Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

82

Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Ja, VKO efterlod et håndværkertilbud, hvor fokus i 00'erne var at pumpe boligpriserne og friværdierne kunstigt op, istedet for at fremtidssikre dansk økonomi.

 

Der er dog næppe nogen entydig forklaring på hvorfor f.eks. Danmark har en lavere udvikling i BNP, og her primært produktiviteten.

 

Lande som netop Sverige og Finland investerer iøvrigt markant mere i F&U end Danmark (Dansk forskningspolitik i et vadested  -  2011 og har mål på 4 % af BNP - Danmark investerer kun 3 %), mens deres marginalskat nu er højere end den danske. 


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Her er Danmarks Statistiks spritnye udgivelse for forskningsbudgettet:

 

http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR380.pdf


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Det er så de offentlige forskningsbivillinger. Medregnes de private ligger Sverige og Finland som skrevet over. Sydkorea ligger som Singapore og Japan også over det danske niveau.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Juul 1608 dage siden - Direkte link

Her er en artikel fra 2007, som fortæller, at Socialdemokraterne ville hælde benzin på det økonomiske bål og bruge 100 mia mere på velfærd. Du kan finde dem ad nauseam i perioden 2001-2011.

 

Som økonom er min faglige vurdering, at det ville have været katastrofalt for Danmark at føre så ekstremt lempelig finanspolitik på toppen af en højkonjunktur, iværksat af Nyrups flexlån, VK's afdragsfri lån - og allermest lax credit på verdensmarkedet.

 

Men det kan afskaftopskatten nok ikke forholde sig til. For ham handler det bare om misundelse over, at han ikke købte et hus dengang, basically.

 

(Og det er så dét for mig i denne diskussion).


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Ja, VKO efterlod et håndværkertilbud, hvor fokus i 00'erne var at pumpe boligpriserne og friværdierne kunstigt op, istedet for at fremtidssikre dansk økonomi.

 

Lad os lige huske, at den politik blevet startet af Poul Nyrup og Ole Stavda med Firkløverregeringen. I virkeligheden drejer det sig om en embedsmandsstrategi styret af Finansministerets Planøkonomer, som stadig er fanget af Keynesiansk galskabstænkning.

 

Der er dog næppe nogen entydig forklaring på hvorfor f.eks. Danmark har en lavere udvikling i BNP, og her primært produktiviteten.

 

Bureaukrati, Planøkonomi, dårlige politikere som ikke kan styre magtarrogante og økonomisk inkompente embedsfolk

 

Lande som netop Sverige og Finland investerer iøvrigt markant mere i F&U end Danmark (Dansk forskningspolitik i et vadested  -  2011 og har mål på 4 % af BNP - Danmark investerer kun 3 %), mens deres marginalskat nu er højere end den danske.

Jep, de gik med EMS-krisen lidt tilbage til at tænke Samfund før bureaukrati. Det drejer sig ikke kun om skat, men om statens systematiske ressourcespilde og blokering af samfundsudviklingen fordi de vil detailstyre uden at have en chance for at gøre andet end skade


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Lad os lige huske, at den politik blevet startet af Poul Nyrup og Ole Stavda med Firkløverregeringen. I virkeligheden drejer det sig om en embedsmandsstrategi styret af Finansministerets Planøkonomer, som stadig er fanget af Keynesiansk galskabstænkning.

 

Nu glemmer du at det var Fogh der indførte skattestoppet på ejendomsværdiskatten uden at reducere rentefradraget. Der var ingen boble i 90'erne. Den danske boble i 00'erne var en af de værste i OECD.

Bureaukrati, Planøkonomi, dårlige politikere som ikke kan styre magtarrogante og økonomisk inkompente embedsfolk

Du mener banker, banker og banker der ikke lånte ud til virksomheder og produktion, men stort set kun til mursten?

Jep, de gik med EMS-krisen lidt tilbage til at tænke Samfund før bureaukrati. Det drejer sig ikke kun om skat, men om statens systematiske ressourcespilde og blokering af samfundsudviklingen fordi de vil detailstyre uden at have en chance for at gøre andet end skade.

Sverige og Finland lærte af kriserne i 90'erne og fortsatte med reformer, mens Danmark i 00'erne kørte på autopilot med bind for øjnene.


Skrevet af _slettet_bruger_7537 1608 dage siden - Direkte link

Nåå - Du mener at Fogh indførte skattestoppet på ejendomsværdiskatten, hvilket fik vurderingsfolkene i SKAT til at flytte en større og større del af ejendomsværdien over på grundskylden der IKKE var omfattet af skattestoppen.

 

Vi kan da godt blive enige om at den samlede boligbeskatning er steget - Ikke?

 

Jeg er i parantes bemærket ikke spor uenig i at rentefradraget er en underlig størrelse som principielt burde afskaffes. Man kunne passende afskaffe den sammen med ejendomsværdiskatten, grundskylden og boligstøtten og den kunstige regulering af husleje i de ældre lejeboliger.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Hvorfor er det lige de fem årstal, som du vælger at bringe?

 

Hvorfor er det lige Irland, som du vil sammenligne DK med?

 

Hvorfor starter y-aksen på 1 og ikke 0?

 

Når jeg ser på følgende links, synes jeg da egentlig, at det har været ok i perioder. Ikke altid prangende, men generelt ok.

 

kortlink.dk/8bpw

kortlink.dk/9tzg

kortlink.dk/b77m

 

Sjovt nok, har vores væksttal altid været ligefrem proportional med globale kriser.

 

Vi har da i perioder ligget over Tyskland, men korrekt: på det seneste kunne det godt være lidt bedre. Så det skal der da holdes øje med.

 

Men skal vi male fanden på væggen over det?

 

Jeg mener, at vi generelt har haft en kanon økonomi i 00'erne. Vel den bedste i Danmarkshistorien.

 

Man kan vel heller ikke altid vækste lige godt til alle tider. Og er der tale om et fattigt land, der har fået godt gang i en produktion, så bliver væksttallene meget høje hvert år, når det sker fra et meget lavt niveau.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Det danske samfund står over for store udfordringer, når detgælder vækst. Blandt OE CD-landene er Danmark det land,der har haft den næstlaveste vækst i produktivitet siden 1995– kun undergået af Italien. Gennemsnitligt ligger tallet på knap0,8 pct. om året mod knap to pct. i OE CD-landene under ét.1Og forventningerne til den danske vækst tegner ikke et lyserebillede fremadrettet – ifølge OE CD er Danmark det land, der vilfå den fjerde laveste vækst frem mod 2026.Der skal en særlig indsats til, hvis den nuværende udviklingskal vendes. Her spiller forskningen og ikke mindst samfundetsog virksomhedernes anvendelse af forskningen en afgørenderolle. Som flere undersøgelser dokumenterer, rummer forskningenpotentialer i forhold til at skabe vækst og konkurrencekraft.2 De senere års erfaringer viser imidlertid også, at vejenfra forskning til vækst ikke altid er så direkte og ligetil, somman kunne ønske. Der ligger derfor stadig uforløste potentialer,når det handler om at skabe dynamisk samspil mellemforskningen og erhvervslivet.

http://dea.nu/sites/default/files/NY_web_rapport_vadested_enkelt%20(1).pdf


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Hvem er dea.nu? Hvorfor skal jeg forholde mig til deres holdning?

 

Hvad er grunden til, at der bliver målt et gennemsnit fra 1995 til nu og ikke fra f.eks. 1990 til nu eller 2002 til nu?

 

Har du selv en holdning? Har du en holdning til de links jeg postede til nøgne officielle tal?

 

Har du selv en ide til, hvordan væksten skal blive højere?

 

Lad høre - lad høre!


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Ja, Danmark har haft den laveste prdouktivitetsudvikling siden 1995.

 

Næstlaveste i OECD i perioden 2000-20008.

 

Det fremgår af den internationale, økonomiske samarbejdsorganisation OECD’s seneste statistiske opgørelser over produktivitetsvæksten i de 30 medlemslande. Her indtager Danmark en lidet misundelsesværdig næstsidsteplads med en gennemsnitlig årlig produktivitetsvækst på sølle 0,3 procent i perioden 2000-2008. Til sammenligning havde OECD-landene i gennemsnit en produktivitetsvækst på 1,7 procent i perioden.

 

http://www.kl.dk/Momentum/momentum2010-2-4-id68442/

 

Har du overhovedet læst og forstået trådens emne?

 

Danmark klarer sig dårligt med økonomisk fremgang og står stille, mens andre bliver mere velstående. Det er en længere trend der blev markant i det sidste årtid med stilstand. Det er tydeligt i disse år, hvor dansk økonomi stadig har mindre BNP end før tilbageslaget i 2008 mens de andre nordiske lande forlængst er kommet videre. 

 

Oven i de strukturelle vækstproblemer døjer økonomien med følgerne af boligboblen og den stærkt forringede konkurrenceevne fra 00'erne.

 

Dine links viser i øvrigt ikke noget som helst. Tilbageviser du måske at Danmark mister velstand i forhold til et utal af lande og falder tilbage i listen af lande når der måles på BNP korrigeret for købekraft? Det viser tallene fra OECD.

 

Som jeg skrev er problemet komplekst og der er ingen entydig løsning. Men der er problemer med produktiviteten og der skal investeres mere i forskning og udvikling.  


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Du har åbenbart ikke læst mine links ovenfor (korrekt). BNP pr. capita er rigeligt god. Også i forhold til andre lande.

 

Væksten går op og ned i takt med verdens kriser. DK har haft den samme trend som Sverige og Tyskland. Men det kan du åbenbart ikke se.

 

Jeg har stillet artiklens forfatter nogle spørgsmål, som han ikke har svaret på. Det kommer jo ikke dig ved.

 

Så spørger jeg dig, hvorfor jeg skal forholde mig til een eller anden ligegyldig tænketanks mening, og om du har en selvstændig mening. Og det svarer du så ikke på.

 

Jeg spørger mig også mig selv, om du overhovedet ved, hvad økonomisk vækst er. 

 

Se i øvrigt betalingsbalance, statsgæld, ØMU-gæld, off. forbrug, udlandsgæld og en masse andre væsentlige parametre, som er blevet kanongode i løbet af 00'erne. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Du læser og forstår åbenbart ikke tallene fra OECD. De danske tal er rigtige og dårlige og har været det i det sidste årti. 

 

Er det for svært at forstå?

 

Både BNP vækst og udvikling i produktivitet er ringe og har været det i alle år i 00'erne og det er det ikke noget med at det går op nogle år og ned andre. Det er derfor man ser på udviklingen over længere perioder som fra 2001 til 2010 eller fra 1995 hvilket du ikke forstod. 

 

Det ændrer dine tåbelige links ikke ved. 

 

Med hensyn til din arrogante afvisning af OECDs anbefalinger stiller det dine indlæg i perspektiv som ligegyldige.

 

De overordnede tal fra det sidste årti var dårlige. Enkelte bobleår og olieindtægter der nedbragte gælden, men som du burde vide man kun kan indkasserer en gang. ØMU gælden var den samme i 2011 som i 2001 trods de mange olieindtægter og BNP var stort set ikke vokset.

 

Efter det store tilbageslag i 2008 ventes BNP endda ikke at være tilbage på dette niveau før en gang i 2014 eller 2015.

 

Makrotallene for det sidste årti har derned ikke været andet end elendige,


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Sjovt, som  Afskaftopskattennu minder mig om Christian L./Christian Larsen fra især Ekstra Bladets Nationen og fra Berlingskes blogs.

 

Samme uselvstændige argumenter med henvisninger til håndplukkede udsnit fra OECD og een eller anden tænketank, hvor han finder et afsnit, der passer ind i hans kram.

 

Når man så selv argumenterer med links til f.eks. Danmarks Statistik, så bliver de ignoreret. Nærmest som om, at graferne og diagrammerne ikke forstås.

 

Nå, men det er der jo nok en forklaring på............................


Skrevet af _slettet_bruger_7537 1608 dage siden - Direkte link

Sjovt nok at jeg lige har tænkt det samme..


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Underligt. Jeg kender hverken Niels O(nslow) eller denne Christian Larsen. Slap evnerne pludselig op for Niels O? 

 

Med hensyn til hans tre links viser de jo intet. De tilbageviser ikke tallene fra OECE og Danmarks Statistik der viser at dansk BNP vækst har været blandt den ringeste i OECD det seneste årti.

 

De tilbageviser ikke, at dansk produktivitet er i bund eller at Danmark mister velstand, mens andre overhaler Danmark.

 

Men hvordan skulle en Niels O også kunne tilbagevise fakta og vurderinger der er kendt nationaløkonomi og som findes kengivet i rapporter fra interesseorganisationer om det så er fra Cepos eller DI.

 

Men denne Niels O kan heller ikke forstå sammenghængen mellem stats- og ØMU gæld med de offentlige budgetter, men tror sørme at fordi man tømte olien i Nordsøen og brugte af det overskud man fik overdraget så er det udtryk for en succes. 

 

Underlig person. 


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Jeg mener, at vi generelt har haft en kanon økonomi i 00'erne. Vel den bedste i Danmarkshistorien.

Skræmmende - virksomhederne solgte godt på andres lånefinansierede overforbrug og staten privatiserede statsgælden til boligejerne, ja.

 

Men statens omkostninger og konkurrenceevnen udviklede sig katastrofalt negativt. Det ramte, da det lånefinansierede forbrug gik i stå og realiteterne meldte sig igen.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Hvad er "skræmmende"?


Skrevet af _slettet_bruger_9614 1608 dage siden - Direkte link

Vel det faktum at du ikke ser på andet end væksten i din vurdering af Danmarks økonomi. Der er jo andre faktorer, deriblandt alle de ovennævnte, men nok hovedsageligt: lånefinansieret forbrug.

Det duer jo ikke.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Misforstået.

 

Det er da netop ikke mig, der overfokuserer på væksten, men artiklens forfatter. Samt Afskaftopskattennu.

 

Jeg ser den pt mindre gode vækst som et hår i suppen, som vi skal se på, men ikke panikke over.

 

Der er masser af gode parametre i dansk nationaløkonomi.


Skrevet af Kjeld Flarup 1608 dage siden - Direkte link

Den eneste politiske vilje der er til at gøre kvaliteten af de offentlige ydelser ringere for at tilpasse sig den nyvundne status som et fattigt land.


Skrevet af JohnD 1608 dage siden - Direkte link

++

 

Kvalitets-kommentar dér! :-)


Skrevet af _slettet_bruger_3909 1608 dage siden - Direkte link

Vi er blevet væsentlig fattigere. Sammenlign bare valutakurserne overfor AUD eller diverse Asiatiske valutaer. Vi taler om minimum 15-20% mindre købekraft. At de ikke mærkes endnu skyldes at EU, USA og Kina er fælles om at dumpe deres valutaer så produktionen endnu ikke er blevet fordyret væsentlig, men tag på ferie og opdag at dine danske kroner ikke slår til som tidligere.


Skrevet af hammerlein 1608 dage siden - Direkte link

Jeg har lige været på ferie i Spanien, 5 uger, og det jeg kunne konstatere var, at priserne var nøjagtig de samme som i Flensborg, hvor jeg normalt handler. Altså hvis det du skriver stemmer, så må man vel mærke det udenfor øvrozonen da vores valuta er hængt op på denne.


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

Siger du at priserne på alle varer er ens i hele eurozonen?


Skrevet af _slettet_bruger_833 1608 dage siden - Direkte link

Han siger, at Spanien og Tyskland har meget ens priser. Noget som websitet www.numbeo.com også kan bekræfte. Italien ligger gennemsnitligt over. 


Skrevet af slettet bruger 8942 1608 dage siden - Direkte link

Godt site!


Skrevet af hammerlein 1608 dage siden - Direkte link

Siger du at priserne på alle varer er ens i hele eurozonen?

 

Kom nu! Selvfølgelig ikke, men priserne var temmelig tæt på hvad det koster i Flensburg.


Skrevet af _slettet_bruger_3909 1608 dage siden - Direkte link

Ja netop, det er kun udenfor Eurozonen vi mærker det.


Skrevet af Fremskridt 1608 dage siden - Direkte link

Her er et forslag til en vækststrategi og tak for artiklen, Torben Mark Pedersen:

http://fremskridtdk.wordpress.com/2011/12/15/en-ny-vaekststrategi-for-danmark/


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Det ser jo kun på finansiering og ejerskab - hvad har det med "strategi" at gøre?


Skrevet af Fremskridt 1608 dage siden - Direkte link

Jeg er af den opfattelse, at strategi handler om langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål. Du giver så indirekte udtryk for, at det er du ikke enig i.

Jeg synes, at det kunne være spændende, at høre hvad du ligger i begrebet strategi.

 

Artiklen er offentliggjort i maj 1994, og indfrielsen af dens intentioner er der ingen politiker, der lige siden har været blot i nærheden af. 

 

Når det er sat på plads, hvad har du så at byde ind med ift. overskriften, der belyser fortællingen om at dansk vækst befinder sig i slæbesporet?


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Lad os lige skille spørgsmålene ad her - der er aktivitet og der er finansiering. Det er fint at sige "mindre offentlig sektor" - men at kalde det strategi er at gå for vidt.

 

Vækst kommer af innnovation, dvs. forandring i konkurrence, enten i form af bedre værdi for de samme penge eller samme værdi for færre penge.

 

En vækststrategi for den offentlige sektor skulle se på, hvordan man effektiviserer det offentlige system. En vækststrategi for den private sektor bliver meget nemt til noget desparat planøkonomisk pick-the-winners som specielt Venstrefløjen gør sig i.

 

At skære ned er nemt - men at blive konklurrencedygtig opnås dog ikke ved blot at skære ned. Strategi er konkret mere end noget overfaldisk retorik, som ingen kan redegøre for hvordan skaber konkret værdi.

 

Hvilken værdi skabes for hvem og hvorfor skaber det mere værdi af de medgåede ressourcer?


Skrevet af Fremskridt 1608 dage siden - Direkte link

Jeg burde åbenbart have kursiveret ordet FORSLAG.

 

Torben Mark Pedersen har da fat i den lange ende, når han indledningsvis slår fast, at Danmark igennem to årtier var at finde blandt verdens rigeste lande, og når Danmarks vækst gøres op her i 2012, så har han da ret i, at vi i et eller andet omfang er blevet fattigere.

 

Herefter kan man jo begynde at tænke lidt over, hvad verdens største offentlige sektor, et af verdens største tag-selv-borde for 3. verdens mennesker, og en helt ekstrem mængde af forbud, påbud, regulativer, overvågning, kontrol osv. har bragt os af vækst?

 

Efter min mening er det en helt forkert og skæbnesvanger "vækst".

---------------------------

For at skære det helt ud i pap så er den type politiker, jeg er ude efter, én der erkender - og vil arbejde for - følgende:

Store offentlige besparelser og skattelettelser giver mindre omkostninger og større konkurrenceevne, som medfører større omsætning.

Det giver flere arbejdspladser og forbedrede valutaforhold.

Skulle der være en - måske fremtidig - politiker, der læser med her, er inspirationen da om ikke andet givet videre.

 

Skulle ovennævnte ikke være det vand, der får din mølle til at dreje, så glæder det mig, at også du har mulighed for, - selv om det måtte være af indirekte karakter - at inspirere andre med dine holdninger,  tanker og idéer.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Nu blander du tingene sammen.

 

Konkurrencevne er ikke bare lave skatter, men høj effektivitet i samfundets aktiviteter. Om de er offentlige eller privat ejede gør mindre - det bliver let til idelogiske diskurser.

 


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Når det er sat på plads, hvad har du så at byde ind med ift. overskriften, der belyser fortællingen om at dansk vækst befinder sig i slæbesporet?

Svaret er egentlig ret enkelt - se på Finansministeriets strategi - og gør det stik modsatte.

 

I stedet for at centralisere og fastlåse, så distribuer og frigør.

 

I stedet for at administerere borgernes, så styrke dem til at styre værdikæderne - ikke i den socialistiske forståelse med at give dem penge, men ved at give dem digital og økonomisk kontrol til at vælge.

 

I stedet for at kaste borgerne og virskomhederne for infrastrukturens profileringsulve og bureaukratiets planøkonomer, så sørg for at indrette infrastrukturen, så kontrollen ligger hos borgeren.

 

Som det er i dag taber virksomhederne fordi de rammes på priskonkurrenceevnen fra lowcost lande, på kundesiden fra den kommercielle infrastrukturs misbrug af data og - rigtig - stærkt forringede rammevilkår fra en overdimensioneret og stadigt mere ineffektiv statskonstruktion.

 

Borgerne taber på alle måder, fordi Danmark er blevet et Bureaukratisk reservat - et eksperimentarium for inkompetente bureaukrater og hunting ground for kommercielle profilleringsmaskiner.

 

Magten tilbage til borgeren frie valg er vejen frem. Men hvad vi skal producere i fremtiden kan slet ikke besvares så generelt.

 Skrevet af Fremskridt 1608 dage siden - Direkte link

Tak for svaret.

 

Så har hverken Glistrup eller Fremskridtspartiet da levet helt forgæves:-)


Skrevet af Rasmus J 1608 dage siden - Direkte link

Som opfølgning, så er væksten i Fillipinerne kommet igang efter reformer de seneste år - væksten bliver ca. 5% i år, hvilket placere landet som en del af de hurtigst voksende økonomier i Asien.

 

Men meget sigende for Danmark, så har den danske stat valgt ikke at have en ambasade i landet, men istedet outsourcet disse services til nordmændene (der er pisse ligeglad med Danmark, på sammevis som de fleste danskere nok ikke ligger vågen om natten tænkende på hvordan Norge kunne blive bedre), og så et par lokale kontoransatte i et generalkonsulat. Man kan vel samligne den samlet danske stats indsats i fillipinerne med 1-2 danske helårslønninger på et kommunelt kontor. Og på den måde fylder Danmark absolut INTET i et af de hurtigst voksende økonomier i Asien. Imens render amerikanerne, kiniserne, japanerne (og nordmændene) med opmærksomheden i et land der tjener og bruger flere og flere penge.

Istedet kan vi i Danmark finde VERDENS støreste offentlige sektor, men denne offentlige sektor forbliver i dejlige varme kontorer i Danmark, hvor de flytter rundt på danskernes penge, imens de beholder en større og større del til sig selv.


Skrevet af Hans Und 1608 dage siden - Direkte link

"Som opfølgning, så er væksten i Fillipinerne kommet igang efter reformer de seneste år - væksten bliver ca. 5% i år, hvilket placere landet som en del af de hurtigst voksende økonomier i Asien."

 

bob bop. Læs med her: antipinoy.com

 

http://antipinoy.com/philippines-jobless-growth-always-poised-for-take-off-but-never-took-off/

 

Fra posteringen:

"It doesn’t take much to beffudle the Pinoy masses with numbers like higher sovereign credit ratings or higher year on year GDP growth. But, one cannot mask the hunger pangs of grumbling stomachs, or the feet lining up to get a job overseas – or the lack of good paying jobs in the domestic front"

...

"It gets worse because the only companies who can avail of the improved sovereign credit ratings – are the same oligarch owned Filipino companies. And just when you think you hit the bottom barrel – the bottom is blown off by the public private partnerships where public monopoly is replaced by private monopoly."

...

"The structural defects of a protectionist economic policy that restricts foreign investments to only 40% equity is glaring as Filipino businesses gain monopoly status in energy, telecommunication, water, transportation, health, and retail among others. Instead of liberalizing the economy as a way of bringing in much needed capital – the Aquino government has opted to pursue foreign capital by increasing public debt. The dogged pursuit of public indebtedness can be seen from the frantic desire to get higher sovereign credit ratings."

...

"It’s the same modus operandi that started with the privatization of NAPOCOR (energy). Then expanded to water (MAYNILAD), tollways (SLEX/NLEX), transportation (PAL), telecom (PLDT), and now – health. Privatization without the benefit of liberalization simply replaces an inefficient public monopoly with another inefficient private monopoly – consumers and businesses still lose."

...

"Let me ask a basic question – does government have money or not? NO it does not have money. The only way for government to have money is to take it away from people’s incomes, from business incomes, from tariffs on trade."

 

Fra kommentar sporet:

 

"

sarcasmgasm wrote on 4 June, 2012, 16:12

IMHO, the country will benefit from less government and more from laissez faire economy. Let the market do its job. What I’ve seen is just more and more regulations for the short term benefit of short sighted voting blocs – the exploitable leftists.

Regarding consumption as source of growth, the Austrian school of thought would argue it is savings that ultimately drives growth because it is the source of capital – capital so vital it allows growth. Unfortunately, savers are at a loss because of inflation and we had to depend on foreign investments for capital if there is any at all."


Skrevet af Rasmus J 1608 dage siden - Direkte link

Fremgang i økonomien er ikke falsk - den er heller ikke jobløs, men når det er sagt, så har fillipinerne da rigtigt nok problemer som alle andre steder (det er et moderne uland pga. årtiers idiotisk rage til eliten politik), og det er heller ikke et liberalt forbillede (ligesom resten af Asien heller ikke er), MEN forskellen er blot, at i Fillipinerne er glasset med rigdom nu halvt fyldt, hvor glasset med rigdom i Danmark er halv tomt.

 

Det er jo netop det som tegner et land med muligheder, at hver gang der justeres på nogle småting (f.eks. løsner muligheden for udenlandske investeringer i Fillipinerne) så vokser økonomien, hvorimod i et land som Danmark der skal der en revolution til før væksten kommer til landet.

 

Fillipinerne som folk er meget bevidste om, at der penge at tjene i udlandet, derfor rejser de afsted. Der er selvfølgelig også en god del af folk som lider af det sydeuropæiske dovenskab efter den spanske kolonimagt (entlig tankevækkende hvormange "dovne" områder Spainen har efterladt rundt omkring i verden, og nu er Spainen selv på røven).

 

Men tak for linket - det altid rart med input :)


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Keyneianske makroøkonomer forstår ikke "fremgang i økonomien", som andet end mere ressourceinput eller lånefinansieret forbrug. Det er en primitivt, forældet og ubrugelig tankegang.

 

Specielt i et samfund, hvor den offentlige sektor udgør næsten halvdelen af økonomien (og mere hvis man medregner det som styres og administreres indirekte) - den offentlige sektor har intet kvantificeret værdibegreb og kan sagtens destruere værdi selv elle rmåske specielt hvor der investeres.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Nu skal man næppe sammenligne Danmark og Fillipinerne for meget - det ene er en økonomi hvor afkastet af ressourcer skal være væsentligt over middel fordi befolkningen og navnlig den bureaukratiske elite er vænnet til at leve over evne - det andet i den stik modsatte ende af skalaen.


Skrevet af Hans Und 1608 dage siden - Direkte link

Det skal man helt sikkert være varsom med, omend jeg kan komme på en hel del.

 

Den her synes f.eks. vi ser ret tit:

 

"What I’ve seen is just more and more regulations for the short term benefit of short sighted voting blocs – the exploitable leftists."

 

- Og i det her tilfælde vil jeg oversætte "exploitable" med udpinende i stedet for udbyttende.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Generelt enig, men det er katastrofalt så makroøkonoomisk keynesiansk hele diskusionen er.

 

Fokus er kun på ressource-input - ikke på ressourcebruget eller effektiviteten til at omsætte ressourcer til værdi.

 

Danmarks problem er manglende forandringsevne, snabler i statskassen, karteller, monopoler, overbureaukratisering, regeltyrani - og ja, også for mange på for gavmilde overførselsindkomster - det nytter ikke kun at fokusere på at pine borgerne til at arbejde mere uden at fokusere på at agere klogere og agere i forhold til tidens udfordringer.

 

Ligevægstsbaserede makroøkonomer mangler faglige redskaber til at forstå vores udfordringer. Selv DREAM har ingen konkurrence eller innovationsforståelse - det drejer sig KUN om pris-konkurrenceevne, selvom Danmark ikke har kunnet konkurrerre på pris i 50 år.


Skrevet af Lounen 1608 dage siden - Direkte link

+


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Vi er sakket bagud i de gode år pga. VK-regeringens fejlslagne økonomiske politik. Var oliepengene blevet sparet op i de gode år, havde vi i dag haft en formue på 300 mia. kr. Nu siger underskuddet op mod 100 mia. kr. Det er 400 mia. kr. i forskel.

 

At Socialdemokraterne ville have brugt 100 mia. kr. på offentlige investeringer i stedet for skattelettelser, er blot sund fornuft. Pengene er meget bedre givet ud, da projekter på skoler, veje, hospitaler osv. alligevel skal klares, og regningen bliver kun større med årene, hvis man venter.

 

Hvordan kan man kalde det økonomisk ansvarlighed, borgerlige meddebattører?


Skrevet af JohnD 1608 dage siden - Direkte link

Olie-pengene blev brugt til at afvikle gæld med bl.a - og financiere den stadige udbyggelse af den offentlige sektor.

Havde man sparet pengene op, istedet for at indsætte dem til brug i den offentlige sektor, ville vi i dag, med et uændret offentligt forbrug, ha en helt helt astronomisk gæld ala Grækenlands -

 

Så nej, det var ikke sund fornuft af VKO, men sund fornuft i den forstand at det var det mindste af to onder, når man har en befolkning som IKKE vil skære ned på det offentlige, selvom det er mere end nødvendigt.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Er du ikke enig i, at hvis man lader vejenes huller eller skolernes toiletter forfalde mere og mere år for år uden at gøre noget ved problemet, så bliver det større, som tiden går, og hvis problemets omfang forøges, så bliver regningen også større?


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Problemert er overbureaukratiet, det akkumulerende ressourcespilde og de mange planøkonomiske styringstiltag som undeminerer dynamikken. Oven på det kommer for mange på overførselsindkomster.


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

Er du ikke enig i at hvis ikke man afvikler gæld, så bliver gælden og dermed regningen større og større år for år, grundet renters rente?


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

En mega statsgæld, der accelererede under Anker og toppede under Nyrup i 1997 blev under Fogh afviklet næsten helt. Kom ned på næsten 10% af BNP.

 

Så kom finanskrisen og statsgælden kom op på 23%. Men stadig langt fra de ca. 57% under Nyrup. 

 

Hvor stor ville denne gæld have været nu, hvis ikke der havde været vist rettidig omhu i 00'erne.

 

You do the math!

 

http://www.nationalbanken.dk/dndk/statsgaeld.nsf/side/statens_gaeld!opendocument

 

 


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Statsgælden under Anker steg, fordi olieprisen blev syvdoblet, og det kunne han ikke forhindre. På daværende tidspunkt var Danmark importører af olie.

 

Under Nyrup faldt gælden i % af BNP, hvilket også fremgår af dit eget link. Det er ikke korrekt at se på det i kr., da en kr. fra 1975 ikke var det samme værd i 2001.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Har du problemer med grafen, bør du sende en indsigelse til Nationalbanken.

 

Jeg har ikke sagt noget om, at gælden ikke gik en smule ned under Nyrup. Jeg sagde kun, at den toppede.

 

Hvad er dit svar på nedbringelse af gælden i 00'erne? Set relation til dit oprindelige indlæg?


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

At vi blev nettoeksportører af olie, og at den gav os et overskud pr. år på 30 mia. kr.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Lad os sige, at de 30 mia. er rigtige. Du har jo ikke dokumenteret det. Så jeg ved heller ikke lige, om det stemmer med det totale fald i gælden.

 

Så er det jeg vil sige, at det kalder jeg rettidig omhu, at statsgælden er indfriet. Men du ville i dit oprindelige indlæg hellere have sparet pengene op. Så spørger jeg, hvor vi så ville have stået i dag?

 

Det kunne nu også være rart at se, om det er olieindtægterne, der alene og eksklusivt har betalt statsgælden. Kan det mon dokumenteres?

 

Sjovt nok, er der andre herinde i debatten, der mener, at det er boligejerne, der har betalt statsgælden. Men det kan du jo ikke gøre for.

 

Det er vel et spørgsmål om religion.....

 

 

 


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Fogh fik det hele foræret. Han skulle ikke gøre noget for at køre den gode linje fra Nyrup videre.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Nemlig at drive boligboblen for at skabe keynesiansk "vækst" via lånefinansieret forbrug.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Ja, friværdierne steg til uhørte højder. I Helsingør kunne man ikke købe en lejlighed med et værelse for under 1 mio. kr.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Boliggælden steg til uhørte højder


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det må man sige.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Som blev omsat til en eksplosion i forbrugsskatter, øget grundskyld og bibragte regeringen en naiv opfattelse af at det "gik godt" og dermed blev der skruet op for alle velfærdshaner for at købe stemmer.

 

Det offentlige forbrug eksploderede - betalte af ejendomskatter og forbrugsbeskatning af det lånefinansierede forbrug baseret på oppustede boligpriser  forårsaget af den politik som blev startet af Rødkløverregeringen i starten af 1990erne.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Ja, den hed nu Firkløverregeringen.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Du har ret - men den var rød (dog mindre rød end Fogh-regeringen)  og dem som startede Boligboblen..

 

Rettelse:

Jeg havde ret - Rødkløverregeringen

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen I


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det ved jeg så ikke. Den bestod af borgerlige partier.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Nej, det var Rødkløverregeringen i 1993.

 

Nyrup brugte boligfinansieringen som del af deres keynesianske kickstarts-politik - lånefinansieringen af forbrug var blot så politisk attraktiv at det kørte over gevind. Embedsmændene kunne ikke få armene ned.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Kickstarten er senere blevet rost for at have været årsagen til DK's fremgang i 90'erne, og den var også en medvirkende årsag til, at Lykketoft blev kåret til årets finansminister i 1996. Det er ingen blå finansminister, der ellers bryster sig af at være økonomisk ansvarlige, blevet endnu.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Ændrer ikke på det faktuelle.

 

Boligboblen blev startet af Rødkløverregeringen og derfra gik det hastigt ned ad bakke med det lånefinansierede forbrug uden nogen interesserede sig for konkurrenceevnen.

 

Det blev på kort sigt skjult af en del af den eksportorienterede industri red på det tilsvarende udenlandske overforbrug, salg af arvesølv (olie og virksomheder) og den indenlandske skjulte arbejdsløshed blev skjult af det lånefinansierede overforbrug.

 

Imens blev der nedlagt produktive arbejdspladser overalt i stadigt stigende tempo.

 

Demografien og de akkumulerede pensioner skjuler skaden på kort sigt, men det dækker over at de produktive relativt til de krævende har udviklet sig katastrofalt og man intet har gjort for at forberede sig.

 

En lille forlængelse af arbejdslivet er groft utilstrækkeligt - der skal en voldsomt effektivitetsforbedring til, hvis en kraftig indskrænkning i levestandard og velfærd ikke er eneste garanterede fremtid.

 

Den offentlige sektor har været en ren katastrofe i hele perioden med negativ effektivitetsudvikling og samtidig stærk ekspansion.

 

Den offentlige sektor skader dobbelt, idet den også ødelægger dynamikken på de sektorer, hvor Danmark kunne bygge eksport.

 

Danmark skaber hverken vækstvirksomheder i den private eller offentlige-relaterede sektor. Nogle store gamle klarer sig nogenlunde, men de flytter arbejdspladserne og Danmarks fremtid ligner mere og mere Spaniens nutid.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Pinsepakken blev netop indført for at undgå overophedning, så jeg er uenig i det, du skriver. De borgerlige gjorde INTET for at undgå overophedning - og i dag står vi igen i den triste situation, at en rød regering skal ind og rydde op efter en blå regerings fejlslagne økonomiske politik.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Du taler stadig om kortsigtet konjunkturpolitik. Det er begrænset relevant for konkurrenceevnen,


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det er skat heller ikke. Folk med høje indkomster har fået store skattelettelser under VKO, uden at det har udmøntet sig i flere jobs. Uddannelse er vejen frem, og der bliver vi sikkert også slået af Indien og Kina.


Skrevet af slettet bruger 8942 1608 dage siden - Direkte link

Mere uddannelse skaber kun jobs i uddannelsessektoren. Det er derfor 'eksperter' fra universiteterne altid foreslår den løsning. Jeg er sikker på at Toms chokolade fabrik også ville anbefale danskerne at spise mere chokolade for at skabe flere jobs hvis de havde samme  frækhed og medløb i pressen.


Skrevet af Morten Rahbek Andersen 1608 dage siden - Direkte link
He he he

Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Hvis ingen mennesker i et samfund har en uddannelse, så kan vi kun ansætte folk i ufaglærte jobs, og det tjener man ikke penge på.


Skrevet af slettet bruger 8942 1608 dage siden - Direkte link

Du taler udenom! Du hævder at mere uddannelse skaber flere jobs.

 

Alle du arbejdsløse universtitskandidater modbeviser din ide.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Jeg har ikke hævdet, at mere uddannelse skaber flere jobs, men jeg erkender, at der bliver færre og færre ufaglærte jobs. Derfor er vi nødt til at uddanne os, så vi står stærkere i konkurrencen, der i forvejen er benhård.


Skrevet af slettet bruger 8942 1608 dage siden - Direkte link

Håbløs!


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det er håbløst at forklare dig det.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Der har du nemlig ret. Statsgælden begyndte nemlig allerede at falde under Nyrup takket være opretningen af de store underskud fra Schlüter der blev vendt til overskud, samtidigt med at økonomien voksede stækt under Nyrup imodsætning til under Fogh hvor der var lavvækst. Løkke aflverede negative BNP vækstrater og store underskud. 

 

Endvidere tæller råstoftudvinding og høje oliepriser ikke til økonomiske resultater.

 

Alene i 2007 var der indtægter på 27 mia. fra Nordsøen.

 

http://www.information.dk/161409

 

Det vil være det samme som at påstå, at Norges rigdom skyldes en produktiv fatslandssektor. Men den sammenhæng har han ikke forstået.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Christian L,

 

Så skal jeg bare lige forstå, hvordan en årlig indtægt på omkring de 20-35 mia. fra olien alene kan nedskrive statsgælden 2004 - 2008 fra 500 til 200 mia.

 

http://www.nationalbanken.dk/dndk/statsgaeld.nsf/side/statens_gaeld!opendocument

 

http://www.ens.dk/da-DK/UndergrundOgForsyning/Olie_og_gas/Oekonomi/betydning/statindtaegt/Documents/DK%20Fig%207.5%20Udvikling%20i%20indtægter.png

 

Og hvordan ved vi, at olieindtægterne var øremærket? Og selvom de var, så er da vel fint nok? Du ved, rettidig omhu...

 

Nå, jeg kan selvfølgelig have overset noget, men det er jeg sikker på, at du nok skal forklare for mig med BEHØRIG DOKUMENTATION.

Egentlig også spøjst at se, at den danske vækst altid er kørt op og ned på samme tid som de globale opture (f.eks. i 90'erne) og kriser:

 

http://ioeb.systime.dk/fileadmin/filer/Opdatering_2/Bfig2-2.pdf

 

og at Nyrup afleverede en meget svag vækst i 2001.

 


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Hovedparten af olieindtægterne var allerede inkluderet som driftsfinansiering af en overdimensioneret og ineffektiv stat, som kun har kunne leve på udsalg af arvesølvet.

 

Der var isoleret en ekstraindtægt som følge af høje oliepriser, men det skal ses i sammenhængmed at alle ressourcepriser eksploderede og Danmark ikke har naturressourcer. Simple fornødenheder som kaffe eksploderede i pris.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Du skal lige huske at nævne at Fogh "privatiserede" statsgælden, så boligejerne overtog den via lånefinansieret overforbrug, som gav staten deres berømte "vi kan købe hele verden".


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Hvad mener du med "vi kan købe hele verden"?

 

Du må meget gerne dokumentere den påstand om, at statsgælden blev privatiseret - sådan 1:1. Hvor har du det fra?


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Se på udviklingen i boligejerenes gæld relativt til den offentlige gæld. Statens opsugede via forbrugsafgifter, moms osv. det "kunstigt" lånefinansierede forbrug og fik tallene til at se "pæne" ud, mens vi forbrugte os i helvede og konkurrenceevnen styrtdykkede.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

...og dokumentationen på dette 1:1 forhold? Andre mener jo, at det var olieindtægterne, der betalte statsgælden.

 

Og igen, hvad mener du med at købe hele verden?

 

 


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Penge er penge. Der er ikke noget 1:1 forhold.

 

Forskellen er at oliepriserne er markedsbasseret og salg af naturressourcer (markedsstyret og del af en løbende omlægning i takt med at olien slipper op og landende mere eller mindre klogt at brugt denne engangsressource), mens boligboblen var politisk skabt og økonomisk uholdbar.

 

Olien er brugt, men boliglånene skal betaltes tilbage.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Olien er ikke sluppet op. Man har fundet nye lommer.

 

Nu må I blive enige om, hvad der har betalt statsgælden: Olien eller boligejerne.

 

For xxx'ende gang: Hvad mener du med at købe hele verden?


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

"købe hele verden" er en reference til "hurrah"-tiden hvor statens overskud passerede 100 mia, fordi staten skovlede ind i forbrugsafgifter og sparede overførsesindkomster grundet det lånefinansierede forbrug.

 

Man glemte bare at regne med den omvendte effekt, når lånene skal betales tilbage.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

"som gav staten deres berømte "vi kan købe hele verden"...."

 

Du skriver det som et citat, som om nogen skulle have sagt, at vi kunne købe hele verden.

 

Hvem sagde det da? 


Skrevet af Lounen 1608 dage siden - Direkte link

Finansminister Thor Pedersen


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Sagde Thor Pedersen, at vi uden videre kunne købe hele verden?

 

I hvilken sammenhæng sagde han det?


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Han sagde det faktisk i forbindelse med regeringens nedbringelse af den offentlige nettogæld. Hans pointe var, at hvis vi fortsatte med at have så mange tilgodehavender rundt omkring i forskellige dele af verden, ville vi over tid blive det rigeste land overhovedet og dermed være i stand til at købe hele verden. Udsagnet var naturligvis ment som en joke, men blev ikke tolket sådan af alle kommentatorer.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Har du set, hvor længe Skovgaard har haft et link stående nedenfor denne tråd?

 

Thor Pedersen udtaler sig om økonomiske 1000 års modeller, som man skal være varsom med at stole på, da de blot vil vise, at vi over tid vil kunne købe hele verden.

 

Den blev misbrugt af den daværende opposition og er siden blevet brugt igen og igen.

 

Nu må det s.. snart stoppe!

 

Se også dette link:

 

http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2006/09/praecisering-af-udtalelse/  


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det har jeg set, men jeg ville også gøre opmærksom på det med ord.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Ingen -det var et citat taget ud af kontekst.

Men jeg refererde til det som en tid, hvor man troede det gik godt og man troede at Danmark kunne gå på vandet, mens de underliggende realiteter gik stik modsat.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Hvilken kontekst er det da taget ud af?

 

Hvem troede, at Danmark kunne gå på vandet? Svar udbedes med dokumentation.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

http://www.youtube.com/watch?v=CpMXEX-M9CQ


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Det var du sørme meget længe om. Men du har dermed erkendt, at du har fejlciteret den daværende finansminister. Stort.

 

En undskyldning til Thor Pedersen på youtube ville være passende.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Nej, jeg gjorde ikke. Jeg hentydede til tidsånden.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Nå, nu gør du værre for dig selv. Du har åbenbart ikke forstået, hvad Thor Pedersen sagde.

 

Således gør man sig endnu mere til grin for omverdenen.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Tag dig sammen - du bilder dig selv ind at jeg påstod at Thor Pedersen sagde at vi kunne købe hele verdenen. DET SAGDE JEG IKKE!


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

http://www.youtube.com/watch?v=CpMXEX-M9CQ


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Ja, det var under Schlüter statsgælden ekspolerede og igen under Løkke. Begge afleverede kæmpestore underskud og store gældsbjerge.

 

Bemærk at statsgælden medregnet de ventede underskud i 2012 og 2013 nominelt er på niveau med 2001 trods treciferede milliardindtægter fra Nordsøen fra 2001 til 2010.

 

Ligeledes overtog Nyrup en ØMU gæld på ca. 80 % af BNP og afleverede en på ca. 50 % af BNP. Ved udgangen af 2011 er den 47 % - så heller ikke her nogen nedbringelse af gælden. Den skete under Nyrup.

 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

 

Ser man på underskud aflverede Schlüter et underskud på 3,9 % af BNP. Nyrup vente og styrkede de offentlige finanser så der var et overskud på 1,5 % af BNP. Løkke afleverede et solidt underskud på 1,8 % af BNP plus underskud de følgende år.

 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

Hvilket underskud afleverede Anker til Schlüter?


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det har intet med sagen at gøre. Anker regerede i en lavkonjunkturperiode, hvor olieprisen blev syvdoblet. Dette kan man ikke forhindre, da det var araberne, der lagde prisen på olien.

 

Da Schlüter kom til, fik vi langsomt en højkonjunktur, som var internationalt skabt. Alligevel formåede han at øge gæld og underskud.

 

Jeg skal ellers love for, at de borgerlige er nogle hamrende uansvarlige folk.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Aner det ikke. Var der oliekrise i 1993? Det var under Schlüter at statsgælden eksploderede og selv efter 10 år afleverede han et kæmpe underskud. 


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Både Schlüter og Løkke arvede enorme balanceproblemer.

 

Schlüter lagde grunden for Nyrups success, men fik intet af æren fordi de med Kartoffelkuren havde strammet for hårdt på kort sigt til gengæld for at flytte fokus i retning af nøjsomhed og eksport.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Fogh overtog en superøkonomi, der blev rost af de borgerlige aviser. I dag står vi med et underskud på næsten 100 mia. kr. Det er det modsatte af, hvad jeg forstår ved økonomisk ansvarlighed.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Drop det fløj-fndder. Ingen er sort/hvide.

 

Økonomien i dag er i krise grundet en overdimensioneret offentlig sektor som ikke er effektiviseret de sidste 20 år og en konkurrenceevne i ruiner. Begge fløje har medansvar.

 

Fogh overtog en økonomi hvor der på kort sigt så ud til at være balance, men konkurrenceevnen faldt lodret. Han forværrede situationen ved at lade den offentlige sektor vokse uhæmmet og forværre konkurrenceevnen. Han førte socialdemokratisek keynesiansk politik med boliggældsætningen som uholdbar finansieringskilde.

 

 

 


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Og dermed kørte du selv videre med fløj-fnidder. Flot!


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Problemer at man SKAL være på en fløj - andre prøver at placere dig - og er du ikke ven, så er du fjende.

 

Kan jeg ikke være uenig med keynesianske konjunkturpolitik uden at placere mig på en fløj?

 

Kan jeg ikke mene at den offentlige sektor skal levere megen velfærd for pengene uden at forholde mig til omfordeling?

 

Kan jeg ikke synes det er et problem at den offentlige sektor både vokser og på samme tid bliver relativt mere ineffektiv? Dvs. at thele samfundet bliver meget mere ineffektivt ?

 

Hvis du ser andetsteds, så vil du hurtigt se at for mig drejer det sig ikke om stat vs. marked, men borger vs. særinteresser.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Kan vi ikke bare se den fodboldkamp mellem FCK og Brøndby uden at holde med nogen?

 

Brøndby suuuucks!!!

 

Svar nok?


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Hvem mener du, jeg "holdt" med?


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Hvordan startede den "socialdemokratiske politik med boliggældsætning" under Nyrup? De lavede jo Pinsepakken, efter at de afdragsfrie lån blev indført, så der blev kompenseret. Men de borgerlige strammede ikke op på finanspolitikken, efter at man gav skattelettelser af tre omgange OG indførte flere afdragsfrie lån. 


Skrevet af slettet bruger 8942 1608 dage siden - Direkte link

Ifølge Bo Sandberg har der de senere år systematisk været skønnet forkert om indtægter fra pensionsafkastbeskatning. Derfor er det ingen overraskelse, at underskuddet i 2011 ifølge den foreløbige opgørelse lander på beskedne 35 milliarder kroner.

»Og det kan allerede nu fastslås, at budgetunderskuddet heller ikke i 2012 kommer i nærheden af de 102 milliarder kroner, som fortsat fremgår af de officielle skøn fra regeringen«, mener han.

Danmark har systematisk overvurderet, hvor hårdt krisen ramte de offentlige finanser.

http://politiken.dk/politik/ECE1582406/dansk-underskud-blev-ikke-saa-slemt/


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Hvorfor ser I ikke bare på alle de officielle links - ufarvet af holdninger, som jeg har postet her:

 

http://www.180grader.dk/Oekonomi/vi-er-blevet-relativt-fattigere-dansk-vaekst-i-slaebesporet#c409261

 

Dér ser I, hvilken kanon økonom vi har haft i 00'erne.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Nej, der ser vi hvor ubrugelige de statistiske størrelser er.

 

Den offentlige sektor aner ikke om de skaber eller destruerer værdi, når de bruger penge - og alligevel akkumulerer man offentlig forbrug op som "BNP".

 

Tilsvarende har vi ikke en Personlig værdi, så vi kan ikke se når vi balancerer det offentlige budget ved at tvinge borgerne til at spænde livremmen ind uden at effektivisere. Eller når man bruger en masse penge på at "skabe vækst", hvordan nedlægger sunde jobs til forholde for højst spekulative kortsigtede jovs, der oftest er købt ALT ALT for dyrt, fordi en masse bureaukrater og adminsitratorer brødfødes af dette ressourcespilde.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Hvis jeg dokumenterede at 2+2=4 fra en matematik-bog, så ville du heller ikke acceptere det, hvis det ikke lige passede ind i dit verdensbillede.

 

Håbløst.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

En virksomhed kan sagtens få overskud på kort sigt ved at skrue helt ned for alle investeringer - men den lever på lånt tid.

 

Tilsvarende kan en stat på kort sigt udpine borgerne og virksomhederne ogh skære ned på service/skat for at få balance på bekostning af konkurrenceevnen. Eftersom det i sagens natur er vanskeligt at måle hvor ringe staten er, så bliver det et spørgsmål om påstande.

 


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

Realiteter ved start af Firkløverregering i 1982.

Arbejdsløshed = 270.000

Underskud finanslov = 80 mia (datidens penge, så meget værre end i dag).

500.000 offentlige stillinger oprettet i 10-året forinden.

 

Lovforslag ved start af Firkløverregering

Dagpenge sættes ned fra 90 til 80%.

Besparelse på 20 mia. i 1983.

Besparelse på 37½ mia i 1984.

Forøget brugerbetaling.

Vis sænkning af service niveau.

Kronen ligger fast (ingen devaluering).

 

Alle forslag fik den kolde skulder af soc.dem. Kun trussel om valg fik dem til at acceptere, da de borgerlige stod godt i meningsmålingerne.

 

Så hold da op hvor var soc.dem ansvarlige....!!! Mega underskud, men nægter at gøre noget ved det.

 

Kilde: Sikken et liv, af Poul Schlüter


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Anker Jørgensen kunne ikke gøre noget ved, at olieprisen blev syvdoblet i hans periode, og Schlüter var heldig, fordi højkonjunkturen begyndte i hans statsministertid.


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

Naturligvis kunne han det. Når udgifterne stiger, så må man sænke forbruget hvilket Schlüter gjorde da Anker havde kastet håndklædet i ringen.

 

Mig bekendt var der ingen højkonjuktur i 80'erne. Har du aldrig hørt udtrykket fattigfirserne? Hvis der var højkonjuktur havde Schlüter nok ikke lavet de besparelser, kartoffelkur m.v. Folk sad med huslån på op mod 20% dengang.

 

Hvordan er du kommet frem til at der var højkonjuktur.

 

PS! Vi er enige om at konjukturer siger noget om hvordan det går i verden som helhed ikke? Dvs. hvis man sparer på off. udgifter og dette forbedrer økonomien så har det intet med konjukturer at gøre.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Du er galt på den her.

 

Kartoffelkuren var en konjunktur-justering. Holdnigen blandt keynesianser er bare at opbremsningen nok var for hård.

 

Realiteten er at  Akrtfofelkuren redded Danmark ved at bremse op i det lånefinanserede private overforbrug og skabe et strukturel skift til fokus på opsaring og investering.

 

Det var det som Nyrup-regeringerne red højt og flot på i 90erne, mens de bildte alle ind at det var konjunktur-poltiken som skabte resultaterne.

 

Omvendt var Løkke offer for den modsatte effekt efter Nyrup- og Fogh som havde ladet forbruget eksplodere for at skabet forbrugsbeskatning til fordel for statskassen.

 

I praksis er konklusione at konjunkturpolitk er tåbelig - man skal fokusere på at stabile rammer til sunde langsigtede investeringer.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Kartoffelkuren havde katastrofale effekter på det danske boligmarked. Tvangsauktioner var hverdagskost, og man efterlod en meget større gæld, end da man indtog statsministerposten, selvom der blev regeret i en højkonjunktur.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Men det skabte en strukturændring, så der (for en tid)  blev et reelt fokus på opsparing og investering fremfor at forbruge. Den bølge red Nyrup højt på.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Nyrup lavede også en masse ting selv. Under ham blev vi desuden eksportører af olie i stedet for importører, og det hjalp tillige.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Nyrup lavede ikke en skid - hold nu op med at tilægge politikerne æren for det som samfundet skaber.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Han lavede mange arbejdsmarkedsreformer og en kickstart.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Kickstart er spin for forsøget på at skabe illusioner - zero og formentlig negativ effekt.

 

Konjunkturpolitik skader mere end det gavner - det er blot de maniske kontrolfreaks forsøg på at berettige sig selv.

 

 


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Dette er ikke korrekt. Hitlers Tyskland er det bedste eksempel på, at man kan booste økonomien ved offentlige investeringer. Man gik fra en arbejdsløshed på 30 % til 0 % inden for få år.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Du "booster" ikke de produktive arbejdspladser / konkurrenceevnen undermineres.

 

Kortsigtet kan du altid sætte folk i lav-produktivt arbejde for lånte penge - og derefter går det mere galt fordi det sker for skattepenge som nedlægger produktive arbejdspladser andre steder.

 

Magt uden ansvar har altid været roden til megen ondt.

 


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Hvilke arbejdspladser skabes der så?


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Produktive arbejdspladser skaber overskud og vækst, dvs. skaber nye arbejdspladser.

 


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

Behændigt at du gør opmærksom på olienkrisen under Anker, men glemmer at der sådan set var en KÆMPE krise under Løkkes statsministerperiode.

 

Havde soc.dem siddet ved roret havde de blot brændt endnu flere penge af på "investeringer", som havde gjort underskudet endnu større.

 

Jeg ønsker i øvrigt ikke at forsvare de lyserøde socialdemokrater i Venste og konservative for meget. Jeg er liberal, hvilket betyder at jeg ønsker en helt anden politik end de gør.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Løkke var selv med til at forværre krisen som finans- og statsminister.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Når I ser på BNP pr. indbygger i PPS og i Euro for 2005 - 2011 i forhold til de fleste andre lande, så synes jeg ærlig talt ikke, at der noget at græde over:

 

http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNPcapita/


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Godt! Jeg fik så endnu engang bekræftet, at Afskaftopskattennu er lig med Christian Larsen. Den samme hidsighed, når han bliver kørt op i et hjørne. De samme sproglige vendinger. Den samme patologiske besættelse af økonomisk vækst, OECD og Nyrup som den store helt. Samt ikke mindst den manglende færdighed ved at aflæse tal og grafer, som man tilbyder ham med links.

 

To mennesker kan ikke være så lig hinanden.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Et udpluk af nationaløkonomiske parametre, der viser, at vi har haft en kanon økonomi i 00'erne på langt de fleste parametre. Også i forhold til andre lande. Og på trods af et mindre knæk pga. finanskrisen til sidst i perioden.

 

Links er i kortlink, da jeg også bruger dem i andre (og mere besværlige) sammenhænge. Ingen garanti for at alle virker d.d.

 

Balancer i dansk økonomi:
kortlink.dk/aw4b

Nationalregnskabet 4. kvartal 2011:
kortlink.dk/amq6

Betalingsbalancen 2011:
kortlink.dk/amq2

Bruttonationalproduktet 1960 - 2010
BNP i aktuel dollarkurs. Ikke korrigeret for inflation:
kortlink.dk/b77k

BNP vækstrate 1960 - 2010
for Danmark, Sverige og Tyskland:
kortlink.dk/b77m

Udvikling i betalingsbalancen siden 1960:
kortlink.dk/9fvw

Udvikling i den økonomiske vækst 1965 - 2010:
kortlink.dk/8bpw

Statens gæld 1975 - 2011:
kortlink.dk/ahmh

ØMU-saldo og ØMU-gæld 2008 - 2011 (marts version):
kortlink.dk/asyk

Offentlig saldo 2008 - 2011:
kortlink.dk/b5aa

Offentlig saldo (fig. 2.1a):
kortlink.dk/b3vg

Danmarks underskud femtemindst i EU i 2010:
kortlink.dk/9cnn

Danmarks underskud blandt de laveste i EU 2011:
kortlink.dk/axfd

ØMU-saldo og gæld i EU 2011 (april-version):
kortlink.dk/axfd

Sund samfundsøkonomi (bla. med offentlig saldo og gæld):
kortlink.dk/apgn

Udviklingen i det offentlige underskud i 2010 (nedjusteringen fra 94 til 44 mia kr):
kortlink.dk/9fvy

Ingen udlandsgæld. Tværtimod nettoformue.
kortlink.dk/9hay

Skattetrykket 1971 - 2011:
kortlink.dk/9hxx

Skattetrykket 2005, forklaring:
kortlink.dk/b7uq

Vækst i EU-landene over tid:
kortlink.dk/axf8

Udvikling I BNP 1998 - 2011 plus andre grafer bl.a beskæftigelse (nederst):
kortlink.dk/9tz9

BNP pr. indbygger i Eurozonen 2003 - 2009:
kortlink.dk/9tzg

Offentlige forskningsbevillinger 2011
kortlink.dk/atbk
http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2012/NR380.pdf 2012


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Mens Danmark står stille, bliver andre landes befolkninger rigere og kan putte flere varer i indkøbskurven. Danmark er på bare et enkelt årti gledet ned fra en sjetteplads over de mest velstående lande til en foreløbig 12.-plads. Det viser nye tal fra den internationale organisation OECD, der tæller 30 af de rigeste lande i verden. Og alt tyder på, at nedturen ikke slutter der, for OECD vurderer, at Danmark får den fjerdelaveste vækst frem til 2017. Det skriver dagbladet Børsen.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, er alvorligt bekymret for velstandsdykket.

- Vi er gået ned til den laveste placering på velstandsranglisten i 32 år, og vi kommer også til at gå yderligere ned, hvis vi ikke gør noget. Den gode nyhed er så, at vi rent faktisk kan gøre meget selv for at klatre op ad listen igen, hvis bare den politiske vilje er der, siger han.

 

Den-danske-velstand-styrtdykker

Helt i overenesstemmelse med trådens oprindelige indlæg og undertegnedes henvisning til den kronisk ringe udvikling i produktiviteten.

 

Så hjælper det ikke meget, at Fogh indkasserede store indtægter fra olien i Nordsøen, så man kunne pynte på statsgælden. Værdien af olien i Nordsøen fremgår netop ikke i nationalregnskabet, så man har bare solgt arvesølvet og pralet med lavere gæld der slet ikke er resultatet af økonomisk fremgang.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Fantastisk som ideologierne laver spin.

 

Olieindtægterne toppede i 2008 med 38,3 mia grundet en ekstratordinær høj oliepris - ca. 15 mia højere end "normalt", hvis man kan tale om noget sådant.

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/sau/spm/450/svar/872182/1101317/index.htm

 

Men her tjener vi jo ikke penge - vi sælger arvesølvet.

Tilsvarende når regeringen tørrede statsgælden af på boligejerne - de skal betales tilbage med modsat effekt.

 

Men konkurrenceevnen har været i lodret forfald de sidste årtier.


Skrevet af Andreas Baumann 1608 dage siden - Direkte link

Én ting jeg ikke forstår: hvorfor er det, at det er relevant at kigge på relativ velstand mellem landene, når man generelt afviser at bruge relativ velstand indenfor landene? (Det er ikke et retorisk spørgsmål, jeg er fuldt med på at jeg nok har overset noget).


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Fordi det ikke giver nogen mening, at sammenligne væksten i et lavindkomstland der cather op med væksten i et udviklet land med en avanceret økonomi, medmindre man korrigerer for købekraft m.m. 

 

Den relative velstand indenfor de enkelte lande har også en betydning. F.eks. har Tyskland trods fremgang i økonomien en stor gruppe fattige pensionister der hutler sig gennem deres sidste år p.g.a. pensionssystemets opbygning.


Skrevet af Andreas Baumann 1608 dage siden - Direkte link

Jeg er fuldt med på, hvorfor PPP-korrektionen er nødvendig. Det jeg bare ikke forstår er: hvis vi kun bliver 5% rigere, mens Korea bliver 8%, hvorfor er det så et problem for os? Grundet international handel oder wie so? Hvis vores relative vækstrate falder, fordi danskerne prioriterer mere fritid, mens koreanerne har en anden arbejdsmoral, er det vel godt at danskerne har muligheden for at vælge fritiden?


Skrevet af Afskaftopskattennu 1608 dage siden - Direkte link

Det er ikke et problem, at Korea bliver rigere, på samme måde som det ikke er et problem at Sverige og Schweiz bliver mere velstående end Danmark, end de allerede er i dag. 

 

Det er blot et resultat af prioriteringer, som mange ikke er klar over. En ting er at den enkelte vælger fritid fremfor arbejde. Noget andet er når bevist politiske beslutninger virker hæmmende. Endvidere er det min opfattelse, at de fleste gerne ønsker sig mere i løn eller sikkerhed på jobmarkedet. 

 

De fleste ønsker vel også, at det danske sundhedsvæsen er på højeste stade og at infrastrukturen ikke er nedslidt. 

 

Set over årtier og århundrede veksler lande og områder dog i velstand. Således var Argentina for 100 år siden, et af de rigeste lande i verden. 

 

http://economix.blogs.nytimes.com/2009/10/06/what-happened-to-argentina/


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Det er ikke et problem, at Korea bliver rigere, på samme måde som det ikke er et problem at Sverige og Schweiz bliver mere velstående end Danmark, end de allerede er i dag.

Men det er et gigantisk problem, hvis man mister de førerpositioner, man lever af. Ingen køber nr. 5 og er man først kommet bagud, er det ekstremt svært at komme igen.Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Mange tyskere, der er kommet op i årene, og som ellers skulle overgå til folkepension, der ikke eksisterer i Tyskland, er nødt til at begå kriminalitet for at overleve. Derfor ser man mange "bedstefarbander" i vores naboland, og hvis tendensen med, at folk på overførselsindkomster herhjemme konstant skal udsættes for besparelser, så ender vi i samme situation.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Danmark ender i samme situatiuon, når de nuværende pensioner er opbrugt og vi ikke har kunnet spare tilstrækkelig op.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det er gætværk, som man ikke kan komme med et realistisk bud på. Vi har en helt anden velfærdsmodel end tyskerne, hvor der opkræves meget mere i skat. Derfor tror jeg ikke, at vi får de samme økonomiske problemer som dem i fremtiden.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Du er blind overfor den lodret dykkende konkurrenceevne. Bilder dig øjensynlig ind at staten kan opkræve skat af ingenting.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Nu er der ikke ingenting. Selvom VKO efterlod et land i værre tilstand end SR-regeringens tal, så er Danmark stadig blandt de bedste i verdenssammenhæng, hvis man ser på det med økonomiske briller.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

I lodret forfald mener du. Konkurrence er et spørgsmål om dynamik og altid en relativ størrelse - og Danmark taber terræn hurtigt.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Men det er jo pga. for stor liberalisme, der også prægede Nyrup-regeringerne, ikke for stor socialisme.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

En ideologisk og indholdsmæssigt tom kommentar


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Nej, den er ikke ideologisk. Det er et faktum, at man laver offentlige besparelser konstant.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

For det første er det på ingen måde et faktum. Statens overforbrug vokser langt hurtigere end samfundets produktivitet kan følge med.  Staten udgør en større og større belastning af samfundet, hvorved konkurrenceevnen eroderes og samfundets evne til at finansiere staten falder endnu mere. Det er en ond spiral.

 

Det offentlige skal ligesom det private effektivisere kontinuert for ikke at blive en stadigt større belastning på samfundet, dvs. over tid levere stadigt mere velfærd for stadigt færre ressourcer.

 

Det sker IKKE og derfor graver det offentlige system sin egen og samfundets grav.

 

Problemet er ikke "liberalisme", men "Bureaukratisme".

 

Bureakraterne prioriterer sig selv og invasiv detailstyring højere end værdiskabelse, velfærd og konkurrenceevne, hvorved samfundets evne til at skabe velfærd på basis af velstand er konstant faldende. Det samme nøgleproblem finder du i både kommunisme og facisme, som er 2 sider af det samme problem - nogen misbruger statsideologi til at berige sig på samfundets bekostning.

 

Hvornår det omsættes til faldende velfærd er kun et spørgsmål om kortsigtet lånefinansiering til at udsætte og forværre problemerne.

 

Det socialistiske velfærdsprojekt er kørt af sporet, fordi der ikke er nogen kobling til samfundets samlede evne til at skabe værdi til at finansiere projektet. Overforbruget kan kun finansieres via ekspropriation og dermed selvdestruktion - det eksporterer arbejdspladserne.

 


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det er et faktum, at der bliver sparet markant i det offentlige i disse år, og at det er sket i stor stil gennem de sidste 20 år, hvor jeg har eksisteret. Offentlige besparelser er liberalistisk politik, ikke socialistisk.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Nogle debattører herinde påstår hårdnakket, at statsgælden blev betalt af Nordsøolien.

 

Andre debattører herinde påstår hårdnakket, at statsgælden blev betalt af boligejerne.

 

Kan I blive enige? Og dokumentere, hvordan dette 1:1 forhold til statsgælden er gældende?

 

Jeg mener blot, at der blev vist rettidigt omhu ved, at da der var penge til det, blev statsgælden minimeret væsentligt over en kort årrække i midt 00'erne. Ren jysk snusfornuft.

 

En ting, som socialdemokraterne protesterede over, da de mente, at staten skulle bruge flere penge. Vi skulle jo tilbage på Nyrup-niveau, som man sagde. Men da havde man åbenbart ikke sat sig ind i, at der faktisk var et større off. forbrug under VK (desværre, synes jeg) end under Nyryp. Så: til grin!

 

At påstå, at socialakrobaterne også ville have indfriet gælden, er derfor helt ude i hampen. Det ligger jo heller ikke i deres DNA.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Vi skal ikke stå til ansvar for andres udtalelser.

 

Faktum er, at Socialdemokraterne igen og igen beklagede sig over, at man ikke finansierede skattelettelserne. Havde man gjort det, og skattestoppet blev afskaffet, havde vi stået i en langt bedre situation i dag, og det var sket, hvis de røde havde været ved magten.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Hvorfor sætter du dette indlæg som et svar til mig? Det, du skriver, har jo intet med mit indlæg at gøre...

 

Men i øvrigt må du så være temmelig gal over de ufinansierede 7 mia. i skattelettelser, som din regering lige har foretaget. LOL


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det er jeg bestemt også, men det forlig blev også indgået med de borgerlige. Aftalen med Enhedslisten, som jeg stemmer på, havde været langt bedre for Danmark.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Godt så. Det skal du jo have lov til i din naivitet.

 

Men du har stadig ikke svaret på, hvorfor du taler om skattelettelser i en kommentar om statsgæld?

 

Og jeg mangler stadig svar på, hvorfor du hellere ville have sparet pengene op i stedet for at få indfriet gælden.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Fordi skattelettelser graver hullet endnu dybere.

 

Selvfølgelig skal vi ikke have gæld, men VKO indfriede ikke gælden, for den blev betalt med penge, som vi på et tidspunkt ikke har længere (olie).


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Olien er ikke sluppet op. Man har fundet nye lommer.

 

Nu må I blive enige om, hvad der har betalt statsgælden: Olien eller boligejerne. Og dokumentere det.....

 

Hvordan gør skattelettelser statsgælden større?

 

I mit univers giver mindre skat større incitament for mennesker at skabe nye virksomheder og dermed nye arbejdspladser og dermed større skatteindtægter - både af herboende samt investeringer fra udlandet. Men det ved jeg godt, at totalitærsocialister har meget svært ved at forstå.

 

 


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det er olien, der gjorde, at statsgælden kunne bankes af. Skattelettelser, hvor man ikke minimerer udgifterne, medfører naturligvis en større statsgæld, fordi de penge, som ellers var i kassen, skal lånes af udlandet, og det giver renters rente med deraf følgende større statsgæld.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Giv mig noget dokumentation på påstanden. Hvor mange mia. får staten om året i olieindtægter i forhold til indtægter i alt? Hvor mange mia. blev statsgælden nedskrevet med medio 00'erne? Hvordan er sammenhængen i tal? Og hvordan foregår øremærkningen af oliemillarder til afvikling af statsgæld?

 

Og det med skattelettelsernes betydning har du så stadig ikke forstået i forhold til min forklaring i mit forrige indlæg. Men det er der jo ikke noget at gøre ved.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Vi havde ca. 30 mia. kr. i indtægt på olie og gas i 00'erne, og de blev alle brugt til at nedbringe gælden med. Dette var Foghs prioritet.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Da du åbenbart ikke kan svare på de forskellige spørgsmål samt dokumentere, så vil jeg henvise til udsnit af mit indlæg højere oppe:

 

Så skal jeg bare lige forstå, hvordan en årlig indtægt på omkring de 20-35 mia. fra olien alene kan nedskrive statsgælden 2004 - 2008 fra 500 til 200 mia.

 

http://www.nationalbanken.dk/dndk/statsgaeld.nsf/side/statens_gaeld!opendocument

 

http://www.ens.dk/da-DK/UndergrundOgForsyning/Olie_og_gas/Oekonomi/betydning/statindtaegt/Documents/DK%20Fig%207.5%20Udvikling%20i%20indtægter.png

 

Og hvordan ved vi, at olieindtægterne var øremærket? Og selvom de var, så er da vel fint nok? Du ved, rettidig omhu...

..og høre om du kan svare på det?


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det er naturligvis ikke olien alene, der har reduceret statsgælden. Der var gang i samfundet under Foghs periode, hvorfor der kom flere penge i statskassen. Disse blev naturligvis også brugt til gældsnedbringelse.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Tak for det. Det var det, jeg ville frem til.

 

Olieindtægterne kunne kun være en mindre del af afvikling af statsgælden.

 

 


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Så er vi enige.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Ja, vi er enige i, at dine kommentarer

Selvfølgelig skal vi ikke have gæld, men VKO indfriede ikke gælden, for den blev betalt med penge, som vi på et tidspunkt ikke har længere (olie).

Det er olien, der gjorde, at statsgælden kunne bankes af

så ikke var korrekte.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

De bidrog i hvert fald til det, hvilket de øgede skatteindtægter også gjorde.


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

"Get your facts right", hvis du vil tages seriøst en anden gang. ;o)


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

De var en del af finansieringen til tilbagebetalingen af gælden.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Det karakteristiske ved politikere er at de bilder sig ind at kunne bruge de samme penge flere gange. Oliepengene har i mange år været nødvendige for at lukke hullet på overforbruget.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Man kan ikke bruge de samme penge flere gange, men olien har været en sovepude for VKO.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Olien har været en sovepude gennem flere årtier.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Vi blev først eksportører af den i 1997.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Du kan ikke regne - det er egenproduktionen som er den interessante faktor.

 

Produktionen startede længe før og begyndte at subsitutere import.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Den begyndte stadig først at give afkast under Nyrup.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Nonsens


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det er da ikke ligegyldigt.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Nej, men der er økonomisk vrøvl kun at fokusere på netttoeksporten.

 

Hvis olieforbruget er x. så vil en indlandsk "produktion" af y finansiere fra den første liter via en mindsket import og beskatning. Energi er ekstremt dyrt i Danmark - ca. 90% af el-prisen er afgifter.

 


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Og hvornår begyndte denne egenproduktion?


Skrevet af Niels O 1608 dage siden - Direkte link

Ja, det behagelige for økonomer er, at de ikke skal forholde sig til politik. Og så kan vi vælgere bruge de af dem, der lige understøtter vores egen holdning til at bashe andre med. Og vice versa.

Da de borgerlige havde tabt to vælg i 90′erne, var det nødvendigt at skabe en ny profil for at kunne genvinde magten. Tiden var ikke inde til en hardcore liberal økonomisk politik, da det ikke vandt genklang i befolkningen.

I stedet blev det til en slags lyseblå socialdemokratisk politik, som åbenbart vandt mere lydhørhed. Stadig var der tale om en mindretalsregering, men som i mange tilfælde kunne få flertal ved at give en lille luns nationalisme til DF. Dog var der flere aftaler med bl.a. soc., end folk husker.

Efter nogle fede år midt i 00′erne hvor bl.a. statsgælden blev banket hårdt ned (rettidig omhu), synes jeg personligt, at man skulle have holdt linjen. Men i stedet blev der brugt for mange penge. Men det, formoder jeg, handlede om at bibeholde flertallet af vælgerne (inkl. DF’erne) frem til valget i 07.

Alle disse strategiske valg har betydet, at de meget liberale ikke syntes, at det var liberalt nok, mens socialisterne (selvfølgelig) ikke syntes, at det var rødt nok.

Så kom krisen – og Løkke – og det kunne så benyttes som kasteskyts mod regeringen. Og flere begyndte så at synes, at regeringen skulle kastes på møddingen. Både liberale og socialister. Men dog endte det alligevel som bekendt med kun en lille favør til rødt hold.

 

Sjovt nok, syntes socialistiske vælgere, at det var forfærdeligt, at VK havde brugt så mange penge, at man nu ville have en rød regering…som netop er defineret ved at bruge mange penge – og gerne penge, vi ikke har. Oh the Irony!

Nå, men jeg vil frem til, at de sidste 10 år samt ikke mindst senest hele Carina-diskussionen (tak Özlem og Joachim) ligesom er begyndt at give en anden bevidsthed i befolkningen.

Vi kan ikke bare til evig tid kaste overførselsindkomster i hovedet på gud og hver mand.

Der er noget, der hedder “at sætte tæring efter næring”.

Jeg håber selv, at vi kan komme fra lyseblå socialdemokrati til mere socialliberalisme. Jeg ønsker ikke selv, at vi skal helt over til den klassike liberalisme. Det er jeg værdimæssigt for borgerlig til.

Men dette år bliver måske et meget afgørende nøgleår for, hvilken vej vi kommer til at gå i fremtiden.

Skal fortsætte ud af den liberale vej, hvorved VK-tiden blev en overgangsepoke, eller bliver det hård tilbagevenden til socialistisk politik?


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

800.000 danskere i den arbejdsdygtige alder står uden for arbejdsmarkedet. Det har ingen regering gjort noget ved. Man kan ikke forlange, at de arbejdsløse bare finder sig et job, når der ikke er arbejde nok på markedet, og når politikerne ikke gør noget for at oprette dem.


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

Siden 60'erne har staten oprettet 100.000'er af jobs. I det offentlige. Problemet er at jobs samtidigt nedlægges i det private. Politikere kan ikke skabe reelle jobs.

I nord-korea, som vel er dit ønske samfund rent økonomisk, der har de sikkert masser af jobs, men  2/3 af dem sulter. Så er et job jo ikke meget værd.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Jeg bakker de socialdemokratiske samfund op, men politikere kan sagtens skabe jobs via tvang, og det burde man gøre, når der er så stor ungdomsarbejdsløshed, fordi arbejdsgiverne jo åbenlyst er ligeglade med situationen, selvom de også selv har været unge engang.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Dermed er alt vel sagt

 

Du har for mig at se intet belæg for at påstå at politikere kan skabe produktive jobs ved tvang og ignorerer at at planøkonomi har drevet en masse lande i uføre.

 

Selv Kina er stjerneeksemplet på at det først var da de slap økonomien fri at produktive jobs blev skabt i massevis.

 

Du taler om at pålægge andre en forsørgningspligt uden blik for de samfundsøkonomiske aspekter..


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Hvordan vil du ellers få virksomhedsejerne til at ansætte flere unge, så vi kommer ungdomsledigheden til livs?


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Hvis du skal videre end beskæftigelsesterapi som blot er en anden form for lavproduktiv straffearbejde, så er du nødt til at ændre noget strukturelt.

 

Fjerne personskatterne, eliminer mindstelønningerne, effektiviser den offentlige sektor så man kan sænke skatterne, fjern barrierne for innovation, styrk borgernes frie valg og fyr politerne / planøkonomerne i specielt Finansministeriet.

 

Personligt vil jeg undlade at forholde mig til økonomisk omfordeling - det er et politisk/ideologisk spørgsmål.


Skrevet af Skovgaard 1608 dage siden - Direkte link

Lavere skatter, fjerne fagforeningers mafiarettigheder så lønnen kan flyde frit. Skære i overførsler (husk skatten er mindre). Dette vil øge incitamentet til at arbejde til mindre lønninger hvilket betyder at der bliver jobs til alle. Indtil krisen er ovre vil det blive til en lavere løn da de "rige" arbejdere jo kommer til at give køb på lønnen så der bliver løn til flere.

 

Udbud og efterspørgsel.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Det er jo ikke givet, at der kommer flere i arbejde af lavere skatter. Vi ser ikke den tendens i USA og UK. Og jeg forstår stadig ikke, hvordan man kan tale om mafiarettigheder, når fagforeningerne ikke har mord på samvittigheden.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Lad nu være med at være naiv - økonomien er direkte styrende for arbejdspladsen. Hvis det er for dyrt at ansætte i Danark, så sker det i udlandet i stedet for.

 

At tvinge eller subsidiere et lavproduktivt job nedlægger produktive arbejdspladser andetsteds.

 

Fagforeninger har degenereret sig selv til at dem i arbejdes værktøj til at diskriminere dem udenfor arbejde, som i stedset skal parkeres på overførselsindkomster - mindstelønninger, først-ind-først-ud, ancinnitetsløn, eksklusivaftaler.

 

Fagforeninger er endnu værre set i et globalt perspektiv.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Så skal du forklare mig, hvorfor DK har en af de højeste beskæftigelsesfrekvenser i OECD, selvom vi har et af de højeste skattetryk.


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

"Og jeg forstår stadig ikke, hvordan man kan tale om mafiarettigheder, når fagforeningerne ikke har mord på samvittigheden."

 

Nu var det ikke min udtalelse, men jeg kan godt følge den. At nægte arbejdsløse arbejde medmindre det kan ske på vilkår, som favoriserer dem i arbejde på de arbejdsløses bekostning, er en form for mafia.


Skrevet af slettet bruger 1681 1608 dage siden - Direkte link

Men 3F har ikke mord på samvittigheden.


Skrevet af Afskaf skatten 1608 dage siden - Direkte link

Kan man lave en hurtig liste over ting Chile, Irland og Korea har gjort i hver deres kontinent for at overhale nabolandene i vækst. 


Skrevet af Censete libere 1608 dage siden - Direkte link

Fokus på værdiskabelse i den private sektor. Mindre stat og bureaukrati, mere privat initaitiv.

 

Kina og Indien er de bedste eksempler - Kina har en stærkt destruktiv planøkomisk styring som er i færd med at skabe en gigantisk boligboble, men både indein og Kina erkendte i starten af 80erne at kun ved at slippe økonomien fri, kunne man løse de økonomiske problemer. Det skaber arbejdspladser - intet andet.

 

Mindre bureaukrati er også løsningen i verdens værste bureaukratstat - Danmark. (jeg vil måske acceptere at Nordkorea er værre, men ellers ? )

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Økonomi

11
9
15
13
14
16
10
10
10
9
5
2
10
13
6
5
9
11
7
7

- Annonce -


Om Torben Mark Pedersen
Torben Mark Pedersen er cand. polit. et exam art (statskundskab) og Ph.D. i økonomi fra Københavns Universitet.

Har studeret økonomi ved Harvard...

Se Torben Mark Pedersens profil
eller
Følg Torben Mark Pedersen- Annonce -