Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

29

Skrevet af Afskaftopskattennu 1610 dage siden - Direkte link

Resultat af boligboblen ses nu. 

 

Netop som renterne var faldende, indførte man et væld af nye lånetyper. Rentetilpasning, afdragsfrie lån og oveni det skattelettelse på ejendomsværdiskatten. Det gav Danmark en boligboble af dimensioner og mens andre lande har fuld fart på væksten, hænger vi i dynget med insolvente boligejere, der håber at tørre gælden af på køberne, mens bankerne strammer skruen overfor produktionsvirksomherderne, fordi de har for store lån til flekslånerne.

 

Bemærk endvidere at vores toppolitikere stort set alle er dybt gearede med flekslån, så det er næppe her reformiveren kommer fra.

 

Til gengæld har Lars Løkke lovet at der ikke kommer en skattereform før 2019.

 

00'erne var et spildt årtid, hvor man kunne have afviklet efterlønnen og rentefradraget og sænket skatten på arbejde.

 

Istedet fik vi en af de laveste vækstrater i OECD.


Skrevet af Mads Lindstrøm 1610 dage siden - Direkte link

Rentetilpasnignslån blev indførdt i 90'erne, ikke i 0'erne.

 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1610 dage siden - Direkte link

Rentetilpasnignslån blev indførdt i 90'erne, ikke i 0'erne.

Men de blev først udbredte i 00'erne.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Morten Petersen 1610 dage siden - Direkte link

Flexlån startede i '80-erne.

 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1610 dage siden - Direkte link

I anden halvdel af 1990'erne blev rentetilpasningslån reintroduceret på det danske realkreditmarked. I modsætning til de traditionelle konverterbare annuitetslån er rentetilpasningslån finansieret ved udstedelse af inkonverterbare stående obligationer med kort løbetid, de såkaldte rentetilpasningsobligationer.[4] Ved udgangen af 2003 var der optaget rentetilpasningslån for 498 mia.kr., heraf 85 mia.kr. i euro, svarende til omkring 1/3 af det samlede realkreditudlån.

 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kvartalsoversigt_2004_1_kvartal/$file/kap03.html


Skrevet af Afskaftopskattennu 1610 dage siden - Direkte link

Fra et link fra en af kommentarerne;

I overensstemmelse med det tidligere offentliggjorte studie af van den Noord (2005) finder vi altså en systematisk tendens til, at lande med et større skattesubsidium har oplevet større udsving i boligpriserne omkring deres langsigtede trend, ganske som man ville forvente ud fra de teoretiske ræsonnementer ovenfor.

Altså - skattesubsidiet i form af rentefradraget giver større udsving i boligpriserne - netop hvad vi har set i Danmark.

 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/16248173BB246D23C125785500487D5C/$file/kan%20udsvingene%20i%20boligpriserne.pdf


Skrevet af Hans-Christian Andersen 1610 dage siden - Direkte link

Det er skattestoppet på ejendomsværdiskatten og de nye smarte boliglån der er opfundet i Danmark der gjorde at specielt Danmark er blevet hårdt ramt.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1610 dage siden - Direkte link

Det er skattestoppet på ejendomsværdiskatten og de nye smarte boliglån der er opfundet i Danmark der gjorde at specielt Danmark er blevet hårdt ramt.

Samme lånetyper som findes i andre EU lande, hvor der enten ikke er et så stort rentefradrag eller slet intet. 

 

Ejendomsværdiskat giver slet ingen mening på samme måde som skat af private renteindtægter. 


Skrevet af Rasmus J 1610 dage siden - Direkte link

Det svarer til, at give skylden for hjertekarsygdomme til Bilka´s lave priser på kager. De "nye" lånetyper er IKKE åresager, du kan kalde dem symptomatisk på en forkert tankegang, men åresagen skal findes et helt andet sted.

 

Åresagen er et årtiers langt politisk jerngreb om boligmarkedet via planloven, pengesystemet, og skatter, som har transformeret boligen fra et forbrugsgode der kunne produdceres til overflod, bruges, kasseres og udskiftes med nyt, til en knaphed som ikke fulgte en naturlig efterspørgelse (folks behov for at udskifte deres bolig, samt flere danskere), men derimod tilfældige politske flertals ofte vanvittige politik (såsom at vil påtvinge verdens største offentlige sektor, som deraf kræver verdens største skatter, på danskerne).

 

Der findes hundretusindevis af boligejere, som har sparet en formue, og IKKE har øget deres låntagning uansvarligt i den periode, hvor de nye lånetyper er kommet til. Disse mennesker sidder bedre i det idag, end de gjorde for 10 år siden... deres prorblem er ikke faldende boligpriser (de har masser af friværdi), men at arbejdsmarkedet er igang med at erordere under verdens største offentlige sektor, som kræver verdens største skatter.

Boligmarkedet retter sig ikke op ved, at gøre boligejerne fattigere, men ved at give dem flere individuelle muligheder for at tilpasse sig til den nye orden på boligmarkedet - dvs. en sanering af planloven, en opløsning af det monolitiske penegesystem, og nedstættelse af skatter på alt der skaber produktivtet (abejdesskat, selskabsskat og moms for blot at nævne 3 af de første og største).


Skrevet af Afskaftopskattennu 1610 dage siden - Direkte link

Nu er det ikke kun mig, men Nationalbanken, Det Økonomiske Råd, OECD og også EU der påpeger det uheldige i den førte politik.

 

Jeg skriver netop at det ikke i sig selv er forkert eller var forkert at liberalisere lånevilkårerne i Danmark.

 

Problemet var at man ikke var konsekvent, men fortsatte med at give skattesubsidier over rentefragdraget. Dette medførte dels at boligpriserne blev pumpet op og gav mulighed for større privatforbrug og dels at man tvang førstegangskøbere ud i forgældelse.

 

Endelig sidder vi så i dag med banker der tuder over dårlige lånebøger og forskrækkede politikere der ikke vil reformerer skattesystemet af hensyn til de insolvente boligejere. 

 

På den måde har har man taget dansk økonomi som gidsel pga. elendig ført politik i 00'erne.

 

Det værste er at farcen fortsætter og politikere påstår at de at ikke vil røre ved boligbeskatningen, selvom alle kan se nødvendigheden heraf. Det betyder blot at dem der vil købe et hus ikke gør det før reformerne kommer og derfor stiger udbuddet af boliger massivt i disse måneder.

 

Derfor bør ansvarlige politikere også gøre op med den lånespekulation der der har præget 00'erne og gå ind i en skattereform der udfaser rentefragdet og sænker skatten på arbejde og opsparing. 

 

Denne politik der har været ført omkring boligbelåning og manglende reformer er langt værre end den manglende udfasning af efterlønnen - faktisk kan det medføre fallit for Danmark, når renten stiger og alle flekslånenene ikke kan refinansieres. Allerede nu ser vi ratingbureauerne sænke kreditværdiheden for danske realkreditobligationer. Helt uhørt i nyere tid, men grådigheden var for stor.


Skrevet af Morten Petersen 1610 dage siden - Direkte link

Hvem siger, at vi nogensinde igen skal have fastforrentede lån? Dem, der sidder med 5% fastforrentede lån er helt til grin. Det varer maaaange år, inden vi igen kommer i nærheden af 5%-lån - hvis nogensinde. Skulle boligmarkedet falde til ro som det er nu eller muligvis/forhåbentlig med lidt mere aktivitet, så er det ikke utænkeligt, at vi om et par år ser 3% fastforrentede lån, som var tæt på i 2009. I det tilfælde er det muligt, at det ikke kan betale sig at have flekslån, men det er jo netop fidusen med F1-erne, at man kan skifte uden de store omkostninger.

Boligmarkedet har i princippet intet med statsfinanserne at gøre, men 'de hysteriske kællinger', som også spiller med på aktiemarkedet, har så travlt med at gøre sig kloge. Det er i virkeligheden 'de hysteriske kællinger', der er årsag til at pengemarkedet bliver nervøst.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1610 dage siden - Direkte link

Du overser det væsentligste.

 

At den politik der blev ført i 00'erne er skyld i boligprisboblen og den nuværende gældskrise i Danmark. Forgældede husholdninger og banker der ikke låner ud til erhvervslivet, fordi de har lån i klemme hos boligejerene eller finansieret ejendomsobligationer der i dag intet er værd.

 

Fjern subsidierne til boligejerne og lad markedet finde den rette pris. 


Skrevet af LordNacho 1610 dage siden - Direkte link

Men så er det jo ikke bare renter, afdrag og låntyper der er i spil. Hvad med diverse regler om hvor og hvordan man må bygge? Regler om konsultation, når et nyt projekt til et højhus foreslås? Det skal vel også væk, men folk har næppe mod på et helt frit marked, hvis de ikke må blande sig i naboens hus.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1610 dage siden - Direkte link

Så du mener at skatteyderne skal give tilskud til boligejere igennem rentefradraget, fordi der gælder regler om at man ikke må opføre et højhus uden en byggetilladelse? 

 

Jeg synes det er ærgeligt at vi igen skal opleve politikere der løber fra deres ansvar sammen med mdierne, selvom landet står i til halsen med gæld og boligejere der har trukket økonomien ned sammen med banker og inkompente bankdirektører der har ansat sælgere i deres filialer og prakket folk lån på halsen, så de kunne få høje bonusser.

 

Danmark har fået deres egen subprime. Før man erkender det, kommer landet ikke videre.


Skrevet af LordNacho 1610 dage siden - Direkte link

Så du mener at skatteyderne skal give tilskud til boligejere igennem rentefradraget, fordi der gælder regler om at man ikke må opføre et højhus uden en byggetilladelse? 

Hvor læser du det henne? Man burde da kunne forstå at jeg mener de regler burde ændres, men at bliver svært.

Danmark har fået deres egen subprime. Før man erkender det, kommer landet ikke videre.

Det er til gengæld rigtigt nok.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1610 dage siden - Direkte link

Okay. Læste det anderledes.


Skrevet af _slettet_bruger_1212 1610 dage siden - Direkte link

De øvrige europæiske land har betydelig mere aggresive låneformer.

- I Holland er det fx. normalt at have et 30-årigt lån uden afdrag før udløb.

 

Ironisk nok vil jeg netop sige at det er politikernes villighed til at indføre helt arbitrær lovgivning for boliger, der udgør det største problem for boligmarkedet: Forslagene om øget ejendomsværdiskat, sænket rentefradrag, begrænsning af låneformer et c., som politikerne pt. "lufter" gør at mange ikke vil købe noget lige nu. For hvis de vedtager en 2-3 stykker lovgivning i den retning, så falder boligpriserne ret markant.

Ræsonnementet er enkelt: "Hvorfor betale fuld pris i dag, hvis du kan købe det billigere i morgen?"Skrevet af Afskaftopskattennu 1610 dage siden - Direkte link

Selvom det snart er tre år siden at verden blev ramt af finanskrisen, og væksten nu banker afsted i Danmarks nabolande, stiger udbuddet af boliger til salg. Et typisk tegn på at markedet er krakket og at sælgerne ikke vil/kan sænke priserne, så der bliver ligevægt.

 

Udbud

 

Køberne er kloge nok. De kan se at priserne kun kan komme nedad:

 

1) Større krav til sikkerhed hos banker og realkreditinstitutter jf. internationale bankkrav

2) Normalisering af renteniveauet 

3) Udfasning af visse lånetyper som anbefalet af f.eks. Nationalbanken

4) Boligbeskatning. Enten ryger skattestoppet eller rentefradraget eller måske en kombination

 

Ved at afvente ovennævnte undgår køberne store formuetab.


Skrevet af Kjeld Flarup 1610 dage siden - Direkte link

Det er jo problematisk for et land hvor boligmarkedet har drevet økonomien i 25 år.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1610 dage siden - Direkte link

Det er jo problematisk for et land hvor boligmarkedet har drevet økonomien i 25 år.

Hvordan kan boliger drive en økonomi? Grunden er udelukkende stigende pant som følge af rentefald.


Skrevet af Henning Rolapp 1610 dage siden - Direkte link

Hvis I skal finde hvad der er galt, skal I lede et helt andet sted.

 

Der var en ungdomsgeneration der overtog magten i Danmark båret af IT områdets fremmarch. Denne generation troede at den var så smart så smart. Den troede at den kunne gå på vandet.

Andre generationer blev efterhånden værfet ud på et sidespor. Samfundet tog kultur og moral af denne ungdomsgeneration. Samfundet blev historieløst, det var jo nu og fremtiden der var spændende. Erfaringer og baggrundsviden havde ingen betydning.

Så tingene var smarte, men degenererede (men det var der jo ingen af  ungdomsgenerationen der vidste).  Det kunne jo kun gå fremad.

Og se hvor vi er ? Et samfund uden sammenhængskraft, der er ved at falde fra hinanden.

Men hvad har vi i stedet ? SNAK SNAK SNAK. Specialister i SNAK.

Og da krisen kom så troede man sgu også, at man bare kunne SNAKKE tingene igang igen.

 

Se på Tyskland, Norge og Sverrige - vore naboer. Her går det udmærket. Her er der en sammenhæng mellem generationerne. Se på deres fjensynsprogrammer. Her er alle aldersgrupper repræsenterede, både som værter,  medvirkende og som tilskuere. Også når der skal festes ved højtidelige lejligheder, så er man også fælles.

Men se så i vores samfund , fjernsyn m.m. ungdom, ungdom, ungdom.

Ingen fællesskab ingen samhørighed.

 

Og hvorfor er et sådant fællesskab så godt. Jo, fordi man på denne måde opretholder en fælles kultur. Og man kan bedre blande generationernes input.

Lige som når mor og far leger med deres unger om aftenen, så vedligeholder man også et fællesskab.

Eller når mor og far sidder og nusser hinanden efter at børnene er lagt i seng , så vedligeholder man også et fællesskab.

Eller ligesom magerne hos dyrene når de pusser og nusser hinanden. Fællesskab.

 

Man tager derfor fejl når man tror, at det er  et eller andet snævert teknisk - økonomisk - politisk lille fif der gør forskellen, om et samfund er bæredygtigt eller ej.

Nej   I vore nabolande er der sammenhængskraft mellem generationerne det har Danmark ikke.

Hos os er der ungdom, ungdom., ungdom. Og her er kulturen så  blevet snak, snak, snak.

 

Så Helle Thorning er en udmærket  repræsentant for generationen - dog noget outreret.

Men hun tør dog stå ved sine udtalelser med eget navn.


Skrevet af Henning Rolapp 1610 dage siden - Direkte link

 

Hvad med at "AFSKAFFE-DIG-SELV-NU"

Hvordan kan boliger drive en økonomi? Grunden er udelukkende stigende pant som følge af rentefald

 

Du har absolut intet forstået, hvis du ikke allerede er klar over, at det netop er boligboblen der har drevet Økonomien i Danmark, USA og en række andre lande.

 

Og sådan som den danske økonomi er med en lav og dårlig produktivitet, er det absolut intet andet der kan og har kunnet trække økonomien op end netop den forgangne boligboble.

Og nu da den ikke er mere så falder økonomien sammen.

Der er ikke mere krudt i bøssen.

Så nu er det eneste krudt man  kan skaffe er et kraftigt underskud på de offentlige finanser.

Og når det ophører, - Herre Jemini.

 

Og hvis du ( "AFSKAF-ET ELLER ANDET") ikke allerede forstår det, så er der ingen grund til at prøve at forklare dig det.

 

Det eneste der kan redde os er dygtighed, talent, og arbejdsomhed, på alle pladser i samfundet.

Så fjern alle tåberne overalt i økonomien. Riv dem ned fra deres stole, og find nogle der kan udfylde jobbene på kvalificeret måde.

 

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

11
11
13
11
9
15
13
14
16
10
10
10
9
5
2
10
13
6
5
9

- Annonce -


Afstemning
Hvilken DR-produktion er mest venstreorienteret?

- Annonce -