Værd at læse

10

Er jeg dum? Eller bare matematisk udfordret?

I de gyldne olietider var jeg med til at oprette et nyt firma i Saudi-Arabien. Da de nødvendige dokumenter skulle udfyldes, spurgte den udpegede revisor, om jeg ønskede, at firmaet skulle vise overskud eller underskud på årsregnskabet. Dengang vidste jeg ikke, at tallene kunne manipuleres efter forgodtbefindende.

Siden da har erfaringerne vist mig, at alt kan manipuleres: regnskaber, historieskrivning, sandheder i politik, journalistik, videnskabelig forskning og ikke mindst indkomstopgivelse til skattevæsenet. Her vil jeg nævne nogle tal, der kommer fra medierne og Danmarks Statistik. I mine øjne virker de bekymrende. Det drejer sig om Danmarks økonomiske og finansielle effektivitet.

Jeg læste, at 2,1 millioner personer i fuldt betalt arbejde, forsørger 2,1 mio., som modtager overførselsesindkomster. En undersøgelse udarbejdet af Berlingske viser, at antallet af offentlige ansatte i 2015 var på 824.261 personer. Omtrent 500.000 af dem er ansat i kommunerne (heraf 45.000 i København). De administrerer en befolkning på knap 5,6 mio.

»Det er grundlæggende udtryk for, at vi har en offentligt sektor, som er blandt de største i verden. Og det medvirker til, at vi også har OECD's højeste skattetryk. Det er et problem for den danske vækst, og det er et problem for den danske konkurrenceevne i en globaliseret økonomi,« siger cheføkonom og vicedirektør i CEPOS, Mads Lundby Hansen.

Når jeg også læser i Berlingske, at antallet af offentlige ansatte i 1980 var på 464.488, som administrerede en befolkning på knap 5 mio., kan jeg konkludere, at mængden af offentligt ansatte voksede med 77,5% i løbet af 35 år, mens antallet af borgere, som serviceres af offentlig administration er vokset med kun 12%.

Så vidt jeg kan huske, var alle offentlige tjenester i 1980, såsom undervisning, hospitaler, transport, byplanlægning, kontanthjælp, pasning af børn og ældre m.m. af høj kvalitet. Kun sjældent skulle borgerne vente i kø ved de kommunale eller statelige instanser. Danmark var i 1980 nærmest et paradis for alle i alle henseende. Jeg tror ikke at nogen kan sige at alting er rosenrødt i dag. Det rejser nogle ubehagelige men nødvendige spørgsmål: Har den ekstra administration på ca. 350.000 personer gavnet? Og hvorfor har skiftende regeringer ansat årligt i 35 år, 10.000 unødvendige nye bureaukratiker i offentlige stillinger?

En konsekvensberegning af ovenstående tyder på, at politikerne har fejlet gevaldigt i de sidste 35 år. Statens hovedopgave er at beskytte og tjene borgerne ved at sikre vækst og arbejdspladser. Både "blå" og "røde" regeringer trods løfter og retorik i valgkampe, undlod at gøre Danmark til et land, hvor lokale og internationale virksomheder kan etablere sig og kreere nye arbejdspladser. I stedet, fandt vores regeringer at det er meget lettere at udvide det offentlig bureaukrati frem for at anser 350.000 personer som arbejdsløse.

For at administrere et høj udviklet land, skal det være en kritisk antal bureaukrater, som er det meste optimal for at administrere landet sikkert og effektivt frem. Et unødvendig øget bureaukrati, vil dele samme arbejdes opgaver mellem et større antal ”paper pushers”, som kan kun besværliggør og forringe kvaliteten af arbejdsgang og produktivitet i det hele taget på national basis.

Jeg ser kun en løsning: regering skal sikre mere private arbejdspladser og flytte dertil de overflødige fra den offentlig. Vi har i landets bureaukrati al den arbejdskraft vi har brug for og derfor har vi ikke brug for at importere nogen fra udlandet før en optimal balance mellem antallet af private og offentlige ansatte er opnået.

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere