Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

25

+2 Skrevet af snielsson 611 dage siden - Direkte link

Af hjertet tak, Uffe. Dejligt at læse lidt om markedsøkonomi, som med den foreliggende, politiske fordeling synes et mere og mere fjernt sigtepunkt. Suk...


+1 Skrevet af Yehudi Seroff 610 dage siden - Direkte link

vamle, idiotiske gamle pædo, med 1000 alias'er
- du kæfter op - ude af trit med tiden, semi-tosse, pisser frækt løs på nutidens debatdeltagere som på fortidens.


Dem der lode sig manipulere af din oldnordiske, akademiske lorteargumentation er forlængst døde - narrøv
- ingen mennesker her er længere tvangshjernevaskede med religiøse halvtossers syge begreber

 

- den muslimske skidekludehær, som DU, sammen med din bande af idioter,
allesammen drømmende om lukrative, personlige EU-begunstigelser,
hjalp med at bane vejen for,
og som DU på klølortedillerens vegne stadigt er glødende talsmand for, har ingen stemme selv, det er perken for hjernedød til.
Oliesheikerne, der fremkneppede kludehæren og ikke vil kendes ved den analfabetiske yngel,
og som lovede dig guld og grønne skove for at tage imod affaldet,  så det ikke blev en trussel imod olietyvenes ufortjente rigdom,
er nu på vej ned i det sorteste mørke, fordi de endeligt trådte ind på magtens vej

- og du vil gøre dem selskab

- ...ving og ..bing kalotfjols


Skrevet af snielsson 604 dage siden - Direkte link

Øh, jeg har NUL alias'er og du virker ærligt talt syg. 

- Annonce -

- Annonce -


+1 Skrevet af poulsen78 610 dage siden - Direkte link

Af hjertet tak, Uffe. Dejligt at læse lidt om markedsøkonomi, som med den foreliggende, politiske fordeling synes et mere og mere fjernt sigtepunkt. Suk...

Ja det er ret slemt her på 180grader. Nuvel det er et vigtigt emne men man behøver vil ikke 50 artikler om det hver dag?

 

Heldigvis er der en økonomisektion så man slipper for alt det andet spam.

 

Derudover er jeg som sædvanlig fundamentalt uenig med Uffe Merrilds ellers velskrevne indlæg... men det er jo ikke noget nyt. Det har vi diskuteret til hudløshed og vi bliver aldrig enig.


Markedet KAN IKKE regulere sig selv på en måde, der vil være til samfundets bedste. Man ender med en lille gruppe af ekstremt rige og en stor, og konstant voksende gruppe af mennesker der ender udenfor markedet uden væsentlig indtægt, indtil det hele bryder sammen i et folkeoprør.

 

Tag USA. Der er en grund til at Bernie Sanders og Donald Trump er så populære, i et af de mest kapitalitiske og ulige lande i verden.


+3 Skrevet af Lounen 610 dage siden - Direkte link

USA er ikke specialt mere kapitalistisk end Danmark.

 

Det er en klassisk velfærdsstatsløgn at hive den traver frem.

 

USA er på mange måder mindst lige så reguleret som Danmark med alle de samme ordninger, blot arrangeret på en anden måde.

 

Men du har dog ret i, at der en en ret nøje sammenhæng mellem ulighed og kapitalisme, nærmere ulige adgang til kapitalisme. Alle steder hvor markedet ikke tillades at virke, sætter økonomisk stilstand og fattigdom ind, mens en lille elite gives monopol på rigdommen og goderne. Omvendt forholder det sig, hvor man gør det modsatte.


Skrevet af Uffe Merrild 609 dage siden - Direkte link

Markedet KAN IKKE regulere sig selv på en måde, der vil være til samfundets bedste. Man ender med en lille gruppe af ekstremt rige og en stor, og konstant voksende gruppe af mennesker der ender udenfor markedet uden væsentlig indtægt, indtil det hele bryder sammen i et folkeoprør.

 

Med afsæt i mit indlæg, kan du ikke argumentere for denne påstand?

 

Hvis personerne der handler med hinanden gør det frivilligt, hvordan skulle det så ende med et folkeoprør?

 

Al handel foregår på basis af forventningen om den positive gevinst ved at bytte sig til noget mere værdifuldt - tager man fejl, lærer man af sine fejl, og retter ind. Derfor kan man opfatte markedet som "volatilt", fordi det er en konstant proces af forudsigelse om gevinst med tilhørende feedback til at kunne rette forventninger og undgå fremtidige fejl.

 

I sådan et system, mener du da stadig at folket vil bryde sammen i et oprør, mod hvem? Dem som leverer de bedste varer til dem? Vil de kræve deres yndlingsfabrik lukket af myndighederne eller plyndret af skattevæsenet, sådan fabrikken ikke i fremtiden kan og vil forsyne forbrugerne med netop de varer som de finder så værdifulde?


+1 Skrevet af Henning Rolapp 604 dage siden - Direkte link

Monopollovgivning og kunkurrenceregulering kan det undværes.

Forklar på almindelig dansk, så skal jeg fortælle dig om du har forstand på økonomi.


+1 Skrevet af Uffe Merrild 603 dage siden - Direkte link

De to typer lovgivning er ikke nødvendige i et frit marked. Et monopol der tjener kunderne med lave priser skal man ikke frygte - et monopol er i sig selv ikke problemet, det er fænomenet af monopol-priser der udgør problemet.

 

Dvs. selv i det usandsynlige tilfælde at en virksomhed har 100pct markedsandel kan denne stadig være meget konkurrencedygtig, så dygtig endda, at ingen vil gå ind i markedet for at konkurrere, fordi profitmarginalerne er for små.

 

Man kan fra det udgangspunkt tænke sig at monopolet ser sig interesseret i at hæve priserne. Denne strategi er farlig for monopolet selv, for det skaber profitmuligheder hos konkurrenter der kunne starte op.

 

I det frie marked er der ikke særlige barrierer der holder konkurrenter væk. Ingen særlig lovgivning der skævvrider markedet og hæmmer konkurrencen.

 

På det frie marked kan det ikke udelukkes at der i ganske korte perioder vil opstå monopolpriser. Tendensen vil være ganske tydelig: Hvis en virksomhed hæver sin pris i et marked, skaber det profitmuligheder for andre virksomheder. Derfor vil det være svært for en virksomhed at "udnytte" at have en stor markedsandel ved at hæve priserne.

 

Snakken om de "naturlige" monopoler såsom elforsyning og varme etc falder i samme kategori som ovenstående. I USA før deres monopollovgivning var der flere elselskaber per by, og disse konkurrerede mod hinanden om kunderne. Efter indførslen af monopollovgivningen blev en af virksomhederne politisk favoriseret og den anden måtte sælge ud til den første.

 

Jeg kender desværre ikke historien i Danmark, men mit udgangspunkt er at det samme fænomen ville have udspillet sig hvis der var fri adgang for konkurrenter.

 

Denne bog er blevet omtalt og har behandlet dette emne.

 

Karteldannelse, ala OPEC, er altid udfordret af incitamentet til at snyde. OPEC er et fantastisk eksempel på at karteller mellem ligeværdige ender i snyd og bryder sammen af sig selv.


+1 Skrevet af Henning Rolapp 603 dage siden - Direkte link

En ufattelig masse ævl. Alt hvad jeg læser er ævl .

I det frie marked er der ikke særlige barrierer der holder konkurrenter væk.

 

Hvis dette bare er en semantisk diskussion, så kan man jo definerer sig til hvad som helst. Så hvis man bare definerer at

 

i et frit marked er der ikke særlige barrierer der holder konkurrenterne væk.

jamen så er det da rigtigt. Du skaber bare din helt egen verden, og det har du da lov til. Men det har bare ikke noget med virkeligheden at gøre.

Og den diskussion gider jeg godt nok ikke at føre med dig.

 

Hvis man derimod forsøger at skabe et billede af den virkelige verden, så skal man godt nok lede længe efter at finde noget der bare ligner et frit marked.

 

Årsagen er meget simpel. Nemlig fordi alle interessenterne på markedet forsøger at monopolisere sig. Det er den fundamentale iboende tendens. Alle forsøger sig med alle de midler de har til at skabe sig som noget særligt over for kunderne. Sådan er det i den virkelige verden. Lille søde Karina gør det samme over for sin elsker. Hanløverne bruger brølet til at imponere. Dvs. gøre sig enestående. Universal tendens.

 

Og jo færre udbydere der er på et specifikt marked, desto lettere er det at monopolisere sig i forhold til kunderne. Og formålet med en sådan monopoliseringtilbøjelighed er selvfølgelig at kunne tage højere priser over sine kunder..

 

Så i hele den del af vores omverden, hvor man af den ene eller anden grund kun har et begrænset antal udbydere, da er dit udsagn volapyk. Og har intet med nogen som helst virkelighed at gøre.

Men stadig, du har da ret til at definere en teoretisk virkelighed. at

i et frit marked er der ikke særlige barrierer der holder konkurrenterne væk.

 

Det har vi andre også gjort for mange år siden. Men en teoretisk virkelighed fortæller ikke noget som helst om den virkelige virkelighed der omgiver os. Det er en fantasiverden, - og misbrugt bliver det et misfoster.

 

Så fortæl lidt om hvordan monopollovgivning og konkurrenceregulering indgår i den virkelige verden.

For  at monopollovgivning og konkurrenceregulering ikke findes i et frit marked er jo bare teoretisk snak og har intet med en virkelige verden der omgiver os.

Og lad dine fantasterier blive i skuffen. Men det er jo nok det, der er det egentlige problem,

 

Men indrømmet; jeg gider ikke at føre denne nonsensdiskussion med dig.


+1 Skrevet af Uffe Merrild 603 dage siden - Direkte link

Den fantasiverden jeg taler om, kan blive virkelighed hvis der er politisk ønske om at fjerne statens monopoler fra markedet. Virkeligheden, som du definerer vores pseudomarked, er et udkomme af lovgivning på lovgivning der støtter særlige interessegrupper eller som oftest er skabt fordi vælgerne tror på disse fabler om at uden konkurrencestyrelsen var der monopoler alle vejne og ingen ville have råd til at købe mad eller vand fordi de onde kapitalister ville dræne forbrugerne for enhver krone.

 

Hvis det er muligt at dreje diskussionen sådan at vi kan have en rolig diskussion om emnet, så vil jeg da gerne prøve at forklare mig så du bedre kan se hvad jeg taler om og de vinkler som jeg fremlægger.

 

Emnet er hvorvidt en virksomhed med success kan etablere sig på en sådan måde at de kan tage monopolpriser. Monopoler er ligegyldige, hvis de fastsætter konkurrencedygtige priser, så vil det for samfundet som helhed være en fordel at en producent får så stor volumen som muligt, således omkostningerne minimeres til gavn for forbrugerne.

 

Ligesom Rockefeller, Carnegie og andre super-industrialister i slutningen af 1800-tallet gjorde, sådan må det for min skyld gerne foregå i enhver industri, når det fører til en prisreduktion på 90% og massiv udbygning af produktionen til glæde for forbrugerne. Men du må for min skyld gerne tro på myterne om prisnedsættelser til at skabe monopoler, bare du ved at der er flere måder at se på situationen, og din version ikke nødvendigvis er den korrekte. Læs mere her.

 

Men jeg synes først du må fortælle hvordan det skulle være muligt for nogen at få en særligt magt der gør dem i stand til at opretholde et monopol i virkeligheden.

 

Du vil vel ikke argumentere for at forbrugerpriserne monopoliseres af forbrugerne fordi deres ønske er at købe varerne billigt?

 

Ligesom forbrugerpriserne opstår som et samspil mellem sælger og køber, ligeså opstår konkurrence fordi der er flere interesser i spil. Et monopol opstår ikke alene fordi en virksomhed ønsker at kunne prissætte varen til monopolpriser. I den virkelighed, som du beskriver, så findes monopoler i den udstrækning at staten tildeler dem til enkelte virksomheder. Varmeloven er et godt eksempel.

 

Hvis der ikke er nogen der beskytter en virksomhed fra konkurrenter, så må virksomheden ønske sig at tage monopolpriser alt de lyster, deres konkurrenter vil ligeså have samme ønske. Går de sammen i et kartel, så vil det kun holde indtil en af parterne "snyder" sin kartelpartner ved at sælge mere end aftalt. Ligesom OPEC prøver at opnå fælles produktionskvoter, så nægter flere af deltagerne jævnligt at deltage i dette organiserede samarbejde, fordi de hellere vil tjene egne interesser.


+1 Skrevet af Henning Rolapp 603 dage siden - Direkte link

Din artikkel er en lang række af endeløse nonsenspostulater, som intet har med nogen virkelighed at gøre. Og når rækken af disse teoretiske nonsenspostulater når enden, så hopper du over i den virkelige verden og siger der er intet fordelingsproblem er i den virkelige verden.

 

Altså en række teoretiske nonsenspostulater og med dem slutter du, at der ingen fordelingsproblem er i den virkelige verden.

Noget i retning som Holberg: En sten kan ikke flyve, Morlille kan ikke flyve, ergo er Morlille en sten.

 

Jeg tror at vi 2 helt konkret skulle sidde over for hinanden, så hver gang du har sagt en sætning, så ville jeg gå ind og analysere berettigelsen af dit udsagn. Vi ville få en meget lang diskussion. Og en åbenbart tåbelig diskussion.

 

Det der foruroliger mig mest er, at der er en række mennesker herinde der synes, at alt dette er den store visdom. Så tror da fanden at samfundet degenererer.

 

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg tror, at der sagtens kan siges en række fornuftige ting om økonomi og politik.

Men man skal tage udgangspunkt i virkeligheden og så evt. bruge nogle af redskaberne fra den økonomiske teori til at analyserer nærmere.

Omvendt er totalt tåbeligt, dvs.at opmarcherer en endeløs række af teoretiske betragtninger og herfra udlede et eller andet definitivt om virkeligheden.


+1 Skrevet af Uffe Merrild 602 dage siden - Direkte link

Kan vi ikke prøve her på tekst?

 

Hvis jeg eksempelvis sagde følgende:

 

Et frit marked er et marked hvor alle deltagere frivilligt indgår handler. Dvs. der er en forudsætning om beskyttelse af ejendomsret. Et frit marked er derfor også foruden statslig indblanding i eksempelvis varmeloven. Her står eksempelvis at man kan tvangstilsluttets et varmeværk. Se til Uggelhuse, hvor de i en årrække har betalt 40.000kr+ for opvarmning af deres huse, ikke fordi de var uisolerede, men fordi de ikke måtte sige nej tak til det lokale naturgasfyrede varmeværk. I deres tilfælde lever de ikke i et frit marked, de må ikke vælge selv, loven siger de skal være tilsluttet naturgasværket.

 

I borgerne i Uggelhuses tilfælde vil jeg påstå at et frit marked for varme ville gøre dem gladere og friere. De ville ikke lide under et monopol på varme, de kunne frit vælge at koble fra det vandbaserede fjernvarmeværk, og vælge at indkøbe eget fyr enten olie eller vælge en elektrisk varmepumpe.

 

Naturgasværkets monopol ville ikke kunne lade sig gøre uden varmelovens pålæggelse af tilslutning. Hvis de var for dyre ville man kunne sige nej tak og finde en anden løsning på varmeleverancen.


+1 Skrevet af Henning Rolapp 600 dage siden - Direkte link

Professoren arbejder, men professoren er bagud så jeg gentager:

Din artikel er en lang række af endeløse nonsenspostulater, som intet har med nogen virkelighed at gøre. Og når rækken af disse teoretiske nonsenspostulater når enden, så hopper du over i den virkelige verden og siger der er intet fordelingsproblem er i den virkelige verden.

Altså en række teoretiske nonsenspostulater og med dem slutter du, at der ingen fordelingsproblem er i den virkelige verden.

Noget i retning som Holberg: En sten kan ikke flyve, Morlille kan ikke flyve, ergo er Morlille en sten.

 

Jeg tror at vi 2 helt konkret skulle sidde over for hinanden, så hver gang du har sagt en sætning, så ville jeg gå ind og analysere berettigelsen af dit udsagn. Vi ville få en meget lang diskussion. Og en åbenbart tåbelig diskussion.

 

Det der foruroliger mig mest er, at der er en række mennesker herinde der synes, at alt dette er den store visdom. Så tror da fanden at samfundet degenererer.

 

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg tror, at der sagtens kan siges en række fornuftige ting om økonomi og politik. Men man skal tage udgangspunkt i virkeligheden og så evt. bruge nogle af redskaberne fra den økonomiske teori til at analyserer nærmere.

Omvendt er totalt tåbeligt, dvs.at opmarcherer en endeløs række af teoretiske betragtninger og herfra udlede et eller andet definitivt om virkeligheden.


+1 Skrevet af Lounen 599 dage siden - Direkte link

På samme måde som det er tåbeligt, at lave en række teoretiske betragtninger baseret på eksempelvis Newtons love inden man bygger en bro?

 

Du synes at mene, det er bedre først at bygge broen og derefter reflektere lidt over det teoretiske fundament for tyngdeloven osv.


+1 Skrevet af Henning Rolapp 599 dage siden - Direkte link

Dårligt billede:

Fysik er en eksakt videnskab, det er økonomi og samfundsvidenskaber ikke.

Tomme tønder


+1 Skrevet af Lounen 598 dage siden - Direkte link

Økonomi er i høj grad en eksakt videnskab.

 

Der er række lovmæssigheder, der både kan måles og vejes.

 

Det ville være dumt eksempelvis at købe nyt hus, uden at tage højde for en række forskellige økonomiske aspekter, som rente, energipriser, forventet fremtidig indkomst, udviklingen på boligmarkedet, den makroøkonomiske situation etc.


Skrevet af Henning Rolapp 598 dage siden - Direkte link

Pip pip

 

http://videnskab.dk/kultur-samfund/pikettys-okonomiske-forudsigelser-har-udlost-ophedet-debat-om-ulighed


+1 Skrevet af poulsen78 597 dage siden - Direkte link

for det første er jeg helt enig i hvad Henning Rolapp skriver herinde.

Anarki som jo er det i ønsker indenfor den private sektor, fungerer ikke og vil aldrig fungere i den virkelige verden befolket af mennesker. Vi har brug for love og regler hvis vi skal kunne eksistere i stabile samfund.

 

Økonomi er i høj grad en eksakt videnskab.

 Det er det da overhovedet ikke. Økonomiske teorier kan ikke sidestilles med matematiske eller naturvidenskabelige teorier.


Skrevet af Uffe Merrild 596 dage siden - Direkte link

Din version af anarki, altså et samfund helt uden regler, er ikke det "vi" ønsker.

 

Vi ønsker bare et samfund uden en monopolistisk magtinstans. Skal den absolut eksistere, må den foretage sig så få indgreb i markedet som muligt.

 

Det er klart at uden beskyttelse af ejendom og retten til ejendom kan intet samfund opbygges.


Skrevet af Uffe Merrild 596 dage siden - Direkte link

Det er egentlig ganske interessant at du ovenfor skriver, at du har forstået økonomi og ved præcis at det jeg skriver er forkert.

 

Ikke engang et eneste postulat har du taget frem og tilbagevist.

 

Herunder overfor Lounen bruger du så det gamle mundheld "tomme tønder". Det er ikke let at finde ud af hvad der gemmer sig bag, med sådanne indlæg her.


Skrevet af Henning Rolapp 593 dage siden - Direkte link

Er det ren økonomisk teori, eller er det en virkelighedsbaseret økonomisk analyse du forsøger dig med ? ? .

 

Du må bestemme dig, for hvis det er ren økonomisk teori så kan du da ikke drage nogen konsekvenser over  i en virkelighedsbaseret verden.

Du sidder og hælder floskler ud, som du ikke kan relatere til noget som helst. Men dyrt ser det ud.

Jeg har sjældent set så meget pjat.

 

Du sidder og forsøger dig med at drage håndfaste politiske og endog partipolitiske  stillingtagen ud fra et teoretisk begrebsapparat.

 

Og afslutningsvis, så gider jeg da ikke at bruge tid på at rette i misforstået hjemmeopgave.


+1 Skrevet af JMunk 608 dage siden - Direkte link

Hej Uffe

Tak for et godt indlæg. Jeg nyder at læse dine økonomiske analyser, og jeg ville ønske, at der var flere, der brugte tid på at læse Mises og Rothbard i stedet for at sluge det, som medierne fodrer dem med.
Jeg håber, du vil blive ved med at bidrage med sådanne artikler. På et tidspunkt må folk få øjnene op for vanviddet. Skriver du andre steder end på 180grader? 

Desuden; har du mulighed for at liste en lille top 10 af de økonomibøger, du synes bedst om? Jeg er kommet til det punkt, at desto mere jeg læser, desto mere mangler jeg at læse.. Stadig er jeg nysgerrig omkring, hvad jeg har overset :) 

Mvh - JMunk


+1 Skrevet af Uffe Merrild 608 dage siden - Direkte link

Hej, tak for din opbakning :)

Jeg skriver kun på 180grader for tiden, men jeg har ikke andre muligheder pt.

 

Hvad angår bøger har jeg fået meget ud af Rothbards The Mystery Of Banking samt Philip Bagus' The Tragedy of The Euro af de lettere bøger.

Mises Theory Of Money and Credit er svær, ligeså Hayeks Prices and Production and Other Works. De to skal jeg læse igen i fremtiden.

 

Rothbards Man Economy and State og Mises Human Action er gode, Mises lidt sværere at gå til end Rothbards.

 

Roger Garrisons Time and Money er god til at analysere makroteori i forbindelse med kapital- og produktionsteori, men er lidt tynd hvad angår forbrugernes indflydelse under kreditudvidelse. Her vil jeg henvise til Joseph Salernos A reformulation of the austrian Theory of the business Cycle in light of the financial crises, som findes som artikel i en 2012 udgave af quarterly journal of austrian Economics.


Skrevet af Uffe Merrild 608 dage siden - Direkte link

Mises Bureaucracy er også anbefalingsværdig ligeså hans Economic policy. De er lette at gå til og giver et godt overblik.


+2 Skrevet af Lounen 607 dage siden - Direkte link

Jeg vil gerne have lov at anbefale denne.


 Krugman & ObstfeldInternational Economics: Theory and Policy

 

Lad jer ikke skræmme af forfatteren.

 

Det er en mainstream økonomisk lærebog, der undervises i på universiteter verden over. Krugman er objektiv og forsøger ikke at snige sin socialistiske agenda ind i denne lærebog.

 

Den første halvdel omhandler teori om international samhandel og har et traditionelt mikroøkonomisk perspektiv. De kommer ind på mange væsentlige emner, som komparitive fordele og den slags.

 

Den anden halvdel giver analyseværktøjer til at forståelse internationale valutamarkeder, økonomisk politik og den slags.

 

Det er en virkelig god lærebog, der giver indsigt i kompliceret økonomisk teori, uden at være alt for svær at forstå. 


+1 Skrevet af Lounen 607 dage siden - Direkte link

Denne lærebog:

 

Hal R. Varian Intermediate Microeconomics

 

Er en klassisk og let læselig bog om mikroøkonomi.

 

Igen en mainstream lærebog, der undervises i på universiteter verden over. Han kommer ind på alle værentlige områder: Forbrugere, virksomheder, markedet, konkurrenceformer, eksternaliteter og den slags.


+1 Skrevet af Lounen 607 dage siden - Direkte link

Makroøkonomi:

 

Dornbusch, Stanley Fischer and Richard Startz  Macroeconomics 

 

Klassisk lærebog i makroøkonomi, der giver indblik i makroøkonomisk teori.

 

Kan også findes som gratis pdf.


+1 Skrevet af Lounen 607 dage siden - Direkte link

Disse tre kommer til sammen vidt omkring i traditionel økonomisk teori og er udover at være fantastiske lærebøger, samtidig en god modvægt til alle de bøger vi kan finde hos mises.org.

 

Hos mises.org vil jeg i første omgang anbefale to:

 

Economics in one lesson af Henry Hazlitt

 

og

 

What have the government done to our money af Rothbard.

 

Disse to er super letlæselige, giver en god indledende forståelse af vigtige økonomisk emner og kan begge overkommes på en eftermiddag.


Skrevet af Uffe Merrild 607 dage siden - Direkte link

Hej Lounen, tak for dit bidrag til boghylden :)

 

Jeg har lige et par stykker jeg forventer at indkøbe og læse inden jeg går videre. Dine bud kunne godt ende på listen over indkøb, der er bare en lille fornemmelse der siger til mig at jeg måske ikke bliver så glad for bøgerne, som jeg hidtil er blevet for de nævnte ovenfor.

 

Hvordan er makroøkonomibogen du anbefaler funderet? Mises Theory of Money and Credit (m.fl) flytter teorien om penge ind i mikroøkonomi, og bygger bro mellem pengeøkonomi (makro) og markedsteori (mikro).


Skrevet af Lounen 606 dage siden - Direkte link

Makrobogen er en helt traditionel lærebog i makroøkonomi. Den kommer objektivt rundt om det teoretiske fundament og introducerer simpel makroøkonomisk modellering.

 

Matematisk set er den forholdsvist simpel og kan læses af alle med grundlæggende matematisk forståelse. Som ingeniør burde du ikke komme i nogen form for problemer.

 

De tre bøger jeg anbefaler vil give en grundlæggende forståelse for økonomisk teori og bør læses i følgende rækkefølge: Mikro, Makro, international økonomi.

 

Første halvdel af Krugmans bog om økonomisk teoris forklaringer på fordelene ved samhandel er virkelig interessant og kan læses af de fleste med minimal matematisk forståelse og interesse for økonomi. Nogle af emnerne kræver kendskab til mikroøkonomi, hvorfor det er en fordel at have læst mikrobøgen inden. Anden halvdel bliver svær at forstå, uden at have læst op på det makroøkonomiske udgangspunkt, her kommer man også ind på teorien om optimale valutaområder, der giver anledning til væsentlig kritik af euro projektet.

 

Jeg er helt sikker på, at du vil blive positivt overrakset over at læse disse tre bøger.

 

Mikrobøgen er tilegnet økonomistuderende på 1. eller 2. semester og kræver derfor ikke det store kendskab til økonomi eller matematiske redskabsfag. Den er virkelig velskrevet og giver et væsentligt indblik i økonomisk tankegang, økonomisk logik og naturligvis forskellige aspekter af markedets natur.

 

Jeg ser mikroøkonomi som en slags Newtons love for samfundsøkonomi. Disse love bliver defineret i denne bog.

 

Når du er kommet igennem disse tre og har forstået indholdet, har du et grundlæggende teoretisk fundament, der ikke er langt fra hvad en færdiguddannet økonom er i besiddelse af.

 

Læs et par kapitler i de tilgængelige gratis pdf'er inden du køber. Det er virkelig gode bøger.


Skrevet af Uffe Merrild 606 dage siden - Direkte link

Tak for dine anbefalinger, nu med understregning. Jeg vil seriøst overveje at købe dem.

 

Hvad angår mikroøkonomi, så er Rothbards Man, Economy and State egentlig også en mikro-bog, udover de andre ting den også er. Ligesom Human Action er de to matematik-frie økonomibøger, som særligt tiltaler mig fordi de tager udgangspunkt i menneskets individuelle værdier og arbejder sig logisk frem herfra.

 

Begge er skrevet af radikale liberalister, og det er nok derfor jeg nyder at læse dem :)

 

Har du selv bladret lidt i de to bøger, eller endda læst dem til fulde?


Skrevet af Lounen 605 dage siden - Direkte link

Det er to rigtig gode bøger, måske de bedste inden for genren. Men de er lange og rimelig tunge. Man, Economy and the State har ganske rigtigt en mikroøkonomisk tilgang. Human Action er en øjenåbner, der gør, at man aldrig igen ser verden på helt samme måde.

 

Jeg har ikke læst dem fra ende til anden. Men har et ønske om at gøre det en dag. Jeg har læst de første par kapitler i begge, skimmet en del af de øvrige kapitler og så bruger jeg dem fra tid til anden som et opslagsværk, når jeg er i tvivl om forhold vedrørende et emne. Derfor har jeg læst kapitler rundt om ganske grundigt igennem.

 

Rothbards The Ethics of Liberty anvender jeg på samme måde. Jeg var i tvivl om noget vedrørende straffesystemet i et frit samfund den anden dag og læste kapitlet om det igennem.

 

Jeg ser ikke østrigsk økonomi som et alternativ til almindelig mainstream økonomisk teori, men som et supplement, der ikke kan stå alene. Jeg er personligt ikke tilhænger af nogen speciel skole, man er ligesom dig begejstret for nogle af de mere liberalistiske grene.

 

Du vil blive overrasket over, hvor tæt almindelig mikroøkonomisk teori ligger op ad de tankegange du kender fra østrigerne.

 

Makroøkonomisk teori kan også bruges til meget. Prøv at betragte figur 18-1 på side 471 i Krugmans bog. Den beskriver sammenhængen mellem valutakurs, rente og pengebeholdningen. Den viser med tydelighed, hvad der sker med værdien af en valuta i takt med, at renten går mod nul. Denne figur er et godt eksempel på, hvad man kan bruge matematik til i økonomiske sammenhænge. Det er et fantastisk værktøj til at overskue komplekse sammenhænge. Prøv at forestille dig, hvor mange ord man alternativt skulle bruge på at illustrere samme pointer som denne figur indeholder.

 

Jeg er også personligt blevet meget begrejstret for teknisk analyse. Hvis du ser videoer af Mike Maloney, har du sikkert bemærket, hvordan han ofte gør brug af den slags. Der kan jeg anbefale John J. Murphy - Technical Analysis of the Financial Markets.


Skrevet af Uffe Merrild 605 dage siden - Direkte link

Ludwig von Mises mente at der ikke længere var nogen østrigsk skole indenfor økonomisk teori, fordi bidraget fra østrigerne var implementeret i mainstream økonomisk teori.

 

Så på den kant mente selv Mises at du har ret ;)

 

Men det betyder også at østrigernes teorier kan stå alene, fordi det er det samme som mainstream, blot med et østrigsk islæt - ikke sandt?

 

Det er der andre der ikke medgiver - en nulevende "østriger" Joseph Salerno siger at forskellen i dag udgøres af den meget matematiske tilgang til økonomi (økonometri), som østrigerskolen grundlæggende ikke mener man kan anvende i så høj grad som det forsøges, fordi østrigerskolens fundament er subjektive værdipræferencer i det enkelte individ og herfra bygges teorierne op vha. logiske og lange kæder af deduktioner. Det får bøgerne til at blive ganske tunge, men også ganske inspirerende. Mange af deres analyser er gode, synes jeg.

 

Eksempelvis fra Human Action:

"Seen from the point of view of the individual, society is the great means for the attainment of all his ends. The preservation of society is an essential condition of any plans an individual may want to realize by any action whatever."

 

Nu har jeg selv kun en ensidet autodidakt tilgang til økonomi, og jeg falder derfor let i en fælde hvor jeg tror mainstream økonomer mener noget, som de i virkeligheden ikke gør. Mit selvstudie udsætter mig også især for at bygge en fejlfortolkning af teorierne op og ikke selv indse det fordi jeg mangler sparring.

 

Jeg vil dog sige at når jeg læser børsen, så er der tit indlæg med Keynesianske tilgange til makroøkonomi, som jeg ikke just kan genkende fra Mises og andre østrigers værker.


+1 Skrevet af JMunk 607 dage siden - Direkte link

Hej Lounen

 

Tak for anbefalingerne. Meget enig i at Hazlitts Economics in One Lesson er en rigtig god starter - selv for folk der kun har en perifær interesse i økonomi, er den til at forstå. Min erfaring er dog, at det er svært at overbevise nogen om at læse noget, alene fordi det ikke er oversat til dansk! 


Det er sjovt, du anbefaler Krugman - har du tilfældigvis hørt podcasten 'Contra Krugman'? Det er Tom Woods og Robert Murphy, der analyserer Krugmans ugentlige New York Times-klumme. I den podcast håner de ham netop for at mene noget i en lærebog, som han så senere hen ignorerer i sin klumme - det er gode sager :)


Skrevet af Uffe Merrild 607 dage siden - Direkte link

Contra Krugman er fabelagtig - især er Robert Murphy fabelagtig. Woods giver ham i hvert fald kredit for at huske alt Krugman har sagt, som han så bruger mod de nyere udtalelser fra Krugman.


Skrevet af Lounen 606 dage siden - Direkte link

Jeg er enig. De to drenge er verdensklasse.

 

Krugman er farlig, fordi han benytter sin status som nobelprisvinder til at fremme sin agenda om at indføre en socialistisk velfærdsstat i USA.

 

Krugman skal betragtes på to måder. Den ene er den saglige økonomiprofessor, der har lavet et kæmpe bidrag til forståelsen af økonomisk dynamik og skriver objektive lærebøger i ekstremt høj klasse. Den anden er socialisten Krugman, der optræder i den offentlige debat. Når man lytter til ham kan det være svært at vide om det er den ene eller anden Krugman, der er tilstede.


Skrevet af Uffe Merrild 606 dage siden - Direkte link

I ContraKrugman bliver Krugman i alt fald fremstillet som en partisoldat, og det er tilsyneladende ikke meget galt at kalde ham det.


Skrevet af Lounen 605 dage siden - Direkte link

Vi må være ærlige og erkende, at det er Woods og Murphy også :-)

 

Forskellen er vel især, at de på ingen måde lægger skjul på deres hensigter og ideologiske udgangspunkt.


Skrevet af Uffe Merrild 605 dage siden - Direkte link

På balancen vil jeg nok mene at Murphy og Woods til trods giver andre en pænere behandling.

 

Murphy synes jeg i alt fald virker til at huske sig selv på, at der ikke findes økonomiske eksperimenter der kan falsificere eller verificere teori. Jeg har i hvert fald hørt ham sige mange gange, at man ikke kan være sikker på sin teori bare fordi et udfald så ud til at styrke den - tit kan man perspektivere data på en anden måde, og få det modsatte resultat.

 

Et af hans eksempler er Christina Romers arbejdsløshedsforudsigelse fra 2008, hvor det fremgår at deres model siger at arbejdsløsheden bliver 9pct hvis de ikke gør noget med pengepolitik og finanspolitik, mens arbejdsløsheden kun bliver 7,x pct hvis man implementerer Keynesianske stimuli.

 

Udfaldet blev at de implementerede stimulipakken, og arbejdsløsheden blev 10pct.

 

Keynesianerne svarede "pyh det var godt vi gjorde noget, verden var meget værre end vi regnede med". Altså utænkeligt at deres stimuli kunne have haft den modsatte effekt end den som Keynesiansk teori siger den har.

 

På den konto siger Murphy at man må huske på at sådanne tilfælde ikke falsificerer Keynesianernes teorier, men han vil på den anden side gerne spørge hvordan verden skulle arte sig hvis man på noget tidspunkt ville blive i tvivl om effekterne af Keynesianernes tiltag.


Skrevet af JMunk 607 dage siden - Direkte link

Hej Uffe

 

Tak for anbefalingerne! Ironisk nok har jeg læst The Mystery of Banking og Bagus' The Tragedy of the Euro her i januar :)

 

Jeg har aldrig hørt om Roger Garrison, og jeg vidste slet ikke, at Joe Salerno havde udgivet noget, så det vil jeg klart kigge på, ligesom jeg også vil kigge på Mises' Economic Policy, som jeg heller ikke anede eksisterede. Bureaucracy, synes jeg, er en virkelig god bog (også!).

 

Og puha, Hayek - det plejer at være tungt, så der skal jeg virkelig mangle læsestof, før jeg kaster mig over det :) 

 

Endnu engang tak for anbefalinger og links!


Skrevet af Uffe Merrild 607 dage siden - Direkte link

Garrison formulerede Hayeks "Prices and Production" som et sæt grafiske repræsentationer af makroøkonomiens kapitalstruktur, og her finder du en video af en gennemgang af hans fundamentale pointer.

 

Garrisons bog behandler også Keynes teorier meget, på en høflig men kritisk måde. Han gennemgår også Milton Friedmans monetarisme makro teori. Også høftligt og delvist kritisk.

 

Hvis du har sympati for Hayek, men synes han er svær at læse, så vælg Garrison, som er lettere at læse. Brug lidt tid på hans præsentation før du læser bogen, hvis du vil. Bogen er lidt pebret, men bruges også som undervisningsbog på Auburn Universitetet hvor Garrison er professor.


+1 Skrevet af Birte Frandsen 605 dage siden - Direkte link

ertywrueryu


Skrevet af KristianLarsen 603 dage siden - Direkte link

på mange måder lige så præcist som når diverse vismænd og topøkonomer spår om den fremtidige vækst i danmark :)


Skrevet af Birte Frandsen 605 dage siden - Direkte link

Undskyld ovenstående, det var min hund, der skrev

mvh Birte

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

10
8
15
13
14
16
10
10
10
9
5
2
10
13
6
5
9
11
7
7

- Annonce -


Om Uffe Merrild
Frihed er en kerneværdi for mig. Arbejds- og familielivet i Danmark præges efter min mening i for høj grad af lovgivningen, særligt...

Se Uffe Merrilds profil
eller
Følg Uffe Merrild- Annonce -