Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

119

Skrevet af snielsson 1607 dage siden - Direkte link

Uha, et dristigt træk, Ole, sådan at bruge fakta, nøgterne kendsgerninger og rationalitet... Bare det går!

 

(superskarp kronik / analyse - mange tak)


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Nu er skattetrykket også steget markant i f.eks. Sverige der har overhalet Danmark og som figuren viser, så har Danmark catchet en del op på f.eks. Schwiez i samme periode, så det kan være der er mere komplekse forhold end bare skattetrykket, der i forvejen ikke er en entydig størrelse. 

 

Jeg ser også der henvises til LAs program, hvoraf der fremgår følgende:

 

"Besparelse Gennemføre en tilbagetrækningsreform 22 mia. kr."

 

Arbejdsmarkedskommissionen beregnede, at en stort set fuldstændig afvikling af efterlønnen ville give 18 mia. og Finansministeriet har beregnet, at den gennemførte begrænsning af efterlønnen vil give 10 mia. i varig budgetforbedning, så hvilke 22 mia. taler LA om? 


Skrevet af Ole Birk Olesen 1607 dage siden - Direkte link

LA's tilbagetrækningsreform rummer også en forhøjelse af folkepensionsalderen til 68 år.

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Tilbagetrækningsreformen hæver den til 69 år. Derudover synes det allerede at være matematisk umuligt at hive 22 mia. hjem, når der allerede er indkasseret 10 mia. i holdbarhed. Har jeg ikke ret i, at disse beregninger er forældede og før aftalen om tilbagetrækning. 

 

Hvordan vil du forklare, at Schweiz i samme periode mister forspring til Danmark og Sverige med dets høje skattetryk har indhentet Schweiz. Det samme gælder Østrig der mig bekendt heller ikke kan kategoriseres som et lavskatteland.

 

Tilbagetrækningsaftale


Skrevet af Ole Birk Olesen 1607 dage siden - Direkte link

Nej, den gennemførte tilbagetrækningsreform hæver folkepensionsalderen til 67 år.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Nå ja. Men for dem der er ført i 1970 bliver den 69 år. Er man født i 1955 er den 67 år i 2022, men det ene år og den mindre rest af efterlønnen kan næppe forklare de 22 mia. Har jeg ikke ret i, at de 22 mia. er gamle tal og fra før tilbagetrækningsaftalen?

 

Du kunne ikke forklare, at Sverige i samme periode stort set havde indhentet Schweiz, trods høj marginalskat og skattetryk. 


Skrevet af Ole Birk Olesen 1607 dage siden - Direkte link

Jo (vi kommer med opdateret plan, indtil videre har vi kun den fra valgkampen) og nej.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Nuvel. Der er så nok andre forhold end skattetrykket der er gældende. Om dette og det offentlige forbrug er 50 eller 45 % gør næppe den store forskel, når den private sektor i forvejen ikke vokser så meget p.g.a. manglende produktivitet.

 

F.eks. hænger det givet sammen med behovet for et mere intelligent skattesystem uden subvention af ejerboliger og høj skat på arbejde og manglende lettelse af selskabsskatten eller dækningsafgift på erhvervsejendomme. 

 

Når man anerkender DREAM og de modeller den bygger på, må man også anerkende, at det vil give mere vækst at sænke skatten på arbejde, mens f.eks. skattestoppet blev fjernet på ejerboliger/rentefradraget sænket. Selv Cepos har været inde på det rimelige i lavere rentefradrag. Dette er helt uafhængigt af de andre politiske valg. 


Skrevet af tillebeck 1607 dage siden - Direkte link

Så vil jeg gerne komme med en forklaring eller delforklaring på Sveriges indhentning af Schweiz, når nu Danmark ikke kan.

 

Nok har Sverige en høj indkomstskat, men de har en meget mere veldreven offentlig sektor end i Danmark. Og mit indtryk er, at der ikke tilnærmelsesvist er samme mængde af afgifter i Sverige heller (fx. vand, el, biler, fedt, sukker osv. osv.)

 

I år 2000 lå DK og SE side om side når det kom til offentligt forbrug. Siden da har Sverige (politisk beslutning) valgt at nedsætte den offentlige sektor en smule år for år, hvor det er gået den modsatte vej i DK i samme periode. I dag har Sverige en mindre offentlig sektor end Danmark.

 

Kilde:

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/1d4e7fa19f689c96c12570d6004dfd59/3b108f19ab335ea1c12577f30034c8ab/$FILE/kap02.htm

Scroll ned til "Økonomisk Politik"

Finanspolitik
Sverige har været langt dygtigere til at styre det offentlige forbrug i forhold til budgetterne end Danmark. Noget kan skyldes rammebetingelserne for at styre de offentlige udgifter, men det er næppe hele forklaringen. Sverige synes også at have haft en stærkere politisk vilje til at holde igen med væksten i det offentlige forbrug, herunder i kommunerne, jf. figur 7.

I det hele taget er det en god gennemgang i DPF'en. Den kommer også omkring forklaringen af ungdomsarbejdsløsheden på de 25%, som Sverige er udskælt for. Forklaring er, at unge for samme ydelser som vokse, hvor unge i DK får en væsentlig lavere ydelse. Stokkemetoden i DK, som virker. Penge på et sølfad i Sverige. Hvad skal jeg vælge? uddannelse eller gratis penge? bum-bum-bum....


Skrevet af Lounen 1607 dage siden - Direkte link
Schweiz har mistet relative konkurrencefordele, de er et helt specielt og unikt land, der ikke tåler den slags simple sammenligninger, de er usammenlignelige med alle andre lande i verden. Et urealistisk mål for skattetryk er ikke eneste parameter, der skal måles på. Det reelle skattetryk i Danmark er bestemt ikke ca 50 % nok nærmere 90% +

Skrevet af Frederik Blegvad 1607 dage siden - Direkte link

Vores indkomstskatter starter på ca 43%, det er i sig selv helt grotæsk.


Skrevet af Skovgaard 1607 dage siden - Direkte link

Du glemmet bundfradrag.


Skrevet af Frederik Blegvad 1607 dage siden - Direkte link

Det beviser bare er der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem vækst og så lave skatter som muligt. Det kan dog nok forklares bedst ved at svenskerne er dygtigere og mere effektive end schweizerne og det samme er vi hvis vi ellers fik chancen.


Skrevet af Laurentius 1607 dage siden - Direkte link

Hvordan har Schweiz's skattetryk da udviklet sig i perioden?

(Schweiz som helhed og ikke bare enkeltkantoner)


Skrevet af Skovgaard 1607 dage siden - Direkte link

Selvfølgelig er der sammenhæng, men dermed ikke sagt at der ikke kan være andre faktorer.


Skrevet af Vimfuego 1607 dage siden - Direkte link

hm jeg tvivler lidt på at svenskerne og danskerne skulle være mere effektive end schweizerne.


Skrevet af Per T 1607 dage siden - Direkte link

Meget godt - men er problemet ikke snarere dem der trækker sig tilbage som 20-30årige end dem der gør det som 67-årige? Altså de mennesker der i meget ung alder lader sig "pensionere" og brødføde af andre?

 

Under kampagnen mod afskaffelse af efterlønnen viste SID bla billeder af en rynket ældre hånd med spørgsmålet "vil du kunne lægge 600 mursten om dagen - som 71årig?" http://www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv/2011/01/~/media/LO/Fokus/efterloen/LO_efterloen_murer_fin.ashx

 

Det burde måske være fulgt op af et billede af en buttet, lyserød hånd uden hård hud og det retoriske svar "hvis denne hånd kunne overtales til at lægge 300 sten om dagen skal den gamle hånd kun arbejde halvt så hårdt.

 

IMO er der for meget focus på at få de ældre til at blive på arbejdsmarkedet og for lidt på at få de unge "pensionister" op af sofaen


Skrevet af Derernogetgaltidk 1607 dage siden - Direkte link

Fuldstændig enig Per T.

 

Jeg mener at de mange dovne og ugidelige unge pensionister (der kan) skal tvinges til at bidrage, eller må de markant ned i levestandard.

Magter de det ikke selv, må og skal de sættes under administration, i samme moment syntes jeg at de skal midlertidigt steriliseres, for kan de ikke engang tage vare på deres eget liv, er det meget sandsynligt at de heller ikke kan varetage andres.

De bør også omgående fratages stemmeretten midlertidigt.

 

Når de har bevist at de kan bidrage, kan de få deres rettigheder tilbage.

 

Der er da noget fuldstændigt galt i dette land, bare vi ikke opdager det for sent! (måske er det for sent).


Skrevet af Frederik Blegvad 1607 dage siden - Direkte link

Jeg vil på ingen måde være med til at tage stemmeretten fra nogle grupper af danske statsborgere - det er sgu et ulækkert synspunkt!

 

Det er tit og ofte heller ikke de yngre selv som har taget initiativ til at få førtidspension, men derimod sagsbehandlerne, som opfordrer dem til at søge bare pga lidt psykiske problemer. Så har sagsbehandlerne nemlig fået en ny klient så deres eget job er sikret. ;-)

 

Jeg hørte engang en psykisk/fysisk rask fyr sige at han blev tilkendt førtidspension bare fordi han foretrak at arbejde for sig selv på et revalideringscenter.

 

Det er mere systemet der er sygt end det er befolkningen og det er i allerhøjeste grad tragikomisk.


Skrevet af Frederik Blegvad 1607 dage siden - Direkte link

VI skal bare afskaffe førtidspensioner med tilbagevirkende kraft for alle der ikke er for fysisk handicappet til at kunne arbejde.


Skrevet af Andersen 1607 dage siden - Direkte link

Hvad med et billede af en 63 årig hvor der står: "Han trak sig tilbage som 60årig på efterløn. Tror du selv på der bliver råd til at du kan tillade dig samme luksus?".

 

Hvad er det for en "fokus på de ældre" du snakker om??? INGEN snakker om de ældre! Det må være tabu.


Skrevet af _slettet_bruger_4155 1607 dage siden - Direkte link

Hel enig Per ofte er det unge LA'er på SU der ævler om ældrebyrden,

De samme ældre der voksede op uden SU og børnecheck. Vi har også en yngre generation, der står for det meste af sygefraværet på arbejdsmarkedet.

Måske er der ungebyrden man skulle se på


Skrevet af Andersen 1607 dage siden - Direkte link

Nu kommer betegnelsen "ældrebyrden" jo af at der simpelthen kommer for mange ældre ift. hvor mange der skal forsørge dem - ikke af hvem der er syge eller ej. Men det er vel ok - de ældre har vel sørget for at der er een eller anden opsparing et eller andet sted - ikke?


Skrevet af Skovgaard 1607 dage siden - Direkte link

De samme ældre der voksede op uden SU og børnecheck.

 

Og betalte 20-25% i skat :)


Skrevet af Frederik Blegvad 1607 dage siden - Direkte link

Hvad med at sætte den op til 75 år? Alder er sgu ikke hvad den har været.


Skrevet af jesper 1607 dage siden - Direkte link

Nu kan budgetforbedringer jo opnås på mange måder. Og LAs er vækstorienteret. Det er de andre partiers desværre ikke. Og vækst er fremtidig velstand.


Skrevet af Censete libere 1607 dage siden - Direkte link

Danmark har bare sænket levestandarden hurtigere. Det skjules bare af at statens overforbrug indgår i BNP.


Skrevet af jesper 1607 dage siden - Direkte link

Vi er nordens Argentina eller Venezuela. I 1950 havde Venezuela det 4. højeste GDP per capita i Verden mens Argentina lå på 12. pladsen. I dag ligger de på plads nummer 88 og 73. Vi er på samme vej. Årsagerne er de samme - for lidt økonomisk frihed (herunder for højt skattetryk).

 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_gdp_per_cap_in_195-economy-gdp-per-capita-1950

 

http://www.nationmaster.com/graph/eco_gdp_percap-economy-gdp-per-capita

 

NB: Ikke købekraftskorrigerede GDP-tal.

 


Skrevet af Frederik Blegvad 1607 dage siden - Direkte link

Hvorimod Chile er gået den stik modsatte vej og er nu det rigeste land syd for USA.

 

Havde vi haft et skattestop siden 1960 havde vi været rigere end både Schweiz og Norge tror jeg.


Skrevet af JohnD 1607 dage siden - Direkte link

Så sandt som det er skrevet - bravo Ole!

Jeg nyder nu også altid, når du er i tv, og giver bolsjevikkerne tørt på :-)

Fortsæt det gode arbejde.


Skrevet af Svend 1607 dage siden - Direkte link

Alt for få skal forsørge alt for mange. Det er problemet.


Skrevet af Lounen 1607 dage siden - Direkte link
Rigtig god artikel, det er fantastisk at politikere endeligt er ved at få øjnene op for, at vores uendeligt ineffektive måde at drive samfund på har kostet astronomiske beløb når man måler på den enkelte danskers velstand. Nu mangler vi bare resten af sandheden, hvem har betalt regningen for velfærdsmonstret - alt peger helt entydigt på, at det er middelklassen og de svageste, der har betalt. Der har som sådan ikke været velstandsfremgang i Danmark siden 60'erne. I samme periode er de absolut rigeste blevet markant rigere, den øvre middelklasse og de semirige er også blevet mere velhavende, det sender den samlede regning for deres velstandsfremgang et sted hen - til middelklassen af de svageste. Velfærdsstaten har derfor set på 50 års erfaringsgrundlag vist sig at gøre nøjagtigt som forventet, omfordelt velstand og rigdom fra de svage til de rige.

Skrevet af Ole Birk Olesen 1607 dage siden - Direkte link

Jeg har altid haft øjnene op for det - jeg har bare ikke været politiker før :-) 


Skrevet af Lounen 1607 dage siden - Direkte link
Jeg ved det :-) tusind tak for din indsats, Danmark har savnet politikere som dig.

Skrevet af slettet bruger 8119 1607 dage siden - Direkte link

Hørt, Ole for prez!


Skrevet af skjold 1607 dage siden - Direkte link

Kildeskattens indførsel i 1970 er den store synder.

Fra da af, mistede folk fornemmelsen for, hvor meget de betaler i skat. Det er i virkeligheden det, der har muliggjort den kæmpe udvidelse af det offentlige forbrug, som vi har set siden.


Skrevet af LordNacho 1607 dage siden - Direkte link

Måske også gratis sundhedstjeneste og andre ydelser? Så har man også svært ved at vurdere, hvad man får for pengene.

 

Jeg har ihvertfald fået øjnene åbnet her i CH. Forsikringen betaler, men jeg får stadig en regning.


Skrevet af Annette Højrup 1607 dage siden - Direkte link

Det er barer rigtig ærgerligt, at de røde vælgere sandsynligvis ikke læser artiklen... De tror jo stadig på socilisternes løgne om, hvordan Danmark blev et rigt land.


Skrevet af JohnD 1607 dage siden - Direkte link

Jamen amen til det!

 

Mange har glemt at mellem 1720 - 1801 ( kaldet den florrisante periode ) havde DK 81 år med konstant opsving.

De gamle stor-købmænd, så som Erich Erichsen, Niels Ryberg, Agent Deunzfeldt, Frederic de Coninck tjente jo deres penge på HANDEL - de røde hunde tror jo vi alle kan jobbe lidt i det offentlige, og lave lidt projekt-arbejder, så kører det hele nok..

Vi skal ha pengene tilbage til initiativ-rige borgere, og have dem til at handle - så kommer vi ud af sumpen igen !!


Skrevet af _slettet_bruger_4155 1607 dage siden - Direkte link

Sammenligningen passer jo åbenbart ikke andre lande som Sverige og Schweiz eller

USA der er på vej ned i afgrunden.

Men supportere hepper jo altid ukritisk på deres eget hold som du selv nævner.

 

 


Skrevet af Claus Andersen 1607 dage siden - Direkte link

1970: Danmark var per capita i gennemsnit 15-20 % rigere end nabolandene Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Holland.

 

1990: Danmark var per capita i gennemsnit 10 % rigere end nabolandene Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Holland.

 

2010: Danmark var per capita i gennemsnit 10 % fattigere end nabolandene Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Holland.


Skrevet af Niels O 1607 dage siden - Direkte link

I forhold til 2010 ser jeg ikke helt dit billede ud af dette link:

 

http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNPcapita/

 

hverken på PPS eller Euro.

 

 


Skrevet af Claus Andersen 1607 dage siden - Direkte link

Det er Gunnar Viby, der har sagt det for mindre end 1-2 måneder siden. Kan ikke helt huske om det er P1 eller Radio24syv, men han udraderer fuldstændigt sin modstander. Han taler om Danmarks 5 nabolande. Altså han må vel lave noget der ligner et gennemsnitligt BNP per capita (justeret for købekraft) på de 5 nabolande. Det er nok lidt snedigt af ham, fordi Norge må trække ret så meget op i 2010.

 


Skrevet af Niels O 1607 dage siden - Direkte link

Mit link er, som nævnt, anført i bl.a. PPS = purchasing power standard.

 

Det lyder ikke som om denne "modstander" var ordentligt forberedt.


Skrevet af tillebeck 1607 dage siden - Direkte link

Hej Niels. Det er stadig "BNP som PPS". Og som pointeret højere oppe i denne tråd, tæller en alt for stor offentlig sektor, som ekstra BNP.

 

Hvis de X antal %, som vores for store offentlige sekter booster BNP trækkes fra, så ville det måske give et mere realistisk tal. Derfor sætter jeg spørgsmål ved statistikken, som du linker til.

 

"Antal timer farve-TV vist i fjernsynet" som funktion af "børn født udenfor ægteskabet" gav i en årrække også en tilmærmelsesvis ret linie uden at have meget med hinanden at gøre.... det er så let at lave overbevisende statistik, som (u)tilsigtet indeholder store fejlkilder. Eller bruge korrekt statistik i den forkert sammenhæng, hvor det stadig virker overbevisende.

 

Jeg afviser det ikke, for jeg har ikke sat mig ordentligt ind i linket. Men umiddlebart vil jeg gerne sætte spørgsmåltegn ved det, da PPS er baseret på BNP pr. indbygger.


Skrevet af Niels O 1607 dage siden - Direkte link

Det er jeg som sådan ikke uenig med dig i. Men det er vel en anden diskussion i forhold til mit respons til Claus Andersens påstand. Da både hans argument (uden dokumentation) og mit argument (med dokumentation) er baseret på BNP/capita i PPS, så kan vi vel godt diskutere det.

 

Men jeg er da med på, at en anden målestok ville være bedre. Er det BFI eller BNI? Jeg kan ikke lige huske det på stående fod.

 

Men mig bekendt, ser man aldrig lande-sammenlignelige statistikker i andet end BNP. Så må man jo spørge de officielle statistik-magere, hvorfor det er sådan.

 

Tager jeg fejl, modtager jeg meget gerne links. 


Skrevet af skjold 1607 dage siden - Direkte link

Se: http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2010/konkurrenceevne-2010/1-velstand.ashx

F.eks.:


"Siden 1970 har Danmark i flere perioder
været blandt de fem rigeste OECD-lande -
senest i 1998. Men siden har det knebet med
at holde trit med de allerbedste. De rigeste
OECD-lande er trukket fra Danmark og
havde i 2008 et gennemsnitligt BNP per
indbygger, der var ca. 25 pct. højere end i
Danmark, se figur 1.2."

"En fortsættelse af tendensen fra de seneste
10 år vil således sætte Danmarks position
som et af verdens rigeste lande under pres
og kan betyde, at velstandsniveauet i Danmark
i 2025 falder ned i nærheden af
OECD-gennemsnittet, se figur 1.6."


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Ja, de sidste 10 år er det gået tilbage for Danmark og prognosen ser tilsvarende dårlig ud. Der vil være flere lande der overhaler Danmark i velstand og dem der allerede er mere velstående end Danmark vil øge forskellen yderligere. Så er spørgsmålet hvad der gik galt i det sidste årti under Fogh og Løkke udover de manglende reformer. 


Skrevet af Jan Christensen 1607 dage siden - Direkte link

Kunne du ikke, Afskaftopskattennu, alias Christian Larsen, som du jo i virkeligheden hedder, skrive en selvstændig artikel - altså den første på mere end fem linjer, du nogensinde har produceret ud af de næsten 10.000 indlæg, du har lagt navn til her på 180 Grader - hvori du detaljeret forklarer, hvorfor du efter valget er konverteret til venstrefløjen, og fra det tidspunkt konsekvent har set alt, hvad der er gået galt i Danmark de seneste mange år, som værende VKO's skyld. Det ville helt sikkert højne din troværdighed en smule, og jeg er sikker på, at rigtig mange brugere her på 180 Grader ville læse med med stor interesse. Du er jo meget skrap til personangreb - især dem omhandlende visse personers psykiske habitus - og måske kan du også få flettet et par af dem ind i dit indlæg, så det hele ikke bare bliver én stor forsvarstale.

 

P.S: Jeg lover at stemme din artikel op. Du behøver ikke engang at skrive til mig og bede mig om at gøre det.


Skrevet af cicero 1607 dage siden - Direkte link

Er Afskaftopskattennu identisk med Christian L. fra EB.dk?

 

I så fald vil jeg egentlig også gerne høre hans forklaring på, hvorfor han pludselig er skiftet holdningsmæssigt til rød blok.

 

Medmindre han naturligvis er ærke højreorienteret, og anser VKO for at være for socialistiske (hvilket kunne være grunden til hans kritik af VKO)

 

Jeg konkluderer intet i forhold til ovenstående. Det er blot spekulation.


Skrevet af Jan Christensen 1607 dage siden - Direkte link

Det er han, og på Berlingskes hjemmeside, B.dk, har han skrevet indlæg under sit rigtige navn, Christian Larsen. Man kan sige meget om manden, men produktiv det er han med alle sine copy-paste-tekster og links.


Skrevet af slettet bruger 8942 1607 dage siden - Direkte link

Som om Afskaftopskatten har brug for opmuntring til at skrive om RENTEFRADRAG her eller alle de andre steder.

 

...


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Måske burde Jan Christensen holde sig til substansen, istedet for sin nyfundne paranoide personangreb på undertegnede, men det evner han han ikke. 

 

Emnet er til Jan Christensens orientering den lave økonomiske vækst i Danmark. Ikke ham selv. 

 

Istedet bliver det et vanligt forsvar for Fogh/Løkke og DF. Ret trivielt. Dertil holder han ikke han ikke sit ord. "men som sagt: Slut herfra.

 

Måske skyldes denne emotionelle aggressivitet fra Jan Christensen, at undertegnede tog afstand fra mulige ulovligheder begået under Thorning/Troels Lund Poulsen gate, som han fandt i orden. Muligt noget andet. I hvert fald nærer jeg ikke samme interesse for Jan Christensen, som han for mig. 


Jeg vil i hvert fald anbefale Jan Christensen, at han fremover holder hvad han lover og eventuelt bruger et datingsite, hvis han nærer personlig interesse for andre debattører. Denne interesse er til hans oplysning ikke gensidig.


Skrevet af Jan Christensen 1607 dage siden - Direkte link

Ja, morsom det er du i hvert fald ikke, det kan man ikke beskylde dig for. Ikke desto mindre var der jo en lang periode, hvor du stemte mine indlæg op per refleks, nogle gange ét minut efter de var skrevet, så en vis fascination for undertegnede havde du jo åbenbart trods alt. Det kan man også se på, at du suverænt er den bruger, der har stemt flest af mine indlæg op. Jeg kan dog berolige dig med, at interessen aldrig på nogen måde har været gensidig.

 

Du har dog ret i, at dette indlæg ikke handler om mig - det har heller aldrig været tilfældet - men jeg ville dog stadig gerne have en uddybende forklaring på din konvertering, men den får vi nok aldrig. Måske den kommer på Ekstra Bladets Nationen på et tidspunkt?


Skrevet af Polyb 1607 dage siden - Direkte link

Off (off topic):

Kan man finde en liste over samlede stemmer på sine indlæg et sted?


Skrevet af slettet bruger 3421 1607 dage siden - Direkte link

Kan man finde en liste over samlede stemmer på sine indlæg et sted?

 

Hvad kan en radigalning dog bruge det til???


Skrevet af Derernogetgaltidk 1607 dage siden - Direkte link

Er denne Christian Larsen på førtidspension, siden han har tid til at skrive så mange indlæg på diverse netsider?

 

Jeg husker ham også fra Nationen, hvor han altid var fortaler for højrefløjen. Pludselig, skiftede han holdninger. Meget mærkeligt. Der må være sket noget helt usædvanligt, men hvad?

 


Skrevet af slettet bruger 8119 1607 dage siden - Direkte link

Et forsigtigt gæt kunne være body snatching (http://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_the_Body_Snatchers). :)


Skrevet af _slettet_bruger_4155 1607 dage siden - Direkte link

Underligt at skifte holdning ??

 

fra Radikal til Ny Alliance modstandere af DF

 til LA pludselig tilhængere af udvisning af cykeltyve.

JBO søgte optagelse i S,V og endte i LA

DF vi rører ikke dagpengene en uge efter foreslog de

halveringen af dagpengeperioden

Eller S's valgkampagne. eller Venstre modstandere af egne forslag,

når de kommer fra modparten

Vi har også en statsminister, der skrev sig ind under andet navn...

Tjaaa der er nok i folketinget som man kunne stille dette spørgsmål

 

 


Skrevet af slettet bruger 8119 1607 dage siden - Direkte link

Normalt bliver folk klogere med tiden og ikke omvendt.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Igen et indlæg fra Jan Christensen, der ikke omhandler trådens emne, men udelukkende er personangreb med falske og paranoide påstande.

 

Jan Chrisensten påstår, at han ikke er interesseret i undertegnede, men alligevel fremkommer han med ønske om, at jeg skal forklare ham nogle sammenhænge der udelukkede findes i vrangforstillinger hos ham selv. 

 

Til hans oplysning har jeg aldrig delt hans fascination af V/DF og jeg har været konsekvent i min kritik af Venstres alliance med Pia Kjærsgaard.

 

Jeg deler ikke samme interesse for Jan Christensen og hans holdninger som han for mig og jeg er for den sags skyld også ret ligeglad med hans iver for at forsvare V/DF og følgerne af deres politik, sålænge han blot holdt sit ord om at det var slut fra hans side med yderligere personangreb. Som man kunne se sidst, påstod han tre gange at det var slut, men han fortsatte alligevel og begyndte dertil i denne tråd med samme iver. 


Skrevet af Jan Christensen 1607 dage siden - Direkte link

Det med, at jeg ikke ville diskutere mere med dig, var jo i en anden tråd.

 

Bortset fra det, er det bizart at tale om mine vrangforestillinger. Det er en kendsgerning, at du er den bruger på 180 Grader, der har stemt flest af mine artikler op. Det ændres ikke ved, at du gud hjælpe mig har været ved at rette op på det faktum ved at ændre din stemmer i en lang række artikler. Jeg har aldrig kendt mage, men du kan altså ikke ændre på fortiden, hvor gerne du end ville.

 

Din 360 graders-vending efter valget er der heller ikke den ringeste tvivl om. Det ved alle her på siden, man ved det på Ekstra Bladet etc.

 

Hvorom alting er: Jeg vil ikke skændes mere med dig, for jeg kan godt være lidt bekymret for, hvad du kan finde på, men jeg forbeholder mig selvsagt retten til også at komme med kommentarer i fremtiden.


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Intet i mit indlæg er forkert og Jan Christensen understreger det i endnu et personangreb mod undertegende med samme gentagelser som tidligere. 

 

Nu skriver Jan Christensen så, at han vil stoppe med sine personangreb, selvom han som jeg påviste tidligere har påstået at nu var det slut. Hans undskyldning for at fortsætte med personangrebene, trods han udsagn om det modstatte, er at " var jo i en anden tråd." På den måde kan han blive ved. 

 

Man kan så ikke tage hans ord om at stoppe med personangreb for videre end de tomme ord de er, selvom han nu påstår at han fremover vil afstå for personangreb.

 

Åbenbart var hans manglende interesse i undertegnede endvidere ikke mindre, end at han kort tid herefter genoptog sine forsøg på at kontakte og diskutere med mig. Ikke om sagens emne, men om hans person og hans påstand om at jeg tidligere har støttet hans V/DF holdninger.

 

Derfor vil det heller ikke undre mig, om han igen dukker op, når der er kritik af hans to partier - V/DF med de vanlige personangreb og spilde min og andres tid. 


Skrevet af Afskaftopskattennu 1607 dage siden - Direkte link

Så slettede Jan Christensen sit svar. Såfremt han mener, at ikke andre end han selv læser denne tråd og at jeg ikke burde omtale ham i tredje person, burde han være konsekvent og stoppe med "diskussionen".

 

Ihvertfald er hans skriverier ikke til nytte for mig.

 

Således kommer der ikke flere indlæg fra mig i denne tråd.  


Skrevet af Jan Christensen 1607 dage siden - Direkte link

Du følger godt med. Jeg står ved det, jeg skrev, men jeg tænkte: Det har ikke noget formål at diskutere med ham, og jeg havde selvsagt ret.


Skrevet af Niels O 1607 dage siden - Direkte link

Da jeg forelagde ham samme spørgsmål her , benægtede han at være Christian Larsen.

Men stilen, sproget og (de manglende) argumenter er så identiske, at der ikke kan være tale om to mennesker. 


Skrevet af ianarki 1607 dage siden - Direkte link

På en måde blev danskerne rige på meget kort tid. Anede ikke rigtigt hvorfor eller hvad man skulle stille op med denne rigdom, og det gik jo så godt så ingen tænkede videre over det da socialisterne kom med alle deres gaver


Skrevet af hammerlein 1607 dage siden - Direkte link

1973 trådte vi jo ind i EF og fra da af gik omfordelingen stærkt.


Skrevet af O P 1607 dage siden - Direkte link

Det var snarere indførelsen af kildeskatten, der var den store synder. I det store billede var EFs omfordelings-effekt i 1970erne og 1980erne ret beskeden.


Skrevet af Laurentius 1607 dage siden - Direkte link

Norges eksplosive vækst skyldes jo givetvis olieindtægterne. Paradoksalt har Danmark også relativt stor olieproduktion. Jeg ved ikke hvor stor en del af BNP, der skyldes olieproduktionen, men mon ikke BNP/indbygger var faldet mærkbart mere, hvis ikke vi havde olien at indregne?


Skrevet af skjold 1607 dage siden - Direkte link

Danmark havde været langt bedre stillet uden olien. Så havde vi nemlig været tvunget til de nødvendige reformer langt tidligere.


Skrevet af hammerlein 1607 dage siden - Direkte link

 

Så havde vi nemlig været tvunget til de nødvendige reformer langt tidligere.

 

Reformer = forære private firmaer danskernes ejendom.


Skrevet af skjold 1607 dage siden - Direkte link

Suk!


Skrevet af Afskaf skatten 1607 dage siden - Direkte link

Vi behøver faktisk ikke halvere skatter og afgifter for at komme i førerfelten igen. En afskaffelse af topskatten (særskat på kreative fag), registreringsafgiften (vi har verdens suværent højeste infrastrukturomkostninger) og alle kapitalskatter (på jord, bolig, opsparing øvrigt) ville være nok og kunne efter dynamiske effekter gøres indenfor nuværende rammer. 


Skrevet af Martin1 1607 dage siden - Direkte link

Jeg er uenig i din betragtning omkring jordskatter. Man burde beskatte alle indkomster (fra virksomhed, jord, kapital og arbejde) ens og så lavt som muligt så man undgår alskens mærkværdige tilskuds - og fradragsordninger. Hvert eneste forsøg på at rette op på en skattemæssig uhensigtsmæssighed resulterer i flere uhensigtsmæssigheder og mere kontrol. Som i alle andre aspekter af samfundet kan du ikke lovgive og skabe regler for mere frihed. Flere regler giver kun mere kontrol og mindre frihed. Så kuren er: Lav skat i et kraftigt forsimplet skattesystem og ingen fradrag, tilskud eller afgifter på varer!

 

PS. Ejendomsværdiskatten og registreringsafgiften er helt hen i vejret og burde afskaffes i morgen...


Skrevet af Afskaf skatten 1607 dage siden - Direkte link

Da omtrent 1/3 af danskernes opsparing er placeret i jord er det selvsagt en kæmpegevinst at afskaffe jordskatter. 0 skat på alt er slvfølgelig bedst, men i forhold til at "snyde" sig til mere vækst uden at halvere alle skatter så er det altså bedst at gøre det jeg skriver. At afskaffe alle skatter på kapital, og tillige topskatten og registreringsafgiften.


Skrevet af slettet bruger 344 1607 dage siden - Direkte link

Det er jo så faren ved at have en blå regering alt for længe!


Skrevet af Fremskridt 1607 dage siden - Direkte link

Det er jo så faren ved at have en blå regering alt for længe!

Tja

 

Blå af navn - ikke af gavn!


Skrevet af Martin1 1607 dage siden - Direkte link

Vigtigt at pointere igen og igen!

 

Det er svært, selv for et trænet øje, at se hvorledes VKO førte konservativ eller liberal politik. Det gælder både indenrigs, udenrigs, værdipolitikken og den økonomiske politik.


Skrevet af _slettet_bruger_5617 1607 dage siden - Direkte link

Ja, den eneste politik der er blevet ført af samtlige politikere, er politik for politikerne selv, og ikke for Danmark og befolkningen.

Hvis det modsatte var tilfældet, så så resultatet helt anderledes ud.

 

 


Skrevet af Frihed 1607 dage siden - Direkte link

Rystende.

Men kan nogen forklare mig hvorfor Schweiz stagnerer og falder i velstand jvf. den opgørelse? 

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

4
16
7
11
10
8
15
9
8
8
7
11
20
13
13
12
9
13
11
15

- Annonce -


Om Ole Birk Olesen
Medejer af 180Grader.dk. Medlem af Folketinget for Liberal Alliance.   Født i 1972 og opvokset på en gård ved Agerskov i Sønderjylland, nu...

Se Ole Birk Olesens profil
eller
Følg Ole Birk Olesen- Annonce -