Kontakt 180Grader.dk
51

Skrevet af Afskaftopskattennu 1368 dage siden - Direkte link

Alt anden lige vil man i 2015 kunne se tilbage på 15 år hvor økonomien enten stod stille eller bevægede sig sidelæns. 


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Ikke korrekt. Økonomien kørte fint lige indtil 2007, hvor vi indførte et stykke kommunistisk politik - rygeloven. Denne lov (og tilsvarende love i Europa) er den største enkeltfaktor i den svage vækst.

Loven er simpelthen en økonomisk vækstdræber, som har startet en negativ økonomisk spiral. Når man indfører omfattende love med kommunistisk design og indhold, så bliver økonomien naturligvis som i et kommunistisk samfund. Uanset hvor mange "kickstarter", man forsøger sig med.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link

Ehm, det gik galt allerede i 2001, men der besluttede centralbankerne at stimulere økonomien 'midlertidigt' med en massiv 'likviditetstilførsel' - som først blev bremset i 2005-2007.

 

Det handler om pengepolitik som vanligt, og har intet med rygepolitik at skaffe.

- Annonce -


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

@Ræder: Det er jo allerede forsøgt med kickstart & stimulus overalt - herhjemme med udbetaling af den sociale pensionsopsparing & efterlønspengene. Resultat: Nul - nada. Forbruget er dødt. 

Spørgsmålet er: Hvad driver en økonomi frem? Hvem skaber vækst? Alle ved jo, det ikke er staten - men hvem så? Producenter & iværksættere, vil nogen sige. Ja - men hvis ingen vil købe de producerede varer, så bliver der jo ingen vækst - uanset hvor mange penge, politikere eller centralbanker kaster ud.

Økonomisk vækst skabes af folkets efterspørgsel. Folks håb og drømme om et stadig bedre liv udmøntes i efterspørgsel efter varer og ydelser, som producenterne vil søge at indfri. Producenterne vil efterspørge råvarer, maskiner & arbejdskraft for at indfri folkets ønsker - sådan opstår økonomisk vækst. Folkets ønsker er alfa & omega, og de er dikterede af deres håb. Sålænge folket har håb om, at i morgen bliver bedre end idag, sålænge vil der være økonomisk vækst.

Så hvad mon der sker, når staten fratager en stor del af borgerne deres håb om, at i morgen bliver bedre end i dag? Hvad sker der, når staten med totalitære forbudslove & restriktioner forsøger at stoppe borgernes efterspørgsel efter det, de mener er det gode liv? Hvad sker der, når staten underkender folkets håb & forbyder deres egne valg med den arrogante begrundelse, at nu vil man hjælpe dem for deres egen skyld?

Og hvad sker der mon, hvis staterne gør sådan efter et FN-diktat, som er gældende i stort set hele den vestlige verden? 

Er det svært at forestille sig, at det fører til nul-forbrug & negativ økonomisk vækst, recession og depression? Tænk, det synes jeg ikke. Men det er vel mig, der lider af vrangforestillinger. De samme forestillinger, som fik mig til at forudsige et økonomisk crash & efterfølgende depression, før dette skete i 2008.


Skrevet af Callesen58 1368 dage siden - Direkte link

Nej. Vækst består af forøgelsen af materiel rigdom. Rygning kan ikke forøge folks materielle rigdom, fordi værdien af en smøg er midlertidig, ikke permanent, på samme måde som et større hus er.

 

Vækst er relateret til, men har ellers ikke noget at gøre med: Priser, pengebeholdning, beskæftigelse, inflation, deflation, lykke, sundhed osv osv.

 

Der er selvfølgelig både sund og usund vækst, hvor den usunde kort sagt er baseret på at bruge andres penge.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link

Men det er vel mig, der lider af vrangforestillinger.

Ja, det er et rodsammen af Keynes-inspirerede vrangforestilliger og udenomssnak.

 

Værdi skabes af arbejdere og iværksættere i samarbejde. Iværksætteren opdager muligheder og organiserer arbejderne, så der kan startes produktion og fremstilles varer, der har større værdi end de råvarer, der indgår i dem. Merværdien ud over arbejdernes løn tilfalder iværksætteren, der så har mulighed for at starte andre ting.

 

Faldende priser er ikke noget problem, de er blot udtryk for at kapitalisterne gør et godt stykke arbejde. Den økonomiske dødsspiral, som så mange økonomer bliver ganske paranoide af at høre om, kan modbevises af at gå ind i et supermarked og studere skiltene: Faldende priser motiverer til højere forbrug, ikke til udsættelse af forbrug.

 

Vi har brug for at lade arbejdere og iværksættere beholde en betydeligt større del af den værdi, de skaber. Så skal de flittige danskere nok få økonomien i orden igen.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Du river én side ud af den teoretiske lærebog og læser den højt, samtidig med at du ser 100% bort fra virkeligheden idag.

Virkeligheden er, at staten sætter folk i lortehumør, så de ikke gider forbruge. De træder på bremsen - ikke på grund af priserne, men på grund af deres humør. Når priserne herefter falder, sker det modsatte af, hvad du skriver. Folk vil vente yderligere med at købe, da de vænnes til at se, at varerne vil være endnu billigere i morgen ...

Det er en farlig negativ økonomisk spiral, som allerede har dræbt mange virksomheder, og som vil ødelægge en hel ungdomsgeneration, der aldrig vil komme i arbejde.

Bemærk - jeg taler ikke for stimulus & Keynes. Jeg er liberalist og tror på von Mises. Staten skal forsvinde ud af folks liv & holde op med at være formyndere. Ingen kan arbejde på at forbedre sit liv, sålænge staten insisterer på at bestemme, hvad et godt liv er ... 


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link

Jeg må vist gentage min afvisning af et kendt stykke økonomisk overtro:

Faldende priser er ikke noget problem, de er blot udtryk for at kapitalisterne gør et godt stykke arbejde. Den økonomiske dødsspiral, som så mange økonomer bliver ganske paranoide af at høre om, kan modbevises af at gå ind i et supermarked og studere skiltene: Faldende priser motiverer til højere forbrug, ikke til udsættelse af forbrug.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

At du blot gentager et stykke misforstået teori, gør det ikke til sandhed i den aktuelle situation, vi befinder os i.

Vis i stedet, hvor dette højere forbrug befinder sig. Hvor er det henne? 


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link

Højere forbrug er uøkonomisk, det ødelægger opsparingen.

 

Løsningen på krisen er lavere forbrug og højere produktion.

 

Kan det være så svært at forstå?


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Lavere forbrug og højere produktion??? Hvad er det for noget vås? Skal producenterne producere varer til skraldespanden?

Hør engang: Jeg er producent. Hvorfor skal jeg producere, når ingen vil forbruge? Giv mig en god grund, tak.

Du lader ikke til at forstå den aktuelle situation. Folk har masser af penge, men de vil ikke bruge dem, fordi staten har ødelagt deres humør og deres tro på fremtiden. 


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link

Prøv at gå en tur i Føtex:

 

Der er masser af skilte med faldende priser. Det får folk til at tage beslutninger om at købe og forbruge de varer, der omgiver dem. Uanset statens påståede kontrol af deres humør.

 

Kan varerne ikke sælges i Danmark, er der et kæmpe eksportmarked derude.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Undskyld, men det hjælper ikke at læse højt af teoribogen og glemme den aktuelle virkelighed. Supermarkeder lever af at skilte med tilbud & lavere priser. Det gør de altid - uanset den økonomiske trend.

Den økonomiske trend har siden 2007 været på hastig nedtur, fordi folk har tabt humøret. De sænker deres forbrug markant, og det slår igennem hele værdikæden - helt tilbage til råvareproduktionen. Det gælder både Europa & USA.

Det skydes, at vi ikke længere lever i fritmarkedsdemokratier, men i corporate states - i.e. en art af fascisme, hvor staten og de største virksomheder bestemmer alt i fællesskab, og hvor borgerne stort set intet har at skulle have sagt - ikke engang, hvad de ønsker at putte i munden.

Hvis du vil forstå den aktuelle situation skal du glemme teoribogskapitlet om supermarkeder og gå hen og læse om "corporate fascism". Bemærk - facisme betyder ikke "højreorienteret styre", som venstrefløjsfolk mener. Det betyder stat & store virksomheder i alliance - mod borgerne:

The Fascist Threat


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Og jeg vil tilføje dette af hensyn til artiklens emne:

Det er i et system med "corporate fascism" - i.e. et fascistisk styre, jvf ovenstående - ikke muligt at "kickstarte" økonomien, som vi kender dette fænomen fra tidligere, hvor vi havde fritmarkedskapitalisme.

De økonomiske tiltag en regering kan lave i sådan et system er at ligne med statsarbejder. Som man har gjort i andre tidligere fascistiske styrer, fx. Mussolinis Italien & nazi-Tyskland. BMP vil brage op pga. statsarbejderne, men den private vækst vil være nul = befolkningen bliver samlet set fattigere. 


Skrevet af Thomas Langhoff Nielsen 1368 dage siden - Direkte link

Overvej om der findes nogen sandhed i at en hel del er så forgældet af såkaldt optursdage at de nu er ved at betale denne gæld i stedet for at forbruge, hvis dette er tilfældet så er der jo ingen politik der umildbart kan gøre synderligt meget ved dette.


Skrevet af Skovgaard 1368 dage siden - Direkte link

"Økonomisk vækst skabes af folkets efterspørgsel."

 

Ja, men denne efterspørgsel kommer først når de har produceret noget, som de kan bytte med. Dvs produktion kommer før efterspørgsel.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Det er forkert, Skovgaard. Hvis dette var sandt, ville det kommunistiske eller fascistiske system være det frie marked overlegent. Sådan er det som bekendt ikke.

Efterspørgsel kommer først. Herefter vil de kvikkeste entreprenører iværksætte en produktion, der kan indfri denne efterspørgsel. Kun tåber - og staten - vil producere en vare eller ydelse, der ikke er efterspørgsel efter. 


Skrevet af Frihed 1368 dage siden - Direkte link

Well, helt så simpelt er det ikke. Der findes også latente behov som først opstår når man bliver opmærksom på når et produkt eller serviceydelse er tilgængelig.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Jeg er ikke enig. Et latent behov er også et behov - der er blot ingen, der taler om det. Alle behov er jo startet "latente". De er latente, fordi de endnu er uindfriede.

Den kvikke iværksætter ved imidlertid, at det værste man kan gøre er at agere efter hvad folk siger / eller ikke siger. Han vil lægge øret til jorden og agere efter hvad de gør. Hvis hans analyse af folks gøren viser, at der virkelig eksisterer et latent behov, vil han igangsætte produktion for at producere sit udbud til at dække det.


Skrevet af Frihed 1368 dage siden - Direkte link

De er ikke alene uindfriede, de er "uerkendte"/ukendte.

Min pointe er ikke, at der er tale om det ene eller det andet, men at det er mere komplekst end du umiddelbart gav udtryk for.

Man kan være glimrende iværksætter ved at opfylde eksisterende og erkendte behov, på en smartere måde.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Ja, her er vi så uenige. Jeg mener, at efterspørgsel (latent eller åben) fører til udbud. Dette er kapitalisme. Økonomi kommer nedefra. Dette belaver jeg på et liv som udbyder - nu i 35 år.

I den offentlige sektor mener man det modsatte: At udbud fører til efterspørgsel. Men sådan er det altså ikke. En udbyder / producent vil hurtigt knække nakken på at drive business efter det princip. Jeg må sige, som jeg sagde til Skovgaard:

Hvis din teori var rigtig, ville det kommunistiske eller fascistiske system være det frie marked overlegent. Sådan er det som bekendt ikke.

http://www.180grader.dk/Oekonomi/chokerende-afslring-kickstarten-udebliver#c412807

Skrevet af bjarnebinee 1368 dage siden - Direkte link

Klaus K's velgennemtænkte argumenter for, at det er rygeloven der er hovedårsagen til Europas økonomisle krise har helt overbevist mig.

 

Her gik jeg og troede, at det var min hjemkommunes beslutning om at ensrette Søgaardvej, der var årsagen.

 

Klaus K, må jeg henvende mig til dig en anden gang, hvis der er noget med økonomi jeg er i tvivl om?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1368 dage siden - Direkte link

Faktisk mener Klaus K, at det er den faldende andel rygere, der er skyld i Vestens "nedtur" siden 60'erne. Han har også tidligere påstået, at havde løst "gåden" om det store fald i produktuktiviteten i første halvår 2009 som Det Økonomiske Råd stod uforstående overfor - rigtigt "Rygeloven"....


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Jeg genkender ikke din udlægning af disse spørgsmål. Mon ikke det er nemmere at lade artiklen tale for sig selv: 

Forskerne er sikre: Tobak øger arbejdsevnen


Skrevet af Afskaftopskattennu 1368 dage siden - Direkte link

Vi stiller spørgsmålet om arbejdsproduktiviteten, fordi det styrtdyk i produktivitet, som den private sektor i DK oplevede i 2007 og 2008 ofte er blevet kaldt "uventet og uforklarligt" af økonomerne i medierne og af Økonomisk Råd, som i okt. 2009 skrev:

- Særligt bemærkelsesværdigt er det, at der såvel i 2007 og 2008 som i den hidtil opgjorte del af 2009 har været et betydeligt direkte fald i timeproduktiviteten (i private byerhverv)

 

Rygningv øger hjernes arbejdsevne markant siger forskere

Den anden påstand gider jeg ikke finde frem, men som læsere vil kunne se, er den i overensstemmelse med ovenstående "tese" fra Klaus K.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Du har nu demonstreret, at du ikke kan kende forskel på en påstand og et spørgsmål. Tak for det.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1368 dage siden - Direkte link

Jeg forstår udemærket dine retoriske forsøg på at manipulere.  Hvor mange tror du der falder for dine indlæg der er gennemsyret af lemfældighed og grotesk mangel på grundlæggende metode?

 

Fernisseen er så tynd som din troværdighed.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Ja, det er klart. Folk der stiller spørgsmål, du ikke bryder dig om, har "ingen troværdighed". Og deres spørgsmål bliver stemplet som: "gennemsyret af lemfældighed og grotesk mangel på grundlæggende metode".

Meget morsomt ...


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

@bjarnebinee: Du er altid velkommen.

Til din orientering: Der er rygelove i hele Europa efter diktat ovenfra: FN-organisationen WHO har - i samarbejde med den multinationale medicinalindustri - fået indført disse rygelove overalt i Europa for at "hjælpe" rygerne med at stoppe rygning.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1368 dage siden - Direkte link

Det er faktisk frem mod 2017.

 

Endnu mere bekymrende er det måske, at OECD kun forventer en vækst på 0,9 procent frem til 2017. Med andre ord står den på økonomisk smalkost i mindst fem år endnu.

»OECD og vores egne prognoser tegner et billede af en økonomi, som knapt kan siges at genoprette«, siger Steen Bocian, der er cheføkonom i Danske Bank

 

Dårlig prognose - Danmark hænger fast i krisen de næste fem år


Skrevet af KimH 1368 dage siden - Direkte link

I sandhed et chok. Tænk at verden ikke længere er som i 1936.

 

Det glædelige er til gengæld, at de ansvarlige politikere forholdsvist nemt kan finansiere de mange milliarder, der er blevet brugt på den danske kickstart, da de jo bare kan opkræve pengene i skat fra lønmodtagerne og virksomhederne. Og da vi langt hovedparten af danskerne over 18 år er afhængige af offentlige ydelser i større eller mindre grad, er det ikke svært at få til at glide ned, at der skal flere skatter til at finansiere "velfærden". 


Skrevet af Mads Brinch Feierskov 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Man ser det for sig. V-K regeringen bærer hele ansvaret for at landet ikke klarer sig bedre, den kendte "nu har vi i 10 år.. bla bla bla..", mens den nuværende regering, uanset hvor meget de end kæmpede, ikke kunne overkomme de udefrakommende påvirkninger.

 

Et andet bud kunne også være at "håndværkerregningen" fra V-K bare var alt for stor og tog meget længere tid at rette op på end forventet.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1368 dage siden - Direkte link

Nu er den svage vækst ikke ny. Den var også svag under VK. Faktisk blandt de ringeste i OECD og det var under VK at konkurrenceevnen skred. 

 

Det vil tage tid, at rette op på den regning VK efterlod, men omvendt synes det ikke at haste for regeringen at få adresseret fokusområderne, selvom nedsættelsen af produktivitetskommissionen er en mulig åbning for de forventede forslag. Lavere selskabsskat, mere forskning mere konkurrence i den danske indenlands økonomi. 


Skrevet af Mads Brinch Feierskov 1368 dage siden - Direkte link

Der skal ikke herske tvivl om at VK kunne have været langt bedre på mange områder. Problemet er at det er umuligt at adskille faktorerne og socialisternes "nu har vi haft 10 år med VK og se bare hvor vi er endt" kan ikke bruges til noget, da alle jo er enige om at krisen er mere eller mindre global.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1368 dage siden - Direkte link

Nu er begrebet "krisen" ikke særligt konkret. I Sverige ventes der vækst i BNP på 2-3 % de kommende år.  Det er markant højere end prognoserne for Danmark.

 

http://www.konj.se/579.html


Skrevet af Skovgaard 1368 dage siden - Direkte link

produktivitetskommissionen LÆS SYLTEKRUKKE.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link

Hvad? Slipper vi for den tåbelige 'kickstart'? Det var da en god nyhed.


Skrevet af Lounen 1368 dage siden - Direkte link

Løsningen er simpel, start hvor det ikke gør ondt.

 

1 Liberaliseringer af boligmarkedet, elmarkedet, transportområdet, finanssektoren osv koster ingenting, men efftekten er gigantisk.

 

2 Privatiser store dele af den kommunale service, det koster ingenting og effekten er gigantisk.

 

3 Indfør moderne ledelsesmetoder i den offentlige sektor, alle budgetter skal låses fast fra dags dato, ingen kan bruge mere end sidste år, derefter skal alle dele af den offentlige sektor skæres ned med 1% om året de næste 10 år. Ikke en eneste borger vil mærke forskellen, besparelserne vil være gigantiske.

 

4 Liberaliser arbejdsmarkedet, forbud mod blokader o.lign mod virksomheder, der følger loven. Det vil skabe en overflod af arbejdspladser.

 

5 Brug det trecifrede milliardbeløb der frigøres til at sænke skatter og afgifter.

 

Hermed skabes en positiv spiral, med stigende velstand til fordeling mellem alle.


Skrevet af Krestian 1368 dage siden - Direkte link

Ja, men det ville virke. Derfor er der ingen politiker som vil stemme for.... 


Skrevet af hammerlein 1368 dage siden - Direkte link

Hvorfor tror du at private monopoler er bedre end statslige? Jeg husker ingen eksempler på, at noget er blevet billigere ved privatiseringer, gør du?

 

http://modkraft.dk/node/15038

 


Skrevet af Lounen 1368 dage siden - Direkte link

Sikke noget vrøvl

 

Jeg taler om ægte privatiseringer ikke noget udliciteringspjat, hvor man bare erstatter et ineffektivt monopol med et andet, selvom der er masser af eksemplet på, at et privat monopol trods alt er mere effektivt end et offentligt.

 

Eksempel hjemmeplejen. Først beregnes hvilken pris det koster at servicere bestemte typer modtagere, dernæst tildeles disse mennesker en skattelettelse svarende til det beløb, så er det op til dem selv at vurdere hvilken hjælp de måtte ønske med udgangspunkt i pris og kvalitet. Lynhurtigt vil der skabes et marked, hvorefter man løbende kan justere skattelettelsen ned i takt med at prisen falder og kvaliteten stiger. Med tiden kan man begynde at regulere den økonomiske hjælp yderligere ned for ældre m.fl, der ikke har et økonomisk behov.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link

Århus Kommune har sparet masser af penge på konkurrenceudsættelse. Det handler netop om at slippe fri af korrumperende monopoldannelser og i stedet lade dygtige arbejdere og iværksættere give så meget værdi for pengene som muligt.


Skrevet af bjarnebinee 1368 dage siden - Direkte link

Hvis det står i "modkraft" eller på Enhedslistens hjemmeside, så må det være rigtigt!


Skrevet af Kristian L 1368 dage siden - Direkte link

Kickstarter var afløseren for håndsvinget hvilket vel meget godt viser hvor i tiden de røde banditter og deres politik befinder sig . 

 

I dag har vi hverken brug for håndsving eller kickstart , men billig energi !

 

Lad os kalde det en  ELSTARTER  ! ! !


Skrevet af Lounen 1368 dage siden - Direkte link

Det giver helt sig selv når elmarkedet bliver liberaliseret. Du betaler derefter en pris til DONG eller andre, der svarer til marginalomkostningen ved at få transporteret el fra din foretrukkende leverandør til din elmåler (ganske få øre pr kwh), derudover er du helt fri til at købe vindmøllestrøm fra Hornsrev, atomkraft fra Polen, fra spinningtosser i det lokale fitnesscenter eller hvad du måtte ønske.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Når politikerne har forstået det, har alle vel forstået. Det er da et fremskridt.


Skrevet af Lounen 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Keynesiansk teori forudsætter et ledigt kapitalapperat ellers skabes udelukkende inflation, gå ned i et vilkårligt supermarked og sammenlign prisen på en liter mælk med hvad den kostede for 2 år siden. Derefter vil du kunne gøre et kvalificeret gæt på om vi har et ledigt kapitalapperat.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link

Jeg tror, Larebil var ironisk :)


Skrevet af Byggemand Bob 1368 dage siden - Direkte link

Kickstart? Hvaffen kickstart? 

Regeringen har ikke gennemført ét eneste reelt tiltag der forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne - tvært imod - og den gode ordning med tilskud til forbedringer/service i hjemmet ændres til en langt mere restriktiv løsning... 

 

Det er snarere kick-down... 


Skrevet af ckh 1368 dage siden - Direkte link

Regeringens "kickstart" var allerede før valget et rent medie- og vælgerstunt. Store dele af dansk eksport er underleverancer til europæisk - specielt tysk - industri. Når de store industriforetagender grundet krise ikke er fuldt udlastet, så sætter de sig også til at producere de produkter, som deres udenlandske underleverandører fremstiller. - Derfor var det fra starten helt klart, at en dansk enegang aldrig ville kunne føre til noget. Problemet er i realiteten, at regeringen og dens befolkning på borgen ikke har det ringeste begreb om økonomiske sammenhænge. De af dem der er uddannede i økonomi er blevet undervist af universitets professorer, som heller aldrig har oplevet andet end de teoretiske lærebøger.


Skrevet af Lounen 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nu går jeg ud fra at de fleste pensionister deles om hjælpen måske går der i gennemsnit 1 hjemmehjælper på 50 pensionister, dvs det burde være forholdsvist billigt, der kan naturligvis være særligt plejekrævende mennesker, de tildeles med tiden et stort kontant beleb til at købe hjælp for indtil da friholdes de.

 

Du glemmer at skat er meget mere end bare indkomstskat, de fleste pensionister bruger hele deres indkomst på forbrug, dvs de bliver i praksis beskattet med 80-90% af deres indkomst. Disse skatter kan man også med fordel lette.

 

Prisen bliver fra dag et den samme set fra statskassens synspunkt, derefter vil den falde dramatisk. For pensionisten vil fordelen være bedre kvalitet i hjælpen efter ganske kort tid og på længere sigt får også de del i og glæde af de generelle skattelettelser og den øgede service i alle andre dele af den nuværende offentlige sektor.

 

På den måde rammes ingen, der har behov for hjælp, mens alle får glæde af besparelserne, skattelettelserne og den øgede vækst.


Skrevet af Henrik Lundquist 1368 dage siden - Direkte link

Den virker fint ... danskerne har fået en solidt spark i bollerne som et hint om, at det er en god ide at handle ind syd for grænsen....


Skrevet af Skovgaard 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Skær folketinget ned til LA's folketingsgruppe ;)


Skrevet af Torsten Malm 1368 dage siden - Direkte link

Haha...we wish.


Skrevet af Thomas Langhoff Nielsen 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Hmm. Fint bud, men læg nu mærke til at ikke alle private markeder, tilgodeser brugeren med lave priser, hvis markedet kan bære høje, deraf kan en besparelse også udeblive i nogen sammenhæng.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det er jeg da godt klar over, men det skal ikke forhindre mig i at fremhæve vigtige, oversete pointer.

 

Klaus K har sikkert forvekslet en interessant korrelation med en årsagssammenhæng.


Skrevet af Henrik Lundquist 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

ahhhh ... stud politiker ved meget bedre end andre 2 ting: hvilke virksomheder man skal satse på og hvordan man leder dem - lyder det ikke helt KONON? Hvis den måbende befolkning ikke fatter det, så må det være befolkningen som er nogle tosser - oder was?


Skrevet af Frihed 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Lykketoft kunne i hvert fald i gårsdagens Deadline 22.30 bekendtgøre, at USAs økonomi ville blive fuldstændig smadret, hvis de andre (republikanerne) kom til magten, for så ville de sætte skatten ned. Det blev så ikke modsagt af nogen, for Deadline 22.30 havde valgt at invitere tre Obama-fans i studiet til at udlægge hele den skinbarlige sandhed om USA og det amerikanske valg... DRs vært Jesper Larsen var selvfølgelig heller ikke meget bevendt; han er med garanti rød ligesom 80% af journalisterne (og utvivlsomt en højere andel i DR).

Det var en grotesk forestilling. Men helt vanlig DR-ensidighed. 


Skrevet af kongkret 1368 dage siden - Direkte link

Det er George Bush's skyld hvis man spørger Mogens Lykketoft!


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1368 dage siden - Direkte link

Der kører en programserie på Viasatkanalerne der hedder "sig det med 1000 mennesker". (For at bevare mit online-ego nogenlunde intakt vil jeg sige, at jeg ikke har set det, men ved hvad det drejer sig om).

 

I den forbindelse kunne jeg godt drømme om en gigantisk flash-mob på Christiansborg med en besked på 3 ord: "Told you so!"

 


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Og hvad så? Hvis ikke staten tog de penge fra dig, ville den gå konkurs.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Er du uenig i det, jeg skriver? Er det så svært at argumentere mod, at du må ty til trivielle personlige kommentarer?


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1368 dage siden - Direkte link

Kick starten har da været en ENORM success, bare spørg Calle, Fleggaard, Citi, m.v. lige syd for grænsen.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det vigtige er vel, at man forudsiger tingene inden de sker, og det er hvad denne artikel gjorde. Man kan dog ikke kalde en person for spåmand, blot fordi han forudsiger helt oplagte konsekvenser. To eksempler:

*At kaste sig ud fra 10. sal vil føre til skade.

*At fratage 25% af borgerne deres håb & forbyde deres efterspørgsel efter det, de mener giver dem et godt liv, vil føre til økonomisk recession.

Begge dele siger sig selv i min bog. Men det gør dem ikke til spådomme.


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link

Det er egentlig underligt med denne 'kickstart', for den nominelt borgerlige regering vi  havde før denne, tog en lang stribe ret ubemærkede 'kickstart' initiativer, uden at det havde den effekt, Keynes-økonomer forventer. Men da det blev gjort i stilhed uden de store propagandastorme (ingen "New Deal" retorik), tror mange stadig, at der slet ikke blev udført nogen 'kickstart' i 2009.

 

Den ægte borgerlige løsning ville naturligvis være at beskære det offentlige forbrug, ikke øge det.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Du bør være opmærksom på, at de områder i den vestlige verden, der har den absolut dårligste økonomi er nøjagtig de steder, hvor myndighederne var tidligst fremme med forbud og krig imod sine rygere: Californien, som formentlig snart går konkurs - og Irland, som slet ikke har deltaget i det opsving, alle de øvrige EU-lande har oplevet siden deres forbud blev indført i 2004. 

Klaus K i kommentatorsporet


Skrevet af Frihedtilfolket 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Men igen, det er jo samfundets skyld.

Præcis. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nu må du huske, at Klaus K blot finder de tal frem han vil se.

 

Han ville ikke forstå, at der allerede var røgfrit i S-tog i 2005 eller at der havde været det længe i indenrigsfly, da han påstod at rygeloven i 2007 betød flere trafikdrab.

 

Han havde heller ikke set, at der var flere trafikdrab i vintermånederne i 2007 inden loven fik virkning i august.

 

Han vidste heller ikke, at andelen af spiritusrelaterede trafikdrab faldt markant i UK efter de fik røgfrihed.

 

Han kan heller ikke forklare, hvorfor Sverige har så stor vækst siden de fik en rygelov uden undtagelser, mens Danmark med undtagelser ikke klarer sig så godt.

 

Han kan heller ikke forklare., hvorfor herrelandsholdet i håndbold klarer sig så godt  siden 2007 på samme måde som han ikke kan forklare hvorfor det giver håb og optisme at "sparke" 76 % af den voksne befolkning ud af restauranter, så Klaus K igen kan sidde og dampe løs. 


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

En absurd række stråmænd fra 180grader's største spammer og fortaler for fascistisk styre i Danmark.

Det er muligt, at du mærker håb og optimisme efter 2007, hvor 25% af befolkningen blev sparket ud af indendørs rummet. Men det skyldes jo din holdning. Du ønsker jo dybest set at udrydde alle, der ikke har samme holdning & samme præferencer som dig selv. Dette er de radikale fascisters inderste ønske.

Andre mennesker er anderledes på det - og alle tal viser det modsatte af dine fornemmelser. Humør, økonomi & vækst er styrtdykket. Optimisme er erstattet af pessimisme. 

Det er jo ganske klart. Når 25% af befolkningen forbydes at efterspørge det liv & de varer de ønsker, så skal det gå galt. For folkets efterspørgsel er motoren i en kapitalistisk økonomi.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1368 dage siden - Direkte link

En absurd række stråmænd fra 180grader's største spammer og fortaler for fascistisk styre i Danmark.

Haha - sikken en selvmodsigelse.

 

Der er i øvrigt ingen der er "sparket ud" som Klaus K skriver. Hvem var det i øvrigt fald der sparkede 76 % af den voksne befolkning ud inden 2007?

 

Min henvisning til Klaus Ks påstand, om at rygeloven skulle have medført 100 ekstra trafikdrab i Danmark er i øvrigt gyldig på samme måde, som at hans påstande ikke holdt.

 

Der havde længe inden 2007 været røgfrit i indenrigsflyvningen.

 

DSB kunne ligeledes allerede i 2005 tilbyde røgfrie S-tog og erfaringen fra UK viser, at antallet af spriritusrelaterede trafikdrab styrtdykkede efter de fik røgfrihed på barer og arbejdspladser.

 

Alkolrelaterede trafikddrab - UK - Markant fald i 2007 og 2008 efter indførsel af røgfrihed - Side 6 


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Det er ingen selvmodsigelse. Du er en spammer og du er radikal fascist - sådan er det. Vær dog ærlig og stå ved det: Du er på 180grader for at spinne historier, der skal muliggøre din store våde drøm om et fascistisk styre.

Og det hjælper dig ikke at fremføre flere af dine stråmænd som ingen alligevel forstår. Alle kan læse de artikler, jeg har skrevet og drage deres egne konklusioner:

Den Gule Negl 


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Vel ikke samfundet, men staten - institutionaliseringen af samfundet.

 

Problemet er, at hele landet åbenbart har krav på, at jeg betaler overpris for en håndværker eller en øl, og at det på den måde ved lov rager alle andre hvem jeg handler med og hvad det koster. 

 

Hvis min handel kun handlede om mig om den jeg handler med, ville vi ikke have nogen af de problemer du skriver om.

 

Det eneste spørgsmål der er tilbage er: "Hvem skulle så bygge vejene/tage sig af de udsatte børn/bemande sygehusene" - og til det, ville netop samfundet - det frivillige, ikke-institutionaliserede samfund - være svaret. Ikke problemet.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Men den artikel er jo fra slutningen af 2008, hvor det jo var gået galt.

Nej, artiklen er fra 7. september 2008. Det "gik først galt" i 4. kvartal 2008. Det var først dér, det gik op for verden, inkl. alle de kloge økonomer, at vi var igang med et crash.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link

Den artikel, jeg omtaler forudsiger crash & økonomisk depression - ikke "økonomisk krise" i.e. recession, som blot betyder to kvartaler med økonomisk sammentrækning.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1368 dage siden - Direkte link

Det ender med krig............

 

 

Klaus K blog Frie individer kan naturligvis ikke leve i en fascistisk forbudsstat. Spørgmålet er: Hvordan får borgerne magten tilbage? Staten & medicinalindustrien vil jo ikke give den fra sig frivilligt ... Sidste gang endte det med krig
for 6 timer siden ·  6

Klaus K


Skrevet af Thomas Langhoff Nielsen 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

HmmHmm.. Enig i at der skal strammes op. Men hvis de private var så effektive som de gør udtryk for hvor er de privat finaseret sygehuse så henne, ikke de der små klinikker/10 sengs

legepladser. Nej de rigtige store penge maskiner, for hvis privat sygehus var så effektivt som de selv mener, så burde det også være god forretning, også var der helt sikkert også investeret massivt i det.


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Først og fremmest:

 

Vi har valgt denne livsform, hvor alle betaller til en kasse og kan trække pengene ud igen, når vi bliver syge.

Nej, det har vi ikke. Det du beskriver er en sygeforsikring, og den har man kun valgt, hvis man også har en mulighed for at vælge fra. Bare fordi du ikke har noget imod, at andre har valgt at bruge dine penge på den måde, betyder det ikke at hverken du eller jeg selv har valgt det. 

 

Og lige præcis som jeg skrev ovenfor, så er det institutionaliseringen af samfundet der er problemet. Institutionaliseringen sker, lige så snart en eller anden klaphat beslutter sig for, hvordan samfundet nu skal til at fungere eller betale for et eller andet. Det skal ikke besluttes af nogen - hvis vi godt vil passe på vores sultne, vores trætte, vores fattige, vores børn - så koster det, og så må vi til lommerne. Hvis vi ikke vil, så må vi lade være, og så må vi leve med, at det er det valg vi har taget.

Det fede er jo, at mit valg ikke er dit. Selvom jeg var (og det er jeg ikke) en hjerteløs idiot, der ikke ville pisse på en hjemløs hvis der var ild i hans frakke, eller ville sende mine børn på en fabrik i stedet for i børnehave - så kunne du jo for helvede stadig vælge at bruge af dine egne surt sammensparede penge, og give til dem du syntes fortjente det. Det kan du sådan set også nu.

 

Vi har bogstaveligt talt millioner af danskere, der ønsker at der skal være mulighed for, at man kan blive behandlet på et sygehus, selvom man ikke har penge. Det er vel et sted at starte?

 

Jeg aner simpelthen ikke hvorfor du begynder at pege fingre ad mig mht lønninger osv. Jeg siger jo netop, at min handel bør være min aftale. Og det gælder også mine arbejdsforhold. Så jeg kunne ikke klappe mere i hænderne over, at de ansatte i Inspiration har valgt at gå ned i løn. 

 

Skatter og afgifter var en super idé at fjerne, hvis man ville hjælpe en lønnedgang på vej - jeg tror da heller aldrig jeg har advokeret for højere lønninger til danskerne?

 

Du må undskylde, hvis jeg ikke har svaret helt klart på dine spørgsmål, men du taler simpelthen for meget i tåger til, at jeg er helt sikker på, hvad du spørger om. 


Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Vi har masser af boliger. Så mange at vi kan rive nogle ned i Gellerupparken - der så får friske, nye lejligheder uden merudgifter.

 

Trænger folk til flere boliger, findes der en enkel løsning: Køb dem. De kan sagtens bygges uden at kommunen skal yde andet end byggetilladelsen.


Skrevet af Klaus K 1368 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

@cisco: Nej, kære ven. Det er jo dig, der omdefinerer - og dig, der manipulerer.

Artiklen taler om crash & økonomisk depression, ligesom i 1930'erne. Du (og dit link fra business.dk) taler om "økonomisk krise" - i.e. recession, som er et ganske almindeligt fænomen, der sker med få års mellemrum.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

20
17
5
12
4
3
21
28
6
8
20
15
22
38
25
4
10
26
8
24

- Annonce -


- Annonce -