Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

7

Skrevet af Kurt Elmelund 130 dage siden - Direkte link

Den ejendomsret, som Ågerup beskriver, gælder jo kun ejendomsretten til det som Vorherre har skabt.

Det vi selv fremstiller ved vores arbejde,vilket jo straffes med indkomstskat, er fælleseje hvori samfundet har part.


+1 Skrevet af Uffe Merrild 129 dage siden - Direkte link

Det kommer an på hvilken filosofi du tilhører. Jeg tilhører den filosofi der siger at alt hvad du skaber med dit eget arbejde, er din ejendom. Indkomstskatten er derfor illegitim i den forstand at den tager det fra dig som retteligt er dit.

 

I et samfund hvor privat ejendomsret beskyttes, er det derfor naturligt også at beskytte borgeren mod statens indkomstskat ligesom det er naturligt at beskytte borgeren mod statens ekspropriation.

 

Der er efter min overbevisning således at intet kommer af intet. Alt der skabes af mennesket er blot en transformation af naturens goder til forbrugsgoder. Værdiskabelsen er den menneskelige indblanding i naturens tilstand, og derfor er denne værdiforøgelse at betragte som privat ejendom. Uden personens involvering var værdien ikke skabt.

 

Sandt at der er store virksomheder som i fællesskab bygger store goder, men fælleseje er godet ikke. I produktionen af disse goder er der undervejs aftalt via arbejdskontrakter hvem der ejer det endelige produkt. Det kan godt være en samling af privatpersoner, fx aktionærer eller investorer. Men i "fællesejets" typiske definition (alle i samfundet) er det ikke. Det ejes af en foruddefineret gruppe af personer, eller blot en enkelt person.

 

Samfundet som diffust begreb ejer ikke noget i sig selv. I den liberale filosofi, der bl.a. bygger på kontraktretten, skabes ingen goder som ejerløse fællesgoder. Alle goder skabes under en forudgående aftale om ejerskabet af slutproduktet.

 

Fællesskabet er et diffust begreb og bør nedbrydes til de personer der har været involveret i processen af at skabe værdi. Under almindelige forhold har disse personer modtaget den betaling de mente var gunstig for dem, og deres ejerskab er dermed afsluttet. De har modtaget deres betaling for den værdiskabelse de har medbragt. De har dermed afstået at være medejer af slutproduktet ved at indgå en kontrakt med andre personer om at modtage betaling for et defineret stykke arbejde.

 

Selvom ovenstående virker meget egoistisk, så er funktionen af ejendomsretten at sikre den størst mulige velfærd for samfundets borgere. Ved at beskytte ejendomsretten sikres det at samfundets individer har størst mulighed for at udleve den del af deres potentiale de ønsker at udleve. Beskyttelsen af ejendomsretten og det frie marked er mekanismerne hvormed det kan sikres at problemerne reduceres så vidt det er muligt med de forhåndværende økonomiske goder.

 

Ejendomsretten kan lyde tør og kedelig, men den er altafgørende for et dynamisk og velstående samfund.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

11
9
15
13
14
16
10
10
10
9
5
2
10
13
6
5
9
11
7
7

- Annonce -


Om Uffe Merrild
Frihed er en kerneværdi for mig. Arbejds- og familielivet i Danmark præges efter min mening i for høj grad af lovgivningen, særligt...

Se Uffe Merrilds profil
eller
Følg Uffe Merrild- Annonce -