Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

101

Skrevet af HJ Gabrielsen 1609 dage siden - Direkte link

Jamen så har vi jo den højeste ledighed i EuroZonen . !


Skrevet af Jacob de Lichtenberg 1609 dage siden - Direkte link

Hej, 

 

Det tror jeg ikke at vi har. Spanien har en arbejdsløshed på over 20 pct., og det er inden at personer uden for arbejdsstyrken indregnes. Der er vores kun 7,8 pct. Det kan dog meget vel være at antallet af personer der regnes uden for arbejdsstyrken er relativt større i Danmark end i Spanien, men tror nu stadig at der er flere personer uden et arbejde i Spanien.


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 1609 dage siden - Direkte link

 

Jeg har beskrevet det tilsvarende for USA tidligere:

 

http://www.180grader.dk/Oekonomi/arbejdsmarkedet-i-usa

 

Samme problematik: Officielle ledighedstal er helt og aldeles meningsløse,

og gør problemet meget mindre end det er.

 

Magthaverne, der har brugt de keynesianske helikopter-metoder til at "redde

os fra arbejdsløsheden" (læs: trykt penge til de finansielle markeder udenom

realøkonomien), vil gerne have folk til at tro, at det har virket på "Main Street".

 

Det har det selvfølgelig ikke. Tværtimod. Overfloden af nye penge har bare skabt

inflation i olie og hvedepriser, så "Pain and Misery" indekset er steget yderligere.

 

En lille bemærkning: Dit tal dækker *alle* i den arbejdsdygtige alder, hvilket naturligvis er

et interessant tal, fordi det afslører strukturelle svagheder i et samfunds arbejdsmarked,

herunder hvor mange, der ikke betragtes som en del af arbejdsstyrken.

 

Men det er ikke et tal, nogen vil bruge, da det er meget højt og inkluderer f.eks.

folk, der pga handicap er på førtidspension eller uarbejdsygtige iøvrigt i den

"arbejdsdygtige" alder.

 

 

 

 

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 1609 dage siden - Direkte link

Jeg mistænker også, når du tager folk ned til 15 år, at du inkluderer folk i uddannelse

i dit tal. Dermed vil samfund, der uddanner deres arbejdsstyrke til fremtiden, stå dårligt

i dit mål. Omvendt kan samfund, der uddanner "for længe" også klare sig for godt i traditionelle mål.

 

Forsøgerbyrden er altid direkte sammenlignelig mellem lande, målt som antallet af beskæftigede divideret med den samlede civile befolkning (ikke arbejdsstyrke).

 


Skrevet af Jacob de Lichtenberg 1609 dage siden - Direkte link

Hej

 

Det er ikke mig der har valgt grænsen på 15 år. Det er Danmarks Statistik. Så ja folk under uddannelse er medtaget, da de jo er i den arbejdsdygtige alder.

 

Med hensyn til det du kalder forsøgerbyrden, som jeg ville kalde deltagelsesgraden (Beskæftigede/Samlet befolkning) kan jeg fortælle var 48,6 pct. i 2010K03, hvilket er mærkbart lavere end de 50-51 pct. den har ligget og svunget på igennem de sidste 15 år.


Skrevet af Kasper Planeta Kepp 1609 dage siden - Direkte link

 

Ja, det er rigtigt, hver arbejdende skal forsørge flere end nogensinde siden lavkonjunkturen efter oliekrisen/startfirserne, og det bliver værre nu end den gang.

 

Problemet er jo, at man skal regne alle disse tal ud ens for forskellige lande for at sammenligne - og hvert tal indeholder vigtig information.

 

Den samlede forsørgerbyrde siger direkte, hvor mange mennesker, hver mand i fuldt arbejde skal forsørge i et samfund.

 

Hvis vi skal sammenligne med andre lande, skal vi bruge samme udregningsmetode og tage højde for eventuelle forskelle i demografien - ellers er aldersbetingede mål usikre, hvorimod forsørgerbyrden er universiel.

 

Men for lande, vi normalt sammenligner os med, kunne dine tilsvarende tal være interessante.

 


Skrevet af slettet bruger 1164 1609 dage siden - Direkte link

Regnes studerende på SU for en arbejdende del af arbejdsstyrken, ledig del af arbejdsstyrken eller tredje kategori?


Skrevet af Jacob de Lichtenberg 1609 dage siden - Direkte link

Det kommer an på om de har arbejde. Hvis de har arbejde regnes de som beskæftigede. Hvis ikke de har arbejde er de enten arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken og det bliver bestemt ved om de aktivt inden for de fire uger forud for undersøgelsen har søgt arbejde og som kan tiltræde et job inden for 2 uger.


Skrevet af Niels Ipsen 1609 dage siden - Direkte link

De studerendes arbejde er at studere...


Skrevet af slettet bruger 1164 1609 dage siden - Direkte link

Jeg vil vove den påstand at de studerende arbejder med at studere, og SU reelt set er løn for udført arbejde, ikke understøttelse.


Skrevet af OleHN 1609 dage siden - Direkte link

Jamen hvorfor så ikke gå hele vejen, tag dog fra 0 til 100 år, så kan dine iøvrigt helt hen i vejret tal, blive endnu større.


Skrevet af Jacob de Lichtenberg 1609 dage siden - Direkte link

Hej,

 

Ja, det er det deltagelsegraden viser. I tredje kvartal var der 51,4 pct. af hele befolkningen, der ikke havde et arbejde.


Skrevet af _slettet_bruger_118 1609 dage siden - Direkte link

Hvad mener du med helt hen i vejret tal? Har du nogle andre bedre tal, i givet fald er du da velkommen til at sende et link til disse.


Skrevet af mortensteglich 1609 dage siden - Direkte link

Der er vel ingen der påstår at tallene kan stå alene, men derfor er det alligevel interessante nøgletal. En sammenligning af deltagelsesgrad (Beskæftigede/Samlet befolkning) og uddannelsesgrad (Antal under uddannelse/Samlet befolkning) i forskellige lande og regioner i verden kunne være yderst interessant. Og OleHN, "..helt hen i vejret tal" er meget upræcist. Kan du præcisere hvad din kritik går på, eller er det bare det der med tal du overhovedet ikke kan li', fordi det lissom ikke har med mennesker at gøre?


Skrevet af malnitz 1609 dage siden - Direkte link

20,0% hvis man korrigerer for studerende og elever i uddannelsessystemet

 

Se side 19 i denne publikation http://www.uvm.dk/~/media/Files/Stat/Tvaergaaende/PDF10/100624_tal_der_taler2009_ny.ashx

 

Der er ca. 242.000 elever i ungdomsuddannelserne og ca 206.000 studerende i de videregående uddannelser.

 

Altså 448.000 i alderen 15-65 der er under uddannelse

 

Ved at benytte dette tal i Jacob de Lichtenberg's beregninger får vi:

Antal uden arbejde: 1.125.000-448.000=677.000

Arbejdsløshedsprocent:  ((677.000/(2.699.000+677.000))*100%)=20,0%

 

Men det er jo stadig uhyggeligt mange....


Skrevet af Hank Rearden 1609 dage siden - Direkte link

Dvs, hvis man fraregner de studerende ligger den reelle ledighed på 17%. Det er immervæk langt fra den officielle arbejdsløshedsstatistik. Når det så er sagt, er antallet af studerende steget kraftigt de sidste år, idet det har været svært at få arbejde.

Dertil er en stor del af uddannelserne fuldstændig ubrugelige, nærmest skadelige for unge mennesker hjerner. Bare se på hvad de lærer på Cand.Polit studiet, filosofi, humaniora, etc. 

Det ene studie lærer ikke hvad rigtige penge er, og forstår hvordan business cyklussen hænger sammen. På filosofi lærer man, at der ikke findes en objektiv virkelighed... og jeg kunne blive ved!! 

Det er nærmest kun ingeniører der ikke får fyldt lort i hovedet.

 

Jeg fatter bare ikke at medierne tager den officielle statistik seriøst, det er mig en gåde! Det svarer til, at jeg ikke oplyser langt størstedelen af mine udgifter til min bestyrelse. Det ville ikke vare længe før jeg blev fyret eller måske røg i fængsel!


Skrevet af Jacob de Lichtenberg 1609 dage siden - Direkte link

Hej,

 

En stor del af de 448.000 er beskæftige ifølge opgørelsesmetoden. Hvis vi antager 50 pct. af de studerende har et studiejob, er der således 224.000 studerende beskæftige og 224.000 uden for arbejdsstyrken. 

 

Beskæftige: 2.699.000 -224.000 = 2.475.000

Arbejdsløse: 214.000

Uden for arbejdsstyrken: 872.000 - 224.000 = 648.000

 

Uden beskæftigelse er således 214.000 + 648.000 = 862.000

 

Den reelle arbejdsløsheds er derfor vha. denne metode: 862.000/(2.475.000+862.000)*100% = 25,8 pct.

 

Jeg kan ikke vurdere, om det er korrekt at pille de studerende ud af statistiken, som du foreslår. Der er både fordele og ulemper ved det.


Skrevet af malnitz 1609 dage siden - Direkte link

Nu kender jeg ikke opgørelsesmetoden, men vil en studerende der arbejder 3 timer om ugen figurere som en fuldtidsarbejdende? eller skal der 12,8 af sådanne studerende til for at man har een person der fuldtidsbeskæftiget dvs. 38,5 timer ugentligt?


Skrevet af Jacob de Lichtenberg 1609 dage siden - Direkte link

Ja, så længe de studerende har arbejdet 1 time, vil de være beskæftiget.

 

Fra Danmarks statistik: "Beskæftigede er personer, der har arbejdet mindst én betalt time i referenceugen, eller som er selvstændige eller medarbejdende familiemedlemmer. Personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejdet, fx på grund af ferie, sygdom eller barselsorlov, betragtes som beskæftigede." http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Varedeklarationer/emnegruppe/emne.aspx?sysrid=000857


Skrevet af malnitz 1609 dage siden - Direkte link

Men så vil der da også være en masse der "er i arbejde" (og som ikke er studerende), der modtager offentlig forsørgelse - f.eks. alle dem på flexjob. Det øger helt sikkert den reelle arbejdsløshedsprocent.


Skrevet af slettet bruger 1164 1609 dage siden - Direkte link

Så i de 4 år, hvor jeg havde sæsonarbejde og levede af optjeningen i off-season, så var jeg "ikke beskæftiget" 5 måneder om året. Det svarer til at sige at kontor-arbejdere ikke er beskæftiget efter kl. 17.00.

 

Anyway; din overordnede pointe står endnu, og er uanfægtet af mit pindehuggeri.


Skrevet af HJ Gabrielsen 1609 dage siden - Direkte link

Er der nogen der ved hvordan man udregner arbejdsløshed  feks. i Spanien & Grækenland, jeg tvivler på at de laver vanvittige aktiveringsprogrammer for at pynte på statistikkerne.. "Definition af arbejdsløs, = perosn der ikke kan forsørge sig selv.. minus børn / unge & studerende & pensionister..


Skrevet af ckh 1609 dage siden - Direkte link

Alle disse personer lever af det offentlige - eller for at være præcis - af den arbejdende del af befolkningen. Når systemet i virkeligheden er skruet sådan sammen skyldes det bl.a., at derved sikrer venstrefløjen (og måske også DF) sig en enorm vælgerskare. I virkeligheden skulle man i Danmark enten have en ordning som i Schweiz, hvor borgerne kan stemme om skatternes højde, eller vi skulle indføre, at alle modtagere af overførselsindkomster ikke er stemmeberettiget.


Skrevet af malnitz 1609 dage siden - Direkte link

Så ville der ikke være mange der havde stemmeret - for vi modtager jo alle den ene eller anden form for tilslud fra det offentlige - jeg modtager f.eks. børnepenge.


Skrevet af Christian Cederberg 1609 dage siden - Direkte link

Børnepenge er ikke overførselsindkomster.


Skrevet af Ole 123 1609 dage siden - Direkte link

Nej men de burde afskaffes og dem der menet de havde behov for hjælp kunne stille på kommunekontoret fredag aften kl 2130 og få udleveret kassen med næste uges fødevarer og en pose med årstidsbestemte flyverdragter.


Skrevet af Kristian Schmidt 1609 dage siden - Direkte link

Udmærket indspark. De officielle tal er latterlig propaganda, der frembringer minder fra Soviet.


Skrevet af slettet bruger 3600 1609 dage siden - Direkte link

noget der ogsaa ville vaere interessant ville vaere at sammenholde dette tal med den demografiske udvikling og levetidsudviklingen - baade historisk, nuvaerende og fremtidige (tror ikke antal der ikke arbejder er spaaet langt ud i fremtiden men man kunne lave en antagelse om at andelen var 28% som nu blot for at faa en ide om hvordan det ser ud) - er ret sikker paa at man ville se:

 

1) %delen af folk i ~15-65 der ikke arbejder er steget

2) %delen af folk i aldersgruppen 15-65 ift <15 eller >65 er faldet

3) %delen af folks liv hvori de arbejder er faldet

 

Man taler tit om at arbejdsstyrken bliver mindre, men tror hvis man kigger paa disse tal at alle vil blive overraskede over hvor kraftigt den er faldet.

 

mht de udregninger lavet ovenfor med studerende, saa mener jeg ikke det er helt korrekt - en studerende der sumper rundt paa et studie og ikke tager sig sammen til at blive faerdig er en omkostning for samfundet og skal med i statistikken. uddannelse er i det hele taget en investering, og hvis man ser en studerende "ligevaerdig" med en der betaler skat laver man fejlagtige slutninger - at tage en uddannelse er en investering, og man melder sig netop ud af arbejdsmarkedet (og i DKs tilfaelde melder man sig ind paa de offentlige ydelser) for senere hen at kunne bidrage mere til dette. studerende er derfor ogsaa en del af forsoergerbyrden (men forhaabentlig en bidragende del). ellers burde man jo inkludere boern fra 6-15 da de jo er i folkeskolen (well, hvis man da kan kalde folkeskolen en uddannelse)

 

 


Skrevet af thomas hermann 1609 dage siden - Direkte link

Lad os så antage arbejdsløshedsprocenten er på 20%, hvilket jo er væsentlig forskellig fra det officielle og åbenbart politisk korrekte ledighedstal på 4,2%. Det fortæller jo en hel masse om, hvor skræmmende lille den politiske "vilje til forandringer" reelt er.

Kan man overhovedet ændre det nu, hvor en så betydende andel af befolkningen er jobsøgende, sendt i jobtræning, sendt i flexordning, sendt i arbejdsprøvning eller fint klarer sig på "nedsat arbejdstid"? Er debatten ikke lukket, bare vi får "nok" over i støtteberettiget timeansættelse i alle mulige private virksomheder. De nye regler som træder i kraft på området, tilskønner jo kommunerne til at lave flere og flere af den type aftaler med private virksomheder. 

En anden ting som mangler beregning, er jo hensynet til ansatte på nedsat tid? Rigtig mange nøjes jo med det de kan få, helt uden brok.

Hvor placerer det så snakken om, at vi kommer til at mangle arbejdskraft om få år. Er det ret beset bare sådan flest efterhånden tænker og ser situationen - at holder vi op med at røre i samfunds-suppen, klarer den op og alle vil opdage hvad den i virkeligheden indeholder. Så nej - rør, rør og håb så på bedring udefra?

I samme åndedrag konkursbehandles endnu et vindmølleprojekt, som heller ikke kunne holde til de danske "forhold". Kom jobformidling/kommune så for sent med timeløns-støttede ansættelser eller har vi ikke bare en forfejlet økonomisk model, for at køre forretning Danmark?

Liberal Alliance og ligesindede, har bare århunderets mulighed for, at høste fortjenesten af at gøre en forskel lige nu og her. 

Lige nu - hvor ingen af de såkaldte etablerede partier, med adgang til de gode sendetider i tv kan, vil eller tør.

 


Skrevet af Svend 1609 dage siden - Direkte link

Hertil kommer, at  den offentlige sektor er mindst tre gange så stor som nødvendigt.


Skrevet af _slettet_bruger_668 1609 dage siden - Direkte link

Samt at det er tvivlsomt om de fleste over 65 reelt er udenfor arbejdsmarkedet.


Skrevet af VladKalashnikov 1609 dage siden - Direkte link

Helt med på at efterløn og førtidspension skal medregnes, men når du medregner studerende (og andre mindre grupper som f.eks. kvinder på barsel) giver din definition af ledig endda mindre mening end den officielle sminkede version.


Skrevet af Niels Ipsen 1609 dage siden - Direkte link

Er hjemmegående husmødre regnet med?


Skrevet af OleHN 1609 dage siden - Direkte link

Det var netop min pointe, da jeg skrev helt hen i vejret tal. At regne 15 årige, studerende, syge med, så kan man lige så godt regne med fra 0 år til døden, så derfor giver tallene ingen mening. Og noget helt andet, hvis studerende og dem fra 15 år skal medregnes, så må hele denne flok her inde sidde med røde øre. Da jeg går ud fra at alle har været 15 år og alle (forhåbentligt) bliver mere en de 66 år. Så konklusionen må være. Alle er en byrde for landet og har derfor ikke stemmeret, ifølge et af indlæggene. Og ja som jeg ser hans defination, så er hjemmegående også med, ellers giver det slet ikke mening at regne 15 årige med.


Skrevet af LordNacho 1609 dage siden - Direkte link

Hvad er så hen i vejret med det? Vi må da få tal på, hvor mange der arbejder, og hvor mange hver arbejder forsørger.

 

Og det er ikke alle, der er en byrde for landet. Der er nogle, der netto forsørger andre, der netto bliver forsørget.


Skrevet af Deep Throttle 1609 dage siden - Direkte link

Man kunne da over veje en generelstrejke blandt overbekattede lønmodtagere, 5 dage,


Skrevet af Jesper Ørsted 1609 dage siden - Direkte link

De 28,7% er helt hen i vejret

Lad os starte med de 15-18 årige. De er næsten alle sammen under uddannelse

De 65 og 66 årige får næsten alle folkepension

De 60-64 årige er på efterløn eller selvpensionering

Der er mange kvinder i den fødedygtige alder på barsel

Der er hjemmegående husmødre

Der er handicappede på førtidspension

Der er langtidssyge

Der er de indsatte i fængslerne

Derudover er der en diffus gruppe af andre der af den ene eller anden årsag ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet


Skrevet af Hank Rearden 1609 dage siden - Direkte link

Det er overhovedet ikke noget sludder. Det er en langt mere sigende sats, end regeringens officielle satser.

 

De 28,7% siger noget om hvor mange mennesker der forsørges af staten. Javel, så er der nogen, der er retmæssigt uarbejdsdygtige, men det ændrer ikke på at de skal forsørges af staten.

 

Og så er de mange offentlig ansatte ikke engang medtaget, som ikke bedriver noget produktivt overhovedet! I mange tilfælde er deres arbejde sågar kontraproduktivt og skadeligt for det private erhvervsliv, som skal slæbe hele læsset.


Skrevet af OleHN 1609 dage siden - Direkte link

Så en direktør, en advokat, en børsmægler, en bestyrelsesformand, en politiker og jeg kan blive ved, er produktive?? Og at sige at en 15 årig bliver forsørget af staten er skudt langt over mål + mange af de andre nævnte. HR hvad er din beskæftigelse?? Garanteret ikke en af de produktive, med den holdning.


Skrevet af Skovgaard 1609 dage siden - Direkte link

Ja en direktør og en børsmægler er vel produktive. Lægger du Hank Rearden i munden at de ikke skulle være det, for jeg læser det ikke af det han skriver.

 

En advokat er måske nok produktiv, men pga at der er så mange regler pga politikere, så kan man sige at dette kun er delvist, da der uden så mange regler ikke ville være brug for så mange advokater. Og dermed har jeg også sagt at politikere ikke er produktive. De er nok de mest kontraproduktive der findes. De gør alt for at smadre vækst, ødelægge ansvarsfølelse og initativ.


Skrevet af Hank Rearden 1609 dage siden - Direkte link

Jeg arbejder med at udvikle et nyt forretningsområde indenfor keramiske substrater til filtrering af væsker.

I sidste uge var jeg til bestyrelsesmøde, hvor jeg fik uundværlig sparring fra nogle yderst kompetente herre, der har mange års erfaring indenfor ledelse og strategi. Dagen efter samarbejdede jeg med en advokat mhp. at udarbejde en kontrakt vi skal lave med en tysk konsulent, som skal sælge mine produkter world wide.

 

Mht børsmægleren, så kræver det i deres virke, at de kan allokere ressourcer hen til profitable forretningsområder, hvilket må siges at være uundværligt i et moderne samfund.

 

Men du har ret i, at politikeren ikke er produktiv!


Skrevet af LordNacho 1609 dage siden - Direkte link

Øjeblik, jeg kender selv børsmæglere. Deres arbejde er IKKE at allokere resourcer til profitable forretninger. Deres arbejde er at generere kommissioner, ved at foreslå profitable handler til deres kunder. De bliver ikke betalt mere, hvis deres handler er profitable for kunden, eller samfundet. Det er præcis som en ejendomsmægler. De er en del af et fungerende marked, men de er ikke beslutningstagere.

 

Dermed er det dog ikke sagt, at de er uproduktive.


Skrevet af Frihed 1609 dage siden - Direkte link

Det er useriøst at tælle børn der går i skole med. Det er også useriøst at tælle syge og handicappede med. Ja, alle dem Jesper Ørsted nævner.


Skrevet af Jesper Brodersen 1609 dage siden - Direkte link

Jeps, Danmarks Statistik er useriøst. Men nu forholder Jacob sig til disse tal. Det er fordi at 15-årige, hvilket var normalt i mine forældres generation, betegnes som begyndelsen på den arbejdsdygtige alder. 

 

Men naturligvis er familie-arbejde (jeg har arbejdet på min fars gård i fritiden fra jeg var 8-14 år) og frivilligt arbejde ikke med i denne statistik heller.Sort arbejde er heller ikke med, og hvis børn arbejder, er det næsten altid sort (ikke mindst fordi at EU har gjort det ulovligt at tjene penge når man er under 13 år). Der er meget samfundsproduktivitet der ikke er med i BNP.

 

Ang. handicappede og "syge", så er det også useriøst at påpege at ingen af dem kan få sig et arbejde.


Skrevet af Frihed 1609 dage siden - Direkte link

Jeg er helt enig; Danmarks Statistik er useriøs. Ikke mindst deres (tilsyneladende politisk-motiverede) måde IKKE at tælle muslimer og på magisk vis omgøre indvandreres efterkommere til "danskere med dansk baggrund" er utilgiveligt manipulatorisk og under al kritik. Det værste er så at ikke engang journalister kan finde ud af det når de aflirer en eller anden tåbelig og useriøs og manipulerende demografisk fremskrivning.

Og ja, der er da masser af arbejde som ikke tæller med i BNP.

Og ja, der er da nogle handicappede og nogle syge (hvorfor skriver du "syge" - der FINDES faktisk mennesker som er syge!) som kan arbejde i højere eller mindre grad - eller måske udfører ikke BNP-relateret arbejde. 


Skrevet af HansAnd 1609 dage siden - Direkte link

Medarbejdere i DS tænker først på dem selv :)


Skrevet af Snetiger 1609 dage siden - Direkte link

Der er jo ikke 1 million arbejdsløse. Det er noget sludder! Og det er noget endnu værre sludder at antage, at alle, som ikke arbejder i det private erhvervsliv, intet laver og nasser på de andre. Det er et dybt unuanceret og latterligt argument. 

 

Folk på overførselsindkomst betaler også skat. Dvs. at hvis regnestykket skal gå op, så skal du trække halvdelen af udgifterne fra, for dem får staten tilbage igen iform af skat. 

 

Folk på overførselsindkomst bidrager for langt de flestes vedkommende også til samfundet. Det er meget muligt, at du kun vil sætte din standard efter bidrag i erhvervssektoren. Den køber jeg imidlertid ikke. Derudover findes der imellem folk på overførselsindkomst også mennesker med en sundhedstilstand, som gør dem helt eller delvis uarbejdsdygtige, dvs. at de ikke kan deltage i arbejdsstyrken. Disse mennesker genererer jobs i både social- og sundhedssektoren. De er altså ikke ren tilsætning for landet. Der er mange private erhvervsvirksomheder, som lever af at producere produkter, som bruges i social- og sundhedssektoren. 

 

Dertil skal lægges, at det ikke er alle, som er uden arbejde, som modtager ydelser fra det offentlige. 

 

For efterlønnerne gælder, at de i høj grad selv har været med til at indbetale til efterlønnen (det er altså ikke ren tilsætning for staten). 


Skrevet af Snetiger 1609 dage siden - Direkte link

"In Denmark, more than 73% of the working-age population aged 15 to 64 has a paid job. This figure is higher than the OECD employment average of 66%. Employment rates are generally higher for the better-off in society than the worst-off; in Denmark 89% of the top 20% of the population has a paid job, compared with 66% for the bottom 20%. This 23% difference is lower than the OECD average 35% and suggests the job market in Denmark is relatively inclusive."

 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/denmark/

 

Hvordan kan det være, at I tosser maler fanden på væggen og giver velfærdssamfundet skylden for, at der kun er 73% i den arbejdsduelige alder, som er i lønnet arbejde, når gennemsnittet i resten af OECD-landene kun er 66%? Har de højere skattetryk og 'værre' 'velfærdssamfund' i andre OECD-lande? Eller kan vi blot konkludere, at andelen uden for arbejdsmarkedet ikke har en skid med overførselsindkomsterne at gøre? 

 

Hvorfor har vi 7% flere i lønnet arbejde, hvis det ifølge LA og jer tosser herinde ikke kan betale sig at arbejde? 

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

8
11
9
15
13
14
16
10
10
10
9
5
2
10
13
6
5
9
11
7

- Annonce -

- Annonce -