Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

87

Skrevet af Bob 1610 dage siden - Direkte link

Endnu en perle: EU støtter Danmark, som rebet støtter den hængtes hals.


Skrevet af HansJoachim 1610 dage siden - Direkte link

Angående indvandringspolitikken forstår jeg ikke Bent Jensens kritik af De Konservative. Da de var del af VK-regeringen, stemte K konsekvent for stramninger af denne politik; såsom starthjælpen og pointsystemet.

Både i sammenligning med Nyrup-regeringen og andre europæiske lande havde Danmark under VK succes med at forhindre indvandrere og flygtninge i at komme til landet.

 

I 1990'erne kom der op til 10.000 familiesammenførte til Danmark om året. Efter regeringsskiftet i 2001 faldt tilstrømningen, og den har siden ligget på ca. 3.000-5.000 familiesammenføringer om året.

Mens asylansøgertallet i 2011 generelt voksede med 19 procent i de europæiske lande, gik udviklingen herhjemme i den modsatte retning: I alt søgte 3.810 mennesker om asyl, hvilket var et fald på 23 procent sammenlignet med 2010. Ifølge en ekspert har VKs stramme udlændingepolitik utvivlsomt medvirket til, at asyltallet gennem en længere årrække har ligget lavt.

 

Bent Jensen skulle hellere rette sin kritik mod de partier, der har ramponeret VKs udlændingepolitik ved bl.a. at fjerne starthjælpen og indføre nye og slappere familiesammenføringsregler, der betyder 1.000 ekstra familiesammenføringer om året.


Skrevet af bjarnebinee 1610 dage siden - Direkte link

Man skal da være en utrolig tåbe, hvis man ikke ved, at stramningerne under V-K regeringen udelukkende skyldes pres fra DF's side..(Det er måske derfor HansJoachim ikke ved det). Det var simpelthen "betalingen" for at støtte regeringen.

 

Meget få konservative støttede denne indvandringspolitik. men partiet blev "banket på plads"

Det var ikkie svært. Dels var Anders Fogh god til at "banke". Dels kendte Bent Bendtsen  ikke rigtig til problemstillingen, han var travlt optaget af erhvervsarrangementer på Danmarks herregårde og golfbaner.

 

Bent Jensens kritik af "Det konservative hattedameparti" er fuldt berettiget. På såvel EU som på indvandrerområdet er hattedamepartiet ikke til at skelne fra De Radigale.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af HansJoachim 1610 dage siden - Direkte link

Du burde læse VK-regeringens udspil til en ny udlændingepolitik fra 2002. Den politik var langt strammere end under Nyrup.

De Konservative var på visse punkter faktisk strammere end Venstre. K ønskede f.eks., at flygtninges opnåelse af de facto-status skulle kobles sammen med en vurdering af deres evne til at bidrage til det danske samfund. Det var Venstre imod.


Skrevet af Morten Rahbek Andersen 1610 dage siden - Direkte link
Tror sku vi skal lidt længere tilbage, Under Schlüter, Helveg og Ellemann. Det var hverken i 90'erne eller 00'erne det kørte helt af sporet. I 80'erne blev der åbnet op for alt og vi kan idag takke Ninn Hansen for at det ikke gik værre :-)

Skrevet af Frihedtilfolket 1610 dage siden - Direkte link

Denne politik er en del et højere mål. Hvis man ser ud over hele Europa gælder det samtlige vestlige lande. Det er de samme problemer og samme politik over alt. Kun tempoet afviger.

Desværre er befolkningerne blinde og døve, eller vil ikke se kendsgerningerne i øjnene.


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1610 dage siden - Direkte link

Frihedtilfolket.

Desværre er befolkningerne blinde og døve, eller vil ikke se kendsgerningerne i øjnene.

Jeg håber du mener politikerne og ikke befolkningerne

 

Hvordan kan befolkningerne forhindre denne masse indvandring?.


Skrevet af MikaelF 1610 dage siden - Direkte link

Hvordan kan befolkningerne forhindre denne masse indvandring?.

 

I stemmeboksen.


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1610 dage siden - Direkte link

MikaelF.

 

Ja, hvis du har læst de fleste af indlægne på denne tråd, kan vi læse at samtlige partier fra starten på udlændinge loven, har været en sammensurium af uvidende stakler, der ikke på noget tidspunkt har kunnet forestille sig konsekvenserne af deres beslutninger i året 2012, og hvor samtlige politikere og partier blot fortsætter i samme håbløse retning for danmarks befolkning.

 

Måske vil du give mig et hint på hvilken liste jeg kunne sætte mit kryds, for at stoppe den galskab vi er betalende vidner til.


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1610 dage siden - Direkte link

Som jeg kan set det er der kun DF der vil begrænse social invandring (altså import af bistands klienter).   Men DF' økonomiske politik er at køre Danmark konkurs...

 

DF har somme politik økonomisk som S/SF påstår de har (heldigvis har R blokeret en del af det), så hvis de fik magt til at begrænse invandring, ville de køre landet konkurs..   DF viste kun  økonomisk tilbageholdenhed fordi de hellere vil blokere invandre, og solgt den del af deres politik for kontrol af invandring...  Fik de flertal er jeg bange for at Anker Jørgensen ikke længere vil være den meste frådsene statsminster, i Dansk historie..   

 

Så hvordan kan man stemme om det i stemme boksen, der er DF (invandings negativ parti), resten er ligeglade, eller glade ved at importere bistands klienter...


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1610 dage siden - Direkte link

Tak.

 

Som du selv skriver, er det valget mellem pest og kolera.

 

Det var ikke det jeg ville, som de fleste andre, ville jeg ud af den fastlåste politiske dødsspiral, Danmark er i.

 

Vi kommer ikke videre.


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1610 dage siden - Direkte link

Det ville jeg også gerne, men som jeg ser der er der kun 3. vejen

 

1. Lad det spille ud, og lad landet gå konkurs, både kulturelt, og økonomisk - jeg er bare ikke sikker på om vi overhovedet kan komme tilbage til noget der ligne et stabilt samfund i mange generationer.

 

2. Massiv Generel strjeke af alle skaffedyrene, således at samfundet tvinges til at ændre sig, dette vil aldrig ske, fordi staten har sørget for at langt det største flertal er dybt afhængig af penge fra staten, og det efterlader et mindre tal.. Men hvis bare halvdelen gjorde ville det være nok..

 

3. Civil borger krig..


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1610 dage siden - Direkte link

 

1. Her tror jeg du tager fejl, lige netop den situation at landet gik konkurs, ville blive et kæmpe incitament for DEN SAMLEDE BEFOLKNING, at stå sammen og løfte i flok.

 

Hvorfor så det?, der vil opstå et helt andet afhængihedsforhold til hinanden, uanset stand og alt andet end det overforkælede samfund der brød sammen som værende utilstrækkeligt for borgerne.

Ingen rablende skæve politikere, ingen fagforeninger, samt hvor alle instanser var tvunget ud i rationel nytænkning, vask lige tavlen ren, og start igen.

Og Marianne Jelved på Plejehjem.


Skrevet af Fremskridt 1610 dage siden - Direkte link

@ HansJoachim

 

At der kom færre flygtninge og indvandrere til Danmark under VK-regeringen skyldes udelukkende, at 42,2 % af samtlige tildelte danske statsborgerskaber i hele perioden 1979-2011 blev tildelt af VK-regeringen med støtteparti på bare 10 år. 

http://danmark.wordpress.com/2012/06/08/hvem-er-de-hurtigste-til-fa-landet-kort-ned/ 

 

Og hvad kan vi alle bruge Venstres og de såkaldte Konservatives "begrænsninger" til? 

De to partier agerede - om nogle - som den politiske galionsfigur ift. den hovedløse indvandring, de startede pr. 1. oktober 1983.

V og C er da - i bedste tilfælde - at betragte som en flok pyromaner, der nu står og hælder et par kopper vand på indvandringsbålet hist og pist.

http://fremskridtdk.wordpress.com/2008/11/28/schluter-loj-for-aben-tv-skaerm-2/


Skrevet af HansJoachim 1610 dage siden - Direkte link

De Konservatives udlændingepolitik var og er bestemt ikke perfekt, men den er da langt at foretrække frem for den nye udlændingepolitik, der føres af rød blok plus LA.

 

Angående udlændingeloven fra 1983 kan jeg anbefale denne artikel:

I 1982 blev det første udkast til den nye udlændingelov fremført af den borgerlige regering under Poul Schlüter (Firkløverregeringen (C, V, CD, KF)). Forhandlingen af lovforslaget viste, at der trods senere tilslutning ved lovens vedtagelse allerede under behandlingen af lovforslaget var stor skepsis i Venstre og Det Konservative Folkeparti. Udlændingelovens liberale udformning skal derfor formentlig ses som en politisk handel mellem Firkløverregeringen og det "alternative flertal" (S, R, SF og VS).

 

Da VK efter valget i 2001 endelig ikke længere var afhængig af De Radikales mandater, indførte man en meget strammere udlændingepolitik end den, man var tvunget til at føre under Schlüter-regeringerne.


Skrevet af slettet bruger 6264 1610 dage siden - Direkte link

 

nye udlændingepolitik, der føres af rød blok plus LA

 

nye udlændingepolitik, der føres af rød blok plus inklusive Liberal Alliance


Skrevet af Fremskridt 1610 dage siden - Direkte link

@ HansJoachim

 

Det var dog lige godt utroligt.

Var der virkelig stor skepsis i Venstre og Det konservative Folkeparti mht. udlændingelovens liberale udformning?

Hvis jeg var dig, så ville jeg nu ikke læne mig alt for hårdt og alt for længe op ad danmarkshistorien.dk som troværdighedsvidne.

 

For her skal du bare se, hvad der kommer frem af kolde facts, når man kigger lidt i firkløverpartiernes ordførertaler ved 2. behandlingen den 30. maj 1983 og ved 3. behandlingen den 3. juni 1983 af udlændingeloven.

 

Vi starter med den konservative Hagen Hagesen:

 "Det konservative Folkeparti indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren stillede ændringsforslag og vil i konsekvens heraf stemme imod stort set alle de øvrige ændringsforslag...

 

Det har været nævnt, at lovforslaget kunne udsættes til videre bearbejdelse i næste folketingssamling. Jeg finder imidlertid, at det trænger sig på, at vi får skabt retssikkerhed i fornødet omfang på udlændingeområdet.

 

Retsklarhed er det først fornødne. Justitsministerens lovforslag med de af ham fremsatte ændringsforslag vil give retsklarhed med rimelig hensynstagen til en retssikkerhed for udlændinge, der fuldt ud opfylder, hvad Danmark som retsstat kan yde udlændinge...

 

Jeg finder, at lovforslaget med justitsministerens ændringsforslag vil kunne give en forsvarlig udlændingelov. De hensyn, vi med rette skal tage over for dem, der kommer hertil, tilgodeser vi ved en sådan lovgivning, men der må kræves, at de faktisk ønsker at blive her en tid, har en varigere tilknytning til landet, og hvis de ønsker at opretholde visse former for deres egen kultur og levevis, må det også i nogen grad afspejle sig i den lovgivning, vi gennemfører".

 

Og så giver jeg ordet til daværende medlem af Venstre, Bjørn Elmquist, som sluttede sit indlæg ved førstebehandlingen således:

"Lad mig slutte med at sige, at jeg stadigvæk har håb om, at det om ikke andet så ved tredjebehandlingen i det mindste kan lykkes at få skabt et bredt flertal bag denne nok så centrale lov, så vi ikke som vi vil se her ved afstemningerne efter andenbehandlingen, vælter fra flertal til flertal, så det vil være svært at se en linie i det ændrede lovforslag".

 

Sandelig om ikke den konservative justitsminister, Erik Ninn-Hansen, var meget begejstret:

"Vi har i loven indført regler om familiesammenføring, sådan at man opfylder det ønske, der blev påpeget om større sikkerhed på dette område.

 

Der er sket væsentlige forbedringer på flygtningeområdet, som også fremhævet af fru Lise Østergaard (A), med de forslag, der er stillet. Jeg betragter det som noget meget væsenligt, at Danmark for at opfylde sine forpligtelser stiller sig velvilligt over for flygtningene, giver dem mulighed for at være her i landet og bliver behandlet rimeligt og rigtigt, og det mener jeg ikke mindst efter det af mig stillede ændringsforslag, at man må sige opfyldes fuldt ud.

 

En større flygtningekvota end den, vi har i dag, synes jeg også er noget af det, der kunne være genstand for en positiv drøftelse".

 

Og se så her, HansJoachim hvad der blev udtalt af Hagen Hagesen fra Det konservative Folkeparti, da han indledte tredie-behandlingen:

"Det er lykkes at få bøjet sig mod hinanden på en sådan måde, at vi nu om et øjeblik får en udlændingelov, som jeg tror vil både have retsklarhed og retsbeskyttelse i det omfang, der kan være grund til at have det over for dem, der kommer til vores land, navnlig dem, der ønsker varigt at være her. Jeg vil blot sige, at det er en god ting, at så mange har kunnet sluttet sig sammen om at få en udlændingelov med et indhold som den, der nu kommer til verden. Jeg tror egentligt, at det vil vise sig, at man kan leve med den, både de, der kommer her til landet, og de, der bor her i landet og hører til her".

 

Og Bjørn Elmquist (V) var lige så forblændet:

"Når vi nu om et øjeblik med et meget stort flertal vedtager den nye udlændingelov, bliver der bragt ro og klarhed omkring en lang række spørgsmål. Vi får slået fast med syv-tommersøm, at de udlændinge, der har boet i Danmark i mange år, har krav på at få en ordentlig behandling, og vi får slået fast med syv-tommersøm, at dette spørgsmål vil vi ikke gøre til politisk kastebold. Det er muligt, at der stadig væk vil lyde kritik af, hvad denne lov indeholder, men de ansvarlige partier i Folketinget er enige om, hvordan denne indvandrerlov skal se ud.

 

Jeg vil gerne takke de partier, der har været med til det, og jeg synes også, vi skal takke de embedsmænd og -damer, der har hjulpet os. Det har været indviklet, det har været meget svært at finde ud af de mange indviklede lovregler, vi har drøftet, og det er ikke mindst deres fortjeneste, at vi, hvad i hvert fald det saglige angår, er kommet igennem med skindet på næsen".

 

Og så sluttede Erik Ninn-Hansen (C) af. Han havde blandt andet disse bemærkninger:

"Der var nok ikke mange, der havde ventet, at vi skulle slutte behandlingen af dette lovforslag så harmonisk, som det bliver tilfældet....

 

Ingen havde ventet det efter den debat, der har været i det sidste halve år, en debat, der har været skarp og hård, undertiden særdeles følelsesladet, med anvendelse af betegnelser, som man heldigvis ikke altid ser i den politiske debat; ubehagelig til tider har noget af debatten været. Men alligevel er det lykkedes, og det er selvfølgelig tilfredsstillende for den minister, der fremsætter lovforslaget, at man kan ende så harmonisk...

 

Vi betragter det stadig væk som en af vore hovedopgaver i justitsministeriet at behandle disse spørgsmål vedrørende udlændinge på en rimelig og retfærdig måde, og derfor vil jeg også gerne takke Folketinget, fordi man mener, at denne lovgivning fortsat skal varetages af justitsministeriet".

 

Lad mig spørge dig igen, HansJoachim:

Hvem var det, der var skeptiske overfor verdens mest liberale flygtningelovgivning i 1983?


Skrevet af HansJoachim 1610 dage siden - Direkte link

Jeg har betydeligt større tiltro til danmarkshistorien.dk - der er udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere fra Aarhus Universitet - end til artikler fra Fremskridtspartiets medlemsblad.


Skrevet af Fremskridt 1610 dage siden - Direkte link

@ HansJoachim

 

Wow, du læser godt nok hurtigt.

 

Og du dømmer også hurtigt.

Fremskridtspartiets medlemsblad: Hvor står det henne?

 

Nej, ovenstående citater fra de "ansvarlige" politikere stammer fra Schultz bogforslag, der udgiver, hvad der ordret bliver sagt  fra Folketingets talerstol.


Skrevet af HansJoachim 1610 dage siden - Direkte link

I dette indlæg kom du med følgende link:

http://fremskridtdk.wordpress.com/2008/11/28/schluter-loj-for-aben-tv-skaerm-2/

Ifølge dette link er artiklen fra Fremskridt nr. 31 / 13. september 1985 / 13. årgang.

Fremskridt er Fremskridtspartiets medlemsblad.


Skrevet af Fremskridt 1610 dage siden - Direkte link

Måske du ville være så venlig at give dit svar/din kommentar nedenunder den rette dialogboks?

 

Bortset fra det: Er det så alt, hvad du har at byde ind med ift. mine indlæg?


Skrevet af HansJoachim 1610 dage siden - Direkte link

Udlændingeloven var en politisk handel mellem Firkløverregeringen og det alternative flertal, som bestemt ikke huede V og K. De var dog nødt til at gøre gode miner til slet spil for ikke i offentlighedens øjne at fremstå som tabere i det politiske spil på udlændingeområdet, hvor Schlüter-regeringen havde et flertal imod sig.


Skrevet af Fremskridt 1610 dage siden - Direkte link

Udlændingeloven var en politisk handel mellem Firkløverregeringen og det alternative flertal, som bestemt ikke huede V og K

Nyttig byrde bæres let.

 

De var dog nødt til at gøre gode miner til slet spil for ikke i offentlighedens øjne at fremstå som tabere i det politiske spil på udlændingeområdet, hvor Schlüter-regeringen havde et flertal imod sig

Som daværende tabere?

Hvad er de såkaldte Konservative så her i år 2012?


Skrevet af HansJoachim 1610 dage siden - Direkte link
Nyttig byrde bæres let.

Du bliver ved med at påstå, at V og K var begejstrede for udlændingeloven, selvom historikere har slået fast, at der var stor skepsis i V og K. 

Derfor ser jeg ingen grund til at fortsætte diskussionen.


Skrevet af Fremskridt 1610 dage siden - Direkte link

@ HansJoachim

 

Bliver ved med at påstå?

Nej, jeg har blot - ordret - gengivet ,hvad dine politiske helte selv sagde om verdens mest liberale udlændingelov tilbage i 1983.

 

Det kan nok så mange finakademiske artikler altså ikke lave om på.

 

Jeg forstår godt, at du ikke ser nogen grund til at fortsætte diskussionen. For der er ikke noget at diskutere!

 

Indvandringens hovedskurke har dømt sig selv, men du kan da altid vedlægge en kopi at denne tråd i din ansøgning til et af de "ansvarlige "partier. Du har alle de kvalifikationer, der skal til for at opfylde "ansvarlighedens" rammer.

 

Har du forresten nogensinde hørt om komiske Ali?


Skrevet af Smother 1610 dage siden - Direkte link

Det er rigtigt, at især Erik Ninn-Hansen var særdeles betænkelig ved udlændingeloven. Han var den eneste ud over Fremskridtspartiet, der vovede at kritisere Gammeltoft Hansens lov - blandt andet udtalte han, at udlændingeloven ville true den danske nationalstat, hvilket fik et stort set samlet folketing - herunder også konservative partifæller - til at fordømme ham.

 

Så han pakkede sammen og endte med - formentlig modvilligt - at stemme for loven.

 

Men Venstre var med hele vejen. Når man læser, at deres ordfører på området var Bjørn Elmquist, så behøver man ikke vide så meget mere.


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1610 dage siden - Direkte link

På den front er der heller ikke noget nyt under solen.

 

Det er på høje tid Danmark må opleve noget nyt.

 

Nøgleordet er "Nytænkning".


Skrevet af Fremskridt 1610 dage siden - Direkte link

En større flygtningekvota end den, vi har i dag, synes jeg også er noget af det, der kunne være genstand for en positiv drøftelse.

Udtalt af Erik Ninn-Hansen fra Folketingets talerstol 1983


Skrevet af slettet bruger 6264 1610 dage siden - Direkte link

Firkløverregeringen havde fra sin tiltrædelse øjnene stift rettet på den danske økonomi, der var kørt fuldstændigt i sænk af den afgående regering og forrige regeringer - bl.a. med inflation, devalueringer o.a. Andre områder havde lavere prioritet i nogle år.

 

Derfor lod Firkløverregeringen sig også køre rundt med af det udenrigspolitiske flertal i folketinget, hvilket jo bl.a. førte til Danmarks fodnotepolitik i Nato (udenrigsministeren måtte i Nato fremføre synspunkter, der ikke deltes af regeringen, og få disse synspunkter indført som fodnoter i forbindelse med Natos beslutninger).

 

Blandt andet indførtes fastkurspolitiken over for den tyske mark (senere Euroen). En politik, Danmark nok kan prise sig lykkelig for i dag, blev indført dengang.


Skrevet af Mogens Jensen 1610 dage siden - Direkte link

Problemet med familie sammenføjning er den største tilknytning. Mange muslimer bliver gift med fætter og kussine, der kommer fra områder hvor begge har den største familie. Ergo  er det ikke Danmark de skal være.

Vi skal udvise kriminelle, mange har jo 2 pas, et dansk og et hvor de kommer fra. Vi skal indføre nærringsbrev hvor en forretnings drivende kan bevise kendskab til dansk lov og regnskabs kunnen.Ved snyd konfisker forretningen.

Det er jo underligt at indehavere af selv små butikker har råd til at rejse "hjem" flere gange om året, køre rundt i dyre biler og gøre som det passer dem.

Asyl ansøgere????

Sjovt nok kommer mange hertil,og fortæller  fks er de blevet tortureret eller bliver slået ihjel hvis vi sender dem hjem????? Så snart de kan få et dansk fremmedpas, rejser de "hjem" på besøg,sender deres børn på opdragelse(hjernevask) i det forfærtelige land de er flygtet fra.I så tilfælde kan de jo godt sendes hjem uden problemer. Undskyldning med børn der ikke kan deres forældres sprog passer ikke. De går i 2 sprogede skoler og taler forældrenes sprog  hjemme. Mød indvandrere i fks. supermarked og de taler ikke dansk sammen uanset alder.

Hvis en dansker på bistand får arbejde har vi 5 års tilbage betalings pligt. Gælder det også for indvandrere??? Hvis en dansker ikke har arbejdet/boet i danmark en årrække bliver der skåret i pension. Gælder det også for indvandrere.

Har vi pligt til at betale invalide-førtids-folkepension til flygtninge der reelt er flyttet tilbage??????

Faktisk har jeg hørt det er almindeligt at folk fra Tyrkiet på overførsels indkomst i sommer sessonen,tager hjem da de har en eller del i erhverv "hjemme",butik hotel,frugtplantage.

Det er derfor de kommer hertil og Danmark ikke har råd til at behandle danskere anstændigt


Skrevet af Louis B. Knockel 1610 dage siden - Direkte link

Så sandt, som det er sagt, hr. professor Jensen. De konservative ledere er ikke konservative, men nogle ynkelige pladderhoveder. 


Skrevet af Jacques d´Biann 1610 dage siden - Direkte link

Det lader til, at Bent Jensen også har opdaget at rød og blå forlængst er begyndt at holde hånd på det overstatslige niveau:

 

"Tankevækkende, at man ikke kan se forskel på en dansk marxist og danske konservative, når det drejer sig om Danmark og EU."

 

Ja, for fanden?! Det er jo netop fordi, de nu alle som én sucker op til det plutokratisk neofascistoide globalististiske oligarki! Bag kulissen er der oprettet et herskende globalt et-parti system uden folkeligt mandat. Et narcissistisk selvbestaltet solkongevælde.

Det gamle højre-venstre paradigme er reduceret til en osteklokke; en slags politisk fængsel der skal holde vores virkelighedsopfattelse inddæmmet, så vi ikke kommer i vejen for de egentlige magthavere der handler udenfor vores synsfelt og totalt uden folkelig kontrol eller accept. Vi får kun lige akkurat lov til at bestemme så meget, at vi stadig tror, at det gamle paradigme stadig lever i bedste velgående og at vi selv sidder med rorpinden, men i virkeligheden får vi kun lov til at knipse rundt med ubetydelige småkrummer inde i osteklokken.

 

Der er indtruffet et politisk paradigmeskifte uden for massernes synsfelt og vi har simelthen ikke ænset det, for det slet ikke er meningen at vi skal - så kommer vi jo bare i vejen.

 

Der er nu reelt kun to politiske lejre: pro-NWO og anti-NWO.

 

Euopas nationalstater skal opløses og jorden inddrages og hvordan gør man det mest effektivt? Jo, det gør man ved overlagt destabilisering, imens man nægter at det er med vilje. Man ophæver sammenhængskraften (islamisering) og med fuldt overlæg smadrer man bevi(d)st økonomien med regulering man ved skader (imens man gør markedsøkonomien til syndebuk) og udskiftning af originalbefolkningerne med importerede tilbagestående uden demokratisk dannelse (og som netop derfor vil være mere tilbøjelige til bare at acceptere den nye orden!) og som ikke føler noget historisk tilhørsforhold til de europæiske nationalstater og som derfor heller ikke vil kæmpe for deres overlevelse som de indfødte europæere netop vil - og gør, for manges vedkommende.

 

Jeg betragter EU som afsløret og enhver EU-tilhænger som landsskadelig - bevidst eller ubevidst.

 

Welcome to the fourth rrrrrrrrrreich!

 


Skrevet af slettet bruger 1099 1610 dage siden - Direkte link

Det har du desværre nok alt for meget ret i :-(


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1610 dage siden - Direkte link

Jacques.

 

Helt enig, 

 

Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det!.

 

Det samme kan vi sige om indholdet i denne blok, som jeg er overbevist om størstedelen af danmarks befolkning er enige i, men ingen gør noget ved det.

 


Skrevet af Jacques d´Biann 1610 dage siden - Direkte link

Finn S:

 

Nej, og hvorfor? Fordi det er lykkedes at gøre over halvdelen af befolkningen helt - eller delvist afhængige af overførselskapital fra et statsapparatet der uofficielt har reduceret sig selv til en delstat i EU, så det at stemme imod statens interesse pludselig bliver det samme som at stemme imod sin egen interesse.

 

Der er kun én sanktion tilbage nu og det er at minimere skatteindbetalingerne så meget som overhovedet muligt og det indebærer at man starter med at fjerne sin egen røv fra den lønningsliste man nu måtte befinde sig på og så begynder at fakturere istedet og skatteoptimere så det fløjter.

 

Vores skattekroner bliver misbrugt til at financiere vores selvdestruktion!


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1610 dage siden - Direkte link

Jacques:

 

Ja, smart nok af politikerne for at sikre dem selv, de overfodrer halvdelen af vælgerne,

med den betalende halvdels hårdt tjente indkomst.

 

Og ingen bider hånden af den der fodrer dem. 

 

Jeg husker godt dit indlæg, selv om jeg er på B skat, jeg er ikke helt sikker på den model du beskrev, samt at jeg ikke lige har de kanaler, men det er fristende, og sikkert den eneste udvej af danmarks håbløse situation.


Skrevet af Svend 1610 dage siden - Direkte link

Helt korrekt.


Skrevet af Bjørn Thrane 1610 dage siden - Direkte link

WOW, - endnu engang brillierer Bent Jensen med en knivskarp kronik. Hvad var Danmark uden personligheder som Bent Jensen? - Stor tak til Bent Jensen for hans utrættelige indsats!

 

Danske politikere, Vågn nu op og tag vare på Danmark. Den første forudsætning for, at Danmark kan blive ved med at "gå foran" er, at vi har råd til det. Som udviklingen nu skrider frem under HTS's regimente - åbenbart stærkt støttet af KF kan det kun gå een vej!

 


Skrevet af machiavelli 1610 dage siden - Direkte link

"WOW, - endnu engang brillierer Bent Jensen med en knivskarp kronik. Hvad var Danmark uden personligheder som Bent Jensen? - Stor tak til Bent Jensen for hans utrættelige indsats!"

 

Helt enig i de betragtninger.


Skrevet af ckh 1610 dage siden - Direkte link

Bent Jensens kronik om hvad de konservative politikere tænker, mener og gør er i virkeligheden helt sammenfaldende med hvad vælgerne længe instinktivt har følt. Det er hovedårsagen til partiets tilbagegang. Hvis de konservative politikere ikke snart vågner op - og dermed mener jr bl.a. skubber deres nuværende ledere ud - så vil det ikke vare længe førend tilslutningen falder under spærregrænsen.Skrevet af machiavelli 1610 dage siden - Direkte link

De konservatives formand Barfoed udtaler, at han er for EU, indvandring, Euroen ( stadigvæk) og tilmed tilhænger af paragraf 266b.

Så der er er ikke så meget at tale om. Man kan naturligvis ikke forsvare det nationale, samtidig med at man stemmer for EU og indvandring. Man skal være tung i hovedet, hvis man ikke kan se det.

Tak til Bent Jensen.


Skrevet af JohnD 1610 dage siden - Direkte link

En mildest talt fantastisk artikel.

 

Desværre passer den jo ikke kun på KF, men faktisk alle partier på borgen på nær DF.

 

Det kan kun siges for lidt: Vi skal IKKE ha mere EU her i Danmark. Jeg advokerede i mange år, blandt venner og bekendte over min skræk for Euroen, og der var næsten kun latter til overs - nu..

Ser man hvilket fantasi-spind Euroen var/er og hvordan EU truer med at ødelægge alt hvad der er national-stater.

 

Det citat enhver politiker burde ligge sig ekstremt meget på sinde er hva Christian d. 4, sagde under en af Svensker-krigene, til hans ministre, da de mente at han måske burde overveje at give op.

Han kunne sikkert få lov til at være konge stadigvæk... Hans svar var at han kun ville blive en vasal-konge uden magt og agt - og hvad værre var, ville Danmark forsvinde fra landkortet, for:

" Det land som ikke længere kan slå sin egen mønt, eksisterer ikke mere!"...


Skrevet af Floejborg 1610 dage siden - Direkte link
Fremragende artikel der blandt andet så rigtigt peger på der ikke er forskel på en konservativ og en marxist når snakken falder på EU. Ufatteligt de konservative ikke vil have vælgerfremgang.
Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

3
10
16
6
16
7
11
10
8
16
9
8
8
7
11
20
13
13
12
9

- Annonce -


Om Jeppe Juhl
Journalist og tv-producent.
Cavlingprisen 1989
Bosat i udlandet

Største interesser: Historie, matematik, fysik og filosofi
Mærkesager: Kamp mod...

Se Jeppe Juhls profil
eller
Følg Jeppe Juhl
Afstemning
Hvilken DR-produktion er mest venstreorienteret?

- Annonce -