Kontakt 180Grader.dk
82

Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link

Ja, VKO efterlod et håndværkertilbud, hvor fokus i 00'erne var at pumpe boligpriserne og friværdierne kunstigt op, istedet for at fremtidssikre dansk økonomi.

 

Der er dog næppe nogen entydig forklaring på hvorfor f.eks. Danmark har en lavere udvikling i BNP, og her primært produktiviteten.

 

Lande som netop Sverige og Finland investerer iøvrigt markant mere i F&U end Danmark (Dansk forskningspolitik i et vadested  -  2011 og har mål på 4 % af BNP - Danmark investerer kun 3 %), mens deres marginalskat nu er højere end den danske. 


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Ja, VKO efterlod et håndværkertilbud, hvor fokus i 00'erne var at pumpe boligpriserne og friværdierne kunstigt op, istedet for at fremtidssikre dansk økonomi.

 

Lad os lige huske, at den politik blevet startet af Poul Nyrup og Ole Stavda med Firkløverregeringen. I virkeligheden drejer det sig om en embedsmandsstrategi styret af Finansministerets Planøkonomer, som stadig er fanget af Keynesiansk galskabstænkning.

 

Der er dog næppe nogen entydig forklaring på hvorfor f.eks. Danmark har en lavere udvikling i BNP, og her primært produktiviteten.

 

Bureaukrati, Planøkonomi, dårlige politikere som ikke kan styre magtarrogante og økonomisk inkompente embedsfolk

 

Lande som netop Sverige og Finland investerer iøvrigt markant mere i F&U end Danmark (Dansk forskningspolitik i et vadested  -  2011 og har mål på 4 % af BNP - Danmark investerer kun 3 %), mens deres marginalskat nu er højere end den danske.

Jep, de gik med EMS-krisen lidt tilbage til at tænke Samfund før bureaukrati. Det drejer sig ikke kun om skat, men om statens systematiske ressourcespilde og blokering af samfundsudviklingen fordi de vil detailstyre uden at have en chance for at gøre andet end skade


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link

Lad os lige huske, at den politik blevet startet af Poul Nyrup og Ole Stavda med Firkløverregeringen. I virkeligheden drejer det sig om en embedsmandsstrategi styret af Finansministerets Planøkonomer, som stadig er fanget af Keynesiansk galskabstænkning.

 

Nu glemmer du at det var Fogh der indførte skattestoppet på ejendomsværdiskatten uden at reducere rentefradraget. Der var ingen boble i 90'erne. Den danske boble i 00'erne var en af de værste i OECD.

Bureaukrati, Planøkonomi, dårlige politikere som ikke kan styre magtarrogante og økonomisk inkompente embedsfolk

Du mener banker, banker og banker der ikke lånte ud til virksomheder og produktion, men stort set kun til mursten?

Jep, de gik med EMS-krisen lidt tilbage til at tænke Samfund før bureaukrati. Det drejer sig ikke kun om skat, men om statens systematiske ressourcespilde og blokering af samfundsudviklingen fordi de vil detailstyre uden at have en chance for at gøre andet end skade.

Sverige og Finland lærte af kriserne i 90'erne og fortsatte med reformer, mens Danmark i 00'erne kørte på autopilot med bind for øjnene.

- Annonce -


Skrevet af Iceman 1372 dage siden - Direkte link

Nåå - Du mener at Fogh indførte skattestoppet på ejendomsværdiskatten, hvilket fik vurderingsfolkene i SKAT til at flytte en større og større del af ejendomsværdien over på grundskylden der IKKE var omfattet af skattestoppen.

 

Vi kan da godt blive enige om at den samlede boligbeskatning er steget - Ikke?

 

Jeg er i parantes bemærket ikke spor uenig i at rentefradraget er en underlig størrelse som principielt burde afskaffes. Man kunne passende afskaffe den sammen med ejendomsværdiskatten, grundskylden og boligstøtten og den kunstige regulering af husleje i de ældre lejeboliger.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det er så de offentlige forskningsbivillinger. Medregnes de private ligger Sverige og Finland som skrevet over. Sydkorea ligger som Singapore og Japan også over det danske niveau.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det danske samfund står over for store udfordringer, når detgælder vækst. Blandt OE CD-landene er Danmark det land,der har haft den næstlaveste vækst i produktivitet siden 1995– kun undergået af Italien. Gennemsnitligt ligger tallet på knap0,8 pct. om året mod knap to pct. i OE CD-landene under ét.1Og forventningerne til den danske vækst tegner ikke et lyserebillede fremadrettet – ifølge OE CD er Danmark det land, der vilfå den fjerde laveste vækst frem mod 2026.Der skal en særlig indsats til, hvis den nuværende udviklingskal vendes. Her spiller forskningen og ikke mindst samfundetsog virksomhedernes anvendelse af forskningen en afgørenderolle. Som flere undersøgelser dokumenterer, rummer forskningenpotentialer i forhold til at skabe vækst og konkurrencekraft.2 De senere års erfaringer viser imidlertid også, at vejenfra forskning til vækst ikke altid er så direkte og ligetil, somman kunne ønske. Der ligger derfor stadig uforløste potentialer,når det handler om at skabe dynamisk samspil mellemforskningen og erhvervslivet.

http://dea.nu/sites/default/files/NY_web_rapport_vadested_enkelt%20(1).pdf


Skrevet af Kjeld Flarup 1372 dage siden - Direkte link

Den eneste politiske vilje der er til at gøre kvaliteten af de offentlige ydelser ringere for at tilpasse sig den nyvundne status som et fattigt land.


Skrevet af Fremskridt 1372 dage siden - Direkte link

Her er et forslag til en vækststrategi og tak for artiklen, Torben Mark Pedersen:

http://fremskridtdk.wordpress.com/2011/12/15/en-ny-vaekststrategi-for-danmark/


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Det ser jo kun på finansiering og ejerskab - hvad har det med "strategi" at gøre?


Skrevet af Fremskridt 1372 dage siden - Direkte link

Jeg er af den opfattelse, at strategi handler om langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål. Du giver så indirekte udtryk for, at det er du ikke enig i.

Jeg synes, at det kunne være spændende, at høre hvad du ligger i begrebet strategi.

 

Artiklen er offentliggjort i maj 1994, og indfrielsen af dens intentioner er der ingen politiker, der lige siden har været blot i nærheden af. 

 

Når det er sat på plads, hvad har du så at byde ind med ift. overskriften, der belyser fortællingen om at dansk vækst befinder sig i slæbesporet?


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Lad os lige skille spørgsmålene ad her - der er aktivitet og der er finansiering. Det er fint at sige "mindre offentlig sektor" - men at kalde det strategi er at gå for vidt.

 

Vækst kommer af innnovation, dvs. forandring i konkurrence, enten i form af bedre værdi for de samme penge eller samme værdi for færre penge.

 

En vækststrategi for den offentlige sektor skulle se på, hvordan man effektiviserer det offentlige system. En vækststrategi for den private sektor bliver meget nemt til noget desparat planøkonomisk pick-the-winners som specielt Venstrefløjen gør sig i.

 

At skære ned er nemt - men at blive konklurrencedygtig opnås dog ikke ved blot at skære ned. Strategi er konkret mere end noget overfaldisk retorik, som ingen kan redegøre for hvordan skaber konkret værdi.

 

Hvilken værdi skabes for hvem og hvorfor skaber det mere værdi af de medgåede ressourcer?


Skrevet af Fremskridt 1372 dage siden - Direkte link

Jeg burde åbenbart have kursiveret ordet FORSLAG.

 

Torben Mark Pedersen har da fat i den lange ende, når han indledningsvis slår fast, at Danmark igennem to årtier var at finde blandt verdens rigeste lande, og når Danmarks vækst gøres op her i 2012, så har han da ret i, at vi i et eller andet omfang er blevet fattigere.

 

Herefter kan man jo begynde at tænke lidt over, hvad verdens største offentlige sektor, et af verdens største tag-selv-borde for 3. verdens mennesker, og en helt ekstrem mængde af forbud, påbud, regulativer, overvågning, kontrol osv. har bragt os af vækst?

 

Efter min mening er det en helt forkert og skæbnesvanger "vækst".

---------------------------

For at skære det helt ud i pap så er den type politiker, jeg er ude efter, én der erkender - og vil arbejde for - følgende:

Store offentlige besparelser og skattelettelser giver mindre omkostninger og større konkurrenceevne, som medfører større omsætning.

Det giver flere arbejdspladser og forbedrede valutaforhold.

Skulle der være en - måske fremtidig - politiker, der læser med her, er inspirationen da om ikke andet givet videre.

 

Skulle ovennævnte ikke være det vand, der får din mølle til at dreje, så glæder det mig, at også du har mulighed for, - selv om det måtte være af indirekte karakter - at inspirere andre med dine holdninger,  tanker og idéer.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Nu blander du tingene sammen.

 

Konkurrencevne er ikke bare lave skatter, men høj effektivitet i samfundets aktiviteter. Om de er offentlige eller privat ejede gør mindre - det bliver let til idelogiske diskurser.

 


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Når det er sat på plads, hvad har du så at byde ind med ift. overskriften, der belyser fortællingen om at dansk vækst befinder sig i slæbesporet?

Svaret er egentlig ret enkelt - se på Finansministeriets strategi - og gør det stik modsatte.

 

I stedet for at centralisere og fastlåse, så distribuer og frigør.

 

I stedet for at administerere borgernes, så styrke dem til at styre værdikæderne - ikke i den socialistiske forståelse med at give dem penge, men ved at give dem digital og økonomisk kontrol til at vælge.

 

I stedet for at kaste borgerne og virskomhederne for infrastrukturens profileringsulve og bureaukratiets planøkonomer, så sørg for at indrette infrastrukturen, så kontrollen ligger hos borgeren.

 

Som det er i dag taber virksomhederne fordi de rammes på priskonkurrenceevnen fra lowcost lande, på kundesiden fra den kommercielle infrastrukturs misbrug af data og - rigtig - stærkt forringede rammevilkår fra en overdimensioneret og stadigt mere ineffektiv statskonstruktion.

 

Borgerne taber på alle måder, fordi Danmark er blevet et Bureaukratisk reservat - et eksperimentarium for inkompetente bureaukrater og hunting ground for kommercielle profilleringsmaskiner.

 

Magten tilbage til borgeren frie valg er vejen frem. Men hvad vi skal producere i fremtiden kan slet ikke besvares så generelt.

 Skrevet af Fremskridt 1372 dage siden - Direkte link

Tak for svaret.

 

Så har hverken Glistrup eller Fremskridtspartiet da levet helt forgæves:-)


Skrevet af Rasmus J 1372 dage siden - Direkte link

Som opfølgning, så er væksten i Fillipinerne kommet igang efter reformer de seneste år - væksten bliver ca. 5% i år, hvilket placere landet som en del af de hurtigst voksende økonomier i Asien.

 

Men meget sigende for Danmark, så har den danske stat valgt ikke at have en ambasade i landet, men istedet outsourcet disse services til nordmændene (der er pisse ligeglad med Danmark, på sammevis som de fleste danskere nok ikke ligger vågen om natten tænkende på hvordan Norge kunne blive bedre), og så et par lokale kontoransatte i et generalkonsulat. Man kan vel samligne den samlet danske stats indsats i fillipinerne med 1-2 danske helårslønninger på et kommunelt kontor. Og på den måde fylder Danmark absolut INTET i et af de hurtigst voksende økonomier i Asien. Imens render amerikanerne, kiniserne, japanerne (og nordmændene) med opmærksomheden i et land der tjener og bruger flere og flere penge.

Istedet kan vi i Danmark finde VERDENS støreste offentlige sektor, men denne offentlige sektor forbliver i dejlige varme kontorer i Danmark, hvor de flytter rundt på danskernes penge, imens de beholder en større og større del til sig selv.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Jeg mener, at vi generelt har haft en kanon økonomi i 00'erne. Vel den bedste i Danmarkshistorien.

Skræmmende - virksomhederne solgte godt på andres lånefinansierede overforbrug og staten privatiserede statsgælden til boligejerne, ja.

 

Men statens omkostninger og konkurrenceevnen udviklede sig katastrofalt negativt. Det ramte, da det lånefinansierede forbrug gik i stå og realiteterne meldte sig igen.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Generelt enig, men det er katastrofalt så makroøkonoomisk keynesiansk hele diskusionen er.

 

Fokus er kun på ressource-input - ikke på ressourcebruget eller effektiviteten til at omsætte ressourcer til værdi.

 

Danmarks problem er manglende forandringsevne, snabler i statskassen, karteller, monopoler, overbureaukratisering, regeltyrani - og ja, også for mange på for gavmilde overførselsindkomster - det nytter ikke kun at fokusere på at pine borgerne til at arbejde mere uden at fokusere på at agere klogere og agere i forhold til tidens udfordringer.

 

Ligevægstsbaserede makroøkonomer mangler faglige redskaber til at forstå vores udfordringer. Selv DREAM har ingen konkurrence eller innovationsforståelse - det drejer sig KUN om pris-konkurrenceevne, selvom Danmark ikke har kunnet konkurrerre på pris i 50 år.


Skrevet af Lounen 1372 dage siden - Direkte link

+


Skrevet af hammerlein 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Jeg har lige været på ferie i Spanien, 5 uger, og det jeg kunne konstatere var, at priserne var nøjagtig de samme som i Flensborg, hvor jeg normalt handler. Altså hvis det du skriver stemmer, så må man vel mærke det udenfor øvrozonen da vores valuta er hængt op på denne.


Skrevet af Skovgaard 1372 dage siden - Direkte link

Siger du at priserne på alle varer er ens i hele eurozonen?


Skrevet af hammerlein 1372 dage siden - Direkte link

Siger du at priserne på alle varer er ens i hele eurozonen?

 

Kom nu! Selvfølgelig ikke, men priserne var temmelig tæt på hvad det koster i Flensburg.


Skrevet af Rasmus J 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Fremgang i økonomien er ikke falsk - den er heller ikke jobløs, men når det er sagt, så har fillipinerne da rigtigt nok problemer som alle andre steder (det er et moderne uland pga. årtiers idiotisk rage til eliten politik), og det er heller ikke et liberalt forbillede (ligesom resten af Asien heller ikke er), MEN forskellen er blot, at i Fillipinerne er glasset med rigdom nu halvt fyldt, hvor glasset med rigdom i Danmark er halv tomt.

 

Det er jo netop det som tegner et land med muligheder, at hver gang der justeres på nogle småting (f.eks. løsner muligheden for udenlandske investeringer i Fillipinerne) så vokser økonomien, hvorimod i et land som Danmark der skal der en revolution til før væksten kommer til landet.

 

Fillipinerne som folk er meget bevidste om, at der penge at tjene i udlandet, derfor rejser de afsted. Der er selvfølgelig også en god del af folk som lider af det sydeuropæiske dovenskab efter den spanske kolonimagt (entlig tankevækkende hvormange "dovne" områder Spainen har efterladt rundt omkring i verden, og nu er Spainen selv på røven).

 

Men tak for linket - det altid rart med input :)


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Keyneianske makroøkonomer forstår ikke "fremgang i økonomien", som andet end mere ressourceinput eller lånefinansieret forbrug. Det er en primitivt, forældet og ubrugelig tankegang.

 

Specielt i et samfund, hvor den offentlige sektor udgør næsten halvdelen af økonomien (og mere hvis man medregner det som styres og administreres indirekte) - den offentlige sektor har intet kvantificeret værdibegreb og kan sagtens destruere værdi selv elle rmåske specielt hvor der investeres.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nu skal man næppe sammenligne Danmark og Fillipinerne for meget - det ene er en økonomi hvor afkastet af ressourcer skal være væsentligt over middel fordi befolkningen og navnlig den bureaukratiske elite er vænnet til at leve over evne - det andet i den stik modsatte ende af skalaen.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Ja, Danmark har haft den laveste prdouktivitetsudvikling siden 1995.

 

Næstlaveste i OECD i perioden 2000-20008.

 

Det fremgår af den internationale, økonomiske samarbejdsorganisation OECD’s seneste statistiske opgørelser over produktivitetsvæksten i de 30 medlemslande. Her indtager Danmark en lidet misundelsesværdig næstsidsteplads med en gennemsnitlig årlig produktivitetsvækst på sølle 0,3 procent i perioden 2000-2008. Til sammenligning havde OECD-landene i gennemsnit en produktivitetsvækst på 1,7 procent i perioden.

 

http://www.kl.dk/Momentum/momentum2010-2-4-id68442/

 

Har du overhovedet læst og forstået trådens emne?

 

Danmark klarer sig dårligt med økonomisk fremgang og står stille, mens andre bliver mere velstående. Det er en længere trend der blev markant i det sidste årtid med stilstand. Det er tydeligt i disse år, hvor dansk økonomi stadig har mindre BNP end før tilbageslaget i 2008 mens de andre nordiske lande forlængst er kommet videre. 

 

Oven i de strukturelle vækstproblemer døjer økonomien med følgerne af boligboblen og den stærkt forringede konkurrenceevne fra 00'erne.

 

Dine links viser i øvrigt ikke noget som helst. Tilbageviser du måske at Danmark mister velstand i forhold til et utal af lande og falder tilbage i listen af lande når der måles på BNP korrigeret for købekraft? Det viser tallene fra OECD.

 

Som jeg skrev er problemet komplekst og der er ingen entydig løsning. Men der er problemer med produktiviteten og der skal investeres mere i forskning og udvikling.  


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Du skal lige huske at nævne at Fogh "privatiserede" statsgælden, så boligejerne overtog den via lånefinansieret overforbrug, som gav staten deres berømte "vi kan købe hele verden".


Skrevet af Skovgaard 1372 dage siden - Direkte link

http://www.youtube.com/watch?v=CpMXEX-M9CQ


Skrevet af Iceman 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Sjovt nok at jeg lige har tænkt det samme..


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Ja, det var under Schlüter statsgælden ekspolerede og igen under Løkke. Begge afleverede kæmpestore underskud og store gældsbjerge.

 

Bemærk at statsgælden medregnet de ventede underskud i 2012 og 2013 nominelt er på niveau med 2001 trods treciferede milliardindtægter fra Nordsøen fra 2001 til 2010.

 

Ligeledes overtog Nyrup en ØMU gæld på ca. 80 % af BNP og afleverede en på ca. 50 % af BNP. Ved udgangen af 2011 er den 47 % - så heller ikke her nogen nedbringelse af gælden. Den skete under Nyrup.

 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

 

Ser man på underskud aflverede Schlüter et underskud på 3,9 % af BNP. Nyrup vente og styrkede de offentlige finanser så der var et overskud på 1,5 % af BNP. Løkke afleverede et solidt underskud på 1,8 % af BNP plus underskud de følgende år.

 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366


Skrevet af Skovgaard 1372 dage siden - Direkte link

Hvilket underskud afleverede Anker til Schlüter?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link

Aner det ikke. Var der oliekrise i 1993? Det var under Schlüter at statsgælden eksploderede og selv efter 10 år afleverede han et kæmpe underskud. 


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Både Schlüter og Løkke arvede enorme balanceproblemer.

 

Schlüter lagde grunden for Nyrups success, men fik intet af æren fordi de med Kartoffelkuren havde strammet for hårdt på kort sigt til gengæld for at flytte fokus i retning af nøjsomhed og eksport.


Skrevet af Skovgaard 1372 dage siden - Direkte link

Realiteter ved start af Firkløverregering i 1982.

Arbejdsløshed = 270.000

Underskud finanslov = 80 mia (datidens penge, så meget værre end i dag).

500.000 offentlige stillinger oprettet i 10-året forinden.

 

Lovforslag ved start af Firkløverregering

Dagpenge sættes ned fra 90 til 80%.

Besparelse på 20 mia. i 1983.

Besparelse på 37½ mia i 1984.

Forøget brugerbetaling.

Vis sænkning af service niveau.

Kronen ligger fast (ingen devaluering).

 

Alle forslag fik den kolde skulder af soc.dem. Kun trussel om valg fik dem til at acceptere, da de borgerlige stod godt i meningsmålingerne.

 

Så hold da op hvor var soc.dem ansvarlige....!!! Mega underskud, men nægter at gøre noget ved det.

 

Kilde: Sikken et liv, af Poul Schlüter


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Du læser og forstår åbenbart ikke tallene fra OECD. De danske tal er rigtige og dårlige og har været det i det sidste årti. 

 

Er det for svært at forstå?

 

Både BNP vækst og udvikling i produktivitet er ringe og har været det i alle år i 00'erne og det er det ikke noget med at det går op nogle år og ned andre. Det er derfor man ser på udviklingen over længere perioder som fra 2001 til 2010 eller fra 1995 hvilket du ikke forstod. 

 

Det ændrer dine tåbelige links ikke ved. 

 

Med hensyn til din arrogante afvisning af OECDs anbefalinger stiller det dine indlæg i perspektiv som ligegyldige.

 

De overordnede tal fra det sidste årti var dårlige. Enkelte bobleår og olieindtægter der nedbragte gælden, men som du burde vide man kun kan indkasserer en gang. ØMU gælden var den samme i 2011 som i 2001 trods de mange olieindtægter og BNP var stort set ikke vokset.

 

Efter det store tilbageslag i 2008 ventes BNP endda ikke at være tilbage på dette niveau før en gang i 2014 eller 2015.

 

Makrotallene for det sidste årti har derned ikke været andet end elendige,


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Underligt. Jeg kender hverken Niels O(nslow) eller denne Christian Larsen. Slap evnerne pludselig op for Niels O? 

 

Med hensyn til hans tre links viser de jo intet. De tilbageviser ikke tallene fra OECE og Danmarks Statistik der viser at dansk BNP vækst har været blandt den ringeste i OECD det seneste årti.

 

De tilbageviser ikke, at dansk produktivitet er i bund eller at Danmark mister velstand, mens andre overhaler Danmark.

 

Men hvordan skulle en Niels O også kunne tilbagevise fakta og vurderinger der er kendt nationaløkonomi og som findes kengivet i rapporter fra interesseorganisationer om det så er fra Cepos eller DI.

 

Men denne Niels O kan heller ikke forstå sammenghængen mellem stats- og ØMU gæld med de offentlige budgetter, men tror sørme at fordi man tømte olien i Nordsøen og brugte af det overskud man fik overdraget så er det udtryk for en succes. 

 

Underlig person. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Der har du nemlig ret. Statsgælden begyndte nemlig allerede at falde under Nyrup takket være opretningen af de store underskud fra Schlüter der blev vendt til overskud, samtidigt med at økonomien voksede stækt under Nyrup imodsætning til under Fogh hvor der var lavvækst. Løkke aflverede negative BNP vækstrater og store underskud. 

 

Endvidere tæller råstoftudvinding og høje oliepriser ikke til økonomiske resultater.

 

Alene i 2007 var der indtægter på 27 mia. fra Nordsøen.

 

http://www.information.dk/161409

 

Det vil være det samme som at påstå, at Norges rigdom skyldes en produktiv fatslandssektor. Men den sammenhæng har han ikke forstået.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nemlig at drive boligboblen for at skabe keynesiansk "vækst" via lånefinansieret forbrug.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Se på udviklingen i boligejerenes gæld relativt til den offentlige gæld. Statens opsugede via forbrugsafgifter, moms osv. det "kunstigt" lånefinansierede forbrug og fik tallene til at se "pæne" ud, mens vi forbrugte os i helvede og konkurrenceevnen styrtdykkede.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Problemert er overbureaukratiet, det akkumulerende ressourcespilde og de mange planøkonomiske styringstiltag som undeminerer dynamikken. Oven på det kommer for mange på overførselsindkomster.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link

Mens Danmark står stille, bliver andre landes befolkninger rigere og kan putte flere varer i indkøbskurven. Danmark er på bare et enkelt årti gledet ned fra en sjetteplads over de mest velstående lande til en foreløbig 12.-plads. Det viser nye tal fra den internationale organisation OECD, der tæller 30 af de rigeste lande i verden. Og alt tyder på, at nedturen ikke slutter der, for OECD vurderer, at Danmark får den fjerdelaveste vækst frem til 2017. Det skriver dagbladet Børsen.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, er alvorligt bekymret for velstandsdykket.

- Vi er gået ned til den laveste placering på velstandsranglisten i 32 år, og vi kommer også til at gå yderligere ned, hvis vi ikke gør noget. Den gode nyhed er så, at vi rent faktisk kan gøre meget selv for at klatre op ad listen igen, hvis bare den politiske vilje er der, siger han.

 

Den-danske-velstand-styrtdykker

Helt i overenesstemmelse med trådens oprindelige indlæg og undertegnedes henvisning til den kronisk ringe udvikling i produktiviteten.

 

Så hjælper det ikke meget, at Fogh indkasserede store indtægter fra olien i Nordsøen, så man kunne pynte på statsgælden. Værdien af olien i Nordsøen fremgår netop ikke i nationalregnskabet, så man har bare solgt arvesølvet og pralet med lavere gæld der slet ikke er resultatet af økonomisk fremgang.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Fantastisk som ideologierne laver spin.

 

Olieindtægterne toppede i 2008 med 38,3 mia grundet en ekstratordinær høj oliepris - ca. 15 mia højere end "normalt", hvis man kan tale om noget sådant.

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/sau/spm/450/svar/872182/1101317/index.htm

 

Men her tjener vi jo ikke penge - vi sælger arvesølvet.

Tilsvarende når regeringen tørrede statsgælden af på boligejerne - de skal betales tilbage med modsat effekt.

 

Men konkurrenceevnen har været i lodret forfald de sidste årtier.


Skrevet af Andreas Baumann 1372 dage siden - Direkte link

Én ting jeg ikke forstår: hvorfor er det, at det er relevant at kigge på relativ velstand mellem landene, når man generelt afviser at bruge relativ velstand indenfor landene? (Det er ikke et retorisk spørgsmål, jeg er fuldt med på at jeg nok har overset noget).


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link

Fordi det ikke giver nogen mening, at sammenligne væksten i et lavindkomstland der cather op med væksten i et udviklet land med en avanceret økonomi, medmindre man korrigerer for købekraft m.m. 

 

Den relative velstand indenfor de enkelte lande har også en betydning. F.eks. har Tyskland trods fremgang i økonomien en stor gruppe fattige pensionister der hutler sig gennem deres sidste år p.g.a. pensionssystemets opbygning.


Skrevet af Andreas Baumann 1372 dage siden - Direkte link

Jeg er fuldt med på, hvorfor PPP-korrektionen er nødvendig. Det jeg bare ikke forstår er: hvis vi kun bliver 5% rigere, mens Korea bliver 8%, hvorfor er det så et problem for os? Grundet international handel oder wie so? Hvis vores relative vækstrate falder, fordi danskerne prioriterer mere fritid, mens koreanerne har en anden arbejdsmoral, er det vel godt at danskerne har muligheden for at vælge fritiden?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1372 dage siden - Direkte link

Det er ikke et problem, at Korea bliver rigere, på samme måde som det ikke er et problem at Sverige og Schweiz bliver mere velstående end Danmark, end de allerede er i dag. 

 

Det er blot et resultat af prioriteringer, som mange ikke er klar over. En ting er at den enkelte vælger fritid fremfor arbejde. Noget andet er når bevist politiske beslutninger virker hæmmende. Endvidere er det min opfattelse, at de fleste gerne ønsker sig mere i løn eller sikkerhed på jobmarkedet. 

 

De fleste ønsker vel også, at det danske sundhedsvæsen er på højeste stade og at infrastrukturen ikke er nedslidt. 

 

Set over årtier og århundrede veksler lande og områder dog i velstand. Således var Argentina for 100 år siden, et af de rigeste lande i verden. 

 

http://economix.blogs.nytimes.com/2009/10/06/what-happened-to-argentina/


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Det er ikke et problem, at Korea bliver rigere, på samme måde som det ikke er et problem at Sverige og Schweiz bliver mere velstående end Danmark, end de allerede er i dag.

Men det er et gigantisk problem, hvis man mister de førerpositioner, man lever af. Ingen køber nr. 5 og er man først kommet bagud, er det ekstremt svært at komme igen.Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Boliggælden steg til uhørte højder


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Som blev omsat til en eksplosion i forbrugsskatter, øget grundskyld og bibragte regeringen en naiv opfattelse af at det "gik godt" og dermed blev der skruet op for alle velfærdshaner for at købe stemmer.

 

Det offentlige forbrug eksploderede - betalte af ejendomskatter og forbrugsbeskatning af det lånefinansierede forbrug baseret på oppustede boligpriser  forårsaget af den politik som blev startet af Rødkløverregeringen i starten af 1990erne.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Penge er penge. Der er ikke noget 1:1 forhold.

 

Forskellen er at oliepriserne er markedsbasseret og salg af naturressourcer (markedsstyret og del af en løbende omlægning i takt med at olien slipper op og landende mere eller mindre klogt at brugt denne engangsressource), mens boligboblen var politisk skabt og økonomisk uholdbar.

 

Olien er brugt, men boliglånene skal betaltes tilbage.


Skrevet af Skovgaard 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Er du ikke enig i at hvis ikke man afvikler gæld, så bliver gælden og dermed regningen større og større år for år, grundet renters rente?


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

"købe hele verden" er en reference til "hurrah"-tiden hvor statens overskud passerede 100 mia, fordi staten skovlede ind i forbrugsafgifter og sparede overførsesindkomster grundet det lånefinansierede forbrug.

 

Man glemte bare at regne med den omvendte effekt, når lånene skal betales tilbage.


Skrevet af Lounen 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Finansminister Thor Pedersen


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Du har ret - men den var rød (dog mindre rød end Fogh-regeringen)  og dem som startede Boligboblen..

 

Rettelse:

Jeg havde ret - Rødkløverregeringen

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nej, det var Rødkløverregeringen i 1993.

 

Nyrup brugte boligfinansieringen som del af deres keynesianske kickstarts-politik - lånefinansieringen af forbrug var blot så politisk attraktiv at det kørte over gevind. Embedsmændene kunne ikke få armene ned.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Ændrer ikke på det faktuelle.

 

Boligboblen blev startet af Rødkløverregeringen og derfra gik det hastigt ned ad bakke med det lånefinansierede forbrug uden nogen interesserede sig for konkurrenceevnen.

 

Det blev på kort sigt skjult af en del af den eksportorienterede industri red på det tilsvarende udenlandske overforbrug, salg af arvesølv (olie og virksomheder) og den indenlandske skjulte arbejdsløshed blev skjult af det lånefinansierede overforbrug.

 

Imens blev der nedlagt produktive arbejdspladser overalt i stadigt stigende tempo.

 

Demografien og de akkumulerede pensioner skjuler skaden på kort sigt, men det dækker over at de produktive relativt til de krævende har udviklet sig katastrofalt og man intet har gjort for at forberede sig.

 

En lille forlængelse af arbejdslivet er groft utilstrækkeligt - der skal en voldsomt effektivitetsforbedring til, hvis en kraftig indskrænkning i levestandard og velfærd ikke er eneste garanterede fremtid.

 

Den offentlige sektor har været en ren katastrofe i hele perioden med negativ effektivitetsudvikling og samtidig stærk ekspansion.

 

Den offentlige sektor skader dobbelt, idet den også ødelægger dynamikken på de sektorer, hvor Danmark kunne bygge eksport.

 

Danmark skaber hverken vækstvirksomheder i den private eller offentlige-relaterede sektor. Nogle store gamle klarer sig nogenlunde, men de flytter arbejdspladserne og Danmarks fremtid ligner mere og mere Spaniens nutid.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Hovedparten af olieindtægterne var allerede inkluderet som driftsfinansiering af en overdimensioneret og ineffektiv stat, som kun har kunne leve på udsalg af arvesølvet.

 

Der var isoleret en ekstraindtægt som følge af høje oliepriser, men det skal ses i sammenhængmed at alle ressourcepriser eksploderede og Danmark ikke har naturressourcer. Simple fornødenheder som kaffe eksploderede i pris.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Ingen -det var et citat taget ud af kontekst.

Men jeg refererde til det som en tid, hvor man troede det gik godt og man troede at Danmark kunne gå på vandet, mens de underliggende realiteter gik stik modsat.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Du taler stadig om kortsigtet konjunkturpolitik. Det er begrænset relevant for konkurrenceevnen,


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Drop det fløj-fndder. Ingen er sort/hvide.

 

Økonomien i dag er i krise grundet en overdimensioneret offentlig sektor som ikke er effektiviseret de sidste 20 år og en konkurrenceevne i ruiner. Begge fløje har medansvar.

 

Fogh overtog en økonomi hvor der på kort sigt så ud til at være balance, men konkurrenceevnen faldt lodret. Han forværrede situationen ved at lade den offentlige sektor vokse uhæmmet og forværre konkurrenceevnen. Han førte socialdemokratisek keynesiansk politik med boliggældsætningen som uholdbar finansieringskilde.

 

 

 


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Problemer at man SKAL være på en fløj - andre prøver at placere dig - og er du ikke ven, så er du fjende.

 

Kan jeg ikke være uenig med keynesianske konjunkturpolitik uden at placere mig på en fløj?

 

Kan jeg ikke mene at den offentlige sektor skal levere megen velfærd for pengene uden at forholde mig til omfordeling?

 

Kan jeg ikke synes det er et problem at den offentlige sektor både vokser og på samme tid bliver relativt mere ineffektiv? Dvs. at thele samfundet bliver meget mere ineffektivt ?

 

Hvis du ser andetsteds, så vil du hurtigt se at for mig drejer det sig ikke om stat vs. marked, men borger vs. særinteresser.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nej, der ser vi hvor ubrugelige de statistiske størrelser er.

 

Den offentlige sektor aner ikke om de skaber eller destruerer værdi, når de bruger penge - og alligevel akkumulerer man offentlig forbrug op som "BNP".

 

Tilsvarende har vi ikke en Personlig værdi, så vi kan ikke se når vi balancerer det offentlige budget ved at tvinge borgerne til at spænde livremmen ind uden at effektivisere. Eller når man bruger en masse penge på at "skabe vækst", hvordan nedlægger sunde jobs til forholde for højst spekulative kortsigtede jovs, der oftest er købt ALT ALT for dyrt, fordi en masse bureaukrater og adminsitratorer brødfødes af dette ressourcespilde.


Skrevet af Morten Rahbek Andersen 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

He he he

Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Hvem mener du, jeg "holdt" med?


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

http://www.youtube.com/watch?v=CpMXEX-M9CQ


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

En virksomhed kan sagtens få overskud på kort sigt ved at skrue helt ned for alle investeringer - men den lever på lånt tid.

 

Tilsvarende kan en stat på kort sigt udpine borgerne og virksomhederne ogh skære ned på service/skat for at få balance på bekostning af konkurrenceevnen. Eftersom det i sagens natur er vanskeligt at måle hvor ringe staten er, så bliver det et spørgsmål om påstande.

 


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Danmark ender i samme situatiuon, når de nuværende pensioner er opbrugt og vi ikke har kunnet spare tilstrækkelig op.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det karakteristiske ved politikere er at de bilder sig ind at kunne bruge de samme penge flere gange. Oliepengene har i mange år været nødvendige for at lukke hullet på overforbruget.


Skrevet af Skovgaard 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Siden 60'erne har staten oprettet 100.000'er af jobs. I det offentlige. Problemet er at jobs samtidigt nedlægges i det private. Politikere kan ikke skabe reelle jobs.

I nord-korea, som vel er dit ønske samfund rent økonomisk, der har de sikkert masser af jobs, men  2/3 af dem sulter. Så er et job jo ikke meget værd.


Skrevet af Skovgaard 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Naturligvis kunne han det. Når udgifterne stiger, så må man sænke forbruget hvilket Schlüter gjorde da Anker havde kastet håndklædet i ringen.

 

Mig bekendt var der ingen højkonjuktur i 80'erne. Har du aldrig hørt udtrykket fattigfirserne? Hvis der var højkonjuktur havde Schlüter nok ikke lavet de besparelser, kartoffelkur m.v. Folk sad med huslån på op mod 20% dengang.

 

Hvordan er du kommet frem til at der var højkonjuktur.

 

PS! Vi er enige om at konjukturer siger noget om hvordan det går i verden som helhed ikke? Dvs. hvis man sparer på off. udgifter og dette forbedrer økonomien så har det intet med konjukturer at gøre.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Du er galt på den her.

 

Kartoffelkuren var en konjunktur-justering. Holdnigen blandt keynesianser er bare at opbremsningen nok var for hård.

 

Realiteten er at  Akrtfofelkuren redded Danmark ved at bremse op i det lånefinanserede private overforbrug og skabe et strukturel skift til fokus på opsaring og investering.

 

Det var det som Nyrup-regeringerne red højt og flot på i 90erne, mens de bildte alle ind at det var konjunktur-poltiken som skabte resultaterne.

 

Omvendt var Løkke offer for den modsatte effekt efter Nyrup- og Fogh som havde ladet forbruget eksplodere for at skabet forbrugsbeskatning til fordel for statskassen.

 

I praksis er konklusione at konjunkturpolitk er tåbelig - man skal fokusere på at stabile rammer til sunde langsigtede investeringer.


Skrevet af Skovgaard 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Behændigt at du gør opmærksom på olienkrisen under Anker, men glemmer at der sådan set var en KÆMPE krise under Løkkes statsministerperiode.

 

Havde soc.dem siddet ved roret havde de blot brændt endnu flere penge af på "investeringer", som havde gjort underskudet endnu større.

 

Jeg ønsker i øvrigt ikke at forsvare de lyserøde socialdemokrater i Venste og konservative for meget. Jeg er liberal, hvilket betyder at jeg ønsker en helt anden politik end de gør.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Dermed er alt vel sagt

 

Du har for mig at se intet belæg for at påstå at politikere kan skabe produktive jobs ved tvang og ignorerer at at planøkonomi har drevet en masse lande i uføre.

 

Selv Kina er stjerneeksemplet på at det først var da de slap økonomien fri at produktive jobs blev skabt i massevis.

 

Du taler om at pålægge andre en forsørgningspligt uden blik for de samfundsøkonomiske aspekter..


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nej, jeg gjorde ikke. Jeg hentydede til tidsånden.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Men det skabte en strukturændring, så der (for en tid)  blev et reelt fokus på opsparing og investering fremfor at forbruge. Den bølge red Nyrup højt på.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Du er blind overfor den lodret dykkende konkurrenceevne. Bilder dig øjensynlig ind at staten kan opkræve skat af ingenting.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Olien har været en sovepude gennem flere årtier.


Skrevet af Afskaf skatten 1372 dage siden - Direkte link

Kan man lave en hurtig liste over ting Chile, Irland og Korea har gjort i hver deres kontinent for at overhale nabolandene i vækst. 


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link

Fokus på værdiskabelse i den private sektor. Mindre stat og bureaukrati, mere privat initaitiv.

 

Kina og Indien er de bedste eksempler - Kina har en stærkt destruktiv planøkomisk styring som er i færd med at skabe en gigantisk boligboble, men både indein og Kina erkendte i starten af 80erne at kun ved at slippe økonomien fri, kunne man løse de økonomiske problemer. Det skaber arbejdspladser - intet andet.

 

Mindre bureaukrati er også løsningen i verdens værste bureaukratstat - Danmark. (jeg vil måske acceptere at Nordkorea er værre, men ellers ? )


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Du kan ikke regne - det er egenproduktionen som er den interessante faktor.

 

Produktionen startede længe før og begyndte at subsitutere import.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

I lodret forfald mener du. Konkurrence er et spørgsmål om dynamik og altid en relativ størrelse - og Danmark taber terræn hurtigt.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nyrup lavede ikke en skid - hold nu op med at tilægge politikerne æren for det som samfundet skaber.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nonsens


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

En ideologisk og indholdsmæssigt tom kommentar


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Hvis du skal videre end beskæftigelsesterapi som blot er en anden form for lavproduktiv straffearbejde, så er du nødt til at ændre noget strukturelt.

 

Fjerne personskatterne, eliminer mindstelønningerne, effektiviser den offentlige sektor så man kan sænke skatterne, fjern barrierne for innovation, styrk borgernes frie valg og fyr politerne / planøkonomerne i specielt Finansministeriet.

 

Personligt vil jeg undlade at forholde mig til økonomisk omfordeling - det er et politisk/ideologisk spørgsmål.


Skrevet af Skovgaard 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Lavere skatter, fjerne fagforeningers mafiarettigheder så lønnen kan flyde frit. Skære i overførsler (husk skatten er mindre). Dette vil øge incitamentet til at arbejde til mindre lønninger hvilket betyder at der bliver jobs til alle. Indtil krisen er ovre vil det blive til en lavere løn da de "rige" arbejdere jo kommer til at give køb på lønnen så der bliver løn til flere.

 

Udbud og efterspørgsel.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Kickstart er spin for forsøget på at skabe illusioner - zero og formentlig negativ effekt.

 

Konjunkturpolitik skader mere end det gavner - det er blot de maniske kontrolfreaks forsøg på at berettige sig selv.

 

 


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

For det første er det på ingen måde et faktum. Statens overforbrug vokser langt hurtigere end samfundets produktivitet kan følge med.  Staten udgør en større og større belastning af samfundet, hvorved konkurrenceevnen eroderes og samfundets evne til at finansiere staten falder endnu mere. Det er en ond spiral.

 

Det offentlige skal ligesom det private effektivisere kontinuert for ikke at blive en stadigt større belastning på samfundet, dvs. over tid levere stadigt mere velfærd for stadigt færre ressourcer.

 

Det sker IKKE og derfor graver det offentlige system sin egen og samfundets grav.

 

Problemet er ikke "liberalisme", men "Bureaukratisme".

 

Bureakraterne prioriterer sig selv og invasiv detailstyring højere end værdiskabelse, velfærd og konkurrenceevne, hvorved samfundets evne til at skabe velfærd på basis af velstand er konstant faldende. Det samme nøgleproblem finder du i både kommunisme og facisme, som er 2 sider af det samme problem - nogen misbruger statsideologi til at berige sig på samfundets bekostning.

 

Hvornår det omsættes til faldende velfærd er kun et spørgsmål om kortsigtet lånefinansiering til at udsætte og forværre problemerne.

 

Det socialistiske velfærdsprojekt er kørt af sporet, fordi der ikke er nogen kobling til samfundets samlede evne til at skabe værdi til at finansiere projektet. Overforbruget kan kun finansieres via ekspropriation og dermed selvdestruktion - det eksporterer arbejdspladserne.

 


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nej, men der er økonomisk vrøvl kun at fokusere på netttoeksporten.

 

Hvis olieforbruget er x. så vil en indlandsk "produktion" af y finansiere fra den første liter via en mindsket import og beskatning. Energi er ekstremt dyrt i Danmark - ca. 90% af el-prisen er afgifter.

 


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Lad nu være med at være naiv - økonomien er direkte styrende for arbejdspladsen. Hvis det er for dyrt at ansætte i Danark, så sker det i udlandet i stedet for.

 

At tvinge eller subsidiere et lavproduktivt job nedlægger produktive arbejdspladser andetsteds.

 

Fagforeninger har degenereret sig selv til at dem i arbejdes værktøj til at diskriminere dem udenfor arbejde, som i stedset skal parkeres på overførselsindkomster - mindstelønninger, først-ind-først-ud, ancinnitetsløn, eksklusivaftaler.

 

Fagforeninger er endnu værre set i et globalt perspektiv.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

"Og jeg forstår stadig ikke, hvordan man kan tale om mafiarettigheder, når fagforeningerne ikke har mord på samvittigheden."

 

Nu var det ikke min udtalelse, men jeg kan godt følge den. At nægte arbejdsløse arbejde medmindre det kan ske på vilkår, som favoriserer dem i arbejde på de arbejdsløses bekostning, er en form for mafia.


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Du "booster" ikke de produktive arbejdspladser / konkurrenceevnen undermineres.

 

Kortsigtet kan du altid sætte folk i lav-produktivt arbejde for lånte penge - og derefter går det mere galt fordi det sker for skattepenge som nedlægger produktive arbejdspladser andre steder.

 

Magt uden ansvar har altid været roden til megen ondt.

 


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Produktive arbejdspladser skaber overskud og vækst, dvs. skaber nye arbejdspladser.

 


Skrevet af Censete libere 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Tag dig sammen - du bilder dig selv ind at jeg påstod at Thor Pedersen sagde at vi kunne købe hele verdenen. DET SAGDE JEG IKKE!

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

23
20
5
15
20
10
20
17
5
12
4
3
21
28
6
8
20
15
22
38

- Annonce -


Om Torben Mark Pedersen
Torben Mark Pedersen er cand. polit. et exam art (statskundskab) og Ph.D. i økonomi fra Københavns Universitet.

Har studeret økonomi ved Harvard...

Se Torben Mark Pedersens profil
eller
Følg Torben Mark Pedersen
- Annonce -