Værd at læse

00

Danmarks elite er bundradikal, antidemokratisk og antiamerikansk – uanset partifarve.

Af André Rossmann

Under den Kolde Krig i 1970’erne og 1980’erne turnerede den danske venstrefløj med en sovjetisk inspireret løgn om, at USA var farligere for verdensfreden end Sovjetunionen, idet præsident Ronald Reagan pønsede på at føre en begrænset atomkrig i Europa for at skåne amerikansk territorium.

Denne løgn vandt indpas i Socialdemokratiet og fagbevægelsen, der opfattede de sovjetiske ledere som moderate og besindige, mens NATO’s generaler var gale og ville smide atombomber mod danske byer, hævdede Ritt Bjerregaard i 1985.

De daværende venstreradikale med ledende socialdemokrater i spidsen kaldte præsident Ronald Reagan en gal hund (Anker Jørgensen), en skydegal cowboy (Svend Auken), utilregnelig (Lasse Budtz, der samtidig spurgte: Hvad skulle vi have gjort uden Bresnjev?) og en kræftbyld, der skulle fjernes (Kjeld Olesen).

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere