Kontakt 180Grader.dk
35

Skrevet af Henrik Ræder Clausen 1372 dage siden - Direkte link

Kapitalisme er demokratiets forudsætning, det er historisk ganske tydeligt.

 

Desværre synes der at være tendens til at demokratiet misbruges til at angribe det frie marked. Det  fjerner grundlaget for demokratiet som sådan, hvorved vi glider i totalitær/despotisk retning.

 

Socialisme er ikke forenelig med grundlæggende personlige rettigheder, og bør derfor begraves.


Skrevet af Peder Holdgaard Pedersen 1372 dage siden - Direkte link

Idéen om et statsløst samfund baseret på non-aggressions princippet er utopisk. Mange mennesker er røvhuller og vil straks udnytte fraværet af magtmonopol til at udøve aggression og tilegne sig andres ejendom. Fravær af aggression er utopisk. Derfor er statens magtmonopol, men med en grundlov, der stærkt begrænser statens magtråderum langt at foretrække for et statsløst samfund, der uungåeligt vil føre til dannelse af nye magtstrukturer og tab af frihed indenfor meget kort tid.


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1372 dage siden - Direkte link

Klassisk Machiavelli

 

Måske, men jeg er imod vold og tvang. Og hvis ophævelsen af legitim vold og tvang betyder, at nogen røvhuller begynder at udøve vold og tvang, så vil jeg være imod de røvhuller. 

 

Men hvis man bekæmper ild med en meget større, mere voldsom og hensynsløs ild, så har jeg meget svært ved at se pointen. 

- Annonce -


Skrevet af Peder Holdgaard Pedersen 1372 dage siden - Direkte link

Spørgsmålet er som om en grundslovmæssigt begrænset stat er en større, mere voldsom og hensynløs "ild" end et samfund uden stat. Det tror jeg ikke.

Det er helt fint at sige at du vil være imod de røvhuller - men det er ikke særligt sjovt for de mennesker, der bliver slagtet af en tilfældig røverklan. Så kan det godt være du er imod dem - men så har du bare udskiftet din opposition mod en magt med en anden.

Det er utopisk at forestille sig et samfund uden magtøvelse. Jeg kan forstå hvis man argumenterer for en natvægterstat - det er ikke mit eget standpunkt - men det er et som i det mindste giver mening. Det gør et statsløst samfund ikke.


Skrevet af ianarki 1372 dage siden - Direkte link

At konfiskere våben blandt 5 millioner mennesker og ellers kun tillade en elite at bruge dem, soldater/politi/politiker og så tvinge den afvæbnede befolkning til at betale denne elite, det er simpelthen opskriften på en samfundsmæssig katastrofe. Demokratiet og måske nærmere hele oplysningsamfundet gør måske at eliten er nødt til at vise afholdenhed men du kan jo se at de langsomt men sikkert er ved at kvæle os, på trods af et stykke papir som siger de ikke må (grundlove). Jeg forstår ærlig talt ikke hvordan du stadig kan forslå stat, set i lyset af den elendighed stater har påført mennesket og kloden i det hele taget, gennem historien. Staten er et koncept som bare er fail


Skrevet af Tommy Jensen 1372 dage siden - Direkte link

Frihed og Demokrati har længe været uforenlige. Demokrati er jo netop mariotetens tyrani.

 

Og det er også derfor at vi i Danmark har begrænset demokrati -- min nabos religiøse overbevisning er fx ikke til afstemning.

 

Men ja, jeg mener at vi bør indføre flere begrænsninger på hvor demokratiet må bruges -- jeg kunne fx godt tænke mig at grundloven havde en max-begrænsing på skatten, og en rigtig sikring af privat ejendomsret.

 

Men den slags kommer jo aldrig til at ske.


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1372 dage siden - Direkte link
Demokrati er ikke majoritetens tyranni. Det er bare noget venstrefløjen bilder sig ind. Demokrati er også beskyttelse af mindretal (som afledt af ejendomsretten). Under forudsætning af at alle der gerne vil have noget også er villige til at betale for det, så gælder det at et 100% frit marked er det ultimative demokrati: alle får hvad de vil have og ingen krænkes.

Skrevet af Shadowen (Michael Nielsen) 1372 dage siden - Direkte link

hmm.

 

I Danmark er det arbejdene folk et mindre tal..

 

De plukkes og udnyttes i større og større grad, via demokratiet !

 

Hvor er beskyttelsen af dette mindretal ?

 

Det er kun poltisk korrekte mindretal der beskyttes af demokratiet.

 

 

Men ja markedets kræfter er ægte demokrati, problemet er gratis demokrati fungere ikke fordi der ikke stilles krav, ej heller ansvar, og det går op for folk de kan stemme sig til andre folks penge.

 

At bede folk stemme med deres pengepung, gør at folk overvejer det meget mere, end bare at sætte et kryds en gang hvert 4. år, hvor op i mod 80-90% end ikke fatter hvad det drejer sig om, og stemmer bare af vane, eller hvad de har fået at vide de skal stemme.


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1372 dage siden - Direkte link

Vi har ikke demokrati i Danmark. Ikke jf. den fortolkning af ordet der nogenlunde matcher det jeg skriver ovenfor.

 

-"Hvor er beskyttelsen af dette mindretal ?"

Den er der ikke. Vi har ikke demokrati i Danmark. Der er mange tåbelige lande i verden, der vælger deres regering, via flertalsafgørrelser, som ingen ved deres fulde fem, ville betegne som demokratiske. Ikke engang de røde, ville kalde Mugabe for demokratisk valgt, på trods af at han har flertal ved afstemningerne. I Danmark er demokrati er ord, der bruges for at retfærdiggøre overgreb på befolkningen, fordi demokrati per definition er godt. Det er helt analogt til "Den Demokratiske Republik Congo".

 

-"og det går op for folk de kan stemme sig til andre folks penge"

Præcis. Når sådan noget svineri kan lade sig gøre indenfor lovens rammer, kan der per definition ikke være tale om beskyttelse af mindretal og derfor ikke demokrati. Det hjælper ikke det fjerneste at "nogen" (som vi egentlig ikke ved hvem er), har dikteret at skatter ikke er tyveri. 


Skrevet af Jørn Rasmussen 1372 dage siden - Direkte link

Lige siden man indførte mønter (betalingsenheder i stedet for naturalier) har vi haft kapitalisme.

Jahanne/Enhedslisten tilbeder blot statskapitalisme i stedet for privatkapitalisme.

 

Man må lade at Johanne havde en retorik under valgkampen, der var de andre partier uovertruffen, men jeg synes at hun bliver mere og mere falsk og bedragerisk - en skøge.

 

Jeg forstår ikke helt Lars Kragh Andersen i denne tråd. 


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1372 dage siden - Direkte link
Jeg har aldrig forstået at nogen siger statskapitalisme. Kapitalisme er privat ejendomsret og kan således ikke eksistere i en social konstruktion, som staten. I mint optik, er destinktionen at socialister accepterer statens ejendomsret, men ikke den private ejendomsret. Kapitalismen, siger det modsatte.

Skrevet af Jørn Rasmussen 1372 dage siden - Direkte link

Jeg tror at alle i DK hvadenten man er rød, blå, erklæret socialist eller liberalist, må accepterer Grundloven, herunder den private ejendomsret. Ændring af Grundloven er næsten umulig.

 

Min pointe er, at når over 50% af BNP administreres af staten kalder jeg det statskapitalisme. Og smertegrænsen for at et samfund kan kaldes demokratisk, er når mere end 33% af BNP administreres af staten.

 

Forudsætningen for et demokrati er et stækt civilsamfund. Minimum råderet over 67% af BNP


Skrevet af Tommy Jensen 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Jeg går ud fra at alle er enige om at de ønsker at blive beskyttet af politi og retsvæsen. Derfor er det også retfærdig nok at der indkradses penge til det.

 

Man kan så give folk muligheden for at melde sig ud af velfærdsystemet hvis de vil det -- de har stadig ret til at få deres ejendom beskyttet mod vold men er selv ude om det hvis de fx falder og brækker benet.

 

Det må være fair nok at dem der vælger at være med i velfærdssystemet også skal betale for det og skat kunne være en løsning.


Skrevet af Peder Holdgaard Pedersen 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Hvad så hvis der ikke er nogen der gider finansiere politi/retsvæsen?


Skrevet af Tommy Jensen 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nej. Politiet er den eneste gruppe der har ret til at starte vold mod andre og det kan per definition ikke sættes på det frie marked. Markedet virker kun når man selv kan vælge hvor man vil købe sine ydelser, og det kan man ikke når der må bruges vold.

 

Det der ville ske ville være at de forskellige politi-grupper konstant ville ligge i krig med hinanden og med de borgere de andre beskytter -- præcis ligesom mafiaen.


Skrevet af Peder Holdgaard Pedersen 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det er en smuk tanke, men jeg tror ikke det kan lade sig gøre i praksis uden at ende med noget som er værre end det vi har i dag. Eller måske præcis det samme som vi har i dag.

Hvad nu hvis en gruppe af befolkningen beslutter sig for at betale sig til et politi og retsvæsen der gør resten til slaver?


Skrevet af Peder Holdgaard Pedersen 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Det var sørme også meningen - min pointe var at hvis vi bare afskaffer staten, så kan folk jo finde på at lave den igen. Hvis nu havde en stat, hvis opgave var at have et voldsmonopol og sikre at mennesker ikke forbrød sig mod hinandens frihedsrettigheder, så jo - det ville kræve en sjat penge - men vi ville undgå at folks vilkårlige fællesskaber bruges til at undertrykke andre mennesker.


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1372 dage siden - Direkte link
Den nye stat kan vel egentlig blive til på to måder: 1. Gennem vold og tvang, som den vi kender, eller 2. Gennem frivillig indtrædelse i et fællesskab. I den sidste version gælder staten kun på de jordområder der ejes af de menneskebr, der frivilligt indgik i fællesskabet. En sådan "stat" kan ikke være krænkende. Der kan jo sagtens være virksomheder, der yder samme service, som politi og retsvæsen.

Skrevet af Peder Holdgaard Pedersen 1372 dage siden - Direkte link

I 2. hvordan vil du så undgå at en stor magtfuld gruppe mennesker ignorerer de frihedsrettighed, som der er ikke er et voldsmonopol til at sikre? Hvordan sikrer du dit frivillige fællesskab mod udefra kommende magtanvendelse? Hvad nu hvis de er stærkere end det politi dit fællesskab har råd til at hyre?

Frivillige fællesskaber hvor politi og retsvæsen er noget man selv vælger om man vil betale til er en utopi. Der vil gå ganske kort tid, så vil en eller flere grupperinger begynde at udøve magt på en måde hvor andres frihedsrettigheder krænkes.


Skrevet af Thomas Udbjørg Junne 1372 dage siden - Direkte link

Bedste argument jeg længe har hørt:

 

Vi er nødt til at beholde staten, for hvis vi afskaffer den, så risikerer vi jo at den opstår igen!

 

Du vil altså bevare noget for at forhindre det samme noget i at opstå igen.

 

Undskyld, men kan du ikke selv se at det lyder lidt dumt?


Skrevet af Jan Daniel Andersen 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Jeps. Det handler alene om definitioner. Johanne trorvat demokrati er det samme som flertalsvælde og derfor har du ret i ovenstående. Johanne har endvidere fra en anden tosse fået definitionen af kapitalisme, som værende et system, hvor de rige snyder de fattige. Og også ud fra denne definition har hun ret. Men det er bare forkerte definitioner.

Skrevet af Jan Daniel Andersen 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Præcis. Der er intet, som staten kan tilbyde, som private foretagender ikke også kan tilbyde. Det er helt ubestrideligt.

Skrevet af Jan jacobsen 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Somalia?


Skrevet af Jack Andre 1372 dage siden - Direkte link

Der flere ting galt, historisk. Staten er ikke indført af liberalismen, og naturalier ej heller. Allerede her går de herre galt i verdenshistorien. Det vil sige jeres præmis er forkert. Købemandskabet er heller ikke anført af markeds-ideologen, men bytte/bytte købmand, og gerne med en socialistisk tankegang.

 

 Liberalismen antager at markedsøkonomien støtter denne, men det er løgn. Både Europa og USA har alle dage været økonomisk reguleret " i hoved og røv" og har alle dage været bygget på social-liberal økonomi.

 

De få gange i verdenshistorien, hvor liberal økonomisk tænkning har fået los, er altid endt med enorme sociale katastrofer for samfundet.

 

Skatte procenten i USA var efter Rosevelt - 75%, og landet gik stadigvæk fremad. Vækst for fællesskabet, ikke for "guld-urerne" Velfærdsstaten er den eneste farbar samfundskonstruktion, der nogensinde er bevist.

 

Ingen gider liberale anti-sociale tosser. De har alle dage været lige så dumme som JBO.


Skrevet af Martin1 1372 dage siden - Direkte link

Er det her indlæg en joke? Eller kommer al din økonomiske "viden" fra din samfundslærer på gymnasiet og al din historiske "viden" fra leksikon.org?

 

 

 


Skrevet af ianarki 1372 dage siden - Direkte link

Spørgsmålet er så hvad man helst vil have. Demokrati eller kapitalisme


Skrevet af Briannekola 1372 dage siden - Direkte link

EL er uforenlig med fornuftig tankegang


Skrevet af ianarki 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Der er en lille bæk mellem Socialister og "Minarkister" men der er et helt ocean imellem Minarkister og Anarkister:)


Skrevet af Peder Holdgaard Pedersen 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Nogen gange må man acceptere det mindre af to onder. Det forstår minarkister. Det er fuldt ud legalt at være uenig, og mene at det er bedre at leve som en fri mand i voldeligt anarkistisk samfund, end at acceptere et minimum af frihedsberøvelse (en lille mængde skat - som ja opkræves under truslen om enten frihedsberøvelse eller eksklusion af samfundet), med de riscici det indebærer.

Utopisme har sin værdi, fordi det er en idealtilstand, som vi kan bruge som pejlemærke for hvor godt vores samfund er. Men i virkeligheden kan de ikke lade sig gøre.

Problemet er virkeligheden også at der ikke er uudnyttet territorium på jorden. Hvis der var dette, kunne grupper af mennesker, der ikke ønsker en statsmagt bosætte sig her, og skabe deres eget samfund. Jeg håber teknologien en dag vil give menneskeheden den mulighed igen.


Skrevet af ianarki 1372 dage siden - Direkte link
Svar på et indlæg, der ikke længere eksisterer.

Jeg mener at Socialisme og Minarkisme er mere eller mindre lige dele irrationelt, hvor Anarkisme eller det statsløse samfund er det 100% rationelle

Du skal være logget ind for at kommentere artikler. Du kan logge ind her!

Flere artikler fra Politik

21
14
15
15
13
35
11
15
13
21
3
13
5
30
15
40
75
26
18
13

- Annonce -


- Annonce -