Kontakt 180Grader.dk
87

Skrevet af Bob 1370 dage siden - Direkte link

Endnu en perle: EU støtter Danmark, som rebet støtter den hængtes hals.


Skrevet af Frihedtilfolket 1370 dage siden - Direkte link

Denne politik er en del et højere mål. Hvis man ser ud over hele Europa gælder det samtlige vestlige lande. Det er de samme problemer og samme politik over alt. Kun tempoet afviger.

Desværre er befolkningerne blinde og døve, eller vil ikke se kendsgerningerne i øjnene.


Skrevet af Fremskridt 1370 dage siden - Direkte link

@ HansJoachim

 

At der kom færre flygtninge og indvandrere til Danmark under VK-regeringen skyldes udelukkende, at 42,2 % af samtlige tildelte danske statsborgerskaber i hele perioden 1979-2011 blev tildelt af VK-regeringen med støtteparti på bare 10 år. 

http://danmark.wordpress.com/2012/06/08/hvem-er-de-hurtigste-til-fa-landet-kort-ned/ 

 

Og hvad kan vi alle bruge Venstres og de såkaldte Konservatives "begrænsninger" til? 

De to partier agerede - om nogle - som den politiske galionsfigur ift. den hovedløse indvandring, de startede pr. 1. oktober 1983.

V og C er da - i bedste tilfælde - at betragte som en flok pyromaner, der nu står og hælder et par kopper vand på indvandringsbålet hist og pist.

http://fremskridtdk.wordpress.com/2008/11/28/schluter-loj-for-aben-tv-skaerm-2/

- Annonce -


Skrevet af MikaelF 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Hvordan kan befolkningerne forhindre denne masse indvandring?.

 

I stemmeboksen.


Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1370 dage siden - Direkte link

Som jeg kan set det er der kun DF der vil begrænse social invandring (altså import af bistands klienter).   Men DF' økonomiske politik er at køre Danmark konkurs...

 

DF har somme politik økonomisk som S/SF påstår de har (heldigvis har R blokeret en del af det), så hvis de fik magt til at begrænse invandring, ville de køre landet konkurs..   DF viste kun  økonomisk tilbageholdenhed fordi de hellere vil blokere invandre, og solgt den del af deres politik for kontrol af invandring...  Fik de flertal er jeg bange for at Anker Jørgensen ikke længere vil være den meste frådsene statsminster, i Dansk historie..   

 

Så hvordan kan man stemme om det i stemme boksen, der er DF (invandings negativ parti), resten er ligeglade, eller glade ved at importere bistands klienter...


Skrevet af Fremskridt 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

@ HansJoachim

 

Det var dog lige godt utroligt.

Var der virkelig stor skepsis i Venstre og Det konservative Folkeparti mht. udlændingelovens liberale udformning?

Hvis jeg var dig, så ville jeg nu ikke læne mig alt for hårdt og alt for længe op ad danmarkshistorien.dk som troværdighedsvidne.

 

For her skal du bare se, hvad der kommer frem af kolde facts, når man kigger lidt i firkløverpartiernes ordførertaler ved 2. behandlingen den 30. maj 1983 og ved 3. behandlingen den 3. juni 1983 af udlændingeloven.

 

Vi starter med den konservative Hagen Hagesen:

 "Det konservative Folkeparti indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren stillede ændringsforslag og vil i konsekvens heraf stemme imod stort set alle de øvrige ændringsforslag...

 

Det har været nævnt, at lovforslaget kunne udsættes til videre bearbejdelse i næste folketingssamling. Jeg finder imidlertid, at det trænger sig på, at vi får skabt retssikkerhed i fornødet omfang på udlændingeområdet.

 

Retsklarhed er det først fornødne. Justitsministerens lovforslag med de af ham fremsatte ændringsforslag vil give retsklarhed med rimelig hensynstagen til en retssikkerhed for udlændinge, der fuldt ud opfylder, hvad Danmark som retsstat kan yde udlændinge...

 

Jeg finder, at lovforslaget med justitsministerens ændringsforslag vil kunne give en forsvarlig udlændingelov. De hensyn, vi med rette skal tage over for dem, der kommer hertil, tilgodeser vi ved en sådan lovgivning, men der må kræves, at de faktisk ønsker at blive her en tid, har en varigere tilknytning til landet, og hvis de ønsker at opretholde visse former for deres egen kultur og levevis, må det også i nogen grad afspejle sig i den lovgivning, vi gennemfører".

 

Og så giver jeg ordet til daværende medlem af Venstre, Bjørn Elmquist, som sluttede sit indlæg ved førstebehandlingen således:

"Lad mig slutte med at sige, at jeg stadigvæk har håb om, at det om ikke andet så ved tredjebehandlingen i det mindste kan lykkes at få skabt et bredt flertal bag denne nok så centrale lov, så vi ikke som vi vil se her ved afstemningerne efter andenbehandlingen, vælter fra flertal til flertal, så det vil være svært at se en linie i det ændrede lovforslag".

 

Sandelig om ikke den konservative justitsminister, Erik Ninn-Hansen, var meget begejstret:

"Vi har i loven indført regler om familiesammenføring, sådan at man opfylder det ønske, der blev påpeget om større sikkerhed på dette område.

 

Der er sket væsentlige forbedringer på flygtningeområdet, som også fremhævet af fru Lise Østergaard (A), med de forslag, der er stillet. Jeg betragter det som noget meget væsenligt, at Danmark for at opfylde sine forpligtelser stiller sig velvilligt over for flygtningene, giver dem mulighed for at være her i landet og bliver behandlet rimeligt og rigtigt, og det mener jeg ikke mindst efter det af mig stillede ændringsforslag, at man må sige opfyldes fuldt ud.

 

En større flygtningekvota end den, vi har i dag, synes jeg også er noget af det, der kunne være genstand for en positiv drøftelse".

 

Og se så her, HansJoachim hvad der blev udtalt af Hagen Hagesen fra Det konservative Folkeparti, da han indledte tredie-behandlingen:

"Det er lykkes at få bøjet sig mod hinanden på en sådan måde, at vi nu om et øjeblik får en udlændingelov, som jeg tror vil både have retsklarhed og retsbeskyttelse i det omfang, der kan være grund til at have det over for dem, der kommer til vores land, navnlig dem, der ønsker varigt at være her. Jeg vil blot sige, at det er en god ting, at så mange har kunnet sluttet sig sammen om at få en udlændingelov med et indhold som den, der nu kommer til verden. Jeg tror egentligt, at det vil vise sig, at man kan leve med den, både de, der kommer her til landet, og de, der bor her i landet og hører til her".

 

Og Bjørn Elmquist (V) var lige så forblændet:

"Når vi nu om et øjeblik med et meget stort flertal vedtager den nye udlændingelov, bliver der bragt ro og klarhed omkring en lang række spørgsmål. Vi får slået fast med syv-tommersøm, at de udlændinge, der har boet i Danmark i mange år, har krav på at få en ordentlig behandling, og vi får slået fast med syv-tommersøm, at dette spørgsmål vil vi ikke gøre til politisk kastebold. Det er muligt, at der stadig væk vil lyde kritik af, hvad denne lov indeholder, men de ansvarlige partier i Folketinget er enige om, hvordan denne indvandrerlov skal se ud.

 

Jeg vil gerne takke de partier, der har været med til det, og jeg synes også, vi skal takke de embedsmænd og -damer, der har hjulpet os. Det har været indviklet, det har været meget svært at finde ud af de mange indviklede lovregler, vi har drøftet, og det er ikke mindst deres fortjeneste, at vi, hvad i hvert fald det saglige angår, er kommet igennem med skindet på næsen".

 

Og så sluttede Erik Ninn-Hansen (C) af. Han havde blandt andet disse bemærkninger:

"Der var nok ikke mange, der havde ventet, at vi skulle slutte behandlingen af dette lovforslag så harmonisk, som det bliver tilfældet....

 

Ingen havde ventet det efter den debat, der har været i det sidste halve år, en debat, der har været skarp og hård, undertiden særdeles følelsesladet, med anvendelse af betegnelser, som man heldigvis ikke altid ser i den politiske debat; ubehagelig til tider har noget af debatten været. Men alligevel er det lykkedes, og det er selvfølgelig tilfredsstillende for den minister, der fremsætter lovforslaget, at man kan ende så harmonisk...

 

Vi betragter det stadig væk som en af vore hovedopgaver i justitsministeriet at behandle disse spørgsmål vedrørende udlændinge på en rimelig og retfærdig måde, og derfor vil jeg også gerne takke Folketinget, fordi man mener, at denne lovgivning fortsat skal varetages af justitsministeriet".

 

Lad mig spørge dig igen, HansJoachim:

Hvem var det, der var skeptiske overfor verdens mest liberale flygtningelovgivning i 1983?


Skrevet af Fremskridt 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

@ HansJoachim

 

Wow, du læser godt nok hurtigt.

 

Og du dømmer også hurtigt.

Fremskridtspartiets medlemsblad: Hvor står det henne?

 

Nej, ovenstående citater fra de "ansvarlige" politikere stammer fra Schultz bogforslag, der udgiver, hvad der ordret bliver sagt  fra Folketingets talerstol.


Skrevet af Fremskridt 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Måske du ville være så venlig at give dit svar/din kommentar nedenunder den rette dialogboks?

 

Bortset fra det: Er det så alt, hvad du har at byde ind med ift. mine indlæg?


Skrevet af Fremskridt 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Udlændingeloven var en politisk handel mellem Firkløverregeringen og det alternative flertal, som bestemt ikke huede V og K

Nyttig byrde bæres let.

 

De var dog nødt til at gøre gode miner til slet spil for ikke i offentlighedens øjne at fremstå som tabere i det politiske spil på udlændingeområdet, hvor Schlüter-regeringen havde et flertal imod sig

Som daværende tabere?

Hvad er de såkaldte Konservative så her i år 2012?


Skrevet af bjarnebinee 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Man skal da være en utrolig tåbe, hvis man ikke ved, at stramningerne under V-K regeringen udelukkende skyldes pres fra DF's side..(Det er måske derfor HansJoachim ikke ved det). Det var simpelthen "betalingen" for at støtte regeringen.

 

Meget få konservative støttede denne indvandringspolitik. men partiet blev "banket på plads"

Det var ikkie svært. Dels var Anders Fogh god til at "banke". Dels kendte Bent Bendtsen  ikke rigtig til problemstillingen, han var travlt optaget af erhvervsarrangementer på Danmarks herregårde og golfbaner.

 

Bent Jensens kritik af "Det konservative hattedameparti" er fuldt berettiget. På såvel EU som på indvandrerområdet er hattedamepartiet ikke til at skelne fra De Radigale.


Skrevet af Fremskridt 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

@ HansJoachim

 

Bliver ved med at påstå?

Nej, jeg har blot - ordret - gengivet ,hvad dine politiske helte selv sagde om verdens mest liberale udlændingelov tilbage i 1983.

 

Det kan nok så mange finakademiske artikler altså ikke lave om på.

 

Jeg forstår godt, at du ikke ser nogen grund til at fortsætte diskussionen. For der er ikke noget at diskutere!

 

Indvandringens hovedskurke har dømt sig selv, men du kan da altid vedlægge en kopi at denne tråd i din ansøgning til et af de "ansvarlige "partier. Du har alle de kvalifikationer, der skal til for at opfylde "ansvarlighedens" rammer.

 

Har du forresten nogensinde hørt om komiske Ali?


Skrevet af Smother 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det er rigtigt, at især Erik Ninn-Hansen var særdeles betænkelig ved udlændingeloven. Han var den eneste ud over Fremskridtspartiet, der vovede at kritisere Gammeltoft Hansens lov - blandt andet udtalte han, at udlændingeloven ville true den danske nationalstat, hvilket fik et stort set samlet folketing - herunder også konservative partifæller - til at fordømme ham.

 

Så han pakkede sammen og endte med - formentlig modvilligt - at stemme for loven.

 

Men Venstre var med hele vejen. Når man læser, at deres ordfører på området var Bjørn Elmquist, så behøver man ikke vide så meget mere.


Skrevet af Fremskridt 1370 dage siden - Direkte link

En større flygtningekvota end den, vi har i dag, synes jeg også er noget af det, der kunne være genstand for en positiv drøftelse.

Udtalt af Erik Ninn-Hansen fra Folketingets talerstol 1983


Skrevet af Bjørn Thrane 1370 dage siden - Direkte link

WOW, - endnu engang brillierer Bent Jensen med en knivskarp kronik. Hvad var Danmark uden personligheder som Bent Jensen? - Stor tak til Bent Jensen for hans utrættelige indsats!

 

Danske politikere, Vågn nu op og tag vare på Danmark. Den første forudsætning for, at Danmark kan blive ved med at "gå foran" er, at vi har råd til det. Som udviklingen nu skrider frem under HTS's regimente - åbenbart stærkt støttet af KF kan det kun gå een vej!

 


Skrevet af machiavelli 1370 dage siden - Direkte link

"WOW, - endnu engang brillierer Bent Jensen med en knivskarp kronik. Hvad var Danmark uden personligheder som Bent Jensen? - Stor tak til Bent Jensen for hans utrættelige indsats!"

 

Helt enig i de betragtninger.


Skrevet af Svend 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Helt korrekt.


Skrevet af Morten Rahbek Andersen 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Tror sku vi skal lidt længere tilbage, Under Schlüter, Helveg og Ellemann. Det var hverken i 90'erne eller 00'erne det kørte helt af sporet. I 80'erne blev der åbnet op for alt og vi kan idag takke Ninn Hansen for at det ikke gik værre :-)

Skrevet af ckh 1370 dage siden - Direkte link

Bent Jensens kronik om hvad de konservative politikere tænker, mener og gør er i virkeligheden helt sammenfaldende med hvad vælgerne længe instinktivt har følt. Det er hovedårsagen til partiets tilbagegang. Hvis de konservative politikere ikke snart vågner op - og dermed mener jr bl.a. skubber deres nuværende ledere ud - så vil det ikke vare længe førend tilslutningen falder under spærregrænsen.Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1370 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det ville jeg også gerne, men som jeg ser der er der kun 3. vejen

 

1. Lad det spille ud, og lad landet gå konkurs, både kulturelt, og økonomisk - jeg er bare ikke sikker på om vi overhovedet kan komme tilbage til noget der ligne et stabilt samfund i mange generationer.

 

2. Massiv Generel strjeke af alle skaffedyrene, således at samfundet tvinges til at ændre sig, dette vil aldrig ske, fordi staten har sørget for at langt det største flertal er dybt afhængig af penge fra staten, og det efterlader et mindre tal.. Men hvis bare halvdelen gjorde ville det være nok..

 

3. Civil borger krig..


Skrevet af machiavelli 1370 dage siden - Direkte link

De konservatives formand Barfoed udtaler, at han er for EU, indvandring, Euroen ( stadigvæk) og tilmed tilhænger af paragraf 266b.

Så der er er ikke så meget at tale om. Man kan naturligvis ikke forsvare det nationale, samtidig med at man stemmer for EU og indvandring. Man skal være tung i hovedet, hvis man ikke kan se det.

Tak til Bent Jensen.


Skrevet af Floejborg 1370 dage siden - Direkte link
Fremragende artikel der blandt andet så rigtigt peger på der ikke er forskel på en konservativ og en marxist når snakken falder på EU. Ufatteligt de konservative ikke vil have vælgerfremgang.
Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

20
24
11
7
10
5
8
13
10
9
3
33
9
15
13
12
22
33
7
6

- Annonce -


Om Jeppe Juhl
Journalist og tv-producent.
Cavlingprisen 1989
Bosat i udlandet

Største interesser: Historie, matematik, fysik og filosofi
Mærkesager: Kamp mod...

Se Jeppe Juhls profil
eller
Følg Jeppe Juhl
- Annonce -