Værd at læse

00

0-vækst betyder 14.000+ på beskæftigelsen og 17 mia. på BNP i 2020

Spørgsmål til Finansministeren fra Ole Birk Olesen:

Ministeren bedes vurdere konsekvenserne for Danmarks konkurrenceevne ved en
nulvækst i det offentlige forbrug frem mod 2020, hvor to tredjedele af provenuet
bruges på at lette skatten på arbejde og den sidste tredjedel bruges på at lette selskabsskatten
og sammenligne dette med konsekvenserne for den danske konkurrenceevne
ved en gennemførelse af regeringens 2020 plan.

Og svaret er:

På lidt længere sigt vil de gunstige strukturvirkninger af nedsættelser af personskatten og selskabsskatten indtræde og hæve beskæftigelsen. Strukturvirkningerne afspejler først og fremmest et arbejdsudbud, som følger af lavere personskatter.
Varigt skønnes beskæftigelsen øget med i størrelsesordenen 14.000 fuldtidspersoner.
Samtidig vil de personer som ikke længere er i offentlig beskæftigelse gradvist
finde beskæftigelse i den private sektor.

Og mht. vækst:

Samlet hæves velstanden med omkring 17 mia. kr. (svarende 0,9 pct. af BNP),
herunder kan omkring 7 mia. kr. tilskrives øget produktivitet, som følge af nedsættelsen
af selskabsskatten, mens resten afspejler øget arbejdsudbud som følge af
nedsættelsen af top- og bundskatten.

Det eneste spørgsmål, der mangler at blive besvaret er: Hvornår går 'vi' i gang?

28 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere