Værd at læse

10

Kan man stjæle en arbejdsplads?

I sin valgkampagne betonede Donald Trump i høj grad, at USA var offer for "unfair" handelsaftaler, og at andre lande stjal amerikanske arbejdspladser. Bag denne logik ligger en fejlagtig nulsumsopfattelse af økonomien. Ræsonnementet bag denne tænkning er, at når nogen vinder, må der nødvendigvis være en taber. Men sådan fungerer økonomi ikke. Frihandel er til gensidig fordel, og litteraturen på området er bredt enig om, at frihandel er til fælles gavn. For eksempel viser en rundspørge blandt en gruppe økonomer, at flertallet er overvejende enige i, at frihandel er fordelagtigt. Og andelen af økonomer, der er enige i udsagnet, er endda betydeligt større, når svarene vægtes efter den respektive respondents kompetencer og meritter (1).

Men lad os nu alligevel for underholdningens skyld antage, at Donald Trump har ret i, at andre lande stjæler amerikanske arbejdspladser. Så må USA også stjæle arbejdspladser fra andre lande. American Enterprise Institute har kigget lidt på tallene, og finder, at hele der er hele 6,4 millioner "insourcede" jobs i USA - altså jobs, som med Trumps logik, er stjålet af USA fra et andet land. Disse jobs repræsenterer 5,2% af den private sektor i USA, bidrager med 510 milliarder dollars i lønninger til amerikanske husholdninger om året og betaler desuden i gennemsnit 30% mere i løn til deres arbejdere, end amerikanske firmaer gør. (2)

Så jo, der er ganske rigtigt en stor del af amerikanerne, der er ofre for outsourcing af jobs, men det betyder ikke, at USA er offer for unfair handelsaftaler. Det betyder tværtimod, at man kan producere tingene mere effektivt i andre lande. I stedet må Trump nedsætte virksomhedsskatten, som er betydeligt højere end i resten af OECD (35%) for at tiltrække amerikanske firmaer (hvilket han har til hensigt med sin nye skatteplan).

1: http://www.igmchicago.org/surveys/free-trade

2:http://www.aei.org/publication/we-hear

4 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere