Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

50

Skrevet af _slettet_bruger_6416 1608 dage siden - Direkte link

Eller endnu bedre. Fjern begrebet "anerkendte trossamfund" og lad kun det offentlige om de juridiske vielser. Ønskes en rituel vielse kan man så gøre det på den måde man selv ønsker.

Så er der heller ingen skattefrihed for at tro på alfer, nisser og andre mytologiske væsener.


Skrevet af _slettet_bruger_64 1608 dage siden - Direkte link

Eller kræv autorisation af trossamfundene.

De kan kun få autorisation, hvis de kan bevise, at deres gud eksisterer og kan de påståede hundekunster som at give medlemmerne et evigt liv efter døden, at deres gud er kærlig, at han vil udslette verden og frelse medlemmerne og lade os andre brænde op i et Helvede, trossamfundet også skal bevise eksistensen af.

Energi- og miljøministeren eksproprierer retten til varmen i undergrunden, og trossamfundene skal selv bekoste indlæggelse af varmerør til transport af overskudsvarmen fra deres eget Helvede op til fjernvarmenettet, evt. mod en lille transmissionsafgift til inspektion af rør og drift af pumper.

Trossamfundene får bevisbyrden for, at der er proportionalitet mellem straffen og den påståede forbrydelse set i lyset af den ganske voldsomme afstraffelse, som ophold i al evighed i et torterende miljø eller genfødsel som spyflue.

Eller bevise, at de får 70 jomfruer, hvis de lader sig sprænge ihjel, eller bevise, at det stankelben på forruden er gamle, grimme svigermor, som er blevet reset til niveau 0. Det burde kunne lade sig gøre med DNA-tests.

 

Ellers kommer Kåre Quist fra Kontant og stempler trossamfundene som svindlere og bedragere og hjælper de godtroende med at få de indbetalte 4.000 kr./år i 60 år retur. 


Skrevet af _slettet_bruger_6416 1608 dage siden - Direkte link

Det er en god model. Den køber jeg.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Mads M 1608 dage siden - Direkte link

Fantastisk løsning.


Skrevet af Badger Badger Badger 1608 dage siden - Direkte link

Den med de 70 jomfruer holder ikke til en nærmere prøvelse. Læst på aramæisk viser pågældende sura sig angiveligt at handle om vindrueklaser.


Skrevet af Juul 1608 dage siden - Direkte link

Det er alligevel pænt ærgerligt, når man har sprængt sig selv i luften ved en grænseovergang til Israel: "Værs'go' - her er dine vindruer!"


Skrevet af Michael Munkevang 1608 dage siden - Direkte link

100% enig! 


Skrevet af slettet bruger 3552 1608 dage siden - Direkte link

Det artiklen foreslår må være en logisk konsekvens af Manu Sareen's indgreb.

Selvfølgelig skal trossamfund tilbyde homosexuelle vielser for at nyde de privilegier trossamfund får.


Skrevet af Andreas Baumann 1608 dage siden - Direkte link

Nej, egentligt ikke.

 

Med lovændringen bliver det nu tilladt for trossamfund at vie homosexuelle par. Det gælder både for Folkekirken og for de fra Folkekirken afvigende trossamfund.

Der er imidlertid ikke nogen, der skal vie homosexuelle par. Den enkelte præst er fuldt berettiget til at nægte at vie homoer, ligesom han eller hun i dag kan nægte at vie fraskilte. Her har præsten derimod et ansvar over for sin arbejdsgiver - menighedsrådet. Det er menighedsrådet der beslutter, om de vil tolerere en given præsts nægtelse.

 

Derfor: når præster har lov til at nægte at vie homoer, hvorfor skulle imamer så tvinges?


Skrevet af slettet bruger 3552 1608 dage siden - Direkte link

 

Hvis det som du påstår og Manu Sareen formulerer det bare er "tilladt", ja så behøver folkekirken da ikke at ændre praksis. Vel ;)

Men Manu Sareen stiller det jo ikke frit, Manu Sareen definerer ,utroligt nok, religiøse dogmer når han tvinger folkekirken til at gøre homosexuelle til "ægtefolk".

Manu Sareen gennemtvinger ændring af religiøs praksis i folkekirken.

 

Den logiske konsekvens er at andre trossamfund også skal tilbyde homosexuelle vielser og stoppe den diskriminering af homosexuelle som sker.

 


Skrevet af Andreas Baumann 1608 dage siden - Direkte link

Folkekirken ændrer praksis fordi der altid har været en del præster, der gerne ville vie homosexuelle. Rent praktisk er der ikke sket noget endnu.

 

Desuden ved vi reelt set ikke om bøsserne vil blive rette ægtefolk. Ritualet er ikke skrevet endnu, og det bliver skrevet af folkekirken i samarbejde med de teologiske fakulteter og kirkeministeriet.

 

Efter ændringen vil der stadig være en række sogn - jeg gætter eksempelvis på Kristkirken Sogn i Kolding - hvor homoer ikke kan blive gift. Med andre ord, Sareen har ikke tvunget nogen, men han har givet mulighed for, at de præster der vil vie bøsser, kan. Manu Sareen er ikke Folkekirkens chef, han kan ikke fyre præster der ikke gør som han vil.


Skrevet af slettet bruger 3552 1608 dage siden - Direkte link

Du taler uden om.

Manu Sareen tvinger folkekirken til at ændre den praksis de har haft hidtil.


Skrevet af Mads M 1608 dage siden - Direkte link

Og der er han i sin gode ret til da det er en statskirke.


Skrevet af slettet bruger 3552 1608 dage siden - Direkte link

netop det er min pointe.

 

andre trossamfund som nyder privilegier fra staten bør også underlægges denne ret til at ændre religioners diskriminerende dogmer


Skrevet af slettet bruger 6003 1608 dage siden - Direkte link

Så det er ok at diskriminere, bare man ikke er en del af centralforvaltningen (folkekirken, via menighedsrådet) når man diskriminerer ?

 

 


Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

Som privatperson har jeg da lov at diskriminere, alt det jeg vil. Og jeg mener - i princippet - at foreninger skal have lov at drive deres virksomhed som det passer dem. Dvs. at hvis de ikke vil vie homoseksuelle, skal de ikke tvinges til det.

 

Man kan selvfølgelig opstille en række kriterier for f.eks. statstøttet foreningsvirksomhed, hvis det er staten magtpåliggende. Men ustøttede foreninger skal have lov at gøre som det passer dem.


Skrevet af slettet bruger 6003 1608 dage siden - Direkte link

Det er jeg bestemt enig i.

 

Så skal de bare ikke have lov til at vie folk med retsvirkning.


Skrevet af Andreas Baumann 1608 dage siden - Direkte link

Folkekirken må jo netop også godt diskriminere, ved eksempelvis at nægte at vie fraskilte.


Skrevet af _slettet_bruger_7812 1608 dage siden - Direkte link

er du ikke flink og finde bare en imam og moske her i danmark hvor man kan blive gift som homo??


Skrevet af John Larsen 1608 dage siden - Direkte link
ateister skal blande sig uden om hvad troende laver af idiotiske ting over for hinanden, og hvis homo'er absolut vil giftes af nogle folk der mener at homo'er skal stenes ihjel, så er de da heller ikke for kvikke.

Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

Som ateist kan jeg kun erklære mig helt enig.


Skrevet af _slettet_bruger_7812 1608 dage siden - Direkte link

kvikke john larsen du tror måske ikke der findes homoer inden for islam????


Skrevet af John Larsen 1608 dage siden - Direkte link

Jo, men jeg tror ikke de kan læse eller også er de i direkte konflikt med sig selv. Der er dødsstraf for homoseksualitet inden for alle de 3 store monoteistiske religioner, kristendom, jødedom og islam. Hvis du er homo og troende, så må du nødvendigvis også tro på at du skal dræbes for dine fornærmelser mod gud, ellers er det jo blot selvopfundet moral og ikke guds uforanderlige evigt gyldige lov...


Skrevet af Mads M 1608 dage siden - Direkte link

Selvfølgelig er de i konflikt med sig selv. Det er rigtig mange mennesker der er vosket op i stærk religiøse miljøer. De kan ikke finde ud af at afstemme religionens barbariske moral med hvad de selv synes er rigtigt.


Skrevet af _slettet_bruger_6416 1608 dage siden - Direkte link

Men bibelen, toraen, koranen og de andre ting er jo selvmodsigelse på selvmodsigelse, hvis man læser dem igennem. Når man så fremhæver for de truende troende, for man en forklaring om at man ikke skal tolke det direkte, men indirekte (og helst på den måde som de har forstået det)


Skrevet af Merlyn Fiftyfive 1608 dage siden - Direkte link

Ateister er i høj grad også at betragte som troende. De tror jo, at netop det som andre tror på ingen eksistens har. Ateisterne ville ingen eksistens have uden disse såkaldt troende.


Skrevet af Malmzon 1608 dage siden - Direkte link

Ganske som folk som ikke samler på frimærker ikke har nogen eksistens uden folk som samler på frimærker ??

 

Er du på stoffer ?

 

Men du er sjaww


Skrevet af Callesen58 1608 dage siden - Direkte link

Hvis det nu er Odin og Tor, som i virkeligheden findes, så ville du ikke have nogen eksistens uden de asatroende.


Skrevet af Martin Kofoed 1608 dage siden - Direkte link

Odin og Thor er altså pænt meget mere COOL end nogen andre mytologiske fantasifigurer. De foregiver ikke at være fredelige, hvis de ikke er det. De ved godt, det ikke hjælper at vende den anden kind til, så derfor forsøger de ikke at bilde dig det modsatte ind.

 

Og så kan man jo lytte til finsk viking metal imens man tror ...


Skrevet af _slettet_bruger_3831 1608 dage siden - Direkte link

  :)


Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

Jeg tror, at i modsætning til flere kristne, muslimer mv. er har ateistens identitet forholdsvis lidt med den manglende tro at gøre.

 

De politisk uinteresserede skylder ikke de politisk engagerede noget - og da slet ikke "deres eksistens".

 

Det er noget fordrukkent sludder, det du skriver.


Skrevet af Kristian Kragh 1608 dage siden - Direkte link

Ateister TROR på "ikke-gud".


Skrevet af slettet bruger 6003 1608 dage siden - Direkte link

Denne sag er i øvrigt et fint eksempel på en ubalance i det efter min mening vigtigste sameksistens- og dermed samfundsprincip - gensidighed.

 

Det er et eksempel på, at alle mulige gejstlige ønsker at nyde rettigheden til at være giftemyndighed, med autoritet til at vie par, hvilket styrker der position i deres trossamfundsmiljø. De ønsker dog ikke yde de forpligtigelser der følger med rettigheden (eller burde gøre det), eksempelvis ved at vie de grupper som udstederen af giftemyndighed mener skal kunne blive viet.

 

Jeg respekterer de gejstliges frihed til selv at vælge. Og jeg respekter omverdenens ret til lige hurtigt at inddrage de gejstlige myndigheden til at vie par med retsvirkning.

 

Lad ægteskabets retsvirkning være underordnet forvaltingen. Og lad de gejstlige vie folk i ånden, uden at staten skal give deres homo-modstand legitimitet via fine vielsesbemyndigelser.


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1608 dage siden - Direkte link

I og for sig er det vist allerede sådan det er.

 

Ægteskabet er, og har altid været, en statslig institution - kirken er (vist nok) først begyndt at stå for det ceremonielle efter reformationen - de papirer man skriver under på er ikke en kontrakt med hverken Gud eller præst, men med samfundet. I kirken bliver man så velsignet af Gud, ud fra de skrifter som de nu bygger deres tro på - og der er altså ikke ret mange præster der kommer udenom, at der i Biblen står at et ægteskab indgås mellem en mand og en kvinde - og jeg kan egentlig godt forstå at folk der tror på Gud tøver, inden de siger at "selvfølgelig synes han også det er super duper hvis det nu er en kvinde og en kvinde" el. lign. 

 

Set fra mit perspektiv: Hvis der ingen stat var, ville ægteskabet ikke have anden værdi end man selv tillagde det, og så var der heller ingen der kunne gå ind og lovgive om, hvem der skulle tilbyde vielser til hvilke befolkningsgrupper.


Skrevet af Andreas Baumann 1608 dage siden - Direkte link

I katolicismen havde (og har) ægteskabet sakramental karakter, dvs. det er en egentlig hellig handling. Med lutheranismens indtog forsvinder denne sakramentale karakter. Vi er i Danmark lutheranere, og vores ægteskaber har intet med Gud eller kirken at gøre. Det kunne lige så godt foregå i baglokalet til en billardhal.

 

Fat. Det. Nu. Der er ingen forpligtelse til at vie nogle, som kan blive viet. Hverken for folkekirkepræster, imamer, mullaher, goder eller rabbinere. En religiøs udøver kan godt nægte at vie et par, hvor kvinden efter præstens mening er for gammel til manden eller what ever. Så må han tage det op med sit menigshedsråd.

 

Hvem der i en given menighed skal vies, fastlægges af menighedens styrelse: i folkekirken menighedsrådet, i Mosaisk Trossamfund bestyrelsen, etc. etc. Det er ikke noget man hverken er forpligtet på eller tvunget til.


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1608 dage siden - Direkte link

Det er ikke noget man hverken er forpligtet på eller tvunget til.

...endnu


Skrevet af slettet bruger 6003 1608 dage siden - Direkte link

Hvem taler om tvang ?

 

Jeg taler om en beføjelse, som man har fået af retsstaten. Hvis man ikke vil udøve den i overenstemmelse med gældende regler (som gælder for ALLE), så kan man jo ikke udøve den myndighed.

 

Jeg har intet problem med at gejstlige autoriteter vier gejstligt troende efte gejstlige retningslinier. De skal i så fald bare ikke have bemyndigelse fra fællesskabet til at gøre det med retsvirkning for nogen som helst.


Skrevet af slettet bruger 6003 1608 dage siden - Direkte link

Jeg anerkender din liberale horisont på problemstillingen, men nu HAR ægteskabet jo retsvirkninger af en hel masse grunde. Så skal vi ikke forholde os til virkeligheden ?

 

Folkekirken er nødt til at finde ud af hvad de vil være - en tekstnær tolkning af deres trosgrundlag eller folkets kirke via deres statslige bemyndigelse ?

 

Man kan jo heller ikke som socialrådgiver, politikanklager eller dommer tilsidesætte de fælles spilleregler for ens professionelle område, blot fordi ens personlige moralske (religiøse) overbevisning påbyder, at homoseksueller er syndere, at tyve skal have hugget hånden af og at alle børn kan tugtes efter forgodtbefindende.

 

Problemstillingen er derfor - vil man have en bemyndigelse eller ej ?

 

 


Skrevet af Jacques d´Biann 1608 dage siden - Direkte link

Endu et bevis for, at venstrefløjens kamp imod reaktionær religion stopper hvor Izlam begynder. Det er nemlig vigtigere at sikre sig islamisk-supremacistiske importstemmer end at være principielt konsistent.


Skrevet af slettet bruger 7698 1608 dage siden - Direkte link

Stinus Lindgreens tankegang minder mig om den romersk katolske inkvisition.


Skrevet af Kristian Kragh 1608 dage siden - Direkte link

Ja, og ateister synes inden for de senere år at være blevet mere og mere 'missionske'.


Skrevet af Christian Jessen 1608 dage siden - Direkte link

Endnu engang synes jeg der går for meget anti-islam i det danske folk som er blevet bange for det anderledes. Lad mig først slå mig fast at jeg er ateist, og aldrig (så langt jeg kan huske tilbage) har fulgt en bestemt tros-retning.

Men nu er der den forskel, i mine øjne, at vi stadig ikke har 100% seperation af den danske folkekirke og staten. Derfor kan staten gå ind og regulere på hvad den danske folkekirke bør og ikke bør. Hvor tror i de selvfede præster får deres penge fra? Hvem betaler for at vedligeholde kirker og så videre? Så længe at kirken er en del af staten, støttet og understøttet på den ene eller anden måde, skal de også være underlagt de regler som flertallet går ind får - i dette tilfælde vielser af homo-sexuelle's ægteskaber.

 

Hvis kirken derimod var et 100% privat foretagende, og fungerede som en privat virksomed - f.eks. blot var anerkendt trossamfund, men ikke blandet med staten som vores kære folkekirke jo netop er, så ville de i mine øjne have ret til at gøre som de vil, inden for den givne lovgivning.

 

En ting er at vi kan "opdrage" på vores kirke, fordi det reelt set er en stats-støttet institution, en anden ting er andre religioner som ikke er blandet med vores stat i Danmark.


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1608 dage siden - Direkte link

Staten har ventet på en "kirke-grundlov" i over 100 år, og når den danske folkekirke en dag bliver enig med sig selv om, hvilke regler den skal bygges på er det farvel til kirkeministerium og (forhåbentlig) statskirke.

 

Indtil da må kirken blive kostet rundt med af regeringen, ligesom alle andre.

 

Man skulle faktisk tro at staten pressede på for denne adskillelse med f.eks tiltag som dette samt det stigende papirnusseri i institutionen.

 


Skrevet af _slettet_bruger_7796 1608 dage siden - Direkte link

Hvorfor kan staten ikke bare blande sig uden om? Folk kan holde en ceremoni og saa kan de kalde det hvad de vil.


Skrevet af slettet bruger 6003 1608 dage siden - Direkte link

Det kan staten da også sagtens.

 

For at nyde retsvirkninger af ægteskaber, så skal man blot en tur om rådhuset (eller mere tidsvarende klare det over Nem-ID).

 

I overser alle blot, at kampen ikke står mellem BORGER og stat men mellem VIELSESMYNDIGHEDSINDEHAVER og borgeren. Det ser sgu' myndighedsindehaveren som skalter og valter med sin bemyndigelse. På borgerens regning.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

6
16
7
11
10
8
16
9
8
8
7
11
20
13
13
12
9
13
11
15

- Annonce -

- Annonce -