringens omkostninger kunne have været betalt af de 14 mia. ;o)


+1 Skrevet af stenergut 422 dage siden - Direkte link

"Typisk vil en kriseramt privat virksomhed omstrukturere og skære ned til kernen"

 

Komisk, al den stund at det var præcist nedskæringer, der har ført SKAT ud i til dette morads i første ombæring. Det er nok ikke de ansatte i SKAT der en dag vågnede op og tænkte: Lad os afskedige halvdelen af medarbejderstaben.

 

Det er dikteret fra politisk hold. Og jeg mistænker at nogle bevidst har søgt at undergrave SKAT, samt svække ligning og kontrol, for derved at indføre skattelettelser 'ad bagdøren'.

 

Den manglende kontrol resulterede dog i at størstedelen af pengene røg til udlandet.


+7 Skrevet af Uffe Merrild 422 dage siden - Direkte link

Det komiske er vel at de nedskæringer i SKAT er gået ud over "kerneforretningen" frem for at skære fedtet væk.

 

Det er det man kunne kalde washington monument syndrome. Nedskæringer finder sted præcis de steder i det offentlige hvor der er størst gene for borgerne, præcis de steder hvor flest vælgere vil blive påvirket.

 

Man har derfor knap så megen interesse i at skære unødige fedtlag bort, fordi vælgerne ikke ville opdage at de manglede.


+1 Skrevet af stenergut 422 dage siden - Direkte link

Ja, eller også var der ikke noget fedtlag, og man skar direkte ind i musklen.


+2 Skrevet af qabi 420 dage siden - Direkte link

I 2006 var der ca. 10.000 medarbejdere i skat og 2,75 mio. i arbejdsstyrken.

 

Altså én skattemedarbejder for hver 275 beskæftigede. 


+3 Skrevet af Jalopeno 422 dage siden - Direkte link

Det var VKO der skar ned på SKAT og lod det køre - det er bevist af den elendige Fogh og Løkke. 

 

De IT systemer der skulle virke - virkede ikke - derimod skar man massivt ned i bemandingen så selv revisorerne råbte og råber vagt i gevær. 

 

Det komiske er folk der SKAT som deres fjende - det er faktisk SKAT der sørger for alle betaler den skat de skal - hverken mere eller mindre. 


+9 Skrevet af Uffe Merrild 422 dage siden - Direkte link

I mine øjne er fejlen kun den at der ikke er sket en gennemgribende reduktion af skattebyrde og skattereglernes kompleksitet. Nedskæringen af offentligt ansatte i SKAT er et gode for samfundet.

 

Økonomisk teori siger blot at når man tager fra mennesket så ved man ikke hvad menneskets værdier er. Lader man mennesket handle selv og frivilligt bytte med andre, så ved man ud fra handlingen at valget var det som menneskets foretrak - det som var i størst overensstemmelse med begge parters værdier og uden nogen af dem lider skade (i alt fald i øjeblikket de beslutter at bytte, bagefter kan virkeligheden vise at deres forventninger var forfejlede).

 

Takket være vores liberale lovgivning, der sikrer at man kan beregne på forhånd hvor stor skattevæsenets rov bliver, da kan borgerne i samfundet med rimelig sikkerhed foretage deres valg angående investering, arbejde og forbrug. Den forhåndsviden gør at man tilrettelægger sine aktiviteter anderledes i lyset af den massive beskatning i forhold til hvad man ellers ville have gjort. Beskatning fører altid til tab af velfærd, og lavere beskatning medfører mere velfærd.

 

Uden skattevæsenets parasitiske udplyndring var det danske samfund langt rigere (personligt, menneskeligt og formentlig også materielt) i dag end tilfældet er, og derfor ser jeg ikke SKAT som en organisation der sikrer retfærdighed eller lighed for loven som noget særligt positivt. Jeg ser dem som en parasit der nedbryder lysten for at mennesket kan udfolde sig og købe og sælge i markedet i en fredelig søgen på at maksimere personlig velfærd.


Skrevet af Jalopeno 422 dage siden - Direkte link

"Skattevæsenet" som det hed i 70'erne og tidligere udplyndrer dig ikke. De sørger for at folk betaler den skat der skal betales så der er råd til sygehuse - ældrepleje osv. 

 

Det er politikerne der bestemmer hvad der skal bruges penge på og det er vælgerne der stemmer på dem. Alle kan stort set beregne deres skat på få minutter på deres hjemmeside og skattereglernes kompleksitet gælder ikke lønmodtagere og endvidere er de danske regler blandt de mindst komplekse for de fleste virksomheder jf. internationale undersøgelser. 


+3 Skrevet af Porcupine 422 dage siden - Direkte link

Dette er en joke - ikke?

Indrøm i det mindste, at du er ironisk.


+1 Skrevet af Jalopeno 422 dage siden - Direkte link

Aha - så du mener SKAT kræver penge ind fordi "de"synes der skal kræves penge ind? 

 

Reelt er og har ministeriet været underlagt Finansministeriet som i andre lande men på et tidspunkt i 70'erne blev de trætte af det meget bøvl og jura og udskildte det fra Finansministeriet. 


+2 Skrevet af Bo Nordahl Pedersen 421 dage siden - Direkte link

Det var ikke lige det Porcupine skrev...

Det er politikerne der bestemmer hvad der skal bruges penge på og det er vælgerne der stemmer på dem.

Til det argument er der kun at sige: Det er stadig grimt at stjæle, selvom man har stemt om det, og derfor kalder det noget andet.

 

Demokrati fritager ikke fra moral.


+3 Skrevet af Uffe Merrild 422 dage siden - Direkte link

SKAT tager mine penge mod min vilje. Hvis jeg havde valget, ville jeg sige nej tak til at betale, og jeg tænker ofte SKATs andel af transaktionen ind i billedet. Derfor handler jeg oftest i udlandet når det kommer til varer med lang holdbarhed.

 

Men ideen om at SKAT sørger for at der er råd til sygehuse og ældrepleje er et falsum. SKAT sørger aldeles ikke for at der er råd til noget som helst. De eneste der sørger for at der er råd til sygehuse og ældrepleje er de produktive borgere i samfundet. Uden deres produktion af goder og services til sygehuse og ældrepleje var der intet at købe for skattemidlerne.

 

SKAT skaber derfor kaos i økonomien, fordi man indfører et system der effektivt dæmper produktionen af goder og services der skal til at drive ældreplejen og sygehusene. Vi har brug for lavere skat så sygeplejesken og overlægen gider arbejde mere. Vi har brug for færre regler og konkurrence for at sikre at de bruger deres tid fornuftigt mens der er på arbejde. SKAT sørger for at indkradse pengene fra de to der netop yder deres bidrag til at det kan lade sig gøre at drive sygehuse og ældrepleje.

 

Ved at privatisere sygehuse og ældrepleje (og alt andet offentlig produceret) vil man få en harmoni mellem det man ønsker og det middel man bruger for at opnå sit ønske. Hvis sygeplejesken ansættes privat og underlægges kun de regler virksomheden sætter op for at imødekomme kundernes forventninger til værdi, og samtidigt ikke beskatter indtægterne så kan vi med lethed se at det system vil producere langt flere værdifulde sundhedsydelser end det nuværende idiotiske system.

 

Det er i øvrigt ikke et udtryk for lav kompleksitet hvis SKAT stiller et system til rådighed der på få minutter kan beregne din skat. Det er blot et udtryk for at SKAT har brugt resurser på at lave et system der kan foretage udregningerne baseret på de indtastede rådata.

 

Prøv engang selv at foretage udregningen med en lommeregner eller i excel. Først med manuel udregning får du et indblik i hvilken kompleksitet der ligger bag SKATs automatiske udregningssystem.


Skrevet af Jalopeno 421 dage siden - Direkte link

Igen. Det er ikke SKAT der bestemmer hvor meget der skal opkræves i skat. Det er politikerne. 


+5 Skrevet af Uffe Merrild 421 dage siden - Direkte link

Venligst erstat ordet SKAT i ovenstående indlæg med ordet politikerne.

 

Hvis du kan se ud over min eklantante brøler i forbindelse med mit ordvalg, vil du give mig den udsøgte fornøjelse at læse indlægget og forholde dig til mine ydmyge argumenter?


+2 Skrevet af Bo Nordahl Pedersen 421 dage siden - Direkte link

Alle kan stort set beregne deres skat på få minutter på deres hjemmeside og skattereglernes kompleksitet gælder ikke lønmodtagere og endvidere er de danske regler blandt de mindst komplekse for de fleste virksomheder jf. internationale undersøgelser.

Men kan du selv regne din skat i hovedet på få minutter, og med fuldt kendskab til de regler, der gælder dig?

 

Det er der stort set ingen, der kan.

 

Det samme gælder for virksomheder. Prøv at lave løn til en ansat i hånden - umuligt. Det er så besværligt, at SKAT driver Letløn, for ellers ville ingen lille virksomhed kunne regne lønnen og betale korrekt skat...


Skrevet af Butiksabe 420 dage siden - Direkte link

Man kan vel sige I begge har ret.

I praksis er det jo som Jalapeno skriver, relativt ukompliceret for lønmodtagere og virksomheder. Det er sandsynligvis de færreste, der kan regne tingene ud i hovedet på stående fod. Men hvorfor i alverden skulle man også det, når computerprogrammer kan gøre det for os? For de fleste små virksomheder er lønudbetaling et spørgsmål om at bruge et par revisortimer i ny og næ på opsætning/tilpasning af et lønsystem, og så er resten et spørgsmål om rutinemæssig indtastning, hvis dine ansatte har overarbejde, er på timeløn eller lign.

Men derudover fortæller overflødighedshornet af skandaler hos Skat os vel også, at systemet langt fra er perfekt. I sidste ende er det vel udtryk for en uholdbar kompleksitet, at man har brugt mia. på forgæves udvikling af IT-systemer og smidt endnu flere mia. væk på fejlagtige udbetalinger.

 

Så tingene er ikke helt skåret så sort og hvidt op, som man kunne ønske :)


+1 Skrevet af Bo Nordahl Pedersen 420 dage siden - Direkte link

Der rigtigt, at det er smart med EDB, men der er blot den fejl ved din argumentation, at du ingen mulighed har  for selv at bedømme om din skat er korrekt og i overensstemmelse med loven. Du har heller ingen reel mulighed for at tjekke din lønseddel.

 

Så i praksis er det umuligt, at stille politikerne til ansvar for skatten, da ingen - heller ikke politikerne - ved, hvordan det reelt fungerer. Det eneste, vi kan se, er, hvordan SKAT's EDB system mener, det skal være.

 

Du kan heller ikke sælge din arbejdskraft på optimale vilkår, for du ved ikke, hvad du koster din arbejdsgiver, og din arbejdsgiver ved heller ikke, hvad du får ud af at arbejde for vedkommende.

 

Mellem jer ligger Staten, som en blød og ulden dyne af misinformation og udgiftsposter og kan berige sig ved jeres uvidenhed.

 

Desuden er revisortimer og lønsystemer heller ikke helt billige.

 

Tingene er rent faktisk mere sort/hvide, end de fleste tror.


Skrevet af Uffe Merrild 420 dage siden - Direkte link

Et af problemerne med et komplekst skattesystem er ikke så meget når økonomien er stationær og man ikke ønsker ændringer. Da kan man relativt let se hvad man skal betale. Man kan se bagud og bruge sin erfaring til at danne forventning om hvordan det falder ud næste gang.

 

Problemet bliver stort når man skal til at foretage sig noget nyt. Da bliver kompleksiteten i sig selv en hæmsko, for hvis du ikke ved hvordan du bliver beskattet, kan usikkerheden i sig selv få en indflydelse.

 

Dernæst kunne man få den forjættede tanke at folk rent faktisk holder igen fordi de forventer at skattetrykket overalt er knusende stort, og det derfor i udgangspunktet ikke kan betale sig at sætte sig ind i om der skulle være et enkelt område hvor man ikke bliver klædt af til skindet.


+1 Skrevet af Butiksabe 422 dage siden - Direkte link

Nu er det jo ikke uhørt, at private virksomheder får tilført ny kapital, hvis de omstrukturerer i toppen. Heller ikke hvis omstruktureringen er kommet som konsekvens af dårlige resultater. Ligesom de fleste virksomheder på størrelse med Skat, vel nærmere er underlagt aktionærernes vilje end forbrugernes.


+3 Skrevet af l tiger 422 dage siden - Direkte link

Gennemsnitsdanskeren betaler ca. 92% i skatter og afgifter.

Skatten giver sig selv i form af skatteprocent.

Derud over er der punktafgifter på alle varer. Så er der boligbidrag for at få tømt skraldebøtten, vin-, øl-, og spiritusafgifter, registreringsafgifter, benzin-, og olieafgifter, tobaksafgifter, parkeringsafgifter, fartbøder, arveafgift, svulmingsafgift, boligskatter, ejendomsværdiskatter, el-afgift, forsyningsafgift, CO2-afgift, energispareafgift, spilafgift, sukkerafgift, afgifter af pærer og sikringer, afgifter på parfumer, forsikringsafgifter....

Fortsæt selv listen - i det uendelige.

Her ud over kommer der moms på 25%.

 

http://nyheder.tv2.dk/politik/2014-02-27-viskel%c3%a6dere-juletr%c3%a6spynt-og-dukker-k-vil-af-med-%e2%80%99absurde%e2%80%99-afgifter

 

http://www.bt.dk/skjulte-skatter/skjulte-skatter-og-afgifter-her-tager-staten-70-procent

 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=SKAT&PXSId=179961&tablestyle=&ST=SD&buttons=0


Skrevet af stenergut 422 dage siden - Direkte link

Ja, og du bor på bunden af en sø og skal slikke den ren hver dag.

 


Skrevet af Jalopeno 422 dage siden - Direkte link

Skattetrykket er ikke over 60 % på arbejdsindtægt - alt medregnet. 

 

Du er gefundenes fressen for socialister hvis du render ind i dem på en debat. Så spiser de dig. 

 

Skattetryk - en international sammenligning i 2014


Skrevet af Butiksabe 422 dage siden - Direkte link

Jalapeno

 

Ja, helt enig. 60% er slemt nok og et reelt problem, der kan sætte socialisterne under pres.

Men man skyder sig selv og den øvrige modstand mod det høje skattetryk i foden, når man farer frem med en håbløs udregning, der helt åbenlyst medregner fiktive afgifter og ting, intet fornuftigt menneske vil betegne som afgifter (fartbøder etc.).


+5 Skrevet af Uffe Merrild 421 dage siden - Direkte link

Selvom din indvendinger er sympatisk, så må det alligevel få dig til at tænke, når du ser at fartbøder er på finansloven og dermed indregnes i indtægterne til moder stat.


Skrevet af Jalopeno 421 dage siden - Direkte link

En bøde er stadig ikke en skat. 


+4 Skrevet af Uffe Merrild 421 dage siden - Direkte link

Hvad tror du ville ske, hvis vi forestiller os et alternativt univers, hvor alle trafikanter til alle tider overholdt alle regler der kunne udløse en bøde, således at statens bødeindtægt faldt til et rundt nul.

 

Hvilken betydning ville sådan et udfald have for den resterende beskatning?


+1 Skrevet af Butiksabe 421 dage siden - Direkte link

Uffe

Så ville skatten vel falde, da man, i dette utopiske univers, ville kunne skære betydeligt på statens udgifter til politi og domstole?

 

Fint nok at kritisere skattetrykket. Jeg vil endda også medgive det har et betydeligt og vigtigt element af katarsis, når folk sidder herinde og sætter tingene så meget på spidsen, at virkeligheden ikke altid kan følge med. Men i det større perspektiv giver det altså ikke så meget mening, at opfinde afgifter og opfinde sine egne definitioner af hvad der udgør en afgift, bare for at piske en overdreven pointe ind i sin kritik.

Som Jalapeno ganske rigtigt skriver, vil sådan et standpunkt blive flået i stumper og stykker, når det møder den mindste modstand.


+4 Skrevet af Bo Nordahl Pedersen 421 dage siden - Direkte link

Så ville skatten vel falde, da man, i dette utopiske univers, ville kunne skære betydeligt på statens udgifter til politi og domstole?

Så ville man allerede nu se nedskæringer, hvor der ikke er brug for ansatte i det offentlige. Det ser man bare ikke.

 

Tværtimod bevises Uffes pointe dagligt: Hvorfor holder ATK bilerne kun, hvor det ikke er farligt at køre for stærkt? Hvorfor holder de ikke primært vee skoler og andre steder, hvor det er farligt?

 

Naturligvis fordi folk - som regel - godt kan finde ud af at tage hensyn og beskytte hinanden.

 

Nummerplader er et andet fint eksempel: De bliver stjålet og brugt til kriminalitet. Fanger man så de kriminelle? Nej, for det er en udgift for Staten/politikerne/SKAT, (de skal jo dømmes, i fængsel og meget mere).

 

Så det, man gør, er, at man påbyder "fastskruning af nummerpladerne", men vel at mærke på en sådan måde, at de nemt kan fjernes af SKAT/Politiet og de kriminelle...

 

Til gengæld kan man også nemt se, om en bil har reglementerede fastskruede plader, og derfor også give bøder til dem, som ikke har.

 

M.a.o: Hvis der ikke er nok kriminalitet i samfundet til at sikre det bøde provenu, man har budgetteret med, så opfinder man bare mere kriminalitet. Kigger man lidt efter, kan man finde MASSER af den slags regler, som ikke har andet formål, end at give anlednig til bøder.


Skrevet af Uffe Merrild 420 dage siden - Direkte link

Dine rationelle forventninger til det offentlige apparat er ganske sympatiske. Jeg kender desværre ikke noget offentligt agentur der sådan uden videre lader sig beskære fordi der ikke er behov for dets eksistens længere.

 

Som Bo Nordahl Pedersen skriver nedenfor, så viser historien sig gang på gang, at det overflødige offentlige apparat selv opfinder nye opgaver at varetage.

 

I mit indlæg omtaler jeg kun trafikanter, og der vil være rigelig af anden kriminalitet at opsøge for et politi der står overfor nedskæringer. Man kunne jo eksempelvis bruge lidt mere krudt på at efterforske indbrud og hærværk.

 

Din rationalitet mellem forbrug og samfundsværdi findes kun i tilfælde af privatisering, hvor forbrugerne sørger for at tilføre den mængde midler der skal til for at tilfredsstille forbrugernes lyster i opvejning mellem alle forbrugsgoder de kan købe for penge.

 

I det offentlige har vi mange organisationer der er opblæste og værdiløse mens vi har lige så mange der er underbemandede og højt værdisat. Et eksempel er arbejdsskadestyrelsen og miljøstyrelsen kontra sundhedsvæsenet og dele af uddannelsessystemet (uddannelsessystemet rummer både opblæste værdiløse elementer såvel som udsultede elementer).

 

Det er netop pointen i mine indlæg: Det offentlige er ubalanceret, uøkonomisk og irrationelt for samfundet. Det forstår ikke hvordan det kan maksimere samfundets velfærd, det famler altid i blinde fordi man per definition nægter at følge markedsdeltagernes værdier fordi alt skal monopoliseres og finansieres med skattemidler.


+5 Skrevet af Baphomet 422 dage siden - Direkte link

Tak Uffe, du er sammenhængens mester! Du er god til at forklare sammenhængene så alle kan være med og du har et flot og flydende sprog. Du burde skrive en bog, Uffe? Du kunne kalde den "Samfundets Sammenhæng", eller "Årsag og Virkning" eller hvad med "Merrilds Markedsøkonomi".

 

Jeg ville egentligt have sagt FYR HELE BUNDTET og privatiser, men jeg kan godt se hvad du mener, lige når det gælder SKAT.


+3 Skrevet af Uffe Merrild 422 dage siden - Direkte link

Tusind tak for de meget rosende ord :) Jeg havde ikke kunnet skrive sådan uden at have læst en masse bøger af økonomen Ludwig Von Mises og følge mises.org og de som er tilknyttet det site.

 

Det kan godt tænkes at jeg burde skrive en bog en dag, indtil videre nøjes jeg med nogle artikler herinde som jeg håber belyser emner på en anden måde end den vi normalt møder i vores dagligdag når vi snakker med kolleger, venner og familie.

 

Det er trods alt de færreste man møder der er så liberalistisk anlagt som jeg.


+1 Skrevet af Jalopeno 422 dage siden - Direkte link

Du skulle en tur til USA - så ville du få et andet syn på sagen. Det er Venstre der ville symbolske besparelser og så troede de man kunne klare det ved nye it-systemer der ikke fandtes. Det er typisk for det politiske Danmark - om det er Venstre eller Socialdemokraterne - store armbevægelser - ikke så meget substans eller faglig kunnen. 

 

Bare se DSB og toge der ikke kører eller ikke er elektrificerede. 

 

Afløser for Skats skandalesystem skal være klar i 2019 - kammeradvokat skal undersøge EFI-leverandører


+2 Skrevet af Uffe Merrild 421 dage siden - Direkte link

Der har jeg været. Jeg vil hellere til Schweiz - der har jeg også været.

 

Ideen om at andre politikere ville have taget klogere beslutninger er ved siden af pointen - det gælder om at realisere en økonomisk drift af alle samfundets vigtige ydelser. Og det kan et offentligt system aldrig. Så længe midlerne opsuges med SKAT og bureaukraterne bestemmer fordelingen og størrelsen på budgetterne så har man ingen forankring i forbrugernes efterspørgsel opvejet mellem alle goderne i samfundet der giver en fornemmelse af velfærd.

 

Det er kun det private, hvor man med sin efterspørgsel opvejer alle forbrugergoder på sin personlig vægtskål, der kan producere økonomisk. Det er kun når forbrugeren har magten at driften bliver økonomisk. Økonomisk skal i den forstand opfattes som den brug af resurser der optimerer samfundets velfærd. Tager man penge fra folk mod deres vilje med SKAT, så afkobler man skatteyderens personlig værdier fordi transaktionen ikke var frivillig.

 

Når bureaukraterne beslutter hvordan midlerne skal forbruges, så er skatteyderen og forbrugeren igen afkoblet fra virkeligheden. Så længe der ikke er markedspriser på godet der sælges, altså markedspriser på kræftoperationer og en tur på skadestuen, så kan samfundet ikke økonomisere resurserne så de bruges til det vigtigste først.


+2 Skrevet af rune79 422 dage siden - Direkte link
Fyr alle undtagen de borgernære og varme hænder.. Og kompenser alle bureaukraterne, akademikerne, PR folkene og djøfferne med en kontant hjælp, i stedet for deres nuværende gage på op imod 80000 månedlige stakater de på nuværende fylder i deres lommer. Der er kommet et overtal af disse overflødige mennesker fra universiteterne og de hypper deres egne i stor stil og opfinder begreber og procedure for at sikre deres egen overlevelse. De skaber intet, ud over mere papirarbejde.

+2 Skrevet af Niels O 422 dage siden - Direkte link

Stem Konservative. Visionen på sigt er, at der kun skal opkræves 33%.


+1 Skrevet af rune79 422 dage siden - Direkte link
Det vil jeg gøre, hvis du kan garantere at besparelserne rammer det øverste lag af den offentlige sektor, inkl. Folketingspolitikere og deres privilegier og pension, embedsmænd og det bureaukratiske djøf segment i den administrative del af den offentlige sektor. Det er ikke en gang nødvendigt at afskedige nogen, de skal bare have mindre i løn, og jeg vil garantere at ingen forlader deres stilling på trods af en halvering i deres løn, for der er ingen andre steder at flygte hen, de er ganske enkelt selvopfundene og har ingen chance på et privat arbejdsmarked. :) Kan godt lide de konservative, og den nye agressive stil, som er væsentlig mere realpolitisk end LAs. Så der kunne godt komme en stemme fra mig.

+1 Skrevet af Niels O 422 dage siden - Direkte link

Er lige dét en afgørende faktor for dig Rune, eller er det, at du kun skal betale 33% i skat?

 

Læs visionen her:

http://www.konservative.dk/~/media/163ACAC8E3F74FEAAF836B438897A347.ashx

 

og lad mig høre, hvad du siger.


+1 Skrevet af rune79 422 dage siden - Direkte link
Jeg Kan godt lide de konservative, og den nye agressive princip faste stil, samt den økonomiske stil som er væsentlig mere realpolitisk og sympatisk end LAs. Så der kunne meget vel komme en stemme fra mig til næste valg. Jeg er går ikke op i om jeg betaler mere eller mindre i skat, bare pengene bliver brugt fornuftigt. Jeg ved hvor dyrt infrastruktur, uddannelse og sundhed er i et land som USA. Så det vil altid være et plus med en offentlig sektor, så længe det ikke begynder at korrumperer i kammerateri og bureaukrati.

+2 Skrevet af Winged Hussar 422 dage siden - Direkte link
Nyd dem mens du kan.

+1 Skrevet af Niels O 421 dage siden - Direkte link

Hej Rune, det var da herligt at høre. Så er jeg ikke helt alene om at være konservativ her på 180grader.

 

PS Nu er du vel ikke Rune Kristensen, der blot optræder lidt anonymt?


Skrevet af rune79 421 dage siden - Direkte link
Nej, jeg hedder ikke Kristensen til efternavn, men vælger nok at forblive anonym.

+1 Skrevet af Niels O 421 dage siden - Direkte link

Fint nok :o) Jeg tænkte bare på ham her:

http://www.konservative.dk/Personer/R/Rune-Kristensen


Skrevet af qabi 420 dage siden - Direkte link

Flot vision. En skam at Pape allerede har garanteret at han ikke vil vælte regeringen, hvis ikke den vil i samme retning. Det er ikke realpolitik, men bare fjollet.


+1 Skrevet af Niels O 420 dage siden - Direkte link

Nej, K kunne have væltet regeringen i forbindelse med talsvindelen i landbrugpakken, men havde DET ikke været lidt fjollet? Sådan godt et halvt år efter valget.

 

Men ellers må jeg erkende, at jeg ikke rigtigt ved, hvad jeg selv skal mene om det med at vælte regeringen nu her til efteråret. Viser der nye sager med talfiflerier, så SKAL K sgu være med til at vælte regeringen.

 

Men måske kommer LA alligevel i forkøbet. De sætter jo alt på eet brædt med topskattelettelserne. Siger de.


Skrevet af ckh 421 dage siden - Direkte link

En af de væsentlige grunde til det høje danske skatte- og afgiftsniveau er de uhyggelige ledelsesproblemer indenfor hele den offentlige sektor.


+3 Skrevet af l tiger 421 dage siden - Direkte link

Samt at - næsten - alle indbyggere i Danmark får en form for offenlig hjælp.

Der er ikke ret mange mennesker i Danmark, der ikke får fradrag på selvangivelsen p.gr.a. renteudgifter, får børnpenge, varmehjælp, boligsikring, osv, osv......

 


+3 Skrevet af Butiksabe 421 dage siden - Direkte link

tiger

Hvis det ikke ligefrem udgør en af de største administrative udgifter, er det i hvert fald det principielt mest forkastelige ved det danske skattesystem. Det er helt grundlæggende absurd, at bruge ressourcer på at indkræve skatter fra borgerne, kun for at bruge flere ressourcer på at sende pengene direkte tilbage til de samme borgere.


+2 Skrevet af Uffe Merrild 420 dage siden - Direkte link

Det er en af de måder som velfærdsstaten søger accept på.

 

Man kan jo sværere argumentere og stemme mod velfærdsstaten når man selv overfladisk får noget ud af den. Det er essentielt et politisk kneb for at sørge for en bredere støtte til velfærdsstaten.

 

På den meget korte bane kan man måske godt forestille sig at det vil få mere accept, men de som ser gennem røgsløret og velfærdsfablerne der propaganderes af de polistiske socialdemokratier på Christiansborg, de ser tydeligt at konstruktionen fører til et samlet tab for samfundet.

 

Der er så nogle der udover at kritisere rentefradrag, børnefamilieydelse og boligsikring går skridtet videre og konkluderer at den samme mekanisme gør sig gældende for den sociale sikring, sygehusene, folkeskolen, ældreplejen og børnepasningen.


Skrevet af Butiksabe 414 dage siden - Direkte link

Uffe

 

Måske, men hvis et flertal af befolkningen får "noget" ud af velfærdsstaten, hvilken ret har liberalisterne så til at indføre et alternativt samfundssystem, der tilgodeser en langt mindre andel af befolkningen?

Det virker ærligt talt som et cirkelargument, der i øvrigt ikke er særligt velgennemtænkt, at lavtlønnede og socialt udsatte skal tage hensyn til samfundet ved at stemme for et samfund, der tager færre hensyn til dem. En ting er jo at argumentere for lavere skatter, lavere leveomkostninger og bedre samfundsøkonomi. Noget helt andet er, at fortælle sådan en som mig, at jeg, på trods af jeg vel personligt repræsenterer en årlig omsætning på 10-15 mio. for min arbejdsgiver, får for meget i løn og derfor udgør en trussel mod samfundet. Hvorfor jeg naturligvis må gå ned i løn, så min chef kan tjene mere, i forventningen om han investerer dem tilbage i samfundet, i stedet for at bruge den ekstra profit på en hacienda i Spanien.


Skrevet af Uffe Merrild 413 dage siden - Direkte link

Liberalisterne, af den klassiske skole, påpeger at demokrati er ganske nødvendigt for at skabe et fredeligt samfund, fordi det på lang sigt er nødvendigt med en institution der sørger for at flertallet i samfundet bestemmer på fredelig vis.

 

Hvis man afskaffede demokrati, så var styreformen nødt til at følge flertallets idéer alligevel, men uden demokrati kan man ikke sikre at de regeringsfejl der foretages bliver rettet op på en fredelig manér. Man risikerer således revolution hvis regeringsførelsen ikke er på linje med flertalles overbevisning. Det er den klassiske liberalismens argument for demokrati - det er en institution der sikrer et samfund i fred.

 

Til din argumentation må jeg stille et modspørgsmål: Du spørger hvorfor de lavtlønnede og socialt udsatte skal tage hensyn til andre i samfundet, men hvad skulle de ellers gøre? Blive diktatoriske?

 

Liberalismen siger ganske enkelt at ud fra en nyttebetragtning og en moralsk betragning der er det frie marked den institution der sikrer alle deres ejendom og den størst mulige produktion til samfundet. Alle i samfundet har den samme interesse, at sikre den bedst mulige brug af resurserne, der er i overensstemmelse med flest mulige i samfundets værdier. Forskellen på politisk styring og markedsstyring er mikrodelen hvor hver forbruger bestemmer over sit forbrug, hvor man har friheden til at sige nej til ethvert produkt man ikke bryder sig om. Der er i den politiske styring også skabt en forskel mere. 

 

Politisk styring betyder at man stemmer sig til noget man ønsker. Men i det frie marked stemmer man ikke om noget som helst, man efterspørger noget. Forskellen mellem et ønske og en efterspørgsel er at man personligt prioriterer. Jeg kan eksempelvis godt ønske mig en ny bil, men jeg vil ikke efterspørge en sådan fordi jeg så skal nedprioritere mange andre ting.

 

Markedskræfterne skaber også harmoni mellem det man søger at opnå og de midler man tager i anvendelse for at opnå sine mål. I det frie marked betaler du selv for sundhedsydelser, og du skal derfor levere en modydelse for at sundhedsydelsen kan blive din. I politisk styring kan du stemme dig til en sundhedsydelse samtidig med du ikke leverer noget til gengæld for ydelsen. Men ikke nok med det, så påfører man samfundet et økonomisk tab fordi sundhedsydelsen bliver finansieret med en skat på arbejde, der reducerer sundhedspersonalets engagement og reducerer effektivt udbuddet af sundhedsydelser - altså man får det stik modsatte af hvad man ønsker at opnå i det politiske spil.

 

Kapitalismen betyder ikke at de syge og svage får det ringere end i en velfærdsstat. Du kan eksempelvis spørge dig selv om en årlig vækst på 0-2pct er bedre for de fattige, end en højere årlig vækstrate. Man kan også spørge sig selv om de svage og fattige ville have haft det bedre hvis der havde været langt flere udbydere af velgørenhed, frem for en monopolistisk bureaukratisk organisation.

 

Jeg ved ikke hvad du forsøger at sige med dit eksempel. I det frie marked vil markedskræfterne tendere mod at du betales den løn du er værd, for forbrugeren.

 

Hvor har jeg skrevet at du udgør en trussel for samfundet?

 

Hvor har jeg skrevet at du skal ned i løn?

 

Hvad har din chefs investeringsprofil at gøre med dette?


+3 Skrevet af Mvj 421 dage siden - Direkte link

Personskat: Bundfradrag på 50.000,-,  flad skat på 35% af resten.

Boligskat: Betales af evt. fortjeneste ved salg fratrukket forbedringer.

Selskabsskat: som den laveste 1/4 i eu.

Politikere må selvfølgelig ikke låne til deres løfter derudover, - hverken i stat eller kommune - det er jo trods alt ikke Grækenland. Undtagelsestilfælde kan være pgra krig (evt. Borgerkrig) eller financiering af store infrastrukturprojekter (ikke landsskadelige dong-"projekter").

Politikerne kan heller ikke love et antal mia kr til fx gældsatte tyske banker uden en folkeafstemning - selvfølgelig. Skulle noget så vanvittigt ske alligevel vil de ansvarlige politikere kunne stilles for en rigsretsag hvor minimumsstraffen må være fratagelse af alle deres personlige værdier og 30års hårdt tugthusarbejde.

Det er hvad der bør være til fællesskabet, - og det er slet ikke så lidt endda!

Tanken om at politikerne lister alle deres ønsker i finansloven og derefter finder ud af financieringen og låner til et evt underskud, er helt forkert. De skal vænne sig til max at bruge hvad der er og også prøve at spare op til dyre investeringer. Fx kampfly er der ca 30-40 år i mellem indkøb så en fornuftig opsparingsplan må være temmelig ligetil. Ellers kan min gamle mor i hvertfald godt finde ud af det.


Skrevet af hans01 369 dage siden - Direkte link

Når man har 8 forskellige skatteministre på 5 år, så tyder dette at der føres en kamp imod folket.. Med 8 forskellige ministrer på posten vil et evt ansvar været umuligt at placerer, politisk som juridisk..

 

Skatteministeriet er et vigtigt led i globalisternes plan om at køre dansk økonomi i sænk som vi så i Grækenland..

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

11
11
13
11
9
15
13
14
16
10
10
10
9
5
2
10
13
6
5
9

- Annonce -


Om Uffe Merrild
Frihed er en kerneværdi for mig. Arbejds- og familielivet i Danmark præges efter min mening i for høj grad af lovgivningen, særligt...

Se Uffe Merrilds profil
eller
Følg Uffe Merrild
Afstemning
Hvilken DR-produktion er mest venstreorienteret?

- Annonce -