Værd at læse

00

Er 3F og Kristelig Fagforening lige for loven?

I forbindelse med 3F's blokade af restaurant Vejlegården har Arbejdsmarkedsstyrelsen sendt et brev  til restauratør Amin Skov, hvoraf det fremgår at Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke kan yde bystand til at finde arbejdskraft med henvisning til lovbekendtgørelse nr. 706, §6, "Når en faglig organisation skriftligt og fyldestgørende har givet oplysninger om, at en arbejdsgiver er omfattet af strejke, lockout eller blokade, må der ikke ydes bistand med at finde arbejdskraft til arbejdsgiveren, før konflikten er hævet eller kendt overenskomststridig eller på anden måde retsstridig."

På den baggrund har jeg formuleret en række spørgsmål som det kunne være relevant at få svar på fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen:

1. Hvilke kriterier ligger til grund for at Arbejdsmarkedsstyrelsen anser en virksomhed som konfliktramt efter lovbekendtgørelse nr. 706, §6, og ikke berettiget modtage bistand til at finde arbejdskraft?

2. Findes der en liste over hvilke faglige organisationer som kan kræve lovbekendtgørelse nr. 706, §6 anvendt?

3. Anser ministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen Kristelig Fagforening som værende en legitim faglig organisation?

4. Anser ministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen 3F og Kristelig Fagforening som værende ligeværdige faglige organisationer? Er ministeren enig i 3F's påstand om, at de ansatte på restaurant Vejlegården ikke har ordentlige arbejdsforhold? Henvisnng: http://www.vejleamtsfolkeblad.dk/artikel/438714:Vejle--3F-provokerer-med-nyt-banner-ved-Vejlegaarden

5. Mener ministeren at Kristelig Fagforenings overenskomster ikke giver de ansatte ordentlige arbejdsforhold?

6. Hvis Kristelig Fagforening skulle ønske at tegne overenskomst med en virksomhed, hvor 3F har overenskomst, og derfor indleder en blokade, vil denne virksomhed så fortsat få bistand til at finde arbejdskraft eller vil lovbekendtgørelse nr. 706, §6 kunne træde i anvendelse?

7. En række virksomheder har i forbindelse med blokaden imod Restaurant Vejlegården nægtet at hente affald og levere varer og tjenesteydelser, er disse forsat berettiget til at modtage bistand til at finde arbejdskraft, hvis Kristelig Fagforening ønsker at trække disse ind i konflikten?

8. Finder ministeren det formålstjentligt at lovbekendtgørelse nr. 706, §6 kan anvendes mod en virksomhed, der allerede har tegnet en gyldig overenskomst med en legitim faglig organisation, hvis en anden faglig organisation ønsker overenskomsten? Principielt kan ingen virksomheder overhovedet få bistand til at finde arbejdskraft, hvis både 3F og Kristelig Fagforening kræver overenskomst med samtlige virksomheder i Danmark.

Ovenstående har jeg sendt i en e-mail til Liberal Alliances arbejdsmarkedsordfører Joachim B. Olsen, så han kan videresende spørgsmålene til ministeren.

18 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere