Kontakt 180Grader.dk
114

Skrevet af Jeppe Juhl 1367 dage siden - Direkte link

+1

 

Fremragende kronik! Jeg håber ikke, du mister gnisten, når virkeligheden melder sig i Folketinget!

 

Eneste anke: Du omtaler ikke EU!

 

Jeg kan stadig ikke begribe LA's tandløse holdning over for EU. Konstruktionen, som den er idag, passer jo på ingen måde med dine 10 punkter.

 

LA burde istedet for at støtte et semi-totalitært kollektivistisk og formynderisk foretagende gøre sig til talsmand for frihandel.


Skrevet af Ole Birk Olesen 1367 dage siden - Direkte link

Tak for rosen, Jeppe!

 

Angående EU så skal du lægge mærke til, at artiklen handler om 10 punkter, som efter min mening bør kunne samle alle, der kalder sig borgerlige. I spørgsmålet om EU må vi bare erkende, at her er meget forskellige opfattelser i det borgerlige Danmark, så jeg ville ikke kunne formulere et punkt om EU, der samler os.

 

De gentagne påstande om, at Liberal Alliances ikke har nogen EU-politik er simpelthen ikke sande. Benjamin Dickow deltog som LA's spidakandidat ved EU-parlamentsvalget i 2009 i alle debatter, han kunne komme i nærheden af, herunder også på landsdækkende tv, og fortalte dygtigt om LA's EU-politik.

 

Kort fortalt: Liberal Alliances er tilhænger af dansk medlemsskab af EU, men modstander af EU-politik, der går ud over frihed og økonomisk velstand. På samme måde som LA også er modstander af den slags politik, hvis den gennemføres af det danske Folketing.


Skrevet af Jeppe Juhl 1367 dage siden - Direkte link

Lagt på som artikel, men den bliver nok stemt ned til frysepunktet af LA-apparatjiker :)

 

 

LA BØR GØRE OP MED EU

 

Ole Birk Olesen har i dag begået en ganske fortrinlig kronik i Jyllands-Posten, hvor han i ti punkter klart og sagligt opstiller et fælles borgerligt fundament, og ganske korrekt redegør for, at der ikke er et ...

 

"grundlæggende modsætningsforhold mellem frihed og tradition, mellem konservatisme og liberalisme".

 

Men, men, men ...

 

Læser man punkterne, så opstår der i mine øjne en meget alvorlig diskrepans.

 

Helt som i den netop overståede valgkamp, så fortoner EU sig (naturligvis) i mørket. Det er det forbudte ord, som ingen danske borgerlige politikere (jeg anser ikke DF som økonomisk borgerlige i traditionel forstand), for alvor tør røre ved, fordi det udstiller det danske folkestyres stigende magtesløshed.

 

I forhold til både LA's egen, men også de andre borgerlige partier, politik, er opbakningen til EU nærmest uforståelig. Hvori liger rationalet i at bakke op om et EU, der har forvandlet sig fra en frihandelszone med aftaler om industri- og landbrugssamarbejde til en kollektivistisk og udemokratisk størrelse, der blander sig i lige præcis alt mellem himmel og jord.

 

Faktisk er EU nu, men i særdeleshed det EU som den herskende politiske klasse helt ser gennemført; nemlig en overnational union, da noget nær det mest uliberale jeg kan få øje på, når jeg skuer ud over den nære politiske horisont (Nordkorea ligger for langt væk).

 

EU er en politisk konstruktion, der i hele sin grundessens strider mod et liberalt verdenssyn. En bureaukratisk behemoth, der som et sort politisk hul vil suge al frihed ud af medlemslandene og stavnsbinde dem til et eurokratisk politisk aristokrati, der aldrig nogensinde vil slippe jerngrebet.

 

Får EU magt som de har agt, så vil de snart begynde at opkræve direkte EU-skatter og defacto sætte sig på alle (euro)landenes finanspolitiske råderum.

 

Jo, man kan godt lave en politisk konstruktion, hvor der er plads til at føre liberal politik, men det er bare ikke, det vi har set. Det er slet, slet ikke den vej EU går, og intet tyder på, at det kan laves om indefra.

 

Det er på tide, at LA formulerer en konsistent EU-politik. Det er på tide, at LAa berøringsangst og latente skizofreni over for EU-politikken adresseres. Og den adressering burde helt logisk medføre et radikalt opgør med EU.

 

Alt andet er simpelt hen utroværdigt!

 

Sker dette ikke, så er det ligegyldigt, hvad OBO og LA måtte mene. Så er kronikkens ti punkter og LA aldeles irrelevante.

 

Uden dette nødvendige opgør, så vil den reelle magt ikke ligge ikke i Folketinget (det gør den knap nok nu), næh ... den vil være deponeret til afdankede levebrødspolitikere i Bruxelles og til et embedsmandsvælde, der vil have en størrelse og en lyst til adfærdsregulering, som verden aldrig før har set!

 

Danmark mangler et borgerligt og liberalt parti, der tør tage det helt nødvendige opgør med EU.  ...!

- Annonce -


Skrevet af John Larsen 1367 dage siden - Direkte link

men den bliver nok stemt ned til frysepunktet af LA-apparatjiker :)

 

Det tror jeg nu ikke, når jeg snakker med menige medlemmer af LA, hvilket jeg gør ofte, så hører jeg en udbredt skepsis hvis ikke ligefrem de siger: "Danmark skal ud af lortet(EU red.) hurtigst muligt!"

Det drejer sig som jeg ser det, om manglende mod til at tage opgøret med bæstet fra åbenbaringen. Evt. er dette forstærket af at Anders Samuelsen selv har siddet dernede, og forventeligt kan se frem til en EU pension, som naturligvis ikke ville blive udbetalt hvis EU kollapsede.


Skrevet af Byggemand Bob 1367 dage siden - Direkte link

+3... men EU er vel ikke pr definition dårligt - og hvis LA søger at udvikle et liberalt land med liberale politikker må man derigennem underforstå at det naturligvis også gælder de traktater eller unioner landet tilslutter sig. Hvis EU derfor udvikler sig til det mareridt du forestiller (og som det er på vej imod) må man vel forvente at LA også vender det ryggen. Skal Europa fungere godt og være et værn imod billige kineservarer, så har vi brug for et stærkt EU - at tro at DK er stærkt nok til at kæmpe den kamp alene er utopi.


Skrevet af ymersvennson 1367 dage siden - Direkte link

Da jeg er liberalist, er jeg stærk modstander af "værn mod billige kinavarer". Faktisk finder jeg det tilsvarende racisme.


Skrevet af jesper 1367 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

En stor komponent i vores moral er naturgiven. Altså simpelthen indkodet i vores gener og den måde vores hjerne fungerer på. F.eks. aktiveres "afsky"-centeret i hjernen ved opførsel som truer gruppesammenhængen (f.eks. stjæle eller lyve).

 

Se http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_morality.

 

Derudover er der naturligvis også en social/kulturel komponent. Den kan naturligvis påvirkes. Spørgsmålet er så om den udvikles i civilsamfundet eller af statens klamme hånd. Jeg tror ligesom Ole B. Olesen mest på det første.


Skrevet af Froggy 1367 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Hvem tror seriøst at de 10bud har reguleret adfærd?

 

Det sgu'da ikke pga. en stentavle at jeg ikke myrder folk.. ej heller pga. karnov og fængselsstraf idag..


Skrevet af Daniel B 1367 dage siden - Direkte link

Der er da masser af liberalister, der ikke er kulturelt konservative. Jeg kender mange, der har stemt LA, som bestemt ikke er konservative på nogen måde. Hvorfor skal liberalismen kædes sammen med en autoritær, kollektivistisk retning som konservatismen? Fordi det er politisk fordelagtigt?


Skrevet af Daniel B 1367 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Konservatismen er historisk set liberalismens modsætning. Først senere bliver de to blandet sammen, og det fører til hvad vi har se de sidste 10 år: politikere, der foregiver at være liberale, som indfører autoritære tiltag igen og igen.

 

Der er også berøringspunkter mellem det yderste venstre og liberalismen, f.eks. på retspolitikområdet, men derfor er der jo ikke nogen, der foreslår at danne blok med dem.

 

Det er et sidespor at alliere sig med autoritære hvis man vil frihed, og det er ikke klogt at ignorere de mange med liberale holdninger, som ikke ser sig som allierede med konservative på nogen måde.


Skrevet af Jimmi K 1367 dage siden - Direkte link

hvorfor omklamre de kulturkonservative, vi er mange der er liberale, men alt andet end kulturkonservative, konservatismen fører i et socialistisk samfund, hvor staten er den eneste tilbageværende institution, jo blot til en styrkelse af selvsamme stat. I et liberalt samfund, derimod fører den til en styrkelse af de liberale værdier.

Ligesom der findes blå socialdemokrater, og disse har dikteret de sidste ti års politik, nærmest diktatorisk, så findes der også røde borgerlige, en stor del af disse har stemt på de radikale, men mange også på LA.

Søren Pinds ti teser er et andet  godt udgangspunkt, som jo dækker meget af det samme:

http://da.wikisource.org/wiki/S%C3%B8ren_Pinds_10_liberale_teser


Skrevet af Daniel B 1367 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det handler ikke om at være hellig. Det handler om at præmissen er forkert. Konservative ønsker generelt ikke "mere frihed".De vil sikkert gerne have lavere skat, men det er også det. Deres definition af "ansvar" kan man også diskutere.

 

Igen, Enhedslisten er enige med mange liberale på nogle områder, men OBO skriver ikke en kronik om at de skal danne fælles front, vel?

 

I OBO's kronik kalder han også kriminelle for "asociale", men masser af de folk der er kriminelle i dag, er det fordi lovene er uretfærdige. Det vil sige at de ikke er kriminelle fordi de er asociale, men fordi staten skaber kriminelle, når de straffer offerløs kriminalitet. Et kardinalpunkt for ægte liberale, men noget som slet ikke rør de autoritære konservative, der gerne sender folk i spjældet selv om de ikke har skadet andre.  Det er et glimrende eksempel på de store forskelle der er.

 

Det bliver ekstra provokerende, når OBO kæder konservatismen sammen med liberalismen på en måde, der rammer en masse liberalister, der retteligt ser konservatisme som en modsætning til frihed.


Skrevet af Lennart 1367 dage siden - Direkte link

Stop al omfordeling. Så vil naturlig konkurrence mellem konservaitve og progressive måder at indrette sig på afgøre spørgsmålet om hvilken form, der er mest bæredygtig.


Skrevet af Lennart 1367 dage siden - Direkte link

Konservatisme og liberalisme komplementerer hinanden. De er som mutation og selektion i evolution. Mangler den ene, bliver det svært at overleve på sigt.


Skrevet af Martin Seebach 1367 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Der skulle simpelthen ligge 120.000-140.000 vælgere der er parate til at flytte deres stemme på baggrund af EU politik? Der er meget muligt så mange der har en kritisk/skeptisk indstilling overfor EU, men det er væsenligt anderledes end at emnet kan flytte deres stemme.

Skrevet af Niklas H 1367 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Var det ikke Gud selv der huggede dem i granit? ;-)


Skrevet af ymersvennson 1367 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Jeg ved ikke helt hvorfor du synes at kommentaren "ikke giver mening" eller "er indholdløs".

 

For mig står der at de i LA overordnet går ind for EU samarbejdet, men at der er nogen af de politikker der bliver foreslåede som de er i mod. Dette er ret indholdsfuldt, synes jeg.

 

Du mener så at der vil være mange ting der vil blive besluttet, selvom man er imod det, og at prisen for disse ting vil være højere end gevinsten ved de beslutninger man er enige i. Det er den diskussion der er lagt op til nu.


Skrevet af Jeppe Juhl 1367 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Ja, det var - mildest talt - en fejlanalyse, som skyldtes, at den stod på -1 få minutter efter, jeg havde lagt den på som artikel, hvorefter jeg prompte kopierede den og lagde den på som kommentar på OBOs kronik :))


Skrevet af John Larsen 1367 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det minder mig om en diskussion jeg engang havde med en dengang kristen kammerat: "Ja, for gud er jo kilden til al moral! Da jeg ikke tror på gud tror jeg derfor ikke på moral... Men da du ikke tror på Poseidon, og han er kilden til Havet, så tror du ikke på havet, selv ikke når det drukner dig!"

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

16
10
13
11
12
5
2
19
11
6
51
4
20
21
2
5
16
6
9
6

- Annonce -


Om Ole Birk Olesen
Medejer af 180Grader.dk. Medlem af Folketinget for Liberal Alliance.   Født i 1972 og opvokset på en gård ved Agerskov i Sønderjylland, nu...

Se Ole Birk Olesens profil
eller
Følg Ole Birk Olesen
- Annonce -