Kontakt 180Grader.dk
108

Skrevet af nwinther 1372 dage siden - Direkte link

Interessant problemstilling.

 

Jeg gad vide, hvem der lusede ud i "lille sorte sambo", Peter Pedal-bøgerne og "Strudsen Rasmus".

 

Kunne de ikke bruge samme organ (i hvert fald samme organisering) til at gå nutidens bøger igennem?

 

KKB's artikel lider dog under manglen på eksempler (citater) fra bøger. Jeg er klar over at en avisartikel ikke kan rumme lange passager fra  50 skolebøger. Men det hele får lov at køre igennem KKB's "filter" og bliver så leveret med en "DF"-vinkel, som igen skal gennem et Metz-filter hos parnasset og derved bliver fuldstændig nedrakket (såfremt parnasset nedværdigede sig til at læse DKA).


Skrevet af Kristian Oestergaard 1372 dage siden - Direkte link

Forlagene er jo afhængige af at lærerne vil købe bøgerne, så de er jo nødt til at tilpasse sig målgruppen :o)


Skrevet af Christian Agersund 1372 dage siden - Direkte link

Husker stadig min historiebog fra gymnasiet(slut firserne) Her stod det tydeligt og klart i forordet at denne bog var skrevet ud fra en "venstreorienteret" vinkel. Ligeledes havde jeg en geografilære der elskede artikler fra Information der var så gennemtyggede med forudfattede meninger at det var til at kaste op over. Havde også en samfundsfagslære der var erklæret kommunist. Dette gav naturligt nok ophav til mange diskussioner. Heldigvis gav han ordentlige karakterer til trods for at jeg var rygende uening i hans verdens syn. Og jeg fik ihvertfald slebet debategenskaberne grundigt op.

- Annonce -


Skrevet af vera madsen 1372 dage siden - Direkte link

Måske skal jeg sål ikke være så ked af, at det i min skoletid var Gorm Den Gamle og Det Gamle Testamente der var fremherskende og at kongefamilien hang på væggen (sat på spidsen men alligevel)


Skrevet af K Sejr 1372 dage siden - Direkte link

Det er et ganske velkendt fænomen for de vidende, at uddannelsessystemet har været igennem en forrådnelsesproces i flere årtier nu og det kommer helt sikkert til at fortsætte.

 

Men det illustrerer jo bare igen, hvor langt rød lejr er villig til at gå for at kapre stemmer til folketingsvalgene. De 3 grelleste eksempler i nyere tid er :

 

Udlændingeloven i 1983

Bevidst venstreorienteret indoktrinering i uddannelsessystemet

Løftebrudsregeringen, år 2011

 

Decideret ulækkert og man forstår faktisk ikke, hvordan de stadig kan kigge sig selv i spejlet med deres selvfede arrogance og deres gennemsyrede uærlighed.

 

 


Skrevet af Jimmi K 1372 dage siden - Direkte link

"Historiebogen" er et skræmmende eksempel på marxistisk indoktrinering, klar kommunistisk propaganda, bla. indeholdt den billeder af DDR ungkommunisternes demonstrationer, forsynet med utallige ledende spørgsmål som man forventedes at skulle besvare og tilsvarende med andre kilder, forsynet medstærkt (vild)ledende spørgsmål.

Da gymnasiet ikke havde råd til at købe nyt undervisningsmateriale, måtte vi affinde os med dette makværk, og undgå de værste og mest propagandistiske sider i denne kommunistbibel.

Bare tanken om den bog giver mig kvalme, selv hvis man fik Mein Kampf eller Lenins værker på pensum ville det være mere objektivt.


Skrevet af jesper 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Kender indtil flere humanister, som oprigtigt mener, at grunden til, at danskerne ikke elsker multikultur, er mangel på uddannelse. Med andre ord: Hvis du er tilhænger af nationalstater, er du simpelthen ikke dannet nok.

Du må færdes blandt frelste radikale og socialister. Det var i hvert fald der jeg sidst hørte dette engang først i nullerne. Men det virker rent faktisk også som om de stadigvæk lever i første halvdel af 90'erne - altså før kriminaliteten fra indvandrere og flygtninge blev rigtig stor.

 

Her i den virkelige verden er de fleste ved at have fattet, at indvandring fra muslimske lande giver store problemer - og at det mest fornuftige er at begrænse denne indvandring. Og specielt for afkommet der jo er specielt udsat for kulturberigelsen. Det gælder også de Nye Helliges afkom - omend i mindre grad end underklassen. Og de vil hade deres forældre for hvad de har gjort. Af et godt hjerte.


Skrevet af Iceman 1372 dage siden - Direkte link

Så de fleste er ved at fatte at deter mest fornuftigt at begrænse denne indvandring?

 

Jeg tvivler stærkt på at denne yderst veldokumenterede form for sund fornuft har nået ufornuftens hellige højborg i landets regering....


Skrevet af thomas hermann 1372 dage siden - Direkte link

Redaktører på aviser og tv stationer lider under samme svaghed, som forfattere til undervisningsmateriale. At de bliver nødt til at lave et produkt flertallet af potentielle kunder generelt er holdningsmæssigt enige i. Ellers kan det ikke sælges.

Som ansat under fællesskabets principper i uddannelsessystemet, har du som underviser nok ikke "råd" til at gå ret meget i mod strømmen.

Samme tendens eksisterer jo i høj grad også i landets lovgivende forsamling. Der kævles om hvem der er skyld i hvad, men i store træk sælger de centrale politiske partier samme holdninger, som forfattere til undrvisningsmateriale, redaktører laver tv og undervisere afspejler i undervisningen.

Alle ved - vi som nation ikke kan leve af at klippe hinanden, men uanset så udvikler man konstant holdninger og fællesregler, der gør det sværere og sværere at fastholde aktiviteter, der retter sig mod verden omkring os (arbejdspladser i eksport-orienterede erhverv f.eks.). Det er blevet fællesskabets lod, at piske sig selv med stadig flere fælles selv-distruktive forordninger og stramninger i velfærdsstatens navn. Fællesskabets manglende evne til at udvikle sig bliver ganske mærkbar, når verden omkring os efterhånden tilegner sig evner, vi tidligere havde næste eneret på at besidde.

Kommer der en ændring - ja men først når fællesskabet kommer væsentlig tættere på total undergang socialt og økonomisk. 

Politisk er vi lige nu ved at være så langt, at man begynder at påtænke begrænsninger for borgerne i forhold til at forlade fællesskabet. Et af værktøjerne er fuld skattepligt på arbejdsindtægt optjent i udlandet. Skattetekniske fodlænker om man vil. Fællesskabets åbne fængsel forlænger den selv-distruktive pine med smartnes. I gl. dage byggede man betonmure med pigtråd på toppen og satte vagter i tårne.

 Og deres bøger, undervisningsmateriale og undervisere fortalte om et fællesskab, på alle måder bedre og selvbærende i forhold til alt andet.

Hvad bevirkede så udvidelsen af fællesskabet til det vi i dag kender som EU. At vi har flyttet murene til en ny grænse, kort og godt.


Skrevet af Smother 1372 dage siden - Direkte link

Når man læser de Facebook kommentarer om indvandring/multikultur, der får flest likes og shares, så hæfter man sig hurtigt ved, at de fleste er skrevet af skole-elever, der lirer floskler af sig i en uendelighed.

 

Disse kommentarer formidler aldrig fakta eller noget konkret. Ofte indeholder de en anekdote om den flinke grønthandler på hjørnet - men mest af alt virker det bare som hjerneblæst repetition af noget, som de kan på rygraden.

 

Og hvordan får man så noget på rygraden? Tjah - mindst 9 års daglig indoktrinering sætter helt sikkert sine spor i ubefæstede sjæle.

 

Jeg kan da tale for mig selv - som nyudklækket gymnasiast i starten af 90'erne var jeg en tankeløs, naiv idealist, der ville redde verden. Hold kæft hvor var jeg da en påståelig idiot uden reel kritisk tankevirksomhed.


Skrevet af Kim Ursin 1372 dage siden - Direkte link

Det er jo netop grønthandleren på hjørnet, den kinesiske reastaurant, den flinke Mustafa på arbejdet, der fortæller mig at danskere ikke er racistiske og egentlig heller ikke har det mindste imod kultur udefra. Det som vi er imod er derimod kriminalitet og nasseri. Derfor burde det være i alles interesse - også grønhandleren på hjørnets - at sparke kriminelle og nasser ud øjeblikkeligt.

 

EL har ikke fattet at det vil være den nemmeste måde at fjerne DF fra det politiske landskab på :-)


Skrevet af vera madsen 1372 dage siden - Direkte link

Kim Ursin jeg er enig med dig et langt stykke, men helt ærligt: Hvordan skal den forstås i sammenhold med ovenstående.

EL har ikke fattet at det vil være den nemmeste måde at fjerne DF fra det politiske landskab på :-)


Skrevet af Kim Ursin 1372 dage siden - Direkte link

Det skal bare forståes sådan at venstrefløjen så gerne vil holde DF udenfor indflydelse og det ville være den nemmeste måde. DF er kommet ud af den komplet fejlslagen indvandrings- og intergretionspolitik. Løste man det, så ville de have løst "problemet" DF.

 

Personligt mener jeg faktisk DF er mere socialdemokratisk end S/SF og iøvrigt har en langt mere sympatisk ledelse.


Skrevet af Kim Ursin 1372 dage siden - Direkte link

Jeg synes det burde have fremgået tydeligere at det ikke var dit indlæg, men Kenneth Kristensens, men det er så hvad det er.

 

Her er hans dokumentation for hans påstande: http://denkorteavis.dk/2012/danske-skoleboger-er-stadig-ensidige-og-fejlbehaeftede/

 

Og han har ret i sine eksempler, de er ikke bare slemme, de er helt uantagelige!


Skrevet af Ellen Nikoline Jensen 1372 dage siden - Direkte link

 

I en bog af Helle Hinge "Medborgerskab - fra teori til praksis" , skrevet til  seminarieelever står der bl.a.: "Udfordingen bliver i disse år at uddanne og efteruddanne lærere, som kan medvirke til dannelsen af borgere til et flerkulturelt samfund".  Dvs., at forfatteren opforder til modarbejdelse af dansk kultur, hvilket skolens formålparagraf ellers påbyder lærerne at fremme. Forfatteren foreslår, at man afskaffer traditionen med, at man i skolerne fejrer tiden op mod jul  med julesalmer, sange og juleklip med mere. Den slags udskejelser er nemlig diskrimination mod andre kulturer, siger forfatteren.

 

Uddrag af klumme af Katrine Winkel Holm i Jyllands-Posten, d  26.12 2009.


Skrevet af Svend 1372 dage siden - Direkte link

Indoktrineringen på skattebetalt tv er endnu værre. Se alle film af typen krimi eller drama. Skurken er en hvid heteroseksuel mand med jakkesæt og slips, der artbejder eller er chef i et privat firma. Heltene, der er altid 2, er en fraskilt kvinde, (banket og fornedret af førstnævnte) i samarbejde med en ultraintelligent neger, hvis geniale arbejde de hvide mænd har stjålet eller ikke vil anerkende. Det hele yderst realistisk.

 

Selv når emnet er dokumentar kører den i samme spor: Ned med de onde kristne hvide heteroseksuelle mænds positive fortjenester - op med negres og araberes.

 

Og det stopper slet ikke her: Fx er man for mindst anden gang i færd med at sende en udsendelse om de danske kyster: Underlægningsmusikken - noget underligt kønsløst køren i cirkel syntetisk jamrende noget. Hvorfor ikke noget fra den danske sangbog? Blæsten går frisk ..., Havet omkring Danmark og alle de andre prægtige sange vi startede skoledagen med.

 

Vi skal røves for sandheden, vore penge og arv, og røverne er hele folketinget med et par få undtagelser.


Skrevet af ckh 1372 dage siden - Direkte link

Mange danske skolebøger har været rød propaganda lige siden 1970. Jeg erindrer en historiebog med tegninger, hvis tekst begyndte : I begyndelsen var der herremændene og det abejdende folk. - På én af bogens sidste sider var der en tagning af cigarrygende kapitalister og en bygning i baggrunden hvorpå der stod "skibsrederen". Jeg er derfor af den opfattelse, at alle, som har gået i skole efter 1970 har været udsat for en form for indoktrinering - medens mange har gennemskuet det før eller siden, er der en stor mængde af dagens voksne vælgere, hvis meninger stadig er et produkt af den "røde mor".


Skrevet af Himself 1372 dage siden - Direkte link

Er der nogen det ved om der findes et liberalt (eller bare neutralt) alternativ? En private skole, hvor børnenes hjerner ikke bliver vasket i denne røde suppe?


Skrevet af jesper 1372 dage siden - Direkte link

Skrevet af Cool Carl 1372 dage siden - Direkte link

At nogen udgiver en skolebog er jo ikke ensbetydende med, at den bliver brugt, så uden oplagstal er KKBs "dokumentation" ret uinteressant.


Skrevet af Kim Ursin 1372 dage siden - Direkte link

Det kunne der godt være noget om.


Skrevet af Birte Frandsen 1372 dage siden - Direkte link

I en kronik i Berl.i November 4-11 1989 kom det frem at en forfatter havde skrevet en  ungdomsbog med socialistisk indoktrinering, og at han fandt det smart.

Mon hans bog stadig sendes ud til unge ?

 

 

 


Skrevet af Smother 1372 dage siden - Direkte link

Jeg kan kun anbefale at tage fat i dine børns samfundsfag-bøger og gennemgå dem minutiøst.

 

Og ved mindste tegn på politisk stillingtagen, så skriv det op - og vend det med læreren ved næste skole/hjem samtale. Det er det eneste, der hjælper.

 

Jeg har gjort det 2 gange nu - for jeg vil ganske enkelt ikke finde mig i, at mine børn indoktrineres rent politisk. Hverken af mig eller skolen. De skal selv danne deres meninger.


Skrevet af Cool Carl 1372 dage siden - Direkte link

Lyder som en fornuftig og pragmatisk tilgang.


Skrevet af Kim Ursin 1372 dage siden - Direkte link

Og ved mindste tegn på politisk stillingtagen,

 

I den sidste ende kommer det jo meget an på om dels læreren er opmærksom på det (det må man formode) dels at hvordan læreren så bruger bogens materiale. Man kan godt forstille sig at bogen tager stilling, hvorefter læreren lægger op til at eleven skal tage stillingen til bogens stillingtagen og om de er enige - og endnu vigtigere begrunde det.

 

Jeg er helt ligeglad med om eleven er blå eller knaldrød, bare eleven kan argumentere for sine synspunkter.

 

Det er naturligvis vigtgt som du selv skriver at undersøge hvordan forholdet er ved den pågældende undervisning. Hvad sagde læreren egentlig til det?


Skrevet af Smother 1372 dage siden - Direkte link

Hvad sagde læreren egentlig til det?

 

Den ene gang var det om kommunisme. Især omtalen af Lenin var alt for rosenrød. Jeg spurgte læreren, om hun syntes, at materialet var dækkende for den faktiske historie.

 

Hun svarede, at man selvfølgelig ikke kunne have alt med i en sådan bog.

 

Hvortil jeg så svarede, at det var da utroligt, at man alligevel havde fået plads til alt det rosenrøde, når sætningen "Lenin var en brutal, afstumpet, psykopatisk massemorder" ikke fylder det helt store.

 

Hun snakkede mig så lidt efter munden - men jeg tror generelt, at problemet var, at hun ikke vidste det helt store om manden.


Skrevet af Anders1993 1372 dage siden - Direkte link

I en økonomibog, som benyttes på mit gymnaisum, står der, at ét af de fem vigtigste kriterier for en god økonomi er en lige fordeling af velstanden. Der står overhovedet ikke hvorfor eller grunden til at det er et kriterium, men det svæver blot i luften som et faktum.

 

En af mine tidligere lærere har engang udtalt, at målet med hendes undervisning var at få os til at lade være med at stemme på Dansk Folkeparti. Læreren havde gennem tiderne ikke lagt skjul på sit politiske ståsted, men dette var simpelthen dråben, der fik bægeret til at flyde over...


Skrevet af Cool Carl 1372 dage siden - Direkte link

"Udligning af sociale forskelle" er et almindeligt anerkendt politisk begrundet samfundsøkonomisk mål, som du næppe finder noget politisk parti - og da slet ikke DF - der vil undsige.

At tilstræbe at ens elever bliver så oplyste, at de ikke betragter DF som et fornuftigt politisk valg, er vel en naturlig ambition. Men at sige det højt er selvfølgelig mindre kløgtigt. 


Skrevet af Anders1993 1372 dage siden - Direkte link

"At tilstræbe at ens elever bliver så oplyste, at de ikke betragter DF som et fornuftigt politisk valg, er vel en naturlig ambition"

 

Så med andre ord er det i orden, at lærerne indoktrinerer, sålænge formålet med indoktrineringen er nobelt nok?


Skrevet af Cool Carl 1372 dage siden - Direkte link

Oplysning er ikke det samme som indoktrinering. Oplysning er saglig, indoktrinering er subjektiv.  


Skrevet af K Sejr 1372 dage siden - Direkte link

"At tilstræbe at ens elever bliver så oplyste, at de ikke betragter DF som et fornuftigt politisk valg, er vel en naturlig ambition. Men at sige det højt er selvfølgelig mindre kløgtigt."

 

Så bette Carl, nu skal du hen til børnebordet og lege med dine lyserøde legoklodser. Din kommunistiske tankegang er afsløret for længst, og du er sørgeligt nok et produkt af indoktrinerings kampagnen siden 1970. Og du erklærer dig selv for "oplyst" haha, du er jo til grin bette Carl - de har godt nok taget røven på dig, men tag en brosten i hånden og råb nazisvin til alle, så får du det helt sikkert meget bedre i din egen desillusion!


Skrevet af Cool Carl 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

hvor indoktrinerede og floskelfyldte de selv er

Lille spejl på væggen der .....


Skrevet af Cool Carl 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nævn mig bare ét dansk parti, der ikke har en eller anden aktiv form for social udligning i principprogrammet.


Skrevet af Carl Henrik Petersen 1372 dage siden - Direkte link

   Dansk bør arfskaffes i folkeskolen!  Undervis konsekvent på Tysk ,  Fransk eller Engelsk , som  jo er hovedsprogene i det europæiske fælleskab. Hemed forhindres det efterhånden omfattende misbrug af vort modersmål.  Dansk bør på linie med "Grundloven" lægges i dybfrysereren indtil morgenrøden for vor gamle nation oprinder..


Skrevet af Cool Carl 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det er et argument for, at social udligning er en generelt accepteret politisk målsætning, og at der derfor ikke er noget suspekt ved, at social udligning forklares i skolens lærebøger.

Det var måske en idé, at du forsøgte at sætte dig ind i hvad, der diskuteres, før du blander dig i de voksnes snak, lille Erik.   

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

21
14
15
15
13
35
11
15
13
21
3
13
5
30
15
40
75
26
18
13

- Annonce -


Om Jesper Ørsted
Medlem af Nye Borgerlige Kernekrafttilhænger
Modstander af indvandring af uudannede personer fra den tredie verden
Modstander af fri narko
Mac...

Se Jesper Ørsteds profil
eller
Følg Jesper Ørsted
- Annonce -