Værd at læse

14

Danske fagforeninger: Kontanthjælpsloftet har fået flere mødre til at sælge sex

I dag er det et år siden, at det omstridte kontanthjælpsloft blev indført. 

Det har medført en alvorlig stigning i børnefattigdommen i Danmark, som kan ses i hverdagen, skriver en række fagorganisationer til Berlingske.

De advarer mod de følger, kontanthjælpsloftet får for børnene.

- De langsigtede konsekvenser af børnefattigdom er meget velbelyst i forskningen. Det er marginalisering, oplevelsesfattigdom, dårligere skoleresultater, større sygelighed, mere misbrug og kriminalitet. Alt i alt et mere belastet liv med lavere trivsel, som også indebærer et større træk på samfundets ressourcer, skriver fagorganisationerne, der blandt andet indbefatter Dansk Socialrådgiverforening, 3F, BUPL, Børns Vilkår og FOA.

Derudover melder LivaRehab, Center for rehabilitering og behandling af kvinder i prostitution, om mødre, der er begyndt at sælge sex alene for at skaffe mad til deres børn.


https://www.avisen.dk/fagbosser-i-opraab-kontanthjaelpsloftet-skaber-boern_466070.aspx

3 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere