Kontakt 180Grader.dk

- Annonce -

67

Skrevet af Maylands 1578 dage siden - Direkte link

”Gode faciliteter til
kultur og Foreningsliv og kulturaktiviteter er med til at skabe rammen for en
god hverdag for alle, uanset alder. Jeg vil derfor arbejde for bedre
faciliteter til foreninger og kulturaktiviteter.”

 

Det skiver Roskildes Borgmester, Joy Mogensen på sin
hjemmeside, og det må jeg kreditere hende for at følger helt til dørs. Med inddragelsen
af planteskole-ejer Keld Bjergegaards jord til Roskilde Festivalen, har hun til
fulde levet op til sine fine målsætninger om at fremme kulturlivet i Roskilde,
uden skelen til at jorden er privatejet og har været drevet som planteskole i 4
generationer.

 

Hvis artiklen i Berlingske d.d er sand og forløbet er som
beskrevet, så forstår jeg godt at Keld Bjerregaard føler sig snydt og bedraget.
Det er helt utroligt hvad flertalssocialisme kan gennemføre i deres gode sags
tjeneste, og træde på 134 års privatejendomsret, fordi et snævert sammenspist
politisk flertal, mener at Roskilde Festivalen er større, og vigtige end
hårdarbejdende planteskolebønder.

 

Jeg ser frem til at følge denne sag.


Skrevet af Otto Kjærgaard 1578 dage siden - Direkte link

Når man ser beliggenheden, kan man se, at grunden er helt omgivet af arealer, der anvendes til bymæssige formål eller til grusgravning, det vil være helt urimeligt at sætte en lavere værdi på jorden end byzonejord.


Skrevet af Gunnar Langemark 1578 dage siden - Direkte link

Det er sagen komplet uvedkommende. Grunden kan ikke eksproprieres iflg grundloven.
Sagen er - at grundloven er en lov der IKKE skal fortolkes af juridisk sagkyndige. Det er faktisk pointen med grundloven. Den skal danne det almenforståelige grundlag for al anden lovgivning - og den skal dæmme op for magtmisbrug.
Den er ikke specielt velegnet til dette formål, men det er en anden diskussion.

Det som er spørgsmålet er: Kan det være i ALMENVELLETS interesse - altså i landets helt generelle interesse - at en grundejer tvinges til at aftså en grund, således at en kommune kan hjælpe en privat virksomhed med, at udvide sin forretning indenfor friluftskoncerter?
Er det eksistenskritisk for kommunen?
Har det væsentlig betydning for landets funktionsevne?
At der bliver plads til at udvide festivalforretningen med 5%? 

- Annonce -

- Annonce -


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1578 dage siden - Direkte link

+1000.


Skrevet af Louis B. Knockel 1578 dage siden - Direkte link

Gode betragtninger, hr. Langemark, men hvem står vagt om grundloven? Folketingspolitikere, borgerlige incl., gør tydeligvis ikke.


Skrevet af chlor 1578 dage siden - Direkte link

Da man skulle anlægge Øresundsmotorvejen ude på Amager, som går lige igennem flere villakvartere, så blev en masse villaer eksprorieret. Fair nok. Det er svært at sno en motorvej rundt om skarpe hjørner, og en motorvej er "til gavn for almenvellet". Ejerne fik så erstatning for deres ejendom, og som jeg husker det, var den rimelig, men ikke overdådig. Man kunne være den bekendt.

 

Da Metroselskabet genåbnede "Amagerbanen" som går parallelt med Amagerstand, så var der en masse villaejere der protestrede over den støj der ville komme, og Metroselskabet tilbød så at købe deres ejendomme. Igen til rimelige priser. Metroselskabet solgte alle villaerne til samme pris igen.

 

Kommunalpolitikerne i Hillerød ville gerne have en golfbane. Det eneste sted kommunen kunne finde plads til den, var på en anden mands jord. Den eksprorierede man så. Med en meget lav erstatning. Og I Mariager Kommune ville man også have en golfbane på samme måde. Det er ikke "til gavn for almenvellet".

 

Rockkoncert én gang om året, sammenlignet med en motorvej og en metrobane. Det er en hån. Jeg tilbøjelig til at mene at golfbane ville være mere til gavn, end et arrangement der foregår én gang om året, men erstatningen skal stadig være i orden.

 

Vi har kun hørt sagen fra en side, men hvis det passer at ejeren i Roskilde kun er blevet stillet det ¼ beløb i udsigt, som kommunen vil give ham tilsvarende for, så er der noget rigtigt galt. Man må gå ud fra at den omtalt grund har en værdi for kommunen, for ellers ville de ikke eksproriere den. Omvendt må den grund kommunen tilbyder, være noget ringere, for den kan de ikke selv bruge til samme formål. Vi ved det ikke, men noget tyder på at ejeren ville være tilfreds med en grund af tilsvarende størrelse i samme kommune, men bare en anden beliggenhed.

 

"Bekendtgørelse af lov om planlægning" blev ændret en lille smule i 2008 for at kommunerne ikke skulle kunne stjæle borgernes ejendom. Dog ikke mere end at der skal være en lokalplan eller byplanvedtægt, se §47

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=127131#P47

 

Vi er nok nået der til, hvor vi ikke kan overlade eksprorieringer til korrupte kommunalpolitikere, og i stedet må overlade opgaven med at vurdere om formålet er til gavn for almenvellet, samt udmåle erstaningen til en en statsinstitution. Jeg ved ikke vhro de er til det, men vi har Ekspropriationskommissionen som nok bedre kunne tage sig af det, end kommunalpolitikerne i Roskilde kommune.


Skrevet af Otto Kjærgaard 1578 dage siden - Direkte link

Jeg er helt enig i det sidste. Når kommunen har truffet en beslutning om, at de vil ekspropriere, så skal det være en af kommunen helt uafhængig institution, der tager stilling til om grundlaget for ekspropriation er til stede og hvad erstatningen skal være.

 

Idag udpeger kommunerne nogle af medlemmerne i taksations og ekspropriationskommisionerne, det bør ikke ske.

 

 


Skrevet af Gunnar Langemark 1578 dage siden - Direkte link

Det lyder som en fornuftig løsning


Skrevet af Bo Nordahl Pedersen 1578 dage siden - Direkte link

Da man skulle anlægge Øresundsmotorvejen ude på Amager, som går lige igennem flere villakvartere, så blev en masse villaer eksprorieret. Fair nok. Det er svært at sno en motorvej rundt om skarpe hjørner, og en motorvej er "til gavn for almenvellet". Ejerne fik så erstatning for deres ejendom, og som jeg husker det, var den rimelig, men ikke overdådig. Man kunne være den bekendt.

Ekspropriationerne på Amager er en historie for sig. Man eksproprierede efter "budget" dvs. man satte penge af til hvad man nu ville give for området (altså ikke hvad det var værd) og så eksproprierede man ellers løs.

 

Men eksproprierede under markedsværdi i alm. handel til bolig, man eksproprierede også i mange tilfælde under den offentlige vurdering(!). Man eksproprierede så selv folk der havde boet der 5+ år kom ud med en gæld til kreditforeningen som gjore, at der ville gå mange år før de ulykkelige familier kunne købe en ejendom igen - hvis nogen sinde.

 

Med ekspropriationer er det mere reglen end undtagelsen at ejeren lider et tab - og også et stort tab jf. Otto Kjærsgaards bemærkning om by-zone takst versus land-zone

 


Skrevet af chlor 1578 dage siden - Direkte link

Ekspropriationerne på Amager er en historie for sig.

Hvis det er rigtigt, så kan sagen bruges som afsluttende opgave på enten CBS eller Uni (forvaltningsret, statskundskab).

 

Det eneste jeg husker er at der var nogen der kede af at de skulle flytte, men ikke nævnte erstatningen, så den var enten ukendt eller ikke noget problem. Hvor har du dine oplysninger fra?


Skrevet af Bo Nordahl Pedersen 1578 dage siden - Direkte link

Jeg googlede sagen den gang den var mere aktuel (det er vel en 4 år siden). Der var flere artikler i pressen. Jeg ville selvfølgelig gerne have haft en stabel links til dig i den oprindelige post, men der var ikke noget det lige var til at finde. Skal du bruge det i en opgave ville jeg finde den relevante periode hvor anlægsarbejdet gik i gang og aviserne fra den periode. Infomedia er også et godt bud hvis din uddannelsesinstitution har adgang til det.

 

Jeg er meget ked af jeg ikke kan gøre det bedre for emnet fortjener nogle links

 


Skrevet af slettet bruger 6003 1578 dage siden - Direkte link

Ekspropriation er aldrig borgerligt eller liberalt, men det er klart, at der kan være nødvendigheder.

 

Jeg er helt enig i, at kommunerne ikke selv skal kunne tage hverken endelige beslutninger om eller stilling til størrelse af erstatning for ekspropriation.


Skrevet af Otto Kjærgaard 1578 dage siden - Direkte link

Taksationskommisionerne og overtaksationskommissionen er underlagt Trafikministeriet, der er en af de myndigheder, der eksproprierer mest i dette land. Det ville være mere passende hvis de hørte under justitsministeriet.


Skrevet af Thomas Christensen 1578 dage siden - Direkte link

Hvorfor er det "klart at der kan være nødvendigheder"?  Det offentliges "behov" for land kan sagtens klares på markedsvilkår. Hvis en mands ejendom er mere værd for ham, end det offentlige vil betale så skal manden selvfølgelig have lov til at beholde sin ejendom. I alle tilfælde.


Skrevet af chlor 1578 dage siden - Direkte link

Hvorfor er det "klart at der kan være nødvendigheder"?

Storebæltsbroens rampe, der er ret lang, og betalingsanlægget, ligger på noget jord der engang tilhørte en anden. Hvis ikke man kunne eksproriere overhovedet, så kunne det slet ikke lade sig gøre at bygge nogen veje eller jernbaner, da de alle er bygget på eksproprieret jord.

 

Derfor er det vigtigt at erstatningen er rimelig.

 

Hvis det er rigtigt at Roskilde Kommune vil købe for 12mill og sælge en tilsvarende gund for 48mill, og kan slippe afsted med det, så forstår jeg ikke at kommunen ikke blot tilbyder 6mill, for det burde de vel også kunne slippe afsted med? De ødsler kommunens penge væk!Skrevet af Martin Seebach 1578 dage siden - Direkte link

"Bekendtgørelse af lov om planlægning" blev ændret en lille smule i 2008 for at kommunerne ikke skulle kunne stjæle borgernes ejendom. Dog ikke mere end at der skal være en lokalplan eller byplanvedtægt, se §47

Det virker oplagt at en lokalplan alene ikke er repræsentativ for almenvællet. Kan man ikke indbringe den paragraf for højesteret på en eller anden måde?


Skrevet af LordNacho 1578 dage siden - Direkte link

Det er værre end en bananrepublik. I en bananrepublik har man ikke en forventning om retssikkerhed. Der ved man i det mindste, at man skal være venner med de rigtige folk for at kunne drive forretning.

 

På en rejse i centralasien blev jeg stoppet af en politimand, der krævede anerkendelse. Blev jeg forfærdet? Nej. Han fik et par dollar og noget chokolade.

 

Hvis det nu skete i Danmark, så ville jeg blive sur.

 

Hvis det nu skete i Schweiz, så ville jeg sige sådan her:

 

http://www.youtube.com/watch?v=35TbGjt-weA


Skrevet af slettet bruger 1241 1578 dage siden - Direkte link

Video fra "Åstedsforretning" ifbm. ekspropriationssagen hos Planteriget.

 

Grundejeren og hans advokat fremfører en række argumenter der ikke rigtigt er nået ud i pressen. Kommunens folk kommenterer ikke rigtigt på argumenterne. Det kunne være interessant at se argumenterne underkastet en uvildig granskning.

 

http://www.youtube.com/watch?v=FuPscGcergU


Skrevet af slettet bruger 5219 1578 dage siden - Direkte link
Det er værd at bemærke, at kommunen møder op med 7 mand, deriblandt en ekstern advokat og en ekstern landinspektør. Advokaten koster minimum 2.500 kr i timen (og hvad hulen laver kommunens egen juridiske konsulent, som også deltager?), mens landinspektøren sikkert kun koster omkring 1.500 kr i timen. Det er intet mindre end en skandale, som bør få konsekvenser - hvis jeg boede i Roskilde, ville jeg bede om aktindsigt i, hvor meget kommunen bruger på denne sag!

Skrevet af hammerlein 1578 dage siden - Direkte link
Værre end en afrikansk bananrepublik

 

Ja måske, men præcis som i USA.


Skrevet af Otto Kjærgaard 1578 dage siden - Direkte link

Nu er beslutningen taget i byrådet. Ikke overaskende stemte alle de røde for. (inklusive de konservative). De to DFere i byrådet var imod ligeledes var de to af Venstres medllemmer.

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

12
11
16
10
11
11
20
12
13
16
11
9
11
17
15
13
13
13
12
9

- Annonce -


Om Einer T. Ludvigsen
Uddannet i flyvevåbnet samt cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet. Har desuden taget eksaminer indenfor bl.a. lægevidenskab,...

Se Einer T. Ludvigsens profil
eller
Følg Einer T. Ludvigsen- Annonce -