Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

50

Skrevet af bbraestrup 1635 dage siden - Direkte link

Så sandt som det er sagt! Der er intet galt med at spise smør (lækkert dansk mejeriprodukt!), olivenolie med masser af aminosyrer (lækkert spansk/italiensk/græsk/.. produkt!), flæskesvær, osv. osv. Sukker er et vidunderligt stof til konservering og som smagsforstærker, ikke et ondt ord om f.eks. demorara sukker (lækkert produkt fra Caribien eller Australien!). Det er kun når vi æder for meget det er galt! og så er det næsten ligemeget hvad vi spiser; frugter kan også give  alergiske reaktioner.

 

Og sikke en besked vi sender til vore eksportmarkeder: Det er usundt!!! Køb det ikke! Der må Landbruget have sovet i timen!.

 

Så er der cigaretter og spiritus. Rygning er nok usundt selv i små mængder, men hvis man ikke generer andre med sin røg, må det være en privatsag for voksne mennesker. Anderledes med vin/spiritus, som i små mængder kan være direkte gavnlig. Og store mængder? igen en privatsag.

 

Og nu skal de fattige så spise margarine i stedet for smør. Det havde jeg aldrig troet skulle ske i mit land! Hvad er der sket i Danmark?

 

Jamen det er dyrt for samfundet, siger de. NÅ, men så lad være med at tilbyde gratis fedmeoperationer etc. Og alle de tilskud som gives til diabetes 2 (livsstilssygdom), væk med dem.  Dyrker du farlig sport, så tegn en forsikring. Lad os selv tage ansvar.

 

 


Skrevet af Niklas Nikolajsen 1635 dage siden - Direkte link

Det havde jeg aldrig troet skulle ske i mit land! 

Det er ikke dit eller mit land - ikke længere. Det er statens!

 

Ligeså er borgernes helbredstilstand ikke længere deres eget sag, da de ved registrering efter fødslen som person med tilhørende nummer, ligger direkte til grund for udskrivelsen af statsobligationer. Dvs - på samme måde som landmanden må sikre sig sit malkekvægs gode helbred, må staten sikre sig, at borgeren ikke gør skade på sig selv, og dermed negativt belaster den samlede bundlinje.


Skrevet af _slettet_bruger_1381 1635 dage siden - Direkte link

Fremragende analogi. Den vil jeg huske næste gang jeg sidder i en diskussion med et mennesker der tror han/hun er et frit menneske.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Niklas Nikolajsen 1635 dage siden - Direkte link

Udtryk som "Tax farm" og "Human livestock" er egentlig filosoffen Stefan Molyneux's bidrag til debatten.

 

Her er (en af mange) kortfilm, han har lavet om emnet: The Story of your Enslavement


Skrevet af slettet bruger 834 1635 dage siden - Direkte link

Glimrende film, "mærkeligt" at det ikke er pensum i skolen :-)

 

Her er et link der virker


Skrevet af Esben Hansen 1635 dage siden - Direkte link

Pjat. Det er stadigt et demokrati; hvis vi havde 90% af befolkningen med os ville det blive ændret i morgen. 51%, og det vil blive ændret med tiden.

 

Sagen er den at flertallet synes det er en god ide at staten hjælper de stakkels mennesker til et sundt liv. Tragisk nok.

 


Skrevet af Niklas Nikolajsen 1635 dage siden - Direkte link

Ubegrænset demokrati er ikke nogen særlig sympatisk styreform. Fx - I en gruppe på 3 personer, kan jeg og min ven Hans sagtens blive enige om, at du skal arbejde resten af dit liv som vores slave. Men - det gør jo ikke beslutningen hverken fair eller etisk forsvarlig.

 

At gøre flertalstyrraniet repræsentativt frem for direkte, forværrer problematikken. Nu bestemmer en politikerklasse, og kan træffe beslutninger, der intet folkeligt mandat er for.

 

Hvad der så afgjort mangler for, at en styreform som den danske kan kaldes etisk og retfærdig overfor individet er en garant for individets rettigheder - i form af lov. Dermed begrænses statens mulighed for at give positive privilegier til enkeltgrupper, og alle kunne i stedet leve under samme negative rettigheder.

 

Derudover burde man åbne op for en direkte beslutningsproces, frem for en repræsentativ, samt gøre stemmeret afhængig af et netto borgerbidrag.

 


Skrevet af Esben Hansen 1635 dage siden - Direkte link

Demokrati er unægteligt den værste styreform der findes, bortset fra de andre vi har prøvet igennem tiderne.

 

Iøvrigt har vi jo ikke ubegrænset demokrati: Vi har en grundlov, der sikrer visse rettigheder. Men den er jo afhængig af at vi som samfund er villige til at følge den og ikke f.eks. genindføre censur (som vi har gjort).


Skrevet af Niklas Nikolajsen 1635 dage siden - Direkte link

>Iøvrigt har vi jo ikke ubegrænset demokrati: Vi har en grundlov, der sikrer visse rettigheder. Men den er jo afhængig af at vi som samfund er villige til at følge den og ikke f.eks. genindføre censur (som vi har gjort).

 

Danmarks Riges Grundlov beskytter ikke individet. Den statuerer flot at ejemdomsretten og hjemmet er ukrænkelige, men fortsætter så med "medmindre andet vedtages med lov". Således er alle dine rettigheder effektivt sat ud af spillet.


Skrevet af _slettet_bruger_1381 1635 dage siden - Direkte link

+1

 

Jeg havde en diskussion med en rød ven forleden ang. demokrati og 24-års reglen som han mente gav frihed til unge muslimske piger. Jeg var uenig, og mit argument gik på at vi i stedet for at lovgive om, hvem man må gifte sig med og ikke gifte sig med, så burde man istedet beskytte rettigheden til at gifte sig med den man ønsker. Ved at sikre retten til at gifte sig med den man ønsker, sikrer man retten for folk til både at gifte sig med den de ønsker, OG retten til IKKE at gifte sig med den man ikke ønsker.

 

Hvis demokratiet har magt til at give dig en ret, har det også magt til at fratage dig en ret, og så er du kun fri i det omfang staten ønsker.


Skrevet af Esben Hansen 1635 dage siden - Direkte link

Den giver dig også andre rettigheder, f.eks. i forbindelse med arrestationer, censur, religionsfrihed og foreningsfrihed. Ikke uvæsentlige ting, ville jeg mene.


Skrevet af Bo Nordahl Pedersen 1635 dage siden - Direkte link

Ytringsfriheden fik vi jo med Struensee - og der er stadig film censur, mht. arrestationer er der absolut ikke "habeas corpus" i Danmark: Vi varetægtsfængsler i stor stil - og "grundlovs forhøret" er kun en bleg afglans af rigtig habeas corpus hvor man virkelig betragtes som uskyldig indtil domfældelsen. Religionsfrihed er der sådan nogenlunde (med mindre man er dommer med hang til islamisk hovedtørklæde) foreningsfriheden også, meen det kan jo også ændre sig


Skrevet af Daniel B 1635 dage siden - Direkte link

Nu er der jo mange andre ting end ting der koster penge, som politikere vedtager. Desuden har folk, der tjener mange penge jo også fingre nede i statskassen og godt travlt med at forsøge at påvirke politikere for at tilgodese dem selv. Idéen om at det kun er dem med penge, der skal have indflydelse er rigtigt dårlig. De er ikke bedre mennesker end alle andre  og vi lever sådan set allerede i et samfund, hvor folk med rigtigt mange penge gør deres indflydelse gældende via politisk pres, lobbyisme, etc.
Et godt eksempel er hele diskussionen om ophavsret, hvor rettighedshaverorganisationerne har meget stærke lobbyister, der er så stærke at teleindustrien ikke har en chance når de vægrer sig mod at overvåge deres kunders internettrafik for brud på ophavsret (og teleindustrien er ellers heller ikke bleg for at forsøge at påvirke myndighederne i deres favør, eller få staten til at betale hvis det er). 
Så hvorfor I alverden skulle folk med mange penge have mere indflydelse på noget der vedrører andre mennesker? De vil kun bruge staten til at forstærke deres egen position og give sig selv privilegier. Jeg synes det virker som en dårlig idé .


Skrevet af Niklas Nikolajsen 1635 dage siden - Direkte link

Daniel - vi har begge to præcis de samme holdninger, når det kommer til den optimale samfundskonstruktion. Men - skal du have et samfund med en central beslutningsenhed, så skal den som minimum:

- Være frivilligt finansieret (fx. vedr. borgerbidrag, der i så fald giver stemmeret).
- Ikke have ret til at undertrykke individuelle rettigheder, med argumentet "til fælles bedste".
- Deltagelse skal være frivillig.

Skal vi lappe på det nuværende system, bør stemmeret være begrænset til de, der rent faktisk betaler for gildet. Dette er sund fornuft - for at have medbestemmelse, skal du betale kontingent. Væk med arbitrære alders- oa-begrænsninger.

 

Du har ret i, at skulle staten finde på at vedtage fx. regler mht. accepterede hatte-farver for den almene befolkning, så vil dette jo gå ud over alle, også de der ikke betalte kontingent.

Men udover at jeg mener at staten slet ikke skulle have magt til at blande sig i borgernes personlige forhold, vil alternativet til begrænset stemmeret være en evigt ekspanderende stat, med en klienteret del af befolkningen som demokratisk garant for status quo eller fortsat ekspansion.

 

Du kan sagtens argumentere for, at det er uretfærdigt at de ikke-bidragende borgere, ikke har medbestemmelse vedr. anliggender af fx. statslig indgriben i almen frihed. Men det er mere uretfærdigt at de har fuld stemmeret til alle anliggender, uagtet at de ikke udgør en del af finansieringsgrundlaget. Så - medmindre man indfører et to-kammer system (en glimrende ide i øvrigt) så lad da de, der bidrager, bestemme.

 

Muligheden for at stemme sig til andres penge ville stærkt blive begrænset, hvis kun de, der rent faktisk var netto-bidragsydere, kunne stemme. Resultatet ville blive, at staten ville udgøre en en mindre del af samfundsøkonomien, og vi kan vel blive enige om, at dette ville være en god ting?


Det ville være en relativt simpel proces at indføre begrænset stemmeret, rettighedsbeskyttelse af individet, privatisering af offentlige services - samt direkte demokrati. Alle ville med små skridt mindske statens magt, øge borgernes frihed - og sende os på vej mod hvad jeg antager er vore begges idealsamfund - et samfund, baseret på frivillighed.

 

Helst så jeg dog et "rent snit" opgør med storstaten, hvor borgerne afkastede sig åget, for jeg tror ikke på at man kan frivilligt kan få staten til at gennemføre reformer, der ville begrænse dens egen magt.

Men skulle man alternativt reducere staten, skridt for skridt, kunne ovenstående tiltag være en rute at forfølge, som del af et fløjlsopgør med storstaten.

 

  


Skrevet af Daniel B 1635 dage siden - Direkte link

Jo jo, jeg ved godt at vi er enige om mange ting :)

Jeg synes bare ikke rigtigt det løser problemerne med at dem der har mange penge og dermed bidrager meget, ofte har det fordi de bruger staten til at skabe den situation for sig selv, som jeg var inde på før. I sidste ende vil den model, som jeg ser det, bare give de rigeste af "klienterne", altså industrien, landbruget, patenthavere, rettighedshavere, magt, mens de fattigste, dem på bunden, bistandsmodtagerne, etc. vil miste indflydelse. I sidste ende kan det betyde at det bliver meget sværere at bryde ud af fattigdom, hvis de rigeste kan bruge staten til at tilgodese egne interesser.

 

Jeg forstår godt dit synspunkt, og har hørt lignende før (vi husker vel alle Lotte Noer på liberator.dk i sin tid?). Jeg var uenig i synspunktet dengang og jeg er stadigvæk ikke overbevist om at det skulle være en forbedring. Jeg kan ikke se at give mere magt til de velhavende er at mindske statens indflydelse.


Skrevet af Niklas Nikolajsen 1635 dage siden - Direkte link

>Jeg synes bare ikke rigtigt det løser problemerne med at dem der har mange penge og dermed bidrager meget, ofte har det fordi de bruger staten til at skabe den situation for sig selv, som jeg var inde på før.

 

Du har helt ret i, at staten er det perfekte værktøj, for de meget velhavende til at kapitalisere på de brede masser. Dels ved at bruge deres økonomsike vægt til at påvirke lovgivning og lovgivere til at fortage regulering, der kommer netop dem til gode. Opposition er der meget lidt af, da den ene befolkningsdel holdes som gidsel af den anden, og dermed giver magthaverne frit spil til at boltre sig.

 

Jeg siger ikke, at man skulle have en stemme pr. krone, blot at man for at stemmeret, skal være bidrager, over en vis minimumsgrænse. Dvs - kassedamen får også stemmeret. Årsagen er, atved at binde stemmeret til det at yde, gør du det vanskeligt for politikerne at bestikke den ene del af befolkningen med den anden dels penge, og derigennem skabe den stor, altomfavnene velfærdsstat.

 

En mindre stat vil gøre det sværere for netop de meget velhavende at bruge staten som værktøj til at fortage deres skjulte udplyndring af deres medborgere.

Ved at give fri stemmeret, deler du befolkningen hen over en streg i ydere og nydere, og der er intet værktøj mere effektivt end en såldedes "divide and conquer" strategi, for at holde befolkningen i ro, mens du tager din del af kagen.

 

I sidste ende - så kan du ikke komme udenom, at det er retfærdigt at i en familie ligger den endelige økonomiske beslutningskraft hos de voksne, der henter pengene hjem. Børnene høres ofte - men beslutningskraften, eller magten om du vil, bør ligge hos netop de, der arbejder og betaler regningerne.

På samme vis burde det være i samfundet. Om ikke andet, så for at onklen (politikeren/lobbyiesten), der lover børnene slik og IPads, ikke kan lokke dem til at stemme for at give ham forvantningsretten, og dermed bringe de arbejdende forældre (den alm. borger) i mindretal.Skrevet af Bo Nordahl Pedersen 1635 dage siden - Direkte link

Sådan fungerede 1848 grundloven da også: For at have stemmeret skulle en mand have egen husstand - altså egen jord og bolig og egne midler til at forsørge sin familie

 


Skrevet af Daniel B 1635 dage siden - Direkte link

Det vi er uenige om er den grundlæggende analyse af hvordan staten virker. En mere begrænset stat vil stadigvæk tjene nogens formål, og hvem skal afgøre hvilken gruppe, der skal drage fordel af dette?

Skillelinjen mellem ydere/nydere er ikke så klar. De værste nydere er jo ofte dem, der af mange liberalister (her sigter jeg ikke specielt mod dig, det er en generel udtalelse) ukritisk betragtes som ydere. Dem der nyder særlige fordele og har gode politiske forbindelser.

 

Din sammenligning med børn køber jeg ikke. Folk uden midler er ikke nødvendigvis ligesom børn. Du bør også se på den historiske proces hvormed staten har frarøvet folk muligheder for at gøre andet end at arbejde for dem, der via staten har nydt særligt gode forhold. Altså, hvordan er vi endt i den tilstand vi er i? En statsdannelse af den du taler om er set derfra hvor jeg står ikke mere fri, men derimod vil den blot tilgodese særlige interesser.

 

Man kan sige, at man kun får ret til at stemme, hvis man yder...til staten. Det er et uacceptabelt synspunkt for mig, da det på en måde gør mennesket til et middel for staten. Du har mindre værdi, hvis ikke du er slave for staten. Folk der vælger at leve på andre måder får mindre værdi, men de bliver stadigvæk påvirket af de beslutninger, dem der vælger at køre med på statens præmisser tager.

 

Jeg er med på at du forsøger at formulere en eller anden pragmatisk vision om et friere samfund, som langtfra er det ultimative, men jeg har, som sagt, svært ved at se at det fører mod mere frihed.


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1635 dage siden - Direkte link

Jeg er nu ikke for at fjerne stemme retten for nogen..

 

Folketinget er som det burde være repræsentativt for alle. og alle kan stemme..   Jeg kan enddog acceptere man fjernede alderesbegrænsing så længe man gen-indførere landstinget.

 

Landstinget skal dog havde begrænsninger, således du skal være en netto ydere til samfundet, for at kvalificere til at kunne stemme. 

 

Derved får alle repræsentation i foketinget, uanset stand, m.v..  folketinget bør forsat være den logivende ting...

 

Men landstinget skal godkende alle love før de kan blive til en realitet, dvs, der kommer en kontrol på hvad vej landet bevæger sig..   landstinget vil kun havde veto ret på love.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

6
12
11
7
13
18
16
11
17
6
15
13
9
11
14
16
22
11
8
6

- Annonce -


Om Agorist.dk
Nyt dansk website om markedsanarkisme.

Se Agorist.dks profil
eller
Følg Agorist.dk
Afstemning
Hvad mener du om den nye aktiesparekonto?

- Annonce -