Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

38

Skrevet af Jens Krag 1578 dage siden - Direkte link

Den unægteligt meget høje løn til direktøren i Bruger Hjælper Formidlingen har udløst en voldsom reaktion i pressen, og vi har med sikkerhed ikke set det sidste i den sag. Det er typisk en historie som pressen kan "koge suppe på" i ganske lang tid og der vil formentlig være en del politikere, som beredvilligt vil kaste sig ind i sagen i et forsøg på at slå plat på historien.

 

Umiddelbart ser det ud til at være et helt almindeligt (desværre) udslag af misundelse - og jeg skriver "umiddelbart", for der mangler en del information for at kunne afgøre om det er tilfældet.

 

Hvis Bruger Hjælper Foreningen f.eks. er en privat virksomhed, så er den høje løn primært en sag for virksomhedens ejere og ledelse. Hvis der er økonomi til at udbetale den høje løn, så er det ikke en sag andre skal/kan blande sig i.

 

At indtjeningen kommer fra offentlige kasser ændrer ikke på det forhold, men det kan naturligvis give de offentlige kasser et incitament til at vurdere, om de køber ydelserne det rigtige sted og til de rigtige priser. Det er ikke første gang man har set tåbelige indkøbsmønstre fra det offentliges side - og her ligger måske den egentlige skandale, hvis der er en.


Skrevet af nwinther 1578 dage siden - Direkte link

Hold nu op Jens.

 

Der er ikke noget rimeligt i at lænse det offentlige for skattekroner, uanset hvor dumt de har opført sig.

 

Jeg forstår simpelthen ikke den svindler-mentalitet som ikke alene tåles her på sitet, men ligefrem roses. I hvert fald så længe det er skattekroner man kan hente.

 

Det er en gribbe-mentalitet som ikke fører andet en råddenskab og forfald med sig. Jeg har ingen problemer med, at folk tjener penge - også mange penge.

 

Men det skal ske i god tro og på redelige vilkår. Ikke fordi man har fundet (eller indbygget) et hul i en kontrakt, eller opstillet en forretningsaftale tilstrækkelig lusket til, at man kan té sig som man lyster - og så sige "De var dumme nok til at skrive under - de skal fyres. Hvor er mine millioner?"


Skrevet af slettet bruger 3623 1578 dage siden - Direkte link

Scenarie 1: Det offentlige bruger 200 mio. kr. for at få varetaget service X hos en virksomhed. Medarbejderne er lønnet med 200 kr i timen, og direktøren får 1 mio. om året.

 

Scenarie 2: Det offentlige bruger 150 mio. kr. for at få varetaget service X hos en ny virksomhed. Kvaliteten er den samme om før. Medarbejderne er lønnet med 150 kr i timen og direktøren får 23 mio. om året.

 

Hvorfor skal det offentlige vælge scenarie 1 ?

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af slettet bruger 3552 1578 dage siden - Direkte link

Jeg moraliserer med fortsæt ikke over direktøren, lønningen.

Men samfundsøkonimisk er scenarie 1 at foretrække. Flest kroner i lønudbetaling, købekraft til lønmodtagere. Den højere direktøraflønning må feks formodes at blive investeret udenlands hvor afkast ikke beskattes hårdt som i Dk etc.

 

Dk har et stort problem når iværksættere får mest ud starte virksomheder der leverer social service betalt af skattekroner.


Skrevet af slettet bruger 3623 1578 dage siden - Direkte link

Det er jo hul i hovedet - med det argument så skal det offentlige jo søge at betale mest muligt for en ydelse, sålænge pengene går til lønkroner. Altså skal et firma ansætte 100 folk der bare sidder og stempler papir, fordi det må jo være samfundsøkonomisk bedst.


Skrevet af slettet bruger 3552 1578 dage siden - Direkte link

Det er noget vrøvl, du forudsætter selv at det er samme service der leveres og samme kvalitet.

Jeg tvivler faktisk på det offenlige ville kunne levere samme kvalitet som denne private spiller.


Skrevet af slettet bruger 3623 1578 dage siden - Direkte link

Jamen er det du siger ikke, at det offentlige skal tage scenarie 1? Altså betale flere penge for præcis samme ydelse?


Skrevet af Laurentius 1578 dage siden - Direkte link

Men samfundsøkonimisk er scenarie 1 at foretrække. Flest kroner i lønudbetaling, købekraft til lønmodtagere. Den højere direktøraflønning må feks formodes at blive investeret udenlands hvor afkast ikke beskattes hårdt som i Dk etc.

Selvfølgelig er det ikke samfundsøkonmisk at foretrække at det offentlige betaler overpris for samme vare/ydelse.

Den overpris tages fra skatteyderne og dermed er der tilsvarende færre kroner at bruge i den private sektor.

Det er direkte skadeligt for økonomien.

 

Hvorfor antager du i øvrigt  at direktøren investerer sine penge i udlandet? Indtil videre har han jo vist sig villig til at investere i at opbygge en dansk virksomhed.

Og sine udbytter beskattes han jo i øvrigt af i Danmark uanset, hvor han investerer pengene - med mindre måske han hedder Kinnock.

 


Skrevet af Jens Krag 1578 dage siden - Direkte link

Jeg argumenterer ikke for at lønnen er rimelig, men jeg argumenterer for at det er en privatsag hvordan et privat virksomhed disponerer med egne midler. (Hvis det er en privat virksomhed!?).

 

Når det er sagt er jeg ikke i tvivl om at nogen har dummet sig, men det må være dem der har siddet i det offentlige system og gjort det muligt at udbetale en løn i den størrelsesorden og endda alligevel efterlade virksomheden med et pænt millionoverskud. Det er ødelæggende for hele privatiseringsdebatten.

 

Jeg mener ikke der er belæb for at bruge ord som "svindler-mentalitet" på baggrund af de oplysninger jeg har ser refereret, men derimod er der måske basis for at bruge ord som "gribbe-mentalitet" 


Skrevet af repsej 1578 dage siden - Direkte link

Ja, meget enig. Se f.eks også hvad Martin Thorborg mener om sagen:

http://thorborg.tv/statstottet-radio-slagter-selvstaendig-i-guder.html


Skrevet af slettet bruger 3623 1578 dage siden - Direkte link

Jeg hørte det godt i morges. Min første reaktion var forargelse, og jeg tænkte "det skal bare ikke ske" osv. Men så tænkte jeg efter, og egentlig er jeg jo bare misundelig.

 

Hvis hans virksomhed driver forretningen bedre end alle andre, så landet sparer penge, og kvaliteten i hjælpen er god nok (det må man gå udfra kommunerne tjekker), så er hans løn jo ikke et issue.

 

Men SF var hurtigt ude og sige at "det offentlige skulle mere ind over" - men vi ved jo at det ikke vil spare nogen penge, det vil tværtom blive dyrere alt i alt, selvom direktørlønnen kan spares.


Skrevet af snielsson 1578 dage siden - Direkte link

Jamen, DET er da en god ide: at bruge calvinsk forargelse til at nationalisere endnu en del af den private sektor! Vi skal da have nogle flere Astrid Krager og DJØFer til at drive forretning! Det er de jo forrygende gode til. Historierne er legio...

 

Så meget bedre end at konkurrenceudsætte området RIGTIGT og så blande sig uden om at en leverandør disponerer sådan.

 

Hvis virksomheden svindler sig til penge fra sine kunder - så anmeld dem til politiet og skift leverandør.

 

Hvis virksomheden tager overpriser for sine ydelser, så skift leverandør.


Skrevet af Michael Nybye 1578 dage siden - Direkte link

Hvis firmaet tog overpriser eller snød , så ville det jo ikke være nødvendigt at køre sagen

i medierne!   Så var sagen i retten eller også tilbageholdt man da bare tilgodehavender!

 

Problemet er at den vanvittige overbetaling IKKE ryger i de off ansattes lommer!!

 

Der bliver brug for store fængsler i fremtiden!

 


Skrevet af Bob Glitter 1578 dage siden - Direkte link

Kerneproblemet er, at det offentlige intet incitament har for at betale en lavere pris for ydelserne, da de ikke betaler med deres egne penge.


Skrevet af Birger 1578 dage siden - Direkte link

Korrekt. Ville være interessant at se om ledelsen i det pågældende firma plejer social omgang med de folk i det offentlige der styrer licitationerne. Mærkværdigt at denne vinkel slet ikke optræder i pressen.


Skrevet af slettet bruger 6003 1578 dage siden - Direkte link
Det kunne også være interessant at finde ud af, hvorfor alting i denne branche er urealistisk dyrt. Altså karteldannelse. Men det ville jo kræve at man konkluderede, at den eneste køber til services til handicappede de facto er det offentlige, og dermed, at der offentlige er inkompetent til at købe ydelser. Og det ville jo være uacceptabelt for danske "frie og uafhængige presse".

Skrevet af Michael Nybye 1578 dage siden - Direkte link

Det mest afslørende ved det høje beløb , er endnu en flig af off ansattes vanvittige højelønniveau , for

mig bekendt er han afregnet std takster og ikke reducerede som eks privathospitalerne!

Derfor er en rød fagforenings løsning selvfølgelig at det skal tilbage til deres medlemmer , som

enten er truet til tavshed eller også er så grådige at man for alt i verden ikke må høre de enorme

beløb de off ansatte stikker i lommen!

Det værste er faktisk at de kommunalt ansatte eller SKAT , som har tippet radio 24/7 ikke har

skrupler over de opskruede priser vi skatteydere må bløde men KUN at pengene ikke ryger i

deres EGNE LOMMER!!

Offentligt ansatte over en bred kam fortjener ingen melidenhed når fallitstaten nærmer sig enden!  


Skrevet af slettet bruger 1099 1578 dage siden - Direkte link

Det har overhovedet intet at gøre med at en privat virksomhed værdisætter en direktør til at være 20 mio værd. Det er udtryk for at det offentlige som kunde er en guldrandet forretning uden videre kontrol eller styring. Det er jo ikke første gang, hvem husker ikke HandiHelp, der efter Operation X's afsløringer gik "konkurs" (de lukkede biksen og løb med rovet) - nu er det deres konkurrent der tages med fingrene lige lovlig dybt nede i kagedåsen.


Skrevet af RonPaulist 1578 dage siden - Direkte link

Nu er det morsomme jo altid at offentligt ansatte skal betale skat af deres løn. Hvorfor skal de det?

 

Hvorfor dette ekstra bureaukrati. Det giver ingen mening medmindre det handler om at suge købekraft ud af befolkningen og dét er alene årsagen til de betaler skat. 

 

Men også her svigter blå blok. Ingen gør noget. De skælder bare ud. :D


Skrevet af Michael Nybye 1578 dage siden - Direkte link

KGB Headhuntede kun de bedst egnede til at gennemføre den skjulte magtovertagelse .

De Danske forrædere er placeret på alle poster i staten og de har mange medløbere

Deception eller sløring af fakta , vildledning og propaganda er deres speciale!

Alt er gjort uigennemskueligt , så de kan få arbejdsro , og vi kan diskutere os

til døde om hvorfor indlysende problemer ikke bliver løst!

Da Sovjetunionen opløstes i kaos , glemte man at sende "Stand Down" til deres agenter! 


Skrevet af RonPaulist 1578 dage siden - Direkte link

Der bliver ingen rød magtovertagelse. De ryger direkte i fangehullet. Desuden var det ikke Sovjet men vestlige banker der trak stikket og lod blokken gå på røven.

 

Nu er turen kommet til vore breddegrader. Vi holdt skansen lidt længere. Men vores system er ligeså korrupt og forgældet.

 

Hvem mon står bag vores røvtur? 


Skrevet af Christian Holm 1578 dage siden - Direkte link

(Det er  kritisabelt at virksomheden ikke har overholdt signe regnskabsmæssige forpligtelser og jeg vil på ingen måde forsvarre dette.)


Ydelser leveret til stat og kommune er underlagt udbudsforpligtelser af hensyn til at sikrer konkurrence på pris og kvalitet, samt gennemsigtighed i kontrakttildelingen med mulighed for at klage til konkurrencestyrelsen.  


Det er altså kommunes/statens opgave at vælge den bedste leverandør til den udbudte ydelse og tildele kontrakten til denne. Dette er i sig selv ikke særligt hensigtsmæssigt med henvisning til Milton Friedmans "4 Ways Money Is Spent".


Under den forudsætning at der ikke er foregået lovovertrædelser i forbindelse med aftalerne (priskarteller, bestikkelse, etc.), må konklusionen derfor være at der ikke har været tilstrækkelig konkurrence på de udbudte kontrakter og kommunerne og staten derfor har betalt overpriser. Dette er IKKE virksomhedens skyld/fejl og dette vil markedsmekanismerne på sigt sikre bliver udlignet. 

 

Denne problemstilling gælder i princippet for alle statslige indkøb (Telefoni, IT, byggeri, kontorforsyning, etc) hos private virksomheder, men skal konsekvensen heraf være at staten/kommunerne selv skal levere ydenserne? 


Hertil er svarret NEJ TAK!


Socialisterne vil selvfølgelig benytte denne lejlighed til at indføre mere statslig kontrol/flere offentlige ansættelser, konsekvensen heraf bliver fære midler til de handicappede eller (endnu) højre skatter eller mest sandsynligt begge dele.


Hvad med at give pengene til kunderne (de handicappede) og selv lade dem købe ydelserne?


Skrevet af Laurentius 1578 dage siden - Direkte link

Jeg tror det var i Kontanten, hvor de gennemgik et svindelfirma, der solgte ydelser til handicappede. En del af problemet lod til at være at den handicappede selv kunne vælge leverandøren mens det var kommunen, der betalte regningen. Kommunen følte derfor ikke den havde nogen kontrol og betalte bare, hvad det kostede.

Og den handicappede stillede heller ikke kritiske spørgsmål til udbyderen, da han jo ikke selv betalte og derfor kunne være lidt ligeglad med regningen.


Skrevet af Badger Badger Badger 1578 dage siden - Direkte link

Det lyder som høreapparater. Der bliver ordineret overflødige høreapparater til normalthørende i massevis.


Skrevet af Laurentius 1578 dage siden - Direkte link

Nej, det var endnu større svindlere.

Lidt googling viser at det var HandiGruppen A/S, der blev afsløret af Operation X:

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1583870.ece


Skrevet af Badger Badger Badger 1578 dage siden - Direkte link

Hvad siger De? De maa tale lidt højere! ;-)


Skrevet af Thomas Langhoff Nielsen 1578 dage siden - Direkte link

Hvis det offentlige ikke har nogen ansat med denne lønramme eller mener at kunne retfærdiggøre en sådan, så ser jeg ingen anden mulighed end at fyre virksomheden, da de ikke har mulighed for at blande sig i hvordan en virksomhed administrerer lønnen blandt deres medarbejdere.

Mener regering eller kommune at det er et forkert signal at sende, så er sagen jo klar, varetag opgaven selv med en anden løn struktur eller find et andet selskab, man mener er mere varsomme med statskassens midler.

 


Skrevet af Michael Nybye 1578 dage siden - Direkte link

Firmaet er da ganske givet varsom med dens midler!

Det er politikerne , de off ansatte og fagforeningen der er forbryderne her!!

Hvordan straffen for ulovlig og usømmelig omgang med betroede midler skal fordeles

mellem faggrupperne må de selv slås om i retten!


Skrevet af Cool Carl 1578 dage siden - Direkte link

Firmaet kommenterer selv medieomtalen her.

Tilsyneladende et vellykket resultat af VKs privatiseringspolitik.


Skrevet af _slettet_bruger_833 1578 dage siden - Direkte link

Det er stadig et resultat af, at folk ikke betaler med egen pengepung. Ellers ville folk være helt anderledes kritiske.


Skrevet af RonPaulist 1578 dage siden - Direkte link

Det er et resultat af, at folk ikke forstår hvordan de bliver tørret af gribbene. De gider heller ikke sætte sig ind i hvordan. Så hellere se lidt TV og læse lidt Se & Hør. Det giver indhold og livskvalitet.

 

Hvad der er hældt ud i afløbet af midler til diverse firmaer gennem årene, tåler vist ikke dagens lys. Og dog, danskerne er sgu ligeglade. Bare der er leverpostej i køleren.


Skrevet af Michael Nybye 1578 dage siden - Direkte link

Ja det er altid godt at der ryger skattepenge tilbage til private!

Men det gør selvfølgelig rigtig ondt på fagforeningskommunisterne at de ikke

selv kunne rage dem til sig , især når man husker alle de løgne ,propaganda , vennetjenester

og politisk lobby arbejde man har gjort sig skyldig i , for at presse priserne op til hvad

vi nu er vidne til!


Skrevet af Smother 1578 dage siden - Direkte link

Der er to aspekter i denne sag:

 

1) Vi har at gøre med et firma, der fupper helt bevidst.

 

De har igennem en årrække har forsøgt at holde direktørens løn skjult. Dette er ulovligt i henhold til årsregnskabsloven. De har fået flere påtegnelser for dette - men har valgt at fortsætte ulovlighederne. Altså kan vi vide med sikkerhed, at det er en bevidst handling. I den samme årrække har de ikke villet indgå en overenskomst, fordi ledelsen over for de ansatte har tilkendegivet, at det var der ikke råd til.

 

2) Det offentlige har ikke styr på deres leverandør

 

Hvordan kan man som offentlig myndighed overhovedet acceptere at få ydelser fra et firma, der bevidst har holdt direktørens løn skjult og dermed bryder loven?

 

--

Alt i alt tegner der sig det samme uheldige billede som altid, når vi har med skattekroner at gøre

 

Lige så snart, at du bruger andres penge på nogle helt andre, så forsvinder ethvert incitament til at sikre, at du får mest ud af pengene. Og så begynder gribbene at cirkle.


Skrevet af Michael Nybye 1578 dage siden - Direkte link

SKjult direktørlån!!  uha dada , lov med socialistisk støvleaftryk og han har sikkert også et klip

i kørekortet!

Men hvordan kender vi hans løn , hvis han holder den skjult? 


Skrevet af Derernogetgaltidk 1578 dage siden - Direkte link

Jeg arbejder deltid for dette firma, jeg må indrømme at jeg er noget rystet over denne høje direktørlønning.

 

Der kommer til at ske stramninger nu, det er "allerede" igang. Kommunerne er ved at finde ud af, at Bruger Hjælpe Formidlingen (BHF) er alt for dyre og at der er mange penge at spare. 

 

For mindre end 1 år siden, skar BHF deres lønninger drastisk ned til deres hjælpere (dvs. personen der ledsager/hjælper den handicappede), jeg tvivler på at det var pga. at kommunerne ikke ville betale hvad servicen koster/kostede.


Skrevet af Michael Nybye 1578 dage siden - Direkte link

Jeg arbejder deltid for dette firma, jeg må indrømme at jeg er noget rystet over denne høje direktørlønning.

 

Det tror jeg alle er!

 

Der kommer til at ske stramninger nu, det er "allerede" igang. Kommunerne er ved at finde ud af, at Bruger Hjælpe Formidlingen (BHF) er alt for dyre og at der er mange penge at spare

 

Hvor ved du det fra?  BHF er for dyre i forhold til hvem? Har de over 500 medarbejdere stående

klar , hvis BHF ikke mener at kommunen lige pludselig skal have rabat?

 

For mindre end 1 år siden, skar BHF deres lønninger drastisk ned til deres hjælpere (dvs. personen der ledsager/hjælper den handicappede), jeg tvivler på at det var pga. at kommunerne ikke ville betale hvad servicen koster/kostede.

 

BHF skar lønnen ned fra hvor meget??  og hvor meget skar de den ned med??

At BHF sætter lønnen ned for sine ansatte har intet at gøre med hvad kommunen

betaler BHF!


Skrevet af Rikke Jakobsen 1578 dage siden - Direkte link

Tingene skal skilles noget ad, når der tales om Handicapordninger så som Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

Lovgivningen på området betyder, at mange svært handicappede kan få en frihed så tæt på det 'normale' mennesker har som muligt. Kommunen bevilliger en BPA, hvis den vurderer at den handicappede kan varetage et arbejdslederansvar. Efterfølgende har den handicappede mulighed for at afgive arbejdsgiveransvaret - altså forvaltningen af lønudbetalinger, kontrakter etc.

I dag retter de fleste kommuner sig efter overenskomsten på FOAs laveste ufaglærte sats, som er 114 kr. i grundløn, og laver bevillingen derefter. Det firma som evt. overtager arbejdsgiveransvaret får mellem 1000 og 4000 kr. for at få dækket udgifterne til lønadm., hjælp med ansættelser/samtaler, APV, Mussamtaler, personalemøder etc. samt kontorhold. Med mindre man har over 50 af disse ordninger som arbejdsgiver, er det stort set uladesiggørligt at drive en forretning på det, når man nu ikke kan tage bare 1 kr. fra lønnen eller pensionen. Og kommunerne giver ikke mere end denne bevilling uanset, hvilke ekstraudgifter firmaerne har - så det er en myte at kommunerne bare betaler.

 

Bruger-Hjælpeformidlingen er det firma i DK der har det største samarbejde med regioner og kommuner på budsiden bl.a. respirationspatienter i Region Hovedstaden, hvor de handicappede indttil dato ikke har haft et frit valg af leverandør . Bruger Hjælperformidlingen har også indgået samarbejde med kommunerne om ledsagerordninger. Og dette får mine alarmklokker til at ringe. For hvad hulen kan man få ud af en ledsagerordning, der er lovgivet til 15 timer om mrd. til en bevilling på 114 kr. i timen.

 

Ingen journalist har gjort sig ulejligheden med at undersøge samarbejdet mellem BHF, kommunerne og regionerne.Mange andre firmaer er gået konkurs eller 'afsløret' som grådige efterfulgt af massiv kritik fra kommunerne. Dertil skal siges, at kommunerne og regionerne får en del refunderet fra staten fra specielt de svært handicappede.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

10
8
6
12
12
16
14
9
12
7
15
15
15
10
13
5
11
9
8
8

- Annonce -

- Annonce -