Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

51

Skrevet af slettet bruger 1099 1608 dage siden - Direkte link

Man er jo chok. Tænk at hvis man kalder ingenting noget andet, så bliver det fortsat ved med at være ingenting!? 

 

Ingen i regeringen har hidtil kunne redegøre for hvad kickstarten egentlig gik ud på, udover at man havde iværksat en kickstart (i regeringsgrundlaget er trængselsringen btw nævnt under kickstart) - lad os se om politikerne bedre formår at forklare hvorfor det de ikke kunne forklare ikke virkede. 

 

Jeg tror "krisen i Sydeuropa" får skylden - andre bud?


Skrevet af Mads Brinch Feierskov 1608 dage siden - Direkte link

Man ser det for sig. V-K regeringen bærer hele ansvaret for at landet ikke klarer sig bedre, den kendte "nu har vi i 10 år.. bla bla bla..", mens den nuværende regering, uanset hvor meget de end kæmpede, ikke kunne overkomme de udefrakommende påvirkninger.

 

Et andet bud kunne også være at "håndværkerregningen" fra V-K bare var alt for stor og tog meget længere tid at rette op på end forventet.


Skrevet af slettet bruger 6264 1608 dage siden - Direkte link

Socialistisk Folkeparti har vist noget med Israel. Kan det komme derfra?

 

Og så er - hørte jeg i radioen i dag - Obama blevet obstrueret af (de fæle) republikanere i at skabe nye arbejdspladser i USA i mange måneder op til det USA'ske valg.

 

 ---

 

Der har ikke været tid, for vor mor er jo "European by heart".

Gode kræfter har manglet, for Sass sad nærmest uvirksom på bagerste række og rockede den,

 

 ---

 

Imidlertid kommer der nok en god løsning i morgen.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Nu er den svage vækst ikke ny. Den var også svag under VK. Faktisk blandt de ringeste i OECD og det var under VK at konkurrenceevnen skred. 

 

Det vil tage tid, at rette op på den regning VK efterlod, men omvendt synes det ikke at haste for regeringen at få adresseret fokusområderne, selvom nedsættelsen af produktivitetskommissionen er en mulig åbning for de forventede forslag. Lavere selskabsskat, mere forskning mere konkurrence i den danske indenlands økonomi. 


Skrevet af Mads Brinch Feierskov 1608 dage siden - Direkte link

Der skal ikke herske tvivl om at VK kunne have været langt bedre på mange områder. Problemet er at det er umuligt at adskille faktorerne og socialisternes "nu har vi haft 10 år med VK og se bare hvor vi er endt" kan ikke bruges til noget, da alle jo er enige om at krisen er mere eller mindre global.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Nu er begrebet "krisen" ikke særligt konkret. I Sverige ventes der vækst i BNP på 2-3 % de kommende år.  Det er markant højere end prognoserne for Danmark.

 

http://www.konj.se/579.html


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

produktivitetskommissionen LÆS SYLTEKRUKKE.


Skrevet af slettet bruger 1099 1608 dage siden - Direkte link

Hehe, ja - den er næsten sikker. Så sent som ifb med udslusning af asylansøgere til Vollsmose var argumentet "Vi har arvet en kæmpe pukkel fra den forrige regering". 

 

Men selv Noa Reddington må efterhånden erkende det klinger lidt hult.  Det er seriøst beskæmmende at tallene bare går nedad, endda når krisen ikke går opad. Faldende jobtal i juni, jeg går ud fra det er sæsonkorrigeret - der kommer traditionelt altid flere i arbejde i sommerperioden. 

 

Jeg tror de fleste vælgere ikke længere køber bortforklaringer eller ansvarsforflygtigelser, ikke fordi jeg ikke selv gør eller håber andre heller ikke gør, men fordi regeringen ikke har leveret bare skyggen af resultater, det eneste den har bedrevet er nogle reformer/aftaler med oppositionen. Selv ærkerøde må da indse dette. Det er så muligt at en VK-regering ikke kunne have gjort det bedre, men vi har en regering der gik til valg på en overfrankeret politik. Det var jo så nemt, bare brug nogle offentlige penge og sæt en "kickstart" i gang, det kunne skabe xxx antal tusinde arbejdspladser, der var jo ikke grænser for opfindsomheden under valgkampen, og hvor nemt og ligetil det ville være.


Skrevet af slettet bruger 6264 1608 dage siden - Direkte link

 

Det er helt klart udefrakommende obstruktive ting, der gør, at kickstarten endnu ikke kan ses ....

 

Det er nok Mitt Romney.

 


Skrevet af slettet bruger 6264 1608 dage siden - Direkte link

I hvert fald ikke en kommende demokratisk præsidentkandidat i USA.

 

Men en republikansk kunne godt finde på det.


Skrevet af Frihed 1608 dage siden - Direkte link

Lykketoft kunne i hvert fald i gårsdagens Deadline 22.30 bekendtgøre, at USAs økonomi ville blive fuldstændig smadret, hvis de andre (republikanerne) kom til magten, for så ville de sætte skatten ned. Det blev så ikke modsagt af nogen, for Deadline 22.30 havde valgt at invitere tre Obama-fans i studiet til at udlægge hele den skinbarlige sandhed om USA og det amerikanske valg... DRs vært Jesper Larsen var selvfølgelig heller ikke meget bevendt; han er med garanti rød ligesom 80% af journalisterne (og utvivlsomt en højere andel i DR).

Det var en grotesk forestilling. Men helt vanlig DR-ensidighed. 


Skrevet af slettet bruger 6264 1608 dage siden - Direkte link

Yep. Så noget af det og slukkede så for computeren.


Skrevet af roehakker 1608 dage siden - Direkte link

Hele den offentlige sektor skal privatiseres og besparelserne skal bruges til at sænke indkomstskatterne , så lønningerne i Danmark kan sættes tilsvarende ned , denne Gordiske knude skulle politikerne have hukket i stykker for årtier siden .


Skrevet af Thomas Langhoff Nielsen 1608 dage siden - Direkte link

Hmm. Fint bud, men læg nu mærke til at ikke alle private markeder, tilgodeser brugeren med lave priser, hvis markedet kan bære høje, deraf kan en besparelse også udeblive i nogen sammenhæng.


Skrevet af _slettet_bruger_1454 1608 dage siden - Direkte link

...man kan vel ikke forvente et mere detaljeret og objektivt gennemanalyseret bud på en løsning fra en Roehakker...


Skrevet af roehakker 1608 dage siden - Direkte link

Lønningerne i den offentlige forvaltning er for høje , samtidig er det offentlige ineffektive og sygefraværet er så højt at det må kræve et ekstra godt heldbred at være ansat i det offentlige system , privatiser alt offentlig og nedlæg systemet , det er gammelkommunistisk .


Skrevet af Thomas Langhoff Nielsen 1608 dage siden - Direkte link

HmmHmm.. Enig i at der skal strammes op. Men hvis de private var så effektive som de gør udtryk for hvor er de privat finaseret sygehuse så henne, ikke de der små klinikker/10 sengs

legepladser. Nej de rigtige store penge maskiner, for hvis privat sygehus var så effektivt som de selv mener, så burde det også være god forretning, også var der helt sikkert også investeret massivt i det.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Alt anden lige vil man i 2015 kunne se tilbage på 15 år hvor økonomien enten stod stille eller bevægede sig sidelæns. 


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Ikke korrekt. Økonomien kørte fint lige indtil 2007, hvor vi indførte et stykke kommunistisk politik - rygeloven. Denne lov (og tilsvarende love i Europa) er den største enkeltfaktor i den svage vækst.

Loven er simpelthen en økonomisk vækstdræber, som har startet en negativ økonomisk spiral. Når man indfører omfattende love med kommunistisk design og indhold, så bliver økonomien naturligvis som i et kommunistisk samfund. Uanset hvor mange "kickstarter", man forsøger sig med.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Ehm, det gik galt allerede i 2001, men der besluttede centralbankerne at stimulere økonomien 'midlertidigt' med en massiv 'likviditetstilførsel' - som først blev bremset i 2005-2007.

 

Det handler om pengepolitik som vanligt, og har intet med rygepolitik at skaffe.


Skrevet af slettet bruger 1099 1608 dage siden - Direkte link

Du det du svarer på er helt uden for skiven. Selv som ryger må jeg erkende at Klaus K er fantast. Han har intet belæg for sine mærkelige påstande.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Det er jeg da godt klar over, men det skal ikke forhindre mig i at fremhæve vigtige, oversete pointer.

 

Klaus K har sikkert forvekslet en interessant korrelation med en årsagssammenhæng.


Skrevet af cisco 1608 dage siden - Direkte link
Ligesom korrelationen mellem en voldsom stigning i nummerplade tyverier i Danmark, og indførelsen afrygeforbud.

Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

@Ræder: Det er jo allerede forsøgt med kickstart & stimulus overalt - herhjemme med udbetaling af den sociale pensionsopsparing & efterlønspengene. Resultat: Nul - nada. Forbruget er dødt. 

Spørgsmålet er: Hvad driver en økonomi frem? Hvem skaber vækst? Alle ved jo, det ikke er staten - men hvem så? Producenter & iværksættere, vil nogen sige. Ja - men hvis ingen vil købe de producerede varer, så bliver der jo ingen vækst - uanset hvor mange penge, politikere eller centralbanker kaster ud.

Økonomisk vækst skabes af folkets efterspørgsel. Folks håb og drømme om et stadig bedre liv udmøntes i efterspørgsel efter varer og ydelser, som producenterne vil søge at indfri. Producenterne vil efterspørge råvarer, maskiner & arbejdskraft for at indfri folkets ønsker - sådan opstår økonomisk vækst. Folkets ønsker er alfa & omega, og de er dikterede af deres håb. Sålænge folket har håb om, at i morgen bliver bedre end idag, sålænge vil der være økonomisk vækst.

Så hvad mon der sker, når staten fratager en stor del af borgerne deres håb om, at i morgen bliver bedre end i dag? Hvad sker der, når staten med totalitære forbudslove & restriktioner forsøger at stoppe borgernes efterspørgsel efter det, de mener er det gode liv? Hvad sker der, når staten underkender folkets håb & forbyder deres egne valg med den arrogante begrundelse, at nu vil man hjælpe dem for deres egen skyld?

Og hvad sker der mon, hvis staterne gør sådan efter et FN-diktat, som er gældende i stort set hele den vestlige verden? 

Er det svært at forestille sig, at det fører til nul-forbrug & negativ økonomisk vækst, recession og depression? Tænk, det synes jeg ikke. Men det er vel mig, der lider af vrangforestillinger. De samme forestillinger, som fik mig til at forudsige et økonomisk crash & efterfølgende depression, før dette skete i 2008.


Skrevet af cisco 1608 dage siden - Direkte link
At du lider af vrangforestillinger er efterhånden ret tydeligt for de fleste. Rart at du endelig selv erkender det ;-)

Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Er du uenig i det, jeg skriver? Er det så svært at argumentere mod, at du må ty til trivielle personlige kommentarer?


Skrevet af cisco 1608 dage siden - Direkte link
Man bliver ikke spåmand ved at forudsige ting der er sket. De ting du siger er så langt ude at det er meningsløst at argumentere mod. Og jeg er tydeligvis ikke ene om at mene det.

Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Det vigtige er vel, at man forudsiger tingene inden de sker, og det er hvad denne artikel gjorde. Man kan dog ikke kalde en person for spåmand, blot fordi han forudsiger helt oplagte konsekvenser. To eksempler:

*At kaste sig ud fra 10. sal vil føre til skade.

*At fratage 25% af borgerne deres håb & forbyde deres efterspørgsel efter det, de mener giver dem et godt liv, vil føre til økonomisk recession.

Begge dele siger sig selv i min bog. Men det gør dem ikke til spådomme.


Skrevet af cisco 1608 dage siden - Direkte link
Men den artikel er jo fra slutningen af 2008, hvor det jo var gået galt.

Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Nu må du huske, at Klaus K blot finder de tal frem han vil se.

 

Han ville ikke forstå, at der allerede var røgfrit i S-tog i 2005 eller at der havde været det længe i indenrigsfly, da han påstod at rygeloven i 2007 betød flere trafikdrab.

 

Han havde heller ikke set, at der var flere trafikdrab i vintermånederne i 2007 inden loven fik virkning i august.

 

Han vidste heller ikke, at andelen af spiritusrelaterede trafikdrab faldt markant i UK efter de fik røgfrihed.

 

Han kan heller ikke forklare, hvorfor Sverige har så stor vækst siden de fik en rygelov uden undtagelser, mens Danmark med undtagelser ikke klarer sig så godt.

 

Han kan heller ikke forklare., hvorfor herrelandsholdet i håndbold klarer sig så godt  siden 2007 på samme måde som han ikke kan forklare hvorfor det giver håb og optisme at "sparke" 76 % af den voksne befolkning ud af restauranter, så Klaus K igen kan sidde og dampe løs. 


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

En absurd række stråmænd fra 180grader's største spammer og fortaler for fascistisk styre i Danmark.

Det er muligt, at du mærker håb og optimisme efter 2007, hvor 25% af befolkningen blev sparket ud af indendørs rummet. Men det skyldes jo din holdning. Du ønsker jo dybest set at udrydde alle, der ikke har samme holdning & samme præferencer som dig selv. Dette er de radikale fascisters inderste ønske.

Andre mennesker er anderledes på det - og alle tal viser det modsatte af dine fornemmelser. Humør, økonomi & vækst er styrtdykket. Optimisme er erstattet af pessimisme. 

Det er jo ganske klart. Når 25% af befolkningen forbydes at efterspørge det liv & de varer de ønsker, så skal det gå galt. For folkets efterspørgsel er motoren i en kapitalistisk økonomi.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

En absurd række stråmænd fra 180grader's største spammer og fortaler for fascistisk styre i Danmark.

Haha - sikken en selvmodsigelse.

 

Der er i øvrigt ingen der er "sparket ud" som Klaus K skriver. Hvem var det i øvrigt fald der sparkede 76 % af den voksne befolkning ud inden 2007?

 

Min henvisning til Klaus Ks påstand, om at rygeloven skulle have medført 100 ekstra trafikdrab i Danmark er i øvrigt gyldig på samme måde, som at hans påstande ikke holdt.

 

Der havde længe inden 2007 været røgfrit i indenrigsflyvningen.

 

DSB kunne ligeledes allerede i 2005 tilbyde røgfrie S-tog og erfaringen fra UK viser, at antallet af spriritusrelaterede trafikdrab styrtdykkede efter de fik røgfrihed på barer og arbejdspladser.

 

Alkolrelaterede trafikddrab - UK - Markant fald i 2007 og 2008 efter indførsel af røgfrihed - Side 6 


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Det er ingen selvmodsigelse. Du er en spammer og du er radikal fascist - sådan er det. Vær dog ærlig og stå ved det: Du er på 180grader for at spinne historier, der skal muliggøre din store våde drøm om et fascistisk styre.

Og det hjælper dig ikke at fremføre flere af dine stråmænd som ingen alligevel forstår. Alle kan læse de artikler, jeg har skrevet og drage deres egne konklusioner:

Den Gule Negl 


Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

Endnu engang giver KK andre skylden for det han selv gør.

 

Endda det indlæg han har skrevet her, er en gentagelse som er kommet mange gange.

 

Rygerne er ikke blevet sparket ud nogen steder fra. De kan komme der men de skal vise hensyn. For mange år siden måtte man spytte på gulvet, det må man ikke længere. Dengang var der vel folk som var lige rabiale som du er nu. Men de er forlængst glemt og det bliver folk med din holdning også snart.

 

Ja KK, igen viser du at du vil give andre skylden for egen holdning. Du ønsker jo netop at alle skal ryge, eller i det mindste sidde i din tobaksrøg, ellers vil du jo ikke besøge dem. Så KK, den falder vist tilbage på dig selv.

 

Grunden til at folk ikke har så godt et humør er da pga. den globale økonomiske krise. Tror du virkeligt at de 75% ikke.rygere er nedtrygte fordi at DU ikke må ryge. Igen har KK storhedsvandvid.

 

Og igen KK. Har rygerne fået flere penge på bankbogen nu, end før rygeforbudet ?

 

Nej, så pengene må jo blive forbrugt.

 

Og du snakker stråmænd.


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Men den artikel er jo fra slutningen af 2008, hvor det jo var gået galt.

Nej, artiklen er fra 7. september 2008. Det "gik først galt" i 4. kvartal 2008. Det var først dér, det gik op for verden, inkl. alle de kloge økonomer, at vi var igang med et crash.


Skrevet af cisco 1608 dage siden - Direkte link
Jeg husker ret tydeligt at den økonomiske krise ramte Danmark midt på året 2008, pudsigt nok samtidig med at jeg forlod landet, uden der naturligvis er nogen sammenhæng. Den 7 juli 2008 var der en artikel i Berlingske hvor de talte om den økonomiske krise der havde ramt Danmark. Så "hey mister spåmand", du har ikke forudsagt noget som helst. Igen er du fuld af løgn. Edit: http://www.business.dk/oekonomi/den-oekonomiske-krise-rammer-danmark

Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Den artikel, jeg omtaler forudsiger crash & økonomisk depression - ikke "økonomisk krise" i.e. recession, som blot betyder to kvartaler med økonomisk sammentrækning.


Skrevet af cisco 1608 dage siden - Direkte link
Så når du endnu engang bliver taget i en af dine manipulationer, så omdefinerer du bare begreberne som det passer dig.

»En økonomisk krise har en præcis definition: Væksten ophører eller bliver negativ, og ledigheden stiger. Så kan man diskutere, hvor meget der skal til, før det er krise.«

Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

@cisco: Nej, kære ven. Det er jo dig, der omdefinerer - og dig, der manipulerer.

Artiklen taler om crash & økonomisk depression, ligesom i 1930'erne. Du (og dit link fra business.dk) taler om "økonomisk krise" - i.e. recession, som er et ganske almindeligt fænomen, der sker med få års mellemrum.


Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

Men det var jo også bankerne der fik problemer, og ikke pga forbud som du altid påstår.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Det ender med krig............

 

 

Klaus K blog Frie individer kan naturligvis ikke leve i en fascistisk forbudsstat. Spørgmålet er: Hvordan får borgerne magten tilbage? Staten & medicinalindustrien vil jo ikke give den fra sig frivilligt ... Sidste gang endte det med krig
for 6 timer siden ·  6

Klaus K


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Du bør være opmærksom på, at de områder i den vestlige verden, der har den absolut dårligste økonomi er nøjagtig de steder, hvor myndighederne var tidligst fremme med forbud og krig imod sine rygere: Californien, som formentlig snart går konkurs - og Irland, som slet ikke har deltaget i det opsving, alle de øvrige EU-lande har oplevet siden deres forbud blev indført i 2004. 

Klaus K i kommentatorsporet


Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

Hvis rygernes eneste håb er at de må ryge hvor de vil, som i gamle dage, så er det sku sølle at være ryger.

 

Og igen må vi spørge KK om hvordan hanmener at under 25% af danmarks lavest lønnede skulle vælte læsset ?

 

Vi kan også spørge KK om hvordan det kan være at det er rygerværtshusene som lukker, på trods af at de har valgt ikke at efterleve rygeloven og det har værken fået påbud eller bøder ?

 

Grunden til at der er nul-forbrug er ikke at ikke må ryge.

Men fordi at rygerne og ikke-rygerne ikke kender dagen i morgen pga. den globale økonomiske krise som er kommet af et overforbrug vi ikke havde råd til.

 

Mange betaler af nu og har derfor heller ingen penge til forbrug

 

Og husk KK, der er stadigt ingen der har forbudt dig at ryge.

Kun at du skal vise hensyn - er det, det - det kniber med ?


Skrevet af Callesen58 1608 dage siden - Direkte link

Nej. Vækst består af forøgelsen af materiel rigdom. Rygning kan ikke forøge folks materielle rigdom, fordi værdien af en smøg er midlertidig, ikke permanent, på samme måde som et større hus er.

 

Vækst er relateret til, men har ellers ikke noget at gøre med: Priser, pengebeholdning, beskæftigelse, inflation, deflation, lykke, sundhed osv osv.

 

Der er selvfølgelig både sund og usund vækst, hvor den usunde kort sagt er baseret på at bruge andres penge.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Men det er vel mig, der lider af vrangforestillinger.

Ja, det er et rodsammen af Keynes-inspirerede vrangforestilliger og udenomssnak.

 

Værdi skabes af arbejdere og iværksættere i samarbejde. Iværksætteren opdager muligheder og organiserer arbejderne, så der kan startes produktion og fremstilles varer, der har større værdi end de råvarer, der indgår i dem. Merværdien ud over arbejdernes løn tilfalder iværksætteren, der så har mulighed for at starte andre ting.

 

Faldende priser er ikke noget problem, de er blot udtryk for at kapitalisterne gør et godt stykke arbejde. Den økonomiske dødsspiral, som så mange økonomer bliver ganske paranoide af at høre om, kan modbevises af at gå ind i et supermarked og studere skiltene: Faldende priser motiverer til højere forbrug, ikke til udsættelse af forbrug.

 

Vi har brug for at lade arbejdere og iværksættere beholde en betydeligt større del af den værdi, de skaber. Så skal de flittige danskere nok få økonomien i orden igen.


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Du river én side ud af den teoretiske lærebog og læser den højt, samtidig med at du ser 100% bort fra virkeligheden idag.

Virkeligheden er, at staten sætter folk i lortehumør, så de ikke gider forbruge. De træder på bremsen - ikke på grund af priserne, men på grund af deres humør. Når priserne herefter falder, sker det modsatte af, hvad du skriver. Folk vil vente yderligere med at købe, da de vænnes til at se, at varerne vil være endnu billigere i morgen ...

Det er en farlig negativ økonomisk spiral, som allerede har dræbt mange virksomheder, og som vil ødelægge en hel ungdomsgeneration, der aldrig vil komme i arbejde.

Bemærk - jeg taler ikke for stimulus & Keynes. Jeg er liberalist og tror på von Mises. Staten skal forsvinde ud af folks liv & holde op med at være formyndere. Ingen kan arbejde på at forbedre sit liv, sålænge staten insisterer på at bestemme, hvad et godt liv er ... 


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Jeg må vist gentage min afvisning af et kendt stykke økonomisk overtro:

Faldende priser er ikke noget problem, de er blot udtryk for at kapitalisterne gør et godt stykke arbejde. Den økonomiske dødsspiral, som så mange økonomer bliver ganske paranoide af at høre om, kan modbevises af at gå ind i et supermarked og studere skiltene: Faldende priser motiverer til højere forbrug, ikke til udsættelse af forbrug.


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

At du blot gentager et stykke misforstået teori, gør det ikke til sandhed i den aktuelle situation, vi befinder os i.

Vis i stedet, hvor dette højere forbrug befinder sig. Hvor er det henne? 


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Højere forbrug er uøkonomisk, det ødelægger opsparingen.

 

Løsningen på krisen er lavere forbrug og højere produktion.

 

Kan det være så svært at forstå?


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Lavere forbrug og højere produktion??? Hvad er det for noget vås? Skal producenterne producere varer til skraldespanden?

Hør engang: Jeg er producent. Hvorfor skal jeg producere, når ingen vil forbruge? Giv mig en god grund, tak.

Du lader ikke til at forstå den aktuelle situation. Folk har masser af penge, men de vil ikke bruge dem, fordi staten har ødelagt deres humør og deres tro på fremtiden. 


Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

Jeg må igen spørge dig KK.

 

Har rygerne flere penge på bankbogen nu end før rygeforbudet ?

 

Nej, så pengene må jo blive forbrugt.

 

Staten ødelægger ikke humøret for nogen.

Måske for nogle enkelte egoistiske rygere som ikke kan forstå at tiderne ændre sig. Men for den alm. borger, så er det nok meger den globale økonomiske krise som er årsagen. Og det er stadigt ikke rygeforbudet som er skyld i den globale økonomiske krise.

 

Gå nu tilbage i tiden og se. I 1930' var der en stor krise i USA. Det påstår du at det var spiritusforbudet der var skyld i det. Men sjovt nok, så var der også krise i Europa. Men her var ikke noget spiritusforbud. Hvordan vil du forklare det ?

 

At spiritusforbudet i USA var skyld i krisen i Europa ?

Næppe.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Prøv at gå en tur i Føtex:

 

Der er masser af skilte med faldende priser. Det får folk til at tage beslutninger om at købe og forbruge de varer, der omgiver dem. Uanset statens påståede kontrol af deres humør.

 

Kan varerne ikke sælges i Danmark, er der et kæmpe eksportmarked derude.


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Undskyld, men det hjælper ikke at læse højt af teoribogen og glemme den aktuelle virkelighed. Supermarkeder lever af at skilte med tilbud & lavere priser. Det gør de altid - uanset den økonomiske trend.

Den økonomiske trend har siden 2007 været på hastig nedtur, fordi folk har tabt humøret. De sænker deres forbrug markant, og det slår igennem hele værdikæden - helt tilbage til råvareproduktionen. Det gælder både Europa & USA.

Det skydes, at vi ikke længere lever i fritmarkedsdemokratier, men i corporate states - i.e. en art af fascisme, hvor staten og de største virksomheder bestemmer alt i fællesskab, og hvor borgerne stort set intet har at skulle have sagt - ikke engang, hvad de ønsker at putte i munden.

Hvis du vil forstå den aktuelle situation skal du glemme teoribogskapitlet om supermarkeder og gå hen og læse om "corporate fascism". Bemærk - facisme betyder ikke "højreorienteret styre", som venstrefløjsfolk mener. Det betyder stat & store virksomheder i alliance - mod borgerne:

The Fascist Threat


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Og jeg vil tilføje dette af hensyn til artiklens emne:

Det er i et system med "corporate fascism" - i.e. et fascistisk styre, jvf ovenstående - ikke muligt at "kickstarte" økonomien, som vi kender dette fænomen fra tidligere, hvor vi havde fritmarkedskapitalisme.

De økonomiske tiltag en regering kan lave i sådan et system er at ligne med statsarbejder. Som man har gjort i andre tidligere fascistiske styrer, fx. Mussolinis Italien & nazi-Tyskland. BMP vil brage op pga. statsarbejderne, men den private vækst vil være nul = befolkningen bliver samlet set fattigere. 


Skrevet af Thomas Langhoff Nielsen 1608 dage siden - Direkte link

Overvej om der findes nogen sandhed i at en hel del er så forgældet af såkaldt optursdage at de nu er ved at betale denne gæld i stedet for at forbruge, hvis dette er tilfældet så er der jo ingen politik der umildbart kan gøre synderligt meget ved dette.


Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

Det er netop et af problemerne og det ved KK godt. Det har vi sagt flere gange til ham.

 

Mem det han håber på, er at rygeloven bliver omstødt lige op til et opsving, så kan han jo bevise at det er rygerne som holder hjulene igang.

 

Han vil bare leve på en løgn.

 

Jeg har også spurgt ham om, hvad der ville ske, hvis rygeloven kom op til et opsving ? Hvad ville han så gøre ? Så kunne han jo ikke give rygeloven skylden for krisen. Så han er meget heldig, hvad angår.


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

"Økonomisk vækst skabes af folkets efterspørgsel."

 

Ja, men denne efterspørgsel kommer først når de har produceret noget, som de kan bytte med. Dvs produktion kommer før efterspørgsel.


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Det er forkert, Skovgaard. Hvis dette var sandt, ville det kommunistiske eller fascistiske system være det frie marked overlegent. Sådan er det som bekendt ikke.

Efterspørgsel kommer først. Herefter vil de kvikkeste entreprenører iværksætte en produktion, der kan indfri denne efterspørgsel. Kun tåber - og staten - vil producere en vare eller ydelse, der ikke er efterspørgsel efter. 


Skrevet af Frihed 1608 dage siden - Direkte link

Well, helt så simpelt er det ikke. Der findes også latente behov som først opstår når man bliver opmærksom på når et produkt eller serviceydelse er tilgængelig.


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Jeg er ikke enig. Et latent behov er også et behov - der er blot ingen, der taler om det. Alle behov er jo startet "latente". De er latente, fordi de endnu er uindfriede.

Den kvikke iværksætter ved imidlertid, at det værste man kan gøre er at agere efter hvad folk siger / eller ikke siger. Han vil lægge øret til jorden og agere efter hvad de gør. Hvis hans analyse af folks gøren viser, at der virkelig eksisterer et latent behov, vil han igangsætte produktion for at producere sit udbud til at dække det.


Skrevet af Frihed 1608 dage siden - Direkte link

De er ikke alene uindfriede, de er "uerkendte"/ukendte.

Min pointe er ikke, at der er tale om det ene eller det andet, men at det er mere komplekst end du umiddelbart gav udtryk for.

Man kan være glimrende iværksætter ved at opfylde eksisterende og erkendte behov, på en smartere måde.


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Ja, her er vi så uenige. Jeg mener, at efterspørgsel (latent eller åben) fører til udbud. Dette er kapitalisme. Økonomi kommer nedefra. Dette belaver jeg på et liv som udbyder - nu i 35 år.

I den offentlige sektor mener man det modsatte: At udbud fører til efterspørgsel. Men sådan er det altså ikke. En udbyder / producent vil hurtigt knække nakken på at drive business efter det princip. Jeg må sige, som jeg sagde til Skovgaard:

Hvis din teori var rigtig, ville det kommunistiske eller fascistiske system være det frie marked overlegent. Sådan er det som bekendt ikke.

http://www.180grader.dk/Oekonomi/chokerende-afslring-kickstarten-udebliver#c412807

Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

Siger ordet "den globale økonomiske krise" dig noget KK ?

 

Efter hvad jeg ved, så er den også i USA.

 

Og i Ireland er det mest, fordi at pengene står i mursten.

 

I dine forgangsland Grækenland, hvor de ryger, der går det jo fint.

Eller gør det ?

 

Så du kan ikke give rygeforbudet skylden. Hvor end du gerne vil

 

Og igen må man spørge KK om hvor mange rygere der har fået flere penge på kontone nu - end før rygeloven.

Ingen, så pengene må jo blive forbrugt.


Skrevet af bjarnebinee 1608 dage siden - Direkte link

Klaus K's velgennemtænkte argumenter for, at det er rygeloven der er hovedårsagen til Europas økonomisle krise har helt overbevist mig.

 

Her gik jeg og troede, at det var min hjemkommunes beslutning om at ensrette Søgaardvej, der var årsagen.

 

Klaus K, må jeg henvende mig til dig en anden gang, hvis der er noget med økonomi jeg er i tvivl om?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Faktisk mener Klaus K, at det er den faldende andel rygere, der er skyld i Vestens "nedtur" siden 60'erne. Han har også tidligere påstået, at havde løst "gåden" om det store fald i produktuktiviteten i første halvår 2009 som Det Økonomiske Råd stod uforstående overfor - rigtigt "Rygeloven"....


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Jeg genkender ikke din udlægning af disse spørgsmål. Mon ikke det er nemmere at lade artiklen tale for sig selv: 

Forskerne er sikre: Tobak øger arbejdsevnen


Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

Og så trækker vi lige den tid fra som det tager at få smøgerne op af lummen, finde leighteren, tage smøgen ud af pakken, sætte den i munden, tage lighteren op til smøgen og tænde smøgen, ligge lighteren tilbage. Aske smøgen, igen og igen og ligge den fra sig og tage den igen og aske igen og igen.

 

Dette flere gange om dagen.

 

Hvorfor mon at der er flere arbejdspladser som vælger rygerne fra ?

 

Er det fordi at rygerne er de mest effektive ?

Eller fordi at kunderne godt kan se hvem der kommer til at betale den extra arbejdstid ?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Vi stiller spørgsmålet om arbejdsproduktiviteten, fordi det styrtdyk i produktivitet, som den private sektor i DK oplevede i 2007 og 2008 ofte er blevet kaldt "uventet og uforklarligt" af økonomerne i medierne og af Økonomisk Råd, som i okt. 2009 skrev:

- Særligt bemærkelsesværdigt er det, at der såvel i 2007 og 2008 som i den hidtil opgjorte del af 2009 har været et betydeligt direkte fald i timeproduktiviteten (i private byerhverv)

 

Rygningv øger hjernes arbejdsevne markant siger forskere

Den anden påstand gider jeg ikke finde frem, men som læsere vil kunne se, er den i overensstemmelse med ovenstående "tese" fra Klaus K.


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Du har nu demonstreret, at du ikke kan kende forskel på en påstand og et spørgsmål. Tak for det.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Jeg forstår udemærket dine retoriske forsøg på at manipulere.  Hvor mange tror du der falder for dine indlæg der er gennemsyret af lemfældighed og grotesk mangel på grundlæggende metode?

 

Fernisseen er så tynd som din troværdighed.


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

Ja, det er klart. Folk der stiller spørgsmål, du ikke bryder dig om, har "ingen troværdighed". Og deres spørgsmål bliver stemplet som: "gennemsyret af lemfældighed og grotesk mangel på grundlæggende metode".

Meget morsomt ...


Skrevet af Klaus K 1608 dage siden - Direkte link

@bjarnebinee: Du er altid velkommen.

Til din orientering: Der er rygelove i hele Europa efter diktat ovenfra: FN-organisationen WHO har - i samarbejde med den multinationale medicinalindustri - fået indført disse rygelove overalt i Europa for at "hjælpe" rygerne med at stoppe rygning.


Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

Og WHO kan gøre hvad de vil i alle lande og ingen regeringer i hele EU vil sige dem imod ?

 

Cisco har ret, du lider af vrangforestillinger.

 

Du er et godt bevis på at nikotin er skadeligt.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Det er faktisk frem mod 2017.

 

Endnu mere bekymrende er det måske, at OECD kun forventer en vækst på 0,9 procent frem til 2017. Med andre ord står den på økonomisk smalkost i mindst fem år endnu.

»OECD og vores egne prognoser tegner et billede af en økonomi, som knapt kan siges at genoprette«, siger Steen Bocian, der er cheføkonom i Danske Bank

 

Dårlig prognose - Danmark hænger fast i krisen de næste fem år


Skrevet af KimH 1608 dage siden - Direkte link

I sandhed et chok. Tænk at verden ikke længere er som i 1936.

 

Det glædelige er til gengæld, at de ansvarlige politikere forholdsvist nemt kan finansiere de mange milliarder, der er blevet brugt på den danske kickstart, da de jo bare kan opkræve pengene i skat fra lønmodtagerne og virksomhederne. Og da vi langt hovedparten af danskerne over 18 år er afhængige af offentlige ydelser i større eller mindre grad, er det ikke svært at få til at glide ned, at der skal flere skatter til at finansiere "velfærden". 


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Hvad? Slipper vi for den tåbelige 'kickstart'? Det var da en god nyhed.


Skrevet af Lounen 1608 dage siden - Direkte link

Løsningen er simpel, start hvor det ikke gør ondt.

 

1 Liberaliseringer af boligmarkedet, elmarkedet, transportområdet, finanssektoren osv koster ingenting, men efftekten er gigantisk.

 

2 Privatiser store dele af den kommunale service, det koster ingenting og effekten er gigantisk.

 

3 Indfør moderne ledelsesmetoder i den offentlige sektor, alle budgetter skal låses fast fra dags dato, ingen kan bruge mere end sidste år, derefter skal alle dele af den offentlige sektor skæres ned med 1% om året de næste 10 år. Ikke en eneste borger vil mærke forskellen, besparelserne vil være gigantiske.

 

4 Liberaliser arbejdsmarkedet, forbud mod blokader o.lign mod virksomheder, der følger loven. Det vil skabe en overflod af arbejdspladser.

 

5 Brug det trecifrede milliardbeløb der frigøres til at sænke skatter og afgifter.

 

Hermed skabes en positiv spiral, med stigende velstand til fordeling mellem alle.


Skrevet af Krestian 1608 dage siden - Direkte link

Ja, men det ville virke. Derfor er der ingen politiker som vil stemme for.... 


Skrevet af slettet bruger 3623 1608 dage siden - Direkte link

6. Skær folketinget ned til 19 medlemmer.


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

Skær folketinget ned til LA's folketingsgruppe ;)


Skrevet af _slettet_bruger_560 1608 dage siden - Direkte link

Haha...we wish.


Skrevet af hammerlein 1608 dage siden - Direkte link

Hvorfor tror du at private monopoler er bedre end statslige? Jeg husker ingen eksempler på, at noget er blevet billigere ved privatiseringer, gør du?

 

http://modkraft.dk/node/15038

 


Skrevet af Lounen 1608 dage siden - Direkte link

Sikke noget vrøvl

 

Jeg taler om ægte privatiseringer ikke noget udliciteringspjat, hvor man bare erstatter et ineffektivt monopol med et andet, selvom der er masser af eksemplet på, at et privat monopol trods alt er mere effektivt end et offentligt.

 

Eksempel hjemmeplejen. Først beregnes hvilken pris det koster at servicere bestemte typer modtagere, dernæst tildeles disse mennesker en skattelettelse svarende til det beløb, så er det op til dem selv at vurdere hvilken hjælp de måtte ønske med udgangspunkt i pris og kvalitet. Lynhurtigt vil der skabes et marked, hvorefter man løbende kan justere skattelettelsen ned i takt med at prisen falder og kvaliteten stiger. Med tiden kan man begynde at regulere den økonomiske hjælp yderligere ned for ældre m.fl, der ikke har et økonomisk behov.


Skrevet af slettet bruger 6264 1608 dage siden - Direkte link

Sortering af mennesker?

Først beregnes hvilken pris det koster at servicere bestemte typer modtagere, dernæst tildeles disse mennesker en skattelettelse svarende til det beløb, så er det op til dem selv at vurdere hvilken hjælp de måtte ønske med udgangspunkt i pris og kvalitet

På denne måde får du også sorteret lidt efter forskellige menneskers bidrag til samfundet. En hjemmehjælp koster måske 100.000 om året, men vedkommende, der har brug for det, betaler f.eks. 70.000 i skat. Denne hjemmehjælpskøber vil altså kunne købe hjemmehjælp for kr. 70.000, selvom det beregnede behov for hjælp på kr. 100.000. Klart at det giver en besparelse - her på 30%. Og hjemmehjælpskøberen mangler så hjælp til 30% af sit konstaterede behov.

 

Og pensionister med udelukkende folkepension vil ikke kunne bruge en skattelettelse til ret meget.

 

Du forudsætter altså, at hjemmehjælpskøberen har en indkomst af en vis (ansélig) størrelse. De andre er det ligegyldigt med, eller ... ?


Skrevet af Lounen 1608 dage siden - Direkte link

Nu går jeg ud fra at de fleste pensionister deles om hjælpen måske går der i gennemsnit 1 hjemmehjælper på 50 pensionister, dvs det burde være forholdsvist billigt, der kan naturligvis være særligt plejekrævende mennesker, de tildeles med tiden et stort kontant beleb til at købe hjælp for indtil da friholdes de.

 

Du glemmer at skat er meget mere end bare indkomstskat, de fleste pensionister bruger hele deres indkomst på forbrug, dvs de bliver i praksis beskattet med 80-90% af deres indkomst. Disse skatter kan man også med fordel lette.

 

Prisen bliver fra dag et den samme set fra statskassens synspunkt, derefter vil den falde dramatisk. For pensionisten vil fordelen være bedre kvalitet i hjælpen efter ganske kort tid og på længere sigt får også de del i og glæde af de generelle skattelettelser og den øgede service i alle andre dele af den nuværende offentlige sektor.

 

På den måde rammes ingen, der har behov for hjælp, mens alle får glæde af besparelserne, skattelettelserne og den øgede vækst.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Århus Kommune har sparet masser af penge på konkurrenceudsættelse. Det handler netop om at slippe fri af korrumperende monopoldannelser og i stedet lade dygtige arbejdere og iværksættere give så meget værdi for pengene som muligt.


Skrevet af slettet bruger 6264 1608 dage siden - Direkte link

Århus Kommune har vel sparet en del på udsættelse i det hele taget. F.eks. udsættelse af opførelse af boliger til trængende.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Vi har masser af boliger. Så mange at vi kan rive nogle ned i Gellerupparken - der så får friske, nye lejligheder uden merudgifter.

 

Trænger folk til flere boliger, findes der en enkel løsning: Køb dem. De kan sagtens bygges uden at kommunen skal yde andet end byggetilladelsen.


Skrevet af slettet bruger 6264 1608 dage siden - Direkte link

Jeg tænkte nu på det efterslæb (i forhold til lovgivningen), der åbenbart er på handicapboliger.

 

http://stiften.dk/aarhus/politikere-lover-flere-boliger-til-handicappede


Skrevet af bjarnebinee 1608 dage siden - Direkte link

Hvis det står i "modkraft" eller på Enhedslistens hjemmeside, så må det være rigtigt!


Skrevet af Kristian L 1608 dage siden - Direkte link

Kickstarter var afløseren for håndsvinget hvilket vel meget godt viser hvor i tiden de røde banditter og deres politik befinder sig . 

 

I dag har vi hverken brug for håndsving eller kickstart , men billig energi !

 

Lad os kalde det en  ELSTARTER  ! ! !


Skrevet af _slettet_bruger_8887 1608 dage siden - Direkte link

Har modtaget min som altid meget kedelige el-regning fra SeasNVE. 

1.886,24kr. for 769kWh.

Pris per. kWh 2,45kr.

El priserne er alt for høje.


Skrevet af slettet bruger 8119 1608 dage siden - Direkte link

Nej afgifterne/skatterne er for høje. Jo ok den del af strømmen der kommer fra vindmøller er for dyre, men resten er billig nok


Skrevet af _slettet_bruger_8887 1608 dage siden - Direkte link

En lille rettelse, den gns. pris for min el som er købt på det frie marked er på 0,46kr./kWh inkl. moms.


Dvs. efter at have været igennem gebyrhelvede ender min el-regning med en stigning på 533% ud fra hvad min indkøbte el kostede.

 

 


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Og hvad så? Hvis ikke staten tog de penge fra dig, ville den gå konkurs.


Skrevet af Lounen 1608 dage siden - Direkte link

Det giver helt sig selv når elmarkedet bliver liberaliseret. Du betaler derefter en pris til DONG eller andre, der svarer til marginalomkostningen ved at få transporteret el fra din foretrukkende leverandør til din elmåler (ganske få øre pr kwh), derudover er du helt fri til at købe vindmøllestrøm fra Hornsrev, atomkraft fra Polen, fra spinningtosser i det lokale fitnesscenter eller hvad du måtte ønske.


Skrevet af slettet bruger 3623 1608 dage siden - Direkte link

Keynesiansk økonomi virker altså ikke? How surprising.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Når politikerne har forstået det, har alle vel forstået. Det er da et fremskridt.


Skrevet af Lounen 1608 dage siden - Direkte link

Keynesiansk teori forudsætter et ledigt kapitalapperat ellers skabes udelukkende inflation, gå ned i et vilkårligt supermarked og sammenlign prisen på en liter mælk med hvad den kostede for 2 år siden. Derefter vil du kunne gøre et kvalificeret gæt på om vi har et ledigt kapitalapperat.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Jeg tror, Larebil var ironisk :)


Skrevet af Byggemand Bob 1608 dage siden - Direkte link

Kickstart? Hvaffen kickstart? 

Regeringen har ikke gennemført ét eneste reelt tiltag der forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne - tvært imod - og den gode ordning med tilskud til forbedringer/service i hjemmet ændres til en langt mere restriktiv løsning... 

 

Det er snarere kick-down... 


Skrevet af slettet bruger 8119 1608 dage siden - Direkte link

De har da kickstartet Tyskland både via arbejdspladser der er rykket der ned samt grænsehandel der er eksploderet.  Vi skal jo tænke om EU som en stor stat, derfor er det jo godt, ik? :(


Skrevet af slettet bruger 6264 1608 dage siden - Direkte link

EUnionen/Schengen-området er grænseløst.

 

Derfor er det selvfølgeligt godt, at danske arbejdspladser eksporteres til et andet land i samme område. Tyskland og Danmark er jo et fedt, ikke? Når man er "European by heart", altså.

Derfor er der heller ingen grænseoverskridende kriminalitet !!

I det hele taget grænseløst dumt.

---

En gentagelse:

Geni kan have sine begrænsninger. Det samme handicap har dumhed ikke.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Jeg ser offentlige investeringer som kickstart af økonomien som at skulle slukke en oliebrøndsbrand med dynamit.

 

Hvis du er meget dygtig og meget heldig, kan det godt lade sig gøre.

 

Doserer du for lidt, bliver branden endnu værre.

 

Doserer du for meget, smadrer du hele brønden.

 

Altsammen for skatteborgernes penge.

 


Skrevet af ckh 1608 dage siden - Direkte link

Regeringens "kickstart" var allerede før valget et rent medie- og vælgerstunt. Store dele af dansk eksport er underleverancer til europæisk - specielt tysk - industri. Når de store industriforetagender grundet krise ikke er fuldt udlastet, så sætter de sig også til at producere de produkter, som deres udenlandske underleverandører fremstiller. - Derfor var det fra starten helt klart, at en dansk enegang aldrig ville kunne føre til noget. Problemet er i realiteten, at regeringen og dens befolkning på borgen ikke har det ringeste begreb om økonomiske sammenhænge. De af dem der er uddannede i økonomi er blevet undervist af universitets professorer, som heller aldrig har oplevet andet end de teoretiske lærebøger.


Skrevet af slettet bruger 6264 1608 dage siden - Direkte link

Hvad tænker du på?

 

f.eks. at den økonomiske model DREAM åbenbart ikke kendte til en situation, hvor der er færre arbejdspladser end mennesker, der er parate til at arbejde?

 

Og at en stor af valgkampen i sept. 2011 - i hvert fald for et af partierne - var lagt an på denne model?


Skrevet af _slettet_bruger_118 1608 dage siden - Direkte link

Den virker fint ... danskerne har fået en solidt spark i bollerne som et hint om, at det er en god ide at handle ind syd for grænsen....


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1608 dage siden - Direkte link

Skomager bliv ved din læst!

 

HTS skulle nok hellere ha valgt at blive hjemme med strikketøjet og dåseåbneren, sammen med de øvrige duller i regeringen.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1608 dage siden - Direkte link

ahhhh ... stud politiker ved meget bedre end andre 2 ting: hvilke virksomheder man skal satse på og hvordan man leder dem - lyder det ikke helt KONON? Hvis den måbende befolkning ikke fatter det, så må det være befolkningen som er nogle tosser - oder was?


Skrevet af _slettet_bruger_7323 1608 dage siden - Direkte link

Det eneste denne regering kickstarter er grænsehandlen. Nå, det gjorde den sidste regering også...  Hov, skal til Deutschland i morgen. Hjemmebaren skal fyldes op.


Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

For dem som skal drikke hver dag betyder det noget. Men for den alm. dansker betyder det ikke så meget, så de fleste bliver hjemme.

 

Sådan er det jo også med andre vare. CD-R mediet. Dem som laver en backup en gang imellem og kopiere en plade gør det ingenting med punktafgiften. Men for kopisten, der betyder det noget.

 

Så det er jo desværre kun småforbrugerne det rammer, men de mærker det jo hellerikke så meget.

 

Men bliv du bare ved med at snyd staten. For en dag har staten ikke flere penge og så må du selv btale din skrumpelever. Det kan du jo så gøre for de penge du har sparet.

 

Når man ikke betaler til "barnepigen" så skal man vel heller ikke havde glæde af "hende"


Skrevet af _slettet_bruger_7323 1608 dage siden - Direkte link

Alkohol er noget man nyder. Ligesom dansk buko pikant ost. (koster ca. kr. 7.00 i Zentralmarkt) Hvorfor snyder jeg staten? Det er da staten der snyder os borgere. Det offentlige monster trænger til en slankekur af de store.


Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

Ja, specielt sygehusene og ældresenterne og skolerne.

 

Så må vi jo se hvordan det går, når du bliver gammel.

 

Danskerne kræver og kræver af det offentlige, men de vil ikke betale.

 

Som de siger:

 

Hvorfor skal jeg betale 7 kr. for en pilsner, når jeg kan få den for 3,50 i tyskland.

Og jeg som mure, skal havde 400,- i timen, ellers kan jeg ikke overleve. Men jeg vil ikke betale 400,- for en smed, når mit vandrør springer. Det er alt for dyrt.

 

Bryggerierne vil heller ikke betale 400,- for en mure eller en smed, ikke når danskerne ikke vil betale 7,- for en øl, så de hyre polske arbejdere. Og hvad sker der så ?

 

Polakerne får en lav løn, til fordel for virksomhederne, de betaler ikke skat og de får samtidigt børnepenge til de børn som de har i polen. Det vil sige, at fordi at nonen ikke vil betale det det koster, mister DK bigtime penge ud af landet.

 

Men igen, det er jo samfundets skyld.


Skrevet af Frihedtilfolket 1608 dage siden - Direkte link

Men igen, det er jo samfundets skyld.

Præcis. 


Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

Hvem er samfundet ?

 

Så på den måde vil jeg give dig ret.


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1608 dage siden - Direkte link

Vel ikke samfundet, men staten - institutionaliseringen af samfundet.

 

Problemet er, at hele landet åbenbart har krav på, at jeg betaler overpris for en håndværker eller en øl, og at det på den måde ved lov rager alle andre hvem jeg handler med og hvad det koster. 

 

Hvis min handel kun handlede om mig om den jeg handler med, ville vi ikke have nogen af de problemer du skriver om.

 

Det eneste spørgsmål der er tilbage er: "Hvem skulle så bygge vejene/tage sig af de udsatte børn/bemande sygehusene" - og til det, ville netop samfundet - det frivillige, ikke-institutionaliserede samfund - være svaret. Ikke problemet.


Skrevet af Hr Hansen 1608 dage siden - Direkte link

Men det er jo problemet i sidste ende.

 

For hvordan skal det betales ?

 

Skal vi lade dem rådne op som bruger deres penge på druk og smøger om når de bliver syge, så har de forbrugt det de skal behandles for ?

 

Eller skal vi betale som vi gør nu ?

 

Er det bedre at jeg køber dyrt hus og bil. Og når jeg bliver syg, så har jeg ikke penge til at betale og dør, så får staten jo også mine penge.

 

Vi har valgt denne livsform, hvor alle betaller til en kasse og kan trække pengene ud igen, når vi bliver syge.

 

Men lad os kikke lidt på det. Fra en anden debat.

 

En som har sukkersyge eller AIDS får hjælp til medicin.

Om det er selvforskyldt, er uvist.

 

En som har dårlige øjene og bruger briller + - 5 skal selv betale og det skal en som lider af Bruxisme = (skæren tænder) også. Og briller og tandlægeregninger er ikke billige. Skal de også på listen oger gratis tilbud og hvem skal i så fald betale ? Regeringen ?

 

Vokser pengene på trærene inde i folketinget ?

 

Det jeg siger, er at ligemeget hvor meget eller hvor lidt du tjener, så er en anden "håndværker" dyre i dine øjne.

 

En anden skrev at alt var billigere i Asien. Ja, men vil han så havde samme løn som i asien, så kunne han jo se om det var så billigt.

 

Men du kan da bare rejse til Tyskland og få samme lønning og så kan du jo også få "billigere" vare.

 

Hvorfor tror du mange virksomheder forlader danmark ?

 

Skatter ? Afgifter ? Lønninger ?

 

De tre jeg har arbejdet i som er flyttet, sagde alle lønningerne.

Så prøv at peje dine fingere indaf og læs indlæget om Inspiration og HK.

 

Fagforeningerne er ikke til for at få folk i arbejde.


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1608 dage siden - Direkte link

Først og fremmest:

 

Vi har valgt denne livsform, hvor alle betaller til en kasse og kan trække pengene ud igen, når vi bliver syge.

Nej, det har vi ikke. Det du beskriver er en sygeforsikring, og den har man kun valgt, hvis man også har en mulighed for at vælge fra. Bare fordi du ikke har noget imod, at andre har valgt at bruge dine penge på den måde, betyder det ikke at hverken du eller jeg selv har valgt det. 

 

Og lige præcis som jeg skrev ovenfor, så er det institutionaliseringen af samfundet der er problemet. Institutionaliseringen sker, lige så snart en eller anden klaphat beslutter sig for, hvordan samfundet nu skal til at fungere eller betale for et eller andet. Det skal ikke besluttes af nogen - hvis vi godt vil passe på vores sultne, vores trætte, vores fattige, vores børn - så koster det, og så må vi til lommerne. Hvis vi ikke vil, så må vi lade være, og så må vi leve med, at det er det valg vi har taget.

Det fede er jo, at mit valg ikke er dit. Selvom jeg var (og det er jeg ikke) en hjerteløs idiot, der ikke ville pisse på en hjemløs hvis der var ild i hans frakke, eller ville sende mine børn på en fabrik i stedet for i børnehave - så kunne du jo for helvede stadig vælge at bruge af dine egne surt sammensparede penge, og give til dem du syntes fortjente det. Det kan du sådan set også nu.

 

Vi har bogstaveligt talt millioner af danskere, der ønsker at der skal være mulighed for, at man kan blive behandlet på et sygehus, selvom man ikke har penge. Det er vel et sted at starte?

 

Jeg aner simpelthen ikke hvorfor du begynder at pege fingre ad mig mht lønninger osv. Jeg siger jo netop, at min handel bør være min aftale. Og det gælder også mine arbejdsforhold. Så jeg kunne ikke klappe mere i hænderne over, at de ansatte i Inspiration har valgt at gå ned i løn. 

 

Skatter og afgifter var en super idé at fjerne, hvis man ville hjælpe en lønnedgang på vej - jeg tror da heller aldrig jeg har advokeret for højere lønninger til danskerne?

 

Du må undskylde, hvis jeg ikke har svaret helt klart på dine spørgsmål, men du taler simpelthen for meget i tåger til, at jeg er helt sikker på, hvad du spørger om. 


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1608 dage siden - Direkte link

For 18mia, kr. RØDE kikcs.

+ alt det øvrige.

 

Der kommer en god løsning imorgen!


Skrevet af Leif Barbré Knudsen 1608 dage siden - Direkte link

Det er George Bush's skyld hvis man spørger Mogens Lykketoft!


Skrevet af slettet bruger 8942 1608 dage siden - Direkte link

Hvis kickstarten ikke virker så skal platinerne måske stilles bedre men husk at tjekke tændrøret først og om der er benzin til karburatoren. Sådan var det på min Yamaha FS-1 årgang 1977, så mon ikke det virker her. Skulle være mærkeligt andet. Kom så Helle!


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1608 dage siden - Direkte link

Der kører en programserie på Viasatkanalerne der hedder "sig det med 1000 mennesker". (For at bevare mit online-ego nogenlunde intakt vil jeg sige, at jeg ikke har set det, men ved hvad det drejer sig om).

 

I den forbindelse kunne jeg godt drømme om en gigantisk flash-mob på Christiansborg med en besked på 3 ord: "Told you so!"

 


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1608 dage siden - Direkte link

Kick starten har da været en ENORM success, bare spørg Calle, Fleggaard, Citi, m.v. lige syd for grænsen.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1608 dage siden - Direkte link

Det er egentlig underligt med denne 'kickstart', for den nominelt borgerlige regering vi  havde før denne, tog en lang stribe ret ubemærkede 'kickstart' initiativer, uden at det havde den effekt, Keynes-økonomer forventer. Men da det blev gjort i stilhed uden de store propagandastorme (ingen "New Deal" retorik), tror mange stadig, at der slet ikke blev udført nogen 'kickstart' i 2009.

 

Den ægte borgerlige løsning ville naturligvis være at beskære det offentlige forbrug, ikke øge det.


Skrevet af slettet bruger 771 1608 dage siden - Direkte link

Super :-) Jegt haavde glædet mig til dette, så alle kan se, at nazi-Helle og hendes morderiske løjtnanter er fulde af lort.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

11
9
15
13
14
16
10
10
10
9
5
2
10
13
6
5
9
11
7
7

- Annonce -

- Annonce -