Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

51

Skrevet af Udlandsdansker 1608 dage siden - Direkte link

- Afskaf boligsikring (17 mia.?)

- Indfør flad indkomstskat og fyr halvdelen (eller flere) af DJØF'erne i SKAT og Skatteministeriet (500 mio.?).

- Slanke offentlig administration med 100.000 medarbejdere (35 mia.)

- Fjern ulandsbistanden (16 mia.)

- Afskaf efterlønnen totalt (10 mia.?)

- Afskaffe fradrag for fagforening (+ ?? mia.)

- Afskaffe hjemmeværnet (700 mio.)

- Lukke ministerier (vi behøver jo kun stats-, finans-, justits- og forsvarsministerierne. (?? mia.)

- Afskaf rentefradraget (20 mia.)

- Fjern vindmøllesubsidier, andre erhvervssubsidier, subsidier til KVINFO osv. (?? mia.)

- Udmelding fra EU (5 mia.)

- Sælg DR, DSB, BaneDanmark, DONG, EnergiNet, SAS, ATP, broer, lufthavne, busser, metro og andre uheldige offentlige besiddelser. Fyr alle administrationsstillinger i samme forbindelse.

- Sæt folkepensionsalderen op til 70 år (?? mia.).

- Man kunne også kigge på afskaffelse af børnepenge (?? mia.), nedsætte alle sociale ydelser til pension/SU-niveau, effektivisering af den offentlige administration, eventuel adskillelse af kirke og stat, nedsætte antal folketingsmedlemmer til ~101, hjemtrækning af danske soldater fra de varme lande, osv.

 

Med gigantisk usikkerhed kunne dette forbedre de offentlige finanser med mere end 103 mia. kroner om året. Dette uden at medregne salg af offentlige virksomheder, der er en engangsindtægt og bruges til at afdrage offentlig gæld.


Skrevet af slettet bruger 5219 1608 dage siden - Direkte link
Vores årlige bidrag til EU er 20 mia kr.

Skrevet af Badger Badger Badger 1608 dage siden - Direkte link

Jeg kan godt lide Juuls ide om at reducere antallet af ministerier. Samtidig kan der sagtens ned- eller sammenlægges et antal styrelser, hvor en stor del af personalebesparelsen alligevel skal findes.

 

Det eneste problem, jeg kan se, er de mange offentlige ansatte: Er det muligt at genopdrage dem til produktivt arbejde i den private sektor?

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Martin1 1608 dage siden - Direkte link

Fordi de ikke kan lave produktivt arbejde, skal vi vel ikke overbetale dem med meningsløst bureaukrati og benspænderi for det private? Så må de på 20% nedsat kontanthjælp med dertilhørende straks-aktivering (opsamling af skrald og rensning af gader for tyggegummi)!


Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

Er der nogen som kan give en kvalificeret vurdering af, hvilke direktorater og styrelser vi kan undvære - samt hvilke konsekvenser det har udover den umiddelbare økonomiske besparelse?

 

Ligså en vurdering af, hvis man fjerner 100.000 administrative medarbejdere i det offentlige. Hvad er konsekvensen? (Som en indledende kvalificering kan jeg fortælle, at der ikke bliver mindre administration ved at fyre administrative medarbejdere.)


Skrevet af Badger Badger Badger 1608 dage siden - Direkte link

Det skulle hænge sammen med en forenkling af regelværkerne samt afskaffelse af ministeriernes og styrelsernes "elefantkirkegårde" i form af strategienheder, analyseenheder og lignende, hvis "produkter" ingen efterspørger. Selv uden et konkret arbejdsfelt relateret til borgere og virksomheder ville de fleste myndigheder ikke have problemer med at beskæftige sig selv og kræve flere medarbejderressourcer.


Skrevet af Jonas Overbæk Holm 1608 dage siden - Direkte link

Øget udlicitering. Der er utrolig meget udliciterings portentiale i den offentlige sektor i Danmark (15 mia)

Afskaffe efterlønnen helt (5-7 mia.) 

Sæt Dong på Børsen (35 mia) 

Holde nulvækst i den offentlige sektor (30 mia.) 

Reducere erhvervsstøtten (10 mia)

Lavere satsregulering (5 mia - det er dog kun et skøn)

 

Der er 100 mia. Hvor mange der skal bruges på vækst initativer, skal jeg ikke kunne sige. 

 


Skrevet af Conrad 1608 dage siden - Direkte link

Sæt Dong på Børsen (35 mia)

Sæt Dong på Børsen uden konkurrenceforvridende særstatus = 5 mia (skøn)


Skrevet af snielsson 1608 dage siden - Direkte link

Det her er et af mine yndlingsemner, men jeg synes, kommentarerne indtil nu misser den vigtigste pointe: Den offentlige sektors størrelse er ligefrem proportional med indskrænkningen af indívidets frihed her i landet.

 

Omend jeg har veneration for de forskellige tekniske optimeringer (betalt frokostpause, etc.) så er det helt store potentiale knyttet til en grundlæggende omlægning og nytænkning af, hvad F.... "Staten" skal blande sig i og foretage sig ift individet. Der er jo en naturlov på spil her, hvor politikere og embedsmænd ganske simpelthen år-over-år producerer et stadigt større antal love, regler, indgreb, forordninger.

 

Slip os fri - så skal I bare se...      


Skrevet af ianarki 1608 dage siden - Direkte link

Så længe du bare er en læser på 180grader der kommer med forslaget virker det enkelt nok. Men hvis du kommer i en position til rent faktisk at gennemføre dem vil sagen være en helt anden. Der sidder folk i den anden ende og modtager de penge der, og de skal nok sørge for du ikke tager dem fra dem


Skrevet af Juul 1608 dage siden - Direkte link

Ja, enig. Men det ville nu ikke være mig ret svært at troppe op på 98 forvaltninger og dele fyresedler ud. Sikke nogle fantastiske små fem måneder, man kunne få!


Skrevet af Claus Tjørndal 1608 dage siden - Direkte link

Finanslovsdatabasen værsgo at gå igang, der er rigeligt at se til, alene i de forskellige centralstyelser kan man nok finde et par 100 mio at spare... 


Så har de utallige af denne slags overskrifter "Tilskud til anden virks. og invest.tilskud"

Barselsdagpenge 10 mia

Naturklagenævnet/Miljøklagenævnet 56,5 mio herunder fordelt således
Husleje, leje arealer,leasing 6,6mio

Lønninger / personaleomkostninger  48,1 mio

Andre ordinære driftsomkostninger 14,4 mio

 

Der er rigeligt at spare, så det bare at komme igang


Skrevet af slettet bruger 2906 1608 dage siden - Direkte link

Som offentlig ansat er jeg enig i, at der kan spares en del hvis vi vil slanke den offentlige sektor. Det kræver dog at hele den danske mentalitet ændres. Vi er alt for vant til at forlange, at det offentlige skal klare alle opgaver. Derfor en bramfri og sober diskussion af hvad der er den enkeltes ansvar og hvad vi fortsat skal have som kerneområde i det offentlige.

 

Mon vi kan få V med på det?


Skrevet af _slettet_bruger_7537 1608 dage siden - Direkte link

Masser af gode forslag nævnt. Men jeg savner aktiveringsindsatsen: 15 mia kunne man snildt finde.


Skrevet af _slettet_bruger_428 1608 dage siden - Direkte link

Behøver vi virkelig 179 pladser i folketinget? Kunne vi ikke nøjes med det halve?


Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

Behøver vi et folketing?


Skrevet af slettet bruger 344 1608 dage siden - Direkte link

Begræns indtægten fra jobs i det offentlige, for eksempel så ingen offentligt ansat kan tjene mere end 350.000.

Det vil både gøre det mere attraktivt at arbejde i det private og give enorme besparelser, måske ligger 50% af de offentlige udgifter i den del...


Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

Det er også en måde at sikre, at der ikke er et eneste kompetent menneske ansat i den offentlige administration. Tror du virkelig, det bliver bedre af det?


Skrevet af Martin1 1608 dage siden - Direkte link

Så 29.000kr om måneden er kompetencengrænsen?....jeg tænker: du er offentligt ansat, temmeligt overbetalt og arbejder i en styrelse der kan undværes.

 

Til sammenligning, tjener en ingeniør i Tyskland ca 27.000kr om måneden og har en identisk PPP pr capita. Måske fordi, at vores offentligt ansatte skal have mindst 29.000 om måneden for, at besværliggøre arbejdet for det private erhvervsliv og Carina skal have 15.000 for at ryge smøger og passe sit barn.


Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

Kompetencegrænsen? Den ved jeg ikke hvad er. Men hvis min leder højst må tjene 29k skal jeg nok tjene en del mindre - og så er der andre græsgange.

 

Jeg er ikke ansat i en styrelse. Jeg mener ikke jeg er overbetalt. Jeg er offentligt ansat.


Skrevet af Havkatten 1608 dage siden - Direkte link

Fjern skattefradraget for indbetaling til pensionsordninger (65 mia)

Fjern al direkte og indirekte erhvervsstøtte (20 mia)

Fjern al direkte og indirekte landbrugsstøtte (10 mia)

Fjern folkepensionen til de mest velbjærgede (20 mia)

Fjern børnefamilieydelsen til de mest velbjærgede (3 mia)

Besparelser på krige og forsvar (5 mia)

Vedligeholdelse, snerydning mv. af villaveje overgår til villaejerne (2-3 mia)

 


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1608 dage siden - Direkte link

Bare reducere beurakratiet.

 

25.900 sider af love og bekendtgørelse alene for at styre bare for dag penge område, nok det dobbelte for skat..

 

Så en ren simplificering, burde kunne indbring op i mod 25% af stats budgettet - ca 250 milliarder.

 

Simplificeringer - eg tag skat - en flad en på 33% (som er normen i de fleste andre lande- de fleste lande har første tier omkring 1 million dkk), ville indbringe 22milliarder som skat bruger til at forvalte skatte lovene.

 

Med simplere love og et simpler system, har vi ikke brug for 800 000 offentlige ansatte, nok snarer under de halve, altså på størrelse med resten af verden.


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1608 dage siden - Direkte link

Der er vel ikke rigtigt nogen grund til at forsøge at reformere en så utidig ide som Staten? Ideen med staten svarer jo overhovedet ikke til hvad mennersker vil i livet. Hvorfor ikke bare fjerne den og lade markedet råde? Så kan vi jo se hvilke problemer der opstår og løse dem som de opstår. Det er det markedet er helt uovertruffent til og staten tilsvarende ringe til.

 

Jeg tror ikke der er mange der tror på at "de fattige" ville ligge og dø i rendestenen og hvis der skulle være et par enkelte der faldt igennem, så ville det jo nok være en smal sag at hjælpe dem på fode igen.


Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

Hvem er "vi"?


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1608 dage siden - Direkte link

Hehe... jeg ved godt det er frygteligt kollektivistisk af mig at bruger ordet "vi" i ubestemt form. Jeg hævder på ingen måde at tale for andre end migselv. Så "vi" skal her opfattes som samfundet og det er vel egentlig fair nok, når der nu ikke ligger nogen forpligtelse i udsagnet.

 

Men godt set og helt på sin plads at påtale :-).


Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

Det var en understregning af, at "vi" jo udgør staten. Så kan du kalde det "samfundet" eller "kollektivet" eller hvad ved jeg. Men en stat i en eller anden form er nødvendig - ja, jeg vil mene det er en "naturlov". Hvis vi fjerner staten opstår der blot noget i dens sted. Hvis man lader "markedet råde" som du siger, vil der lynhurtigt opstå nogle monopoler som bliver de reelle magthavere og dermed kommer til at udgøre "staten". Ikke en demokratisk stat, men ikke desto mindre en centralmagt men en eller anden dagsorden du som borger (eller hvad det hedder i dit statsløse utopia) er nødt til at adlyde.

 

Der vil jo ikke være nogen til at standse en millits - som en virksomhed eller organisation af en eller anden slags bare kan oprette. Jo, en anden millits. Men så er vi jo lige vidt.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

11
9
15
13
14
16
10
10
10
9
5
2
10
13
6
5
9
11
7
7

- Annonce -

- Annonce -