Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

48

Skrevet af Lars Jensen 1608 dage siden - Direkte link

Man vil altså gerne give dig 19K hver måned indtil pensionen, og uden nogle krav til dig. Men man vil ikke give dig 13K pr. måned i x år, mens du opkvalificerer dig, og kan blive selvforsørgende i en eller anden grad.

 

Jow, det giver god mening. Bare ikke på jorden.


Skrevet af Jesper Brodersen 1608 dage siden - Direkte link
Fordi kommunen kan skubbe hende over på finansloven? De skal betale kontanthjælp, imens det er staten der skal betale førtidspension. Jeg er som andre her glad for at høre, at stadigvæk findes mennesker med en høj moral og selvdisciplin.

Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

Det er kommunen, der betaler førtidspension (hvorfor tror du det er så svært at få tilkendt?), mens det er staten, der betaler kontanthjælp (50% refusion).

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af _slettet_bruger_6067 1608 dage siden - Direkte link

nwinther, det er ikke helt korrekt;o)

 

Som det er nu, får kommunen en refusion på 35% af førtidspensionen, og 65 % af flekstilskud.

Kontanthjælp giver en refusion på 30 % - hvis man er i aktivering får de 50 %.

I 2020 reformen vil refusionen blive 20 % af førtidspensionen og ved fleksjob vil refusionen blive 50 % de første 5 år, og derefter vil refusionen falde til 30%.

 

I øvrigt vil jeg gerne se noget dokumentation, for din påstand om, at det er på grund af økonomi det er svært at få førtidspension?

- måske er det bare svært, hvis ikke man er syg nok?


Skrevet af slettet bruger 5219 1608 dage siden - Direkte link

Det er en myte, at det er svært at få førtidspension - f.eks er hver 4. førtidspensionist i Århus indvandrer og antallet på landsplan er eksploderet de sidste 5 år.

 

http://agenda.da.dk/default.asp


Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

I øvrigt vil jeg gerne se noget dokumentation, for din påstand om, at det er på grund af økonomi det er svært at få førtidspension?

 

Jeg forstår ikke dit spørgsmål (det er heller ikke et spørgsmål, men et krav, så det er nok ikke så mærkeligt). Men jeg skyder fra hoften:

 

"Dokumentationen" foreligger ikke sådan lige. Det er almindelig logisk tænkning fra sagsbehandlernes (eller rettere deres lederes) side. Der er ingen (eller lav) refusion på førtidspension, og det er en livslang ydelse (eller rettere til de bliver folkepensionister - men alligevel). Kommunen har ikke incitament til at tildele denne ydelse og vil skyde bevillingen så længe som muligt. Kontanthjælp har en højere refusion (og er i øvrigt langt mere lovreguleret) og er en midlertidig ydelse.

 

Mht refusionen af kontanthjælp, er den statslige refusion 70% (tidl. 65 %) - se bekendtgørelse 807 (28-06-2011) §5 stk 2. (såfremt der er udarbejdet aktiveringsplan. No wonder hvorfor kommunerne er så ivrige efter aktivering).

Hvad er flekstilskud?


Skrevet af _slettet_bruger_6067 1608 dage siden - Direkte link

Nå, men det var nu ikke ment som et krav - jeg finder bare påstanden irriterende at se på, uden dokumentation.

 

Men alligevel uddeles der rundhåndet førtidspensionsydelser til mennesker som har en vis grad af arbejdsevne, det er da mærkværdigt.

Flekstilskud er i forhold til fleksjob - altså når man arbejder f.eks. 15 timer ugentligt men til 37 timers løn!

  


Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

Men alligevel uddeles der rundhåndet førtidspensionsydelser til mennesker som har en vis grad af arbejdsevne, det er da mærkværdigt.

 

Det er jo hvordan man selv synes. Jeg tror dem på k10 synes det er enormt svært at få førtidspension - og det er mit indtryk, at det kun er noget kommunen giver, når alle andre metoder er udtømte.

 

Så er der nogle eksempler med berøringsangst især på indvandrer-området, hvor man har være vel generøse. Det er der også ved at komme styr på. Og så er der de helt åbenlyse - såsom den indledende artikel - hvor man ikke forventer at vedkommende evner at komme i arbejde igen, og hvor man ikke sætter en masse i gang.

 

Jeg mener selv, at den førtidspensionsreform den borgerlige regering nåede at bringe på banen var et skridt i den rigtige retning. At førtidspensionen gøres midlertidig for der er sandt for dyden også nogen som har brug for en vis ro for at få deres situation stabiliseret. Men det er naturligvis ikke ensbetydende med, at de bare skal blive på ordningen.


Skrevet af _slettet_bruger_6067 1608 dage siden - Direkte link

Okay, jeg har kun baseret dette på egne og venner/bekendtes erfaringer.

Jeg er, blandt andet, medlem af lungeforeningen - og i den forbindelse er jeg stødt på rigtig, rigtig mange mennesker som er rigtig, rigtig syge og jeg hører bare aldrig om at disse mennesker har haft svært ved at få en førtidspension -når de var syge NOK!

Og netop det med NOK er vigtigt, syntes jeg. Når jeg læser inde på f.eks. k10 eller lignende sites, så er der bare en stor del som har været i systemet i mange, mange år og har haft urimeligt svært ved at opnå en førtidspension - urimeligt, hvis de vel at mærke er syge NOK!

 

Ja, ind imellem kommer der en historie frem hvor det er ret åbenlyst at vedkommende burde have fået en førtidspension uden de store vanskeligheder - dog ser det ud til at det er relativt sjældent, at den slags idioti forekommer!
Kunne nu godt tænke mig at se noget statistik for området!

Så ja, i mangel af en total nedlægning af overførselsindkomsterne, så syntes jeg også at en midlertidig førtidspension ville være en fremragende ide!

For lige at præcisere det - så er det ikke sådan at "ikke forventer at vedkommende evner at komme i arbejde igen" - min sygdom bliver langsomt - men sikkert - forværret, spørgsmålet er hvor lang tid det tager!
Når sygdommen er forværret "nok", så ender jeg på en transplantationsliste og med mit helt forrygende held, så ender jeg jo selvfølgelig med at få et par super-friske nye lunger - og SÅ bliver jeg "rask" igen (i mine lunger)!

Spørgsmålet er bare om denne "ventetid" tager ½ år, 3 år, 5 år eller 10 år - ingen ved det, men vi gætter om det, og imens kan jeg så "bare" lave ingenting. Det giver da absolut ingen mening - og slet ikke når man tænker på at jeg kun er i start trediverne, og dermed burde have mange flere års erhvervsaktivitet i mig - også efter en evt. transplantation!

- det jeg gerne vil, det er at bruge tiden en smule fornuftig, og jeg ved fra flere andre syge at de gerne ville det samme, hvorfor skal vi "spilde" tiden imens vi venter på en "forværring" som ifølge speciallægerne kommer?
Hvorfor kan vi ikke få lov at uddanne os/optimere vores vilkår?


Skrevet af nwinther 1608 dage siden - Direkte link

For lige at præcisere det - så er det ikke sådan at "ikke forventer at vedkommende evner at komme i arbejde igen" - min sygdom bliver langsomt - men sikkert - forværret, spørgsmålet er hvor lang tid det tager!

 

Nåh, jo, men forskellen - for sagsbehandler - er nok den samme. De formoder, at du lige som lidt (eller meget) bliver en del af førtidspensionssystemet, og så tilbyde de at afslutte sagsbehandlingen øjeblikkeligt. Det mener jeg sådan set er rimeligt nok, ud fra en hensynstagen til bureaukratiet i almindelighed og din helbredsmæssige udvikling i særdeleshed.


Skrevet af Helle 1608 dage siden - Direkte link

Det er altså meget forskelligt fra kommune til kommune. F.eks. er  Odsherred, Hillerød og Københavns kommune meget sværere at få førtidspension i, end gennemsnittet på landsplan.

 

Jeg har kendskab til en person i en nordsjællandsk kommune, som bare blev ved med at møde op og græde på et kontor, til hun fik sin pension, og hende var der ikke noget galt med, men jeg kender også flere, som har måtte slås i årevis mod "systemet", på trods af reelle, alvorlige og, ikke mindst, dokumenterede sygdomme. Bla. en hvis sag bliver behandlet på 10. år, fordi vedkommende ikke magter selv at sætte sig ind i paragrafferne og kræve en afgørelse. I stedet bliver vedkommende sendt i arbejdsprøvning efter arbejdsprøvning, fordi det så er stort set gratis for kommunen så længe.

 

Man kan simpelthen ikke bare lige sammenligne den ene kommune med den anden. Man skal være bevidst om, at der er ekstreme forskelle kommunerne imellem. F.eks. tildeles der førtidspension 4 gange oftere i Århus end i København, og de to byer må jo siges at være nogenlunde sammenlignelige ellers. Der er også stor forskel på Frederiksberg og København, selvom Frederiksberg jo egentlig ligger midt i København. Bliver man alvorligt syg, skal man helst sørge for at bo på Frederiksberg, hvis man vil være sikker på hjælp.

 

Københavns kommune har bla. brilleret ved at hive en kræftsyg mand ind for at få afklaret hans arbejdsevne. Manden døde et par dage senere. Udover det, foretages sagsbehandlingen som ofte af ufaglærte el. vikarer. Der var f.eks. en artikel i socialrådgivernes fagblad, at der bla. blev sat frisører med et par ugers kurser samt studerende til at foretage tunge afgørelser i forskellige typer sager.

 

Derfor bør førtidspension ikke være en kommunal opgave, men en statslig. Det er simpelthen ikke i orden, at tildelingen eller afslaget kan blive afgjort af, om man bor på den ene eller den anden side af en kommunegrænse, lige som det heller ikke er i orden, at f.eks. Århus kommune lader resten af landet betale for deres manglende integration.


Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1608 dage siden - Direkte link

Aarhus Kommune er et godt eksempel.

 

Den bevilger førtidspension til indvandrere på et så løst grundlag, at det falder andre kommuner for brystet.

 

For eksempel så jeg på et tidspunkt nogle spørgsmål fra Enhedslistens repræsentanter i Københavns borgerrepræsentation desangående (jeg kunne ikke lige finde linket hurtigt, men jeg er sikker på, at oplysningen er korrekt).

 

Jeg har desværre også det indtryk, at Aarhus Kommune er mere restriktive overfor andre typer af kandidater til førtidspension for at kunne fremtræde bedre i statistikkerne.

 

Sagsbehandlingen af førtidspensioner er vilkårlig. Helt sikkert fra kommune til kommune, men jeg tror også fra sagsbehandler til sagsbehandler. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at staten, som jo er en væsentlig interessent, kan acceptere det.


Skrevet af _slettet_bruger_7599 1608 dage siden - Direkte link

Jeg bliver så inderligt glad, hver gang jeg hører om en som dig, hvor størstedelen i din situation straks ville lukrere på førtidspension, men du i stedet vil gøre alt for at blive selvforsørgende. Stor thumbs up herfra!


Skrevet af slettet bruger 5219 1608 dage siden - Direkte link
Dit indlæg har fyldt mig med håb - trods alt findes der stadig nogle, for hvem arbejde er vigtigere end offentlig forsørgelse - selvom jeg godt ved, at der i dit tilfælde er tale om offentlig forsørgelse uanset, men alligevel. Staten er ganske enkelt uden nytte i dit tilfælde og gør dig bare mere syg - det er ikke bare skammeligt..., det burde også være ulovligt. Kan kun opfordre dig til at kontakte medierne og ad den vej få din sag blæst så meget op, at en eller anden minister griber direkte ind. Det fortjener den.

Skrevet af slettet bruger 6728 1608 dage siden - Direkte link

Surt show. For dig og for alle os andre :-(

 

Må man foreslå at du tager imod den tilbudte førtidspension, og så begynder på et selvstudie. Jeg ville vælge noget med medier - kort sagt lær at bruge Adobe Suiten / eller væg noget andet, programmering f.eks. Selvstudiet behøvedes ikke være hårdt eller svært, der findes SÅ mange online kurser det er helt fantastisk (som eksempel se lynda dot com til 25$/mnd) Bare gå i gang med vidioerne fra en kant af. Adobe programmerne er dyre, men som selvstudie, ville jeg have mindre moralske skrubler om at "låne" en version.

 

Når du først er god, til et eller andet, så tilbyd at hjælpe andre. Man må godt tjene lidt som førtidspensionist, også inden det bliver trukket. Og som selvstændig hjemmearbejde, tæller du kun selv sygedage, du skal ikke løbe langt og udsættes ikke for større smittefare.

 

God bedring

 

Bare et forslag. God bedring og held og lykke


Skrevet af slettet bruger 5219 1608 dage siden - Direkte link

Godt foreslag - jeg stiller gerne en Adobe Creative Suite 3 Design Premium til rådighed...


Skrevet af _slettet_bruger_6067 1608 dage siden - Direkte link

Tak for forslaget:)

Og ja, som jeg også har skrevet, så ender det nok med at det bliver sådan - men det ændrer ikke på at jeg finder det dybt latterligt, at reglerne er skruet sammen som de er.
Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange personer som faktisk godt kan et eller andet, i et eller andet omfang, som blot er placeret på en førtidspension eller lignende.
Det er skræmmende!

 

Hvad angår det med at tjene penge på førtidspension, så giver det altså heller ingen mening i min Verden - hvis man er på førtidspension, så har man nul og niks arbejdevne = altså kan man ikke tjene penge, vel?


Skrevet af slettet bruger 6728 1608 dage siden - Direkte link

Tjaa. Kender en på førtidspension der gør rent og passer børn. Til 110kr/t bliver det til en passende ekstraindtægt allerede ved et par timer om ugen. Tvivler på at skat er involveret ret meget...

Så ja, flere kan og vil godt bidrage, men det kan kun lade sig gøre helt autonomt og ganske liberalt, ved sorte småjobs.

 

Der ER noget galt


Skrevet af 1984grader NEJ TAK 1608 dage siden - Direkte link

Sandra, jeg tror lige som mange andre i denne tråd, at du skal tage imod den førtidspension.

 

Ja, systemet er sygt. Ja, jeg beundrer din standhaftighed og kamp mod systemet. 

 

fthorups forslag er rigtigt fint.

 

Der er faktisk helt beviseligt mange personer, som overhovedet ikke er syge, der har fået tildelt førtidspension. Rockere, bandemedlemmer, dårligt uddannede og kompetencesvage indvandrere m.v.

 

Helt og lykke med alt.


Skrevet af _slettet_bruger_833 1608 dage siden - Direkte link

Glimrende forslag. Der er masser af denne type arbejde. Tekstforfattere, søgemaskineoptimering, website layout, programmering, tekniske forfattere etc. Alt sammen noget som kan laves hjemmefra i en eller anden udstrækning, som ikke behøver være fuldtidsarbejde, og som godt kan tåle 1-2 sygedage om ugen, hvis det skulle være.

 

Jeg kan afsløre, at jeg fra 2012 regner med at "arbejde" under en uge om måneden, netop pga. sådanne jobs. Resten af tiden kommer til at gå med hobbyprojekter, rejser osv. og selvfølgelig med at forsøge at komme endnu længere ned i arbejdstid. 


Skrevet af Peder Holdgaard Pedersen 1608 dage siden - Direkte link

Jeg vil lige indskyde at man skal passe på med at acceptere en manglende arbejdsprøvning,  hvis man er så uheldig at man må søge om førtidspension. Da min hustru, der som jeg har nævnt før, er kronisk syg og med absolut ingen arbejdsevne, søgte om førtidspension efter at have opgivet en fremtid på arbejdsmarkedet, mente sagsbehandleren at der selvfølgelig ikke skulle laves en arbejdsprøvning, da hendes lægepapirer skrev at dette ville være uansvarligt og skadeligt for hende.

Efter ca. 2 år fik vi svar på ansøgningen - og det var at sagen måtte gå om, da der ikke var foretaget en arbejdsprøvning. Dvs at de sagde hverken ja eller nej, men sendte hende tilbage til start. De mente at der måtte foretages i arbejdsprøvning i hjemmet, fordi hun jo måske kunne blive selvforsørgende via hjemmearbejde. Så hun blev så sat til at samle klemmer i en måned, med ugentlige besøg fra en konsulent, der spurgte om hvordan det så gik. De foreslog også en arbejdsprøvning ud af hjemmet hvor de betalte taxa (!) hver dag frem og tilbage til et kommunalt sted - hvilket jo ingen mening giver.

Efter en anke og en masse bøvl fik vi afgjordt sagen - men det var gået meget hurtigere og mere smertefrit, hvis vi ikke havde accepteret dispensationen fra arbejdsprøvning, og insisteret på en skræddersyet arbejdsprøvning - hvor åndssvagt og irrelevant for reelt arbejde det så måtte være. Men det var jo umuligt at vide, hvis man ikke er født ind i det bizarre sociale system.

Det er vigtigt at man husker at sagsbehandleren ikke har kompetence til at gøre andet end at komme med en anbefaling - så selv hvis sagsbehandleren tilbyder en førtidspension, er det overhovedet ikke sikkert at den bliver tildelt. Den skal behandles af et udvalg først - der meget ofte lige kigger på om det bedre kan betale sig for kommunen at holde personen på en anden ydelse eller ingen ydelse, hvis vedkommende er gift. Som jeg har skrevet før - kan det være enddog meget svært for en person, med en "almindelig" dansk baggrund, at få førtidspension, selv påtrods af åbenlys svær, fysisk, kronisk invaliditet. Der er heller ikke nogen konsistens i den kommunale sagsbehandling, så hvor nogen kommuner er rundhåndede med pensionerne, er der andre hvor de mere eller mindre er reserverede til folk som de synes er for besværlige (rockere, uintegrérbare indvandrerer, osv.) og ingen andre.

Personligt, synes jeg du skal gøre som der anbefales ovenfor. Tag pensionen - uddan dig, og hvis du så kan få en arbejde, så kan du meddele kommunen at du ikke længere ønsker at modtage pension. Al ære og respekt for at du med svær sygdom, nægter at tage imod førtidspension, og istedet ønsker at omskoles - men hvis systemet er åndssvagt og nægter dig muligheden - så giver det mening at tage imod ydelsen, og så melde den fra når du kan. Det koster jo også samfundet mindre i sidste ende, og giver dig de muligheder du ønsker. Held og lykke med det.


Skrevet af _slettet_bruger_6067 1608 dage siden - Direkte link

2 år?
Damn, der er da godt nok nogen som har syltet Jer for hårdt!

Jeg er klar over at det er et pensionsudvalg, som træffer afgørelsen - dem har jeg også talt med, og jow jow - her er en førtidspension!

Det er ikke udelukkende et spørgsmål om, hvorvidt jeg ikke ønsker en førtidspension - det handler lige så meget om, at der givetvis er langt flere som er på en førtidspension - som nok godt kunne klare arbejde i en eller anden udstrækning (evt. efter omskoling/kurser etc.) hvis ellers reglerne ikke var så fandens rigide!


Skrevet af _slettet_bruger_833 1608 dage siden - Direkte link

Du hørte forkert, Sandra :-) Der blev ikke sagt "vi skal alle hjælpe", men:

 

"Vi skal alle hjælpes"


Skrevet af _slettet_bruger_6067 1608 dage siden - Direkte link

Det er sq trist!

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

6
16
7
11
10
8
16
9
8
8
7
11
20
13
13
12
9
13
11
15

- Annonce -

- Annonce -