Arbejdspladser lukker og slukker – for tobakken.

I de sidste 14 dage har man i pressen/medierne læst, set og hørt om mange kommuner, der overvejer eller arbejder på et totalt rygeforbud i arbejdstiden. Kort sagt betyder det, at mennesker der nyder røgtobak og som er i arbejde, måske skal gå 7 til 8 timer uden deres tobak. Det er ganske enkelt umuligt.

Overskriften i pressen/medierne har været: ET FLERTAL AF DANSKERNE ER KLAR TIL AT FORBYDE RYGNING I ARBEJDSTIDEN.

Et flertal af danskerne – det er nok en sandhed med modifikationer. Det viser sig faktisk at undersøgelsen kun omfatter 408 adspurgte danskere og af de 408 adspurgte er der 50% der kunne henlægges til, at synes, at det er i orden med et total rygeforbud, 11 % er ligeglade, mens 38% støtter op om rygerenes ret til en cigaret i arbejdstiden. Vi kan vist godt blive enige om at det absolut ikke er flertallet.

Danmarks Rygerforenings formand, Frank Pedersen stiller sig meget undrende over for, at samfundsforsker Johannes Andersen fra Ålborg Universitet, ud fra undersøgelsens resultat, bekræfter accepten af rygning, er hastigt nedadgående. Frank Pedersen tror ikke på, at antallet af rygere er dalende – faktisk tværtimod. British American Tobacco offentliggjorde den 4. oktober 2011 deres vækst. I 2003 solgte firmaet 113 milliarder cigaretter og i 2010 solgte firmaet 208 milliarder cigaretter, altså næsten en fordobling af solgte cigaretter.

Mange professorer, forskere og læger har allerede meldt ud, at World Wide rygeforbud ingen sundhedsgevinst giver.

Der er ingen tvivl om, at det er en politisk varm kartoffel med totalt rygeforbud i arbejdstiden. Mange faktorer spiller ind. Mennesker der nyder røgtobak kan ikke gå i 7 til 8 timer uden at skulle ryge – ingen kommuner har meldt eventuelle konsekvenser/sanktioner ud. Hvad sker der med en medarbejder der forbryder sig imod forbuddet? Må ikke-rygende medarbejder skrive og sende privat mail, checke sin Facebook profil, holde en lille kaffesnak med en kollega, gå en kort tur for at stresse lidt af (hvilket meget vel er nødvendigt i disse tider) eller spise chokolade og slik. Danmarks Rygerforening mener, at det bliver for restriktivt med et totalt rygeforbud i arbejdstiden. Vi ved også, at mange kommunale medarbejdere har hjemmearbejdsdage, så skal der bruges ressourcer til at kontrollere disse medarbejdere. Frank Pedersen fortæller også, at der tales om at rygere skal fravælges i ansættelses situationer.

Frank Pedersen undrer sig også over med hvilket formål danske kommuner har ønske om et totalt rygeforbud i arbejdstiden – der opnås intet andet end, at rygeren skal meget længere væk fra sin arbejdsplads 4 til 6 gange dagligt (nogle vil måske føle sig "småkriminelle") – det er ikke et godt psykisk arbejdsmiljø og vil uden tvivl give en dårlig trivsel på ens arbejdsplads. Resultatet er givet på forhånd, flere depressioner, mere stress og måske vil det påvirke nogle psykisk. Sammenlagt kan det ende ud i flere og længere sygeperioder, men i sundhedens tegn er det måske ligegyldigt?

Kommuner, som sætter et totalt rygeforbud i udsigt tilbyder naturligvis medarbejdere, der ønsker at stoppe med at nyde deres tobak, forskellige former for rygestop kurser. Erfaringsmæssigt ved vi, at en del også tager imod disse kurser, men vi ved også at langt størstedelen starter med at ryge igen. Mange af kursusdeltagerne ønsker faktisk slet ikke at stoppe med at ryge, men deltager nærmest af pligt eller af frygt for at blive fyret. Rygeforbud med tilhørende rygestopkurser giver i øvrigt den i forvejen stenrige medicinalindustri endnu flere penge til at sende i r…. på de forskellige sundhedsorganisationer.

Vi ved at flere danske kommuner har forsøgt sig med totalt rygeforbud i arbejdstiden. I skrivende stund er Danmarks Rygerforening ikke vidende om, at nogen kommuner har haft succes med forslaget.

I 2007 var det tobaksrøgen man gik efter, i dag er det tilsyneladende rygeren, altså mennesket der nyder sin cigaret. Lad nu være med at spilde mere tid på rygerne og brug tiden til at hjælpe borgerne i jeres kommune. Rygerne har ikke brug for hjælpen.

Det er Danmarks Rygerforenings opgave, at hjælpe rygerne og vi kæmper en daglig kamp for bedre vilkår for mennesker der nyder tobak.

25 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere